2-Cİ NƏŞR Əlavə VƏ DÜZƏLİŞLƏRYüklə 9,51 Mb.
səhifə51/59
tarix28.02.2020
ölçüsü9,51 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   59

SON SÖZ

Bu ümmətin ilk nəslinin Tövhid əqidəsi budur. Bu əqidə olduqca saf və sağlam bir əqidədir. Kitab və Sünnətin yolu bu ümmətin sələfinin (keçmişinin) görüşləri ilə imamlarının getdiyi yola uyğun, doğru və sağlam bir yoldur. Bu ümmətin ilk nəslinin qəlblərini dirildən yol da bu yoldur. Müsəlmanların birlikdə olmaları və vahid bir din altında birləşmələri yalnız Tövhid əqidəsini gözəl bilmələri ilə mümkündür. Bizim islah olunmağımız, dəvətimizin yayılması üçün - dəvətimizi, əməlləimizi, əxlaqımızı Tövhid əqidəsi üzərində ucaltdıqca mümkün ola bilər. Tərtəmiz əqidə isə bu ümmətin Sələfi olan ilk nəslin inandığı əsaslardır. Əmirul Muminin Əli b. Əbu Talib - radıyallahu anhu deyir: «Bu elmi kimdən öyrəndiyinizə fikir verin, çünki bu elm dinin özüdür»1855.

Müsülman qardaş və bacılarım! Allah bizi də sizi də doğru yola yönəltsin. Bunu da bilin ki, Allahın kitabı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in Sünnəti və Səhabələrin anlayışından başqa bir yerdə hidayəti axtaran yaxud Allahın qoyduğu şəriətdən başqa bir şəriət ortaya çıxardan kimsə, heç şübhəsiz ki, açıq bir azğınlıq içindədir, doğru yoldan uzaqdır, möminlərin izlədikləri yoldan başqa bir yolu izləməkdədir. İmama Məlik - rahmətullahi aleyhi deyir ki: «Dinin ən xeyrli olanı sünnət olanıdır, ən pis işlər isə sonradan ortaya çıxmış bidətlərdir1856.

Müsəlmanların birlik olmalarının yolu əqidə birliyindən keçdiyində heç bir şəkk-şübhə yoxdur. Tərtəmiz əqidə isə bu ümmətin sələfi olan ilk nəslin inandığı əsaslardır. Uca Allahın bizə bağlanmağı əmr etmiş olduğu doğru yol və sağa-sola sapmayan yol budur. «Bu şübhəsiz ki, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Sizi Allahın yolundan sapdıracaq yollara uymayın. Allah bunları sizə tövsiyə etdi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiz». (əl-Ənam 153).

Allah subhənəhu və təalə dən Sələfi Salihin yolunu bizə göstərdiyi kimi bizi də onlardan etməsini, yaratdıqlarının ən xeyirlisi olan Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə Qiyamət günü həşr etməsini, bizi hidayətə yönəltdikdən sonra qəlbimizi saptırmamasını, onun yolunda çalışan Muvahhid və saleh qullarından etməsi-ni diləyirəm. O, hər şeyi eşidən və duaları qəbul edəndir. Amin! Allahın salat və salamı onun Peyğəmbəri Muhəmməd - sallallahu aleyhi və səlləm - ə, onun ailə üzvlərinə, səhabələrinə və Qiyamətə qədər onun yolu ilə gedən saleh möminlərin üzərinə olsun.

Diqqət! - Müsülman qardaş və bacılarım! Bir şeyi sizə nəsihət etmək istəyirəm ki, əksər hallarda kitabın müəllifi bir tərəfə qala-qala onu (kitabı) tərcümə edənin və ya toplayanın adı ilə bağlayırlar. Bu da müəllifin haqların tapdalamaq deməkdir. Allah buyurur: «Söz söylədiyiniz zaman ədalətli olun!». (əl-Ənam 152). Şeyx Useymin rahmətullahi aleyhi deyir ki: «Vacib olan hər bir haqq sahibinə haqqının verilməsidir»1857. Buna görə də hər bir kitabı onun müəllifinin adı ilə tanımaq ədalətli olmağa daha yaxındır. Mənim tərcümə edib topladığım bu kitabın müəllifləri isə kitabın sonunda: «İstifadə olunan ədəbiyyat» bölümündə qeyd etdiyim kitabların müəllifləridir. Xahiş edirəm ki, bu kitabları mənim adım ilə bağlamayasınız.

   1. Bitirdim: Hicri 1426-Ci İl 28 Ramazan

   2. Miladi 2005-Ci İl 1 Noyabr


Həmd Olsun Aləmlərin Rəbbi Olan Allaha. (Yunus 10).
  1. İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

«Qurani Kərim» Ziya Bünyadov və Vasim Məmmədəliyevin tərcüməsi.

«Sələsətil Usul» Məhəmməd b. Saleh əl-Useyminin şərhi ilə - Türk Dilində.

«Kəşfi Şubuhət» Məhəmməd b. Saleh əl-Useyminin şərhi ilə - Türk Dilində.

«Fəthu Rabbil Bəriyyə Bi Təlhisil Həməviyyə» Məhəmməd Saleh əl-Useyminin şərhi ilə - Türk Dilində.

«Aləmus Sunnətul Mənşura» Hafiz b. Əhməd əl-Həkəmi - Türk dilində.

«əl-Vəciz Fi Əqidətul əs-Sələfi əs-Salihin» Abdullah b. Abdulhəmid əl-Əsəri - Türk Dilində.

«əl-Əqidətul Təhaviyyə» İbn Əbil İzz əl-Hənəfinin şərhi ilə - Türk Dilində.

«əl-Əqidətul Təhəviyyə əl-Muyəssər» Məhəmməd əl-Humeyyisin şərhi ilə - Türk Dilində.

«əl-Əqidətul Vasitiyyə» İbn Teymiyyə. Məhəmməd Xəlil Hərrasın şərhi ilə - Türk Dilində.

«Ərbəin ən-Nəvəviyyə» Nazim Məhəmməd Sultanın şərhi ilə - Türk Dilində.

«Səhih Müslim» - Türk Dilində.

«Muxtəsər Səhih Buxari» - Rus və Türk Dillərində.

«Sünnə Və Cəməa Anlayışı» Nəsir b. AbdulKərim əl-Əql - Azəri dilində.

«Zədul Məad» İbn Qeyyim - Türk Dilində.

«Qurani Kərim Və Səhih hədislərdə İslam Və İmanın Dayaqları» Məhəmməd b. Cəmil Ziynu - Azəri Dilində.

«Quranı Necə Anlamalı» Məhəmməd Cəmil Ziynu - Azəri Dilində.

«Əhli Sünnə Vəl Cəmaatın Etiqadi Özəllikləri» Məhəmməd Abdulhadi əl-Misiri - Türk Dilində.

«Əhli Sünnətə Görə İman» Abdullah b. Abdulhəmid əl-Əsəri - Türk Dilində.

«İman Üzərinə» İbn Teymiyyə - Türk Dilində.

«Cənnət Əhli Və Əhvalı» Yaşar Süleymanlı.

«Cəhənnəm Əhli Və Əhvalı» Yaşar Süleymanlı.

«Fikhus Sıra» Əhməd Fərid - Türk Dilində.

«Ən Gözəl Örnək Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – dir» Səfiyyurahman Mubarakfuri - Türk Dilində.

«Xatəmul Ənbiya» Əli Hikmət Bərki, Osman Kəskioğlu.

«Peyğəmbərimizin Kişisel Və Əxlaqi Özəllikləri» Məhəmməd Cəmil Ziynu - Türk Dilində.

«Şəfa Duaları Və Ovsunlar» Səid əl-Qahtani - Azəri dilində.

«İtiqadu Əimmətus Sələf» Muhəmməd əl-Humeyyis - Türk Dilində.

«Esmaül Hüsnə» İbn Kayyim El-Cevziyye - Türk Dilində.

«Esmaül Hüsnə» İbni Kesir, Kurtubi, Beyhəki, əs-Sadi, İbn Kayyim El-Cevziyye, Əbu Süleyman əl-Hattabi, Rağib İsfehani - Türk Dilində.

«Судба и Предопределение» Умар Сулейман ал-Ашкар – Перевод с Арабского Э.Р.Кулиева.

«Идеальные Правила, Относящиеся К Прекрасным Именам И Качествам Аллаха». Мухаммад б. Салих аль-Усеймин, Перевод с арабского Кулиева Эльмира Рафаэль оглы.

«Hədiyul Ərvah - Cennetdeki Hayat» İbn Kayyim El-Cevziyye - Türk Dilində.

“Mutəqid Əhli Sünnə Vəl Cəmaat Əsməilləhi Vəl Husnə” Muhəmməd İbn Xəlifəti ət-Təmimi - Ərəb Dilində.

“Имена Аллаха” Саид аль-Кахтани - Rus Dilində.

“Где Аллах?” Абу Абдурахман Дагестани - Rus Dilində.

“İslâm Itikadinda İsim Ve Sifat” AbdurRahman AbdulXaliq - Türk Dilində.

“Милостивый Вознесся На Трон” Абу Али Абдуллах - Rus Dilində.

“Лицезрение Аллаха” Абу Али Абдуллах - Rus Dilində.

«Elmin fəziləti» Əlixan Musayev.Adil Rəvəbov qardaşımızın «İman» dərsləri.

MÜNDƏRİCAT


ÖN SÖZ

4

 • Əhli Sünnə Vəl Cəmaat (Sələfi Salih)

9

 • Əhli Sünnə Vəl Cəmaat Bəzi Xüsusiyyətləri

13

 • İslam

16

 • Şəhadət

19

 • Lə İləhə İlləllah

20

 • Lə İləhə İlləllahın Şərtləri

21

 • Tövhid

24

 • Rububiyyət Tövhidi

29

 • Uluhiyyət Tövhidi

30

 • Tövhidin Faydaları

33

 • Tövhidin Aləmlərə Təsiri

35

 • Tövhidin Faydaları Və Səmərələri

42

 • İsim Və Sifətlər Tövhidi

42

45

 • Əsməul Husnə (Ən Gözəl İsim Və Sifətlər)

48

 • Bütün Peyğəmbərlərin – Allahın Onlara Salamı Və Salavatı Olsun Əqidənin Əsasları Üzərində İttifaq Etmələri

51

 • Allah

52

 • İləh

53

 • Əla

53

 • Əhəd

53

 • Əvvəl – Axır – Zahir - Batin

54

 • Əazz

55

 • Bəri

55

 • Bərr

55

 • Bəsir

56

 • Bəqi

56

 • Bədi

57

 • Bəsit – Qabid

57

 • Təvvab

58

 • Cəbbar

58

 • Cəmil

59

 • Cəmi

60

 • Cəvad

61

 • Cəlil

61

 • Hāfiz - Həfiz

61

 • Həsib

63

 • Həfi

63

 • Həqq

63

 • Həkəm

64

 • Həkim

65

 • Həmid

65

 • Həlim

66

 • Həyy - Qayyum

68

 • Həyiyyu

68

 • Xaliq - Xalləq

69

 • Xabir

70

 • Rafi

70

 • Rahmən - Rəhim

71

 • Raqib

72

 • Rauf

72

 • Rafiq

72

 • Razzəq - Raziq

73

 • Rəbb

73

 • Dəim

75

 • Dəyyan

75

 • Səlam

75

 • Səmi

76

 • Seyyid

77

 • Subbuh

77

 • Saməd

77

 • Sadiq

78

 • Sittir

78

 • Səttər – Sətir

78

 • Şədid

79

 • Şəkir - Şəkur

79

 • Şəhid

80

 • Şəəfi

80

 • Aziz

80

 • Alim - Ālim - Allam

81

 • Adl

81

 • Afuv

82

 • Ali

83

 • Aziz

83

 • Ğaffər – Ğafur - Ğafir

83

 • Ğani

85

 • Ğalib

86

 • Qādir – Qadir - Muqtədir

86

 • Qahir – Qahhar

87

 • Quddus

88

 • Qarib - Mucib

89

 • Qavi - Mətin

92

 • Lətif

92

 • Fatir

92

 • Fəttəh

93

 • Kəfi - Kəfil

94

 • Kərim - Əkrəm

94

 • Kəbir

95

 • Mutəali

95

 • Mumin - Muheymin

95

 • Movlə

96

 • Məlik - Məlīk – Məəlik

97

 • Mutəkəbbir

98

 • Məcid

98

 • Muhit

99

 • Muhsin

99

 • Musavvir

99

 • Muhsən

100

 • Muqaddim - Muəxxir

100

 • Muqit

101

 • Mubin

101

 • Mənnən

101

 • Mustəan

103

 • Musəiru

103

 • Vədud

103

 • Vahid - Vitr

104

 • Vəli

105

 • Vəkil

105

 • Vəhhab

106

 • Varis

107

 • Vasi

107

 • Nasir

107

 • Nur

108

 • Hədi

108

 • Tayyid

109

 • İlhad

109

 • İstiva

110

 • Ərş Və Kursi

112

 • Allhın – Subhənəhu Və Təalə - əl-Uluv – Ucalıq Sifəti Və Səmada Olması

116

 • Müxaliflərin Gətirdikləri Bəzi Şübhələr Və Onlara Verilən Cavablar

120

123

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Kəlam Sifəti

124

 • Qiyamət Günü Möminlərin Rəblərini Görmələri

126

 • Müxaliflərin Gətirdikləri Bəzi Şübhələr Və Onlara Verilən Cavablar

128

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Əl Sifəti

133

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - İtyan – Gəliş, Məci – Gəlmək Sifəti

135

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Nüzul – Enmə Sifəti

135

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Üz Sifəti

137

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə – Göz Sifəti

137

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Ricl Və Qadəm Ayaq Sifəti

138

 • Allahın Məkr Və Keyd – Hiyləyə Qarşılıq Vermək Sifəti

138

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Sevinmək Və Gülmək Sifəti

139

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Təəcüblənmək-Heyrət Etmək Sifəti

141

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Qısqanmaq Sifəti

142

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə - Qəzəblənmək Sifəti

142

 • İsim Və Sifətlər Tövhidinə Zidd Olan Etiqadlar (Söz Və Əməllər)

13

 • Muhəmmədən Rəsulullah

147

 • Muhəmmədən Rəsulullahın Şərtləri

151

 • Namaz Və Zəkat

152

 • Namazı Tərk Edənlərin Və Zəkat Verməyənlərin Aqibəti

152

 • Oruc

154

 • Oruc Tutmayanların Aqibəti

154

 • Həcc

155

 • Həcc Zəiflərin Və Qadınların Cihadıdır

155

 • İman

156

 • İman Ağacı

157

 • İmanın Tərifi Və Təfsiri

162

 • İmanın Lüğəti Mənası

163

 • İmanın İstilahi (Şəri) Mənası

167

 • Əməllər İmandandır

174

 • İmanın Artıb Azalması

177

 • İmanı Artıran Və Azaldan Səbəblər

188

 • İmanın Şöbələri

193

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə – Feli

196

 • İmanın Mrtəbələri

197

 • İmanın Faydaları Və Səmərələri

202

 • Allaha İman

204

 • Allaha İmanın Faydaları

207

 • Mələklərə İman

207

 • Kitablara İman

213

 • Quran Allahın Kəlamıdır

216

219

 • Qurani Kərimin Fəziləti

224

 • Kitablara İmanın Faydaları

228

 • Peyğəmbərlərə İman

228

 • Peyğəmbərimiz Muhəmməd - Sallallahu Aleyhi Və Alihi Və Səlləm -

232

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Nəsəbini Bilmək

232

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Yaşını, Doğulduğu Yeri, Hicrət Etdiyi Yeri Bilmək

233

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Doğumuna Dəlalət Edən Bəzi Qəribə İşarələr Vardır

236

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – İsimlərini Bilmək

236

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Övladlarını Tanımaq

237

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Xanımlarını Tanımaq

238

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Əmilərini, Bibilərini, Dayılarını Və Xalalarını Tanımaq

240

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Kölələri

241

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Xidmətçiləri

241

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Katibləri

241

241

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Müəzzinləri Və Şairləri

242

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Silahları Və Minikləri

242

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Məktubları

243

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Hicrəti, Beyəti Və Sülhü

246

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – İştirak Etdiyi Döyüşləri Bilmək

249

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – İyirmi Üç İllik Peyğəmbərlik Həyatını Bilmək

258

 • Peyğəmbərliyin Necə Və Hansı Buyuruqla Ona Verilməsini Bilmək

258

 • Onunla Nələrin Göndərildiyini Və Nə Üçün Göndərildiyini Bilmək

259

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Vəfatını Bildirən Əlamətlər

260

 • Peyğəmbərin – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – Vəfatı

261

 • Peyğəmbərimizin Xüsusuiyyətləri

264

 • Peyğəmbərlərə İmanın Faydaları

270

 • Axirətə İman

271

 • Qiyamətin Kiçik Əlamətləri

272

 • Qiyamətin Böyük Əlamətləri

299

 • Qiyamətin Adları

322

 • Ölüm

322

 • Qəbr Aləmi

329

 • Sur

334

335

 • əl-Bas - Öldükdən Sonra Dirilişi - İnkar Edənlərə Dəlillər

336

 • Həşr Və Məhşər

339

 • Haqq-Hesab

340

 • Sırat

345

 • Hovuz

346

 • Cənnət Və Cəhənnəm

348

 • Cəhənnəmin Vəsfi

352

 • Cənnətin Vəsfi

360

 • Şəfaət

376

 • Qəza Və Qədərə İman

385

 • Qədər Allahın Sirridir

394

 • Qədərə İmanın Dörd Mərtəbəsi

397

 • Qədəri Dəlil Gətirmək

403

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə – İradəsi (İstəməsi)

406

 • Kovni Və Şəri İradə Arasında Fərq

407

 • Kovni Və Şəri İradəyə Əsasən Allahın İradəsi Bu Dörd Halda Ola Bilər

408

 • Ərş Və Qələm

408

 • Musa Və Xıdır

410

 • Adəm Və Musa

413

 • Xeyir Və Şərr

415

 • Allahın - Subhənəhu Və Təalə – Qədəri İlə Razılaşmaq

418

 • Bəndələrin Əmlləri

420

 • Qəza Və Qədərə İmanın Faydaları

422

 • İslam Və İman

433

 • İslamda İstisna «İnşəallah, Mən Müsəlmanam» Demək

436

 • İmanda İstisna «İnşəallah, Mən Möminəm» Demək

437

 • Ehsan

440

 • Sələf İmamlarının Əhli Sünnə Vəl Cəmaat Haqqında Sözləri

441

 • Son Söz

454

 • İstifadə Olunan Ədəbiyyat

456
1

Kataloq: files -> kitab -> kamal-huseyn

Yüklə 9,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   59
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə