Üretim tesiSİ sanayi profiLİ Revize Eden

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 181.05 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü181.05 Kb.


T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
DOĞRAMA VE MOBİLYA

ÜRETİM TESİSİ

SANAYİ PROFİLİRevize Eden

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ

Kimya Mühendisi

ANKARA-1996

1. YATIRIMIN KONUSU,

UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ

1.1. Yatırım Konusu

Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik şartlar altında bölgesel hayat farklılıklarını ortadan kaldırmak, asgari hayat standartlarını sağlamak, tüketim ihtiyaçlarını karşılamak ve orman ürünleri sanayiindeki gelişmeleri yakından takip etmek gayesiyle mobilya ve doğrama fabrikası kurmaktır.

1.2. Uygulanan Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulu'nun 26.12.1994 tarih v« 94/6411 sayılı karar ile bu kararda değişiklik yapan 8.3.1995 tarih ve 95/6569 sayılı kararına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 'nın uygulama esaslarını içeren 95/2 sayılı tebliği çerçevesinde Teşvik Belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri toplam sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yörelerde 6 milyar, diğer yörelerde 10 milyar TL.’nin üzerinde olan projelerdir.
Bu projelerde özkaynak oranları kalkınmada öncelikli yörelerde % 40, normal yörelerde % 50, gelişmiş yörelerde % 60 olmalıdır.

Yatırım Projelerine Uygulanabilecek Destek Unsurları;

- Gümrük Muafiyeti ve/veya ithalat rejimi kararına istinaden ithalat

- Yatırım indirimi

- Vergi-resim ve harç istisnası

- Krediler

- Bina inşaat harcı istisnası

- Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

- Taşınma desteği

- Arsa sağlanması

- Dış kredi teminat mektubu masraflarına katkı

- Kalite ve standart sağlama

NOT: Yukarıdaki bilgiler 1995 yılı içindir. Teşvik uygulama esasları her yıl Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yenilenmektedir.

2. YATIRIM KONUSU İÇİN GİRDİ (HAMMADDE, YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ VE ÇIKTILAR)

Tesiste mobilya üretimi için girdi olarak hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemeleri :

- Kereste

- Sunta

- Kaplama- Kontraplak

- Duralit

- Kumaş

- Kauçuk


- Tutkal

- Boya - vernik, polyester

- Cam - ayna

- Kulp, çıtçıt, kilit, menteşe vs. kullanılacaktır. Bu malzemelerin kullanılmasıyla tesisten çıktı olarak,

- Yemek takımı

- Yatak odası takımı

- Salon takımı

- Çalışma odası takımı

- Kanepe, portmanto

- Mutfak dolabı

- Muhtelif dekorasyon malzemeleri

3. HAMMADDE, YARDIMCI MADDE VE İŞLETME

MALZEMELERİNİN TEMİN YERLERİ VE FİYATLARI

Tesiste mobilya üretiminde kullanılacak hammadde yardımcı madde ve iş­letme malzemesi yurt içinden karşılanacaktır,

- Kereste

- Sunta


- Kaplama

- Kontraplak

- Kumaş

- Kauçuk


- Tutkal

- Boya


- Vernik

- Polyester

- Tiner

- Cam/Ayna- Duralit

4. YATIRIM KONUSUNUN EKONOMÎK ETÜDÜ 4.1. Üretilecek Mamul, Yarı Mamuller

Tesiste üretilecek mobilya çeşitleri:

A. Yatak odası takımı, B. Salon (oturma odası) takımı, C. Yemek takımı, D. Mutfak dekorasyonu için dolaplar, E. Çalışma odası takımı, F. Kanepe çeşitleri, G. Portmanto çeşitleri H. Dekorasyon malzemeleri'dir.

A - YATAK ODASI TAKIMI

- Tuvalet masası (aynalı)

- Komidin (tekli veya çoklu)

- Gardrop

A – 1. Gençler îçin Yatak Odası

- Tek kişilik yatak

- Komidin (tekli)

- Gardrop

A - 2. Çocuklar îçin Yatak Odası

- Çocuk karyolası

- Ranza

- Çocuk gardrobıB - SALON TAKIMI

- Tekli koltuk (2 adet)

- İkili koltuk (l adet)

- Üçlü koltuk (l adet)

- Sehpa büyük (l adat)

- Sehpa küçük (2 adet)

Yemek Takımı

- Yemek masası 8 kişilik

- Kitaplık 2 veya çoklu Çalışma Odası Takımı

- Çalışma masası

- Kütüphanelik Dekorasyon Malzemeleri

- Lambiri

- Gazetelik

- Telofonluk

- Servis sehpası

4.2. Pazar Durumu

Orman ürünlerine ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yukarıdaki tablolarda görülebileceği gibi, mobilya ürünlerinin yurtiçinde ve yurt dışında pazarlama imkanları her an mevcuttur.

Pazar araştırmalarında talep analizlerinin yanısıra, tesisin kurula­cağı bölgenin,

- îşçi dununu

- Hammadde temin durumu

- Nakliye, haberleşme vb. imkanları ile

- Enerji kullanım düurumu vb. faktörler dikkate alınmalıdır.

5. YATIRIMIN KURULUŞ YERÎ

Projenin uygulanacağı bölge ve yerin seçimi yapılırken;

- Piyasaya olan yakınlığı ve ulaşım imkanları,

- Girdilerin (hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemeleri ile, yardımcı kullanım kaynaklarının) kolaylıkla temin edilebilmesi,

- Taşıma masraflarının asgariye indirilebilme durumu,

- îşçi istihdam imkanları.... vb. faktörler dikkate alınmalıdır.

6. YATIRIM KONUSUNUN İMALAT VEYA İŞ KAPASİTESİ

Projenin kapasitesi belirlenirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır.

- Tesisin; yılda kaç gün, günde kaç saat ve kaç vardiya halinde çalışacağı,

- Yatırım konusunun, piyasa durumu (arz - talep durumu)

- İmalat tekniği,

- Kapasitenin büyütülmesiyle sağlanacak maliyet düşüklüğü,

- Tevsii imkanları,

- Finansman imkanları

- Hammadde ve yardımcı maddeleri ile işletme malzemelerinin temin ve tedarik imkanları,

- Piyasanın coğrafi dağılımı ve dağıtım imkanları vb.

Bu profilde imalat ve iş kapasitesi;

- Yatak odası takımı (gençler ve çocuklar için dahil) 300 takım/yıl,

- Salon takımı : 100 takım/yıl

- Yemek takamı : 100 takım/yıl

- Kanepeler : 150 adet/yıl

- Çalışma odası takımı : 50 takım/yıl

- Mutfak dolabı : 50 adat/yıl

- Portmanto : 150 adet/yıl olarak seçilmiştir.

7. YATIRIMIN İSTİHDAM İMKANI

Projede idari ve teknik personel olarak 50 kişi istihdam edilecektir.

8. YATIRIM KONUSUNUN TEKNİK TANIMI

8.1.1. üretim Teknolojisinin Kısa Tanımı

Tesiste; kereste (sert ve yumuşak), kontraplak, duralit, yonga-levha (sunta), kaplama ve döşeme malzemeleri ile tutkal, boya ve diğer yardımcı malzemeler kullanılarak seri ve standart (günün gerektirdiği şartlarda) mobilya üretimi gerçekleştirilecektir. Tesis üç ana bölümden meydana gel­mektedir:

A - Doğrama ünitesi,

B - Mobilya hazırlama ünitesi,

C - Montaj ünitesi.

8.1.1.A - Doğrama Ünitesi

Doğrama ünitesi iki ana bölümden oluşmaktadır,

1 - Tomruk ve kereste hazırlama kısmı

2 - Doğrama kısmıdır.

Piyasadan alınan tomruk kereste, tomruk ve kereste hazırlama kısmında boyları kesilerek kullanılacak amaca göre dilimlere ayrılır. Daha sonra keresteler fırınlarda istenilen özelliğe göre fırınlanırlar. Keresteler buradan mobilya hazırlama ünitesine (koltuk ve sandalye hazırlama kısmı) gönderilirler.

Piyasadan alınan plaka halinde sunta, duralit ve kontraplaklar kullanı­lacak yerlere ve üretim çeşidinde belirlenen ölçülere göre markalanıp doğ­rama kısmında kesilirler. Kesilen parçalar, işlenmek üzere mobilya hazırlama ünitesine gönderilirler.

8.1.1.B - Mobilya Hazırlama Ünitesi

Mobilya ünitesi iki ana bölümden oluşmaktadır,

1 - Koltuk ve sandalye kısmı

2 - Mobilya hazırlama kısmı

8.1.1.B - 1. Koltuk Sandalye Hazırlama Kısmı

Doğrama ünitesinden fırınlanmış olarak alınan kereste, koltuk ve sandalye hazırlama bölümünde; kalınlıkları, yan oyma - açma, otomatik kavis verme ve spesiyal işler freze ve diğer makinalarda gerekli işlemlerden geçtikten sonra, istenilen modelde koltuk ve sandalye iskeletleri hazırlanıp çakılır. Hazırlanan iskeletler, boya, vernik ve polyester işlemleri yapılmak üzere boyahaneye gön­derilir.

8.1.1.B - 2. Mobilya Hazırlama Kısmı

Doğrama ünitesinde; imalat yapılacak modele göre kesilen suntalar, yüzey temizleme makinalarında otomatik olarak zımparalanır, yüzeyleri temizlenen sunta, masifleme kısmında masiflenerek baş ve yanları kesilir. Tekrar, otomatik olarak yüzey temizleme tezgahlarında zımparalanır. Daha sonra parçalar, yüzey kaplama ünitesinde otomatik olarak sıcak presleme ile yüzeyler kaplanır. Yüzeyleri kaplanan parçalar tekrar yüzey temizleme kısmında temizlenir, daha sonra montaj bölümüne gönderilir.

8.1.1.C - Montaj Ünitesi

Montaj ünitesi de üç ana bölümden meydana gelmektedir.

1 - Mobilya montaj kısmı

2 - Boya kısmı

3 - Döşeme kısmı,

8.1.1.C - 1. Mobilya Montaj Kısmı

Mobilya hazırlama ünitesinde, yüzeyleri kaplanır temizlenen parçalar, bu kısımda delik, kavala ve yapıştırma işlemleriyle parçaların imalat mode­line ve çeşidine göre montajları yapılır. Boya kısmına gönderilmeden önce son yüzey ve genel zımparalama ve temizleme işlemleri yapılır. Temizlenen parça cila, polyester ve vernik işlemleri yapılmak üzere boyahaneye gönde­rilir.

8.1.1.C - 2. Boya Kısmı

Mobilya montaj kısmından ve koltuk - sandalye hazırlama kısmından gelen parçalar, burada boya - vernik ve polyesterleme işlemlerinden geçtikten sonra kurumaya bırakılır. Kuruyan parçalardan, koltuk, sandalye ve kanepeler döşemeleri yapılmak üzere döşeme kısmına gönderilir. Diğer parçalar ambalaj­lanıp piyasaya sevk edilmek üzere mamul ambarına gönderilir.

8.1.1.C – 3. Döşeme Kısmı

Boyahanede boya ve verniklenen koltuk - sandalye ve kanepe iskeletleri, döşeme kısmına getirilir, iskeletlerin yüzeyleri kauçuklanır, kumaşları ölçü­ye göre kesilip dikilir. Daha sonra kauçuklanan iskeletlerin yüzeyi kapatılır ve kullanmaya hazır koltuk, sandalye ve kanepe elde edilir. Bu parçalar da ambalajlanarak piyasaya sevk edilmek üzere ambara gönderilir.


Tomruk ve sunta

8.1.2 - Üretimin İş Akışı Şeması :Kereste fırınlama kısmı


Doğrama ünitesi

Mobilya hazırlama ünitesi

Montaj ünitesi


Ambar


PİYASA

Üretimin genel iş akış şeması yukarıdaki şekilde planlanmış olup ünitelerin iş akışı aşağıdaki gibidir.


Doğrama Ünitesi İş Akış Şeması :


Tomruk ve sunta


Modelhane
- Koltuk, san.

- Mobilya kısmı

Mobilya hazırlama ünitesi

Kereste ve sunta doğrama kısmı


Doğrama kısmı


Tomruk ve kereste hazırlama kısmı

Kereste fırınlama kısmıMobilya Hazırlama Ünitesi İş Akışı Şeması :

Kereste ve sunta

Mobilya hazırlama kısmı

Koltuk ve sandalye kısmı

Kaplama kısmı

Yüzey temizleme

Masifleme

Sandalye iskelet hazırlama

Koltuk iskelet hazırlama

Montaj ünitesi

İskelet hazırlama

Şekil verme

Parça hazırlama


Yüzey temizleme

Montaj ünitesi

Montaj Ünitesi îş Akışı Şeması :

Mamul madde ambarı

Döşeme kısmı

Koltuk ve sandalye iskelet kısmı

Mobilya hazırlama kısmı

Boya-Vernik kısmı

Mobilya montaj kısmı

Montaj ünitesi


8.2. Üretimde Kullanılacak Makine ve Teçhizat :

8.2.1. Anafabrika ve Teçhizat:

8.2.1.1. İthal Makine ve Teçhizat :

No Makinanın adı-özelliği Adedi Menşei (Ülke)

1. Otomatik masifleme makinası 1 B.Almanya

2. 2. KA. 1100 zımpara makinası 2 “

3. Lak dökme makinası 1 “

4. Çoklu delik makinası 1 “

5. Hidrolik sıcak pres 1 “

Not : Fiyatları günün şartlarına göre değişiklik arzettiğinden gösterilmemiştir.

8.2.1.2. Yerli Makina ve Teçhizatlar :

A - Doğrama Ünitesi :

1. 120'lik otomatik şerit bıçkı makinası


(60 HP-12 Ad Motorlu, 4 yan çevirmeli,
raylı tomruk arabası) takım l

2. Çift başlı kesme noktası l

3. Büyük bileme makinası l

4. Alın kaynak makinası l

5. Trifil makinası (motorlu) l

6. Ezme çapraz aparayı l

7. 80'lik çatallı (20 Hp motorlu tablasız

milimleme bantlı yan daireli) l

8. Baş ve boy kesme mak. (takoz için) l

9. 110'luk deve boynu (otomatik ağızlı

40 Hp'lik 8 adet motorlu 8 yastık çevirmeli

raylı) takım l

10. Baş ve boyun kesme makinası l

11. Kereste fırınlama ve buhar kazana 2

12. 110'luk yarma makinası l

Not : Fiyatları günün şartlarına göre değişiklik arzettiğinden gösterilmemiştir.


B - Mobilya Hazırlama ve Montaj Üniteleri :

No, Makinanın Adı ve Özelliği__ ____________________ _ _ __Adedi

1. 1250x3000 Hidrolik pres 1

2. Arabacı yatar daire 1

3. Zincirli matkap 1

4. Morse makinası 1

5. 50'lik otomatik kalınlık makinası 1

6. 50'lik sade planya l

7. 25’lik matkap 2

8. Arabalı freze l

9. Dereceli kesme makinası l

10. Dekopaj makinası l

11. Şakuli freze l

12. Oyma makinası l

13. Burma makinası l

14. Otomatik torna tezgahı l

15. Hidrolik kaplama yapıştırma presi l

16. Kenar yapıştırma (masifleme) makinası l

17. Kaplama eleme makinası l

18. Zikzag kaplama dikiş makinası (iplikli) l

19. Otomatik tutkal sürme makinası (mikserli) l

20. Kaplama kesme ve alıştırma makinası

Not: Fiyatlar günün şartlarına göre değişiklik arzettiğinden gösterilmemiştir.

C - Döşeme ve Boya Üniteleri :

No.


Makinanın adı ve özelliği


Adedi


1.


Tek iğneli dikiş makinası


3


2.


Kumaş kesme makinası


2


3.


Kumaş tutturma tabancası


3


4.


Boya tabancası


3


5.


Kompresör 10 Hp'lik (1200 lit/dak.)


1


Not: Fiyatlar günün şartlarına göre değişiklik arzettiğinden gösterilmemiştir.

8.2.2. Yardımcı Makinalar ve Teçhizatlar :

No . Adedi


1. Havalandırma ünitesi 3

2. Kompresör (10 Hp'lik 1200 lit/dak) 2

3. Doğrama ünitesi için alet ve avadanlıklar -

4. Mobilya hazırlama ve montaj üniteleri için alet ve avadanlıklar

5. Boya ve döşeme üniteleri için alet ve avadanlıklar -


  1. Yedek buhar kazanı ve kereste fırını 1

  2. Üretimde kullanılacak alet ve avadanlıklar -

Not: Fiyatlar günün şartlarına göre değişiklik arz ettiğinden

gösterilmemiştir.


8.3. Yatırımın Termin (Uygulama) planı :Faaliyetler

1. Yıl 2. Yıl
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12345678 9 10 11 12


B;tüd-proje-müh. müş. hiz. teşvik Belgesinin Alın. Kurl. izni

X X X
İhale işleri (İnş. ve makinalar)

x xDış makinalar için akreditifin açılması
İnşaat işleri
xxxxxxxxxxxKredi temin işleri

XXX
xxxxxxxx
İthal ve yerli makina-ların fabrikaya nakliTesisat işleri ve montaj işleri

xxxxxxxxxx
XXX
Personel alımı ve eğitimiXXX
Kesin işletmeye alma


8.4. Yatırımın Teknik ve Ekonomik Ömrü

Yatırımın ekonomik ömrü 13 yıl, teknik ömrü ise 20 yıldır.

9. YATIRIM KONUSUNUN TOPLAM YATIRIM TUTARI TABLOSU ( x 1000 . )
Projenin sabit ve genel yatırım tutarı aşağıya çıkarılmıştır.

Harcamanın cinsi İç para Dış para ToplamArsa yatırımı

3.330

-

3.330

Sabit tesis yatırımı

18.584

3.288

21.872

b) “ ( $ )

514

Not : 1. Yatırım için gerekli taşıt araçları yatırımcıya bırakılmıştır.

2. Eskalasyon hesabını günün şartlarına göre hesaplamak için alınmamıştır.

3. Yatırım dönemi finansman giderleri günün şartlarına göre mevcut faiz oranları dahilinde hesaplamak için alınmamıştır.

10. YATIRIM KONUSUNUN FİNANSMAN DURUMU

Kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak tesislerde yatırım tutarının % 40'ı özkaynak, % 60’ı kredi şeklinde olabilecektir.

11. YATIRIM KONUSUNUN İŞLETME DÖNEMİ BİLGİLERİ 11.1 işletme Dönemi Giderleri

Projenin hammadde, yardımcı madde giderleri, yardımcı kullanım kaynakları giderleri, personel ve işçilik giderleri, taşıt araçları giderleri, bakım onarım giderleri, genel giderleri, amortismanlar, satış giderleri, ambalaj giderleri dahil 20.056.000.000 TL. sıdır.

NOT: Toplam sabit yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda Ortalama Döviz Kuru

l $ = 60.000 TL. olarak alınmıştır.

11.2. îşletme Dönemi Gelirleri

Tesisin tam kapasitede çalışma esasına göre yıllık işletme geliri 36.829.000.000 tl. sıdır.
36.828.000.000 tl. 20.056.000.000 TL. 16.772.000.000 tl. 6.709.000.000 tl.

10.063.000.000 tl.


11.3. Yıllık Gelir - Gider Tablosu

Yıllık işletme dönemi gelirleri Yıllık işletme dönemi giderleri Yıllık işletme dönemi brüt kâr Yıllık vergiler (% 40)

Yıllık kullanılabilir net kâr


12. YATIRIM KONUSUNUN MALİ ANALİZİ


S.K. = S.K. =


12.1.Sermayenin Karlılığı

Net kâr

Öz sermaye= 0,82

10.063.000.000

12.340.000.00012.2. Yatırımın Karlılığı Net kâr

. Y.K. = ------------------------------

Toplam yatırım tutarıY.K. =

= 0,33
10.063.000.000 30.856.000.000

12.3. Yatırımın Satış Karı Yüzdesi

Yıllık brüt kâr

S.K. Yüzdesi= ________________________________

Yıllık satış geliriS.K. Yüzdesi =

16.772.000.000

36.828.000,000S.K. Yüzdesi = 0,4554

    1. Yatırımın Devir Sayısı
Devir sayısı = Yıllık satış gelirleri /İşletme sermayesi
Devir sayısı=

36.828.000.000

3.134.000.000Devir Sayısı = 11.75

12.5. Yatırımın Hasılat OranıHasılat Oranı=

Yıllık satış gelirleri Toplam yatırım tutarı

Hasılat Oranı=


26.828.000.000

30.856.000.000Hasılat Oranı = 1.194

13. MÜRACAAT YERLERi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

- Maliye ve Gümrük Bakanlığı


  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

  • Hazine Müsteşarlığı

15. KAYNAKLAR

- Sanayi va Ticaret Bakanlığı dokümanları

- Devlet îstatistik Enstitüsü yayınları- Devlet Planlama Teşkilatı yayınları

- İhracatı Geliştirme Merkezi yayınları

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə