Vii.În consecință

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 22.97 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü22.97 Kb.

 


I.INTRODUCERE

 1. La 11 aprilie 2013, Comisia a prezentat Consiliului și Parlamentului propunerea sus-menționată de modernizare a instrumentelor de apărare comercială, care modifică regulamentul antidumping și regulamentul antisubvenție aflate în prezent în vigoare („modernizarea IAC”).1

II.Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură în cadrul ședinței plenare din 16 aprilie 2014.2

III.În cadrul reuniunii sale din 13 decembrie 2016, Comitetul Reprezentanților Permanenți a convenit asupra mandatului acordat Președinției de a lansa negocieri cu Parlamentul European, în vederea unui acord timpuriu în a doua lectură.3

IV.Pe această bază, au avut loc în 2017 opt triloguri în cursul președințiilor malteză și estoniană, și anume la 21 martie, 27 aprilie, 31 mai, 13 iunie, 18 octombrie, 7 și 23 noiembrie și 5 decembrie.

V.În cadrul ultimului trilog politic din 5 decembrie 2017, s-a ajuns la un compromis provizoriu cu Parlamentul în legătură cu textul proiectului de regulament privind modernizarea instrumentelor de apărare comercială.

VI.La 15 decembrie 2017, Grupul de lucru pentru chestiuni comerciale a exprimat un sprijin foarte amplu față de compromisul obținut cu Parlamentul European.

VII.În consecință, în cadrul reuniunii sale din 20 decembrie 2017, Comitetul Reprezentanților Permanenți a examinat textul final de compromis în vederea ajungerii la un acord4.

VIII.Comisia pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European a votat la 23 ianuarie 2018 acordul politic, care reflecta rezultatul negocierilor, aprobându-l cu o majoritate covârșitoare5.Printr-o scrisoare din 30 ianuarie 2018, președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European l-a informat pe președintele Coreperului că, în cazul în care Consiliul transmite formal Parlamentului European poziția sa în primă lectură astfel cum a fost convenită, sub rezerva verificării textului de către experții juriști-lingviști, acesta va recomanda plenului să accepte fără amendamente poziția Consiliului în cadrul celei de a doua lecturi a Parlamentului6.

IX.La 7 februarie 2018, Comitetul Reprezentanților Permanenți a confirmat textul final de compromis în vederea ajungerii la un acord7.X.OBIECTIV

11. Scopul propunerii era să actualizeze și să modernizeze instrumentele de apărare comercială ale UE, care nu au fost revizuite în mod substanțial de la încheierea Rundei Uruguay din 1995, spre a le face mai eficiente și mai eficace pentru sprijinirea operatorilor din UE.

XI.ANALIZA POZIțIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

A. Aspecte generale

12. Regulamentul îmbunătățește o serie de aspecte importante pentru operatori, precum: o mai mare transparență a procedurilor, un acces mai bun la informații pentru IMM-uri, un rol sporit al consilierului-auditor și al serviciului de asistență pentru IMM-uri, care primesc noua sarcină de a le ghida în procedura de anchetă, consolidarea practicilor existente și măsuri antieludare etc.

Aceste îmbunătățiri vor face ca IAC să fie mai previzibile și vor oferi soluții practice pentru diferite probleme reale cu care se confruntă părțile interesate din UE în utilizarea acestor instrumente.B. Elemente specifice - aspectele cele mai controversateRegula taxei celei mai mici (LDR)

 1. Consiliul a exprimat preocupări deosebite cu privire la dispozițiile referitoare la propunerea de neaplicare a LDR în cazul materiilor prime pentru care se constată denaturări. Compromisul la care au ajuns cei doi colegiuitori în trilogul final permite neaplicarea LDR în situații bine definite:

 • în cazul în care materiile prime în legătură cu care se constată o denaturare reprezintă, luate în mod individual, nu mai puțin de 17 % din costul de producție (prag unic);

 • în cazul denaturărilor legate de materii prime astfel cum sunt definite pe lista OCDE, dar cu posibilitatea de actualizare a listei prin intermediul unui act delegat pentru a o alinia cu viitoarele considerații ale OCDE;

 • în situațiile de dumping, Comisia va trebui să ajungă la concluzia clară că neaplicarea LDR este în interesul Uniunii („scor pozitiv pe criteriul privind interesul Uniunii”). 1. În ceea ce privește nivelul minim al profitului-țintă (care este nivelul de rentabilitate necesar pentru a acoperi în totalitate costurile și investițiile, C&D și inovarea), Consiliul a acceptat nivelul minim de 6 %. 1. Vor fi luate în considerare standarde sociale și de mediu la stabilirea marjei de eliminare a prejudiciului. În plus, va exista posibilitatea de a lua în considerare costurile viitoare generate de aplicarea acestor standarde, în cazul în care astfel de costuri sunt clar previzibile și cuantificabile în mod obiectiv. Această considerație reprezintă o pistă nouă urmărită de Parlamentul European, însă Consiliul a asigurat faptul că nu se vor calcula dublu costurile și că există o justificare adecvată a costurilor luate în calcul8.

 2. În ceea ce privește instrumentul antisubvenții, regula taxei celei mai mici poate să nu mai fie aplicată.

Informarea prealabilă

 1. S-a convenit o perioadă de informare prealabilă de 3 săptămâni, în combinație cu trei „plase de siguranță” suplimentare care să abordeze eventualele riscuri de constituire de stocuri: utilizarea pe scară mai largă a înregistrării importurilor; modernizarea colectării și comunicării de date statistice; și o marjă suplimentară de prejudiciu care urmează să fie adăugată la taxa definitivă pentru a compensa pentru orice constituire de stocuri în perioada de informare prealabilă. 1. În plus, s-a convenit introducerea unei clauze de revizuire a duratei perioadei de informare prealabilă. La doi ani de la intrarea în vigoare, Comisia va evalua cât de eficace a fost abordată problema constituirii de stocuri de către cele trei „plase de siguranță”. Pe baza acestei evaluări, Comisia ar trebui să propună, prin intermediul unui act delegat:

 • reducerea perioadei de informare prealabilă la două săptămâni, în cazul în care a avut loc o creștere substanțială a importurilor pe care Comisia nu a avut capacitatea să o soluționeze;

 • creșterea perioadei de informare prealabilă la patru săptămâni, pentru a îmbunătăți previzibilitatea pentru operatorii din Uniune, în cazul în care nu a avut loc o creștere substanțială a importurilor sau în cazul în care Comisia a avut capacitatea să o soluționeze.

Platforma continentală și zona economică exclusivă

 1. În cursul discuțiilor cu Parlamentul și Comisia, Consiliul a acceptat, de asemenea, introducerea unei clauze de abilitare care să permită extinderea măsurilor la platforma continentală și la zona economică exclusivă prin intermediul unui viitor act de punere în aplicare. Consiliul a asigurat faptul că autoritățile vamale vor dispune de suficient timp pentru a examina chestiunea.

Rambursarea taxelor

 1. Parlamentul European a fost de acord cu poziția Consiliului și a Comisiei privind garantarea posibilității de rambursare a operatorilor. În cazul în care măsurile sunt abrogate, taxele colectate în plus în cursul anchetei de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor vor fi rambursate importatorilor. Acest principiu era pe deplin coerent cu mandatul Consiliului.

Organizațiile sindicale

 1. Consiliul a acceptat amendamentul Parlamentului conform căruia organizațiile sindicale vor putea depune plângere împreună cu industria. De asemenea, ele vor putea sprijini plângerile depuse de industrie.

Organizațiile sindicale devin „părți interesate” în proceduri. Consiliul acceptase deja rolul organizațiilor sindicale în cadrul apărării comerciale în dosarul conex privind noua metodologie antidumping9, prin care s-au modificat aceleași acte juridice.

Durata anchetelor

 1. Termenul pentru impunerea unor măsuri provizorii va fi „în principiu, cel mai târziu în termen de șapte luni, dar în niciun caz mai târziu de opt luni”. Vor trebui impuse taxe definitive în termen de 14 luni. Parlamentul European a acceptat mandatul Consiliului.

XII.CONCLUZIE


 1. Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor dintre Consiliu și Parlamentul European, cu sprijinul Comisiei.

Consiliul consideră că poziția sa reprezintă un pachet echilibrat și că, odată ce va fi adoptat, noul regulament va introduce instrumente de apărare comercială ale UE modernizate, eficace și previzibile în raport cu provocările comerțului mondial.

1 Documentele 8495/13 + ADD 1-2.

2 Documentul PE T7-0420/2014.

3 Documentul 15466/16.

4 Documentul 15530/17.

5 Documentul PE 616.540.

6 Documentul PE 616.821.

7 Documentul 5810/18.

8 Acordul include și alte dispoziții referitoare la aspecte sociale și de mediu, dar care nu au legătură cu regula taxei celei mai mici, în domeniul angajamentelor în materie de preț, al reexaminărilor intermediare și în ceea ce privește raportul anual al Comisiei.


9 Regulamentul (UE) 2017/2321 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, JO L 338, 19.12. 2017.

5700/1/18 REV 1 ADD 1


CL/scm

DRI
RO

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə