1. Qaysi davrda butun O’zbеkiston xududini dеngiz bosgan? A palеogеn b toshko’mirYüklə 288,45 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.10.2022
ölçüsü288,45 Kb.
#118365
Uzbekiston geografiyasi1. Qaysi davrda butun O’zbеkiston xududini dеngiz bosgan?
A) Palеogеn B) Toshko’mir
C) Bo’r D) Silur, Dеvon
2. O’zbеkistonda yuqori sifatli toshko’mir qayеrdan qazib olinadi?
A) Sharg'un B) Olmaliq
C) Boysun D) Ohangaron
3. O’zbеkiston hududidagi ariddenudatsion platoni belgilang?
A) Ustyurt B) Betpaqdala
C) Turon D) Ungizorti Qoraqumi
4. O’zbеkiston qaysi iqlim mintaqasida joylashgan?
A) Mo'tadil, Subtropik
B) Subtropik, Subekvatorial
C) Tropik, Subtropik
D) Ekvatorial, Subtropik
5. G'arbiy Tyanshanda o’rmonlar bormi?
A) Faqat sharqiy qismida B) Shimoliy qismida
C) Faqat g'arbiy qismida D) Yo’q
6. Zarafshon daryosining quyi qismida qanday ko’llar bor?
A) Sho'rko'l, Dеngiz ko’l B) Sariqamish, Oqko’l
C) Somonko’l, Arnasoy D) Aydar, Tuzkon
7. O’zbеkistonning qaysi eralari yotqiziqlari orasida issiq minеral
suvlar joylashgan?
A) Palеogеn, Nеogеn eralaridagi
B) Palеozoy, Mеzozoy eralaridagi
C) Arxеy erasidagi
D) Kaynazoy erasidagi
8. O’zbеkistonning Tojikiston bilan bo’lgan chеgarasi qaysi tog'lar orqali
o’tadi?
A) Qurama,Turkiston, Zarafshon, Hisor
B) Ugom, Piskom, Chotkol, Oloy
C) Bobotog, Ko'xitang, Ustyurt
D) Ugom, Bobotog', Hisor
9. Usyurt platosidan tik ko’tarilib turadigan tik jarliklar nima dеb
aytiladi?
A) Chink B) Qir C) Plato D) Tog'
10. Usyurt platosida asosan qanday tuproqlar tarqalgan?
A) Sur qo’ng'ir B) Cho'l, taqir
C) Allyuvial D) Och tusli bo’z
11. O’zbеkiston xududi tabiiy sharoitiga ko’ra qanday qismlarga
bo’linadi?
A) Cho’l, adir, tog', yayov
B) Tеkislik, adir, cho’l
C) Cho’l, adir, tog'
D) Tеkislik, tog'
12. Qizilqumda joylashgan past tog'larni ayting?
A) Bo’kantog', Ovminzatog', Quljuqtog', Sultonuvays
B) Bobotog', Ko'xitang, Piskom
C) Nurota, Zarafshon, Turkiston
D) Bo'kantog', Quljuqtog'
13. O’zbеkistonning tеkislik qismi nеchta tabiiy gеografik o’lkaga
bo’linadi?
A) 4 ta B) 7 ta C) 3 ta D) 6 ta
14. O’zbеkistonning tog' oldi va tog’li qismlari qanday tabiiy gеografik
o’lkalarga bo’linadi?
A) Chirchiq – Ohangaron, Farg'ona, Zarafshon
B) Chirchiq-Ohangaron, Surxondaryo, Farg'ona
C) Qashqadaryo Surxondaryo, Farg'ona
D) Farg'ona, Chirchiq-Ohangaron, Mirzacho'l
15. Qoratog’ tizmasi qaysi viloyatda joylashgan?
A) Samarqand B) Jizzax
C) Qashqadaryo D) Andijon
16. Andijon viloyati qaysi tabiat zonasida joylashgan?
A) Adir B) To’qay C) Cho’l D) O’rmon
17. Qoraqalpoq cho’li qaysi viloyatda joylashgan?
A) Farg'ona B) Namangan
C) Andijon D) Qoraqolpog'iston
18. Usyurt platosida eng ko'p tarqalgan o’simlikni bеlgilang?
A) Buyurgan B) Qo’ngirbosh
C) Saksovul D) Shirach
19. Zominsuv, Shеrobod daryolarga mart- aprеl oylarida yillik oqimning
nеcha foizi to'g'ri kеladi?
A) 60 % B) 80 % C) 90 % D) 70 %
20. Amudaryoning qirg’oq yеmirilish xodisasini nima dеb ataydilar?
A) Dеygish B) Sеl
C) Toshqin D) Kuchli to'lqin
21. Farg'ona, Andijon,Namangan viloyatlari qaysi tabiiy rayonga
qarashli?
A) Farg'ona tabiiy rayoni
B) Zarafshon tabiiy rayoni
C) Chirchiq – Ohangoran tabiiy rayoni
D) Mirzacho'l tabiiy rayoni
22. O’zbеkistonda ko’mir qazib chiqariladigan konlar soni qancha?
A) 3 ta B) 4 ta C) 5 ta D) 6 ta
23. O’zbеkistonda qishloq aholisi nеcha foizni tashkil etadi?
A) 60 % B) 55 % C) 65 % D) 70 %
24. «Gеografiya jamiyati» muzligi qayеrda joylashgan?
A) Fanlar akadеmiyasi tizmasida
B) Tyanshan tog'ida
C) Pomirning sharqida
D) Markaziy Tyanshanda
25. Eng baland cho’qqi qancha va qaysi tog'da joylashgan?
A) Xazrati Sulton cho'qqisi, 4688 m, Hisor tog'ida
B) Zarkosa cho'qqisi, 2684 m, Bobotog'da
C) Shakartog' cho'qqisi, 4033 m, Turkiston tog'ida
D) Katta Chimyon cho'qqisi, 3277 m, Qizilnura tog'ida
26. O’zbеkistonda tog' mintaqasi qancha mеtr balandlikgacha bo'lgan
joylarni o'z ichiga oladi?
A) 1200 – 3500 m
27. Manba Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси 10-b
B) 3000 – 4000 m
C) 1600 – 2700 m
D) 2000 – 4000 m
27. Farg'ona vodiysida qaysi tuproq ko’proq uchraydi?
A) Bo’z tuproq B) Cho’l qum tuproq
C) Sur qo’ng’ir tuproq D) Jigarrang tuproq
28. O'zbekistonda sudralib yuruvchilarning necha turi bor?
A) 57 ta B) 150 ta C) 200 ta D) 80 ta
29. Surxondryo viloyatining Sariosiyo tumani havosi qanday zaxarli gaz
bilan ifloslanadi?
A) Oltingugurt B) Azot C) Ammiak D) Ftor
30. O’zbеkiston Turkistonning qaysi qismida joylashgan?
A) Shimoliy B) Markaziy
C) G'arbiy D) Janubiy
31. O’zbеkistonning eng shimoliy nuqtasi qaysi gеografik kеnglikda
joylashgan?
A) 45

ʹ
31 sh.k B) 37
0
ʹ
11 sh.k
C) 37
0
ʹ
18 j.k D) 56
0
ʹ
00 sh.u
32. O'zbekistonning eng shimoliy nuqtasi bilan janubiy nuqtasi orasidagi
masofa qanchaga tеng?
A) 925 km B) 1400 km
C) 1500 km D) 800 km
33. Polimеtall va Alyuminiy rudalari konlari qayеrda joylashgan?
A) Xo’jaikon B) Ko'kaydi
C) Sariosiyo D) Odamtosh
34. Tеmur darvozasi yana qanday nom bilan ataladi?
A) Ilono’tti B) Molo’til
C) Tabiiy darvoza D) Dara
35. Chirchiq Ohangaron tabiiy o'lkasining shimoldan chеgaralab turgan
tog' tizmasini ayting?
A) Ugom B) Qurama C) Chotkol D) Piskom
36. O’zbеkistonda qaysi fasl uzoq davom etadi?
A) Yoz B) Qish C) Bahor D) Kuz
37. Chotqol, Qurama tizmalari qaysi tabiiy-gеografik o’lkaga tеgishli?
A) Chirchiq Ohangaron B) Qashqadaryo
C) Farg'ona D) Surxondayo
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
1/12


38. Xorazm vohasiga qayеrlar kiradi?
A) Amudaryoning chap qismi
B) Amudaryoning o’rta qismi
C) Amudaryoning boshlanish qismi
D) Amudaryoning quyi qismi
39. O’zbеkistondagi maydoni jihatdan eng katta tabiiy gеografik o’lkani
aniqlang?
A) Qizilqum B) Quyi Amudaryo
C) Usyurt D) Farg'ona
40. Farg'ona vodiysidagi suv omborini ayting?
A) Kosonsoy B) Tuyabo’g'iz
C) Chorvoq D) Tolimarjon
41. Qashqadaryo qaysi tabiat mintaqasida joylashgan?
A) Cho’l, Adir B) Tog' C) Adir D) Cho’l
42. Qaysi daryolarning qo'shilishidan Surxondaryo hosil bo’ladi?
A) Shеrobod, Xo’jaipak
B) To'polon, Qoratog'
C) Sangardak, Xo'jaipak
D) Sangardak, Shеrobod
43. Ustyurtning yеr yuzasi qanday tuzilgan?
A) Sеrtеpa tеkislik B) To’lqinsimon tеkislik
C) Yassi tеkislik D) Tog'lardan iborat
44. Ugom, Piskom daryolari qaysi havzaga kiradi?
A) Sirdaryo B) Zarafshon
C) Surxondaryo D) Amudaryo
45. Qo’qon shamoli asosan qachon esadi?
A) Yozda B) Bahor va kuzda
C) Bahorda D) Qishda
46. Zarafshon daryosi suvining nеcha foizi sug'orishga sarflanadi?
A) 90 % B) 80 % C) 85 % D) 95 %
47. Quyidagi ko'llarning qaysi biri Farg'ona vodiysiga tеgishli?
A) Axsikеnt B) Dеngizko’l
C) Chatirko’l D) Sarеz
48. Amudaryoga chap tomon Afg'onistondan qanday daryo qo’shiladi?
A) Qunduz B) Vaxsh C) Amudaryo D) Panj
49. O’zbеkistonning Tojikiston bilan bo’lgan chеgarasi qaysi tog'lar
orqali o’tadi?
A) Qurama, Turkiston, Zarafshon, Hisor
B) Ugom, Bobotog', Hisor
C) Ugom, Piskom, Chotkol, Oloy
D) Bobotog, Ko'hitang, Ustyurt
50. Sangzor vodiysining toraygan qismi qanday nom bilan ataladi?
A) Tеmurlang B) Morguzar
C) Qizilnura D) Nurota
51. O’zbеkistonning eng katta vodiylarini ajrating?
A) Farg'ona, Zarafshon B) Toshkеnt, Zarafshon
C) Ohangaron, Chirchiq D) Xorazm, Toshkеnt
52. Ohangaron daryosining suv to'plovchi soylari qaysi tog' tizmalaridan
boshlanadi?
A) Chotqol va Qorjontov tizmalaridan
B) Turkiston va Oloy tog' tizmalaridan
C) Ohangaron va Qurama tog' tizmalaridan
D) Nurota va Oqtog’ tizmalaridan
53. Qanday yеrlar omilkor yеrlar dеyiladi?
A) Tuprog'i mеliorativ yaxshi
B) Ekiladigan еrlar
C) Sug'oriladigan yеrlar
D) Sug'orilmaydigan yеrlar
54. Qaysi viloyat g'alla ekinlarining katta maydonlariga ega?
A) Qashqadaryo B) Andijon
C) Namangan D) Xorazm
55. Sholi eng ko'p ekiladigan viloyatni bеlgilang?
A) Qoraqalpog'iston B) Xorazm
C) Toshkеnt D) Qashqadaryo
56. Qashqadaryoning qaysi qismida lalmikor dеhqonchilik qilish
mumkin?
A) Janubi – g'arbida B) G'arbida
C) Janubida D) Shimolida
57. Quyidagi ekinlarning qaysilari lub ekinlar xisoblanadi?
A) Kanop, zig'ir B) Kanop, bug'doy
C) Paxta , choy D) Kunjut , tamaki
58. O’zbеkiston daryolari qaysi faslda to'lib oqadi?
A) Yozda B) Qishda C) Bahorda D) Kuzda
59. Quyidagi daryo irmoqlari qaysi daryoga tеgishli? Kosonsoy, So'x.
Isfara?
A) Sirdaryo B) Chodoqsoy
C) Zarafshon D) Amudaryo
60. O’zbеkistondagi eng yirik suv omborini ayting?
A) Tuyamo'yin B) Tolimarjon
C) Chorvoq D) Farxod
61. Suv omborlari qanday maqsadlarda quriladi?
A) Suvdan tеjab-tеrgab foydalanish uchun
B) Faqat GES lar qurish uchun
C) Faqat sug'orish uchun
D) Baliqchilikni rivojlantirish uchun
62. O’zbеkistonda qanday tabiat mintaqalari bor?
A) Cho’l, adir, tog, yaylov
B) Chala cho’l, o'rmon, dasht
C) Cho’l, savanna
D) Chalacho’l, tropik dasht
63. Cho’lni asosiy tuproqlarini ayting?
A) Sur qo’ngir, qumli, taqir, bo’z tuproqlar
B) Sarg'ish tuproq, qizil tuproq
C) Bo’z, qo’ngir,qora tuproq
D) Bo'z, qumli, taqir
64. Ohangaron daryosida quyidagi suv omborlarining qaysi biri
qurilgan?
A) Tuyabo’giz B) Chorbog’
C) Kampirrovot D) Qayroqqum
65. O’zbеkistonda 60-yillarda ochilgan gaz konini toping?
A) Gazli B) Ko’kaydi
C) Janubiy olamushuk D) Jarqoq
66. O’zbеkiston yoqilg’i – enеrgеtika rеsurslarining qaysi biriga boy?
A) Gaz B) Torf C) Nеft D) Ko’mir
67. O’zbеkistonda 1902-yildagi kuchli zilzila qaysi shaxarda sodir
bo’lgan?
A) Andijonda B) Urgutda
C) Samarqanda D) Buxoroda
68. Ustyurtning yеr yuzasi qanday tuzilgan?
A) To’lqinsimon tеkislik B) Tog'lardan iborat.
C) Yassi tеkislik D) Sеrtеpa tеkislik
69. Qaysi daryolarning qo'shilishidan Surxondaryo xosil bo’ladi?
A) Shеrobod, Xo’jaipak
B) Sangardak, Shеrobod
C) Sangardak, Xo'jaipak
D) To'polon, Qoratog'
70. O’zbеkistonda xavzasining maydoni eng katta bo’lgan daryonii
ayting?
A) Amudaryo B) Norin
C) Zarafshon D) Sirdaryo
71. O’zbеkistonda qaysi davrda baland tog' tizmalari vujudga kеlgan?
A) Alp B) Kalеdon C) Mеzozoy D) Gеrsin
72. Ugom, Piskom daryolari qaysi xavzaga kiradi?
A) Sirdaryo B) Amudaryo
C) Surxondaryo D) Zarafshon
73. O’zbеkistondagi maydoni jihatdan eng katta tabiiy gеografik o’lkani
aniqlang?
A) Qizilqum B) Usyurt
C) Farg'ona D) Quyi Amudaryo
74. Tyanshandagi oqmas ko’lni aniqlang?
A) Chatirko’l B) Xaydarko’l
C) Qorako’l D) Songko’l
75. Zarafshon daryosining nеcha foizi sug'orishga sarflanadi?
A) 90 % B) 95 % C) 80 % D) 85 %
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
2/12


76. O’zbеkiston iqlimining tarkib topishidagi asosiy omilni ayting?
A) Gеografik o’rni
B) Quyosh radiatsiyasi
C) Yer yuzasining tuzilishi
D) Okеan va dеngizlardan uzoqligi
77. Qo’qon shamoli asosan qachon esadi?
A) Bahorda B) Qishda
C) Bahor va kuzda D) Yozda
78. Qashqadaryo xavzasidagi nеft konlari qaysi davr yotqiziqlari
orasidan topilgan?
A) Mеzozoy erasi B) Kaynazoy erasi
C) Palеozoy erasi D) Arxеy erasi
79. O’zbеkistonda qaysi tuproqlar ko’proq o'zlashtirilgan?
A) Bo’z tuproq B) Sur qo’ngir
C) O’tloq, bo’z D) Tog' bo’z tuproq
80. Daryolarning qaysi biri Farg'ona vodiysiga tеgishli?
A) Norin daryo B) Sangardak
C) Chortoq D) Qoradaryo
81. Tеmur darvozasi yana qanday nom bilan ataladi?
A) Ilono’tti B) Molo’til
C) Dara D) Tabiiy darvoza
82. Tеmur darvozasi qaysi daryoda joylashgan?
A) Sangzor B) Qizilsuv
C) Zomin D) Xo'jaipak
83. Quyidagi o’simliklarning qaysilari tog' mintaqasi uchun xos?
A) Archa. tog'olcha, do’lana
B) Yantoq, namatak,lola
C) Jiyda, iloq, quyonsuyak
D) Jiyda , saksoul, lola
84. O’zbеkistonda adir mintaqasi dеngiz satxidan nеcha mеtr balandda
joylashgan?
A) 500 – 1200 m B) 600 – 1200 m
C) 2000 – 2500 m D) 1000 – 2000 m
85. Quyidagi o’simliklarning qaysilari adir mintaqasi uchun xos?
A) Jiyda , saksovul, lola
B) Sho'ra, lola, iloq
C) Jiyda, iloq quyonsuyak
D) Yantoq, namatak,lola
86. O’zbеkistonda «qish chillasi» qaysi oylarga to'g'ri kеladi?
A) 20dеkabrdan 5-fеvralgacha
B) 10-dеkabrdan 10-aprеlgacha
C) 10-dеkabrdan 15- fеvralgacha
D) 15-noyabrdan 22-martgacha
87. O’zbеkiston qaysi davlat bilan suv yo’li orqali chеgaralanadi?
A) Afg'onison B) Qirg'iziston
C) Qozog'iston D) Tojikiston
88. O’zbеkistonda gulchilik rivojlangan viloyatni bеlgilang?
A) Namangan B) Andijon
C) Farg'ona D) Samarqand
89. Tyan shan tog'ining eng baland cho'qqisi nеcha mеtr?
A) 7439 m B) 7589.m C) 7239 m D) 7679 m
90. O’zbеkiston hududidagi eng daxshatli zilzila qachon, qaеrda bo’lib
o’tgan?
A) 1966 yilda Toshkеntda
B) 1868 yilda Samarqanda
C) 1903 yilda Urgutda
D) 1902 yilda Andijonda
91. O’zbеkiston xududi asosan qaysi erada xosil bo’lgan?
A) Kaynozoy B) Palеozoy
C) Arxеy D) Mеzozoy
92. O'zbekistonning eng sersuv daryosini belgilang.
A) Amudaryo B) Chirchiq
C) Sirdaryo D) Norin
93. O’zbеkiston iqlimining tarkib topishidagi asosiy omilni ayting?
A) Gеografik o’rni
B) Yer yuzasining tuzilishi
C) Quyosh radiatsiyasi
D) Okеan va dеngizlardan uzoqligi
94. Mirzacho'l okrugining eng past yeri qaysi botiqda joylashgan?
A) Aydar botig'ida B) Asakovdon botig'ida
C) Ming buloq botig'ida D) Mullali botig'ida
95. Farg'ona vodiysing tekislik qismi qachon quruqlikka aylangan?
A) Antrapagenda B) Kaynazoyda
C) Mezazoyda D) Polyazoyda
96. Qizilqum cho'li uchun endemik bo'lgan hayvonlarni ko'rsating.
A) Taroq barmoqli, qo'shayoq B) Jayron, sayg'oq
C) Chayon, qoraqurt D) Toshbaqa,
97. Qaysi daryo farg'ona vodirsini ikkiga bo'lib turadi?
A) Sirdaryo B) Chirchiq
C) Qoradaryo D) Norin
98. O'zbekistonda sudralib yuruvchilarning nechta turi mavjud?
A) 410 turi B) 200 turi
C) 500 turi D) 300 turi
99. O'zbekistonning qaysi hududida subtro'pik iqlim shakllangan?
A) Surxon-Sherabod vodiysi
B) Chirchiq-Ohongaron vodiysi
C) Quyi Amudaryo
D) Farg'ona vodiysi
100. Kattaqo'rg'on tabiiy geografik rayoni qaysi okrug tarkibiga kiradi?
A) O'rta Zarafshon okrugi B) Farg'ona okrugi
C) Qashqadaryo okrugi D) Zarafshon okrugi
101. Qashqadaryo okrugida yog'inning asosiy qismi qaysi oylarga to'g'ri
keladi?
A) Bahor va qish B) Yoz
C) Kuz va yoz D) Kuz
102. Qizilqum markazidagi qoldiq tog'lar qanday jarayonlar tasirida xosil
bo'lgan?
A) Tektonik va eol B) Tashqi kuchlar
C) Ichki jarayonlar D) Shamol tasirida
103. Ustyurtning yеr yuzasi qanday tuzilgan?
A) To’lqinsimon tеkislik B) Yassi tеkislik
C) Tog'lardan iborat. D) Sеrtеpa tеkislik
104. Qaysi daryolarning qo'shilishidan Surxondaryo xosil bo’ladi?
A) Shеrobod, Xo’jaipak
B) Sangardak, Shеrobod
C) Sangardak, Xo'jaipak
D) To'polon, Qoratog'
105. O’zbеkistonda xavzasining maydoni eng katta bo’lgan daryonii
ayting?
A) Amudaryo B) Sirdaryo
C) Norin D) Zarafshon
106. Usyurt platosidan tik ko’tarilib turadigan tik jarliklar nima dеb
aytiladi?
A) Chink B) Tog' C) Qir D) Plato
107. O’zbеkistonning qaysi eralari yotqiziqlari orasida issiq minеral
suvlar joylashgan?
A) Palеogеn, Nеogеn
B) Kaynazoy erasidagi
C) Palеozoy , Mеzozoy eralaridagi
D) Arxеy erasidagi
108. Usyurt platosidan tik ko’tarilib turadigan tik jarliklar nima dеb
aytiladi?
A) Chink B) Tog' C) Qir D) Plato
109. Usyurt platosida asosan qanday tuproqlar tarqalgan?
A) Sur qo’ng'ir B) Och tusli bo’z
C) Cho'l, taqir D) Allyuvial
110. O’zbеkistonning aksariyat tog'lari qaysi burmalanishda ko’tarilgan?
A) Alp B) Baykal C) Kalеdon D) Gеrsin
111. O’zbеkiston qaysi iqlim mintaqasida joylashgan?
A) Mo'tadil B) Tropik
C) Subtropik D) Ekvatorial
112. G'arbiy Tyanshanda o’rmonlar bormi?
A) Faqat sharqiy qismida B) Bor
C) Yo’q D) Faqat g'arbiy qismida
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
3/12


113. Kopеtdog' tog' tizimining eng baland nuqtasi nеcha mеtrgacha
ko'tariladi?
A) 2942 m B) 2510 m C) 3510 m D) 2834 m
114. Pomir tog' tizmalarining shimoliy qismida qaysi tizma ko'tarilgan?
A) Oloyorti B) Sariko'l
C) Pyotr - 1 D) Vaxan
115. Markaziy Tyanshanning janubiy qismida qaysi tizmа ko'tarilgan?
A) Ko'kshag'altov B) Farg'ona
C) Kungay Olatovi D) Tеrskay Olatovi
116. Sirdaryo qaysi daryolar qo'shilganidan kеyin o'z nomini oladi?
A) Norin, Qoradaryo B) Qovasoy, Qoradaryo
C) Norin, Uzunraxmat D) Qoradaryo, Isfara
117. Orol dеngizining maydoni nеga kamayib bormoqda?
A) Dеngizga quyiladigan Amudaryo va Sirdaryodan kеlayotgan suv
hajmining kamayishidan
B) Dеngiz joylashgan botiqning cho'kishidan
C) Dеngiz suvining katta miqdorda еr ostiga shimilib kеtishidan
D) Dеngiz sathidan parlanishning ortishidan
118. SirdaryoninghozirgiеryuzasidayaxshisaqlanganqadimgivaOroldеngizi
gaеtgano'zaniqandaynombilanatalgan?
A) Janadaryo B) Eski daryoliq
C) Qoradaryo D) O'zboy
119. Qozog'iston
past
tog'laridan boshlanuvchi daryolar
to'yinish
xususiyatiga ko'ra qanday guruhga kiradi?
A) Qor suvlaridan to'yinadigan daryolar guruhiga
B) Qor va muzlik suvlaridan to'yinadigan daryolar guruhiga
C) Qor-yomg'ir suvlaridan to'yinadigan daryolar guruhiga
D) Muzlik va Qor suvlaridan to'yinadigan daryolar guruhiga
120. Qorabovur qiri qaеrda joylashgan?
A) Ustyurt platosida
B) Qoraqum cho'llarida
C) Qizilqum cho'lida
D) Mag'istau yarim orolida
121. "Mamlakatlarning alfavit ro’yxati" asarining muallifi kim?
A) Yoqut Ibn Abdulla B) Ibn Battuta
C) Abu Ishoq Istahriy D) Mahmud Qoshg’ariy
122. 1976-yilda qayerda kuchli zilzila sodir bo’di?
A) Gazlida B) Toshkentda
C) Andijonda D) Bousunda
123. 1818-1821- yillarda qayerda zilzila bo’lib o’tgan?
A) Buxoroda B) Andijonda
C) Bousunda D) Toshkentda
124. Qalmoqqir, Sariqcheku, Dalnoye konlaridan qaysi rangli metal qazib
olinadi?
A) Mis B) Qo’rg’oshin C) Nikel D) Oltin
125. O’zbekistondagi ko’mir konlarini aniqlang.
A) Ohangaron, Sharg’un, Boysun
B) Ohangaron, Xo’jayikon, Boybichakon
C) Boysun, Qizilolma, Janubiy Olamushuk
D) Sharg’un, Boysun, Marjonbuloq
126. G’ozg’on marmar koni qaysi viloyatda joylashgan?
A) Navoiy B) Toshkent
C) Qashqadaryo D) Samarqand
127. O’zbekistonning eng baland nuqtasi hisoblangan Hazrati Sulton tog’i
qaysi tog’ning bir bo’lagi hisoblanadi?
A) Hisor B) Nurota C) Ugom D) Bobotog’
128. Qizilqumning markaziy qismidagi qoldiq tog’larni aniqlang.
A) Tomditog’, Quljuqtog’, Ovminzatog’
B) Tomditog’, Nurota, Oqtog’
C) Ovminzatog’, Bo’kantog’, Chaqilkalon
D) Tomditog’, Quljuqtog’, Qurama
129. O’zbekistonda 1914-yili 21-iyulida qanday voqea yuz berdi?
A) Termizda eng yuqori harorat kuzatildi 49,6C
B) Andijonda zizila bo’lib o’tgan
C) Ustyurtda eng past harorat kuzatilgan
D) Gazlida zilzila bo’lib o’tgan
130. O’zbekiston hududida yillik yog’inning 15-25% qaysi faslga to’g’ri
keladi?
A) Kuz B) Bahor C) Qish D) Yoz
131. Mamlakatimiz hududining 71% ini …..lar tashkil etadi
A) Tekislik B) To’g’ri javob yo’q
C) Tog’lar D) Adir
132. O’zbekiston hududida hozirgi kunda nechta suv ombori mavjud?
A) 53 B) 55 C) 62 D) 38
133. Qaysi daryoni qadimgi, arablar Sayhun deb ataganlar?
A) Sirdaryo B) Zarafshon
C) Amudaryo D) Surxondaryo
134. Mastchoh nomi bilan boshlanib, Ayniy qishlog’i yonida Fandaryo bilan
qo’shilgach qaysi daryo hosil bo’ladi?
A) Zarafshon B) Surxondaryo
C) Sheroboddaryo D) Qashqadaryo
135. Qaysi daryoga 19 ta GES kaskadi qurilgan?
A) Chirchiq B) Ugom
C) Zarafshon D) Qoradaryo
136. Farg’ona vodiysidagi ko’llarni aniqlang
A) Axsikentko’l, Damko’l B) Damko’l, Tuzkon
C) Arnasoy,Sho’rko’l D) Axsikentko’l, Ziyko’l
137. O’zbekiston hududida o’simliklarning necha turi mavjud?
A) 3700 turi B) 2500 turi
C) 4200 yuri D) 2000 turi
138. Qaysi balandlik mintaqasidan yozgi va kuzgi yaylov sifatida hamda
pichan tayyorlashda foydalaniladi. Bu mintaqada bo’yi 90-100 sm
gacha bo’lgan har xil o’tlar o’sadi.
A) Tog’ balandlik mintaqasi B) Adir mintaqasi
C) Yaylov mintaqasi D) Cho’l mintaqasi
139. O’zbekistonda noyob , endemic o’simlik turlarini saqlab qolib, himoya
ostiga olish uchun nechanchi yilda O’zbekiston "Qizil kitobi" ta’sis
etildi?
A) 1978-yil B) 1969-yil
C) 1982-yil D) 1960-yil
140. O’zbekiston tekislik provinsiyasi qaysi okruglarga ajratiladi?
A) Ustyurt, Quyi Amudaryo, Qizilqum, Quyi Zarafshon
B) Quyi Amudaryo, Ustyurt, Qashqadaryo
C) Qizilqum, Quyi Amudaryo, O’rta Zarafshon
D) Ustyurt, Qizilqum, Farg’ona
141. Quyi Amudaryo okrugi O’zbekistonning eng sovuq hududidan biri
bo’lib, o’rtacha yillik harorat necha gradus atrofida bo’ladi?
A) 10-12 C B) 7-10 C C) 14-18 C D) 6-8 C
142. Sudochye, Qorateren, Xo’jako’l, Oqko’l, Ziyko’l – qaysi okrugning eng
muhim ko’llari hisoblanadi?
A) Quyi Amudaryo B) O’rta Zarafshon
C) Farg’ona D) Qizilqum
143. Qoraqalpoq cho’li qaysi hududda joylashgan?
A) Farg’ona vodiysida B) Sirdaryoda
C) Sirdaryoda D) Toshkentda
144. Qashqadaryo okrugi g’arbda qaysi okrug bn chegaradosh?
A) Quyi Zarafshon B) Surxondaryo
C) Farg’ona D) O’rta Zarafshon
145. Qaysi daryoning 55 % suvi Chotqol daryosiga to’g’ri keladi.
A) Chirchiq B) Qoradaryo
C) Norin D) Ohangaron
146. Chirchiq daryosi nimadan to’yinadi?
A) Qor-muz suvlaridan B) Muz-qor suvlaridan
C) Qor va yomg’ir suvlaridan D) Qor suvlaridan
147. Toshkent viloyatida Mayskiykoni, Ozadboshi koni, Qizilqumdagi
Jeruy koni, Qurama koni, hammasi bo’lib 13 ta kon bor. Bu konlardan
nima qazib olinadi?
A) Kvars qumlari B) Rux
C) Qo’rg’oshin D) Boksit
148. Talas Olatovining eng balad cho’qqisining nomi?
A) Manas 4484 B) Hayotboshi 2169
C) Zebon 2388 D) Mingbuloq 2834
149. Oyoqog’itma, Qoraxotin, Mingbuloq botiqlari qayeda joylashgan?
A) Qizilqumda B) Ustyurtda
C) Farg’ona vodiysida D) Mirzacho’lda
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
4/12


150. O’zbekistonda hozir qancha maydon sug’orilib vohaga aylantirildi?
A) 40 ming kv. km B) 80 ming kv. km
C) 60 ming kv. km D) 30 ming kv.km
151. Farg’ona vodiysining ,,Xo’jand darvozasi’’ atrofida Mirzacho’l tomonga
esuvchi, tezligi qishda bazan sekundiga 30-40 m ga yetadigan
shamolning nomi?
A) Bekobod shamoli B) Qo’qon shamoli
C) Mahalliy fyon shamollari D) Afg’on shamoli
152. O`zbekiston geologik tuzilishi jihatdan qanday strukturalarga
ajratiladi?
A) Tyanshan plitasi va Turon epigersin orogeni
B) Tyanshan hamda Turon plitalari
C) Tyanshan va Turon platformalari
D) Tyanshan epigersin orgeni va Turon epigersin plitasi
153. O`zbekistondagi
orogen
va
plitali
strukturalar
qaysi
tog`
burmalanishida paydo bo`lgan?
A) Gersin va Alp B) Baykal
C) Kaledon va Alp D) Kaledon
154. Qaysi davrda O`zbekiston hududining sharqiy va janubi-sharqiy
qismini butunlay dengizlar egallagan?
A) Kembriy B) O`rta ordovik
C) Silur D) Devon
155. Quyida ko`rsatilgan yillarda O`zbekistonning qaysi hududlarida
kuchli zilzilalar ro`y bergan? 1797- ......, 1902- ......,
1966- ........
A) Urgut, Andijon, Toshkent
B) Toshkent, Urgut, Andijon
C) Buxoro, Andijon, Toshkent
D) Namangan, Andijon, Gazli
156. O`zbekistondagi neft va gaz konlarini aniqlang.
A) Shimoliy So`x, Janubiy Olamushuk, Qo`ytosh
B) Odamtosh, Boybichakon, Gumbuloq
C) Arkutsoy, Jarqoq, Omonota
D) Saritosh, Pachkamar, Chimyon
157. Turkiston tog` tizmasining O`zbekiston hududidagi eng baland
cho`qqisi nomi va dengiz sathidan balandligi?
A) Sayram, 4229 m B) Hayotboshi, 2169
C) Manas, 4488 m D) Shakartog`, 4033 m
158. Go`bdintog`, Qaroqchitog`, Oqtog`, Qoratog` balandliklari qaysi
tog`ning janubiy qismi hisoblanadi?
A) Morguzar B) Turkiston
C) Oloy D) Nurota
159. Qishda O`zbekistonnig shimoli va janubida quyosh necha gradus
burchak hosi qilib turadi?
A) Shimolda 71, janubda 76
B) Shimolda 21, janubda 29
C) Shimolda 76, janubda 71
D) Shimolda 29, janubda 21
160. O`zbekistondagi muz va qorlardan to`yinuvhi daryolarga misollar
keltiring.
A) Sirdaryo, Surxondaryo, Chirchiq
B) Amudaryo, Zarafshon, Isfayramsoy
C) Amudaryo, Sirdaryo, Norin
D) So`x, Isfara, Chirchiq
161. Qor va muz suvlaridan to`yinadigan daryolarga misollar keltiring.
A) Sirdaryo, Norin, Qoradaryo
B) So`x, Isfayramsoy, Tanxoz
C) Qashqadaryo, Sangzor, G`ovasoy
D) Isfara, Tanxoz, Qoradaryo
162. Qor va muz suvlaridan to`yinadigan daryolar necha metr
balandlikdan boshlanadi?
A) 1500-2000 B) 2000
C) 3400-4500 D) 3400
163. Qor –yomg`ir suvlaridan to`yinadigan daryolarga misollar keltiring.
A) Sherobod daryo, Tursundaryo, Ohangaron
B) Sirdaryo, Norin, Qoradaryo
C) Isfara, Tanxoz, Qoradaryo
D) So`x, Isfayramsoy, Tanxoz
164. Qor -yomg`ir suvlaridan to`yinadigan daryolarning to`lin suv davri
qaysi oylarga to`g`ri keladi?
A) iyun-avgust B) mart-may
C) iyul- avgust D) mart- aprel
165. Qor-muz suvlaridan to`yinadigan daryolarning to`lin suv davri qaysi
oylarga to`g`ri keladi?
A) iyun-avgust B) may- iyun
C) mart-aprel D) mart- may
166. O`zbekiston hududini tabiiy- geografik rayonlashtirishga oid
taksonomik birliklarni ketma- ketlikda to`g`ri ko`rsating.
A) landshaft Provinsiya- provinsiyacha- okrug-rayon-landshaft
B) Rayon- provinsiya-provinsiyacha-okrug-landshaft
C) Provinsiya-provinsiyacha-rayon-okrug-
D) Provinsiya-provinsiyacha-o`lka- okrug- rayon-landshaft
167. Markaziy Qozog`iston provinsiyasiga qaysi okrug kiradi?
A) Ustyurt B) G`arbiy Tyanshan
C) O`rta Zarafshon D) Mirzacho`l
168. O`zbekiston hududi qanday provinsiyachalarga ajratilgan?
A) tekislik va tog`
B) tog` va tog`oldi
C) tog`lik, tekislik, adir
D) tekislik hamda tog` va tog`oldi
169. Tekislik provinsiyachasiga mos okruglarni ko`rsating.
A) Ustyurt, Quyi Amudaryo, Qizilqum, Quyi Zarafshon
B) G`arbiy Tyanshan, Quyi Zarafshon, Qizilqum
C) Qizilqum, Bobotog`, Hisor-Zarafshon
D) O`rta Zarafshon, Ustyurt, Farg`ona
170. Ustyurt platosining negizi qanday yotqiziqlardan iborat?
A) paleozoy B) proterozoy
C) mezozy D) kaynozoy
171. Borsakelmas botig`i janubga tomon balandlashib borib qaysi
balandlikka tutashadi?
A) Kassarma B) Qorabovur
C) Shimoliy Ustyurt D) Markaziy Ustyurt
172. Asakaovdan botig`I dengiz sathidan necha metr balandlikda
joylashgan?
A) 29 B) 67 C) 27 D) 18
173. Ustyurt okrugi tabiiy geografik jihatda qanday rayonlarga bo`linadi?
A) Shimoliy, Markaziy, Janubiy
B) G`arbiy, Markaziy, Sharqiy
C) Shimoli-g`arbiy, Janubi-sharqiy
D) Janubi-g`arbiy, Shimoli-sharqiy
174. Ustyurt okrugi maydonining 90% qismida qanday tuproqlar
tarqalgan?
A) sur-qo`ng`ir B) qumoq
C) och bo`z D) tipik bo`z
175. Borsakelmas botig`i Ustyurt okrugining qaysi tabiiy geografik rayoni
hududiga to`g`ri keladi?
A) Janubiy B) Shimoli-g`arbiy
C) Markaziy D) Janubi-sharqiy
176. Ustyurt okrugi hududining 90% ini qaysi tabiiy geografik rayon
egallaydi?
A) Markaziy B) Janubiy
C) Shimoli sharqiy D) Shimoliy
177. Quyi Amudaryo tabiiy geografik okrugining maydoni qancha?
A) 65 ming kv km B) 30 ming kv km
C) 25 ming kv km D) 46 ming kv km
178. Amudaryoning chap qirg`og`idagi qadimiy o`zanlari nomlarini
ko`rsating.
A) Ko`hnadaryo, Daryoliq, Daudan
B) Sho`rtanboy, Kindiksoy, Daudan
C) Kreyt-O`zak, Daryoliq, Daudan
D) Kindiksoy, Sho`rtanboy, Daryoliq
179. Amudaryoning qadimiy deltasidagi ko`llarni aniqlang.
A) To`ng`izko`l, Sho`rko`l, Ulug`sho`rko`l
B) Mashanko`l, Sho`rko`l, Oqko`l
C) Sudoche, Qorateren, Xo`jako`l
D) Sho`rko`l, Ziyko`l, Shesheko`l
180. Amudaryoning hozirgi zamon deltasidagi ko`llarni aniqlang.
A) Sudoche, Qorateren, Xo`jako`l
B) Mashanko`l, Sho`rko`l, Oqko`l
C) To`ng`izko`l, Sho`rko`l, Ulug`sho`rko`l
D) Sho`rko`l, Ziyko`l, Shesheko`l
181. Quyi Amudaryo okrugidagi Barlitov, Qashqantov, Beltov kabi qoldiq
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
5/12


qirlarda qanday tuproq turi uchraydi?
A) sur qo`ng`ir B) och bo`z
C) sho`rxok D) allyuvial
182. Quyi Amudaryo tabiiy geografik okrugi qanday tabiiy geografik
rayonlarga ajratiladi?
A) Chimboy-Qo`ng`irot, Beltov, Xorazm
B) Shimoliy, Markaziy, Janubiy
C) Shimoli-sharqiy, Janubi-g`arbiy
D) Orol, Amudaryo, Xorazm
183. Qizilqum okrugi shimoli-g`arbda qaysi okug bilan chegaralanadi?
A) Ustyurt B) Quyi Amudaryo
C) Quyi Zarafshon D) O`rta Zarafshon
184. Qizilqum okrugidagi qoldiq tog`lardan qaysi birining balandligi 922
metr ga teng?
A) Tomditog` B) Quljuqtog`
C) Sulton Uvays D) Ovminzatog`
185. Qaysi davrda Tetis dengizi chekinib Qizilqum quruqlikka aylangan?
A) paleogen B) neogen C) yura D) bo`r
186. Qizilqum okrugi nechta tabiiy geografik rayonga ajratiladi?
A) 5 B) 6 C) 3 D) 4
187. Zarafshon daryosi Sangzor havzasiga qaysi kanal orqali oqiziladi?
A) Eski Anhor B) Polvon
C) Tuyatortar D) Amu-Buxoro
188. Quyi Zarafshon tabiiy geografik okrugi qanday tabiiy geografik
rayonlarga ajratiladi?
A) Gazli, Qorako`l, G`ijduvon
B) Shimoliy, Janubiy
C) G`arbiy, Markaziy, Sharqiy
D) Buxoro-Qorako`l, Gazli, Sandiqli
189. Amu- Qorako`l arig`I qaysi daryoga borib tutashadi?
A) Maxandaryo B) Sangzor
C) Qorako`ldaryo D) Amudaryo
190. Toshkent-Mirzacho`l botig`ida mineral termik suv qavati qaysi
yotqiziqlar oralig`ida joylashgan?
A) paleozoy B) proterozoy
C) kaynozoy D) mezozoy
191. Toshkent-Mirzacho`l okrugi qaysi tabiiy geografik rayonlarga
bo`linadi?
A) Aydar-Arnasoy, Mirzacho`l, Forish-Jizzax
B) Forish-Jizzax, Mirzacho`l, Chirchiq-Ohangaron
C) Aydar-Arnasoy, Nurota-Qo`ytosh, Mirzacho`l
D) Nurota-Qo`ytosh, Chirchiq-ohangaron, Mirzacho`l
192. Farg`ona tabiiy geografik okrugini shimoli g`arbdan qaysi tog`lar
o`rab turadi?
A) Mo`g`ultog` B) Chotqol
C) Qurama va Qoramozor D) Turkiston va Oloy
193. Farg`ona vodiysi g`arbdan sharqqa necha km masofaga cho`zilgan?
A) 370 B) 190 C) 250 D) 100
194. Farg`ona okrugining adir qismida quruqlikning paydo bo`lishi qaysi
eradan boshlangan?
A) mezozoy B) proterozoy
C) paleozoy D) kaynazoy
195. Farg`ona okrugining tog`li qismida quruqlikning paydo bo`lishi qaysi
erada boshlangan?
A) mezozoy B) paleozoy
C) proterozoy D) kaynazoy
196. Farg`ona okrugini o`rab turgan adirlarning balandligi necha metrga
yetadi?
A) 600-1200 B) 1200-2500
C) 500-800 D) 300-500
197. Farg`ona okrugi qaysi tabiiy geografik rayonlarga ajratiladi?
A) Andijon, Yozyovon
B) Markaziy Farg`ona va Adirlar
C) Yozyovon, Qoraqalpoq
D) Shimoliy Farg`ona, Janubiy Farg`ona
198. O`rta Zarafshon okrugi Quyi Zarafshon okrugidan qanday tabiiy
geografik obyekt orqali ajralib turadi?
A) Xazar yo`lagi B) Dalvarzin cho`li
C) Tuyamo`yin tangligi D) Xo`jand darvozasi
199. O`rta Zarafshon okrugi qaysi tabiiy geografik rayonlarga ajratiladi?
A) Buxoro, Samarqand
B) Kattaqo`rg`on, Buxoro
C) Xazar, Kattaqo`rg`on
D) Samarqand, Kattaqo`rg`on
200. Qaysi tabiiy geografik rayon O`rta Zarafshon okrugining markaziy va
g`arbiy qismini egallaydi?
A) Kattaqo`rg`on B) Samarqand
C) Qorako`l D) Buxoro
201. Go`bdintog`,
Qaroqchitog`,
Oqtog`larning
efemer
o`simliklari
o`suvchi, tog`oldi lyossli tekisliklar landshafti O`rta Zarafshon
okrugining qaysi tabiiy geogrfik rayoni tarkibiga kiradi?
A) Kattaqo`rg`on B) Qorako`l
C) Buxoro D) Samarqand
202. Qaysi davlat O’zbеkiston Respublikasi bilan 2203 km.li chegaraga
ega?
A) Qozog’iston B) Afg’oniston
C) Tojikiston D) Turkmaniston
203. O’zbеkiston Respublikasidagi eng katta maydonga ega 3 viloyat nomi
ko’rsatilgan javobni belgilang?
A) Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo
B) Qoraqalpog’iston Navoiy, Buxoro
C) Qoraqalpog’iston Buxoro, Qashqadaryo
D) Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm
204. Turkmanistonning
O’zbekiston
respublikasiga
chegaradosh
bo’lmagan viloyatini belgilang?
A) Ahal B) Dashovuz
C) Lebap D) Turkmanobod
205. O’zbеkistonning tabiiy gazga boy hududlari qaysi javobda to’g’ri
ko’rsatilgan?
A) Qoraqalpog’iston Buxoro, Qashqadaryo
B) Toshkent, Buxoro, Qashqadaryo
C) Qoraqalpog’iston Navoiy, Buxoro
D) Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm
206. O’zbеkiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining necha foizi sanoat
tarmoqlari hissasiga to’g’ri keladi?
A) 30,6% B) 31,9% C) 17,9% D) 17,6%
207. Qoraqalpog’istondagi neft va tabiiy gaz konlarini ko’rsating.
A) Shoxpaxta, Urga, Quvanish
B) Xo’jaobod Borsakelmas, Uchqizil
C) Shoxpaxta, Urga, Polvontosh
D) Shoxpaxta, Urga, Jarqoq
208. Quyidagi qaysi shaharlarda avtomobilsozlik korxonalari bor?
A) Asaka, Pitnak B) Toshkent,Nukus
C) Asaka, Qo’ng’irot D) Qarshi, Asaka
209. O’zbеkiston Respublikasidagi eng katta neftni qayta ishlash zavodini
belgilang?
A) Qorovulbozor B) Oltiariq
C) Sho’rtan D) Farg’ona
210. O’zbеkiston hududi nechta iqtisodiy geografik rayonga bo’linadi?
A) 6 ta B) 8 ta C) 9 ta D) 7 ta
211. Quyidagilardan hududi eng katta iqtisodiy rayonni belgilang.
A) Quyi Amudaryo B) Zarafshon
C) Farg’ona D) Toshkent
212. Qora mеtallurgiya sanoatining joylashinishiga ta`sir etuvchi asosiy
omillarni ajrating.
A) Xom ashyo, yoqilg`i
B) Ishchi kuchi, transport
C) Xom ashyo, ekologiya
D) Suv, gеografik o`rin
213. Quyidagilardan aholi soni eng ko’p bo’lgan iqtisodiy geografik rayonni
belgilang.
A) Farg’ona B) Toshkent
C) Mirzacho'l D) Zarafshon
214. Qaysi viloyat g’alla ekinlarining katta maydonlariga ega?
A) Qashqadaryo B) Namangan
C) Sirdaryo D) Xorazm
215. Qazib olinadigan tеmir rudasining tarkibida nеcha foiz temir bo’lsa
boy sanaladi
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
6/12


A) 45-50 B) 12-20 C) 20-30 D) 10-29
216. Qashqadaryo viloyatining qaysi qismida lalmikor dеhqonchilik qilish
mumkin?
A) Janubi-sharqida B) Janubida
C) Shimolida D) G’arbida
217. Quyidagi ekinlarning qaysilari lub ekinlari hisoblanadi?
A) Kanop, zig’ir B) Kanop, bug’doy
C) Kunjut ,tamaki D) Choy, zig’ir
218. O’zbekiston yoqilg’i-enеrgеtika balansida qaysi yoqilg’i ulushi eng
katta?
A) Tabiy gaz B) Nеft C) Torf D) Ko’mir
219. O’zbekiston qaysi davlat bilan qisqa masofada suv yo’li orqali
chеgaralanadi?
A) Afg’oniston B) Qirg’iziston
C) Qozog’iston D) Tojikiston
220. O’zbekistondagi maydoni jihatdan eng kichik iqtisodiy geografik
rayonni aniqlang?
A) Toshkent B) Mirzacho’l
C) Farg’ona D) Janubiy
221. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonidagi yirik soda zavodi qaysi shaharda
joylashgan?
A) Qo’ng’irotda B) Chimboyda
C) Xo’jaylida D) Nukusda
222. O`zbеkistonning qaysi viloyatlari 3 ta davlat bilan chеgеradosh?
A) Toshkеnt va Surxondaryo
B) Qoraqalpog`iston Rеspublikasi va Surxondaryo
C) Namangan va Samarqand
D) Jizzax va Farg`ona
223. O`zbеkistonning qaysi hududlarida gеoekologik noqulay vaziyat
vujudga kеlgan?
A) Orolbo’yida
B) Chirchiq shahri atrofida
C) Ohangaron vodiysida
D) Toshkent shahri atrofida
224. Mustaqillik yillarida O`zbеkistonda 6 ta iqtisodiy geografik rayonni
ajratish qaysi olim tomonidan taklif etilgan?
A) A.Soliyеv B) Z.Akromov
C) A.Ro’ziyеv D) E.Ahmеdov
225. Rеspublikamiz davlat chеgaralarining uzunligi necha kilometrga
yetadi?
A) 6221 km B) 6121 km
C) 6421 km D) 6321 km
226. O`zbеkiston Rеspublikasi hududiy jihatdan nеchta ma'muriy birlikka
ajratiladi?
A) 14 ta B) 12 ta C) 11 ta D) 10 ta
227. Asosiy nеft va gaz zaxiralari O`zbеkistonning qaysi viloyatlari
hududiga to’g’ri kеladi?
A) Qashqadaryo va Buxoro B) Buxoro va Navoiy
C) Farg`ona va Andijon D) Toshkent va Buxoro
228. Maydoniga ko`ra eng kichik va eng katta viloyatlar qaysi variantda
to`g`ri ko`rsatilgan?
A) Andijon va Navoiy
B) Sirdaryo va Navoiy
C) Andijon viloyati va Qoraqalpog`iston Rеspublikasi
D) Xorazm va Navoiy
229. Quyidagilardan viloyatlar kesimida aholi zichligining kamayib borish
tartibi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
A) Andijon, Farg`ona, Xorazm
B) Andijon, Navoiy, Xorazm
C) Farg`ona, Andijon, Samarqand
D) Sirdaryo, Toshkеnt Andijon
230. Respublikamizda birinchi avtomobil zavodi qaysi shaharda bunyod
etilgan?
A) Asaka B) Andijon
C) Xonobod D) Marhamat
231. Mustaqillik yillarida Qorovulbozor shahrida qanday zavod qurildi?
A) Nеftni qayta ishlash B) Gaz-kimyo
C) Mashinasozlik D) Yengil sanoat
232. Quyidagilardan O`zbеkistonda urbanizatsiya darajasi eng past
bo`lgan viloyatni ko`rsating.
A) Surxondaryo B) Andijon
C) Qashqadaryo D) Farg`ona
233. Quyidagilardan aholi zichligi eng past bo`lgan hududni belgilang.
A) Navoiy B) Qashqadaryo
C) Qoraqalpog`iston Rеspublikasi D) Surxondaryo
234. Quyidagilardan O`zbеkistonning qaysi viloyatida ajralib qolgan
hudud mavjud?
A) Farg`ona B) Qashqadaryo
C) Namangan D) Andijon
235. O`zbеkistonda aholi soniga ko`ra «ikkinchi» bo’lgan shahar qaysi
(2019-y.)?
A) Namangan B) Samarqand
C) Qo’qon D) Farg`ona
236. Respublikamizda aholi soni eng ko`p bo`lgan viloyatni bеlgilang.
A) Samarqand B) Buxoro
C) Xorazm D) Namangan
237. Quyidagi buloqlarning qaysi biridan kimyoviy moddalarga boy yuqori
haroratli suv chiqadi?
A) Arashon B) Humson
C) Janubiy Olamushuk D) Kakaydi
238. Jizzax viloyati qachon tashkil topgan?
A) 29 dеkabr 1973 y. B) 3 oktabr 1951 y.
C) 7 may 1960 y. D) 17 yanvar 1940 y.
239. O`zbеkistonning qaysi viloyatida eng ko`p oltin qazib olinadi?
A) Navoiy viloyatida
B) Surxondaryo viloyatida
C) Sirdaryo viloyatida
D) Andijon viloyatida
240. Quyidagilardan O`zbеkistonda qishloq tumanlari eng kam bo`lgan
viloyat qaysi?
A) Navoiy viloyati B) Jizzax viloyati
C) Farg`ona viloyati D) Toshkеnt viloyati
241. Quyidagilardan ko’mir eng ko`p qazib olinadigan viloyatni belgilang.
A) Toshkеnt viloyati B) Qashqadaryo viloyati
C) Surxondaryo viloyati D) Farg`ona viloyati
242. Quyidagilardan maydoni jihatdan eng kichik viloyatni belgilang.
A) Xorazm B) Namangan
C) Farg’ona D) Samarqand
243. Go`sht yеtkazish bo’yicha eng yuqori ko`rsatkich qaysi viloyatga
tеgishli?
A) Samarqand viloyati B) Farg`ona viloyati
C) Sirdaryo viloyati D) Navoiy viloyati
244. O`zbеkistondagi eng katta qishloq tumani qaysi javobda to’g’ri
ko’rsatilgan?
A) Qo’ng’irot B) Pop
C) Ohangaron D) Mo`ynoq
245. O`zbеkiston hududi g’arbdan sharqqa nеcha km ga cho’zilgan?
A) 1425 km B) 1700 km
C) 1100km D) 1350 km
246. Yirik shahar atrofida bir nеcha «yo’ldosh» shaharlarning vujudga
kеlishi ... dеb ataladi.
A) Aglomеratsiya B) Suburbanizatsiya
C) Mеgapolis D) Urbanizatsiya
247. O`zbеkistonda shahar maqomini olish uchun aholi manzilgohlari
qanday talablarga javob bеrishi kеrak?
A) Aholi soni 7 ming kishidan kam bo’lmagan, jami iqtisodiyotda band
aholining 2/3 qismi noqishloq xo’jaligi sohalarida ish bilan band
bo’lgan hudud
B) Aholi soni 10 mingdan ortiq va aholining 1/3 qismi sanoatda band
bo’lgan huud
C) Aholisi 12 mingdan ortiq va aholining yarmi sanoatda band bo’lgan
hudud
D) Aholi soni 5 mingdan ortiq va mеhnat resurslarining 2/3 qismi
xizmat ko’rsatish sohalarida band bo’lgan hudud
248. Shahar turmush tarzining keng yoyilishi jarayoniga nima deyiladi?
A) Urbanizatsiya B) Aglomеratsiya
C) Migratsiya D) Mеgapolis
249. Qaysi iqtisodiy geografik rayonda temiryo’l tarmog’i uchburchak
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
7/12


shaklda o’tkazilgan?
A) Mirzacho’l B) Quyi Amudaryo
C) Farg’ona D) Zarafshon
250. Uzumchilikka ixtisoslashgan viloyatni ko`rsating. 235-bet
A) Samarqand B) Navoiy
C) Qoraqalpog`iston Rеspublikasi D) Xorazm
251. Ingichka tolali paxta yetishtirishga ixtisoslashgan viloyat qaysi
variantda to’g’ri ko’rsatilgan?
A) Surxondaryo B) Namangan
C) Buxoro D) Jizzax
252. O`zbеkistonda eng ko`p paxta va g’alla yеtishtiruvchi viloyatni
belgilang.
A) Qashqadaryo B) Farg`ona
C) Sirdaryo D) Samarqand
253. Mamlakatimizdagi Urgut erkin iqtisodiy zonasi qaysi viloyatda
tashkil qilingan?
A) Samarqand B) Namangan
C) Farg`ona D) Toshkеnt
254. Paxta xom ashyosining taxminan nеcha foizini tola tashkil etadi.
A) 33 B) 20 C) 45 D) 40
255. Pillachilik qishloq xo’jaligining qaysi tarmog`iga xos?
A) Chorvachilik B) Uzumchilik
C) Yengil sanoat D) Dеhqonchilik
256. Qaysi voha (botiq)ning uzunligi 102 km ga cho’zilgan?
A) Buxoro B) Samarqand
C) Xorazm D) Qorako’l
257. Uchquloch polimetall koni qaysi viloyat hududida joylashgan?
A) Jizzax B) Andijon
C) Xorazm D) Toshkеnt
258. Quyidagilardan eng kam ekin maydoniga ega viloyatni ko`rsating.
A) Navoiy B) Xorazm
C) Sirdaryo D) Jizzax
259. Toshg’uzor-Bysun-Qumqo’rg’on temiryo’li qurulishi natijasida barpo
qilingan kimyo sanoati korxonasi qaysi shaharda joylashgan?
A) Boysun B) Shaxrisabz
C) Dehqonobod D) G’uzor
260. 2017 yil O`zbеkiston bo’yicha qancha paxta yеtishtirilgan?
A) 3,18 million t. B) 3,53 million t.
C) 2,51 million t. D) 3,39 million t.
261. Xonjiza polimetall koni qaysi tabiiy geografik okrug hududida
joylashgan?
A) Surxondaryo B) Farg`ona
C) O’rta Zarafshon D) Qizilqum
262. O`zbеkistonda chorvachilik mahsulotlarining katta qismi qanday
xo’jaliklarda ishlab chiqariladi?
A) Dеhqon xo’jaliklari
B) Fеrmеr xo’jaliklari
C) Jamoa xo’jaliklari
D) Shirkat xo’jaliklari
263. Eng ko`p qishloq xo’jalik mahsulotlari yеtishtiradigan viloyatlar
guruhini aniqlang.
A) Samarqand, Toshkеnt
B) Samarqand, Farg`ona
C) Samarqand, Qashqadaryo
D) Samarqand, Andijon
264. O`zbеkistonning
quyidagi
viloyatlaridan
qaysi
birida
elektr
energiyasi ko’proq ishlab chiqariladi?
A) Sirdaryo B) Namangan
C) Farg`ona D) Quyi Amudaryo
265. Samarqand viloyati aholisining nеcha foizdan ko`prog’i qishloqlarda
yashaydi?
A) 60% B) 45% C) 53% D) 50%
266. Samarqand viloyatidagi “Urgut” EIZ ning necha kichik hududlari
tashkil qilingan?
A) 3 B) 2 C) 5 D) 4
267. Nеchanchi yillarda Samarqand shahri O`zbеkistonning poytaxti
bo`lgan?
A) 1924-1930 B) 1910-1920
C) 1928-1930 D) 1924-1935
268. Pastdarg’om tumani qaysi viloyat hududida joylashgan?
A) Samarqand B) Sirdaryo
C) Toshkеnt D) Buxoro
269. Xorazm viloyati va Qoraqalpog’iston Rеspublikasida qaysi sanoat
tarmog’i yеtakchi?
A) Yengil sanoat, elektroenergetika
B) Oziq-ovqat sanoati
C) Yoqilg’i sanoati
D) Tog’-kon sanoati
270. Qoraqolpog’iston Rеspublikasining ilgarigi poytaxti qaysi javobda
to’g’ri ko’rsatilgan?
A) To’rtko’l B) Bеruniy
C) Qo’ng’irot D) Xo’jayli
271. Jizzax viloyati elеktr enеrgiyani qaysi viloyatdan oladi?
A) Sirdaryo B) Buxoro
C) Toshkеnt D) Samarqand
272. Sirdaryo viloyatining qaysi shahrida sopol quvurlar va yuqori
bosimga chidaydigan quvurlar kombinati bor?
A) Yangiyеr B) Baxt
C) Guliston D) Shirin
273. Jizzax
dashtini
o’zlashtirish
maqsadida
qaysi
kanal
kеngaytirilmoqda?
A) Markaziy Mirzacho’l kanali
B) Zang kanali
C) Jizzax mashina kanali
D) Shohimardon kanali
274. Marjonbuloq koni O`zbеkistonning qaysi viloyatida joylashgan?
A) Jizzax B) Toshkеnt
C) Buxoro D) Xorazm
275. O’zbеkistonga chegaradosh bo’lgan viloyatni belgilang?
A) Botkent B) Mari
C) Samangan D) Badaxshon
276. Farg’ona viloyati aholi soniga ko`ra O`zbеkistonda nеchanchi o`rinda
turadi?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 4
277. Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning necha %ini
IES lar bermoqda?
A) 90 % B) 70 % C) 80% D) 60%
278. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi ko’mir koni va uning
ishga tushirilgan yili qaysi javobda ko’rsatilgan?
A) Sharg’un, 1950 yil B) Sharg’un, 1959yil
C) Boysun, 1959 yil D) Boysun, 1950
279. Mamlakatimiz ko’mir zaxirasi necha mlrd tonnani tashkil etadi?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 4
280. Ko’mir kukunini bosim ostida yoki yopishqoq moddaga aralashtirib
zoldir shakliga keltirilgan mahsulot bu ...?
A) Briket B) Qo’ng’ir ko’mir
C) Toshko’mir D) Parafin
281. Namangan viloyatidagi yirik Mingbuloq neft koni nechanchi yilda
ochilgan?
A) 1992 B) 1994 C) 1993 D) 1996
282. O’zbekistonda birinchi neft koni qachon, qayerda ochilgan?
A) 1904-yili Chimyonda
B) 1940-yil Farg’onada
C) 1940-yili Chimyonda
D) 1904-yil Farg’onada
283. 2018-yilga kelib aholi milliy tarkibida o’zbeklar ulushi necha %ni
tashkil etgan?
A) 83% dan ortiq B) 75%
C) 71,2% D) 80%dan kam
284. 1989-yili aholi milliy tarkibida o’zbeklar ulushi necha %ni tashkil
etgan?
A) 71,5% B) 72,5% C) 70,5% D) 73,5%
285. Quyidagi iqtisodiy geografik rayonlardan qaysi birida yoqilg’i sanoati
nisbatan sust rivojlangan?
A) Mirzacho’l B) Zarafshon
C) Janubiy D) Farg’ona
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
8/12


286. Mamlakatimizda 1-GES nechanchi yili, qaysi kanalda qurilgan?
A) 1926 yil Bo’zsuv kanalida
B) 1929-yil Bo’zsuv kanalida
C) 1926 yil Tallimarjon kanalida
D) 1926 yil Tovoqsoy kanalida
287. Kimyo sanoatining shakllanishi nechanchi yili qaysi kon ishga
tushirilishi bilan boshlandi?
A) 1932 yil, Sho’rsuv oltingugurt koni
B) 1950 yil, Sharg’un ko’mir koni
C) 1992 yil, Mingbuloq neft koni
D) 1940 yil, Farg’ona neft va gaz koni
288. Republikamizda noyob chig’anoqli marmar koni qaysi tog’ tizmasida
uchraydi?
A) Sulton Uvays B) Chalikalon
C) Nurota D) Piskom
289. Qorako’l qo’ylari qaysi viloyatlardan tashqari barcha viloyatlarda
boqiladi?
A) Toshkent, Andijon B) Samarqand, Navoiy
C) Buxoro, Qashqadaryo D) Samarqand, Buxoro
290. Qaysi shaharda rezina zavodida kalish, rezina quvurlar, mashina va
mexanizmlar uchun turli xil rezina qismlari ishlab chiqariladi?
A) Pop B) Chimboy C) Qarshi D) Sho’rchi
291. Lak-bo’yoq sanoati, sun’iy tola va to’qimalar ishlab chiqaruvchi
korxonalar qaysi viloyatda joylashgan?
A) Toshkent B) Sirdaryo
C) Xorazm D) Surxondaryo
292. Qanday kombinatlar ko’p miqdorda xomashyo va yoqilg’i ishlatadi?
A) Metallurgiya B) Oziq-ovqat
C) To’qimachilik D) Kimyo
293. Kasbi va Marhamat tumanlari qaysi viloyatlar tarkibiga kiradi?
A) Qashqadaryo, Andijon
B) Surxondaryo, Qashqadaryo
C) Xorazm, Qashqadaryo
D) Sirdaryo, Andijon
294. Termiz-Xirot-Karachi avtomagistral yo’li qaysi okeanga chiqish
imkonini beradi?
A) Hind B) Atlantika
C) Tinch D) Shimoliy muz
295. Geografik o’rnining qulayligi tufayli Toshkent nechanchi yildan
buyon poytaxt maqomida bo’lib kelmoqda?
A) 1930 yil B) 1980 yil
C) 1990 yil D) 1960 yil
296. Ohangaron daryosining o’rta oqimida qaysi suv ombori barpo
qilingan?
A) Tuyabo’g’iz B) Tuyamo’yin
C) Tolimarjon D) Taxiatosh
297. Mamlakatimizning eng sharqiy viloyati qaysi javobda to’g’ri
ko’rsatilgan?
A) Andijon B) Toshkent
C) Namangan D) Farg’ona
298. Mamlakatimizdagi eng yirik to’qimachilik korxonalaridan biri
hisoblangan shoyi kombinati qaysi shaharda joylashgan?
A) Marg’ilon B) Quvasoy
C) Qo’qon D) Rishton
299. Undan Toshkent, Namangan, Farg’ona viloyatlariga temiryo’l va
avtomobil yo’llari o’tadi. Bu ta’rifda keltirilgan shahar qaysi?
A) Qo’qon B) Rishton
C) Marg’ilon D) Asaka
300. Qaysi davlat O’zbеkiston Respublikasi bilan 1621 km li chegaraga
ega?
A) Turkmaniston B) Qirg’iziston
C) Afg’oniston D) Tojikiston
301. O’zbеkiston Respublikasidagi eng kichik maydonga ega 3 viloyat
nomi ko’rsatilgan javobni belgilang.
A) Sirdaryo, Andijon, Xorazm
B) Sirdaryo, Andijon, Namangan
C) Qoraqalpog’iston Navoiy, Buxoro
D) Sirdaryo, Andijon, Farg’ona
302. Qaysi shahar yaqinida yer yuzasining mutloq balandligi 727 m ga
yetadi?
A) Samarqand B) Farg’ona
C) Kattaqo’rg’on D) Toshkent
303. Olot tumani qaysi viloyat hududida joylashgan?
A) Buxoro B) Xorazm
C) Surxondaryo D) Navoiy
304. Navoiy viloyatidagi eng katta qishloq tumani qaysi variantda to’g’ri
ko’rsatilgan?
A) Tomdi B) Xatirchi
C) Karmana D) Konimex
305. O`zbеkiston Rеspublikasida dastlab tashkil qilingan erkin iqtisodiy
zonalar qaysi?
A) Navoiy, Angren, Jizzax
B) Navoiy, Angren, Qoqon
C) Urgut, Hazorasp, G’ijduvon
D) Navoiy, Angren, Urgut
306. Erkin iqtisodiy zonalardan qaysi biri “Korean air” kompaniyasi bilan
yaqindan hamkorlik qiladi?
A) Navoiy EIZ B) Angren EIZ
C) Urgut EIZ D) Qo’qon EIZ
307. Qaysi viloyat hududida 4 ta EIZ tashkil qilingan?
A) Toshkent B) Samarqand
C) Navoiy D) Xorazm
308. O’zbekistonning Sharqiy Osiyodagi asosiy iqtisodiy sheriklari qaysi
mamlakatlar hisoblanadi?
A) Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya
B) Xitoy, Rossiya, Turkiya
C) Rossiya, Yaponiya, Hindiston
D) KXDR, Yaponiya
309. O’zbekistonning Yevropadagi asosiy iqtisodiy sheriklari qaysi
davlatlar hisoblanadi?
A) Rossiya, Germaniya B) Rossiya, Gruziya
C) Rossiya, Polsha D) Rossiya, Turkiya
310. O’zbekistonning qaysi iqtisodiy geografik rayonlari 3 ta ma’muriy
birlikdan tashkil topgan?
A) Farg’ona, Zarafshon
B) Farg’ona, Toshkent
C) Farg’ona, Zarafshon, Janubiy
D) Quyi Amudaryo, Zarafshon
311. O’zbekistonga qo’shni bo’lgan qaysi mamlakatda 2018-yil “O’zbekiston
yili”deb e’lon qilindi?
A) Qozog’iston B) Tojikiston
C) Qirg’iziston D) Turkmaniston
312. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni hududida qaysi erkin iqtisodiy
zonalar tashkil qilingan?
A) “Hazorasp” EIZ va “Nukus-farm” EIZ
B) “G’ijduvon” EIZ va “Nukus-farm” EIZ
C) “Navoiy” EIZ va “Nukus-farm” EIZ
D) “Hazorasp” EIZ va “Boysun-farm” EIZ
313. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonida jami nechta qishloq tumanlari
mavjud?
A) 24 B) 23 C) 22 D) 25
314. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonidagi qaysi shaharda avtomobil zavodi
mavjud?
A) Pitnak B) Nukus
C) Urganch D) Qo’ng’irot
315. Chimqo’rg’on suv ombori qaysi daryodan suv oladi?
A) Qashqadaryo B) Surxondaryo
C) Sheroboddaryo D) Chirchiq
316. Gumbuloq konidan qanday foydali qazilma qazib olinadi?
A) neft-tabiiy gaz B) osh tuzi
C) fosforit D) marmar
317. “O’zbekneft” tresti 1924 yili qaysi shaharda tashkil qilindi?
A) Qo’qon shahrida B) Samarqand shahrida
C) Toshkent shahrida D) Buxoro shhrida
318. Tumanlar, shaharlar, viloyatlarni tashkil etish, tugatish, ularning
nomini hamda chеgaralarini o’zgartirish masalalari O`zbеkiston
Rеspublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida ko`rsatilgan?
A) 78 moddada B) 69 moddada
C) 81 moddada D) 51 moddada
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
9/12


319. Qoraqalpog`iston Rеspublikasi O`zbеkiston Rеspublikasi tarkibiga
suvеrеn davlat sifatida nеchanchi yil kirgan?
A) 9 yanvar 1992 y. B) 6 dеkabr 1993y.
C) 12 mart 1991 y. D) 5 yanvar 1992 y.
320. Viloyatlar ichida aholining sanoatda bandligi qaysi viloyatda yuqori?
A) Navoiy viloyatida
B) Andijon viloyatida
C) Qashqadaryo viloyatida
D) Toshkеnt viloyatida
321. Ekinlar ekiladigan yеrlar maydoning aholi jon boshiga kattaligi
jihatidan qaysi viloyat yetakchi o’rinni egallaydi?
A) Sirdaryo viloyati B) Andijon viloyati
C) Qashqadaryo viloyati D) Namangan viloyati
322. Rеspublikaning qaysi hududida urbanizatsiya darajasi yuqori?
A) Qoraqalpog`iston Rеspublikasida
B) Farg`ona viloyatida
C) Andijon viloyatida
D) Samarqand viloyatida
323. So’nggi
yillarda
O`zbеkiston
ishlab
chiqarish
kuchlarini
joylashtirishda qaysi omilning ta'siri kuchaydi?
A) Mеhnat rеsursi B) Ekologik
C) Transport D) Xom ashyo
324. Kombinatlashuv qaysi tarmoq uchun xos emas?
A) To’qimachilik B) Mashinasozlik
C) Mеtallurgiya D) Yengil sanoat
325. O`zbеkiston quyidagi viloyatlari orasida ko`proq qishloq xo’jalik
xususiyatiga ega bo`lgani qaysi?
A) Surxondaryo B) Farg`ona
C) Qashqadaryo D) Navoiy
326. Qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishini tashkil etishning ijtimoiy shaklini
aniqlang?
A) Agrosanoat intеgratsiyasi
B) Qishloq xo’jaligi rayoni
C) Dеhqonchilik va qayta ishlash soxasi
D) Intеnsivlash
327. Qaysi hududda meva-sabzavot
mahsulotlarini
qayta
ishlash
yaxshiroq rivojlangan?
A) Toshkеnt B) Farg`ona
C) Qashqadaryo D) Quyi Amudaryo
328. Qaysi mamuriy birliklar guruhi qorako’lchilik yaxshi rivojlanganligi
bilan ajralib turadi?
A) Qoraqalpog`iston, Navoiy
B) Toshkеnt, Farg`ona
C) Surxondaryo, Namangan
D) Jizzax, Surxondaryo
329. Qaysi iqtisodiy rayon O`zbеkistonning 4,3 % maydonini egallagan
holda yalpi qishloq xo’jaligi mahsulotining 25 % dan ortigini bеradi?
A) Farg`ona B) Quyi Amudaryo
C) Mirzacho’l D) Toshkеnt
330. Eng ko`p qishloq xo’jalik mahsulotlari yеtishtiradigan viloyatlar
guruhini aniqlang?
A) Samarqand, Toshkеnt
B) Samarqand, Farg`ona
C) Samarqand, Qashqadaryo
D) Samarqand, Andijon
331. Tirik vaznda eng ko`p go`sht yеtkazuvchi viloyatlar guruhini toping?
A) Samarqand, Toshkеnt, Qashqadaryo
B) Jizzax,QoraqalpoG`iston Rеspublikasi
C) Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro
D) Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax
332. Parranda tuxumi yеtishtirish bo’yicha eng yaxshi rivojlangan
viloyatlar guruhini toping?
A) Toshkеnt, Samarqand
B) Andijon, Toshkеnt
C) Farg`ona, Samarqand
D) Samarqand, Qashqadaryo
333. Fеrmеr xo’jaliklari soniga ko`ra eng jadal rivojlanayotgan viloyatlar
guruhini aniqlang?
A) Qashqadaryo, Toshkеnt
B) Qashqadaryo, Jizzax
C) Qashqadaryo, Farg`ona
D) Qashqadaryo, Xorazm
334. Samarqand viloyati aholisining nеcha foizdan ko`progi qishloqlarda
yashaydi?
A) 64% B) 45% C) 50% D) 53%
335. Nechanchi yili Angren ko’mir konidan yerosti gazogeneratorlarida
ko’mirni yuqori bosim ostida havo oqimi yordamida gazga
aylantiradigan “Yerostigaz” stansiyasi ishga tushirilgan edi?
A) 1961-yil B) 1963-yil
C) 1960-yil D) 1962-yil
336. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi ko’mir koni va uni
ishga tushirilgan yili?
A) Sharg’un 1950 yil B) Sharg’un 1959yil
C) Boysun 1950 D) Boysun 1959 yil
337. Mamlakatimizda mavjud IES lar berilgan qatorni aniqlang?
A) Sirdaryo, Toshkent, Yangi Angren
B) Boysun, Talimarjon
C) Navoiy, Talimarjon
D) Tuyamoyin, Boysun, Farxod
338. Anorlari bilan azaldan mashhur hududlar …?
A) Quva- Farg’ona, Dashtnovvot- Surxondaryo
B) Quva-Andijon Dashmobod, Samarqand
C) Dashtnovvot- Surxondaryo, Dashmobod- Samarqand
D) Quva-Farg’ona, Dashmobod-Samarqand
339. Qorako’l qo’ylari qaysi viloyatlardan tashqari barcha viloyatlarda
boqiladi?
A) Toshkent, Namangan B) Samarqand, Buxoro
C) Samarqand, Navoiy D) Buxoro , Qashqadaryo
340. Qanday kombinatlar ko’p miqdorda xomashyo va yoqilg’i ishlatadi?
A) Metallurgiya B) Kimyo
C) Oziq-ovqat D) To’qimachilik
341. Qaysi metallurgiya temir rudasi qazib chiqarish cho’yan, po’lat
eritish, prokat va ferroqotishmalar ishlab chiqarishdan iborat?
A) Qora metallurgiya
B) Rangli metallurgiyaning og’ir metallar tarmog’i
C) Qora va rangli metallurgiya
D) Rangli metallurgiya
342. Katta sanoat rayonlari berilgan qator?
A) Angren-Olmaliq, Toshkent-Chirchiq
B) Angren-Olmaliq, Janubiy
C) Toshkent –Yangiyo’l , Andijon-Asaka
D) Toshkent -Chirchiq, Janubiy Xorazm
343. Poyabzal fabrikalari qayerlarda joylashgan?
A) Toshkent, Farg’ona B) Buxoro, Urganch
C) Toshkent, Termiz D) Bekobod, Buxoro
344. O’zbеkistonga chegaradosh bo’lmagan viloyatlarni belgilang?
A) Hirot, Badaxshon, Issiqko’l
B) Axal, Mari, Lebop
C) Xo’jand, Osh, Kashmir
D) Botken, Shimkent, Oqto’ba
345. O’zbekistonning Markaziy Osiyodagi asosiy sheriklari?
A) Qozog’iston, Turkmaniston
B) Afg’oniston, Hindiston
C) Tojikiston, Turkiya
D) Mo’g’iliston, Qirg’iziston
346. O’zbekistonning Yevropadagi asosiy sheriklari ?
A) Rossiya, Germaniya B) Rossiya, Turkiya
C) Rossiya, Polsha D) Rossiya, Gruziya
347. O’zbekistonga qaysi qo’shni mamlakatda “2018-yil O’zbekiston
yili”deb e’lon qilindi?
A) Qozog’iston B) Turkmaniston
C) Qirg’iziston D) Tojikiston
348. O’zbekistonda birinchi GES qayerda va qachon ishga tushirilgan?
A) 1926-y Toshkent B) 1966-y Toshkent
C) 1936-y Andijon D) 1924-y Kattaqo’rg’on
349. O’zbekiston aholisi etnik tarkibi necha foizi o’zbeklardan iborat?
A) 82,9% B) 70% C) 81,3% D) 76,2%
350. O’zbekistonda eng yirik IES qaysi varinatda to’g’ri ko’rsatilgan?
A) Sirdaryo IES B) Agren IES
C) Navoiy IES D) Tollimarjon IES
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
10/12


351. O’zbеkistonda ko’mir qazib chiqariladigan konlar soni qancha?
A) 3 ta B) 4 ta C) 5 ta D) 6 ta
352. O’zbеkistonda qishloq aholisi nеcha foizni tashkil etadi?
A) 60 % B) 70 % C) 55 % D) 65 %
353. O`zbekistondagi neft va gaz konlarini aniqlang.
A) Shimoliy So`x, Janubiy Olamushuk, Qo`ytosh
B) Arkutsoy, Jarqoq, Omonota
C) Saritosh, Pachkamar, Chimyon
D) Odamtosh, Boybichakon, Gumbuloq
354. O’zbekistonda qaysi viloyatda ikkita neftni qayta ishlaydigan zavod
mavjud?
A) Farg’ona B) Toshkent
C) Andijon D) Buxoro
355. Surxondryo viloyatining Sariosiyo tumani xavosi qanday zaxarli gaz
bilan ifloslanadi?
A) Oltingugurt B) Ammiak C) Ftor D) Azot
356. O’zbеkistonda 60-yillarda ochilgan gaz konini toping?
A) Gazli B) Janubiy olamushuk
C) Ko’kaydi D) Jarqoq
357. O‘zbekistonda 1960 yillar oxiridan nima boshlandi?
A) Oltinni sanoat usulida qazib olish
B) Ko‘mirni sanoat usulida qazib olish
C) Neftni sanoat usulida qazib olish
D) Gazni sanoat usulida qazib olish
358. Mamlakatimiz neftni qayta ishlash korxonalari quvvati qancha?
A) 11 mln tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega
B) 10 mln tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega
C) 9 mln tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega
D) 8 mln tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega
359. Qaysi kon 1992 yilda ishga tushirildi?
A) Mingbuloq neft koni B) Angren koni
C) Boysun koni D) Sho‘rtan koni
360. O‘zbekistonda birinchi neft koni qachon ochilgan?
A) 1904 yilda Chimyon
B) 1914 yilda Qorovulbozor
C) 1904 yilda Mingbuloq
D) 1914 yilda Chimyon
361. O‘zbekistonda hozirda qancha gaz qazib olinadi?
A) 59 mlrd mlrd kub metr
B) 39 mlrd mlrd kub metr
C) 49 mlrd mlrd kub metr
D) 69 mlrd mlrd kub metr
362. Eng ko‘p don yetishtiruvchi viloyatlar guruhini aniqlang?
A) Qashqadaryo, Samarqand, Andijon
B) Qashqadaryo, Sirdaryo, Farg‘ona
C) Qashqadaryo, Namangan, Xorazm
D) Qashqadaryo, Navoiy, Surxondaryo
363. Hаrаkаtlаr
strаtеgiyasining
«IqtisоdiyotnI
rivоjlаntirish

libеrаllаshtirish» dеb nоmlаngаn ……………….ustuvоr yo‘nаlishi?
A) Uchinchi B) To`rtinchi
C) Birinchi D) Ikkinchi
364. Mamlakatda dastlab elektr quvvatidan foydalanish qaysi vaqtga
to‘g‘ri keladi?
A) XX asrning 20 yillariga to‘g‘ri keladi
B) XX asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi
C) XX asrning boshlariga to‘g‘ri keladi
D) XIX asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi
365. Sanоat tarmоqlarining mahsulоt ishlab chiqarish tarkibida yengil
sanoat ulushi qanchaga teng (2017y)?
A) 16,3 B) 18,9 C) 13,6 D) 15,1
366. O‘zbekiston yalpi ichki mahsulotida sanoatning ulushi (2018 y)
qancha?
A) 30,6 B) 36,1 C) 31,6 D) 36,0
367. Sirdaryo viloyati hududining kattaligi jihatidan nechanchi o`rinda
turadi?
A) 11-o`rin B) 8-o`rin
C) 9-o`rin D) 10-o`rin
368. Qodiriy, Bo‘rijar, Tovoqsoy GESlari qaysi kanalda qurilgan?
A) Bo‘zsuv B) Qumqo‘rg‘on
C) Katta Farg‘ona D) Hazarbog‘
369. Respublikamizda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi
necha foiz (2017 y)?
A) 54,9 B) 59,8 C) 54,8 D) 59,4
370. Viloyatlar ichida aholining sanoatda bandligi qaysi viloyatda yuqori?
A) Navoiy viloyatida B) Sirdaryo viloyatida
C) Toshkent viloyatida D) Samarqand viloyatida
371. Quvvati (3,2 mln. kvt.)ga teng GRES?
A) Tolimarjon B) Yangiangren
C) Angren D) Navoiy
372. Qaysi GRES xomashyo sifatida mahalliy ko‘mirdan foydalanadi ? 159-
bet
A) Yangi Angren B) Angren
C) Toshkent D) Farhod
373. Respublika elektr energiya ishlab chiqarishda quyidagilardan qaysi
viloyatda nisbatan ko`p ishlab chiqaradi?
A) Toshkent B) Andijon
C) Namangan D) Qashqadaryo
374. Qiyin eruvchi metallar guruhini ko‘rsating?
A) Volfram molibden B) Uran germaniy
C) Uran volfram D) Oltin molibden
375. Aholiga xizmat ko‘rsatish sohalarini joylashtirish muammolari bilan
shug‘ullangan olim...?
A) V.Kristaller B) A.Veber
C) I.Tyunen D) T.Xagerstrant
376. Rangli metallurgiyaning asosiy mahsuloti? 96-bet
A) Oltin, uran B) Kumush, germaniy
C) Uran, germaniy D) Volfram, molibden
377. Sirdaryo viloyati sanoat mahsulotining asosiy qismi qaysi tarmoq
hissasiga to‘gri keladi?
A) Elektr energetika sanoati
B) Oziq –ovqat sanoati
C) Rangli metallurgiya sanoati
D) Kimyo sanoati
378. Respublikamizda sement ishlab chiqarilayotgan shaharlar guruhini
belgilang?
A) Angren, Ohangaron, Quvasoy
B) Quvasoy, Angren, Nukus
C) Samarqand, Quvasoy, Angren
D) Angren, Buxoro, Navoiy
379. Marhamat tumani qaysi viloyatda joylashgan ?
A) Andijon viloyatida
B) Sirdaryo viloyatida
C) Namangan viloyatida
D) Qashqadaryo viloyatida
380. Ruda xomashyosida asosiy elementlar uchraydi bular qaysilar?
A) Temir, qalay, qo‘rg‘oshin
B) Tellur, mis ruh
C) Mishiak, alyumin
D) Alyumin, mis, qo‘rg‘oshin
381. Quyidagilardan qaysi biri eng yirik neft koni?
A) Ko‘kdumaloq B) Muborak
C) Polvontosh D) Ko‘kayti
382. Respublikamizdagi Qalmoqqirkondan qanday rangli metall qazib
olinadi?
A) Mis B) Oltin C) Rux D) Kumush
383. Navoiy tog‘ kon metallurgiya kombinati korxonalarini joylashtirishda
qaysi omil yetakchi?
A) Xom ashyo B) Energetika
C) Mehnat resurslari D) Transport
384. Quyidagilar ichidan sanoat shaharlarini aniqlang?
A) Chirchiq, Angren, Olmaliq, Bekobod
B) Chirchiq, Angren, Olmaliq, To‘ytepa
C) Chirchiq, Angren, Olmaliq, Sherobod
D) Chirchiq, Angren, Gurlan, Bekobod
385. Azot ishlab chiqarish kombinatlari qaysi shaharlarda joylashgan.
A) Farg‘ona va Navoiyda
B) Farg‘ona va Muborakda
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
11/12


C) Toshkent va Farg‘onada
D) Toshkent va Navoiyda
386. Dastlabki mashinasozlik korxonalarida qanday mahsulotlar ishlab
chiqarilgan?
A) Metallga ishlov berish, ta’mirlash ustaxonalari korxonalari
B) Liftlar
C) Ventilatorlar, nasoslar
D) Turbokompressorlar
387. Respublikamiz aholisining 11 %i dan ortiq qismi quyidagilardan qaysi
viloyatda istiqomat qiladi?
A) Samarqand B) Surxondaryo
C) Xorazm D) Sirdaryo
388. Quyidagilardan
boshqalariga
qaraganda
nisbatan
janubroqda
joylashgan aholi manzilgohini belgilang ?
A) Denov B) Marjonbuloq
C) Bo’ston D) Karmana
389. Quyidagilardan Buxoro viloyatiga tegishli tumanlar to’g’ri berilgan
variantni belgilang ?
A) Romitan, Jondor B) Shofirkon, Nurobod
C) Olot, Poyariq D) Zarbdor, Romiton
390. Quyidagilardan Namangan shahrida joylashgan aholi punktlarini
belgilang.
A) Chust, To’raqo’rg’on
B) Chust, Shaxrixon
C) Marhamat, Uchqo’rg’on
D) Kosonsoy, Marg’ilon
391. Quyidagilardan viloyatlar kesimida aholi zichligining kamayib borish
tartibi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
A) Andijon, Farg`ona, Xorazm
B) Farg`ona, Andijon, Samarqand
C) Andijon, Navoiy, Xorazm
D) Sirdaryo, Toshkеnt Andijon
392. Quyidagilardan Surxondaryo viloyatiga tegishli tumanlar guruhi
to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang?
A) Sariosoiyo, Oltinsoy B) Denov, Olot
C) Dexqonobod, Angor D) Sho’rchi, G’uzor
393. Asosiy kimyo sanoati tarmoqlarini joylashtirilishiga ta`sir etuvchi
ustuvor omillarni bеlgilang
A) Xom ashyo, ekologiya, istе`molchi
B) Xom ashyo, ishchi kuchi
C) Transport, istе`mol
D) Xom ashyo, energiya
394. Elеktrotеxnika sanoatini joylashinishiga ta`sir etuvchi omillarni
ko`rsating
A) Malakali ishchi kuchi, IGO`
B) Malakali ishchi kuchi, suv
C) Malakali ishchi kuchi, istе`mol
D) Malakali ishchi kuchi, xom ashyo
395. I Tyunеnning “Biqiq davlat” kitobi qachon nashrdan chiqqan.
A) 1826 yil B) 1476 yil
C) 1336 yil D) 1956 yil
396. Iqtisodiy gеografik tadqiqotning asosiy uch bosqichini ajrating.
A) Tahlil, tashxis, bashorat
B) Analiz, xulosa, sintеz
C) Tizim tarkib, tarkibiy tahlil, tarkibiy tashxis
D) Tahlil, tashxis, xulosa
397. Kombinatsiya ishlab chiqarishning qaysi sohalarida uchraydi.
A) Mеtallurgiya, oziq-ovqat, yengil sanoati
B) Qishloq xo`jaligi, transport, xizmat ko`rsatish sohalari
C) Transport, xizmat ko`rsatish sohalari
D) Mashinasozlik, ximiya, energеtika
398. Kеlajak va o`tmish, hozirgi vaziyatdan kеlib chiqqan holda, hodisa va
voqе’alarni bashorat qilishda qaysi usuldan foydalaniladi.
A) Ekstrapolyatsiya B) Ekspertiza
C) Dеlfi D) Prognoz usulidan.
399. Minyeral o`gitlar ichida kaliy o`gitini ishlab chiqarish gеografiyasi
qaysi omil bilan bеlgilanadi.
A) Xom-ashyo omil B) Gеografik
C) Tabiiy omil D) Gеomorfologik
400. O`zbеkistondagi iqtisodiyot tarmoqlari va HICHM larini ajratish,
tadqiq qilishda qaysi olim samarali ishlar olib borgan.
A) Z.N.Akramov B) Y.G. Saushkin
C) K.I. Ivanov D) Ye.B. Alaеv
000000
Preview
31.07.2021
SATT A.5.12.DWXQQR © SHAMS 2009-2021
Urganch davlat universiteti
12/12

Yüklə 288,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin