Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıkları

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.86 Mb.
səhifə6/21
tarix30.12.2018
ölçüsü1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Emeklilik ve emeklilik sonrası yükümlülükler


Banka’nın çalışanları için tanımlanmış fayda planları aşağıdaki gibidir:

Tanımlanmış fayda planı, çoğunlukla yaş, toplam hizmet süresi gibi bir veya daha fazla faktöre dayanan, çalışanların ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin alacakları emeklilik prim ve maaşlarını belirten hizmet dönemi sonrasına ilişkin emeklilik planıdır.


3. Önemli muhasebe politikaları (devamı)

(q) Çalışan hakları (devamı)

Emeklilik ve emeklilik sonrası yükümlülükler (devamı)


Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (“Sandık”), Banka’nın tüm çalışanlarına emeklik ve emeklilik sonrası sağlık faydaları sağlayan; resmi kararname ile kurulmuş, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan bir kuruluştur. Sandık, Banka’nın sabit primleri, sabit primler haricinde zımni ek ödemeleri veya sabit primlerle doğrudan bağlantısı bulunmayan sözleşmelerden doğan primleri ödeme yükümlülüğünün bulunduğu bir tanımlanmış fayda planıdır (“Plan”). Plan, 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun gerektirdiği üzere, hem işveren hem çalışanların aşağıdaki prim oranları ile katılımıyla fonlanmaktadır:
İşveren Payı %

Çalışan Payı %

Emeklilik

11.0

9.0

Hastalık

8.0

5.0

Bu Plan, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) devredilebilir kanuni faydalar (“SGK’ye devredilebilir emeklilik ve sağlık faydaları”) ile vakıf senedi hükümleri çerçevesinde sağlanan SGK’ye devredilemeyen ilave sosyal hak ve ödemeler ve Banka tarafından kanuni yükümlülük olarak verdiği sağlık faydalarından oluşmaktadır (“ilave faydalar”).

Aşağıda bahsedilen kanun değişikliklerine istinaden, Banka Plan’a bağlı emeklilik yükümlülüklerinin önemli bir kısmını SGK’ye devredecektir. Banka’nın SGK’ye devredilebilir emeklilik ve sağlık faydaları ile ilgili yükümlülüğünün kesinleşmesi, Mayıs 2008’de yürürlüğe girmiş olan 5754 nolu “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun”a (“Yeni Kanun”) istinaden 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan devir ile olacaktır. Devrin kesin olarak ne zaman gerçekleşeceği halen belirlenmemiştir.SGK’ye devredilebilir emeklilik ve sağlık faydaları:

19 Ekim 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’i tarafından onaylanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (“Kanun”) geçici 23. maddesine göre, bu şekilde kurulan emeklilik sandıklarının üç yıl içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na devredilmesi gerekmektedir. Bankacılık Kanunu’na göre SGK’ye devredilebilir emeklilik ve sağlık faydaları ile ilgili yükümlülüğünün aktüeryal hesaplaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulmuş olan komisyon tarafından belirlenmiş metot ve parametreler çerçevesinde yapılmalıdır. Bu kapsamda Banka, SGK’ye devredilebilir emeklilik ve sağlık faydaları ile ilgili yükümlülüğünü, sandıkların devrinde uygulanacak prensiplerin ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla 15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun olarak hesaplamıştır. Ancak söz konusu madde Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş ve 2 Kasım 2005 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından geçici 23. maddede bazı paragrafların hükümsüz kılınması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

22 Mart 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi, sandıkların SGK’ye devrini zorunlu kılan Bankacılık Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesinin ilk paragrafına ilişkin uygulamanın, gerekçeli iptal kararı Resmi Gazete’de yayınlanıncaya kadar, askıya alınmasına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 15 Aralık 2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli görüşünde iptal kararının sebebi, sandıklara iştirak eden hak sahiplerinin önceden kazanılmış haklarında meydana gelmesi muhtemel kayıplar olarak belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının yayınlanmasını takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının sebebini de göz önünde bulundurarak, yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalarına başlamıştır. 17 Nisan 2008 tarihinde Yeni Kanun TBMM tarafından kabul edilmiş ve 8 Mayıs 2008 tarihli 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanuna göre, Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca kurulan sandıkların, Yeni Kanun’un yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde SGK’ye devredilmesi gerekmektedir.

3. Önemli muhasebe politikaları (devamı)

(q) Çalışan hakları (devamı)

Emeklilik ve emeklilik sonrası yükümlülükler (devamı)


SGK’ye devredilemeyen ilave faydalar:

SGK tarafından sağlanan sosyal güvenlik limitlerinin üzerinde verilen faydaları temsil eden diğer sosyal hak ve ödemeler SGK’ye devredilemeyecektir.Aktüeryal değerleme:

Sandık’ın teknik finansal tabloları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 21. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Aktüerler Yönetmeliği” hükümlerine göre aktüerler siciline kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir. UMS 19- Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardında belirtilen esaslar dahilinde hazırlanan Şubat 2011 tarihli aktüer raporuna istinaden karşılık ayrılmasını gerektiren teknik veya fiili açık tespit edilmemiştir.


Kıdem tazminatı karşılığı


Kıdem tazminatı karşılığı, Banka ve bağlı ortaklıklarının, Türk İş Kanunu’na göre hesaplanmış olan, çalışanların emeklilikleri dolayısıyla oluşacak gelecekteki muhtemel yükümlülüklerinin bugünkü değerini göstermektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, kıdem tazminatı karşılığı yükümlülüğünün tespitinde aktüeryal değerleme metotlarının geliştirilmesini gerektirmektedir.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə