1. Boshlang‟ich sinflarda texnologiya mashg‟ulotlarining turlariYüklə 51,12 Kb.
tarix23.12.2022
ölçüsü51,12 Kb.
#121712
texnalogiya fani yakuniy


1.Boshlang‟ich sinflarda texnologiya mashg‟ulotlarining turlari.
A) Duradgorlik, pazandalik, bichish-tikish
B) Qog‘oz va kartondan, tabiiy materiallardan, tashlandiq materiallardan buyumlar
yasash
C) Chilangarlik ishlari. Duradgorlik ishlari
D) Bichish-tikish, duradgorlik, tunikasozlik
2. Tabiiy materiallar
A) Har xil qog‘ozlar
B) Har xil buyumlardan bo‘shagan idishlar
C) Kartondan yasalgan buyumlar
D) Tabiatda uchraydigan materiallar
3. Tashlandiq materiallar
A) Tabiat in‘om etgan materiallar
B) Kartondan yasalgan buyumlar
C) Har xil buyumlardan bo‘shagan idishlar
D) Har xil qog‘ozlar
4. Applikatsiya ishlari
A) ―Chikanka‖ ishlari
B) Qog‘oz va karton ishlari
C) ―Mozayka‖ ishlari
D) Qirqib yopishtirish
5. “Mozayka” ishlari
A) Kartondan yasalgan buyumlar
B) ―Pape-mashe‖ usulida bajarilgan ishlar
C) Chinni, sopol, shisha va rangli qog‘ozlarning bo‘laklaridan tuzilgan
D) ―Chikanka‖ ishlari
6. Boshlang‟ich sinflarda texnologiya ta‟limining vazifalarini ayting?
A) Bo’sh vaqtdan unumli foydalanish
B) Vaqtni bo‘sh o‘tkazmaslik uchun
C ) Xalq amaliy san‘ati bilan tanishtirish
D) Bolalarni mehnatga va ijodiy mehnatga o‘rgatish
7. “Chikanka” ishlari
A) Kartondan yasalgan buyumlar
B) Applikatsiya ishlari
C) Metalga tasvir tushirish
D) Rangli qog‘ozlar bilan ishlash
8. Qog‟oz turlari
A) Kimyoviy birikmalar
B) Tabiiy materiallar
C) Tashlandiq materiallar
D) Bosma, daftar, hujjat, rangli qog‘ozlar
9. Andaza nima?
A) Kartondan yasalgan buyumlar
B) Tabiiy material
C) Tashlandiq material
D) Tasvirning qirqib olingan shakli
10. O‟yma andaza nima?
A) Tasvirning qirqib olingan qismi
B) Kartondan yasalgan buyumlar
C) Belgilash moslamasi bo‘lib, tasvirning ichki tomonidan tuzilishi
D) Tasvirning chizib olingan qismi
11. Texnologiya darslarida ishlatiladigan o‟quv qurollari
A) Qog‘oz, karton, rangli qog‘ozlar
B) Bel, ketmon, loy-plastilin
C) Chizg‘ich, qalam, qog’oz, karton, rangli qog’ozlar, sirkul, guniya, qaychi, ip
D) Arra, bolta, tesha
12. Applikatsiya turlari
A) Tikish, yelimlash, qurish
B) Bichish, tikish, yelimlash
C) qurish, tozalash, qirqish
D) Bir predmetli, matematik, harfli, dekorativ
13. Simmetrik shakllarni qirqish yo‟llari
A) Teng ikkiga, to‘rtga… buklab qirqish
B) Aylanasimon qirqish
C) To‘g‘ri chiziqlar orqali qirqish
D) Bukish orqali qirqish
14. Applikatsiyaning usullari
A) Aralash usul
B) Tekis, bo‘rtma usul
C) Bo‘rtma usul
D) Bichish, tikish, yelimlash
15. Naqsh turlari
A) Silliq
B) Bo‘rtma
C) Oddiy, murakkab
D) Tekis
16. “Pape-mashe” usulida buyumlar yasashda nimalardan foydalaniladi?
A) Loydan buyumlar yasash
B) Rangli qog‘ozlardan buyumlar
C) Metaldan buyumlar yasash
D) Tashlandiq qog‘ozlardan buyumlar yasash
17. Qog„ozdan stakan yasash necha bosqichda amalga oshiriladi?
A) 5 bosqich
B) 3 bosqich
C) 4 bosqich
D) 6 bosqich
18. Kashtachilikda kerak bo‟ladigan anjomlar?
A) Qaychi, ip, igna
B) Sim, ombur
C) Bel, bolg‘a, tesha
D) Arra, mix
19. Gerbariy qanday tayyorlanadi?
A) Yelimlab B) Qirqib, yopishtirish
C) Quritib, yelimlab
D) Tikib
20. Texnologiya darslarining tashkiliy qismi?
A) salomlashish,davomatni aniqlash,darsga hozirlik ko’rish
B) Qog‘oz va kartonni qirqish qoidalari
C) Amaliy mashg‘ulot uchun ko‘rgazmalar
D) Texneka xavsizligi qoidalariga rioya qilish
21. Boshlang‟ich sinflarda texnologiya mashg‟ulotlarining turlari.
A) Qog‘oz va kartondan, tabiiy materiallardan, tashlandiq mate-riallardan buyumlar
yasash
B) Duradgorlik, pazandalik, bichish-tikish.
C) Chilangarlik ishlari. Duradgorlik ishlari
D) Bichish-tikish, duradgorlik, tunikasozlik
22. Simmetrik shakllarni qirqish yo‟llari
A) Eniga nisbatan bo‘ychan shakllar
B) Kvadrat shakllar
C) Bir tomoni ikkinchi tomoniga aynan o‘xshaydigan shakllar
D) Doirasimon shakllar
23. Yo‟l ichida naqsh necha bosqichda bajariladi?
A) 4
B) 6
C) 5
D) 7
24. Applikatsiya so‟zining ma‟nosi
A) Qirqib yopishtirish
B) Randalash
C) Kavsharlash
D) To‘qish
25. Applikatsiya necha turga bo‟linadi?
A) 4 turga
B) 3 turga
C) 5 turga
D) 7 turga
26. Andaza nima?
A) Shaklning o’yib olingan qismi
B) Qog‘ozni qirqish
C) Matoni buyash
D) Kartondan foydalanish
27. Texnologiya darslarining maqsadi nechta?
A) 5 ta
B) 3 ta
C) 4 ta
D) 2 ta
28. Karton deb nimaga aytiladi
A) 1kv m 250g dan ortiq qog‘ozga
B) 1kv m 350g dan ortiq qog‘ozga
C) 1kv m 450g dan ortiq qog‘ozga
D) 1kv m 550g dan ortiq qog‘ozga
29. Karton turlari nechta?
A) 4 ta
B) 5 ta
C) 6 ta
D) 7 ta
30. Texnologiya darslarida estetik tarbiyaning o‟rni?
A) Badiiy usulda yasash
B) Qog‘oz qirqib yasash
C) Bel bilan ishlash
D) Karton bilan ishlash
31. Haykaltaroshlik san‟atining turlari
A) Relif, Garlif ,Barlif usullari
B) Rasm chizish
C) Plastilindan narsa yasash
D) Yog‘ochdan narsa yasash
32. Mozayka ishlari
A) Chinni, sopol, shisha va rangli qog‘oz tayyorlash
B) Chizib yasash
C) Loydan yasash
D) To‘qib yasash
33. Pape-mashe qaysi so„sdan olingan‚ so‟zning ma‟nosi nima?
A) fransuzcha ezilgan qog‘oz
B) nemischa qog‘oz parchasi
C) lotincha birlashtirish
D) fransuzcha ezilgan qog‘oz qurish-yasash
34. O‟yma andaza nima?
A) Belgilash moslamasi bo‘lib, tasvirnig ichki tomonda tuzilishi
B) Kartondan yasalgan buyumlar
V) Tasvirning qirqib olingan rasmi
D) Tabiiy materiallar
35. Hozirgi sanoatda qog‟ozning necha turi ishlab chiqarilmoqda?
A) 200 ga yaqin
B) 1000 ga yaqin
V) 115 xil turi
D) 100 xil
36. «Pape-mashe» usulida piyoladan nusxa ko‟paytirish
A) Qog‘ozni maydalab yopishtirish
B) Buklab yasash
V) Chizib yasash
D) Yelimlab yasash
37. Applikatsiya usulu qachon paydo bo„lgan?
A) 1500 yil muqaddam
B) 500 yil muqaddam
V) 2500 yil muqaddam
D) 1000 yil muqaddam
38. Loy ishlari uchun ishlatiladigan tuproq turini ayting?
A) Qizil tuproq
B) Sariq tuproq
V) Aralash tuproq
D) Nam tuproq
39. Simmetrik shakllar
A) Bir tomoni ikkinchi tomoniga aynan o‘xshaydigan shakllar
B) Eniga nisbatan bo‘ychan shakllar
C) Kvadrat shakllar
D) Doirasimon shakllar
40. Assimetrik shakllar
A) Bir tomoni ikkinchi tomoniga o‘xshamaydigan shakllar
B) Kvadrat shakllar
C) Doirasimon shakllar
D) To‘g‘ri chiziqli shakllar
41. Assimetrik shakllarni qirqish yo‟llari toping?
A) Chizilgan chiziqlar orqali qirqish
B) Teng ikkiga, to‘rtga… buklab qirqish
C) To‘g‘ri chiziqlar orqali qirqish
D) Aylana bo‗ylab qirqish
42. Qurish-yasash ishlarida foydalaniladigan materiallar necha turga bo„linadi?
A) Kichik qurilish materiallari, konstruktorlar, badiiy, tabiiy, tashlandiq
materiallar
B) Tabiiy materiallar, mati qiyqimlari
C) Tashlandiq qog‗ozlar
D) Rangli qog‗ozlar
43. Qaychini nechta turi bor?
A) 2 ta
B) 5 ta
C) 6 ta
D) 8 ta
44. O‟quvchilarni texnologiyaga axloqiy tayyorlash
A) O‘quvchilarni texnologiya natijalariga hurmat bilan yondashishlari nazarda tutiladi.
B) Bolalarga jamoada ishlashni, o‘zaro do‘stona yordam berishni, ijodiy tashabbuskorlikni,
tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilishdan iborat
C) Texnologiya ta‘limi va tarbiyasi bilan o‘quvchilarni texnologiyaga tayyorlash.
D) O‘quvchilarni texnologiya kishilariga va texnologiya natijalariga yaxshi munosabatda
bo‘lish.
45.Applikatsiya nima?
A) Sa‘nat asari yaratishning eng sodda va oson usuli.
B) Qog‘oz va kartondan yasaladigan maketlar.
C) Turli shakllarni qirqish va ularni fontarzida qabul qilingan materiallar hisobiga
mustahkamlashga asoslanuvchi turidir.
D) Tabiatdagi mavjud bo‘lgan barcha go‘zallikni, borliqni yasash
46. Xoja Bahovuddin Naqshbandiy texnologiya tarbiyasi haqida qanday fikr bildirgan?
A) Texnologiyadan kelsa boylik, turmush bo‘lar chiroylik.
B) Hunar o‘rgan, chunki hunarda ko‘‘ sir, yo‘iq eshiklarni ochar birma-bir.
C) Dil bayoru, dast bakor, ya‘ni diling Allohda, qo‘ling doim texnologiyada bo‘lsin
D) Inson bo‘lib dunyoga keldingmi? Biron-bir kasb egalla, hunar o‘rgan.
45. Texnologiya darslarida ish joyini to‟g‟ri tashkil qilish.
A) Stol ustiga qog‘oz yozib darsga kerakli bo‘lgan buyumlarni tayyorlab qo‘yish.
B) Stol ustiga salfetka yozib, o‘ng tomoniga kerakli asbob uskunalar cha‘ tomoniga kerakli
materiallar to‘‘lami, old tomoniga chiqindilar uchun quticha, yelim va sochiq qo‘yiladi.
C) Bolalarni harakatlariga halaqit bermaydigan qilib darsga kerakli ish qurollarini tayyorlab
qo‘yish.
D) Sanitariya-gigiena, texnika xavfsizligi, to‘g‘ri o‘tirish qoidasiga amal qilish.
46. Telefon ko‟rgazmali qurolidan qaysi darsda foydalanish mumkin?
A) Ona tili darsida.
B) Ona tili va o‘qish darslarida.
C) Darsdan tashqari mashg‘ulotlarda.
D) O‘qish darslarida.
47. Texnologiyaga amaliy tayyorlash qanday amalga oshiriladi?
A) Asbob va uskunalardan foydalana bilish, materialga ishlov bera olish, xatoni o‘z vaqtida
aniqlash va to‘g‘irlay olishga o‘rgatish.
B) Texnologiya ta‘limining muhim omillaridan biridir.
C) Asbob va uskunalardan foydalana bilish.
D) Texnologiya malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish.
48. Texnologiya fanining vazifasi.
A) Iroda, axloqiy sifatlarni, texnologiyasevarlik, intizomlilik, burch hissini tarbiyalab, aqliy va
jismoniy o‘sishiga yordam beradi.
B) Texnologiyaga muhabbat ruhida, texnologiya madaniyatini, do‘stlik, birodarlik, umumlashish,
jamoatchilikni shakllantiradi.
C) Texnologiyaga axloqiy, ruhiy va amaliy tayyorlash.Texnologiyaga muhabbat ruhida,
texnologiya madaniyatini, do‘stlik, birodarlik, umumlashish, jamoatchilik kabi fazilatlarni
shakllantiradi.
D) Texnologiyaga axloqiy, ruhiy va amaliy tayyorlaydi
49.Texnologiya fani o‟qituvchisining vazifasi.
A) O‘quvchilarda texnologiya malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish, kasb-hunarga qiziqtirish
ishlarini amalga oshirish.
B) O‘quvchilarni jamoada ishlashga o‘rgatish.
C) O‘quvchilarni kasb tanlashga o‘rgatish.
D) Amaliy texnologiya ko‘nikmalarini shakllantirish.
50.Qaychi ish stolining qaysi tomonida turishi kerak?
A) stolning chap tarafida
B) stolning yon tomonida
C) stolning o‘ng tarafida
D) stolning tagida
51. Boshlang‟ch sinf texnologiya darslarida plastilin ishlarida ishlatiladigan
maxsus pichoqcha qanday nomlanadi?
A) Stek
B) Karkas
C) Etyudnik
D) Fliys
52. Mehnatga axloqiy tayyorlash
A) Jamoaviy, ijodiy, tashkiliy ishlash
B) Mehnatga nazariy tayyorlash
C) Mehnatga ilmiy tayyorlash
D) Mehnatga ruhiy tayyorlash
53. Mehnatga politexnik tayyorlash
A) Fan-texnika yutuqlari asosida
B) Mehnatga amaliy tayyorlash
C) Mehnatga ruhiy tayyorlash
D) Mehnatga nazariy tayyorlash
54. Mehnatga ruhiy tayyorlash
A) Sezib-anglash emotsional idrok, diqqat
B) Mehnatga ilmiy tayyorlash
C) Mehnatga amaliy tayyorlash
D) Mehnatga ruhiy tayyorlash
55. Mehnatga psixologik tayyorlash
A) Ongli va ijobiy munosabatlarni tarkib toptirish
B) Mehnatga ruhiy tayyorlash
C) Mehnatga nazariy tayyorlash
D) Mehnatga ilmiy tayyorlash
56. Texnologiya o‟quv fanida ishlatiladigan o‟quv qurollari qaysilari?
A) Chizg‘ich, qalam, qog ‗oz, karton, rangli qog‗ozlar, sirkul, guniya, qaychi, ip
B) Bel, ketmon, loy-plastilin
C) Qog‘oz, karton, rangli qog‘ozlar
D) Arra, bolta, tesha
57. Qaychi necha turda ishlatiladi?
A) 8
B) 5
C) 6
D) 3
58. Boshlang‟ich sinflarda texnologiya darslarida mashg‟ulotlarining turlari ayting?
A) Qog‘oz va kartondan, tabiiy materiallardan, tashlandiq materiallardan buyumlar
yasash
B) Duradgorlik, pazzandachilik, bichish-tikish.
C) Chilangarlik ishlari. Duradgorlik ishlari
D) Bichish-tikish, duradgorlik, tunikasozlik
59. Hozirgi sanoatda qog‟ozning necha turi ishlab chiqarilmoqda?
A) 200 ga yaqin
B) 1000 ga yaqin
C) 115 xil turi
D) 100 xil
60. “Mozaika” ishlarida qanday materiallar ishlatiladi?
A) Chinni, sopol, shisha va rangli qog‘ozlarning bo‘laklaridan tuzilgan
B) ―Pape-mashe‖ usulida bajarilgan ishlar
C) Kartondan yasalgan buyumlar
D) ―Chikanka‖ ishlari
61. Boshlang‟ich sinflarda qo‟l texnologiyai turlari qaysi qatorda to‟g‟ri ko‟rsatilgan?
A) Turli materiallar bilan ishlash, loyihalash va modellash ishlari, qishloq xo‘jalik ishlari, qog‘oz
va karton bilan ishlash.
B) Turli materiallar, gazlama bilan ishlash, qishloq xo‘jalik ishlari.
C) Turli materiallar bilan ishlash, gazlama va ip turlari bilan ishlash, loyihalash va modellash
ishlari, qishloq xo‘jalik ishlari, qog‘oz va karton bilan ishlash.
D) Applikatsiya va mozaika ishlar, qog‘oz va karton bilan ishlash.
62. Yo‟l ichida naqsh necha bosqichda bajariladi?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 7
63.Doira ichidagi naqsh necha bosqichda bajariladi?
A) 7
B) 5
C) 4
D) 6
64.Applikatsiya uchun kerak bo‟ladigan mahsulotlar
A) Somon
B) Karton
C) Gazmol
D) Qog‘oz
65. Stakan yasash necha bosqichda amalga oshiriladi
A) 4
B) 6
C) 7
D) 5
66. Texnik modellashtish jarayoni necha bosqichdan iboart?
A) 3 bosqich
B) 5 bosqich
C) 4 bosqich
D) 7 bosqich
67. O‟quvchilarni texnologiyaga axloqiy tayyorlash
A) O‘quvchilarni texnologiya natijalariga hurmat bilan yondashishlari nazarda tutiladi.
B) Bolalarga jamoada ishlashni, o‘zaro do‘stona yordam berishni, ijodiy tashabbuskorlikni,
tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilishdan iborat
C) Texnologiya ta‘limi va tarbiyasi bilan o‘quvchilarni texnologiyaga tayyorlash.
D) O‘quvchilarni texnologiya kishilariga va texnologiya natijalariga yaxshi munosabatda
bo‘lish.
68.Texnologiyaning psixologik komponentlari qaysi qatorda to‟g‟ri ko‟rsatilgan?
A) Diqqat, idrok, xotira, tafakkur.
B) Sezib-anglash, idrok, diqqat, xotira, tafakkur.
C) Idrok, ko‘rish, eshitish.
D) Sezib-anglash, psixomotor, emotsional, idrok, diqqat, xotira.
69. Applikatsiya nima?
A) Turli shakllarni qirqish va ularni fontarzida qabul qilingan materiallar hisobiga
mustahkamlashga asoslanuvchi turidir.
B) Sa‘nat asari yaratishning eng sodda va oson usuli.
C) Qog‘oz va kartondan yasaladigan maketlar.
D) Tabiatdagi mavjud bo‘lgan barcha go‘zallikni, borliqni yasash
70. Texnologiya ta‟limida nechta ish turi mavjud?
A) 10 ta ish turi
B) 6 ta ish turi
C) 5 ta ish turi
D) 7 ta ish turi
71. Qanaqa qog‟ozga karton deyiladi?
A) 1 kv. metri 250 grammga teng qog‘ozga.
B) 1 kv. metri 250 grammdan ortiq qog‘ozga.
C) Bukilishi va qirqilishi qiyin qog‘ozga.
D) Og‘irligi 500 gramm bo‘lgan qog‘ozga.
72. Texnologiya darsida o‟qitish necha usuldan iborat?
A) 12 ta usuldan
B) 10 ta usuldan
C) 6 ta usuldan
D) 5 ta usuldan
73. Boshlang‟ich sinflarda qo‟l mehnati turlari qaysi qatorda to‟g‟ri ko‟rsatilgan?
A) Turli materiallar bilan ishlash, loyihalash va modellash ishlari, qishloq xo‘jalik ishlari, qog‘oz
va karton bilan ishlash.
B) Turli materiallar bilan ishlash, gazlama va ip turlari bilan ishlash, loyihalash va modellash
ishlari, qishloq xo‘jalik ishlari, qog‘oz va karton bilan ishlash.
C) Turli materiallar, gazlama bilan ishlash, qishloq xo‘jalik ishlari.
D) Applikatsiya va mozaika ishlar, qog‘oz va karton bilan ishlash.
74. Telefon ko‟rgazmali qurolidan qaysi darsda foydalanish mumkin?
A) Ona tili va o‘qish darslarida.
B) Ona tili darsida.
C) Darsdan tashqari mashg‘ulotlarda.
D) O‘qish darslarida.
75.O’quvchilarni mehnatga axloqiy tayyorlash .
A*Bolalarga jamoada ishlashni, o’zaro do’stona yordam berishni, ijodiy tashabbuskorlikni,tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilishdan iborat
B.O’quvchilarni mehnat natijalariga hurmat bilan yondashishlari nazarda tutiladi.
C.Texnologiya ta`limi va tarbiyasi bilan o’quvchilarni mehnatga tayyorlash.
D.O’quvchilarni mehnat kishilariga va mehnat natijalariga yaxshi munosabatda bo’lish.

76.Mehnatning psixologik komponentlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?


A*Sezib-anglash, idrok, diqqat, xotira, tafakkur.
B.Diqqat, idrok, xotira, tafakkur.
C.Idrok, ko’rish, eshitish.
D.Sezib-anglash, psixomotor, emotsional, idrok, diqqat, xotira.
77.Applikatsiya nima?
A*Turli shakllarni qirqish va ularni fontarzida qabul qilingan materiallar hisobiga mustahkamlashga asoslanuvchi turidir.
B.Sa’nat asari yaratishning eng sodda va oson usuli.
C.Qog’oz va kartondan yasaladigan maketlar.
D.Tabiatdagi mavjud bo’lgan barcha go’zallikni, borliqni yasash
78.Texnologiya ta`limida nechta ish turi mavjud?
A*5 ta ish turi
B.10 ta ish turi
C.7 ta ish turi
D.6 ta ish turi.
79.Mehnat darslarining tashkiliy qismida nimalarga e’tibor berish kerak?
A*Salomlashuv, davomatni aniqlash, darsga hozirlik ko’rish
B.Salomlashuv, davomatni aniqlash,
C.Salomlashuv, davomatni aniqlash
D.Salomlashuv, davomatni aniqlash, savol-javob
80.Qanaqa qog’ozga karton deyiladi?
A*1 kv. metri 250 grammdan ortiq qog’ozga.
B.1 kv. metri 250 grammga teng qog’ozga.
C.Bukilishi va qirqilishi qiyin qog’ozga.
D.Og’irligi 500 gramm bo’lgan qog’ozga.
81.Applikatsiyaning nechta turi mavjud?
A.*5ta turi mavjud
B.7 ta turi mavjud
C.4ta turi mavjud
D.6 ta turi mavjud.
82.Mehnat darsida o’qitish necha usuldaniborat?
A*12 ta usuldan.
B.10 ta usuldan.
C.6 ta usuldan.
D.5 ta usuldan
83.Mehnat fanidan sinfdan tashqari ishlarning shakllari.
A*Ommaviy ishlar, to’garak ishlari, yakka tartibdagi mashg’ulotlarga qatnashish.
B.Darsdan tashqari bajariladigan ishlar, ommaviy ishlar, maktab ishlari.
C.Ommaviy ishlar, maktab ishlari, yakka tartibdagi mashg’ulotlarga qatnashish.
D.Ommaviy ishlar, yakka tartibdagi ishlar.
84)Ta’lim to‘g‘risidagi qonun qachon qabul qilingan?
a) 1998-yil 26-avgust.
b) 1997-yil 20-avgust
d)1997-yil 29-avgust
* c)1998-yil 29-avgust
e) 1997-yil 18-noyabr
85) Boshlang‘ich sinflarda texnologiya ta’limini o‘qitishning vazifasi nimadan iborat?
a) texnologiya ta’limini o‘rgatish.
b) o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish.
d) o‘quvchilarni texnologiyaga ahloqini tarbiyalash va psixik tayyorlash.
* c) o‘quvchilarninh ahloqini tarbiyalash
e) o‘quvchilarning estetik didini shakllantirish
86) Texnologiyaga axloqiy tayyorlashda bolalarning qaysi qobilyati shakllanadi?
a) tejamkorlik.
b) ongli rivojlanishda kasb tanlash.
s)ongli ravishda kasb tanlashga o‘rgatish.
d) jamoada ishlash, tashkilotchilik.
* e)texnologiyaga har tomonlama to‘g‘ri yondoshish.
87) Texnologiya ta’limining maqsadi nimadan iborat?
a) texnologiyaga va texnologiya ahliga mehr muhabbat ruhini singdirish
. b) o‘quvchilarni hozirgi zamon sanoati bilan tanishtirish.
c) ongli ravishda kasb tanlashga o‘rgatish.
d) a va b javoblar to‘g‘ri
.* e) to‘g‘ri javob yo‘q.
88) Texnologiyaga psixalogik tayyarlash bolalarda qanday qobilyatni shakllantiradi?
a) texnologiyaga ahloqiy tayyorlaydi.
b) texnologiyasevarlik, jamoada ishlash.
c) jamoada ishlash.
d) texnologiyaga ongli va ijobiy munosabatni tarkib toptiradi.
* e) inson texnologiyaini qadrlashni.
89) Texnologiyaga o‘rgatish bolalarning qaysi qobilyatiga qaraladi?
a) salohiyatiga. 88
b) sezgilariga.
c) qiziquvchanliligiga.
d) imkoniyatiga.
* e) tafakkuriga.
90) Texnologiya ta’limi dasturining bo‘limlarida qanday bilimlar beriladi
a) texnologiya vazifalari.
b) o‘quv vazifalarimahorat vazifalari.
d) politexnik vazifalari.
* e) ko‘nikma va malakalari
91) Politexnika nima?
a) o‘quvchilarning qiziquvchanligi.
b) o‘quvchilarning texnologik malakasini oshirish.
c) o‘quvchilarni bilimlar bilan qurollantirish.
d) texnaloigiya va asboblar moslamalarning xususiyati haqida bilimlar beriladi.
* e) o‘quvchilar qobilyatini shakllantirish.
92) A.Navoiy texnologiya haqida nima deb ta’kidlaydi?
a) o‘z-o‘ziga texnologiya qilish maqsqdida.
b) texnologiyaga ijobiy munosabatda bo‘lishni.
c) texnologiya kasbni sevish haqida.
d) dunyoga kelib kasb egallash haqida.
* e) vatanparvar bo‘lish haqida.
93) Shayxul Mashoyix Abu Sayyid Xarroz qanday kasb egasi bo‘lgan.
a) naqqosh.
b) xattot.
c) pichoqchi.
d) etikdo‘z
.* e) hunarmand
94) Shayx Muhammad Sahho qaysi kasb egasi bo‘lgan?
a) hunarmand.
b) naqqosh.
c) etikdo‘z.
*d) pichoqchi.
e) xattot.
95)B.Naqshbandiyning hikmatli so‘zini aniqlang.
a) hunar egalla.
b) bilim ol.
c) kasb egalla.
*d)inson qadri texnologiyada.
e) birovga xor bolma.
96) O‘z mehnatidan non yegan kishi kim? Hotam minnatidan ozod yoz-qishi.Bu bayt kimning qalamiga mansub?
a) B.Naqshbandiy.
b) Sahho.
c) Abu Said Xorrazqandiy.
*D)Sadiy Sheroziy.
e) A.Navoiy
97) Avestoda texnologiya qanday izohlangan?
a) texnologiya moddiy boylik manbayi.
b) texnologiya axloqiy jihat – yaxshilik manbayi.
c) texnologiya pul.
*d) A, B.
e) B,C. 89
98) Xalq pedagogikasida hunar nimaga qiyoslangan?
a) ta’lim tarbiyaga.
b) texnologiyaga.
c) naqqosh ishiga
*d) toshga o‘yilgan naqshga.
e) axloqiy tarbiyaga.
99) Hunari yo‘q kishi… maqolni davom ettiring.
a) tuzi yo‘qdir oshining.
b) boshi yo‘qdir ishining.
c) yozi yo‘qdir qishining.
*d) mazasi yo‘q ishining
e) foydasi yo‘q ishining.
100) Xalq pedagogikasida texnologiya ta’limi qaysi janrlarda ulug‘lanadi?
a) maqol.
b) ertak.
c) rivoyat.
*d) A,B, C.
e) A, C.
101) Oilada texnologiya tarbiyasini berishda ota-onalarning roli qanday?
a) texnologiyaga muhabbat ruhini singdirishadi.
b) turli texnologiya asboblarini tushintirish.
c) texnologiya tarbiyasi.
*d) texnologiya kasb-hunar madaniyati haqida tushinchalarni shakllantirish.
e) texnologiyaga mehr muhabbat.
102) O‘qitish metodikasi nima?
a) xilma-xil usullardan foydalanib dars o‘tish.
b) o‘quvchilar diqqatini jalb qilish.
c) bilim berish.
d) o‘qituvchi va o‘quvchilarning ish usuli bo‘lib bilim malaka va ko‘nikmalarni yetkazib berish. e) o‘quvchilarning bilim darajasini nazorat qilish.
103) Qo‘l texnologiyaiga o‘rgatishda qo‘llaniladigan asosiy metodlar qaysilar?
a) 10ta.
b)13ta.
c) 4ta.
*d)12ta.
e) 3ta.
104) Hikoya qilish metodi qanday metod?
b) nazorat metodi.
c) ko‘rgazmali metod.
*d) jonli va obrazni bayon qilish metodi.
e) suhbat metodi.
105) Instruktaj nima?
a) o‘quvchilar bilimini tekshirish.
b) o‘quvchilarni rag‘batlantirish.
c) o‘quvchilarning qiziquvchanligini oshirish.
*d) o‘quvchilarning texnologiyaga ongli ijodiy yondashishini tarbiyalash.
e) bilim ko‘nikma va malakalarni shakllantirish.
106) Suhbat metodi nima?
a) darsni og‘zaki bayon qilish.
b) darsda ko‘rgazmali usul.
c) dars samaradorligini oshirish.
*d)o‘quvchilar bilan savol-javob usuli.
e) nazorat usuli.
107) Mashqlar qanday hollarda o‘tkaziladi?
a) muntazam o‘tkaziladi.
b) bilimlarni mustahkamlashda.
c) dars mohiyati ochiladi.
*d) A, B.
e) A,C.
108) Mashqlar qanday tartibda olib boriladi?
a) yakka.
b)ommaviy.
c) guruh.
*d)guruh va yakka.
e) jamoaviy.
109) Grafik ishlar nimalardan iborat?
a) mashqlardan.
b) modellardan.
c) ko‘rgazma qurollardan.
*d) chizmzlzrni chizishdan.
e) amaliy ishlardan.
110) 4-sinflarda qanday amaliy ishlar o‘tkaziladi?
a) maktb maydonchasidagi ishlar.
b) turli tozalash ishlari.
c) xona ishlari.
*d) sinf xonasini yig‘ishtirish, xona o‘simliklarini parvarish qilish.
e) dala ishlariga yordam berish.
111) Sinfdan tashqari ishlarda o‘quvchilar qanday mashg‘ulotlardan foydalanadi?
a) mashq.
b) suhbat.
c) test.
*d) ekskursiya va to‘garaklar.
e) nazorat.
112) Amaliyotda ishlar qanday bajariladi?
a) ekskursiyaga chiqish orqali.
b) mashlarni bajarish orqali.
c) suhbat o‘tkazish orqali.
*d) nazariy bilimlarni amalda qo‘llash
e) metodik qo‘llanmalarni o‘rganishorqali.
113) Qog‘oz va kartondan narsalar yasash bolada nimani shakllantiradi?
a) tartiblilikni.
b) mustaqillikni.
c) texnologiyalashni.
*d) estetiklikni.
e) ko‘nikmani.
114) Qog‘oz va kartonda ishlashning asosiy xususiyati nimada?
a) buyumlarning umumiy yig‘ma chizmasi.
b) buyumlarning maketi.
c) buyumlarning namunasi, texnik rasmi va chizmalari.
*d) A,S.
e) C,B.
115) O‘quvchilar biron bir narsaning maketini yasashda nimalarga e’tibor beradi?
a) rejasiga.
b) rasmiga.
c) modeliga.
*d)o‘lchami va shakliga.
e) modeli va rasmiga.
116) Biron bir narsaning maketini yasash necha bosqichni o‘z ichiga oladi?
a) 3 bosqich.
b) 5bosqich.
c) 8 bosqich.
*d) 4 bosqich.
e) 6 bosqich.
117) Qog‘oz va kartonga ishlov berishda necha xil usuldan foydalaniladi?
a) xavfsizlik.
b) oddiy.
c) murakkab.
*d) odiy va murakkab.
e) texnik
118) Qog‘oz va karton bilan ishlashda nimaga e’tibor berish kerak?
a) rejalashtirishga.
b) chizg‘ich bilan ishlashga.
c) ko‘rgazma qurollarga.
*d) tejamkorlikka.
e) badiiylikka.
119) O‘quvchilar tarbiyasida qog‘ozning qanday ahamiyati bor?
a) tejamkorlikka o‘rgatadi.
b) texnik vositalardan foydalanishni o‘rgatadi.
c) badiiylikka o‘rgatadi.
*d) o‘quvchilarni ijodkorlikka o‘rgatadi.
e) mustaqil fikrlashni o‘rgatadi.
120) Amaliy mashg‘ulotlarda o‘qituvchi nimalarga e’tibor berishi lozim?
a) fiziologik qoidalarga.
b) biologik qoidalarga.
c) ekalogik qoidalarga.
*d) texnik va gigienik qoidalarga.
e) fizik qoidalarga.
121) Texnologiya darslarida oq kartondan foydalanishda qanday hollarga e’tibor beriladi?
a) uning pishiqligiga.
b) yelimni ko‘p shimishi.
c) undan mayda narsalarni muqovalashda foydalanilishi.
*d) A,B,C.
e) C, B.
122) Ishlov berish oson va chiroyli karton turi qaysi?
a) oq karton.
b) kulrang karton.
c) sariq karton.
*d) rangli karton.
e) qog‘oz karton.
123) Egiluvchan, yaxshi qirqiladigan va yelimni shimimaydigan karton turi qaysi?
a) oq.
b) sariq.
c) kulrang.
*d) A,B,C,E.
e) rangli.
124) O‘yla, izla, top ko‘rgazma qurolidan qaysi darslarda foydalanish mumkin?
a) ona tili.
b) o‘qish.
c) tabiat.
*d) matematika.
e) odobnoma.
125) Oyla, izla, top ko‘rgazma quroli necha bosqichda yasaladi?
a) 12.
b)14.
c) 18.
*d)10.
e)11.
126) Texnologiya darslarida foydalanadigan karton turlari qaysi?
a) ona tili.
b) o‘qish.
c) tabiat.
*d) matematika.
e) odobnoma.
127) Texnologiya darslarida ko‘rgazma qurollar bilan ishlashning ahamiyati?
a) texnologiyaga layoqat.
b) ko‘rgazma qurollarni tayyorlashga layoqat.
c) ish joyini to‘g‘ri tashkil etish.
*d) boshqa darslar bilan aloqani ta’minlash.
e) dars samaradorligini oshirish.
128) Texnologiya darsi o‘quvchilarning qanday xususiyatlarini shakllantiradi?
a) tejamkorlikni.
b) ishni rejalashtirishni.
c) vaqtdan unumli foydalanishga.
*d) A,B,S,E. e) ish joyini toza va ozoda tutishga.
129). Ish joyini to‘g‘ri tashkil etish qanday ahamiyatga ega?
a)iqtisodiy.
b) ma’naviy.
c) moddiy.
d)tartibli va farosatli bo‘lishga.
e)ish joyini toza va ozoda tutishga.
130) Texnologiya darslarida qanday materiallardan foydalaniladi?
a) natural.
b)maishiy.
c) moddiy.
*d)tabiiy va mahalliy.
e)mahalliy.
131) Maxsus asbob va mashinalarning bosh asosi nima?
a) murakkab moslamalar.
b) murakkab asbob va moslamalar.
c) oddiy moslamalar.
*d) oddiy asbob va moslamalar
e) murakkab asboblar.
132) Yakunlovchi operatsiyada qanday ishlar amalga oshiriladi?
a) detallarni yig‘ish.
b) detallarni montaj qilish.
c) tikish.
*d) buyumlarni bezash.
e) qislarni yelimlash.
133) Kishining bilim va elementar tajriba asosida egallagan ma’lum harakatni ongli bajarishga bolgan qobilyati – bu…?
a) bilim.
b) tajriba.
c) malaka.
*d) ko‘nikma.
e) faoliyat.
134) Umumiy o‘ta matablarining o‘quv rejasida texnologiya ta’limi o‘quv faniga I-IV siflar uchun haftasiga necha soat vaqt ajratilgan?
a) 3 soat.
b) 4 soat.
c) 5 soat.
*d)1 soatdan 1-sinflarda; 2-soatdan 2-3-4 sinflarda;
e) 2 soat.
135) Qishloq xo‘jaligi texnologiyai necha xilda amalga oshiriladi?
a) 4 xil.
b) 3xil.
c) 5 xil.
*d) 2xil.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
136) Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida ish turlari nechaga bo‘lingan?
a) 2 ga.
b) 3 ga.
c) 5 ga.
*d) 6 ga.
e) 4 ga.
137) Texnologiya darslarida o‘quvchilarning birinchi bo‘lib bajaradigan vazifalari?
a) amaliy bilimlarni qo‘llash.
b) nazariy bilimlarni qo‘llash.
c) javob A,B.
*d) nazariy bilimlarni egallash.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
138) Biror texnologiya turi bilan shug‘ullanuvchi shaxs bu…?
a) usta.
b) shogird.
c) naqqosh.
*d) hunarmand.
e) kosib.
139) Muayyan tayyorgarlikni talab etadigan va tirikchilik manbai bo‘lgan ijodiy texnologiya faoliyati bu…?
a) kasb.
b) kosiblik.
c) naqqoshlik.
*d) hunar.
e) etikdo‘z.
140) I.Karimov hechanchi yilgi nutqida kasb-hunar milliy davlatchiligimizning oliy negizi ekanligi haqida so‘laydi?
a) 1996-yil.
b) 1997-yil.
c)1999-yil.
*d)1995-yil.
e) 1998-yil.
141) Buyuk shoir Sakkokiy qanday kasb bilan shug‘ullangan?
a) temirchilik.
b) bog‘bonlik.
c) mahsido‘zlik.
*d) naqqoshlik.
142) Al-Kindiyning fanlar klassifikatsiyasida kasb ta’limida nima ta’kidlangan?
a) uzviylik va muntazamlilik.
b) uzviylik va davriylik.
c) muntazamlilik va umumiylik.
*d) muntazamlilik va davriylik.
e) B,C.
143) Ahmad Donish bilim va hunar egallamay, o‘zining naslnasabi bilan maqtanib yuradigan yoshlarni nimaga o‘xshatadi?
a) ichida suvi yo‘q quduqqa.
b) foydasiz buyumga.
c) gullamaydigan daraxtga.
*d) meva hosil qilmaydigan daraxtga.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
144) “Umrni zoya etma, texnologiya qil, texnologiyani saodatning kaliti bil” deb texnologiya haqida fikr bildirgan shoir kim?
a) X.Dehlaviy.
b) Al-Beruniy.
s) Zavqiy.
*d) A.Navoiy.
e) Sakkokiy.
145) Qaysi mutafakkir texnologiya haqida shunday degan edi. “Har shirin jon qilsa harakat, harakatga qarab topar barakat”
a) A.Navoiy.
b) X,Dehlaviy.
c) Al- Kindiy.
*d) Ahmad donnish.
146) O‘quv dasturida o‘quvchilarning texnologiya ta’limini yaxshi egallashlari uchun qanday muhit yaratildi?
a) “ota kasb”.
b) “ustoz - shogird”.
c) Hunarli o‘quvchi.
*d) A, B.
e) A,C.
147) Texnologiya ta’limi darsida o‘quvchilarga qo‘yiladigan birinchi talab bu…?
a) o‘quvchilaning psixalogik tayyorligi.
b) asbob-uskunalarning tayyor bo‘lishi.
c) materiallarning taxtligi.
*d) gigienik qoidalarga rioya qilishi.
e) A,B.
148) Qog‘oz va kartonning necha turi mavjud?
a) 400 ta.
b) 300 ta.
c) 500 ta.
*d) 200 ta.
e) 100 ta.
149) Qog‘oz bilan ishlash mashg‘ulotida stolning o‘ng tomonida qanday buyumlar joylashadi?
a) qaychi, qalam, avtoruchka.
b) yelim, qaychi, chizg‘ich.
c) rangli qog‘oz, qiyqimlar uchun quticha.
d) B,C.
e) qaychi, yelim uchun cho‘tka, chizg‘ich, qalam, avtoruchka.*
150) Rangli qog‘oz bilan ishlash o‘quvchilarning qanday qobilyatlarini shakllantiradi?
a) ijodiy qobilyatini, fikrlashni.
b)diqqat, tezkorlik.
c) tejamkorlik , fantaziya.
*d) fantaziya, kuzatuvchanlik.
e) fikrlash,tejamkorlik.
151) Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida qaysi metod ko‘proq qo‘llanadi?
a) amaliy.
b) suhbat.
c) hikoya.
*d) ko‘rsatmali.
e) og‘zaki.
152) Birinchi sinfda o‘quvchilar texnologiya darsi mashg‘ulotlarida boshqa darslarda to‘qnash keladigan qanday materiallar bilan tanishadilar?
a) o‘quv qo‘llanmalri, daftar va kitoblar.
b) modellar, o‘quv anjomlari.
c) oynoma qog‘ozlar, modellar.
*d) A,E e) o‘quv anjomlari, qog‘oz turlari.
153) Rasm, chizma, sxematik namuna, turli predmetlarning modellari texnologiya darsining qanday vositalariga kiradi?
a) texnik.
b) amaliy.
c) o‘quv.
*d) ko‘rsatmali.
e) A,B.
154) Texnologiya darsida buyum maketini yasash necha bosqichda amalga oshiriladi?
a) 6 bosqichda.
b) 2 bosqichda.
c) 3 bosqichda.
*d) 4 bosqichda.
e) 5 bosqichda.
155) Qog‘oz va karton bilan ishlash mashg‘ulotlarida o‘quvchilar avvalo qanday tayyorgarliklar ko‘rishadi?
a) qog‘ozni yig‘ib qirqadilar.
b) qog‘ozni yozib, ish uchun kerakli ish qurollarini olishadi.
c) materiallarni olishadi.
*d) b,c.
e) a,b,c.
156) Qog‘oz va karton bilan ishlash jarayoni o‘quvchilarning qanday xususiyatlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi?
a) texnologiyani sevish.
b) ijodkorlik. c) tasavvur.
*d) a,b,c.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
157) “Telefon” ko‘rgazmali quroli qaysi fanlarda qo‘llanadi?
a) matematika.
b) tasviriy san’at.
c) texnologiya.
*d) b,c.
e) a,b,c.
158) Karton deb nimaga aytiladi?
a) 1 kv mt 240 grammdan ortiq qog‘ozga.
b) 1 kv mt 230 grammdan ortiq bo‘lgan qog‘ozga.
c) 1 kv mt 260 grammdan ortiq bo‘lgan qog‘ozga.
*d) 1 kv mt 250 grammdan ortiq bo‘lgan qog‘ozga.
e) 1 kv mt 220 grammdan ortiq bo‘lgan qog‘ozga.
159) Necha xil karton turi mavjud?
a) 5 xil.
b) 3 xil.
c) 2 xil.
*d) 4 xil.
e) 6 xil.
160) Qaysi karton egiluvchan, yaxshi qirqiladi va yelimdan shishmaydi?
a) oq karton.
b) kulrang karton.
c) rangli karton.
*d) sariq karton.
e) a,d.
161) Qaysi karton pishiqroq, qirqish qiyin hisoblanadi?
a) oq karton.
b) sariq karton.
c) rangli karton.
*d) kulrang karton.
e) rangsiz karton.
162) Qog‘oz va karton bilan ishlsh darslarining asasiy xususiyati.
a) kichik narsalar, papkalar ishlash.
b) maket yasash.
c) buyumlarni o‘lchash.
*d) texnikaviy rasm va chizmalardan foydalanish.
e) a,b.
163) Qog‘oz va karton bilan ishlashda o‘qituvchi birinchi bo‘lib o‘quvchilarga nimani o‘rgatadi? a) chizmani o‘qishga.
b) chizma va namunadagi detallarning o‘lchamini olish.
c) har qaysi detalni mustaqil belgilash.
*d) a,b,c.
e) b,c.
164) Oquvchilar texnologiya darsida ishlayotganda nimalarga e’tibor berishi kerak?
a) o‘z ishini rejalashtira bilish.
b) vaqtdan unumli foydalanish.
c) ish joyini toza va ozoda saqlash.
*d) a,b,c.
e) b,c.
165) Qog‘oz va kartondan nimalar tayyorlanadi?
a) qog‘oz papka.
b) daftar.
c) albom va muqovalar.
*d) a,b,c.
e) tog‘ri javob yo‘q.
166) Falsofka nima?
a) qog‘oz o‘rami.
b) qog‘oz saqlanadigan joy.
c) qog‘oz chiqargich mashina.
*d) qog‘ozning nomer tartibida sahifalari.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
167) Qog‘oz va kartonni bukish natijasida qanday buyumlar tayyorlanadi?
a) paketlar.
b) korovkalar.
c) sumkalar.
*d) a,b.
e) barcha javob to‘g‘ri.
168) Kartonni qo‘l bilan buklagnda qanday asboblardan foydalaniladi?
a) mashinalardan.
b) moslamalardan.
c) anjomlardan.
*d) yordamchi asboblardan.
e) barcha javoblar to‘g‘ri.
169) Tekislagichning uzunliga necha sm bo‘ladi?
a) 10/12 va 2,8 sm.
b) 10/15 va 2,3 sm.
c) 10,14 va 2,5 sm.
*d) 10/13 va 2,4 sm.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
170) Pichoqning ishchi dami necha sm bo‘ladi?
a) 2-5 sm.
b) 5-7 sm.
c) 4-6 sm.
*d) 3-4 sm.
e) 3-5 sm.
171) Bigovka bu…?
a) qog‘oz teshiklari.
b) kartonning bir turi.
c) qog‘ozning ipi.
*d) qog‘ozga tushirilgan joy.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
172) Qog‘ozga qo‘lda ishlov berishda asosan qaysi asboblardan foydalaniladi?
a) qaychi.
b) pichoq.
c) lineyka.
*d) a,b.
e) a,b,c.
173) Qaychining dam uzunlik tomoni necha sm bo‘lishi kerak?
a) 45mm.
b) 25mm.
c) 35mm.
*d) 55mm.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
174) Qog‘oz va karton bilan ishlashda qaychining necha turidan foydalaniladi?
a) 5 xil.
b) 3xil.
c) 4xil.
*d) 2 xil.
e) 6 xil.
175) Bigiz ishchi qismining uzunligi qancha?
a) 50mm.
b) 30mm.
c)20mm.
*d) 40mm.
e) 45mm.
176) Qog‘oz va kartondan xalqa va doiralarni kesuvchi maxsus asbob – bu…?
a) bigovka.
b) falsovka.
c) falslineyka.
*d) krugores.
e) falsbeyn.
177) Buklangan qog‘ozning chetlari, burchaklarini tiklashda kerakli asbob bu…?
a) bigovka.
b) falsovka.
c) falslineyka.
*d) falsbeyn.
e) krugores.
178) Falsbeyn nimadan tayyorlanadi?
a) suyakdan.
b) plastmassadan.
c) kartondan.
*d) a, b. e) a,b,c.
179) Falsbeynning uzunligi qancha?
a) 1sm.
b) 2sm.
c) 1,200 sm.
*d) 1,213 sm.
e) 2,213 sm.
180) Gobeldan qachon foydalaniladi?
a) kartondan muqovalar qilishda.
b) qog‘oz dastalarini qirqishda.
c) kitob bloklarini qirqishda.
*d) a,b,c.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
190) Gazlamalarni pardozlash deb nimaga aytiladi?
a) xom gazlamalarni taxlash.
b) gazlamalarni to‘quv dastgohiga tayyorlash.
c) gazlamalarni tikish.
*d) gazlamalarni fizik-kimyoviy va mexanik yig‘indisi.
e) barcha javoblar to‘g‘ri.
191) Qog‘ozni murakkab usulda buklab maket yasashda o‘quvchilarning qaysi faoliyati rivojlantiriladi?
a) tejamkorlik.
b) diqqatini.
c) milliy g‘ururini.
*d) ijodkorlik va tasavvurini.
e) chamalashni.
192) Xo‘rozcha maketini yasash necha bosqichini o‘z ichiga oladi?
a) 3 ta.
b) 8ta.
c) 6 ta.
*d) 10 ta.
e) 4 ta.
193) Texnologiya darslarida ishning sifati nimalarga bo‘g‘liq?
a) diqqatga.
b) tartibga.
c) gigienik qoidalarga rioya qilishga.
*d) a,b,c,e.
e) kerakli jihozlarga.
194) “Telefon” ko‘rgazmali qurolini yasash necha bosqichni o‘z ichiga oladi?
a) 10.
b)12.
c) 11.
*d) 13.
e) 15.
195) “Telefon” ko‘rgazmali qurolidan qaysi darslarda foydalansa bo‘ladi?
a) texnologiya.
b) odobnoma.
c) tabiat.
*d) o‘qish va ona tili.
e) matematika.
196) Sanoq sistemasi ko‘rgazmali qurolidan qaysi darslarda foydalaniladi?
a) ona tili.
b) odobnoma.
c) o‘qish.
*d) matematika.
e) tabiat.
197) Rezavor urug‘lar, qush patlari, somon, bular qanday material?
a) tabiiy.
b) ko‘rgazmali.
c) moddiy.
*d) mahalliy.
e) milliy.
198) Tabiiy materiallarni to‘plashni qayerda amalga oshiriladi?
a) yorug‘ xonada.
b)qorong‘u xonada.
c)nam havoda.
*d) yorug‘ quyosh nurida.
e) oy nurida.
199) Osimliklarni quritish necha kun davom etadi?
a) 4 kun.
b) 5 kun.
c) 6 kun.
*d) 3 kun.
e) 7 kun.
200) Texnologiya darslarida plastilin bilan ishlashning qanday ahamiyati bor?
a) oquvchilar qiziqishini oshirish.
b) ijodkorlik qobilyatini o‘stiradi.
c) tejamkorlikni oshiradi.
*d) modellarni yasashni o‘rgatadi.
e) plastilin bilan ishlash malakasini oshiradi.
201) Plastilinning necha xil turi bor?
a) 3.
b) 4.
c) 6.
*d) 2.
e) 5.
202) Plastilinning loydan farqi nima?
a) doim ishlatishga tayyor.
b) qo‘lga yopishmasligi.
c) qurimasligi.
*d) a,c.
e) a,b.
203) Barglarni to‘plash qayerda amalga oshiriladi?
a) bog‘da.
b) tabiat qo‘ynida.
c) ekskursiyada.
*d) a,b,c.
e) b,c.
204) Qurigan barglardan nimalar yasash mumkin?
a) applikatsiya.
b) turli maketlar.
c) modellar.
*d) gerbariylar.
e) ko‘rgazmalar.
205) Gazlamalar necha turga bo‘linadi?
a) 3.
b) 4
. c) 6.
*d) 2.
e) 5.
206) Paxta va ipakdan tayyorlangan gazlamalar qanday gazlama?
a) suniy
. b) tolali.
c) kanopli.
*d) tabiiy.
e) paxtali.
207) Kimyoviy moddalar asosida olinadigan gazlama?
a) tolali.
b) kanopli.
c) tabiiy.
*d) suniy.
e) paxtali.
208) O‘quvchilar mato bilan ishlash darslariga berilgan talablar qancha?
a) 12.
b) 13.
c) 15.
*d) 16.
e) 18.
209) Gazlamaning qanday turlarini bilasiz?
a) tolali.
b) tabiiy.
c) suniy.
*d) b,c.
e) a,b.
210) Gazlamadan nimalarni yasash mumkin?
a) modellarni.
b) maketlarni.
c) gerbariylar.
*d) applikatsiyalar.
e) choynakpo‘sh.
211) Ish fartugini tikishda qaysi choklardan foydalaniladi?
a) baxiya chok.
b) bostirma chok.
c) tepchima chok.
*d) ko‘rinmas chok.
e) suv chok.
212) Qanday gazlamadan choynak yopgich tikish mumkin?
a) oddiy.
b) suniy.
c) tolali.
*d) tabiiy.
e) kanopli.
213) Choynak yopgich tikishda qaysi chokdan foydalaniladi?
a) tepchima.
b) bostirma.
c) ko‘rinmas.
*d) a,b,c.
e) a,c.
214) Choynak yopgichning andozasi qanday olinadi?
a) yumaloq shaklda.
b) to‘rtburchak shaklda.
c) choynak jumragiga qarab.
*d) choynak o‘lchamlariga qarab
e) choynakning ushlagichiga qarab.
215) Nina qadagich tikish necha bosqichni o‘z ichiga oladi?
a) 3.
b) 4.
c) 6.
*d) 5.
e) 7.
216) Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchilar qanday asboblar bilan ishlash malakalarini egallaydilar?
a) qaychi.
b) igna.
c) o‘lchov asboblari.
*d) a,b,c.
e) b,c.
217) Sochiqcha tayyor bo‘lgandan so‘ng unga bezak berish uchun qanday ish amalga oshiriladi?
a) chetiga o‘rama chok tikiladi.
b) chetiga gul rasmi yopishtiriladi.
c) atrofiga zanjir chok tikiladi.
*d) atrofiga tepchima chok tikiladi.
e) hech qanday ish bajarilmaydi.
218) Gazlamadan nimalar tayyorlab bo‘lmaydi?
a) choynak yopgich.
b) nina qadagich.
c) ish fartuk.
*d) maket.
e) oshxona sochig‘i.
219) O‘quvchilarga nima uchun tugma qadash o‘rgatiladi?
a) texnologiya darsi bo‘lganliga uchun.
b) tikishni o‘rganishlari uchun.
c) tugma haqida ma’lumot olish uchun.
*d) o‘z-o‘ziga xizmat qilishi uchun.
e) gazlama bilan tanishish uchun
220) O‘quvchilar trbiyasida nina qadashning ahamiyati qanday?
a) ijodkorlikni tarbiyalaydi.
b) tashabbuskorlikni tarbiyalaydi.
c) jamoada o‘zini tutishni tarbiyalaydi.
*d) estetik didini tarbiyalaydi e) izlanuvchanlikni tarbiyalaydi.
221) Applikatsiya nima?
a) ko‘rgazma qurol.
b) sun’iy mato.
c) texnologiya darslarida foydalanuvchi asbob.
*d) badiiy asar va bezashning eng soda va oson usuli.
e) naqsh yaratish.
222) Applikatsiya qachon paydo bo‘lgan?
a) 2600.
b) 2700.
c) 2800.
*d) 2500.
e) 2300.
223) Applikatsiyaning eng yosh turi qaysi?
a) rassomchilik.
b) minaturachilik.
c) bezash usuli.
*d) flaristika.
e) evenik.
224) Flaristlarning birinchi rassomchilik jamiyati qachon tashkil topgan?
a) 1878.
b)1879.
c) 1861.
*d)1860.
e) 1862.
225) Applikatsiya o‘quvchilarning qanday qobilyatini shakllantiradi?
a) tejamkirlik.
b) estetik didini.
c) badiiylikni.
*d) ijodkorlik va fantaziyani.
e) qiziquvchanlikni.
226) Sanoatda qog‘ozning necha turi ishlab chiqariladi?
a) 150 ta.
b) 160 ta.
c) 200 ta.
*d) 250 ta.
e) 280 ta.
227) Geometrik shakllardan qilingan applikatsiya nima deyiladi?
a) fantaziya.
b) kompozitsiya.
c) dekaratsiya.
*d) ornament.
e) geometri applikarsiya.
228) Eng soda applikatsiya turi qaysi?
a) kompozitsiya.
b) qog‘ozdan tayyorlangan applikatsiya.
c) dekoratsiya.
*d) geometric applikatsiya.
e) barg va urug‘lardan tayyorlangan applikatsiya.
229) Geometrik applikatsiyalar nechanchi sinfdan boshlab o‘rgatiladi?
a) barcha sinflarda.
b) 1- sinfdan.
c) 2-sinfdan.
*d) 3- sinfdan.
e) 4- sinfdan.
230) Applikatsiya ishida paxta necha elementdan tashkil topgan?
a) 4.
b) 6.
c) 5.
*d) 3.
e) 8.
231)Applikatsiya gazlamalarni pardozlash jarayoni necha bosqichda amalga oshiriladi?
a) 8.
b) 7.
c) 6.
*d) 9.
e) 5. 100
232)Tarang tortilgan gazlamani kansentrlangan uyuvchi natriy eritmasida 16-20 C da ishlov berilib oldin qaynoq so‘ng sovuq suvda yuvish bu…?
a) ohorni ketkazish.
b) bo‘yash.
c) tuk chiqarish.
d *) merserizasiya.
e) qaynatish.
233) Gazlamalarga maxsus tarkib – appretlar shimdirilib ularning qattiqligi, yaltiroqligi, ishqalanishga chidamliligini oshirishbu…?
a) ohorni ketkazish.
b) qaynatish.
c) merserizasiya.
*d) appretlash.
e) bo‘yash.
234) Shoyi gazlama buyumlar past olovda necha minut qaynatiladi?
a) 20-25.
b)30-40.
c) 25-35.
*d) 30-45.
e) to‘g‘ri javob yo‘q.
235) Karbonlash qanday amalga oshiriladi?
a) gazlama sovunsoda yoki sovun eritmasidan o‘tkaziladi va bosish mashinalarida bosiladi.
b) gazlamaga rangli naqsh tushiriladi.
c) tortilgan gazlamaga konsentrlangan uyuvchi natriy eritmasi quyish
*d) sof jun gazlamalarga suyiltirilgan sulfat kislotasi bilan ishlov berib o‘simlik aralashmalarini ketkazish.
e) gazlamaga maxsus tarkib – appretlar shimdirish.
236) Alangaga, chirishga, kuya va kimyoviy moddalar ta’siriga qarshi pardozlash qanday pardozlash hisoblanadi?
a) yakka pardozlash.
b) gulli pqrdozlash.
c) harakatli pardozlask.
*d) maxsus pardozlash.
e) andozali pardozlash.
237) Texnologiya ta’limi asosan qaysi fanlar bilan bog‘langan?
a) matematika.
b) chizmachilik.
c) rasm.
*d)a,b,c
. e) b,c.
238) Texnologiya ta’limi darslarida ish qutichasi partaning qaysi tomonida turadi?
a) old tomonda.
b) o‘rtada.
c) o‘ng tomonda.
*d) chap tomonda
. e) to‘g‘ri javobyo‘q.
239) Yog‘och, sim, tunika kabi materiallar bilan o‘quvchilar qachon tanishadilar?
a) II sinfda.
b) II sinfning 3-choragidan.
c) III sinfda.
*d) IV sinfda.
e) IV sinfning ikkinchi choragida.
Yüklə 51,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin