Základná škola s materskou školou Uhrovec snp 5 UhrovecYüklə 0.58 Mb.
səhifə1/4
tarix04.01.2019
ölçüsü0.58 Mb.
  1   2   3   4

Základná škola s materskou školou Uhrovec SNP 5, UhrovecSpráva o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018


1 Základné údaje o škole

1. 1 Identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, SNP 5, Uhrovec

Adresa školy

SNP 5 956 41 Uhrovec

Telefón/Fax

038/7694284

E-mail

skola@zsuhrovec.edu.sk

Webové sídlo

www.zsuhrovec.sk

Zriaďovateľ

Obec Uhrovec

1. 2 Vedúci zamestnanci
Titul, priezvisko, meno

Telefón

Riaditeľ školy

PaedDr. Roman Ševčík

0905367930

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

PaedDr. Juliana Zajacová

038/7694284

038/7694484Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Daniela Danišová

1. 3 Rada školy

Dušan Čabrák – delegovaný zástupca zriaďovateľa, predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Uhrovec

Ing. Vladimíra Chrenková – zástupca rodičov MŠ

Ján Chudoba – zástupca rodičov ZŠ

Mgr. Martin Janáč – zástupca rodičov ZŠ

Marta Hanková – zástupca rodičov ZŠ

Mgr. Peter Janáč – zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ

Bc. Gabriela Krajčíková – zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

Jozef Diko – zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ

Mgr. Peter Bujna – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Dagmar Janečková – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Elena Valachová – delegovaný zástupca zriaďovateľa

1. 4 Metodické orgány

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie pre ISCED 1

Mgr. Turoňová

predmety ISCED 1

Predmetová komisia pre prírodovedné predmety

Mgr. Joneková

matematika

fyzika


chémia

biológia


geografia

informatika

environmentálna výchova


Predmetová komisia pre spoločensko - vedné predmety

PaedDr. Mokráňová

slovenský jazyk

anglický jazyk

nemecký jazyk

dejepis


Predmetová komisia pre výchovné predmety

Mgr. Janáčová

hudobná výchova

výtvarná výchova

telesná výchova

svet práce, technika

občianska výchova

výchova umením

etická výchova


2 Údaje o počte žiakov

Komplexné údaje o základnej škole, školský rok 2017/2018


Počet žiakov školy: 205/ plus 3 – kurzisti na doplnenie nižšieho stredného vzdelania

Počet tried: 10

Počet žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR - 5

Počet žiakov, ktorí absolvovali kurz na doplnenie vzdelania poskytované základnou školou - 3Počet pracovníkov vedenia školy: 2

P

očet učiteľov I. stupňa: 5P

očet učiteľov II. stupňa: 6,86P

očet pracovníkov ŠKD: 1

,88

Počet asistentov učiteľa: 0,71

P

očet pedagogických pracovníkov spolu: 16,45Z

 toho dôchodcov: 0P

racovníkov na dobu určitú: 2N

ekvalifikovaných pracovníkov: 0Z toho študujúcich: 0

A

dministratívnych pracovníkov: 1Š

kolníkov: 1U

pratovačiek: 3N

epedagogických zamestnancov spolu: 5P

očet detí v ŠKD: 75P

očet žiakov spolu: 208 (z toho 3 externí žiaci)Z

 toho chlapcov: 1

03

Z toho dievčat: 105

Poznámka: Počet sociálnych pedagógov – 1

Počet pracovníkov pracujúcich na dohodu o pracovnej činnosti – 8

Počet pedagogických pracovníkov na MD - 22. 1 Podrobnejšie informácie

Prehľad o vyučovaní v školskom roku 2017/2018

Základná škola s materskou školou Uhrovec
038/7694284

Š
PaedDr. Roman ŠevčíkTelesná výchova – Ruský jazyk
kola:.......................................................................... Telefón: ..........................................

R
rerosevo@gmail.com 0905367930


iaditeľ: ..................................................................... aprobácia: .......................................

E
PaedDr. Juliana ZajacováMatematika – hudobná výchova
mail: ........................................................................ mobil: .............................................

Z
--

juliana.zajacova@gmail.com 0908593535
ást. riad. : ................................................................. aprobácia: .......................................

P

oč. odd. ŠKD: 3 Počet žiakov v ŠKD: 751. Žiaci:

Ročník

0.

1.

2.

3.

4.

1.- 4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.- 9.

1.- 9.

Počet tried

-

1

1

1

2

5

1

1

1

1

1

5

10

Počet žiakov

-

24

23

21

30

98

21

27

17

23

19

107

205


97

Počet dochádzajúcich žiakov: ................................................. z obcí mimo sídla školy.

2. Učebné plány

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Variant uč. Plánu

ISCED 1 (in.ŠVP) ISCED (ŠVP)

ISCED 2 (in.ŠVP) ISCED 2 (ŠVP)

Cudzí j. A, N, F, R

A

A

A

A

A

A

A, N

A, N

A,N

Rozšírené vyučovanie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Počet hodín vzniknutých delením na skupiny:

SJL

MAT

CJ

SEE

THD

TEV

INF


1. - 4.

-

-

5

-

-

2

3

10
5. - 9.

-

-

15

-

3

10

4

32
Spolu

-

-

20

-

3

12

7

42

Počet nadčasových hodín: 11

5. Vyučovanie náboženskej výchovy:a) náboženská výchova*
Počet skupín

Počet žiakov

Počet vyučujúcich


Kňazi

uč. katech.

Katechéti

Spolu
Rk

Se

Spolu

Rk

Se

Spolu

Rk

Se

Rk

Se

Rk

Se
1.- 4.

2

2

4

40

34

74

1

1

-

-

-

-

2

5.- 9.

2

2

4

32

39

71

1

-

-

-

-

1

1.- 9.

4

4

8

72

73

145

1

2

-

-

-

-

3

b) etická výchova*

Počet oddelení

Počet žiakov

Vyučujúci

Aprobácia

Poznámka

4


1. 11

2. 9


3. 13

4. 20


Mgr. Helena Janáčová

Mgr. Helena Janáčová

PaedDr. Miroslava Škreková

PaedDr. Miroslava ŠkrekováSJL-OBV

SJL-OBV


NBV – EST

NBV - EST1. –2. roč./1hod.

3. – 4. roč./1 hod.

5. – 6. roč./1 hod.

7. – 9. roč../1 hod.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə