1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə1/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#83951
  1   2   3   4   5   6   7   8


1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?

A) ehtimal, dağıdıcılıq, mənfəətin və ya zərərin qazanılması mümkünlüyü, yayılma dərəcəsi, əmələgəlmə mənbəyi

B) ehtimal, dağıdıcılıq, mənfəətin və ya zərərin qazanılması mümkünlüyü, yayılma dərəcəsi, əmələgəlmə mənbəyi, itkilərin aşağı salınması

C) dağıdıcılıq, mənfəətin və ya zərərin qazanılması mümkünlüyü, yayılma dərəcəsi, əmələgəlmə mənbəyi, itkilərin aşağı salınması

D) ehtimal, dağıdıcılıq, mənfəətin qazanılması mümkünlüyü, yayılma dərəcəsi, əmələgəlmə mənbəyi, itkilərin aşağı salınması

E) dağıdıcılıq, zərərin qazanılması mümkünlüyü, yayılma dərəcəsi, əmələgəlmə mənbəyi, itkilərin aşağı salınması2. Risk nədir?

A) hazırda və ya gələcəkdə arzu edilməyən, ya da daha az arzu edilən, nəticənin potensial ehtimalıdır.

B) hazırda arzu edilməyən, ya da daha az arzu edilən, nəticənin potensial ehtimalıdır.

C) gələcəkdə arzu edilməyən, ya da daha az arzu edilən, nəticənin potensial ehtimalıdır.

D) hazırda və ya gələcəkdə arzu edilməyən, nəticənin potensial ehtimalıdır.

E) hazırda və ya gələcəkdə arzu edilməyən, ya da daha az arzu edilməyən, nəticənin potensial ehtimalıdır.3. Adi risk nədir?

A) Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan, qeyri-müəyyən hadisə olub, tez-tez təhlükə törədən, zərərlərə səbəb olan və ona görə də sığortaya maraq yaradan hadisəni adi risk adlandırırlar.

B) Qeyri-müəyyən hadisə olub, tez-tez təhlükə törədən, zərərlərə səbəb olan və ona görə də sığortaya maraq yaradan hadisəni adi risk adlandırırlar.

C) Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan, qeyri-müəyyən hadisə olub, zərərlərə səbəb olan və ona görə də sığortaya maraq yaradan hadisəni adi risk adlandırırlar.

D) Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan, qeyri-müəyyən hadisə olub, tez-tez təhlükə törədən, sığortaya maraq yaradan hadisəni adi risk adlandırırlar.

E) Tərəflərin iradəsindən asılı olan, qeyri-müəyyən hadisə olub, tez-tez təhlükə törədən, zərərlərə səbəb olan və ona görə də sığortaya maraq yaradan hadisəni adi risk adlandırırlar.4. Risk idarəetməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Risklərin aşkar edilməsi, təhlili və onlara iqtisadi cəhətdən nəzarət etməklə əlaqədar olan idarəetmə prosesi başa düşülür.

B) Təhlili və onlara iqtisadi cəhətdən nəzarət etməklə əlaqədar olan idarəetmə prosesi başa düşülür.

C) Risklərin aşkar edilməsi, təhlili və onlara iqtisadi cəhətdən nəzarət etməklə əlaqədar olmayan idarəetmə prosesi başa düşülür.

D) Risklərin aşkar edilməsi, təhlili və onlara iqtisadi cəhətdən nəzarət etmədən idarəetmə prosesi başa düşülür.

E) Riskləri aşkar etmədən, təhlili və onlara iqtisadi cəhətdən nəzarət etməklə əlaqədar olan idarəetmə prosesi başa düşülür.5. Risklər nələrə təhlükə yarada bilər?

A) Risklər mal, iş və xidmət istehsalçılarının aktivlərinə və gəlirlərinə təhlükə yarada bilər.

B) Risklər iş və xidmət istehsalçılarının aktivlərinə və gəlirlərinə təhlükə yarada bilər.

C) Risklər mal və xidmət istehsalçılarının aktivlərinə və gəlirlərinə təhlükə yarada bilər.

D) Risklər mal, iş və xidmət istehsalçılarının gəlirlərinə təhlükə yarada bilər.

E) Risklər mal, iş və xidmət istehsalçılarının aktivlərinə təhlükə yarada bilər.6. Risk idarəetməsi sistemində risklərin idarə edilməsini neçə mərhələyə ayırırlar?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 2

E) 6


7. Risk idarəetməsi sistemində risklərin idarə edilməsini hansı mərhələyə ayırırlar?

1-risklərin eyniləşdirilməsi və ya müəyyən edilməsi,

2-riskin baş verməsi ilə onun potensial nəticələrinin qiymətləndirilməsi,

3-riskin özünün idarə edilməsi, yəni riskin baş verməsi nəticələrinin optimallaşdırılmasına imkan verən müəyyən üsulların seçilməsi,

4- riskin baş verməsi nəticələrinin optimallaşdırılmasına imkan verən müəyyən üsulların seçilməsi,

5-risklərin idarə edilməsi və onlara nəzarət etmə.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,2,3,5

D) 1,2,4,5

E) 1,3,4,58. Risklərin idarə edilməsinin birinci mərhələsinıyi nəzərdə tutur?

A) Risk idarəetməsi subyektinin fəaliyyətinə və ya mövcud olmasına məxsus olan risklərin əmələ gəlməsinin dəqiqləşdirilməsini və təsnifatını nəzərdə tutur.

B) Risk idarəetməsi subyektinin fəaliyyətinə məxsus olan risklərin əmələ gəlməsinin dəqiqləşdirilməsini və təsnifatını nəzərdə tutur.

C) Risk idarəetməsi subyektinin fəaliyyətinə və ya mövcud olmasına məxsus olan risklərin əmələ gəlməsinin dəqiqləşdirilməsini nəzərdə tutur.

D) Risk idarəetməsi obyektin idarə edilməsinə və ya mövcud olmasına məxsus olan risklərin əmələ gəlməsinin dəqiqləşdirilməsini və təsnifatını nəzərdə tutur.

E) Risk idarəetməsi subyektinin fəaliyyətinə və ya mövcud olmasına məxsus olmayan risklərin əmələ gəlməsinin dəqiqləşdirilməsini və təsnifatını nəzərdə tutur.9. Subyekt kimi kimlər çıxış edə bilər?

A) Subyekt kimi dövlət, təsərrüfat subyekti (xüsusi sahibkar və hüquqi şəxs) və nəhayət, insan çıxış edə bilər.

B) Subyekt kimi dövlət və insan çıxış edə bilər.

C) Subyekt kimi təsərrüfat subyekti (xüsusi sahibkar və hüquqi şəxs) və nəhayət, insan çıxış edə bilər.

D) Subyekt kimi dövlət və təsərrüfat subyekti (xüsusi sahibkar və hüquqi şəxs) çıxış edə bilər.

E) Subyekt kimi xüsusi sahibkar və hüquqi şəxs çıxış edə bilər.10. Dövlət idarəetməsi vəzifəsinin genişliyi hansı üsulların seçilməsi ilə müəyyən edirlər?

A) vətəndaşların sosial təminatının səviyyəsinin təmin edilməsi zəruriliyi, nəhayət, iri həcmli təbii fəlakətlərin qarşısının alınması üçün vəsaitlərə olan təcili tələbatın yüksək ehtimalını bu cür risklərin idarə edilməsi üsullarının seçilməsi ilə müəyyən edirlər.

B) vətəndaşların sosial təminatının səviyyəsinin təmin edilməsi zəruriliyi, nəhayət, iri həcmli təbii fəlakətlərin qarşısının alınmaması üçün vəsaitlərə olan təcili tələbatın yüksək ehtimalını bu cür risklərin idarə edilməsi üsullarının seçilməsi ilə müəyyən edirlər.

C) vətəndaşların sosial təminatının səviyyəsinin təmin edilməməsi , nəhayət, iri həcmli təbii fəlakətlərin qarşısının alınması üçün vəsaitlərə olan təcili tələbatın yüksək ehtimalını bu cür risklərin idarə edilməsi üsullarının seçilməsi ilə müəyyən edirlər.

D) vətəndaşların sosial təminatının səviyyəsinin təmin edilməsi zəruriliyi, nəhayət, kiçik həcmli təbii fəlakətlərin qarşısının alınması üçün vəsaitlərə olan təcili tələbatın yüksək ehtimalını bu cür risklərin idarə edilməsi üsullarının seçilməsi ilə müəyyən edirlər.

E) vətəndaşların sosial təminatının səviyyəsinin təmin edilməsi zəruriliyi, nəhayət, orta həcmli təbii fəlakətlərin qarşısının alınması üçün vəsaitlərə olan təcili tələbatın yüksək ehtimalını bu cür risklərin idarə edilməsi üsullarının seçilməsi ilə müəyyən edirlər.11. Geniş mənada risk idarəetməsinin obyekti məvhumu dedikdə başa düşülür?

A) İdarə subyektinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin kompleksi kimi başa düşülür.

B) İdarə obyektinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin kompleksi kimi başa düşülür.

C) İdarə subyektinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan əmlak mənafelərinin kompleksi kimi başa düşülür.

D) Vətəndaşların fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin kompleksi kimi başa düşülür.

E) Sığorta şirkətlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin kompleksi kimi başa düşülür.12. Əmlak mənafeləri kompleksi nələri xarakterizə edə bilər?

A) İdarə suybektinin aktivlərini və öhdəliyini, maliyyə orqanlarını və maliyyə nəticələrini xarakterizə edə bilər.

B) İdarə suybektinin öhdəliyini, maliyyə orqanlarını və maliyyə nəticələrini xarakterizə edə bilər.

C) İdarə suybektinin aktivlərini , maliyyə orqanlarını və maliyyə nəticələrini xarakterizə edə bilər.

D) İdarə suybektinin aktivlərini və öhdəliyini və maliyyə nəticələrini xarakterizə edə bilər.

E) İdarə suybektinin aktivlərini və öhdəliyini, maliyyə orqanlarını xarakterizə edə bilər.13. Risk menecmentinin obyekti kimi əmlak mənafelərini hansı qayda ilə təsnifləşdirmək olar?

1-təsərrüfatçılıq subyektlərinin əsas və dövriyyə vəsaitlərinin, ev əmlakının və fərdi mülkün, idarə subyektinin mülkiyyətində olan qeyri- material aktivlərinin daxil edildiyi əmlak hüquqlarına və əmlaka sahib olmaqla, onlara sərəncam verməklə və onlardan istifadə etməklə əlaqədar olan əmlak mənafeləri,

2-əmlak və əmlak hüquqlarma sahib olmaqla, onlara sərəncam verməklə və onlardan istifadə etməklə əlaqədar olan, hüquqi öhdəliklərin və müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi, ya da müəyyən hərəkətlər etmə və ya fəaliyyətsizlik (hüquqşünaslıqda bu cür öhdəliyi delikt adlandırırlar) nəticəsində üçüncü şəxslərin əmlak mənafelərinə vurulan ziyan nəticəsində əmələ gələn əmlak mənafeləri,

3-fiziki şəxslərin həyatı, sağlamlığı, əmək qabiliyyəti və pensiya təminatı ilə əlaqədar olan əmlak mənafeləri,

4-konstitutsiyaya əsasən dövlət xoşagəlməz hadisələr baş verdikdə vətəndaşların əmlak mənafeləri.

A) 1,2,3

B) 1,2

C) 2,3,4D) 1,3,4

E) 1,2,414. Riskin eyniləşdirilməsi əsasında risklərin müxtəlif təsnifatını necə ayırmaq olar?

1-təbii hadisələrlə (firtına, zəlzələ, daşqın və s.) şərtləşdirilmiş,

2-texnogen və məişət mühiti ilə əlaqədar,

3-sahibkarlıq, maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar,

4-üçüncü şəxslərə vurulmuş zərər üçün mülki məsuliyyətlə əlaqədar,

5-siyasi risklər.

A) 1,2,3,4,5

B) 1,2,3

C) 2,4,5

D) 3,4,5

E) 1,3,515. Risk menecmenti məqsədləri üçün riskləri onların xassə əlamətlərinə necə bölüşdürmək zəruridir?

A) xalis və təcrübəyə əsaslanmayanlar

B) siyasi-inzibati risklər

C) maliyyə risklər

D) biznes risklər

E) ekoloci risklər16. Xalis risklərin hansı nəticələri ola bilər?

A) zərərin baş verməsi və ya onun olmaması, lakin riskin baş verməsinin nəticəsi kimi gəlirin alınmaması,

B) zərərin baş verməməsi və ya onun olmaması, lakin riskin baş verməsinin nəticəsi kimi gəlirin alınmaması

C) zərərin baş verməsi və ya onun olması, lakin riskin baş verməsinin nəticəsi kimi gəlirin alınmaması

D) zərərin baş verməsi və ya onun olmaması, lakin riskin baş verməməsinin nəticəsi kimi gəlirin alınmaması

E) zərərin baş verməsi və ya onun olmaması, lakin riskin baş verməsinin nəticəsi kimi gəlirin alınması17. Təcrübəyə əsaslandırılmayan risklər dedikdə nə başa düşülür?

A) Risklərin baş verməsi ilə həm mənfəətin alınmasını, həm də zərərin vurulmasına səbəb olması başa düşülür.

B) Risklərin baş verməsi ilə həm mənfəətin alınmamasını, həm də zərərin vurulmasına səbəb olması başa düşülür.

C) Risklərin baş verməməsi ilə həm mənfəətin alınmasını, həm də zərərin vurulmasına səbəb olması başa düşülür.

D) Risklərin baş verməsi ilə həm mənfəətin alınmasını, həm də zərərin vurulmasına səbəb olmaması başa düşülür.

E) Risklərin baş verməsi ilə həm mənfəətin alınmasını, həm də gəlirin əldə olunmasına səbəb olması başa düşülür.18. Təcrübəyə əsaslandırılmayan risklər hansı xüsusiyyəti daşıyır?

A) Risk menecmenti subyektinin qərarı ilə əlaqədardır və ona görə də obyektiv xüsusiyyət deyil, subyektiv xüsusiyyət daşıyır.

B) Risk menecmenti sığortaçının qərarı ilə əlaqədardır və ona görə də obyektiv xüsusiyyət deyil, subyektiv xüsusiyyət daşıyır.

C) Risk menecmenti sığortalının qərarı ilə əlaqədardır və ona görə də obyektiv xüsusiyyət deyil, subyektiv xüsusiyyət daşıyır.

D) Risk menecmenti üçüncü şəxsin qərarı ilə əlaqədardır və ona görə də obyektiv xüsusiyyət deyil, subyektiv xüsusiyyət daşıyır.

E) Risk menecmenti subyektinin qərarı ilə əlaqədardır və ona görə də subyektiv xüsusiyyət deyil, obyektiv xüsusiyyət daşıyır.19. Xalis risklərin neçə cür təzahür forması ola bilər?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


20. Xalis risklərin hansı təzahür forması ola bilər?

A) zərərlərin vurulması və ya zərərlərin olmaması

B) zərərlərin vurulması və ya zərərlərin olması

C) zərərlərin olmaması

D) zərərlərin olması

E) zərərlərin olmaması vəya zərərlərin vurulmaması21. Xalis risklərə hansı riskləri aid etmək olar?

1-yanğınlar

2-təbii fəlakətlər

3-partlayışlar və onlara oxşar və onlarla əlaqədə olan risklər

4-müharibələr

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,3,4

D) 1,2,4

E) 3,4


22. Risk menecmenti subyekti üçün riskləri əmələgəlmə mənbələrinə görə neçə yerə ayırmaq olar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 6

E) 5


23. Risk menecmenti subyekti üçün əmələgəlmə mənbələrinə görə riskləri hansı risklərə ayırmaq olar?

A) xarici və daxili

B) texniki və biznes

C) siyasi və inzibati

D) maliyyə və kredit

E) əsas və təsadüfi24. Daxili risklər risk menecmenti obyektinin hansı təşkilati-funksional strukturu ilə əlaqədardır?

1-daxili istehsalat-təsərrüfat əlaqələrlə,

2-istehsalın tipi ilə,

3-istehsal və maliyyə axınlannın strukturu ilə,

4-obyektin işçi heyətinin miqdarı və başqa fərdi xüsusiyyətləri ilə,

5-subyektin fəaliyyəti ilə.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4,5

E) 1,2,3,525. Yayılma dərəcəsinə görə riskləri neçə yerə ayırmaq olar?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6


26. Yayılma dərəcəsinə görə riskləri hansı risklərə ayırmaq olar?

A) əsas və təsadüfi

B) texniki və biznes

C) siyasi və inzibati

D) maliyyə və kredit

E) xarici və daxili27. Risklərin əmələgəlmə miqdarları və tezliklərinə görə onları necə qrupa ayırmaq olar?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 6


28. Müntəzəm kiçik zərərlər hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər veriləndir və risk menecmenti subyekti üçün ciddi təhlükə yaratmır,

B) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər verilmir və risk menecmenti subyekti üçün ciddi təhlükə yaratmır,

C) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər veriləndir və risk menecmenti subyekti üçün ciddi təhlükə yaradır,

D) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər veriləndir və risk obyekti üçün ciddi təhlükə yaratmır,

E) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər veriləndir və risk obyekti üçün ciddi təhlükə yaradır.29. Müntəzəm böyük zərərlər hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) risk idarəetməsi subyektinin mövcud olması üçün ciddi təhlükə yaradır,

B) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər veriləndir və risk menecmenti subyekti üçün ciddi təhlükə yaratmır,

C) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər verilmir və risk menecmenti subyekti üçün ciddi təhlükə yaratmır,

D) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər veriləndir və risk obyekti üçün ciddi təhlükə yaratmır,

E) bu cür zərərlər tez-tez qabaqcadan xəbər veriləndir və risk obyekti üçün ciddi təhlükə yaradır.30. Risklərin hansı eyniləşdirmə alətlərindən istifadə edilə bilər?

1-risk menecmenti subyektinin fiziki cəhətdən yoxlanılması,

2-yoxlama vərəqləri,

3-proseslərin sxemləri,

4-səbəb-istintaq diaqrammaları,

5- təşkilati mexanizmin modeli,

6- risk indikatorları,

7- maliyyə nəticələrinin təhlili.

A) 1,2,3,4,5,6,7

B) 2,3,4,5,6

C) 1,3,5,6,7

D) 1,4,5,6,7

E) 2,4,5,6,731. Sığortada tarif dövrü nədir?

A) Statistik müşahidələrin aparıldığı dövr

B) Müqavilələrin bağlandığı dövr

C) Sığorta haqlarının hesablandığı dövr

D) Sığorta tariflərinin təyin edildiyi dövr

E) Zərərlərin müşahidə edildiyi dövr32. Zərərlərin inkişaf etməsinin təhlili nəyi proqnozlaşdırmağa imkan verir?

A) Sığortaçılar üçün mühüm olan göstəriciləri baş vermis, lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatını, zərərlilik dəyişmələri ehtiyatını və qəzalar ehtiyatını proqnozlaşdırmağa imkan verir.

B) Sığortalılar üçün mühüm olan göstəriciləri baş vermis, lakin bildirilmiş zərərlər ehtiyatını, zərərlilik dəyişmələri ehtiyatını və qəzalar ehtiyatını proqnozlaşdırmağa imkan verir.

C) Sığortaçılar üçün mühüm olan göstəriciləri baş vermis, lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatını və qəzalar ehtiyatını proqnozlaşdırmağa imkan verir.

D) Sığortaçılar üçün mühüm olmayan göstəriciləri baş vermis, lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatını, zərərlilik dəyişmələri ehtiyatını və qəzalar ehtiyatını proqnozlaşdırmağa imkan verir.

E) Sığortalılar üçün mühüm olan göstəriciləri baş vermis, lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatını, zərərlilik dəyişmələri ehtiyatını və qəzalar ehtiyatını proqnozlaşdırmağa imkan verir.33. Ehtimallar nəzəriyyəsi hansı prosesləri yerinə yetirməyə yol verir?

A) Yeni ərazidə və ya digər tədqiqat subyekti üçün tədqiq edilən yeni risklərin, ya da məlum olan risklərin kifayət qədər statistiki, yaxud dəqiq müşahidələri olmadıqda zərərlərin alınmış funksiyalarmın analogiyası üzrə modelləşdirməyə və tətbiq etməyə yol verir.

B) Yeni ərazidə və ya digər tədqiqat subyekti üçün tədqiq edilən yeni risklərin, ya da məlum olmayan risklərin kifayət qədər statistiki, yaxud dəqiq müşahidələri olmadıqda zərərlərin alınmış funksiyalarmın analogiyası üzrə modelləşdirməyə və tətbiqetməyə yol verir.

C) Yeni ərazidə və ya digər tədqiqat subyekti üçün tədqiq edilən yeni risklərin müşahidələri olmadıqda zərərlərin alınmış funksiyalarmın analogiyası üzrə modelləşdirməyə və tətbiqetməyə yol verir.

D) Yeni ərazidə və ya digər tədqiqat subyekti üçün tədqiq edilən yeni risklərin, ya da məlum olan risklərin kifayət qədər statistiki, yaxud dəqiq müşahidələri olduqda zərərlərin alınmış funksiyalarmın analogiyası üzrə modelləşdirməyə və tətbiqetməyə yol verir.

E) Yeni ərazidə və ya digər tədqiqat obyekti üçün tədqiq edilən yeni risklərin, ya da məlum olan risklərin kifayət qədər statistiki, yaxud dəqiq müşahidələri olmadıqda zərərlərin alınmış funksiyalarmın analogiyası üzrə modelləşdirməyə və tətbiqetməyə yol verir.34. Riskin qiymətləndirilməsinin mühüm elementi nədir?

A) Riskin baş verməsi nəticəsində vurulmuş maksimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

B) Riskin baş verməməsi nəticəsində vurulmuş maksimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

C) Riskin baş verməsi nəticəsində vurulmuş maksimum mümkün olmayan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

D) Riskin baş verməsi nəticəsində vurulmuş minimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.

E) Riskin baş verməsi nəticəsində vurulmamış maksimum mümkün olan zərərin proqnozlaşdırılmasıdır.35. Maksimum mümkün olan zərərin qiymətləndirilməsi üçün hansı amillər təhlil edilir?

1-obyektin planından istifadə edilir,

2-yanğın təhlükəsizliyi sistemi, yanğının başqa binalara keçməsinin qaraısını alan təcridetmə və yayılmama sistemləri öyrənilir,

3-istehsalatda binalar və qurğular tikildikdə istifadə edilən materialların yanması təhlil edilir,

4-sığorta haqqı hesablanır .

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 2,3,4

D) 1,2,4

E) 2,4


36. Risk idarəetməsi prosesində riskin və zərərlərin hesablanılmasının təhlil edilməsi prosesi hansı proseslərdir?

A) Risklərin hərəkətinin və onların vurduqları zərərlərin riyazi qiymətləndirilməsinə və modelləşdirilməsinə əsaslandırılmış mürəkkəb prosesdir.

B) Risklərin vurduqları zərərlərin riyazi qiymətləndirilməsinə və modelləşdirilməsinə əsaslandırılmış mürəkkəb prosesdir.

C) Risklərin hərəkətinin qiymətləndirilməsinə və modelləşdirilməsinə əsaslandırılmış mürəkkəb prosesdir.

D) Risklərin hərəkətinin və onların vurduqları zərərlərin riyazi qiymətləndirilməsinə və modelləşdirilməsinə əsaslandırılmamış mürəkkəb prosesdir.

E) Risklərin hərəkətinin və onların vurmadıqları zərərlərin riyazi qiymətləndirilməsinə və modelləşdirilməsinə əsaslandırılmış mürəkkəb prosesdir.37. Risklərin idarə edilməsinin əsas üsulları hansılardır?

1-zərərlərin və onların miqdarının azaldılmasına yönəldilmiş risklərə nəzarət edilməsi,

2-mümkün olan zərərlərlə əlaqədar olan fəaliyyətin dayandırılması və ya aktivlərə sahib olmaq yolu ilə riskdən imtina etmək, sahibkar nəqliyyat vasitəsinin satın alınmasından imtina edə bilər və icarəyə götürülmüş avtomobildən istifadə etməklə əmlakın oğurlanması riskindən qaçmaq imkanı əldə edir,

3-istehlakçıların həyatına və sağlamlığına, ətrafdakı təbii mühitə zərərin vurulması ilə əlaqədar potensial zərərlərdən qaçmaq məqsədi ilə müəssisə kimyəvi aktiv maddələr istehsalını dayandıra bilər,

4-aktivlərin və riskə məruz qalan başqa obyektlərin fəaliyyətinin diversifikasiyası,

5-təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin dayandırırlması və onlara nəzarət.

A) 1,2,3,4

B) 1,2,4,5

C) 2,3,4,5

D) 1,3,4,5

E) 2,4,538. Sığortanın hansı ümumi əlamətləri var?

1-riskin başqa şəxsə verilməsi,

2-risklərin qəbul edilməsinə görə sığorta haqlarınm ödənilməsini nəzərdə tutan əvəz ödəmə,

3-zərərlərin statistik cəhətdən ehtimal edilən bölüşdürülməsinə tabe olan risklərin məhdud və oxşar siyahısı,

4-zərərlər yalnız sığortada iştirak edən və yalnız sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə münasibətdə subyektlərə ödənilir,

5-sığorta etmək məqsədləri üçün yaradılmış ixtisaslaşdırlmış təşkilatın mövcud olması,

6-zərərlər yalnız sığortada iştirak edən və yalnız sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə münasibətdə sığortaçılara ödənilir.

A) 1,2,3,4,5

B) 2,3,4,5,6

C) 1,3,4,5,6

D) 1,2,4,5,6

E) 1,4,5,639. Risk nədir?

A) Risk nəzərdə tutulan gəlirin, mənfəətin daxil olmaması, zərərin, ziyanın baş verməsi ehtimalıdır.

B) Risk nəzərdə tutulan gəlirin, mənfəətin daxil olması, zərərin, ziyanın baş verməsi ehtimalıdır.

C) Risk nəzərdə tutulan gəlirin, mənfəətin daxil olmaması, zərərin, ziyanın baş verməməsi ehtimalıdır.

D) Risk nəzərdə tutulmayan gəlirin, mənfəətin daxil olmaması, zərərin, ziyanın baş verməsi ehtimalıdır.

E) Risk nəzərdə tutulan vəsaitin daxil olması, zərərin, ziyanın baş verməsi ehtimalıdır.40. Sahibkarlıq fəaliyyətində zərəri hansı zərərlərə bölmək olar?

1-maddi

2- maliyyə

3-əmək

4-mənəvi

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 1,3,4

E) 1,4


41. Maliyyə meneceri üçün risk nədir?

A) arzu edilməyən sondur.

B) arzu edilən sondur.

C) ehtimal olunmayan sondur.

D) ehtimal olunan sondur.

E) təbii fəlakətdir.
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə