1. Rüyaların sebebi çoğu zaman nedir: insan düşüncesleriYüklə 23,15 Kb.
tarix12.08.2018
ölçüsü23,15 Kb.
#69834

Rüyalar - Rabden mi, değil mi?


1. Rüyaların sebebi çoğu zaman nedir: insan düşüncesleri


Vaiz 5:3

Çok kahırlanmak kötü rüya doğurur, çok söz de akılsızlık doğurur.”
 • rüyaların 99% den fazlasının hiç bir anlamı yok

 • rüyalar nasıl meydana geliyor: gündüz insanın beyni çok hızlı işliyor, türlü çeşit şeyler görüyoruz ama vakıt kalmıyor, her düşündüğümüz fikiri sonuna kadar devam edelim

 • geceleyin beynimiz işlemeye devam ediyor. Gündüz bizi etkileyen, bizi düşündüren olayları geceleyin düşünmeye devam ediyoruz - iyi ve kötü duygularımız sebep oluyor hoş ya da korkutucu şeyler görelim.

 • demek: biz rüyaları kendi kendimiz meydana getiriyoruz - ne Allah, ne de Şeytan

 • onun için doğru olmuyor, her rüyada bir anlam arayalım - anlam yok

2. Rab kendi halkına rüyalarla konuştu - ama hangi meseleler için


 • Yara 31 - Yakup’un hayvanları için (kaynatası Lavan’ın baskısından kurtuldu)

 • Yara 37 - Yusuf (güneş, ay ve 12 yıldız, bir de 12 başak) - Rab ona gösterdi kimi seçti diye ve gelecekte ne olacak

 • 1.Krallar 3 - Rab Süleyman’a bir istek veriyor - o da bilgelik seçiyor

 • Dan 7 - Daniel - Rab ona rüyada bütün dünyanın ve İsrail halkının gelecekteki tarihini gösterdi

 • Matta 1-2 - Yusuf - Meryem’le evlensin, Mısıra kaçsın ve oradan dönsünYoel 2:28

"Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.


3. Rab Allahsız halklara bile rüyalarla konuştu


 • Yara 20 - Avimelek ve İbrahim

 • Yara 31 - Lavan, Yakup’un kaynatası

 • Yara 40 - Yusuf mahpusta iken: Firavunun içecekçisi ve fırıncısı

 • Yara 41 - Firavun

 • Hakimler 7 - Midyanlı askerler

 • Daniel 2, 4 - Kral Nebukadnessar

 • Matta 2 - yıldıznameciler

 • Matta 27 - Pilatus’un karısı

 • madem kimi kere imansızlar bile rüyalarında Allahın sesini işitebilirdi, rüya gördük diye övünmeyelim, onunla gurur duymayalım

4. Rab insana rüya ile konuşursa, bu son çaredir


 • diyelim: senin amcan Almanyada, ona çok önemli bir haber vermek istiyorsun - senin yanında GSM var, onun da var - telefon dururken, başka kişiyi tutup haber yollar mısın “Amcama de ki...”? - Bu metod hiç güvenilir değildir. Ancak son çare, mesela eğer senin amcanın yanında hiç telefon yoksa, öyle yaparsın.

 • Aynı bunun gibi Allahın daha güzel metodları var, kendi halkına konuşsun:

 • (1) en başta ve önemlisi: Rab apostolların ağzından konuştu: onlar bugün bizim için onların yazıları, yani Kutsal Kitaptır - bir imanlı lazım en başta o yazıları çok iyi bilsin. Rab kendi istediğini o yazılarda açıklıyor.

 • (2) sonra senin içinde bulunduğun topluluk var: Rab o topluluğun güdücülerine konuşuyor - onlar senin için sorumludur

 • bu iki yol kapalı ise, o zaman Rab son çare olarak sana rüyalarla konuşabilir

 • ama o zaman sen rüya gördüğüne sevinme, hele hele onlarla övünme - tam tersi: sen lazım üzülüp ağlayasın, çünkü İncili okumuyorsun ve kardeşleri seslemiyorsun.

 • Sen dua et, Rab öbür konuşma kanallaraı açcın, onun sesini daha kesin olarak duyabilesin


Yeremya 23:28-30

Düşü olan peygamber düşünü anlatsın; ama sözümü alan onu sadakatle bildirsin. Buğdayın yanında saman nedir ki?" diyor RAB.

"Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?" RAB böyle diyor.

"İşte bunun için sözlerimi birbirlerinden çalan peygamberlere karşıyım" diyor RAB. • rüyalar = saman; ama Allahın sözü = buğday, ekin

 • insan samanla doyamaz, ancak ekinlerden ekmek yapılıyor; aynı onun gibi biz sabaha kadar birbirimize rüyalarımızı anlatalım, ruhumuz beslenmeyecek

 • kardeşler hep heyecanlıyorlar, ne zaman birisi rüyasını anlatırırsa. Ama asıl lazım heyecanlanalım, ne zaman İncil okunuyor.

5. Rüyalar bizi aldatabilir


 • ancak 10.000 kerede bir Allah bize konuşabilir - ama gene emin olamayız: belki de Şeytan konuştu

 • mahallede öyle bir anlayış var: beyaz rubalı adamlar iyidir, kara olanlar kötü - yeşillik Allahın yanındadıri, cennettir

 • bu çok yanlış ve müslüman anlayışlardan gelen bir yalandır

2.Kor. 11:14

“O gene şaşılacak bir şey değil ki. Ne de olsa Şeytanın kendisi bile kendini aydınlık meleği yapıyor.” • demek beyaz ve aydınlık rüyalar da şeytandan olabilir

 • cennetin rengi yeşil değildir. Açıklama kitabında bize gösteriliyor. orası çok büyük şafak ve altın renkleri var

6. Rüyalara dayanan kişiler çoğu zaman kulağa hoş gelen şeyler konuşuyorlarYer 27:9-10

“Size gelince, peygamberlerinizi, falcılarınızı, düş görenlerinizi, medyumlarınızı, büyücülerinizi dinlemeyin! Onlar size, Babil Kralı'na kulluk etmeyeceksiniz diyorlar. Size yalan peygamberlik ediyorlar. Bunun sonucu sizi ülkenizden uzaklaştırmak oluyor. Sizi süreceğim, yok olacaksınız.”


2.Tim 4:3-4

“Çünkü zaman gelecek ki, sağlam öğretişe dayanamayacaklar. Ama kulakları kaşınacak ve onun için istedikleri gibi kendilerine muallim toplayacaklar. 4 Kulaklarını hakikattan döndürüp masallara sapacaklar.” • Yeremya kendi halkına 40 sene konuştu hep aynı mesele: “Rab sizin günahlarınızdan için sizi davalayacak. Babil halkını kullanacak, sizi esir alsınlar.”

 • ama bu haber kişilerin hoşların agitmedi, daha yumuşak, daha hoş bir şey istediler duysunlarj Rabden

 • o zaman br sürü peygamberler, bakımcılar ve rüyacılar kalkıp Rab adında konuştu: “Her şey tamamdırı, iyidir; Allah sizden memnundur. Bir şey olmayacak, hep barış içinde yaşayacaz!”

 • ama bunlar sade duymak istedikleri şeyleri rüya olarak görmüşlerdi.

 • aynı onun gibi bugünlerde de birçok imanlı istemiyorlar Rabbi kutsallığı, öfkesi ve davalaması hakkında duysunlar - onun yerine kulağa hoş gelen rüyalar görüyorlar

7. Kim rüya görüp onu toplantıda paylaşırsa, bir çeşit peygamberlik yapmış oluyor


 • peygamberler laflarını nasıl başlatırırdı: “Rab diyor ki....”

 • böyle konuştuktan sonra, sesleyenlerin hepsine bir korku düşerdi, kimse kuraj bulmazdı peygambere karşı çıksın.

 • bugünlerde de çok kişi ayağa kalkıp bu tür sözlerle kendi kendilerini başka imanlıların üzerine yükseltiriyorlar

 • biz gene onlardan korkmayacaz - çünkü İncil diyor ki, “Ama sizde Kutsal Olanın meshetmesi var, ve hepiniz bilgilisiniz.” (1.Yuh 2:20) - kimse seni rüyalarını anlatırmakla şaşırtmasın, senin imanıno sarsmasın

 • ama kim böyle konuşursa lazım çok dikkat etsin:

(1) o lazım daha önce konuşmuş peygamberlere ters düşmesin ve başka tanrıların adında konuşmasın


Yasa 13:1-5

"Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da mucize önceden bildirirse, 2 ve aynı zamanda 'Bilmediğiniz başka tanrılara tapınalım derse, hatta onun bildirdiği mucize gerçekleşse bile, 3 o peygamberi ya da düş göreni dinlememelisiniz. 5 O peygamber ya da düş gören öldürülecek. O, sizi Mısır'dan çıkaran, köle olduğunuz ülkeden kurtaran Tanrınız RAB'be karşı gelmeye kışkırttı. Tanrınız RAB'bin yürümenizi buyurduğu yoldan sizi saptırmaya çalıştı. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız.” • kim kalkıp İncile ters düşen rüyaları paylaşırsa, lazım toplantıdan uğratılsın (tabii ki, bugünlerde, İsanın zamanında, kimseye ölüm cezasını vermeyiz)

(2) onun sözlerinde lazım hiç bir yanlışlık söz olmasın


Yasa 18:22

“Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşursa, ama konuştuğu söz yerine gelmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.” • sık sık toplantılarda kişiler ayağa kalkıp: “Rab filan falan yapacak...” diye konuşurlar - herkes de saygı ile sesliyor

 • ama o söz yerine gelmezse, var mı kuraj o kişiyi toplantıdan uğratalım, ya da hiç değilse onu susturalım, bir daha konuşmasın Rabbin adında?

 • Kim çok severse toplantıda rüya ve videnie anlatsın, o ruhsal düşünmüyor ve kendi gururunu besliyor

Koloseliler 2:18

“Hiç kimse kazandığınızı elinizden almasın. Onlara çok iyi geliyor, kendi kendini alçaltırsınlar ve meleklere tapsınlar. Gördüğü görüntülere dayanıyorlar. Hiç sebepsiz yerde, boş boş bedence düşünceleri ile kabarıyorlar.” • asıl ruhsal olgunluk Allahı görmekten gelmiyor, tam tersi: İsanın Tomas’a dediği gibi: “Ne mutlu görmedeniman edenlere”

 • hiç unutmayalım: Pentikost gününde Kutsal Ruh bütün imanlılara verildi - hepimiz Allahın sesini işitebiliriz - değil sadece rüya görenler

 • onun için zaten son söz her zaman toplantıdadır - değil rüyayı gören kişide:

1.Kor 14:29

“İki ya da üç peygamber konuşsun. Sesleyenler de konuşulan sözleri araştırıp karar versinler.”


(3) onun hayatı da lazım aydınlıkta ve temiz olsun


Açıklama 2:20

“Gene de sana karşı birkaç şeyim var: İzebel adındaki kadın kendini peygamber getiriyor. Sen de ona veriyorsun, öğretiş versin ve benim hizmetçilerimi saptırsın; zina etsinlermiş ve putlara adanmış yiyentilerden yesinlermiş. 21 Ben ona zaten zaman tanımıştım. Ama o istemiyor, zinasından tövbe etsin. 22 Bakın, ben onu hasta yatağına atacam. Ve kim onunla zina ettiyse, eger işlerinden tövbe etmezlerse, onları büyük çekiye brakacam. 23 Onun evlatlarını gene ölümlü hastalıkla vuracam. Ve bütün topluluklar bilecek, yürekleri ve düşünceleri araştıran ben'im. Bilecekler ki, her birinize yaptığınız işlere göre karşılık verecem.” • korkunç bir örnek: bir kadın toplantıda peygamberlik yapardı, kendi rüyalarını anlatırırdı, ama aynı zamanda zina yapardı, putlara adanmış etlerden yerdi

 • Rab onu da, ona iman edenleri de hasta yatağına atacak

 • sen ayağa kalkıp kendi rüyanı anlatmadan önce kendini bir kontrol et: “Acaba hayatım konuşacağım şeylere uygun mu?” diye kendi kendine sor

Yüklə 23,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə