Türk imalat sanayiİnde yeniLİK: Bİr değerlendirme prof. Dr. Gündüz UlusoyYüklə 498 b.
tarix07.01.2019
ölçüsü498 b.
#91464


TÜRK İMALAT SANAYİİNDE YENİLİK: BİR DEĞERLENDİRME

 • Prof. Dr. Gündüz Ulusoy

 • Sabancı ÜniversitesiÖğretim Üyesi

 • ve

 • TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi

 • Rekabet Forumu Direktörü

 • Prof. Dr. Osman Türkay  Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Konferans Dizisi

 • Yeditepe Üniversitesi

 • 21 Şubat 2007


İÇERİK REKABETÇİLİK DÜNYA EKONOMİK FORUMU – KÜRESEL REKABET DIŞ TİCARET DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR DEĞİŞEN İŞ YAPMA BİÇİMLERİ VE ŞİRKET YAPILARI YENİLİK – YENİLİKÇİLİK TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİ ÖNCELİKLER TÜRKİYE İMALAT SANAYİİ VE YENİLİK SONUÇREKABETÇİLİKREKABETÇİLİK

 • Rekabetçilik, oldukça sık olarak kullanılan ancak tanımı üzerinde tam bir anlaşmanın olmadığı ve değişik ortamlarda farklı anlamların yüklendiği bir terimdir.

 • Rekabetçilik; firma, bölge, ülke ve ülke blokları bazında farklı içeriklere sahiptir.REKABETÇİLİK

 • Mikroekonomide, rekabetçilik, firmaların rekabet etme, kârlarını artırma ve büyüme kapasitelerini ifade eder. Maliyetler ve fiyatlar üzerinde durulmakla birlikte, rekabetçilik, daha da önemli olarak ürünlerin kalitesi ve performansları ve firmaların teknolojiyi kullanma kapasitelerine (yenilik yapabilme yeteneklerine) dayandırılmıştır.

 • Makroekonomik düzeyde ise, rekabetçilik, ülkelerin uluslararası rekabetin sınavını geçebilecek ürünler ve hizmetler üretebilmesi ve yurtiçi reel gelirini artırmasıdır.*REKABETÇİLİK

 • Ulusal düzeyde rekabetçiliğin tek göstergesi ulusal üretkenliktir. Bir ülkedeki yaşam standardının gelişmesi, o ülkedeki firmaların yüksek üretkenlik düzeylerine erişme ve bu düzeyi zaman içinde yükseltebilme yeteneklerine bağlıdır.

 • Ülkelerin rekabetçi avantajları şirket düzeyindeki yenilik çabalarının sonucu oluşur – yeni ürün geliştirme, imalat süreçlerini iyileştirme, yeni ve başarılı markalar oluşturma gibi.

 • Bir bölgenin veya ülkenin rekabetçiliği o bölge veya ülkedeki firmaların rekabetçiliğinin toplamıdır.REKABET GÜCÜ - REKABETÇİLİK MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI*

 • Bir şirketin rekabet gücü, şirketin müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerin alternatifleri karşısında tercih edilmelerinin sürekliliğini sağlayabilme yeteneğidir.

 • Rekabet edebilme yeteneğini şirketlerin en iyi uygulamaları araştırma, belirleme, özümseme ve geliştirebilme yeteneği olarak tanımlıyoruz.

 • En iyi uygulama; müşteri odaklılık, kalite, esneklik, maliyet, yenilik (innovation) ve termine uyma gibi konularda şirket üst yönetiminin şirkete tanıttığı ve hedef gösterdiği endüstri çapında, ülke çapında veya dünya çapındaki uygulamalardır.

 • Hedef, bu uygulamaların şirkete kalıcı bir biçimde yerleştirilmesi ve aşılmasıdır.DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL REKABETREKABETİN 9 TEMEL FAKTÖRÜ VE AİT OLDUKLARI KÜRESEL REKABET ALT ENDEKSLERİTÜRKİYE VE YENİ AB ÜYELERİNİN 1996 VE 2005 YILI KÜRESEL REKABET ALT ENDEKSLERİTÜRKİYE VE YENİ AB ÜYELERİNİN SIRALAMA VE SKORA GÖRE AB-15 ORTALAMASINA KIYASLA 2005 YILI KÜRESEL REKABET ALT ENDEKSLERİTÜRKİYE’NİN KÜRESEL REKABET ALT ENDEKSLERİ (NÜFUSU 4 MİLYONU AŞAN YENİ AB ÜLKELERİ ORTALAMASINA KIYASLA)TÜRKİYE’NİN KÜRESEL REKABET ALT ENDEKSLERİ (AB ÜYELİK SÜRECİNDE OLAN DİĞER ÜLKELERİN ORTALAMASINA KIYASLA)DIŞ TİCARET1975 VE 2004 YILLARINDA SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN DIŞ TİCARETİN GSYİH’YE ORANIİTHALATIN EKONOMİK FAALİYETE GÖRE DAĞILIMI, 2005 (%)İTHALATIN EKONOMİK FAALİYETE GÖRE DAĞILIMI, 1996 (%)GENİŞ EKONOMİK GRUPLARIN SINIFLAMASINA (BEC) GÖRE İTHALATGENİŞ EKONOMİK GRUPLARIN SINIFLAMASINA (BEC) GÖRE ARAMALI İTHALATI3-BASAMAKLI STANDART TİCARET SINIFLANDIRMASINA GÖRE EN ÇOK İTHAL EDİLEN 10 ÜRÜNÜLKE GRUPLARINA GÖRE İTHALAT, 2005TÜRKİYE’NİN TİCARET PERFORMANS ENDEKSİİHRACATIN EKONOMİK FAALİYETE GÖRE DAĞILIMI, 2005 (%)İHRACATIN EKONOMİK FAALİYETE GÖRE DAĞILIMI, 1996 (%)3-BASAMAKLI STANDART TİCARET SINIFLANDIRMASINA GÖRE EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 10 ÜRÜNBAZI ÜRÜN GRUPLARINDA TÜRKİYE’NİN İHRACATI VE ORTALAMA BÜYÜME HIZI (%) (OBH) 1999-2004 (‘000 USD)SEKTÖRE GÖRE GÖRELİ İHRACAT AVANTAJI-GÖRELİ İTHALAT NÜFUZ ENDEKSLERİ, 2004POTANSİYEL İHRAÇ MALLARI VE TALEBİN YILLIK ARTIŞ HIZI

 • SERAMİKTEN SIHHİ TESİSAT, DEMİR ÇELİKTEN SABİT TECHİZAT, %16

 • TELEVİZYON ALICISI, %16

 • GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞITLAR, %15

 • DEMİR/ÇELİK ÇUBUK VS., %15

 • KÜLÇE (İLK ŞEKİLLERDE) VE ALAŞIMSIZ DEMİR/ÇELİK,%15

 • DÖKME DEMİR, DEMİR-ÇELİK BORULAR, %13

 • TEKSTİL EŞYALARI, %11

 • DAYANIKLI EV EŞYASI, %11

 • AKARYAKIT, %11

 • MOBİLYALAR, %11

 • İNSAN TAŞIYAN MOTORLU KARA TAŞITLARI, %10

 • MEYVA/YEMİŞ (TAZE/KURUTULMUŞ), %10

 • 10 VE DAHA FAZLA KİŞİ TAŞIYAN MOTORLU TAŞITLAR, %10

 • İŞLEM GÖRMÜŞ MEYVALAR VE MEYVA MÜSTAHZARLARI, %10

 • TAŞIT ARACI PARÇA VE AKSESUARLARI, %9

 • MOTOR AKSAMI, %9

 • DIŞ VE İÇ LASTİKLER, %9

 • PLASTİKTEN MAMUL EŞYALAR, %9

 • SEBZELER, KURU BAKLAGİL,VB., %9

 • KURUTULMUŞ SEBZELER, SEBZE UNLARI VE MÜSTAHZARLARI, %9İHRACAT VE İTHALATTA ÜRÜN BAZINDA USD/KG DEĞERLERİDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR1995–2005 DÖNEMİNDE YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (MİLYAR DOLAR)YABANCI SERMAYE GİRİŞİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI, 2003-2005 (%)DEĞİŞEN İŞ YAPMA BİÇİMLERİ VE ŞİRKET YAPILARIDEĞİŞEN İŞ YAPMA BİÇİMİ

 • İş yapma biçimi hem Türkiye’de hem de dünyada değişmektedir.

 • Firmalar arasında artan işbirliği, firma ağlarına ve kümelerin oluşmasına yol açmaktadır.

 • İmalat ürün üretiminden çözüm üretimine doğru gelişmektedir.

 • Firma değerlemesinde maddi olmayan varlıkların (ar-ge, inovasyon yeteneği, iş süreçleri ve yazılımı, marka gibi) önemi artmakta, öne çıkmaktadır.MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN BÜYÜMESİNİN ÖNEMİ

 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN BÜYÜMESİNİN ÖNEMİ

 • 1990’lı yılların sonlarında ABD’nin maddi olmayan varlıklardaki (Ar-Ge, iş süreçleri ve yazılımı, marka, inovasyon yeteneği, çalışan eğitimi gibi) yıllık yatırımı takriben 1 Trilyon ABD dolarıydı ki bu da neredeyse imalat sektöründe yapılan toplam yatırımına eşitti (1.1 Trilyon ABD doları). Bazı analistlere göre maddi olmayan sermaye halen kurumsal pazar payının yarısını rahatlıkla geçmektedir. Accenture, 2002 yılında defter değeri ile pazar değerini karşılaştırarak, pazar değerinin yaklaşık %82’sinin maddi olmayan varlıklardan oluştuğunu bulmuştur.

YENİLİK YENİLİKÇİLİKYENİLİK

 • Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri

 • organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya

 • önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya

 • hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi

 • ya da yeni bir organizasyon yapısının

 • gerçekleşmesidir.”

 • Oslo Kılavuzu/OECD, AB - 2005YENİLİK VE BÜYÜME İLİŞKİSİTÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİ ÖNCELİKLERREKABETÇİ ÖNCELİKLER VE İMALAT HEDEFLERİAKSİYON PLANLARIUYGULAMALARIN FİRMANIN YAKIN DÖNEM BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİÇIKTILARIN FİRMANIN YAKIN DÖNEM BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİSEKTÖRDE REKABET ORTAMINI BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ ÜÇ UNSUR VE FİRMALARIN RAKİPLERİNE GÖRE KONUMUREKABETÇİ ÖNCELİKLERTÜRKİYE İMALAT SANAYİİ VE YENİLİKGSMH İÇİNDE SEKTÖRLERİN PAYLARI (%)TOPLAM MAL İHRACATI İÇİNDE İMALAT VE DİĞER SEKTÖRLERİN DAĞILIMI (MİLYAR ABD DOLARI)İMALAT SANAYİİNDE TEKNOLOJİK YENİLİK FAALİYETLERİ

 • İmalat sanayiinde teknolojik yenilik faaliyeti yapan firmaların oranı*:

  • 1995-1997 dönemi %24,60
  • 1998-2000 dönemi %29,40
  • 2002-2004 dönemi %34,80


İnsan Kaynakları2003 YILI İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DURUMU*2003 YILI İNSAN KAYNAKLARI ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*FİRMA YETKİNLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN KULLANILAN ORGANİZASYONEL YA DA TEKNİK ÇÖZÜMLERÜrün GeliştirmeFİRMALARIN GENEL ÜRÜN STRATEJİSİFİRMALARIN YENİ ÜRÜN STRATEJİSİSON ÜÇ YILDA PAZARA SUNULAN YENİ ÜRÜN ADETLERİYENİ ÜRÜN SATIŞLARININ 2003 YILI CİROSU İÇİNDEKİ PAYIYENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÜRÜN ADETLERİYENİ ÜRÜNLERİN BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİToplam Kalite Ve Operasyon YönetimiYENİDEN İŞLEME VEYA HURDAYA ÇIKARILMA YÜZDESİAVRUPA ÜLKELERİNDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ KULLANIMININ YAYGINLIĞIAVRUPA ÜLKELERİNDE TAM ZAMANINDA SATIN ALMA YAKLAŞIMININ YAYGINLIĞIAVRUPA ÜLKELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM YAKLAŞIMININ YAYGINLIĞIAVRUPA ÜLKELERİ METAL SEKTÖRÜNDE ERP UYGULAMALARININ YAYGINLIĞIİŞBİRLİKLERİDİĞER FİRMALARLA İŞBİRLİĞİNDE BULUNMA NEDENLERİMETAL SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ YAPAN FİRMALARIN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI ALANLARSONUÇTÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET STRATEJİSİ

 • Ürün farklılaştırma ve düşük maliyet stratejilerini geçerli stratejinin bileşenlerini oluşturan iki ana strateji olarak kabul edersek, buradaki gözlemlerimiz bize Türkiye’deki imalat sanayiinde geçerli bileşik stratejide, düşük maliyet stratejisinden ürün farklılaştırma stratejisine doğru bir kayışın olduğunu söyleyebiliriz.TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET STRATEJİSİBAZI GÖZLEM VE TARTIŞMA KONULARI

 • Özel ve kamu kesimi stratejilerinin örtüşmesi – Türkiye için bir vizyon.

 • Karşılıklı güven konusu.

 • Yenilik ve teknolojik gelişmelerin firmalar arasında yayılımı için gerekli ortamın sağlanması.

 • Girişimciliğin desteklenmesi.

 • Kamu politika ve programlarının e-Devlet ile örtüşmesi – kayıt dışılık ve şeffaflık gibi konular.

 • İşbirliği ağlarının ve kümelerin oluşturulması.

 • Geleneksel ve güncel işletmelerin ikilemi.TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu

 • Teşekkür ederim...

 • Sabancı Üniversitesi

 • Orhanlı, Tuzla 34956 İstanbul

 • Tel. 0216 483 97 10

 • Fax. 0216 483 97 15

 • www.ref.sabanciuniv.eduYüklə 498 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin