1. siniflar seçmeli tarih dersi I. DÖnem yazili sorulariYüklə 42,32 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü42,32 Kb.
#38512
növüYazi

Tarih: …./11/2015

Adı ve soyadı:…………………………. Okul No………..Sınıf ve Şube

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHÇELİEVLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ I. DÖNEM 1 YAZILI SORULARI

1. Türk-Cihan Hâkimiyeti Ülküsü” nedir, açıklayınız?

-Yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alan kağan, bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullanmak istemiştir.-Bu doğrultuda kağan, dünyayı hâkimiyeti altına alarak yönettiği bütün insanları adaletli bir yönetim ile yaşatmayı görev kabul ederdi.

-Bu görev milli bir ülkü hâline gelmiştir.


5. Osmanlı Devleti’nde I. Ahmet tarafından veraset sisteminde yapılan değişikliği ve sonucunu yazınız.

Ekber ve Erşet sistemine göre en büyük ve olgun olan tahta geçecekti.

Taht kavgalarını önlemek için böyle bir değişikliğe gidilmiştir.


2. İlk Türk devletlerinde hükümdarlık sembollerinden 5 tane yazınız.

-otağ: hakan çadırı

-örgin: taht

-tuğ: sancak

-davul

-kotuz: sorguç

-kılıç,

-yay

kama,

berge: kamçı

6. Osmanlı İmparatorluğunda “Divan-ı Hümayun” hangi hükümdar döneminde kuruldu, üyeleri kimlerdir?

Divanıhumayun, ilk defa Orhan Bey zamanında Devlet işlerinin görüşülüp karar varılması amacıyla toplanırdı.
Başlıca toplantıya katılan üyeleri

Divanıhümayun toplantılarına:

-Padişah

-Veziriazam ve verirler,

-kazaskerler,

-defterdar ve nişancı katılırdı.

3. İlk Türk Devletlerinden ordunun genel özelliklerinden

5 tane yazınız.-Türk ordusu ücretli değildi.

-Türk orduları daimiydi.

-Her kadın ve erkek asker sayılırdı.

-Her an savaşa hazırlıklı olurlardı.

 -Türk ordusunun temeli atlı askerlerden oluşurdu
7. Osmanlı ordusunda eyalet askerleri hangi sınıflardan oluşmaktadır, yazınız?

Tımarlı sipahiler

Akıncılar

Gönüllülür

Beşliler

Azaplar

Yayalar

Müsellemler

Deliler


4. Türk İslam Devletlerinde saray görevlilerinden; “Hacip”in görevlerini yazınız.

-Hükümdar ile halk,-Hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek

-Haksızlığa uğrayanları Divan-ı Mezalim’e çıkarmak

-Elçileri kabul ederek ilgilenmek

-Törenlerde ve toplu kabullerde protokolü düzenlemek


8. Türk-İslam Devletlerinde; Divan-ı İstifa ve Divan-ı Saltanat’ı açıklayınız.

Divan-ı İstifa: Mali işlerle ilgilenir. Devletin gelir ve giderleri bu divanda tutulurdu. Başında bulunan devlet adamına    müstevfi denilirdi.

   Divan-ı Işraf:  Mali ve idari işleri kontrol ve teftiş eden divandır Başında baş müşrif bulunur.


Karahanlılarda Divan-ı Âli’nin adı Selçuklularda Sivan-ı Saltanat olarak adlandırılmıştır. Bugünkü anlamda hükümet  (bakanlar kurulu)’ tir.

      Vezirin başkanlığında toplanmıştır.
9. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların karşısına “D” yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

( D ) a. Türk Ordu Teşkilatının temeli Mete Han döneminde oluşturulmuştur.

( Y ) b. Türk – İslam devletlerinde “Gulam Sistemi” ilk defa Osmanlılar tarafından uygulanmıştır.

( D ) c. Kapıkulu Ocakları Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nde padişah değişikliklerinde askerlere “cülus” bahşişi verilirdi.

( d ) d. Selçuklularda eyaletleri yönetmekle görevli asker kökenli valiye ……melik…………………… denirdi.


10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.?

a. İlk Türk devletlerinde ülke yönetim bakımından “doğu ve “batı” olarak ikiye ayrılmasına ………ikili yönetim……… denmiştir.

b. İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına …………töre………………………………………denir.

c. Osmanlılarda şehzadeleri yetiştiren kişiye ……………lala…………………………………….. denmiştir.

d. Osmanlılarda sarayda asker ve memur ihtiyacını karşılamak için…………enderun………………… adı verilen okul vardı.

e. Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasına yol açan yenilikler ………II. Mahmut………………….döneminde yapılmıştır.


Tarih: …./11/2015

Adı ve soyadı:…………………………. Okul No………..Sınıf ve Şube

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHÇELİEVLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ.. 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ I. DÖNEM 1 YAZILI SORULARI

1. Devleti meydana getiren temel unsurları yazınız.

-bağımsızlık(oksızlık)

-halk (millet)

-ülke (vatan)

-devlet sistemi (teşkilatlanma)


5. Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametlerini yazınız. ( 5 tane)

-Hutbe okutmak 

-Hilat giymek 

-Para bastırmak

-Sancak

-Saltanat Çadırı

-Nevbet (bando)

-Tuğra

-Arma

-Taht

-Unvan alma


2. Eski Türklerde hükümdarda aranan özelliklerden 4 tane yazınız.

-Cesaret

Kahramanlık

Bilgili

Erdemli


6. İkta sistemi ne demektir, kısaca açıklayınız?

Ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılarak her birinin askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesidir.

-Görevliler elde ettikleri gelirden kendi haklarını aldıktan sonra kalan bölümü ile atlı asker beslerdi.

İlk defa Hz. Ömer döneminde kul lanılmaya başlamıştır.


3. Türk hükümdarlarında kut’un geri alınma inancını anlatınız?

Eski Türklerde hükümdarın yönetimdeki başarısı devam ettiği sürece tahta otururdu, ancak yönetimindeki devlette;  siyasi ve ekonomik sıkıntılar yaşanması, girdiği savaşlarda başarısız olması, mevcut isyanları bastırmada yetersiz olması, boylar arasındaki birlik ve beraberliği sağlayamaması durumunda “kut” un Tanrı tarafından geri alındığına inanılırdı?


7. Osmanlılarda ilk defa devlet düzeninde bozulma ve usulsüzlükler hangi padişah döneminde ve nasıl yaşandı?

Kanuni döneminde

Tımarlarda ve atamalarda ilk defa usulsüz olarak atama yapıldı.


4. Türk İslam Devletlerinde hükümdarın yetkileri nasıldı yazınız. (4 tane)

Saray,

hükümet,

ordu ve adalet olmak üzere dört müessesinin de başı olarak

Yasama,

Yürütme ve yargı yetkileri

kendi şahsında toplanmıştı.

8. Osmanlılarda Klasik Dönem taşradaki başlıca yönetim birimlerinin adlarını yazınız?

Eyalet

Sancak

Kaza

Köy


9. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların karşısına “D” yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

( D ) a. Türklerde devletin halkla ilişkisi baba-evlat anlayışı şeklindedir.

( Y ) b. Türk – İslam devletlerinde “Gulam Sistemi” ilk defa Osmanlılar tarafından uygulanmıştır.

( D ) c. Kapıkulu Ocakları Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nde padişah değişikliklerinde askerlere “cülus” bahşişi verilirdi.

( D ) d. Selçuklularda eyaletleri yönetmekle görevli hanedan kökenli valiye ……melik…………………… denirdi.

( D ) e. Göktürk kağanlarının bahadırlarından seçilmiş özel bir muhafız birliği bulunaktaydı. Bu muhafız birliğinin askerleri “böri” adıyla anılmaktaydı.10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.?

a. Gaznelilerde önemli bir birim olan ……..berid………… gerek resmi görevliler ve gerekse halkı ilgilendiren bütün konuları raporlar halinde başkente sunardı.

b. İlk Türk-İslam devletlerinde belediye işleri …mnuhtesip…………………….. tarafından yürütülürdü.

c. Osmanlılarda şehzadeleri yetiştiren kişiye ……………lala…………………………………….. denmiştir.

d. Osmanlılarda sarayda asker ve memur ihtiyacını karşılamak için ………enderun…… adı verilen okul vardı.

e. Türkler arasında ………Talas……………………..Savaşından sonra İslamiyet hızla yayıldı.

Yüklə 42,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə