1- bir kimsenin ihtiyacı olan işini herhangi bir maddî karşılık beklemeden yapmaya ne ad verilir?Yüklə 131,38 Kb.
tarix23.12.2017
ölçüsü131,38 Kb.
#35764

Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi

Adı :

Soyadı :

Sınıf :

No :

Hitabet

okul amblem küçük.jpg

Çalışma Sorulara

Doğru :

Yanlış :1- Bir kimsenin ihtiyacı olan işini herhangi bir maddî karşılık beklemeden yapmaya ne ad verilir?

a) İşini görme b) Hizmet

c) Bağış d) Yardım

e) Sevgi
2- Kişilerin ve toplumun ihtiyacı olan ve onlara yararlı olacak bir işin yapılmasına ne ad verilir?

a) Askerlik hizmeti b) Eğitim hizmeti

c) Sosyal hizmet d) Din hizmeti

e) Sağlık hizmeti
3- Dinî hizmetin yerine getirilmesinde, toplumu aydınlatmada, din hizmetini yürüten kişileri idare etmede Türkiye’de hangi kurum görevlidir?

a) Milli Eğitim Bakanlığı

b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

c) Diyanet İşleri Başkanlığı

d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

e) Sağlık Bakanlığı


4- Din hizmetini yerine getiren “Din Görevlisi” hangi okuldan mezun olmak zorundadır?

a) İmam Hatip Lisesi

b) Ticaret Meslek Lisesi

c) Tekstil Meslek Lisesi

d) Endüstri Meslek Lisesi

e) Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi


5- Aşağıdakilerden hangisi İmam Hatip Liselerinin görevleri tam olarak açıklar?

a) Öğrencileri, hem mesleğe ve hem de yükseköğrenime hazırlar.

b) Öğrencileri sadece dinî alanda yetiştirmeye çalışır.

c) Mübarek gün ve gecelerde camilerde programlar yapar.

d) İlahiyat Fakültelerine öğrenci gönderir.

e) Üniversiteye eleman yetiştirir.


6- Aşağıdakilerden hangisi bir din hizmeti olarak adlandırılamaz?

a) Tebliğ b) İrşad

c) Davet d) Dua öğretmek

e) Para kazanmak


7- “Aklı ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir kimseyi doğru yola iletmektir.” Bu kavrama en uygun isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davet b) Tebliğ

c) İrşad d) Vaaz

e) Hutbe
8- Allah’ın vahyini insanlara ulaştırmaya ne ad verilir?

a) Tebliğ b) İrşad

c) Davet d) Selam

e) Dua
9- “Emr-i bil ma’rûf, Nehy-i anil münker” tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak.

b) İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamak.

c) İyilik ve kötülükleri öğretmek.

d) İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla uzaklaştırmak.

e) İyi ahlak sahibi yapmak.


10- Günümüzde, Kur’an’ın buyruklarını insanlara ulaştırma görevi aşağıdakilerden hangisine verilmemiştir?

a) Kur’an Kursu öğreticilerine

b) İmamlara

c) Öğretmenlere

d) Müftülere

e) Vaizlere


11- Müftü kimdir?

a) Kur’an Kursu öğreticisidir

b) Camide insanlara namaz kıldırandır

c) Camide insanlara dinî öğütler verendir

d) İlçede dinî hizmetin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu kişidir.

e) Okulda din dersini verendir


12- Aşağıdakilerden hangisi, müezzinin görevlerinden biri değildir?

a) Ezan okumak

b) İmamın olmadığı hallerde cemaate imamlık yapmak

c) Kamet getirmek, tesbih çektirmek

d) İmamları denetlemek

e) Caminin temizliğinden, eşyalarının korunmasından sorumlu olmak.


13- “Her din görevlisi üst düzey bir temsil niteliğine sahip olmalıdır.” Bunun önemi, aşağıdakilerin hangisinde en doğru bir şekilde vurgulanmıştır?

a) Din görevlisi kendi dini olduğu gibi diğer dinleri de temsil etmektedir.

b) Din görevlisi Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmektedir.

c) Din görevlisi, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtmaktadır.

d) Din görevlisi, hem bütün din görevlilerini hem de bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı’nı temsil etmektedir.

e) Din görevlisi, sadece dinini temsil etmektedir.


14- Bir din görevlisinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması uygun değildir?

a) Toplumsal dayanışma içinde bulunması

b)Topluma açılmayan, sadece kendine vakit ayırıp kendini bilgi yönünden geliştirmeye çalışması

c) Her kesim insanla ayırt etmeksizin iletişim içine girmesi

d) Siyasi görüşlere, çeşitli mezheplere, farklı spor kulüplerine gönül vermiş insanları olduğu gibi kabul etmesi

e) Meslektaşlarıyla sık sık toplanması, görüşlerine ehemmiyet vermesi


15- Din görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yaparsa toplum tarafından dışlanır?

a) Bölgesel ayrım yapar, dil ve renklere karşı tavır belirler

b) İletişimde çocuklara daha fazla vakit ayırır

c) Çeşitli hayırsever derneklere aktif olarak katılır

d) Büyüme çağındaki insanların sorunlarıyla yakından ilgilenir

e) Meslektaşlarını sever, onlara zaman ayırır.


16- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmaya bir örnektir?

a) Mahallede bir spor kulübünün kurulması

b) Camide yaz Kur’an kursunun açılması

c) İmamın kendini yetiştirmek için camide kütüphane oluşturması

d) Fakirler ve yetimlerin iaşesinin sağlanması için vakıf kurulması

e) İnsanların vakitlerini geçirebilecekleri bir kahvehanenin açılması


17- Bir din görevlisi iletişimde aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır?

a) Konuşması ağır ağır ve net olmalıdır

b) Konuşurken devamlı olarak karşısındakinin gözünün içine bakmalıdır.

c) Konuşurken el, göz, yüz ve kaş hareketlerinden faydalanmalıdır.

d) Konuşmasında, ses tonunu sert ve yüksek sesle sürdürmelidir.

e) İletişimde karşısındakinin anlayacağı bir dil kullanmalıdır.


18- Resmî ve ciddî bir eda ile yapılan konuşmalara ne ad verilir?

a) Konferans b) Tören konuşması

c) Sohbet d) Diplomatik konuşma

e) Nutuk
19- Amacı dinleyicileri ilmî gerçekler ışığında yeni yorumlarla bilgilendirmek olan, fazla heyecana yer vermeyen konuşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konferans b) Tören konuşmaları

c) Nutuk d) Hitabe

e) Sempozyum
20- Siyasî veya millî içerikli olan, geniş halk kitlelerine seslenilen, konuşanın yazılı bir metin etrafında vakur bir eda ile sunduğu konuşma hangi tür konuşmadır?

a) Hitabe b) Sohbet

c) Monolog d) Nutuk

e) Münazara


21- Veciz, kısa ve heyecanlı olarak söylenen, herhangi bir konu üzerinde olan konuşmalara ne ad verilir?

a) Diyalog b) Monolog

c) Sempozyum d) Açık oturum

e) Hitabe


22- Sohbetlerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ağır ikramlarla bitirilir

b) Gündelik olaylar irdelenir

c) Gayet ciddi ve resmi olur

d) Sevgi ve saygıya dayalıdır

e) Allah rızası gaye edinilir


23- Geniş halk kitleleri önünde bir başkanın idaresiyle alanında uzmanlaşmış kimselerin sırasıyla konuşması aşağıdaki hitabet türlerinden hangisine girmektedir?

a) Konferans b) Açık oturum

c) Panel d) Sempozyum

e) Münazara


24- Birbirine zıt iki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhinde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) Monolog b) Diyalog

c) Hitabe d) Panel

e) Münazara (tartışma)


24- Bir masa etrafında toplanan bir başkan yönetiminde görüşlerini sohbet havası içinde ifade ettikleri, seyircilerin konuşmaların bitiminde sorularıyla katkıda bulunduğu toplantıya ne ad verilir?

a) Panel b) Açık oturum

c) Sempozyum e) Konferans

e) Nutuk
25- Büyük salonlarda seri konuşmalar şeklinde devam eden, konusunda uzman kişilerin katıldığı, seyircilerin de aynı konunun meslek grubundan olan uzun süreli konuşma türüne ne ad verilir?

a) Münazara b) Sempozyum

c) Açık oturum d) Panel

e) Sohbet
26- Tarihte ilk imam kimdir?

a) Hz. Musa b) Hz. İsa

c) Hz. İbrahim d) Hz. Adem

e) Hz. Muhammed


27- Cemaatle kılınan namazın, yalnız başına kılınan namazdan farkı ne kadardır?

a) 10 derece b) 20 derece

c) 27 derece d) 57 derece

e) 100 derece
  • İmamet, hitabet, ezan ve kamet ile camilerin ibadete hazır bulundurulması,

  • Mukabeleler düzenlenmesi, dinî gün ve gecelerde uygulanmak üzere özel programlar hazırlanması,

  • Cami içinde toplumun din konusunda aydınlatılması, isteyenlere Kur’an-ı Kerim öğretilmesi,

  • Camilerin iç ve dış temizliği, eşya ve malzemenin en iyi bir şekilde kullanılması, temizliği, bakımı ve korunması.

28- Yukarıda anlatılan ifadelere ne denir?

a) Cami hizmetleri

b) Din hizmetleri

c) İmamın görevleri

d) Müezzinin görevleri

e) Cami derneklerinin görevleri
29- Aşağıdakilerden hangisi imam-hatibin görevlerinden biri değildir?

a) Görevli bulunduğu camideki müezzin-kayyımları denetlemek.

b) Durum ve ihtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak.

c) Cami ve mescitlerde vakit namazları ile Cuma, bayram ve teravih namazlarını gerektiğinde cenaze namazını kıldırmak.

d) Gerekli gördüğünde vakit namazlarının kıldırılmasını cemaatten bazılarına bırakmak.

e) İsteyen vatandaşlara Kur’an-ı Kerim okumak.


30- Müslümanların cemaatle namaz kılmaları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farz


b) Sünnet-i Müekkede

c) Sünnet-i gayri Müekkede

d) Vacip

e) Müstehap


31- Müezzin ve müezzinlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Müezzin camide ezan okur.

b) Müezzinlik, cami işlerini yürüten, imama yardımcı kimsedir.

c) Din görevlilerinden biridir, görevi imama yardımcılıktır.

d) Müezzin, cami derneğinin başı olup cami adına menkul ve gayri menkul elde edilmesini organize eder.

e) Müezzin, namaz aralarında tesbihat sözlerini söyleyen, cemaati camide organize eden din görevlisidir.


32- Minareye çıkarak varsa ses ve diğer teknik cihazları ayarlamak, camiyi ibadet maksadıyla hizmete açmak kimin görevleri arasındadır?

a) Müftünün b) İmam-hatibin

c) Müezzinin d) Koruma derneğinin

e) Cemaatin


33- İlk ezan hangi yılda okunmuştur?

a) Hicretin 1. yılında b) Hicretin 2. yılında

c) Hicretten önce d) Hicret esnasında

e) Peygamberimizin vefatından sonra


34- İlk ezanı kim ve nerede okumuştur?

a) Bilal-i Habeşî, Mekke’de

b) Bilal-i Habeşî, Medine’de

c) Bilal-i Habeşî, Kuba’da

d) Bilal-i Habeşî, Ranuna’da

e) Bilal-i Habeşî, Kâbe’de.


35- Günümüzde okunan ezanı rüyasında gören ilk sahabe kimdir?

a) Bilal-i Habeşî

b) Hz. Ömer

c) Hz. Peygamber

d) Hz. Ali

e) Abdullah b. Zeyd el-Ensarî


36- Cemaatle kılınan namazlarda imamlığın yerine getirilmesine ne ad verilir?

a) Müezzinlik b) İmamet

c) Hatiplik d) İttiba

e) Vaiz
37- İslam’da ilk imam kimdir?

a) Hz. Muhammed b) Hz. Ali

c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ömer

e) Hz. Mus’ab b. Umeyr
38- Aynı camide birden fazla imam-hatip bulunması halinde, kıdemce en üstün olana ne ad verilir?

a) Kıdemli imam b) Amir imam

c) Baş imam d) İmam

e) Müftü
39- Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan ne kadar üstündür?

a) 7 kat b) 10 kat

c) 25 kat d) 27 kat

e) 100 kat
40- Aşağıdakilerden hangisi imam-hatiplerin görevleri arasında sayılmaz?

a) Cuma namazı kıldırma

b) Müezzinlik ve görevleri

c) Vakit namazlarını kıldırma

d) Cami Derneği adına para toplamaya gitme

e) Bayram namazlarını kıldırma


41- “Ramazan aylarında camilerde ve değişik uygun mekânlarda Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin okuması, diğerlerinin kitaptan takip etmesidir.”

Bu ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ezber b) Mukabele

c) Hafızlık d) İlahi

e) Ders
42- İmam-hatiplerin birinci derecede sorumlu olduğu makam hangisidir?

a) İlçe Müftülüğü b) Cami Derneği

c) İl Müftülüğü d) Diyanet İşleri Başkanlığı

e) Devlet Bakanlığı
43- Günümüzde cemaatin imama bakış açısı yönüyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Dinî konuları aydınlatan, yaşayan, camideki görevini yerine getiren bir din görevlisidir.

b) Camide namaz kıldıran, onun bakım ve tamirat işlerini yerine getiren yetkilidir.

c) Dini konuları temsil makamında olan, insanların ibadetlerini yöneten kişidir.

d) İnsanların dinî konulardaki sorularına cevap veren dinin yetkili kişisidir.

e) Devletin bir memuru olup sadece cami içinde görevli yetkilidir.44- Sabah namazını kıldıran imam-hatibin uygulamalarından yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İkinci rekâtta okuyacağı zamm-ı sure, birincisinden iki kat uzun olmalıdır.

b) Fatiha ve zamm-ı sureyi açıktan okumalıdır.

c) Açıktan okuduğu Fatiha’dan sonra âmîn demelidir.

d) Tekbir almadan önce “Bana tabi olanlara imam oldum” diye niyet etmelidir.

e) Tahiyyat ve diğer duaları gizlice okumalıdır.


45- Veciz, kısa ve heyecanlı olarak söylenen, herhangi bir konu üzerinde olan konuşmalara ne ad verilir?
a) Diyalog b) Monolog
c) Sempozyum d) Hitabe

e) Forum


46- Veciz, kısa ve heyecanlı olarak söylenen, herhangi bir konu üzerinde olan konuşmalara ne ad verilir?

a) Diyalog b) Monolog

c) Sempozyum d) Açık oturum

e) Hitabe


47- Hedefi; vatan savunmasının gerektiği zamanda icap eden şerefli, kutsal vazife için askeri teşvik, ma'nen kuvvetlendirmektir.

Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasî Hitabet b) Askerî Hitabet
c) Hukûkî d) Bilimsel

e) Dinî Hitabet48- Bu tarz hitabetlerin yeri mabetlerdir. Amacı; halka dinî bilgi ve eğitim vermek, dinî heyecan ve hisleri kuvvetlendirmek, onları fikren, mâ'nen yükseltmektir.

Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasî Hitabet

b) Askerî Hitabet


c) Hukûkî

d) Bilimsel

e) Dinî Hitabet
49- Resmî ve ciddî bir eda ile yapılan konuşmalara ne ad verilir?

a) Konferans

b) Tören konuşması

c) Sohbet

d) Diplomatik konuşma

e) Nutuk
50- Amacı dinleyicileri ilmî gerçekler ışığında yeni yorumlarla bilgilendirmek olan, fazla heyecana yer vermeyen konuşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konferans b) Tören konuşmaları

c) Nutuk d) Hitabe

e) Sempozyum
51- Siyasî veya millî içerikli olan, geniş halk kitlelerine seslenilen, konuşanın yazılı bir metin etrafında vakur bir eda ile sunduğu konuşma hangi tür konuşmadır?

a) Hitabe b) Sohbet

c) Monolog d) Nutuk

e) Münazara
52- Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca, seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir.

Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasî Hitabet b) Askerî Hitabet
c) Hukûkî d) Bilimsel

e) Dinî Hitabet53- Sohbetlerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ağır ikramlarla bitirilir

b) Gündelik olaylar irdelenir

c) Gayet ciddi ve resmi olur

d) Sevgi ve saygıya dayalıdır

e) Allah rızası gaye edinilir


54- Geniş halk kitleleri önünde bir başkanın idaresiyle alanında uzmanlaşmış kimselerin sırasıyla konuşması aşağıdaki hitabet türlerinden hangisine girmektedir?

a) Konferans b) Açık oturum

c) Panel d) Sempozyum

e) Münazara


55- Birbirine zıt iki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhinde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) Monolog b) Diyalog

c) Hitabe d) Panel

e) Münazara (tartışma)


56- Bir masa etrafında toplanan bir başkan yönetiminde görüşlerini sohbet havası içinde ifade ettikleri, seyircilerin konuşmaların bitiminde sorularıyla katkıda bulunduğu toplantıya ne ad verilir?

a) Panel b) Açık oturum

c) Sempozyum e) Konferans

e) Nutuk
57- Büyük salonlarda seri konuşmalar şeklinde devam eden, konusunda uzman kişilerin katıldığı, seyircilerin de aynı konunun meslek grubundan olan uzun süreli konuşma türüne ne ad verilir?

a) Münazara b) Sempozyum

c) Açık oturum d) Panel

e) Sohbet
- Esprili bir üslupla yapılır.

- Eğlendirirken düşündürme amaçlıdır.

- Hayatın komik taraflarını irdeler

- Tek kişi tarafından gerçekleştirilir.

- Bir sahne üzerinde seyircilere karşı yapılır.

58- Yukarıda hangi hitabet türü anlatılmaktadır?

a) Panel

b) Diyalog

c) Monolog

d) Televizyon konuşması

e) Tartışma


- İki kişi tarafından sahnelenir.

- Hayatın zorlukları karikatürize edilir.

- Eğlendirme amaçlıdır.

- Hacivat ile Karagöz en güzel örneğidir.

59- Yukarıda hangi hitabet türü anlatılmak istenmiştir?

a) Münazara b) Monolog

c) Diyalog d) Nutuk

e) Sohbet
I- Ses tonunun ayarı ve ikna ediciliği ön plandadır.

II- Eğlendirme, güldürme amaçlanır.

III- Seyircinin tepkileri alınamaz.

IV- Alaycı bir üslupla konu irdelenir.

60- Bir televizyon veya radyo konuşmalarında yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

a) Yalnızca I b) Yalnızca III

c) II ve IV c) I ve III

e) Hepsi
61- Kur’an-ı Kerim’de, insanların İslam Dinine çağrılmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?

a) Nasihat b) İnzar

c) Kizb d) Davet

e) İrşat
I- Güzel öğüt ve hikmetle çağırırdı

II- Hitabet sanatının her çeşidini kullanırdı.

III- Savaşlarda gösterilen kahramanlıklardan bahsederdi.

IV- Her zaman ve zeminde yumuşak üslup kullanırdı.

V- İnsanları şiirleriyle etkilemeye çalışırdı.

61- Peygamberimiz dini tebliğde yukarıdakilerden hangilerinden istifade etmemiştir?

a) Yalnız II b) Yalnız III

c) Yalnız V d) III ve V

e) II ve III


62- Kur’an-ı Kerim’de, dinin diğer insanlara ulaştırılması kimlere sorumluluk olarak yüklenmiştir?

a) İmamlara

b) Din görevlisi olan herkese

c) İnanmış erkeklere

d) Öğretmenlere

e) İnanmış herkese


63- İslam’da ilk Cuma hutbesi ne zaman okunmaya başlanmıştır?

a) Hicret esnasında

b) Taif yolculuğu esnasında

c) Miraç yolculuğu esnasında

d) Hudeybiye barışı esnasında

e) Mekke’de


64- Hutbenin sonunda okunan Nahl Suresi’nin 90. ayeti ilk defa kimin zamanında okunmuştur?

a) Abdullah b. Ömer

b) Ömer b. Abdü’l-Aziz

c) Hz. Ali

d) Hz. Ömer

e) Hz. Muaviye


65- Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir?

a) Diyalog b) Açık oturum

c) Münazara d) Panel

e) Sempozyum


66- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki hitabet ilkelerinden biri değildir?

a) Hakkı batıldan ayıran söz söyleme

b) Kırıcı olmama saygılı olma

c) Konuşurken birleştirici olma, dışlayıcı ifadelerden kaçınma

d) Söz ve davranışlar birbirine uygun olmalı

e) İnsanları düşünceye itmeden bilgi verme67- Kuran’a göre ikiyüzlü insanlara karşı nasıl konuşulmalıdır?

a) İhtiyatla

b) Sinirli, tesirli söz ile

c) Kazarak ve azarlayarak

d) Öğüt vererek tesirli söz ile

e) Hiç konuşulmamalıdır.


68- Düşünmeden ve ansızın söz söyleme, konuşma hangi kelime ile ifade edilir?

a) Şifahi b) Rezalet

c) Keramet d) İrticali

e) Pot kırma


69- Hz. Peygamber’e “salât ü selâm” getirerek yapılan duaya ne denir?

a) Hamdele b) Hervele

c) Salvele d) Terviye

e) Silsile


70- Aşağıdaki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin anlamıçağrıştırmaz?

a) Davet b) İcabet

c) İrşat d) Tebliğ

e) Çağrı
71- Peygamberimizin hitabeti açısından hangisi söylenemez?

a) Sözlerini tane tane söylerdi.

b) Sözleri özlü ve hikmetli idi.

c) Kendisinin beşer oluşundan bahsetmezdi.

d) Şahısların isimlerini vererek eleştirirdi.

e) Hoşgörülüydü.
72- Geniş halk kitleleri önünde bir başkasının idaresiyle, alanında uzmanlaşmış kimselerin sırasıyla konuşması aşağıdaki hitabet türlerinden hangisine girmektedir?

a) Hitabet b) Açık oturum

c) Tele konferans d) Video konferans

e) Sohbet


73- Ramazan ve Kurban bayramlarında hutbe ne zaman okunur?

a) Namazdan sonra

b) Namazdan önce

c) Güneşin doğuşundan önce

d) Namazdan önce de sonra da okunabilir.

e) Ezandan sonra


74- Müjdeleyici olmak hangi kelime ile ifade edilir?

a) Beşaret b) Selamet

c) Keramet d) Letafet

e) Basiret


75- Bir mükâfat takdimi konuşması yapılırken, sizin için hangi davranışının yapılması yanlıştır?

a) Mükâfat hakkında bilgi vermek

b) Mükâfatın verileceği kişi hakkında öz bilgi vermek

c) Verilen mükâfatın temininde çekilen güçlükleri anlatmak

d) Mükâfatı takdim eden kişi veya kuruluş hakkında birkaç söz söylemek

e) Bulunulan ortamın gereğine göre bir dil kullanmak
76- Sert ve tartışmalı konuşmaya ne denir?

a) Azarlama b) Sinirlenme

c) Öfke d) Cedel

e) Münazara


77- Aşağıdakilerden hangisi din görevliliğinin gerektirdiği niteliklerden biri değildir?

a) Temsil

b) İhlas ve samimiyet

c) Güven

d) İnsanları tanıyamama

e) İletişim


78- Aşağıdaki açılımlardan hangisi “Kavl-i leyyin” sözcüğünün karşılığıdır?

a) ‘Yumuşak söz söyleme’dir.

b) Hz. Musa ile Firavun mücadelesidir.

c) Şerrinden korkulan kişilere özel muameledir.

d) Peygamberimizin müşriklerle mücadelesidir.

e) ‘Kaba söz söyleme’dir


79- Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerini zorlaştıran sorunlardan biri değildir?

a) Din görevlisinin bilgi yetersizliği

b) Din görevlisinin işini gereği gibi yapmaması

c) Cemaatin bilgi ve kültür seviyelerinin farklı oluşu

d) Din görevlisinin sözleri ile davranışları arasındaki tutarsızlık

e) Din hizmeti verilen yerin çok büyük olması


80- Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel olan insan tiplerinden değildir?

a) Düşünceli insan b) Sabırsız kişi

c) Öfkeli kişi d) Kızgın kimse

e) Düşüncesiz kimse


81- İki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhte işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlarını vurgulamaları aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

a) Monolog

b) Münazara

c) Sohbet

d) Hitabe

e) Tele-konferans


82- Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen ve vaaz ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nasihat b) İrşad

c) Talim d) Tezkir

e) Rehberlik


83- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cami dışında irşat faaliyeti değildir?

a) Konferans

b) Açıkoturum

c) Hutbe

d) Sempozyum

e) Sohbet


84- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hitabetinde dikkat ettiği ilkeler arasında yer almaz?

a) Konuşmasının iyi anlaşılabilmesi için, konuşmasını oldukça uzun tutardı

b) Konuşmalarında topluluğun durumunu dikkate alır, sesini ona göre ayarlardı

c) Konuşurken muhatabın seviyesine göre konuşurdu

d) Anlatmak istediği konuyu sade ve açık bir şekilde anlatırdı

e) Konuşurken jest ve mimiklerini kullanırdı


85- Vaazda, konu tespiti aşamasında konunun önemli oluşunda aşağıdaki ölçütlerden hangisi daha belirleyicidir?

a) Konunun Kur’an ve sünnetten alınması

b) Vaizin konunun önemi hakkındaki kanaati

c) Konunun, cemaatin ilgi ve ihtiyaç alanına girmesi

d) Konunun dini önem derecesi

e) Konu hakkında vaizin bilgi seviyesi


86- Aşağıdakilerden hangisi din görevlerinin sorumluluklarından birisi değildir?

a) Namaz vakitlerinde camide bulunmak

b) İnsanların bütün sorunlarına çözüm üretmek

c) İnsanları irşad etmek

d) İsteyenlere Kur’an okumayı öğretmek

e) Söz ve davranışlarıyla insanlara örnek olmak


87- Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerini zorlaştıran engelleyen sebeplerden biridir?

a) Din görevlisinin kendini geliştirmesi

b) Mesleki alanda eksikliklerini tamamlamak için çok okuması

c) İnsanlarla iyi iletişim kurması

d) Görevini aksatmaması

e) İnsanların her işine karışması


88- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurlarından değildir?

a) Kaynak b) Alıcı

c) Mesaj d) Kanal

e) Zorlama


89- Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin sorumluluklarını yerine getirirken dikkat etmesi gereken özelliklerden biridir?

a) Kendini ve hedef kitleyi iyi tanımalıdır.

b) Spor yapmayı sevmelidir.

c) Sadece namaz vakitlerinde cemaatle iletişim içinde olmalıdır.

d) Muhataplarına mesafeli yaklaşmalıdır.

e) Her şeyi bilmelidir.


90- Aşağıdaki hitabet türleri özellikleri bakımından sınıflandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

a) Konferans b) Sempozyum

c) Vaaz d) Açıkoturum

e) Panel
91- Din görevlileri veya ilahiyat alanının uzmanları tarafından yapılan konuşmalardır.Yukarıda hangi hitabet türünden bahsedilmiştir?

a) Askeri hitabet b) Siyasi hitabet

c) Hitabe d) Dini hitabet

e) Akademik hitabet


92- Genelde güncel konularda esprili bir üslupla bir kişinin konuşma yapmasıdır.

Yukarıda hangi hitabet türünden bahsedilmiştir?

a) Diyalog b) Panel

c) Monolog d) Açıkoturum

e) Nutuk
93- Karşılıklı olarak iki gurubun bir konuyu tartışmalarıdır. Guruplar konunun birbirine zıt iki yönünü savunurlar, karşılıklı olarak eleştirirler getirirler.Yukarıda hangi hitabet türünden söz edilmiştir?

a) Hitabe b) Sohbet

c) Sempozyum d) Münazara

e) Medya konuşması


94- Aşağıdaki eserlerden hangisi dini hitabette kaynak olarak kullanılamaz?

a) Kur’an-ı Kerim

b) Kütüb-ü Sitte

c) Riyazü’s-Salihin

d) Mevzu hadisler

e) Vaaz kitapları


95- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin planında yer almaz?

a) Etkileyici bir hitap cümlesi

b) Metnin mahiyetini bildiren konuya giriş kısmı

c) Konuyla ilgili bir resim

d) Ayet hadis ve örneklerden oluşan gelişme bölümü

e) Konuyu toparlayan ve neticeyi bildiren sonuç bölümü


96- Aşağıdakilerden hangisi hutbe metninin yazılmasında kaçınılması gereken hususlardan biridir?

a) Cümleler kısa ve öz olmalıdır.

b) Kavramlar çevrenin lehçesiyle ifade edilmelidir.

c) İnandırıcı ve ikna edici bir üslup kullanılmalıdır.

d) Ayet, hadis ve günlük hayattan örneklere yer verilmelidir.

e) Şahısları hedef alan sözlerden kaçınılmalıdır.


97- Aşağıdakilerden hangisi hutbe konusunu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) İslam’ın iman, ibadet gibi temel konularına öncelik verilmelidir.

b) Konu günün anlam ve önemine uygun olmalıdır.

c) Hatibin ve cemaatin özel sorunlarıyla ilgili olmalıdır.

d) Konu çevrenin şartlarını ve cemaatin ihtiyacını karşılar nitelikte olmalıdır.

e) Konu seçiminde yeni gelişmeler dikkatle seçilmelidir.


98- Hutbe hazırlama ile ilgili hususlar hangi şıkta doğru bir şekilde sıralanmıştır?

I. Konu seçimi

II. bilgiyi toplama ve değerlendirme

III. Planlama

IV. Hutbenin sunuluşu

V. Hutbe metninin hazırlanışı

a) I-III-II-V-IV

b) I-II-III-V-IV

c) I-II-III-IV-V

d) I-IV-V-II-III

e) I-III-II-V-IV


99- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?

a) Hutbe Cuma namazı vaktinde okunmalıdır.

b) Cuma hutbesi, Cuma namazının farzından önce, bayram hutbesi ise bayram namazından sonra okunmalıdır.

c) Hutbeye niyet edilmelidir.

d) Hutbe okunurken en az bir kişinin bulunması gerekir.

e) İki hutbe arasında oturmalı
100- Aşağıdakilerden hangisi sünnetteki hitabet ilkelerinden biri değildir?

a) Hz. Peygamber sözcükleri özenle seçer, edebi bir üslup kullanırdı.

b) Hz. Peygamber muhatabın seviyesine göre konuşurdu.

c) Hz. Peygamber az ve öz konuşurdu.

d) Hz. Peygamber soru-cevap yöntemini çok kullanırdı.

e) Hz. Peygamber insanların hatalarını söylerdi.Adnan HOYLADI

Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Sayfa

Yüklə 131,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə