Volební obdobíYüklə 1,53 Mb.
səhifə10/26
tarix18.01.2018
ölçüsü1,53 Mb.
#39135
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Multimediální projekty

Čtenářský deník – povinná školní četba k downloadu

Radiocustica – projekt Ars Acustica s interaktivními prvky, s napojením na EBU

Vánoční den EBU 22.12. - Internetový video přenos.
3.1.4. Český rozhlas 6
Programová struktura Českého rozhlasu 6 je v současné době stabilizovaná po změnách, které proběhly v roce 2007. Stanice je definována jako stanice analytické publicistiky s důrazem na témata politická, ekonomická, náboženská a obecně společenská. Důraz je kladen na diskusní pořady, ve kterých mají posluchačky a posluchači možnost konfrontovat různé názory na danou problematiku. Otevřenost stanice různým názorům je podpořena možností posluchaček a posluchačů stát se účastníky takových diskusí, ať už v pořadu Volejte Šestku, který je plně věnován jejich názorům, nebo na webové stránce v diskusních fórech nebo ve zvláštní rubrice Posluchačské fórum.

Jádrem vysílání Českého rozhlasu 6 zůstává hlavní publicistický pořad Názory a argumenty, který se vysílá každý den a ve dny všední také v repríze. Jeho stěžejní součástí je publicistický útvar autorského komentáře, který bývá považován za „zlato“ žurnalistické profese. Místo zde má ale i analýza, rozhovor a diskuse.

Na pořad Názory a argumenty jsou navázány další pořady redakce analytické publicistiky jako Česká justice, Člověk a obec, Hovory o hledání a Zaostřeno na mladé – Rádium. Vesměs jde o pořady, které se zabývají konkrétní společenskou oblastí, někdy médii opomíjenou. V pořadu Člověk a obec například soustavně vystupují místní politikové, tedy komunální, kteří mají ve svých regionech značný vliv.

Základním pořadem redakce aktuální publicistiky a diskusních pořadů je Studio Stop, ve všedních dnech vysílané denně. Jeho hlavním úkolem jsou aktuální diskuse na nejrůznější témata a pěstování kultivované, věcné debaty.

Navazují na ně i další pořady jako Hovory na Bělidle, Aréna a Zaostřeno na občana.

Skupina komponovaných pořadů má z tematického hlediska značné rozpětí, od klasických diskusních pořadů jako jsou například Člověk a trh, Hovory o Evropě či Hovory o rodině, po dramaturgicky i časově náročné projekty typu nedělní Téma a Portréty.

Ekonomický magazín Člověk a trh je speciální svým ekonomicko-sociologickým pojetím, které se výrazně liší od jiných pořadů tohoto typu, jež sledují pouze ekonomickou rovinu událostí bez ohledu na společenský a individuální vliv. Koncem roku 2008 byl do tohoto cyklu také ve frekvenci jednou měsíčně zařazen pořad vysvětlující základní makroekonomické pojmy a jejich význam pro fungování ekonomiky.

Cyklus Hovory o Evropě se již od září 2006 věnuje politické situaci v jednotlivých evropských zemích a zejména politice Evropské unie. Toto dramaturgické zaměření je v souvislosti s právě probíhajícím českým předsednictvím velmi aktuální a posluchačům nabízejí různorodé názory na problematiku evropské integrace a společného trhu.

Diskusní pořad Hovory o rodině se v roce 2008 zaměřil na význam a společenskou funkci rodiny z konzervativních pozic.

V padesátiminutovém cyklu Téma převzal v roce 2008 mikrofon od Jiřího Ješe jeden z předních komentátorů Českého rozhlasu 6 Martin Schulz a jednou měsíčně připravoval osobitou a mnohdy provokativní reflexi celospolečenského dění. Kromě této řady vysílal Český rozhlas 6 také pořady vížící se k „osmičkovým“ výročím našich dějin, dokumenty o politických vraždách i významných událostech jako Vzkazy z 20.století.

Redakce náboženského vysílání byla začleněna do struktury Českého rozhlasu 6 v září 2006. Svým charakterem je redakcí nadstaniční. Hotové pořady dodává pro vysílání Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál, Českého rozhlasu 2 – Praha, Českého rozhlasu 3 – Vltava a Českého rozhlasu 6.
Podrobné informace o Redakci náboženského vysílání jsou uvedeny v kapitole 2.3.1.

Technická stránka vysílání
Český rozhlas 6 disponuje dvěma studii, z nichž jedno plní úlohu studia vysílacího. Obě jsou zároveň užívána jako studia nahrávací, jedno po celý den, druhé v době, kdy neprobíhá vysílání. Technické možnosti studií odpovídají možnostem objektu v Dykově ulici 14. Studia byla postupně vybavována modernější technikou a došlo i k úpravám interiérů.
Propagace stanice
V oblasti marketingových aktivit se Český rozhlas 6 zcela soustředil na podporu programu a vysílacího schématu. Kromě několika inzertních aktivit, spolupráce s Týdeníkem Rozhlas a Katolickým týdeníkem se také zaměřil na komunikaci s posluchači a rozvíjel společné aktivity v rámci ustaveného Klubu přátel Šestky. Posluchači se již také dvakrát stali přímými účastníky diskusí na téma evropské integrace a postavení veřejnoprávních médií ve společnosti. Sestřihy obou diskusí byly také odvysílány. V roce 2008 se stal ČRo 6 mediálním partnerem televizní stanice ČT 24 (pořad Zaostřeno na média), internetového portálu Euroskop (pořad Hovory o Evropě), Arcibiskupství pražského (pořad Historie věčně živá) apod.
Internetové stránky stanice
Web Českého rozhlasu 6 prošel nejvýraznějšími změnami po grafické i obsahové stránce. Pracovníci úvodní stránku zpřehlednili, posunuli anketu a zvýraznili lišty.

Přibyly rubriky jako Posluchačské fórum a Klub přátel Šestky. Tyto stránky dávají možnost posluchačům přímo se zapojit do diskusí, které jsou vedeny na Českém rozhlase 6, a přispívají tak k jeho názorové otevřenosti.

Častěji se začaly využívat bannery (promočtverce) na jednotlivé pořady a byly využity také k propagaci programových cyklů a speciálních vysílání na různá témata, v roce 2008 nejčastěji na téma osmičkových výročí.

Multimediální projekty
Český rozhlas 6 nemá a neplánuje vlastní multimediální projekty. Účastní se však na projektech, které připravuje Český rozhlas Online, například tematický web rok 1968, nebo speciály k předsednictví České republiky EU či Lisabonské smlouvě. Na těchto webových stránkách publikuje také své pořady a komentáře.


      1. Český rozhlas 5 – Regionální vysílání ČRo – též § 12

Základními úkoly regionálního vysílání Českého rozhlasu je tvorba regionálně zaměřeného zpravodajství a publicistiky, rozvíjení kulturní identity obyvatel a vytváření vyvážené programové nabídky, včetně umělecké tvorby a pořadů pro menšiny. Při naplňování tohoto zadání se regionální studia dlouhodobě a koncepčně snaží být svým posluchačům co nejblíže, být jim co nejužitečnější, znát jejich hodnotový žebříček a tyto hodnoty s nimi sdílet, naslouchat jim a komunikovat s nimi vlídným, korektním a profesionálním způsobem. O úspěšnosti této vize svědčí kromě řady prestižních ocenění v posledních letech zejména stabilní přízeň publika – v uplynulém roce naladilo některé regionální studio Českého rozhlasu denně přes 650 tisíc posluchačů a alespoň jednou týdně více než milion, což představuje přibližně 9 % rozhlasového trhu v České republice.

Přestože regionální vysílání má vesměs konzervativní publikum, některá studia přistoupila v roce 2008 k dílčím změnám. ČRo Brno částečně obměnil své programové schéma, ČRo Sever prodloužil odpojované liberecké vysílání, ČRo Regina Praha rozšířila Bezstarostnou jízdu, mimořádně potřebné dopravní zpravodajství pro hlavní město, které si u posluchačů získalo velkou oblibu. O rozhlasový sitcom se pokusil ČRo České Budějovice.

Svou užitečnost a oprávněnost obhajovalo Centrum regionálního rozvoje především prostřednictvím svého hlavního produktu, kterým bylo společné noční vysílání, v němž regionální studia sdílela své nejlepší pořady.


Zřetelně se zvýšila regionální produkce pro celoplošné stanice.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas 2 – Praha odvysílaly v roce 2008 skoro o šestinu více zpravodajských příspěvků z regionů než v roce 2007. Regiony si bezchybně poradily s podzimními volbami, a to jak ve vlastním vysílání, tak i ve spolupráci s celoplošnými stanice.

Pokračoval také růst podílu regionální produkce na vysílání Českého rozhlasu 2 – Praha a Českého rozhlasu 3 – Vltava. V hudební oblasti přibylo přenosů a záznamů z koncertů a festivalů. O slovesnou tvorbu se kromě tradičních velkých studií výrazně přičinil i ČRo Olomouc, rozhlasové dramatizace se už druhým rokem natáčely i v Jihlavě a v Liberci a vůbec první rozhlasovou četbu připravili v Pardubicích.

Za zmínku stojí, že brněnské Toulky českou minulostí, jeden z nejúspěšnějších seriálů Českého rozhlasu, dospěly před vánočními svátky k svému 704.dílu.

Regionální zpravodajské týmy se zhostily role regionální základny pro zpravodajství celoplošných stanic, zvláště ČRo 1 – Radiožurnálu, a pokryly zvýšenou poptávku po příspěvcích z regionů. V roce 2008 regionální redakce dodaly do vysílání Radiožurnálu o 21,5 % více příspěvků než v roce 2007. V tomto směru byly opět nejaktivnější moravské redakce (v pořadí Ostrava, Brno, Olomouc), za nimi hned zpravodajové z Vysočiny.

Rozvíjela se regionální publicistika, v níž dominoval žánr rozhovoru moderátora s hosty, důraz byl kladen na regionální ukotvení v tématech i ve výběru osobností. Třetím ročníkem úspěšně pokračoval společný regionální projekt – publicisticko-dokumentární cyklus Česko – země neznámá. Lokální identitu nadále podporovaly projekty typu „rádio na cestách“, kdy šlo o různé formáty přímých přenosů spojených s promotion vysíláním na akcích mimo sídla studií.

Regionální studia nezanedbávala ani komunikaci s posluchači mimo vlastní vysílání. Zpravidla volila takové formy PR a promotion, které médium veřejné služby odlišují od komerčního rádia. Příkladem mohou být hojně navštěvované Dny otevřených dveří, výstavy, koncerty a další kulturní akce připravované přímo v sídlech jednotlivých studií.
V průběhu roku 2008 se zlepšila technická stránka regionálního vysílání. Ve středních Čechách se díky novým vysílačům v Berouně a Mělníku podařilo dokončit pokrytí kraje signálem Českého rozhlasu Region. Rekonstrukce vysílacího komplexu se dočkal ČRo Olomouc, ČRo Plzeň uvedl do provozu nové digitální pracoviště pro slovesnou tvorbu. Značně pokročila digitalizace velkých fonoték v Brně, Ostravě a Plzni.

Pokračovaly rovněž investiční akce na rekonstrukcích některých sídelních budov regionálních studií. Novou fasádu získala památkově chráněná budova brněnského studia, dílo architekta Arnošta Wiesnera, dalšími etapami pokročily opravy budov v Ostravě a Českých Budějovicích. S komplikacemi, které přinesly rekonstrukce interiérů pronajatých prostorů, se musela vyrovnat studia v Pardubicích a Olomouci.


Centrum regionálního rozvoje

Centrum regionálního rozvoje bylo zřízeno k 1.1.2007 a jeho vedením byl pověřen Mgr. Jaromír Ostrý, šéfredaktor ČRo Brno. Po zahájení společného vysílání regionálních stanic každý den v době mezi 21:00 a 5:00 (od 2. 4. 2007), které se setkalo s příznivou odezvou u posluchačů, se v r. 2008 rozvíjely další společné aktivity a práce na projektech.

Průběžně je realizována výměna zajímavých pořadů mezi jednotlivými regionálními stanicemi, pokračuje projekt Česko – země neznámá, dále spolupráce v oblasti zpravodajství. Zvláště v době společného nočního vysílání je tato spolupráce již velmi dobře zavedena. Byly stanoveny tematické priority, které kopírovaly programové priority vedení ČRo při zvýraznění specifik příslušného regionu.
Celkový čas programu regionálních studií v příloze č. 8Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin