Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması Tutanağı

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 238.6 Kb.
səhifə3/3
tarix30.04.2018
ölçüsü238.6 Kb.
1   2   3

SATINALMA RAPORLARI
3 numaralı proje : Cesareti ve kot ilişkilerinin ve aydınlık iç mekanların kurgulanmış olması olumlu bulunmuştur.Belediye binası içindeki birimlerin birbiri ile ilişkisi ve fuayenin çözümü zayıf bulunmuştur. Arşiv ve servis mekanları yetersiz görülmüş kuzey cephesindeki sağırlık eleştirilmiştir.
12 numaralı proje Yaratılan derinliğin ve saçak ölçeğinin olumlu olmasına rağmen iç çözümlerinin yetersizliği ve yüksek maliyet getirmesi yönüyle eleştirildi.
17 numaralı proje Kütle plastiği ve dış mekan ilişkisinin olumlu olmasına karşın yapının çok amaçlı salonun işleyişi ve kafesinin kurgulanışı yetersiz görülmüş ve bu nedenle eleştirilmiştir.
84 numaralı proje Zemin kat kullanımı olumlu bulunmasına rağmen binanın çok amaçlı salon ile birlikte ele alınmasından doğan işlevsel sıkıntılardan dolayı zemin kat yüksekliği olumsuz bulunmuş ve statik problemleri eleştirilmiştir.
93 numaralı proje Üçgen kütlenin arazideki konumlanışı kararsız bulunmuştur. Üst kat çözümleri başarılı olmasına rağmen çekirdek çözümleri, kreşin dış mekana açılması çok amaçlı salonun fuaye girişi olumsuz bulunmuştur. Bu nedenlerden dolayı eleştirilmiştir.
168 numaralı proje Kentsel süreklilik ve kentsel balkon olumlu bulunmasına rağmen iç çözümleri ve yeşil alan sistematiği olumsuz eleştirildi.
MANSİYON RAPORLARI
31 numaralı proje

Zemin katta parçalı yapısıyla kentsel sürekliliğe ve yeşil alana dahil olma çabası, meydan, iç bahçe, amfi galeri sürekliliği ile binanın iç dinamiklerinin beslenmesi az katlı ve insan ölçeğinde bütüncül kurgusu başarılı bulunmuştur. Çok amaçlı salonun bağımsız çalışabilme özelliği, yapının verdiği kütle plastiği hafif geçirgen özelliği olumlu bulunmuştur. Dokuzsele deresinin abartılı ele alınışı, oluşturulan meydanın bina zemin kotuyla sınırlı ilişki kurması, iç boşlukların bina sirkülasyonun zedeleyecek şekilde konumlandırılması açısından olumsuz bulunmuştur. Kuzeydoğu yönünde kullanılan cephe elamanlarının anlaşılamaması, iklim açısından duyarlılıklarına rağmen çok fazla cam kullanılmış olması ve planların okunma sorunu eleştirilmiştir.


94 numaralı proje

Alana yaklaşım biçiminde kendine özgü bir yorum geliştirmiş olması, binanın çok amaçlı salon ile birlikte farklı bir tipolojik analizle çözülmüş olması, parçalı bir organizasyon şeması önermiş olmasına karşılık bütüncül bir örgütlenme önerisi geliştirmesi, farklı kotlarda yarı açık alanların yaratılması, iç mekanda az sirkülasyon alanları ile ulaşım kolaylığı sağlanmış olması olumlu bulunmuştur. Meydanın belirli bir alansal büyüklükte kalarak toplu gösteriler için yeterli büyüklüğe erişmemiş olması, yapının dere ile güneydoğu yönünde yer alan rekreasyon alanları ile ilişkisinin zayıf olması ve kitlenin farklı fonksiyonlar içermesine rağmen aynı biçimsel dille şekillendirilmesi ve bağlantılarının zayıflığı olumsuz bulunmuştur. Cephelerde yakalanmak istenen dolu boş ve doku ilişkisi olumlu fakat malzeme kullanımı ve her yöne aynı davranışı olumsuz bulunmuştur.


122 numaralı proje

Binanın kütlesinin çok amaçlı salonla birlikte düşünülerek kuzeydoğu yönünde konumlandırılması, geniş bir kent meydanına doğru açılması ve kentsel yeşil aksla ilişkilendirilmesi olumlu bulunmuştur. Binanın oluşturduğu iç boşlukların dış mekanla kurduğu bağlantı, ölçek bakımından ulaştığı düzen olumlu bulunmuştur. Çok amaçlı salonla halkın doğrudan ilişkisi olmasına rağmen birkaç müdürlüğün tek bir açık ofis birimi içerisinde yer almasının getirdiği kullanım zorlukları olumsuz bulunmuştur. Çok amaçlı salon oranlarının kareye yakın olması ve dış cephede geçirgen ağ yüzeyin her cephede tekrar edilmesi olumsuz görülmüştür.


142 numaralı proje

Belediye binasının yaya aksı ile ilişkilendirilmesi, yeşil alanı bünyesinde yorumlaması, alçakgönüllü tavrı, insan ölçeğindeki tutumu ve yapının statik açıdan oluşturduğu düzen olumlu bulunmuştur. Çok amaçlı salonun ve sosyal mekanların kentsel dış mekanla kurduğu kuvvetli etkileşim olumlu bulunmasına rağmen mali hizmetler, kreş ve kafe gibi sosyal mekanların aynı formlar içinde çözülmüş olması olumsuz bulunmuştur. Ayrıca, ofis birimlerinin iç ulaşımı problemi ve yapının sirkülasyonu sorunlu bulunmuştur.


161 numaralı proje

Kentsel açık alanın yapı boyunca bir süreklilik yakalamış olması ve düşeyde devam etmesi olumlu bulunmuştur. Çok amaçlı salonun bağımsız çalışabilme özelliği ve iç mekan kurgusundaki netliğin kütleye yansıması olumlu bulunmuştur. Yapının çevre ile olan ilişkisi, daha az katlı olduğu halde kendini yüksek algılatma çabası, tek taraflı koridorların ulaşım zorlukları, iklimin ve yönlenmenin yüzey biçimlendirmede etkisi olumsuz bulunmuştur.


ÖDÜL RAPORLARI
146 numaralı proje 3. Ödül

Kentsel peyzajın, yapının kurgulanmasından doğan meydan ve çok amaçlı salonun amfisi ile kurduğu ilişki güçlü bulunmuştur. Amfinin sonunda çok amaçlı salonun yer alması, üst örtü ile kıyı rekreasyonunun ilişkilenmesi, belediye binasının yönlenmelerine yönelik cephe kurgusundaki hassasiyet, iklimlendirme ve plan çözümlemeleri olumlu bulunmuştur. Çok amaçlı salonun fuayesi yetersiz görülmüş ve ihtiyaç programında yer alan beklentilere cevap vermekte zayıf bulunmuştur. Binanın net bir kütle dili oluşturmasına karşılık temsil niteliği çok yenilikçi bir tavır sergilememiştir. Yapının 6 m x 6 m düzenli ve ekonomik akslarda tasarlanmış olması olumu görülmüştür, galeri boşluğunun uzay kafes ile kapatılması, uygun malzeme seçiminin yanı sıra bodrum kat derinliğinin mevcut dere kotunun altına indirilmesi, çok amaçlı salon üzerinde kontrolsüz hareketli yüklerin oluşması olumsuz bulunmuştur.


88 numaralı proje 2.Ödül

Meydanı kentsel dönüşüm omurgası ile eski kent meydanına bağlayan sokak olumlu bulunmuştur. Bu sokağa açılan belediye binası ve salonun üzerinde yer alan açık amfi olumlu bulunmuştur. Ana cadde üzerinde yapının yaratmış olduğu mimari tektonik ve özellikle çok amaçlı salon kurgusunun bütüncül bir dil ile ele alınarak belediye korusuna doğru açılması başarılı bulunmuştur. Zemin kotta yer alan kullanımların belediye sokağı ile dolaylı ilişkisi ve çok amaçlı salonun servis mekanları ile kuşatılmış olması, hizmet birimlerinin 3.katta yer almasından dolayı oluşacak kullanım zorlukları, bu mekanların biçimlenişe olan etkisinin binaya işlevsel anlamda dönüştürebilmesindeki zorluk, buna bağlı olarak artan yüzeylerin iklimsel değerlerle örtüşmemesi ve çok amaçlı salonun içe dönük kullanım sınırlamaları eleştirilmiştir. Statik sistem aksları ile düzenli çerçevelerin oluşturduğu uygun döşeme açıklıkları ve bodrum derinliği olumlu olmasına karşın bodrum katta 48mt*64mt olan yapı elamanlarının zemin katta 60mt*64mt olması, bodrum kat tavanında kesitte görülen çift kademe döşemenin imalat zorluğu olumsuz bulunmuştur.


47 numaralı proje 1.Ödül

Yapının kentsel dönüşüm alanı ve eski kent merkezindeki aks arasını doğru konumlanması ve bu aksı mekansal olarak zenginleştirecek şekilde yapıyı ele almış olması, içerdiği işlevsel, mekansal özellikler ile yapının yarattığı kentsel dış mekandaki gündüz, gece, hafta sonları, özel günler gibi yaşantı çeşitliliklerine olanak sağlayacak şekilde kurgulanmış olması sade, yalın ve işlevsel olması olumlu bulunmuştur. Çok amaçlı salonun dış mekanla olan esnek kurgusu olumlu bulunmuştur. Belediye binasının her kotta ışık alan doğal olarak iklimlendirilmiş okunaklı iç çözümü, iklim ve yönlenme ile ilgili önerileri olumlu bulunmuştur. Yapının kuzeybatıda yer alan ana caddeye fazla yaklaşması eleştirilmiştir. Çok amaçlı salondaki servis birimlerinin yetersiz görülmüştür. Esnek mekan anlayışına uygun seçilmiş malzemelerde bazı iklimsel duyarlılıklar yetersiz görülmüştür. Avluları ve çok amaçlı salonu örten elamanların ölçek ve doluluklarının getireceği zorluklar eleştirilmiştir. Hizmet binasının tasarımındaki düzenli aks ve döşeme açıklıkları uygun bulunmuştur. Taşıyıcı sistem seçiminin olmasına karşın çok amaçlı salonun çatı çözümünde çelik çatı düşünülüp aynın zamanda kullanıma açılmasıyla hareketli yükler oluşturulması, kiriş açıklıklarının geniş tutulması olumsuz bulunmuştur.


03.03.2013 saat 23.30
Asil Jüri Üyeleri İMZA
Deniz DOKGÖZ Dr. Mimar (D.E.Ü.) Jüri Başkanı

Tolga İLTİR Mimar (G.Ü.)

Avni ÖZGENCİL Mimar (İ.T.Ü.)

Ebru YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Mimar (D.E.Ü.)

Osman ÇALIKUŞ İnşaat Mühendisi (İ.T.Ü.)
Yedek Jüri Üyeleri
Özgür GÜLLER Y. Mimar (D.E.Ü.)

Turan ÜNLÜ Mimar (D.E.Ü.)Naci ÖZDEMİR İnşaat Mühendisi (Anadolu Ü.)

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə