1 №-li Əlavə “ ” 199 il tarixliYüklə 168,19 Kb.
tarix14.07.2018
ölçüsü168,19 Kb.
#56460
növüQaydalar

Azərbaycan Respublikasının və MDB-nin iştirakçı dövlətlərinin sahə və müəssisələri arasında istehsalat kooperasiyası üzrə məhsul göndərilməsi (xidmət göstərilməsi) və həmin məhsulların Azərbaycan Respublikasının Gömrük sərhəddindən keçməsi qaydaları haqqında Əsasnaməyə
1 №-li Əlavə
“ ” _______________ 199 il tarixli

_____ №-li sahələrarası Saziş üzrə ixrac

edilən malların 1 -li
S İ Y A H I S I

Müvəkkil şəxsin adı_________________________

Ərazi Gömrük idarəsi _______________________Sıra

№-si


Mal göndərən

təşkilat


Mal alan təşkilat

XİF ƏVT*)

üzrə malın adıXİF ƏVT

üzrə koduXİF ƏVT

üzrə ölçü vahidiMiqdarı

Müqavilə

1

2

3

4

5

6

7

8

“ ” _______________ 199 il tarixli_____ №-li sahələrarası Saziş üzrə ixrac

edilən malların 1 -li
S İ Y A H I S I

Müvəkkil şəxsin adı_________________________

Ərazi Gömrük idarəsi _______________________Sıra

№-si


Mal göndərən

təşkilat


Mal alan təşkilat

XİF ƏVT*)

üzrə malın adıXİF ƏVT

üzrə koduXİF ƏVT

üzrə ölçü vahidiMiqdarı

Müqavilə

1

2

3

4

5

6

7

8

*) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəələrin vahid təsnifatı

__________________
Azərbaycan Respublikasının və MDB-nin iştirakçı dövlətlərinin sahə və müəssisələri arasında istehsalat kooperasiyası üzrə məhsul göndərilməsi (xidmət göstərilməsi) və həmin məhsulların Azərbaycan Respublikasının Gömrük sərhəddindən keçməsi qaydaları haqqında Əsasnaməyə
2 №-li Əlavə
İstehsalat kooperasiyası haqqında

sazişlərə müvafiq olaraq _____dən

____dək olan müddətdə göndərilən

(gətirilən) mallar haqqında

A R A Y I Ş

“ ”_____________199 il tarixli ____ №-li Saziş

Müvəkkil şəxsin adı __________________________Sıra

№-si


XİF ƏVT*) üzrə malın adı

XİF ƏVT üzrə kodu

XİF ƏVT üzrə ölçü vahidi

Siyahılar üzrə göndə-rilən (gətirilən) mal-ların miqdarı (DGK-də qeydiyyatdan keçmiş siyahılar üzrə)

Siyahılar üzrə faktiki göndəril-miş (gətirilmiş) malların miqdarı (DGK-üzrə)

%

Əlavə

1

2

3

4

5

6

7

8

*) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəələrin vahid təsnifatı


___________________

Azərbaycan Respublikasının və MDB-nin iştirakçı dövlətlərinin sahə və müəssisələri arasında istehsalat kooperasiyası üzrə məhsul göndərilməsi (xidmət göstərilməsi) və həmin məhsulların Azərbaycan Respublikasının Gömrük sərhəddindən keçməsi qaydaları haqqında Əsasnaməyə
3 №-li Əlavə
İstehsalat kooperasiyası haqqında

sazişlərəvafiq olaraq _____dən

____dək olan müddətdə göndərilən

(gətirilən) mallar haqqında
A R A Y I ŞSıra

№-si


XİF ƏVT üzrə*)

malın adıXİF ƏVT

üzrə koduXİF ƏVT

üzrə ölçü

vahidi


Faktiki göndərilmiş (gətirilmiş) malların miqdarı (DGK-üzrə)

1

2

3

4

5

*) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəələrin vahid təsnifatı


____________________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1995-ci il 20 noyabr

tarixli 251 nömrəli qərarı ilə

sdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası tərəfindən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan

dövlətlərin müəssisələri və təşkilatları ilə istehsalat kooperasiyasının və

ixtisaslaşmanın qorunub saxlanması və inkişafına dair sahə və

sahələrarası sazişləri bağlayan və icrasını təmin edən nazirlik,

komitə, şirkət, konsern, birlik və təşkilatların
S İ Y A H I S I

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi – kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə;

Rabitə Nazirliyi – rabitə müəssisələri üzrə;

Ticarət Nazirliyi – ticarət təşkilatları üzrə;

Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi – tikinti sənayesi müəssisələri üzrə;

Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsi-xüsusi maşınqayırma müəssisələri üzrə;

Dövlət Neft Şirkəti – neft məhsullarının emalı müəssisələri üzrə;

“Azərikimya” Dövlət Şirkəti – kimya müəssisələri üzrə;

“Metallurgiya” Dövlət Şirkəti – metallurgiya müəssisələri üzrə;

“Azərenerji” Dövlət Şirkəti – energetika müəssisələri üzrə;

“Azneftkimyamaş” Dövlət Şirkəti, “Bakı kondisioneri” EİB, “Azərelektromaş” EİB, “Azelektroterm” EİB, “Azərelektroişıq” İB, “Çinar” İB, “Azyolmaş” İB, “Azərdəzgahsənaye” İB və Bakı avtomobillər zavodu – maşınqayırma müəssisələri kompleksi üzrə;

“Azərbalıq” Dövlət Konserni – balıqçılıq təsərrüfatları üzrə;

“Xalq üçün mallar” Dövlət Konserni – yüngül sənaye müəssisələri üzrə;

Dövlət Sənaye Ticarət Konserni – yerli sənaye müəssisələri üzrə;

“Azərmebelsənaye” Dövlət Konserni – meşə və ağac emalı müəssisələri üzrə;

“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni, “Azəravtonəqliyyat” Dövlət Konserni, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Bakı Dəniz Ticarət Limanı – nəqliyyat müəssisələri üzrə.

Göstərilən nazirlik, komitə, şirkət, konsern, birlik və təşkilatların tabeliyində olmayan idarə və müəssisələr, eləcə də özəl təşkilatlar uyğun istehsalat sahəsi ilə əlaqəli olan təkliflərini sahələrarası sazişə daxil etmək üçün bu siyahıda adı verilmiş hər hansı eyni profilli təşkilata təqdim edirlər.

___________________


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1995-ci il 20 noyabr

tarixli 251 nömrəli qərarı ilə

bəyənilmişdir

Nümunə


Azərbaycan Respublikası ________________

Nazirliyi (təşkilatı) _____________________

(müəssisələr birliyi) __________________ ilə

________Respublikası __________________

Nazirliyi (təşkilatı) _____________________

(müəssisələr birliyi) _____________arasında

istehsalat kooperasiyası haqqında

S A Z İ Ş

Azərbaycan Respublikası _____________Nazirliyi (təşkilatı) ______________(müəssisələr birliyi) ___________ilə __________Respublikası ___________Nazirliyi (təşkilatı) ______________

(müəssisələr birliyi) ____________(bundan sonra - Tərəflər), Müstəqil Dövlətlər Birliyi dövlətləri sahə və müəssisələrinin istehsalat kooperasiyasının inkişafının dəstəklənməsinin mexanizmi və ümumi şərtləri haqqında dəstəklənməsinin mexanizmi və ümumi şərtləri haqqında 1993-cü il 23 dekabr tarixli Sazişə və həmin Sazişin icra mexanizmi haqqında 1994-cü il 15 aprel tarixli Protokola əsasən istehsalatın uzunmüddətli ixtisaslaşdırılmasına və kooperasiyanın inkişafına böyük əhəmiyyət verərək, həmçinin sahələr, müəssisələr və təşkilatlar arasında iqtisadi istehsalat və elmi-texniki əməkdaşlıq üçün lazımi şəraiti təmin etmək məqsədi ilə aşağıdakılar haqqında razılığa gəlmişlər:
Maddə 1
Tərəflər qarşılıqlı fayda əsasında mövcud ixtisaslaşmanı, habelə sahə səviyyəli xidmətlərin göstərilməsi, məhsulun istehsalı, işlənib hazırlanması və satılması sahəsində müəssisələr və təşkilatlar arasında istehsalat və elmi-texniki kooperasiyanı, o cümlədən bunun üçün tələb olunan xammalın, materialların, komplektləşdirici məmulatların, yarımfabrikatların göndərilməsi ilə bağlı kooperasiya əlaqələrini qoruyub saxlamağı öhdəliklərinə götürürlər.
Maddə 2
Qarşılıqlı maraq əsasında Tərəflər təsərrüfat subyektlərinə müxtəlif mülkiyyət formalı dövlətlərarası birgə təsərrüfat təşkilatlarının, ilk növbədə, texnoloji cəhətdən əlaqəli müəssisələrin iştirakı ilə təşkilatların yaradılmasına kömək göstərirlər.
Maddə 3
Tərəflər razılaşıblar ki, kooperasiya üzrə malların göndərilməsi və xidmətlərin göstərilməsi Tərəflərin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq və Tərəflərin təsərrüfat subyektlərinin bağladıqları kontraktlar əsasında həyata keçiriləcək.

Tərəflər mal göndərmələr, xidmət göstərmələr, elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə ikitərəfli müqavilələrin bağlanmasına kömək göstərəcəklər.

Müqavilələrin yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyəti onu imzalayan subyektlər daşıyır.
Maddə 4
Azərbaycan Respublikası ____________Nazirliyi (təşkilatı) _____________(müəssisələr birliyi) ilə __________Respublikası ________Nazirliyi (təşkilatı) ______________(müəssisələr birliyi) arasında xammalın, materialların, detalların, ehtiyat hissələrinin, layihələrin, təmir işlərinin, texniki xidmətin və son məhsul istehsalının, eyni zamanda texnoloji cəhətdən əlaqəli sahələrin sabit işini təmin etmək üçün zəruri olan xidmətlər və qarşılıqlı mal göndərilməsi təsərrüfat subyektlərinin razılaşdırılmış siyahıları və onların buraxdığı və ya qarşılıqlı göndərilən (nomenklatur və həcmlər üzrə) malların və əlavəyə uyğun göstərilən xidmətlərin siyahıları üzrə həyata keçirilir.

Tərəflərin təsərrüfat subyektləri arasında hesablaşmalar mövcud hökumətlərarası razılaşmalarla və Tərəflərin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.


Maddə 5
Tərəflərin təşkilatları və müəssisələri arasında kooperasiya üzrə malların gömrük tərtibatı və malgöndərmənin ümumi qaydası milli normativ aktlara müvafiq qaydada aparılır.

Bu Saziş çərçivəsində yük daşınması hər Tərəfin ərazisində qüvvədə olan tariflər üzrə aparılır.

Tərəflər kooperasiya üzrə göndərilən malların rentabellik səviyyəsinin son hədlərini yaxınlaşdırmaq üzrə məsləhətləşmələr aparacaqlar.
Maddə 6
Tərəflər qabaqcadan qarşılıqlı razılıq olmadan üçüncü tərəfə, həmçinin xarici fiziki və hüquqi şəxslərə, beynəlxalq təşkilatlara kooperasiya üzrə göndərilməli malları, onun haqqında elmi-texniki məlumatı, bununla əlaqədar tədqiqatların nəticələrini və “nou-hau”nu satmayacaqlar, yaxud verməyəcəklər.

Maddə 7
Bu Sazişə müvafiq mal göndərilərkən yarana bilən bütün mübahisəli məsələlər xarici ticarət kontraktlarında göstərilən şərtlərə əsasən həll ediləcək.

Qarşılıqlı mal göndərmələr üzrə Tərəflərdən hər hansı biri öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, digər Tərəflər qabaqcadan xəbərdarlıq edərək kooperasiya üzrə mal göndərmələrin həcminə yenidən baxmaq hüququnu özlərində saxlayırlar. Mal istehsaldan və istehlakdan çıxarılarkən Tərəflər bir-birini bu Sazişin müddətinin qurtarmasına ____il qalmış xəbərdar edəcəklər.


Maddə 8
Tərəflər bu Sazişin yerinə yetirilməsi üçün ikitərəfli (çoxtərəfli) işçi qrupu yaradacaqlar.

Bu Saziş imzalandığı andan qüvvəyə minir.

Tərəflərin razılığına əsasən Sazişə əlavələr və dəyişikliklər edilə bilər.
Maddə 9
Bu Saziş ____ il ərzində qüvvədədir və hər-hansı Tərəf onun müddətinin qurtarmasına ən azı altı ay qalmış Sazişin icrasını saxlamaq haqqında yazılı ərizə verməsə, avtomatik olaraq hər gələn il üçün uzadılacaq.

“ ”____________199 il tarixində ____________ şəhərində hər biri eyni qüvvəyə malik olan Azərbaycan və _____________dillərində iki nüsxədə imzalanmışdır.


İmza İmza
_________________
Azərbaycan Respublikası _______________ Nazirliyi ilə ____________Respublikası ______________ Nazirliyin arasında müəssisələrin ixtisaslaşmasını və qarşılıqlı kooperasiya üzrə mal göndərilməsini saxlamaq haqqında “ ” ____________199 il tarixli

Sazişə
1 №-li Əlavə
Sazişin fəaliyyətdə olduğu müddətdə Azərbaycan Respublikasının

ixtisaslaşmasını saxlayan müəssisələrinin
S İ Y A H I S I


Sıra

№-si


Müəssisənin adı və ünvanı

XİF ƏVT*)

üzrə malın adıXİF ƏVT

üzrə koduXİF ƏVT

üzrə ölçü vahidiQeyd

1

2

3

4

5

6

*) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəələrin vahid təsnifatı

__________________

Azərbaycan Respublikası _______________ Nazirliyi ilə ______________Respublikası ________________ Nazirliyin arasında müəssisələrin ixtisaslaşmasını və qarşılıqlı kooperasiya üzrə mal göndərilməsini saxlamaq haqqında “ ” ____________199 il tarixli

Sazişə
2 №-li Əlavə

Sazişin fəaliyyətdə olduğu müddətdə _________________________

(Mdb dövlətinin adı)ixtisaslaşmanı saxlayan müəssisələrinin
S İ Y A H I S I


Sıra

№-si


Müəssisənin adı və ünvanı

XİF ƏVT*)

üzrə malın adıXİF ƏVT

üzrə koduXİF ƏVT

üzrə ölçü vahidiQeyd

1

2

3

4

5

6

*) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəələrin vahid təsnifatı

__________________

Azərbaycan Respublikası _______________ Nazirliyi ilə _______________Respublikası ____________ Nazirliyin arasında müəssisələrin ixtisaslaşmasını və qarşılıqlı kooperasiya üzrə mal göndərilməsini saxlamaq haqqında “ ” ___________ 199 il tarixli

Sazişə
3 №-li Əlavə
199 il “ ” ____________ tarixli _____ №-li hökumətlərarası Sazişə əsasən

Azərbaycan Respublikasının müəssisələri tərəfindən göndərilən məhsulların
S İ Y A H I S I


Sıra

№-si


XİF ƏVT*) üzrə malın adı

XİF ƏVT

üzrə koduXİF ƏVT

üzrə ölçü vahidiMiqdarı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

*) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəələrin vahid təsnifatı


__________________

Azərbaycan Respublikası _______________ Nazirliyi ilə _____________ Respublikası ____________ Nazirliyin arasında müəssisələrin ixtisaslaşmasını və qarşılıqlı kooperasiya üzrə mal göndərilməsini saxlamaq haqqında “ ” ____________ 199 il tarixli

Sazişə
4 №-li Əlavə199 il “ ” ____________tarixli _____ №-li hökumətlərarası Sazişə əsasən

________________________________əssisələri tərəfindən göndərilən məhsulların

(MDB dövlətinin adı)


S İ Y A H I S ISıra

№-si


XİF ƏVT*) üzrə malın adı

XİF ƏVT

üzrə koduXİF ƏVT

üzrə ölçü vahidiMiqdarı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

*) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəələrin vahid təsnifatı___________________

Yüklə 168,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə