[]Yüklə 427,95 Kb.
səhifə1/3
tarix26.07.2018
ölçüsü427,95 Kb.
  1   2   3


1. Birinci dYrYcYli avtomobil yolunun dYrYcYsi tYyin olunduqda perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(nYqliyyat vahidlYri ilY)

A) >7000 avt/gn

B) <7000 avt/gn

C) 15000avt/gn

D) 10000 avt/gn

E) 3000 avt/gn

2. ンkinci dYrYcYli avtomobil yolunun dYrYcYsi tYyin olunduqda perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(nYqliyyat vahidlYri ilY)

A) (3000-7000) avt/gn

B) <7000 avt/gn

C) 300avt/gn

D) (1000-3000) avt/gn

E) >7000 avt/gn

3. ワcncdYrYcYli avtomobil yolunun dYrYcYsi tYyin olunduqda perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(nYqliyyat vahidlYri ilY)

A) 1000-300) avt/gn

B) 200-1000 avt/gn

C) >7000 avt/gn

D) <200 avt/gn

E) 3000-5000avt/gn

4. DdncdYrYcYli avtomobil yolunun dYrYcYsi tYyin olunduqda perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(nYqliyyat vahidlYri ilY)

A) (100-1000) avt/gn

B) <100 avt/gn

C) >7000 avt/gn

D) (100-1000) avt/gn

E) <500 avt/gn

5. Beコinci dYrYcYli avtomobil yolunun dYrYcYsi tYyin olunduqda perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(nYqliyyat vahidlYri ilY)

A) Ξ100 avt/gn

B) >1000 avt/gn

C) 3000-7000 avt/gn

D) 1000-3000 avt/gn

E) >1500 avt/gn

6. Birinci dYrYcYli avtomobil yolu cn perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(minik avtomobillYri ilY)

A) >14000 avt/gn

B) <14000 avt/gn

C) 3000-6000avt/gn

D) 6000-14000 avt/gn

E) <2000 avt/gn

7. ンkinci dYrYcYli avtomobil yolu cn perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(minik avtomobillYri ilY)

A) 6000-14000 avt/gn

B) 1000-3000 avt/gn

C) (15000-20000) avt/gn

D) (2000-5000 avt/gn

E) (200-200) avt/gn

8. ワcncdYrYcYli avtomobil yolu cn perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(minik avtomobillYri ilY)

A) (2000-6000) avt/gn

B) (3000-600) avt/gn

C) (100-1000) avt/gn

D) >14000 avt/gn

E) (200-2000) avt/gn

9. DdncdYrYcYli avtomobil yolu cn perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(minik avtomobillYri ilY)

A) (200-2000) avt/gn

B) (500-2000) avt/gn

C) (100-500) avt/gn

D) (1000-3000) avt/gn

E) (3000-6000) avt/gn

10. Beコinci dYrYcYli avtomobil yolu cn perspektiv hYrYkYt コiddYti nY qYdYr olmal©d©r(minik avtomobillYri ilY)

A) Ξ200 avt/gn

B) (200-1000) avt/gn

C) (1000-2000) avt/gn

D) (3000-6000) avt/gn

E) >200 avt/gn

11. Birinci dYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda Ysas hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 150 km/saat

B) 110 km/saat

C) 100km/saat

D) 80km/saat

E) 60 km/saat

12. ンkinci dYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda Ysas hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 120 km/saat

B) 150 km/saat

C) 80km/saat

D) 60km/saat

E) 90 km/saat

13. ワcncdYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda Ysas hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 100 km/saat

B) 120 km/saat

C) 60km/saat

D) 50km/saat

E) 150 km/saat

14. DdncdYrYcYli yolun planda, eninY vY uzunun profildY elementlYri tYyin olunduqda Ysas hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 80 km/saat

B) 150 km/saat

C) 100km/saat

D) 40km/saat

E) 60 km/saat

15. Beコinci dYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda Ysas hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 60 km/saat

B) 150 km/saat

C) 120km/saat

D) 80km/saat

E) 100 km/saat

16. Birinci dYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda dYrY-tYpYli YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 120 km/saat

B) 100 km/saat

C) 60km/saat

D) 80km/saat

E) 150 km/saat

17. ンkinci dYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda dYrY-tYpYli YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 100 km/saat

B) 120 km/saat

C) 150km/saat

D) 80km/saat

E) 60 km/saat

18. ワcncdYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda dYrY-tYpYli YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 80 km/saat

B) 100 km/saat

C) 120km/saat

D) 60km/saat

E) 40 km/saat

19. DdncdYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda dYrY-tYpYli YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 60 km/saat

B) 40 km/saat

C) 100km/saat

D) 80km/saat

E) 120 km/saat

20. Beコinci dYrYcYli yolun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda dYrY-tYpYli YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 40 km/saat

B) 80 km/saat

C) 60km/saat

D) 120km/saat

E) 70 km/saat

21. Birinci dYrYcYli avtomobil yolunun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda da©q YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 80 km/saat

B) 60 km/saat

C) 30km/saat

D) 40km/saat

E) 50 km/saat

22. ンkinci dYrYcYli avtomobil yolunun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda da©q YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 60 km/saat

B) 80 km/saat

C) 50km/saat

D) 40km/saat

E) 30 km/saat

23. ワcncdYrYcYli avtomobil yolunun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda da©q YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 50 km/saat

B) 60 km/saat

C) 80km/saat

D) 40km/saat

E) 30 km/saat

24. DdncdYrYcYli avtomobil yolunun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda da©q YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 40 km/saat

B) 30 km/saat

C) 80km/saat

D) 50km/saat

E) 60 km/saat

25. Beコinci dYrYcYli avtomobil yolunun planda, eninY vY uzununa profildY elementlYri tYyin olunduqda da©q YrazidY burax©la bilYn hesabi srYt nY qYdYr olmal©d©r.

A) 30 km/saat

B) 40 km/saat

C) 80km/saat

D) 60km/saat

E) 50 km/saat

26. Birinci dYrYcYli avtomobil yolunda dzYngah vY dYrY-tYpYli YrazidY hYrYkYt zolaqlar©n©n say© hYrYkYt コiddYti >14000ク 40000 軻vr.avt/gn olduqda nY qYdYr olmal©d©r.

A) 4


B) 6

C) 8


D) 10

E) 12


27. Birinci dYrYcYli avtomobil yolunda dzYngah vY dYrY-tYpYli YrazidY hYrYkYt zolaqlar©n©n say© hYrYkYt コiddYti >40000-80000 軻vr.avt/gn olduqda nY qYdYr olmal©d©r.

A) 6


B) 4

C) 8


D) 2

E) 10


28. Birinci dYrYcYli avtomobil yolunda dzYngah vY dYrY-tYpYli YrazidY hYrYkYt zolaqlar©n©n say© hYrYkYt コiddYti >80,000 軻vr.avt/gn olduqda nY qYdYr olmal©d©r.

A) 8


B) 4

C) 6


D) 10

E) 12


29. Da©q YrazidY I dYrYcYli yolda hYrYkYt zolaqlar©n©n say© hYrYkYt コiddYti >14000-34.000 軻vr.avt/gn olduqda nY qYdYr olmal©d©r.

A) 4


B) 6

C) 8


D) 10

E) 12


30. Da©q YrazidY I dYrYcYli yolda hYrYkYt zolaqlar©n©n say© hYrYkYt コiddYti >34000-70000 軻vr.avt/gn olduqda nY qYdYr olmal©d©r.

A) 6


B) 4

C) 8


D) 10

E) 12


31. Da©q YrazidY I dYrYcYli yolda hYrYkYt zolaqlar©n©n say© hYrYkYt コiddYti >70000 軻vr.avt/gn olduqda nY qYdYr olmal©d©r.

A) 8


B) 4

C) 6


D) 12

E) 10


32. ワmumi nYqliyyat vasitYlYrindY minik avtomobillYrinin ne躡 %-dYn az oldu halda hYrYkYt コiddYti nYqliyyat vahidlYrinY gY qYbul olunur.

A) <30%


B) ウ30%

C) 50%


D) >50%

E) 80%


33. ワmumi nYqliyyat vasitYlYrindY minik avtomobillYrinin ne躡 %-dYn cox oldu halda hYrYkYt コiddYti minik avtomobillYrinY 軻vrilmiコ qYbul olunur.

A) ウ30%


B) 80%

C) 。ワ90%

D) <30%

E) 50%


34. I vY II dYrYcYli yolda viraja ke輅d sahYsindY uzununa mailliyY nisbYtYn YlavY uzununa maillik nY qYdYr olmal©d©r.

A) 5 0/00

B) 100/00

C) 200/00

D) 300/00

E) 150/00

35. III -V dYrYcYli yolda dzYngah YrazidY viraja ke輅d sahYsindY uzununa mailliyY nisbYtYn YlavY uzununa maillik nY qYdYr olmal©d©r.

A) 10 0/00

B) 5 0/00

C) 20 0/00

D) 15 0/00

E) 30 0/00

36. III -V dYrYcYli yolda da©q YrazidY viraja ke輅d sahYsindY uzununa mailliyY nisbYtYn YlavY uzununa maillik nY qYdYr olmal©d©r.

A) 20 0/00

B) 100/00

C) 5 0/00

D) 15 0/00

E) 25 0/00

37. Viraj©n layihYlYndirilmYsi ne躡 sul ilY apar©la bilYr.

A) 3


B) 2

C) 1


D) 6

E) 4


38. Viraj©n tYlYb olunan eninY mailliyi hans© dstur ilY tYyin olunur.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


39. Hans© hallarda viraj layihYlYndirilir?

A) Avtomagistrallarda vY I dYrYcYli yollarda 3000m-dYn az radiuslu YyrilYrdY, II-V dYrYcYli yollarda isY 2000m-dYn az radiuslu YyrilYrdY.

B) Avtomagistrallarda vY I dYrYcYli yollarda 2000m-dYn az radiuslu YyrilYrdY, II-V dYrYcYli yollarda isY 1000m-dYn az radiuslu YyrilYrdY.

C) I-V dYrYcYli yollarda 1000m-dYn az radiuslu YyrilYrdY.

D) I-V dYrYcYli yollarda 1000m-dYn 輟x radiuslu YyrilYrdY.

E) Btn dYrYcYli yollarda, radiusun qiymYtindYn as©l© olmayaraq viraj layihYlYndirilir.

40. Virajda eninY mailliyin maksimum qiymYti nY qYdYrdir.

A) 60 0/00

B) 40 0/00

C) 80 0/00

D) 100 0/00

E) 50 0/00

41. Duman vY buzlaコma tYhlkYsi olan yerlYrdY viraj©n eninY maksimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 40 0/00

B) 60 0/00

C) 80 0/00

D) 100 0/00

E) 50 0/00

42. Viraj©n Ysas elementlYri hans©lard©r?

A) Viraj©n mailliyi, iki maillikli en kYsikdYn bir maillikli en kYsiyY ke輅d sahYsi, viraj©n uzunlu.

B) Viraj©n mailliyi, viraj©n uzunlu, viraj©n radiusu.

C) Viraj©n mailliyi, viraj©n uzunlu.

D) Viraj©n dmY buca, viraj©n radiusu, viraj©n Yyrisi.

E) Viraj©n mailliyi, iki maillikli en kYsikdYn bir maillikli en kYsiyY ke輅d sahYsi.

43. Plandak© YyrilYrin radiusunun hans© minimal qiymYtlYrindYn II-V dYrYcYli yolda viraj nYzYrdY tutulur.

A) 2000m

B) 3000m

C) 1000m

D) 5000m

E) 15000m

44. Viraj nY cn layihYlYndirilir.

A) MYrkYzdYnqacma qvvYni azaltmaq cn.

B) Avtomobilin arl©q mYrkYzini aコa salmaq cn.

C) EninY qvvY Ymsal©n© art©rmaq cn.

D) Avtomobilin arl©n© azaltmaq cn.

E) Avtomobilin dayan©ql©n© azaltmaq cn.

45. ヌox zolaql© I dYrYcYli yollard© viraj necY layihYlYndirilir

A) MxtYlif istiqamYtli hYrYkYt hissYlYri çn ayr©ca eninY maillikli layihYlYndirilmYlidir

B) MxtYlif istiqamYtli hYrYkYt hissYlYri çn eyni maillikli layihYlYndirilmYlidir

C) ヌiyinlYrin mailliyinY mvafiq layihYlYndirilmYlidir

D) Mailliyi hYrYkYt hissYsinin eninin mailliyinY bYrabYr layihYlYndirilmYlidir

E) Yolun hYrYkYt hissYsinin eninY mailliyini s©f©r maillikdYn baコlamaq mYqsYdY uyndur

46. Virajlarda 輅yinlYrin eninY mailliyinin qiymYtini necY olmas© mYqsYdY uyndur

A) HYrYkYt hissYsinin eninY bYrabYr grlmYlidir

B) ヌiyinlYrin normativ mailliyinY bYrabYr grlmYlidir

C) FYrq etmYz

D) 100% bYrabYr qYbul olunur

E) 20 0/00 bYrabYr qYbul olunur

47. I dYrYcYli yolda uzununa profilin burax©labilYn mailliyinin maksimal qiymYti nY qYdYrdir.

A) 30 0/00

B) 50 0/00

C) 70 0/00

D) 80 0/00

E) 20 0/00

48. II dYrYcYli yolda uzununa profilin burax©labilYn mailliyinin maksimal qiymYti nY qYdYrdir.

A) 40 0/00

B) 30 0/00

C) 50 0/00

D) 80 0/00

E) 90 0/00

49. III dYrYcYli yolda uzununa profilin burax©labilYn mailliyinin maksimal qiymYti nY qYdYrdir.

A) 50 0/00

B) 40 0/00

C) 60 0/00

D) 80 0/00

E) 100 0/00

50. IV dYrYcYli yolda uzununa profilin burax©labilYn mailliyinin maksimal qiymYti nY qYdYrdir.

A) 60 0/00

B) 50 0/00

C) 70 0/00

D) 100 0/00

E) 90 0/00

51. V dYrYcYli yolda uzununa profilin burax©labilYn mailliyinin maksimal qiymYti nY qYdYrdir.

A) 70 0/00

B) 60 0/00

C) 30 0/00

D) 80 0/00

E) 40 0/00

52. Yolun btn dYrYcYlYrindY normalara gY profildY tsiyyY olunan mailliyin maksimal qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 30 0/00

B) 50 0/00

C) 40 0/00

D) 60 0/00

E) 70 0/00

53. DzYngah YrazilYrdY birinci dYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 1200m

B) 800m

C) 600m


D) 2000m

E) 1500m

54. DzYngah YrazilYrdY ikinci dYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 800m


B) 1200m

C) 1500m

D) 2000m

E) 600m


55. DzYngah YrazilYrdY cncdYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 600m


B) 800m

C) 1500m


D) 1000m

E) 400m


56. DzYngah YrazilYrdY ddncdYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 300m


B) 600m

C) 1000m

D) 200m

E) 1200m

57. DzYngah YrazilYrdY beコinci dYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 150m


B) 300m

C) 600m


D) 100m

E) 800m


58. Da©q YrazilYrdY birinci dYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 1000m

B) 600m

C) 1200m

D) 1500m

E) 400m


59. Da©q YrazilYrdY ikinci dYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 600m


B) 800m

C) 1000m

D) 400m

E) 200m


60. Da©q YrazilYrdY cncdYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 400m


B) 200m

C) 100m


D) 600m

E) 800m


61. Da©q YrazilYrdY ddncdYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 250m


B) 400m

C) 600m


D) 125m

E) 100m


62. Da©q YrazilYrdY beコinci dYrYcYli yolda plandak© Yyrinin radiusunun minumum qiymYti nY qYdYr olmal ©d©r.

A) 125m


B) 100m

C) 250m


D) 400m

E) 600m


63. Birinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki qabar©q コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 30000m

B) 15000m

C) 10000m

D) 20000m

E) 50000m

64. Ikinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki qabar©q コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 15000m

B) 10000m

C) 5000m

D) 20000m

E) 30000m

65. ワcncdYrYcYli yolda uzununa profildYki qabar©q コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 10000m

B) 800m

C) 15000m

D) 30000m

E) 12000m

66. DdncdYrYcYli yolda uzununa profildYki qabar©q コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 5000m

B) 10000m

C) 8000m

D) 2500m

E) 15000m

67. Beコinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki qabar©q コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) 2500m

B) 5000m

C) 10000m

D) 1000m

E) 10000m

68. Birinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(dzYngah Yrazi)

A) 8000m

B) 5000m

C) 400m


D) 1000m

E) 1800m

69. Ikinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(dzYngah Yrazi)

A) 5000m

B) 8000m

C) 2500m

D) 1500m

E) 10000m

70. ワcncdYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(dzYngah Yrazi)

A) 3000m

B) 5000m

C) 8000m

D) 1500m

E) 10000m

71. DdncdYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(dzYngah Yrazi)

A) 2000m

B) 5000m

C) 1500m

D) 1000m

E) 800m


72. Beコinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(dzYngah Yrazi)

A) 1500m

B) 2000m

C) 3000m

D) 5000m

E) 1000m

73. Birinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(da©q Yrazi)

A) 4000m

B) 2500m

C) 200m


D) 1000m

E) 800m


74. Ikinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(da©q Yrazi)

A) 2500m

B) 4000m

C) 5000m

D) 1500m

E) 6000m

75. ワcncdYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(da©q Yrazi)

A) 1500m

B) 2500m

C) 4000m

D) 6000m

E) 1000m

76. DdncdYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(da©q Yrazi)

A) 1000m

B) 600m

C) 1500m

D) 2500m

E) 5000m

77. Beコinci dYrYcYli yolda uzununa profildYki 銹kk コaquli Yyrinin minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r(da©q Yrazi)

A) 600m


B) 1000m

C) 2500m

D) 5000m

E) 6000m

78. Normalara gY yolun btn dYrYcYlYrindY planda tsiyyY olunan Yyrinin radiusunun qiymYti Yn az© nY qYdYr olmal©d©r.

A) 3000m

B) 5000m

C) 200m


D) 1000m

E) 10000m

79. Normalara gY yolun btn dYrYcYlYrindY avtomobilin tYhlkYsiz dayana bilmYsi çn tsiyyY olunan gnmY mYsafYsi Yn az© nY qYdYr olmal©d©r.

A) 450m


B) 350m

C) 550m


D) 250m

E) 600m


80. Normalara gY yolun btn dYrYcYlYrindY uzununa profildY tsiyyY olunan qabar©q コaquli Yyrinin radiusunun qiymYti Yn az© nY qYdYr olmal©d©r.

A) 70000m

B) 50000

C) 30000m

D) 100000m

E) 15000m

81. Normalara gY yolun btn dYrYcYlYrindY uzununa profildY tsiyyY olunan 銹kk コaquli Yyrinin radiusunun qiymYti Yn az© nY qYdYr olmal©d©r.

A) 8000m

B) 15000

C) 30000m

D) 5000m

E) 10000m

82. Uzununa profildY qabar©q コaquli Yyrinin uzunlunun minimal qiymYti nY qYdYrdir.

A) 300m


B) 100m

C) 200m


D) 500m

E) 400m


83. Uzununa profildY 銹kk コaquli Yyrinin uzunlunun minimal qiymYti nY qYdYrdir.

A) 100m


B) 300m

C) 200m


D) 400m

E) 500m


84. I-III dYrYcYli yollarda yola yax©n Yrazinin yana gnmY mYsafYsi nY qYdYr tYmin olunur.

A) 25m


B) 15m

C) 10m


D) 35m

E) 40m


85. IV-V dYrYcYli yollarda yola yax©n Yrazinin gnmY mYsafYsi nY qYdYr tYmin olunmal©d©r.

A) 15m


B) 25m

C) 35m


D) 10m

E) 5m


86. ンki maillikli en kYsikdY 輅yinlYrin mailliyi hYrYkYt hissYsinin eninY mailliyindYn nY qYdYr 輟x olmal©d©r.

A) 10-300/00

B) 20-400/00

C) 30-500/00

D) 40-500/00

E) 5-100/00

87. Asfaltbeton vY sementbeton tklhYrYkYt hissYsinin eninY mailliyi nY qYdYr olmal©d©r.

A) 15-200/00

B) 25-300/00

C) 30-400/00

D) 0 0/00

E) 5-10%

88. Yap©コd©r©c© istifadY olunduqda bYrkidilmiコ 輅yinlYrin mailliklYri nY qYdYr olmal©d©r.

A) 30-400/00

B) 40-500/00

C) 50-600/00

D) 10-200/00

E) 0-50/00

89. Q©rmadaコ vY ya nq©ldaコla bYrkidilmiコ 輅yinlYrin mailliklYri nY qYdYr olmal©d©r.

A) 40-600/00

B) 60-800/00

C) 20-300/00

D) 0-200/00

E) 80-1000/00

90. Ke輅d Yyri layihYlYndirildikdY iki tYrYfli en kYsikdYn bir tYrYfli en kYsikY ke輅d hans© sahYdY apar©l©r.

A) Ke輅d Yyrisi boyunca

B) DairYvi Yyrisi boyunca

C) Dz sahY boyunca

D) DairYvi vY dz sahY boyunca

E) Klotoid Yyrisi boyunca

91. Ke輅d Yyrisi layihYlYndirilmYdikdY iki tYrYfli en kYsikdYn bir tYrYfli en kYsikY ke輅d hans© sahYdY apar©l©r.

A) 准riyY yax©n dz sahYdY ke輅d YyrisinY bYrabYr uzunluqda

B) DairYvi YyridY

C) Ke輅d Yyrisi boyunca

D) Bir tYrYfli en kYsikY ke輅d apar©lm©r

E) Dz sahYnin hYr yerindY

92. Avtomobil yollar©n©n dYrYcYsinin tYyinindY perespektiv il hans© mddYtY grlr.

A) Yol istismara verildiyi mddYtdYn sonra 20 il

B) ンnコaat apar©lma baコlayandan sonra 20 il

C) Axtar©コ iコlYri qurtard© mddYtdYn sonra 20 il

D) 25il

E) 30 il

93. Avtomobil yollar©n©n Ysas elementlYri hans©lard©r.

A) Yol geyimi, torpaq yata, sni rlar

B) Viaduklar, akv©duklar borular

C) Yol geyimi, kplYr, torpaq yata

D) Torpaq yaya, yol geyimi, istinad divarlar©

E) Kp istinad divar©, yol geyimi

94. Yol trassas© nYyY deyilir.

A) Yolun hYndYsi oxunun yer zYrindYki vYziyyYtinY

B) Yolun hYndYsi oxunun コaquli mstYvidYki proyeksiyas©na

C) Yolun uzununa profilinin fqi mstYvidYki proyeksiyas©na

D) Yolun en kYsiyinin コaquli vY fuqi proyeksiyas©na

E) Yolun eninY profilinin コaquli mstYvidYki proyeksiyas©na

95. Yolun tYhkim zola nYyY deyilir.

A) Yolun yerlYコmYsi, kYk輅 qurlar©n inコa olunmas© vY aclar©n YkilmYsi çn nYzYrdY tutulan vY sYrhYdlYri ilY tYyin olunan sahYyY

B) Borular©n yerlYコmYsi çn nYzYrdY tutulan sahYyY

C) MYiコYt vY yaコayiコ binalar©n©n yerlYコdirilmYsi çn nYzYrdY tutulan vY sYrhYdlYri ilY tYyin olunan sahYyY

D) Trassa Ytraf© yaコ©l sahYyY

E) Ki輅k kplYrin vY yol rclYrin yerlYコdirilmYsi çn sahYyY

96. TYhkim zolan©n eni nYdYn as©l©d©r

A) Yolun dYrYcYsindYn, torpaq yatan©n hndrlyvY ya dYrinliyindYn, Yrazinin relyefindYn

B) Torpaq yatan©n hndrlyndYn vY Yrazinin relyefindYn

C) Torpaq yatan©n dYrinliyindYn vY Yrazinin relyefindYn

D) Yolun dYrYcYsindYn, Yrazinin relyefindYn

E) 俊azinin relyefindYn, qazman©n dYrinliyindYn

97. Yolun hYrYkYt hissYsi nYyY deyilir

A) Yol sYthi zolanda avtomobillYrin hYrYkYtini tYyin edYn bYrkidilmiコ sahYyY

B) Yol kYnar©n©n mkYmliyini vY hYrYkYtin tYhlkYsizliyinin art©r©lmas©n© tYmin edYn sahYyY

C) Ayr©c© zolan vY hYrYkYtin tYhlkYsizliyini tYmin edYn sahYyY

D) Materiallar©n saxlanmas© çn ayr©lm©コ sahYyY

E) Ayr©c© zolan sYrhYdlYrindY ayr©lm©コ sahYyY

98. DzYngah YrazidY I dYrYcYli yolun planda dz sahYsinin uzunlu ne躡 kilometr olaraq mYhdudlaコd©r©l©r.

A) 3,5-5km

B) 2-3,5km

C) 5-10km

D) 10-15km

E) 1,5-2km

99. DzYngah YrazidY II-III dYrYcYli yolun planda dz sahYsinin uzunlu ne躡 kilometr olaraq mYhdudlaコd©rl©r.Yüklə 427,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə