1-Eserin konusu, Yunanlılarla Troyalılar(Truvalılar) arasındaki savaşa dairdir… İlyada, odeysseiAYüklə 49,47 Kb.
tarix27.05.2018
ölçüsü49,47 Kb.
#51830

DÜNYA EDEBİYATI

1-Eserin konusu, Yunanlılarla Troyalılar(Truvalılar) arasındaki savaşa dairdir… İLYADA, ODEYSSEİA

2- Şiirleri Dünya edebiyatında didaktik şiir türünün ilk örnekleri sayılır… HESİODOS

3- İlk Yunan kadın şairidir. Lirik aşk şiirleri yazmıştır… SAPPHO

4- M.Ö. 6. yyda yazdığı hayvan masallarıyla (fabl) ünlüdür. Fabllarıyla, kendinden sonra gelen masalcıları ve ünlü Fransız yazarı La Fontaine'i etkilemiştir. Manzum hayvan masallarının dünyadaki ilk ustası olarak bilinir…… AİSOPOS(EZOP)

5-Yunan tragedyasının üç büyük yazarı…… AİSKHYLOS, SOPHOKLES, EURİPİDES

6- Tragedyada bazı yenilikler yapmış, oyunlarına ikinci oyuncuyu eklemiş, oyunlarında korkunç sahneler yerine ilginç maskeler, kostümler kullanmıştır. Tragedyalar yoluyla insan dünyasını aydınlatan ozanların başında gelir. Zincire Vurulmuş Prometheus...AİSKHYLOS

7- Oyuna üçüncü oyuncuyu katmıştır. Eserlerinde genellikle, aile kişileri arasındaki bağlantıları ele almıştır. Kişilerini alın yazılarıyla savaştırarak onlara mitolojidekinden daha belirgin kişilikler kazandırmıştır. Eserleri: KRAL OİDİPUS, ANTİGONE, ELEKTRA, AİAS, OİDİPUS KOLONOS’TA ….SOPHOKLES

8- Tiyatro sanatına, konu, sahne düzeni ve dekor yönünden yenilikler getirmiştir. Oyunlarında gerçek karakterlere yer vermiştir. ANDROMAKHE, HİPPOLYTOS, İPHİGENİA AULİS’TE eserlerindendir. EURİPİDES

9-Antik Yunan edebiyatının en büyük komedya yazarıdır. Toplumu, insanları eleştirmekten çekinmez. Onun ko-medyalarında kahraman olarak karşımıza, genellikle köylü sınıfı temsil eden kişiler çıkar. KURBAĞALAR, KUŞLAR, EŞEKARILARI, ATLILAR, BARIŞ eserlerindendir. … ARİSTOPHANES

10- Akılcı felsefenin kurucusudur. Eski Yunan edebiyatının ünlü filozofudur. Ahlak felsefesinin kurucusudur, ilk anlambilimcidir, hiçbir eser yazmamıştır…… SOKRATES

11- Sokrates’in öğrencisidir. “DEVLET” adını verdiği didaktik eserinde hocası Sokrates’in düşüncelerine de yer vererek devlet ve toplum, toplum yönetimi, ruh, ölümsüzlük, bilgi teorileri gibi konuları işler. Ayrıca KANUNLAR adlı eseri de vardır… PLATON/EFLATUN

12- Yunan edebiyatının biyografya türünde yetiştirdiği en önemli yazarı. PLUTARKHOS

13- Latin edebiyatının en önemli ozanlarındandır, pastoral şiirin en önemli temsilcilerindendir. Ahenkli, canlı bir söyleyişi vardır.

AENEİS, ÇOBAN ŞİİRLERİ vardı… VERGİLİUS

14- Latin edebiyatının en büyük hatibi olarak kabul edilir……ÇİÇERO

15- Eşleştir bakiiimm.

Kalevela, BeoWulf, Nibelungen, Chanson de Roland, Cid, Çılgın Orlando, Kurtarılmış Kudüs, Gargantua, Essays, Kaybolmuş Cennet,

Fin, Angola Saksonlar, Alman, Fransa, İspanyol, Ariosto(İtalya), Tasso(İtalya), Rabelais, Montaigne, Milton(İngiliz)

16- Yaşamıyla Ortaçağ’ın; ama eserleriyle Rönesans’a giden yolun açıcısı olan DANTE ( 1265–1320 ), en önemli İtalyan şairdir.

17. Cehennem-Araf-Cennet:… İLAHİ KOMEDYA

18- Rönesans’ın öncü yazarlarındandır. Küçük öykü türünün yaratıcısıdır. On kişinin anlattığı yüz öyküden oluşan Decameron adlı yapıtıyla tanınmıştır…BOCCACIO

19-. William Shakespeare’in İngiliz Rönesansçıları arasında özel bir yeri vardır. İnsanın olumlu, olumsuz bütün yönsemelerini ustaca işlemesi, oyunlarının çağları aşmasının temel nedenidir. Oyunlarını hem şiir, hem düzyazı, hem de ikisinin karışımıyla yazmıştır. Her sınıftan insanın duygu ve tutku dünyasına girerek “klasisizm”i aşmış “romantizm”in ilham kaynağı olmuştur.

Tragedyaları: Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear

Komedyaları: Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Windsor’lu Şen Kadınlar

20- İngiliz Rönesans’ının önemli temsilcilerindendir. Utapia(Ütopya) adlı yapıtıyla kötülüğün, bencilliğin insanların birbirini severek yaşadığı bir dünyanın özlemini dile getirir… Thomas More

21- İtalyan edebiyatının en büyük şairidir. Büyük bir hümanisttir. Rönesans’ı hazırlayanların başında yer alır. Lirik aşk şiirleriyle tanınır.

İlahi Komedya, Yeni Hayat önemli eserlerindendir…DANTE

22- Bir veba salgınından kaçan ve bir villaya sığınan on kişinin anlattığı yüz hikâyeden oluşmuştur. Çoğu, eski halk masallarından alınmıştır. İçlerinde rahibeler, saçları sarıya boyanmış sevgililer, aldatılmış kocalar, aldatan kadınlar, hizmetçiler, uşaklar… gibi değişik insan tipleri vardır. Böylece Ortaçağ’ın dinsel konularını bir yana atarak, doğrudan doğruya insandan söz etmiştir…DECAMERON

23- MACCHİAVELLİ , Ülke birliğinin sağlanıp korunması, devlet yönetimi olarak yaşam ve insan davranışları konusunda görüşlerini içeren PRENS adlı eseriyle tanınır.

24- DANTE, PETRARCA, BOCCACİO,REBALAİS, MONTAİGNE, RONSARD İLK …HÜMANİSTLER olarak bilinirler.

25- Şövalye romanlarını yermek için yazılmıştır. Toplumda değer yitiren eski kurumların geçersizliğini anlatırken; düş dünyası ile gerçek hayat arasında yer alan iki tipin karşıtlığını da verir……DON KİŞOT-CERVANTES.

26-Klasikler: Corneille(tragedya), Racine(tragedya), Moliere, La Fontaine, La Bruyere(Karakterler), Descartes, Boileu, Fenelon,

Türk Klasikler…, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Ali Bey ve Yusuf Kamil Paşa

27-“Güldürürken düşündüren komedi” çığırının öncüsüdür. Eserlerinde toplumdaki aksaklık ve düzensizlikleri eleştirmiştir. Her çağ ve toplumda rastlanabilecek gülünç, ama düşündürücü kişileri sahnede canlandırmıştır… MOLİERE

28- Klâsisizm akımının kuramcısıdır. ŞİİR SANATI adlı eseri vardır… BOILEAU

29- J.J Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot gibi Aydınlanma Çağı (18. Yüzyıl) düşünürlerinin geliştirdiği “özgürlük”, “demokrasi”, “insan hakları” gibi kavramlar romantizmin düşünsel temelini oluşturmuştur.
30- Candide, Kanunların Ruhu,Emile, Toplum Sözleşmesi, Atala, Hernani,

V.Hugo, Chateabrıand, J.J.Rousseau, Montesque, Voltaire (TERSTEN)

31- İngiliz edebiyatında ilk örnekleri görülen romantizm, Fransa’da bulduğu düşünsel ve siyasal ortam içinde bir sanat akımı olarak belirginleşmiş ve ilkeleri de Victor Hugo’nun HERNANİ adlı dramının önsözünde açıklanmıştır.

32- Fransız edebiyatının büyük romancılarındandır. 19. yüzyılda yaşayan ALEKSANDRE DUMAS PERE , üç yüze yakın macera romanı yazmıştır. Önemli romanları… ÜÇ SİLAHŞÖRLER, MONTE KRİSTO KONTU

33- Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas Pere’nın gayrimeşru oğlu Alexandre Dumas Fils. Başyapıtı…KAMELYALI KADIN

34- Romantik dönemin ilk şairlerindendir. 19. yüzyılda yaşayan LAMARTİNE ..Fransız şiirine 18. yüzyılın klasik kalıplarından farklı, yeni ve canlı bir yapı kazandırmıştır. Şiirin yanı sıra kısa öyküler, tarihi ve siyasi yazılar da yazmıştır. Graziella, Raphael(Roman) Airane Düşünceler(Şiir) eserlerdir.

35- Fransız yazar ve romancı. Bazılarınca feminist olarak görülse de, kendisi bu harekete dahil olduğunu kabul etmemiştir. Büyük çapta ünlenen ilk kadın Fransız yazar olarak bilinir. Pembe Ve Beyaz, İndiana, Bir Yocunun Mektupları eserlerindendir… GEORGE SAND

36- Alman edebiyatının dünyaca ünlü şair ve yazarıdır. Romantizmin en büyük temsilcilerindendir. Yalnız Avrupa edebiyatını değil, dünya edebiyatını derinden etkilemiştir. Roman ve oyunların yanı sıra şiirler de yazmıştır. FAUST, GENÇ WARTHER’IN ACILARI…GOETHE

37- Alman edebiyatının en büyük sanatçılarındandır. 18. yüzyılda yaşamıştır. Goethe'nin yakın dostudur. Sanatta güzellik ve ahlakı, insana faydalı olanı aramış ve bu yönde eserler vermiştir. Öğretici ve sembolik “balad”ları, düşündürücü felsefi şiirleri, özellikle özgürlük sevgisini dile getiren romantik tiyatro eserleriyle tanınmıştır. HAYDUTLAR, DON CARLOS, WİLHELM TELL… SCHILLER

38- İngiliz edebiyatının önemli romantik şairlerindendir. Yazdığı şiirlerle Avrupalı birçok şairi etkilemiştir, “Don Juan” adındaki şiir kitabı ünlüdür… LORD BYRON

39- Modern Rus edebiyatının kurucusudur. Şair ve yazardır. Fransız kültürü etkisinde yetişmiş, romantizm akımını benimsemiştir.

Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Erzurum Yolculuğu…PUŞKİN

40- Fransız edebiyatında öncü realist yazarlarındandır. Önceleri tiyatroya ilgi duyar, ilk eseri bir tiyatro oyunudur. Ancak eser başarıya ulaşamaz. Tiyatroda başarılı olamayacağını anlayınca romana yönelir. Gerçekçi romanın öncüsü kabul edilir, güçlü gözlemlerle başarılı romanlar yazar. İnsanlık Komedyası:…BALZAC(GORİOT BABA, VADİDEKİ ZAMBAK, EGUNIE GRANDET,

41-Fransız edebiyatının önemli realist yazarlarındandır. İlk önce tiyatro ve felsefeye ilgi duyar, sonra romana yönelir. Romanlarında başarılı psikolojik çözümlemeler yapmıştır. Güçlü gözlemleri, karakter çözümlemeleri, yalın sayılabilecek üslubuyla sık okunan bir yazar olmuştur. Kırmızı Ve Siyah, Parma Manastırı…STENDHAL

42- Fransız edebiyatının dünyaca ünlü romancılarındandır. Yaşamdaki çarpıklıklardan, aksaklıklardan kaçarak sanata sığınır. Eserlerinde hayalindeki ideal insanlığı anlatmıştır. Madam Bovary adlı romanı, döneminde büyük tartışmalara yol açar…GUSTAVE FLAUBERT

43- Romanda, ıssız bir adada yalnız başına yıllarca yaşayan bir insanın serüveni anlatılır. ROBİNSON CRUSE

44- Gösterişsiz fakat güçlü bir anlatımı vardır. Kendini belli etmeyen ince bir mizah anlayışıyla yazar. Öyküler ve gezi notları da yazmıştır.

Davıd Copperfıeld, Antikacı Dükkânı, Oliver Twıst, İki Şehrin Hikâyesi… CHARLES DICKENS

43- Romanda, gemilerde çalışan Gulliver’in dört hayali ülkeye yaptığı gezileri anlatır…… JONATHAN SWİFT

44-Rus edebiyatında Realizmin önemli temsilcilerindendir. Ortaya koyduğu eserler ve sanatçı kişiliğiyle yaşadığı döneme damgasını vuran yazar, Dünya edebiyatının da en büyük yazarlarındandır. Savaş Ve Barış, Anna Karenina, Diriliş, Hacı Murad, Yaşayan Ölü, İvan İlyiç’in Ölümü…TOLSTOY

45-Rus edebiyatının dünyaca ünlü romancılarındandır. Dinine ve geleneklerine bağlı olan yazarın eserlerinde psikolojik çözümlemeler geniş bir yer tutar. Realizmin etkisiyle yazdığı eserleri tüm dünyada hâlâ ilgiyle okunmaktadır. Suç Ve Ceza, Budala, Karamazov Kardeşler, Ezilenler, Kumarbaz, Ecinniler, İnsancıklar. DOSTOYEVSKİ

46- Toplumcu gerçekçi romanın kurucusu sayılır. Eserlerinde çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı acı dolu hayatı, Rusya'daki yoksulluk yıllarını anlatmıştır. Betimlemelerdeki ustalığıyla keskin bir gözlemci olduğunu göstermiştir. Tiyatro oyunları ve anılarını kaleme aldığı eserleriyle de Rus edebiyatına katkıda bulunmuştur……GORKİ

47- Rus edebiyatının romancı ve oyun yazarlarındandır. 1836'da döneminin devlet bürokrasisini eleştiren “Müfettiş” adlı oyunu sahnelenir. Bu eseri resmi çevrelerin tepkisini çeker ve Rusya'yı terk etmek zorunda kalır. konularını günlük yaşamdan alır. Eserlerinde insan davranışlarını gerçekçi bir şekilde anlatmıştır… GOGOL

48-Rus edebiyatının tiyatro ve öykü yazarlarındandır. Modern kısa öykünün en önemli temsilcisidir. Yazdığı bir öykü kitabıyla Rus Akademisi tarafından verilen Puşkin ödülünü kazanır. Daha sonraları yaklaşık 1000 sözcükten oluşan kısa öykü türünü başlı başına bir sanat haline dönüştürür. Durum öykücülüğünün kurucusu sayılır…ÇEHOV

49- Rus edebiyatının realist çizgideki romancı ve öykücülerindendir. Almanca, İngilizce ve Fransızcayı ana dili gibi konuşur. Tarih, klasik filoloji dallarında çalışmalar yapar, Yunanca ve Latince öğrenir. Eserlerinde köylülerin yaşamını, çektiği sıkıntıları dile getirir. Babalar Ve Oğullar, Avcının Notları, Bahar Seli, Taşralı Kadın…TURGENYEV

50-Amerikan edebiyatı romancısı. Serüvenci bir yazardır. Martin Eden, Demir Ökçe, Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş… JACK LONDON

51-Gazetecilik de yapan yazar, güldürü ustasıdır. Serüvenci bir yazardır, dünya klasikleri arasına girmiş önemli eserlere imza atmıştır.

Tom sawyer’in maceraları… MARK TWAIN

52- Natüralist bir gerçekçilik, hayal gücüyle beslenen bir gözlemcilik, yazarın en belirgin özelliğidir. Fareler Ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, Bitmeyen Kavga, Sardalya Sokağı…STEINBECK
53- Yazar ve gazetecidir. Eserlerini Paris’e yerleştikten sonra yazmıştır. 1954’te Nobel ödülünü almıştır. Silahlara Veda, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İhtiyar Balıkçı, Klimanjaro’nun Karları…HEMINGWAY

54- Herman Melville, Denizi, gemicileri, balinaları ve tabii bu arada kinin ve tutkuların tutsağı olan insan ruhunu, düzyazı biçiminde yazdığı bu şiirde, ironi, mitoloji ve gerçekçiliğin iç içe geçtiği bu romanında anlatıyor… MOBY DICK

55-İrlandalı Şair eleştirmen, oyun yazarı ve eleştirmendir. Nükteli, alaycı, iğneleyici bir dili vardır. Realist akıma yakındır. Dorian Grey’in Portresi, Mutlu Prens, Salome…OSCAR WILDE

56- Toplumcu gerçekçi bir yazardır. 1925’te Nobel aldı. Roman ve oyunlarında mizah ve hiciv önemli bir yer tutar. . Sosyalizm ve kadın haklarının koyu bir savunucusu olmuştur. Ayrıca resmi eğitime de karşı çıkmıştır. Jan dark, Silahlar ve Kahraman, Kandida, Hiç Belli Olmaz, Caesar’la Kleopatra; İnsan, Üstün İnsan ve Bir Kadın Yarattım… BERNARD SHAW

57- Yazar, romanda İspanyol İç Savaşı sırasında dağlarda faşistlere karşı savaşan gerilla güçleri arasında bulunan Amerikalı bir İspanyolca profesörü olan Robert Jordan'ın gözünden savaşın anlamsızlığını sorgular…ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR

58- iki gezgin çiftlik işçisi olan George Milton ve Lennie Small'un Büyük Bunalım sırasında Kaliforniya'da yaşadıkları trajik olayları anlatır…

FARELER VE İNSANLAR

59- İlkel bir dünyaya kavuşmak için uygarlıktan kaçacağı yerde, insanların arasına katılmak için ormanı terk eden vahşi bir köpeğin acı, buruk, şaşılası bir yaşamı anlatılır: BEYAZ DİŞ

60- Romandaki baba ve oğul karakterleri iki Rus jenerasyonu arasındaki artan bölünmüşlüğü, Yevgeniy Bazarov ise nihilist görüşleri ve eski düzen karşıtlığı ile “ilk Bolşevik” leri temsil eder…BABALAR VE OĞULLAR

61- Eser, asıl olarak üç bölüm şeklinde yazılmış bir romandır. Yazar, ikinci ve üçüncü bölümleri aşırı tepkiler sebebiyle yazmamıştır. 19. asır Rus insanlarına bir eleştiri niteliği taşımaktadır. Eserdeki sahtekarlıklar, dönemin Rus sosyal yaşamından esinlenilerek kurgulanmıştır. Chichikov, kendini üniversite danışmanı olarak tanıtan sahtekar bir adamdır…ÖLÜ CANLAR

62- 1917'deki Rus devrimi öncesindeki Rus işçi sınıfının fakir yaşantısını anlatmaktadır. Kitabın ana karakteri olan "Pelage" ve oğlu Pavel’in bilinçlenme ve devrim mücadeleleri anşatılır…ANA-GORKİ

63-Prens Mışkin(BUDALA.), Raskolnikov(SUÇ VE CEZA.), Karamazov(KARAMAZOV KARDEŞLER):,…DOSTOYEVSKİ

64- Yükselme ihtirası ile yanıp tutuşan bir genç olan Julien Sorel'in zaman zaman ikiyüzlülüğe kadar varan içten pazarlıklı halini, gerçekten bağlı olduğu dünya görüşünü ve Napoleon hayranlığını saklamaya çalışırken yaşadığı bunalımı anlatan roman bu yönü ile bir psikolojik roman özelliği taşır…KIZIL İLE KARA(KIRMIZI VE SİYAH)

65- İş hayatında başarılı olmuş, iyi para kazanmış, eski bir tüccar, tüm varlığını iki kızının mutluluğuna adamış, kendisi orta halli bir pansiyon hayatına çekilmiştir…GORIOT BABA

66- Aristokrat bir ailenin küçük oğLu Felix de Vandennesse, ailesinin sıcak sevgisinden ,ilgisinden yoksun, otoriter bir ortamda yetişmiş çalışkan bir çocuktur. Henriette, evLidir ve kocası asık suratLı, sert, soğuk bir insandır…VADIDEKİ ZAMBAK

67- Şeytanla(Mefistofeles) bahse giren insanoğlu teması üzerine kurulu trajedi…FAUST

68-Romanlarında insanların en çirkin ve gizli yönlerini gerçeğe uygun olarak açıkladı. Kalıtım kanunlarının toplum üzerindeki etkilerini belirtti. Bilime güvenilmesini, insanların eğitilmesini ve toplumun gelişmesi konuları üzerinde durdu. Meyhane, Germinal, Nana, Gerçek, Emek, Toprak, Hayvanlaşan İnsan……EMILE ZOLA

69-Bir ailenin yaşamını anlattığı 20 bölünülümlük 'Rougon Macquart' dizi romanını yazmıştır. Edebiyat dışındaki şöhreti ise, Dreyfus Davasında takındığı aydın tavrından kaynaklanmaktadır. Therese Raquin eseri natüralizm örneğidir……EMILE ZOLA

70- Eserlerini Naturalizmin etkisiyle yazan Fransız yazardır. Eserlerinde betimlemelere önem vermiş, ayrıntılı betimlemeler yapmıştır, iyimser ve canlı bir anlatım kullanmıştır. Eserleri, Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri, Jack…A. DAUDET

71- Fransız edebiyatının ünlü roman ve öykü yazarıdır. Yazdığı öykülerle dünya edebiyatını etkilemiştir. Olay ağırlıklı öyküler yazmıştır. Olaya dayalı öykü türünün kurucusu sayılmıştır. Üslubu sade, süssüz ve açıktır. Usta öykücü, iki yüzün üzerinde öykü yazmıştır. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin'in öykülerinde, etkilerini görmek mümkündür. Klasik olay öykü türünün ustasıdır. Ay ışığı, tombalak…MAUPASSANT

72-Sembolizmin ilk temsilcilerindendir. Şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatması, şiirde kapalılığa önem vermesi, duyguları sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmaktan çok ahenkleriyle sezdirmeye çalışması bakımından tam bir sembolisttir. KÖTÜLÜK (ELEM) ÇİÇEKLERİ…BAUDELAIRE

73- Amerikan edebiyatının şair ve yazarlarındandır. Şiirlerindeki büyülü dil, onların bugün bile sevilerek okunmasını sağlamıştır. Sembolizmin önde gelen temsilcilerindendir. Kendisi Baudelaire’den etkilendiği gibi, Fransız şairlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Modern “küçük öykü” türünün yaratıcısı sayılabilir. ANNABEL LEE VE KUZGUN şiirleri ünlüdür …EDGAR ALLEN POE

74- Hem İngilizce hem Fransızca romanlar ve oyunlar yazmıştır. 1969’da Nobel almıştır; fakat reddetmiştir. GODOT’YU BEKLERKEN… SAMUEL BECKET

75- İrlanda asıllı şair, roman ve öykü yazarıdır. “ULYSESS” adlı romanı dünya çapında üne sahiptir. DUBLİNLİLER, SÜRGÜNLER. JAMES JOYCE

76- Çekoslovak yazardır. Ölüm, intihar gibi temaları çok işler. DAVA, ŞATO, DEĞİŞİM…………KAFKA

77- Amerikan asıllı şair; şiir, oyun, deneme ve eleştiri yazarıdır. ÇORAK ÜLKE………T.S. ELIOT

78- Son dönemin en önde gelen düşünür ve sanatçılarındandır. Egzistansiyalizm akımının kurucusu ve savunucularındandır. BULANTI, ÖZGÜRLÜK YOLLARI, SİNEKLER, Sözcükler, Duvar, Saygılı Yosma……J.P. SARTRE

79- YABANCI, VEBA, …. ALBERT CAMUS

80- Fransız edebiyatının ünlü deneme ve roman yazarıdır. 1947 Nobel kazanmıştır. Kalpazanlar, dar kapı, dünya nimetleri…ANDRE GİDE

81- Norveçli romancı. Eserlerinin çoğu kendisiyle ilgilidir. Açlık adlı romanında gerçek bir olayı işler… KNUT HAMSUN

82-19. yy Fransız romancılarındandır. Yaşadığı dönem, Fransa’nın ve dünyanın icatlarla, keşiflerle çalkalandığı, büyük denizlere seferler düzenlendiği bir dönemdi. O, bu koşullar altında hayale dayanan, bilimsel buluşlar üstüne kurulan romanlara yöneldi. Balonla Beş Hafta, Aya Seyahat, Deniz Altında Yirmi Bin Fersah, Kaptan Grant’ın Çocukları…JULES VERNE

83- Denizcilik mesleği dolayısıyla gezdiği ülkeleri anlatan “egzotik roman” türünde eserleriyle tanınır. İstanbul’a defalarca gelmiştir. “Aziyade” romanında İstanbul’u anlatmıştır. Türk dostudur. 1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin haksızlığa uğradığını savunmuş, Kurtuluş Savaş’ımızı destekleyen yazılar yazmıştır. İzlanda Balıkçısı… PIER LOTI

84- Alman edebiyatının ünlü şairi ve tiyatro yazarıdır. “Epik Tiyatro”nun kurucusudur.:…BERTOLT BRECHT

85-20. yy’da yetişmiş Alman yazarlarının en büyüğü sayılabilir. Öykü, roman ve tiyatro yazarıdır. 1972’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. “Gündelik gerçekleri” yansıtır… HEİNRİCH BÖLL

86- POLYANNA: ELENOR PORTER ÇOCUK KALBİ: EDMONDO DE AMICIS , PİNOKYO: CARLO COLLODİ

87- Hint filozofu ve yazarı olarak bilinir. . İnsanlara söyleyeceklerini, hayvanların başından geçiyormuş gibi – fabl biçiminde- düzenlediği öyküleriyle dile getirir. KELİLE VE DİMNE…BEYDABA

88- İran’ın ve dünya edebiyatının en büyük şairlerindendir. En önemli eseri, İran tarihini anlatan “ŞEHNÂME” adlı destanıdır……

FİRDEVSİ


89- İran edebiyatı şairlerindendir. Gökbilimi, matematik ve doğa bilimleri alanlarında eserleri de olmakla birlikte; rubaileri ile ün kazanmıştır. Bu küçük şiirlerde, güçlü bir gözlem ince bir espri evreni görülür. İsminin anlamı “çadırcı”dır…ÖMER HAYYAM

90- İran’ın en büyük şair ve yazarlarındandır. bilinir. Lirik aşk şiirleri de yazmışsa da asıl ünü, düzyazıyla yazılmış küçük öykücükler içer kitabı GÜLİSTAN ile manzum öykücüklerden oluşan BOSTAN adlı eserlerinden gelir……SADİ

91- İranlı şair ve bilgindir. Hadis, tefsir, Arap dil ve edebi- yatı bilimlerinin yanı sıra, tasavvufla da ilgilenmiştir. Sade, duru, özlü bir dili vardır. Baharistan…MOLLA CAMİ

92- Hintli şair. İngiltere’de eğitim görmüştür. Aynı zamanda filozoftur. Şiirlerine mistisizm ve vatanseverlik dikkati çeker. Eserlerinin birçoğunu İngilizce yazmıştır. 1913’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır. Dünyanın en ünlü lirik aşk, insanlık ve doğa şairleri arasındadır. Bahçıvan, Meyve Zamanı, Avare Kuşlar, Yurt Ve Dünya, Ateşböcekleri, GORA……TAGOR

93- Türk (Azeri) asıllı İranlı yazar. İran folklorundan derlemeler yapmış, özellikle çocuklar için öykü ve masallar yazmıştır.

KÜÇÜK KARABALIK, BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ………SAMED BEHRENGİ

94- Çağdaş Azeri edebiyatının büyük şairlerindendir. “Heyder Babaya Selâm”……ŞEHRİYAR

95- Tagor'un en büyük yapıtıdır. Onun yaşam felsefesini aksettirmesi bakımından da çok önem taşır. Yazarın Hindistan'ın kurtuluşu yolundaki fikir ve Tunçlarını yansıtmaktadır. Hindu dininde yapılması gereken reformları içinde toplayan Brahmo Samaş mezhebi eserde önemli bir yer tutar. Sürükleyici bir dille Hint gerçeği romanda anlatılmaktadır……GORA

96- Cezayir’de, bir rastlantı sonucu, bir Arap’ı öldüren orta sınıftan bir Fransız, Mersault, kendisini adım adım ölüme götüren süreci kayıtsız biçimde izler. Diğer kişilerin adı anılsa da, roman kahramanının adını bile öğrenemeyiz. Kitapta, Meursault'un topluma, kendine, ölümü bile kabul edebilecek kadar hayata , kısacası tüm varoluşa yabancılaşması yalın bir dille anlatılır…YABANCI-CAMUS

97- Eser, Osmanlı sınırları içinde bulunan İskenderiye, Kahire, Beyrut, Şam gibi kentlerde ana kahraman Adrien’in yaşadığı olayları, sosyal ve ekonomik yaşamı işlemektedir. Farklı dil, din ve ırklara sahip insanlar arasındaki hoşgörü vurgulanırken, içki, ahlaksızlık gibi kötü özelliklerin sonuçları ortaya konmaktadır…AKDENİZ-P.ISTRATI

98- Amerikan Modernist yazarların babası sayılır. Eserlerinde bilinç akışı tekniği ve çoğul anlatı (multiple narration) tekniklerini kullanır.

1949 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü, 1955'de Pulitzer Ödülünü kazanmıştır. Ses ve Öfke, Duman, Abşalom, Abşalom!,W. FAULKNER

99- William Faulkner'in 1929 yılında basılan üç yılda beş defa yeniden yazarak hazırladığı dördüncü romanıdır. Bilinç akışı tekniğinin en iyi örneklerinden biridir. Romanda olay örgüsü karmaşıktır; ayrı parçalar ayrı zaman dilimlerine aittir, genel bir bakışla romanın sondan başa doğru olduğu söylenebilir. Kitap dört bölümden oluşmaktadır; ilk bölüm zihinsel özürlü olan olan Benjy nin ağzından anlatılmıştır, ikinci bölüm ise Benjy'nin kardeşi Quentin'in intihar ettiği gün aklından geçenlerden oluşmaktadır, üçüncü bölümde 6 Nisan'da olanlar diğer erkek kardeş Jason'ın ağzından anlatılmıştır, dördüncü bölüm ise her şeyi bilen hikâyeci tarafından anlatılmıştır. ilk iki bölümde şimdiki zaman için geçmiş zaman kullanılır ve diğer bölümlere göre okuyucuyu yorucudur. SES VE ÖFKE

100- Charles Dickens'ın 1859 yılında gazetelerde tefrika edilmek üzere yazdığı, dünya klasikleri arasına girmiş romanıdır. Kitapta suçsuz yere Paris'teki bir hapishanede 18 yılını geçirdikten sonra, eski bir dostunun yardımı ile kurtulan Dr. Manette'in tesadüfen Londra'ya dönüşü sırasında tanıştıkları bir Fransız olan Charles Darnay ile kızının yapacakları evlilik ve bunun ardından meydana gelen Fransız İhtilali'nin hayatlarına etkileri anlatılır…İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ

101- Esere bakıldığında, Eflatun'un, Atina'nın içinde bulunduğu sorunlardan kurtulmasının peşinde olduğu görülür. Bu bağlamda toplumun nasıl ortaya çıktığını, insanın temel ihtiyaçlarından hareketle temellendirmiştir. Mesleklerden hareketle toplumsal ihtiyaçları ele almış ve toplum olabilmenin şartlarını araştırmıştır. Bir ütopya örneğidir…DEVLET

102- Romanda, Napolyon döneminde gecen Rusya ve Fransa arasındaki çekişmeli savaşı anlatmasının yanında saray hayatı ve saray insanlarının bulundukları konumlardan nasıl değişikliğe uğradığı da anlatılmaktadır. Savaş, Rusya ile Fransa arasındaki bitmek bilmeyen savaşlar, barış ise kişiler arasında yaşanan aşklar olarak kurgulanmıştır…SAVAŞ VE BARIŞ103- Eser, romantik, hayalci ve mantıktan çok duyguları ile hareket eden bir kadının başından geçenleri ele alır. Bu bakımdan, Romantizme bir tepki özelliği de taşımaktadır. Charles, Emma, Rodolphe, Leon ana karakterlerdir…MADAM BOVARY

http://okunmusseker.wordpress.com/
Kataloq: 2013
2013 -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
2013 -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
2013 -> Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
2013 -> Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
2013 -> Şəki şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
2013 -> Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> ­Soylu Atalı Həyat üfüqləri (L. N. Tolstoyun “Hərb və Sülh” əsəri üstə düşüncələr)
2013 -> RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
2013 -> Güntay Gəncalp (Cavanşir) Səfəvilər

Yüklə 49,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə