1. Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibinə dair MüqəddiməYüklə 3,21 Mb.
səhifə18/29
tarix16.06.2018
ölçüsü3,21 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

Bioqazlar. Bioqazlar qaz olmasına baxmayaraq biokütlənin tərkib hissəsi hesab olunur və əsas etibarilə biokütlənin çürüməsi nəticəsində yaranan metandan və ikioksidli karbondan ibarətdir. Bioqazlara aşağıdakılar daxildir:

- zibilin çürüməsi nəticəsində yaranan üzvi tullantılardan yaranmış qaz;

- çirkab suların çöküntülərinin anaerob qıcqırdılması nəticəsində yaranan qaz;

- heyvan peyininin, həmçinin sallaqxanaların, pivəbişirmə və bəzi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin tullantılarının anaerob qıcqırdılmasından alınan sair bioqazlar.


Maye bioyanacaqlar. Maye bioyanacaqlara bioetanol, biodizel yanacağı, biometanol, biodimetil efiri bioneft daxildir. Maye bioyanacaqlar əsas etibarilə nəqliyyat vasitələri üçün yanacaq kimi istifadə olunan biodizel yanacağı və bioetanol və ya etil-tret-butil efirindən ibarətdir. Onlar təzə və ya istifadə edilmiş bitki yağlarından alına bilər və neftdən alınan yanacaqlarla qarışdırıla və ya onları əvəz edə bilərlər. Təbii bitki xammalı kimi soya, günəbaxan yağları və ayıpəncəsinin yağlı toxumlarından istifadə olunur. Müəyyən şəraitdə proseslər üçün xammal kimi istifadə olunmuş bitki yağları da tətbiq oluna bilər.

Biokütlə və tullantı məhsulları üzrə əmtəə balansının maketi aşağıdakı kimi tərtib edilir:Biokütlə və tullantı məhsulları üzrə əmtəə balansının maketi

min ton

A X I N L A R

Sətrin

№-si


Biokütlə və tullantılar enerjisi

A

B

C

1

Təchizatın mənbə-ləri sektoru

İlkin enerji məhsullarının istehsalı

1
İdxal

2

 

İxrac (rəqəm « – » işarəsi ilə qeyd edilir)

3

 

Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur (« – » ilə)

4

X

Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi

5

 

Ü M U M İ D A X İ L İ İ S T E H L A K (1-5-ci sətir. cəmi)

6

 

Transformasiya (çevirmə) sektoru

Transformasiya sektorunun məsrəfləri

7

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

7.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

7.2

X

Domna sobaları

7.3

X

Qaz emalı zavodları

7.4

X

Neft emalı zavodları

7.5

X

İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

7.6
Transformasiya sektorunun buraxılışı

8

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

8.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

8.2

X

Domna sobaları

8.3

X

Qaz emalı zavodları

8.4

X

Neft emalı zavodları

8.5
İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

8.6
Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar

9

X

Məhsullararası yerdəyişmələr

9.1

X

Məhsulların yerdəyişmələri 

9.2

X

Neft-kimya sənayesindən enerji məhsulu qayıtmışdır

9.3

 X

Daxili və xüsusi istehlak, itkilər

Energetika sektorunun daxili istehlakı və xüsusi sərfiyyatı

10

 X

Neft-qaz çıxarma müəssisələri

10.1Neft və qaz emalı zavodları

10.2

X

Elektrik stansiyaları

10.3

X

Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər

11SON İSTEHLAK ÜÇÜN YARARLIDIR (sət.13 + sət.14)

12

 

S O N İ S T E H L A K S E K T O R U

Qeyri-enerji məqsədli son istehlak

13

X

Kimya sənayesi

13.1

X

Sənayenin digər sahələri

13.2

X

Nəqliyyat

13.3

X

Enerji məqsədli son istehlak

14

 

Sənaye (14.01 – 14.11-ci sətirlərinin cəmi)

14.1

X

Qara metallurgiya

14.01

X

Əlvan metallurgiya

14.02

X

Kimya sənayesi (rezin, plastik kütlə məmulatları istehsalı daxil olmaqla)

14.03

X

Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı

14.04

X

Mədənçıxarma sənayesi

14.05

X

Qida məhsullarının istehsalı

14.06

X

Toxuculuq, tikiş sənayesi, dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı sənayesi

14.07

X

Oduncaqların emalı və ağac məmulatı istehsalı

14.08

X

Sellüloz-kağız sənayesi, nəşriyyat işi

14.09

X

Maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri istehsalı

14.1

X

Sənayenin digər sahələri

14.11

X

Nəqliyyat (14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 s. cəmi)

14.2

 X

Dəmir yolu və elektrik nəqliyyatı

14.21

X

Avtomobil nəqliyyatı

14.22

X

Hava nəqliyyatı

14.23

X

beynəlxalq mülki aviasiya

14.231

X

ölkədaxili aviadaşımalar

14.232

X

Boru kəməri nəqliyyatı

14.24

X

Nəqliyyatın digər növləri

14.25

X

Kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq

14.3
Ticarət, mehmanxana və restoranlar

14.4
İqtisadiyyatın digər sahələri

14.5
Ev təsərrüfatları

14.6
S t a t i s t i k f ə r q (12-ci sət. - (s.13 + s.14)

15

 

Kataloq: upload -> File -> documents -> 12-2016
12-2016 -> []
12-2016 -> Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
12-2016 -> 1. Ev təsərrüfatları haqqında məlumatların (seçmənin müəyyən edilməsi, məlumatların toplanması, daxil edilməsi və nəzarətdə saxlanması, məlumat bazasının idarə edilməsi) təkmilləşdirilməsinə dair
12-2016 -> Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
12-2016 -> StatiSTİk təDQİqatlarda təSVİRİ statiSTİkadan iSTİfadə MƏSƏLƏLƏRİ
12-2016 -> ƏhaliNİN ÖMÜr uzunluğu göSTƏRİCİLƏRİNİn hesablanmasi metodologiyalari
12-2016 -> 1. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqinin yekunları

Yüklə 3,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə