Stratejik plani düvenci İlkokuluYüklə 394,82 Kb.
səhifə1/4
tarix18.08.2018
ölçüsü394,82 Kb.
#72323
  1   2   3   4


2015

2019
2015-2019 STRATEJİK PLANI

DÜVENCİ İLKOKULU

2015 ERCİŞ


DÜVENCİ İLKOKULU

2015 – 2019

STRATEJİK PLAN TASLAĞI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 2

Düvenci İlkokulu Fotoğrafı…………………………………………………………………………………….…..3

Stratejik Plan Üst Kurulu Ve Stratejik Plan Ekibi 4

İSTİKLÂL MARŞI 5

Okul İletişim Bilgileri 6

SUNUŞ 7

ÖNSÖZ 8


Tablolar Dizini……………………………………………………………………………………………………..9

Giriş……………………………………………………………………………………………………………….10

1. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 11

A.Planının Sahiblenilmesi…………………………………………………………………………………………………………………………..…12

B.Planlama Sürecinin Organizasyonu……………………………………………………………………………………………………………12

C.İhtiyaçların Tespiti……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

D.Zaman Planı………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 13

2.1. Tarihsel Gelişim 14

2.2. Yasal Yükümlülükler Mevzuat Analizi 14

Yasal Dayanaklar…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2.3. Faaliyet Alanları- Ürün/Hizmetler 16

2.4. Paydaş Analizi 17

2.4.1. Paydaşların Tespiti 17

2.4.2. Paydaş Önceliklendirilmesi 17

2.4.3. Yararlanıcı Görüş ve Önerilerinin Alınması 17

Paydaş Tablosu…………………………………………………………………………………………………………………………………………18

Paydaş Listesi…………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2.5. Kurum İçi Analiz 21

2.5.1. Teşkilat Yapısı 22

2.5.2. İnsan Kaynakları 22

2.5.3.Kurum Kültürü 22

2.5.4.Teknoloji 22

2.5.5. Mali Durum 23

2.6.Kurum Dışı Analizi 24

2.6.1. Üst Politika Belgeleri 24

2.6.2. PEST Analizi 25

2.7. GZFT Analizi 26

3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 28

3.1. Misyon Vizyon Temel Değerler ve İlkeler 29

3.2. Temalar Stratejik Amaç ve Hedefler 30

4. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME…………………………….39

5.BÖLÜM:İZLEME VE DEĞERLENDİRME…………………41
DÜVENCİ İLKOKULUNUN FOTOĞRAFI

k_22232836_img_20130929_102928.jpg

HAZIRLAYANLAR


DÜVENCİ İLOKULU STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ


1


Fatih KESERCİ


Müdür Vekili2

,

Osman AKKURT


Öğretmen


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

Düvenci İlkokulu

Kurum Türü

İlkokul

Kurum Kodu

706958

Kurum Statüsü

 Kamu  Özel

Kurumda Çalışan Personel Sayısı
Yönetici : 1

Öğretmen : 4

Memur : 0

Hizmetli : 0Öğrenci Sayısı

129

Öğretim Şekli

 Normal İkili

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1954 ve 2012(Yeni Bina)

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 0

Fax : 0


Kurum Web Adresi

www.Duvenciilkokulu..meb.k12.tr

Mail Adresi

Duvenci2013@hotmail.com

Kurum Adresi


Mahalle : Düvenci Mah.

Cadde :


Posta Kodu : 65040

İlçe : Erciş

İli : Van


Kurum Müdürü

Fatih KESERCİ Tel: 0 534 224 39 90

SUNUŞ

Stratejik planlama; Kurumların öz değerlendirmelerini yaparak hedeflerini koyduktan sonra, bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak stratejiler belirlemelerini, ayrıca ölçülebilir ölçütler geliştirerek değişimleri izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımı olan stratejik plan, sadece bütçeden kaynak tahsisine yönelik bir unsur olmayıp, okulumuzun evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaş toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmesi, gerekmektedir. Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan okulumuzun vizyonu olan” Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, Mevlana’nın hoşgörüsü, Yunus’un sevgisi ile günümüzün teknolojisini birleştirerek; çalışan, üreten, düşünen, dünyayı ve yeni gelişmeleri anlayıp yorumlayabilen, yargılayan, kendisi ile barışık, insan hak ve hürriyetlerini her türlü ideolojik düşüncenin üstünde tutan; sevgi ve merhamet dolu erdemli bireyler yetiştiren kurum olmak hedefimize ulaşabilmemiz için büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetmek; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk bilinci aşılamaktır.


Planın hazırlanmasında emeği geçenlere, planın hazırlanması sürecinde katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Fatih KESERCİ

OKUL MÜDÜRÜ
ÖNSÖZ

Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile oluşabilmektedir.

Okulumuz , daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır.

Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Düvenci İlkokulu Stratejik Planı (2015-2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE birim sorumlusu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.


Osman Akkurt

Sınıf Öğretmeni

TABLOLAR DİZİNİ

TABLO

İÇERİK

SAYFA

TABLO 1

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

15

TABLO 2

YASAL DAYANAKLAR

16

TABLO 3

ÜRÜN VE HİZMETLER

17

TABLO 4

PAYDAŞ TABLOSU

19

TABLO 5

PAYDAŞ LİSTESİ

20

TABLO 6

DÜVENCİ İLKOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI

21

TABLO 7

DÜVENCİ İLKOKULU TEKNOLOJİ İSTATİSTİĞİ

22

TABLO 8

DÜVENCİ İLKOKULU BİNA DURUMU

24

GİRİŞ

Okullar, bireyleri hayat hazırlayan bir kurum olmaktan çok hayatın ta kendisi olmak durumundadır. Bu zorunluluktan yola çıkarak yeni hedefler belirlemelidirler. Değişen ve gelişen dünya içine kapanan değil açılan, paylaşan, işbirliğine giden bireyleri istemektedir. Elbette bu süreç bir planlamanın sonucudur. Bu sürecin adı da “stratejik planlamadır.” Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için sistemli bir takım ruhuna ihtiyaç vardır. Bu sistematik düzen ancak stratejik planlamayla mümkün olacaktır. Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razıdır, diyor Hz. Mevlana. Gelecek kuşaklara aydınlık bir gelecek sunmak istiyorsak kandilimizi hazırlamak mecburiyetindeyiz. Stratejik planlaması olmayan kurumların rotasız gemilerden farkı olmaz. Hiçbir rüzgâr o gemiye yön veremez. Bu çalışmayla Düvenci İlkokulu nasıl bir gelişim göstereceğini ve geleceğini nasıl kuracağını ortaya koymaktadır. Çevreyi ve durumu analiz eden paydaşlarıyla kenetlenmiş, misyonunu ve vizyonunu bilen bir kurum olmanın gereği olarak bu çalışmayı sunmuştur.
BÖLÜM___STRATEJİK_PLAN_HAZIRLIK_SÜRECİ'>STATEJİK PLANLAMA EKİBİ 1. BÖLÜM


STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 1. STARTEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
 1. PLANIN SAHİPLENİLMESİ

Stratejik planlamanın başarılı olabilmesi için okulumuzun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi gerekmektedir. Bu nedenle başta okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve okul aile birliği üyeleri ile bir araya gelerek konunun önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca okulda çalışanların katılımının sağlanması ile planın okul çalışanları tarafından sahiplenilmesi sağlanmıştır.

 1. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

2015- 2019 Yıllarını kapsayacak olan stratejik planlamayı hazırlayacak ekiplerin belli olması ve görev alacak kişilerin görevlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle stratejik planlama sürecine dahil olması gereken ekipler aşağıda yer almaktadır.

 1. DÜVENCİ İLKOKULU Stratejik Plan Üst Kurulu

Okul müdürünün başkanlığında bir öğretmen üyesinden oluşmaktadır.
 1. DÜVENCİ İLKOKULU Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi

Okul müdürü tarafından görevlendirilen başkanlığında belirlenen öğretmen ve gönüllü velilerden oluşur.


 1. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Üyelerimizden görevli öğretmenimiz eğitimlere katılarak gerekli bilgiye sahip olmuştur. Stratejik planlamada öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri dikkate alınarak Milli Eğitimin plan ve programlarına uyarak çalışmalar yürütülmüştür.


 1. ZAMAN PLANI

Okul tarafından üst kurul ve koordinasyon ekibi oluşturuldu. Ekipler bir araya gelerek stratejik planlama takvimi belirlenerek çalışmalara başlanılmıştır.

 1. BÖLÜM


DURUM ANALİZİ 1. DURUM ANALİZİ

Doğru amaç ve stratejiler belirlemek için Okulun mevcut durumu tespit edilerek durum analizi yapılmıştır.

 1. TARİHİ GELİŞİM

Okulumuz 1954 tarihinde hizmete açılmıştır.Daha sonra 2012 yılında okulumuza 3 derslikli bina hizmete açılmıştır.Şu an 2 sınıflık anasınıfımız ve 6 derslikli sınıfımızla eğitim öğretime devam etmektedir.
 1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

Başta Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği olmak üzere 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim Kanunu, Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği incelenmiştir. İlgili kanun ve yönetmeliklerden gelen görevler ve hedefler belirlenerek stratejik planlama sürecine katkı sağlanmıştır.Bu plan Düvenci ilkokulunun 2015 – 2019 yılları arasında yürüteceği faaliyetleri kapsar.
Tablo 1: Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi

 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Dpt, Haziran 2006)

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26.05.2006/26179)

 Meb Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2013/26 Sayılı Genelgesi

 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Raporu

 Milli Eğitim Strateji Belgesi

 10. Kalkınma Planı (13.06.2013)

 Orta Vadeli Program - Orta Vadeli Mali Plan


Tablo 2:Yasal Dayanaklar

FAALİYET ALANLARIYASAL DAYANAK 1. TEMEL EĞİTİM

2013/5171 nolu Bakanlar Kurulu Kararı

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Denklik Yönetmeliği

Okul Öncesi Eğitimi Kurumları Yönetmeliği

03/09/2013 tarihli ve 2296610 sayılı Bakanlık yazısı

MEB Kurum Açma-Kapatma-Ad Verme Yönetmeliği

 1. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

Özürlüler ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi

2006/18 Sayılı Genelge

Kamu binalarının özürlülere uygun duruma getirilmesi)

2008/60 Sayılı Genelge (Kaynaştırma Eğitim Uygulamaları)Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği


FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER

Tablo 3: Ürün ve Hizmetler

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Temel Eğitim

 • Eğitim öğretim programlarının uygulanması ve uygulama rehberleri hazırlanması

 • ,  Eğitim ve öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemler

 •  Eğitimde fırsat eşitliğini sağlanması,

 •  Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar,

 •  Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlanması,

 •  Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmalar,

 •  Eğitim moral ortamının, okul ve kurum kültürünün ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi,

 •  Eğitime ilişkin projeler geliştirilmesi, uygulanılması ve sonuçlarından yararlanılması,

 •  Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip edilmesi, sonuçlarından yararlanılması,

 •  Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemler,

 •  Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirilmesi ve iyi uygulamaları teşvik edilmesi,

 •  Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarının geliştirilmesi,

 •  Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının uygulanması, yerel ihtiyaçlara göre standartlar geliştirilmesi ve uygulanması,

 •  Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik edilmesi, yaygınlaşması,

 •  Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlanması, uygulanması,

 •  Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler,

 •  Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmaları,

 •  Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar,

 •  Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül iş ve işlemleri

 • ,  Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemleri,

 •  Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri alınması,

 •  Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar,

 •  Eğitim öğretim programlarının uygulanılmasını izlenmesi ve değerlendirilmesi,

 •  Öğretim materyallerinin kullanımını izlenmesi ve değerlendirilmesi,

 •  Öğretmen yeterliliklerini izlenmesi ve değerlendirilmesi,

 •  Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılması,
Yüklə 394,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin