200 Questions To Print TemplateYüklə 1,21 Mb.
səhifə1/15
tarix21.08.2018
ölçüsü1,21 Mb.
#73498
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında

200 Soru

Daniel Wickwire

2013
f


200 Soru

Indeks

Kutsal Kitaplar Hakkında...........1-24

Tanrı veya Allah Hakkında.........25-50

Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve

Melekler Hakkında..............51-65

Mesih ve Muhammad Hakkında........66-98

İnsan ve Günah Hakkında...........99-109

Kurtuluş Hakkında................110-123

Gelecek Şeyler Hakkında..........124-132

Dünyevî Hayat Hakkında...........133-161

Düşmanlar ve Cihad Hakkında......162-179

Tahrisel Olaylar Hakkında........180-200
f


1.*

Kutsal Kitaplar Hakkında

Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir? (Lev-i Mahfuz)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırTekvin 17:7.....Ve sana ve senden sonra zürriyetine, Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım.

İşaya 40:8.....Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımızın sözü ebediyen durur...

Matta 5:18.....Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.

Matta 24:35.....benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Yuhanna 1:1....Başlangıçta Söz vardı…

Yuhanna 12:48.....sözlerimi kabul etmeyen kişi yargılayacak biri var. Söylediğim söz, o kişiyi son günde yargılayacaktır.

1 Petrus 1:23-25*.....Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz... Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.

Esinleme 14:6-7....Bir melek... iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu.

-----------------------------------------------------

Yunus 10:64*.....Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.

İsra 17:58.....biz, kıyamet gününden önce... Bu Kitab'da (Levh-i Mahfuz'da) yazılmıştır.

Hadid 57:22*.....hiç bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitâpta (yazılmış ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın.

Büruc 85:22.....(Onun aslı) Levh-i Mahfuz’dadır.

Not: İslamiyetin tarihinde, bu konusunda iyi farklı görüşleri vardı. Eş'ari ekollerin cevabı "Evet" olurdu, Mu'tezilerin cevabı "Hayır" olurdu.
f


2.*

Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, ve İncil) Allah’ın Sözü olarak kabul edilir mi? (Kutsal Kitap olarak)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırRomalılar 15:4.....Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için... Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı.

1 Korintliler 14:37.....Bir kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri sanıyorsa, bilsin ki, size yazdıklarım Rab’bin buyruğudur.

2 Timoteyus 3:16*.....Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

2 Petrus 1:20-21*.....Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda... hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.

2 Petrus 3:15-16.....Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan… diğer kutsal yazıları olduğu gibi…

-----------------------------------------------------

Bakara 2:4, 53, 85 & 136.....senden önce indirilene inanırlar... Yola gelesiniz diye Musa’ya Kitab ve furkan vermiştik... Yoksa siz Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsun?... Musa ve İsa'ya verilene... onlar arasında bir ayrım yapmayız... O'nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız.

Al-i İmrân 3:119*.....Kitab’ın hepsine inanırsız.

Nisâ 4:136 & 163.....Ey inananlar... daha önce indirilmiş bulunduğu Kitab’a inanın...

Ankebut 29:46.....Bize indirilene de, size indirilene de inandık.

Secde 32:22-23.....Rabb’in ayetleri... hakkında şüphe içine düşme.

Şura 42:15.....Ben Allah’ın indirdiği her kitab’a inandım...
f


3.

Tanrı Kitab-ı Mukaddes’i gönderirken ancak Yahudiler aracılığıyla göndermeye mi karar vermiştir?

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırRomalılar 3:1-4.....1. O halde Yahudi’nin ne üstünlüğü var? 2. Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi. 3. Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıktılarsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? 4. Kesinlikle hayır! Her insan yalancı olsa da, Tanrı’nın doğru olduğu bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi: ‘Öyle ki, sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığın zaman davayı kazanasın.’

Romalılar 9:3-4..... Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsrailliler'in yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır.

Romalılar 11:1-2..... Öyleyse soruyorum: Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır! Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailli'yim. Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi.

-------------------------------------------------

Bakara 2:47 & 122.....Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi ve size alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ankebut 29:27.....Biz ona İshak’î ve (torunu) Yakub’u armağan ettik. Onun nesli içine peygamberlik ve Kitab koyduk.

Jathiyah 45:16.....Andolsun biz, İsrail oğullarına Kitab, hüküm (Hikmet ve hükümranlık) ve peygamberlik verdik, onları güzel rızıklarla besledik, ve onları alemlere üsütün kıldık.
f


4.*

Kitab-ı Mukaddes’teki peygamberlerin Tanrı tarafından gönderildiğine bir kanıt olarak onlara mucizeler yapma kudreti vermiş miydi?

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırÇıkış 10:1—2.....RAB Musa'ya, “Firavunun yanına git” dedi, “Belirtilerimi aralarında göstermek için... anlat ki, benim RAB olduğumu bilesiniz.”

Yuhanna 14:11—12.....Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu

işlerden dolayı iman edin.Yuhanna 20:30—31.....İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok

doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.Elçilerin İşleri 4:16...."Bu adamları ne yapacağız?" dediler. "Yeruşalim'de yaşayan herkes, bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkâr edemeyiz.

İbraniler 2:3-4.....Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti.

-------------------------------------------------

Bakara 2:92, 118.....Musa size açık delillerle gelmişti… Allah bizimle konuşmalı, ya da bize bir ayet (mucize) gelmeli değil miydi?

Al-i İmran 3:45—49.....İsa… Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim.

Al-i İmran 3:183.....De ki: “Size benden once açık deliller ve bu dediğinizi de getiren peygamberler gelmişti.
f


5.*

Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) korumak istiyor mu? (Niyet)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırMezmur 89:34....dudaklarımdan çıkanı değiştirmem.

Yeremya 36:23-28.....tomarı kral yaktıktan sonra... Yeremyaya RABBİN şu sözü geldi: Yine kendine başka bir tomar al... birinci tomarda olan evelki bütün sözleri ona yaz.

Matta 24:35.....sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Esinleme 22:18-19*......herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Eğer bir kimse bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.

-------------------------------------------------

Yûnus 10:64*.....Allah’ın kelimeleri değişmez.

Hicr 15:9.....O zikri... O’nun koruyucusu da elbette biziz!

İsrâ 17:77.....kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.

Kehf 18:27.....sözlerini değiştirecek kimse yoktur.

Hac 22:47 & 52.....Allah, sözünden caymaz... Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermemiştik ki o, arzu ettiği zaman, şeytan onun arzûsu içerisine mutlaka atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hikmet sâhibidir.

Fâtır 35:43.....Allah’ın kanununda bir değişme bulamazsın;

Fussilet 41:46.....kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir.

Vâkıa 56:77-78*.....Kur’ân’dır, korunmuş bir kitâpta…

f


6.*

Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) koruyacak güçte midir? (Kudret)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırTesniye 10:17.....Allahımız RAB... büyük, kudretli, ve heybetli...

2 Tarihler 20:6.....Ya RAB... kimse sana karşı duramaz.

İşaya 14:24 & 27*.....Orduların RABBİ and edip dedi... nasıl tasarladımsa öyle duracak... RABBİ tasarladı, ve kim bozar?

İşaya 46:9-11.....Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım... tasarladım ve onu yapacağım.

İşaya 54:10.....selamet ahidim sarsılmaz... RAB diyor.

Luka 21:33.....benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Yuhunna 10:34-35.....Kutsal Yazı da geçerliğini yitirmez.

-----------------------------------------------------

En’âm 6:34 & 115*.....Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur... Rabb’inin sözü hem doğrulukça, hem de adâletçe tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.

Yunus 10:64.....Allah'ın kelimeleri değişmez.

Hıcr 15:9.....O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; O’nun koruyucusu da elbette biziz!

Kehf 18:27.....Rabb'în Kitabı'ndan sana vahyedileni oku; O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur.

Haşr 59:23.....O, öyle Allah’tır ki... mümin (güvenlik veren), müheymin (gözetip koruyan), azîz (üstün, gaalib), cebbar (istediğini zorla yaptıran)

Cin 72:27-28.....o (razı olduğu kişilerin) önünde ve arkasına gözetleyici (koruyucular) koyar (onları şeytanların kapmasına, ya da bildiklerine, gördüklerine yanıltıcı şeyler karıştırmalarına engel olur.)
f


7.*

H

Yüce Allah'ın kendi niyet ve kudretine karşı, O'nun gönderdiği Kutsal Kitaplar'ın orijinal sözleri, Şeytan, cinler veya fanî insanlar tarafından bozulmasını veya değiştirilmesine izin verir miydi? (Tahrif bi’l-lafz)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayırİşaiah 55:11.....ağızımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.

Markos 12:24.....İsa... Ne Kutsal Yazıları ne de Tanrı’nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi?

Luka 16:16-17..... Yerin ve göğün ortadan kalkması, Kutsal Yasa'nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır.

1 Petrus 1:23-25*.....Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz... Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.

-------------------------------------------------

Hac 22:52.....Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermemiştik ki o... şeytan... Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra ayetlerini sağlamlaştırır.

Saffat 37:3 & 7.....Zikir okuyanlara, ki Tanrınız birdir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Rabb'i... itaat dışına çıkan her türlü şeytandan korumak için...

Fetih 48:23.....Allah’ın ötedenberi süregelen kanunudur bu. Allah’ın kanununda bir değişme bulamazsın.

Hakka 69:44-47 & 51.....Eğer o, bazı laflar uydurup bize iftira etseydi, elbette ondan sağ elini (gücünü, kuvvetini) alırdık, sonra onun can damarını keserdik. Sizden hiç kimse buna engel olamazdı.
f


8.

İnsanlar tarafından Tanrı’nın Sözünü yanlış şekilde yorumlamak ya da bir ayeti yanlış olarak aktarmak söz konusu olabilir mi?

(Tahrif bi’l-ma’na)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırGalatyalılar. 1:6-8.....Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine

çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesi'ni çarpıtmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!Titus 1:10-11......Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır. Onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna, öğretmemeleri gerekeni öğreterek bazı aileleri tümüyle yıkıyorlar.

-------------------------------------------------
Al-i İmran 3:78.....Onlardan bir grup var ki, Kitabda olmayan bir şeyi, siz Kitabdan sanasınız diye dillerini Kitab’a eğip büker (uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitabın sözlerine benzetmeğe çalışır)lar.

Nisa 4:46......Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar: “İşittik ve isyan ettik”, “Dinle, dinlemez olası” ve dillerini eğip bükerek: “raina” diyorlar, dini taşlıyorlar.

Maide 5:41.....Ey Rasûl, ağızlariyle “inandık” deyip kalbleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden... Onlar yalana kulak verirler... kelimeleri yerlerinden değiştirirler; “Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının!” derler.

f


9.

Tanrı Sözünün değiştirildiğini ya da bozulduğunu iddia edenler, ya 1Tanrı buna farkında değildi, ya da 2Tanri buna önemsemiyordu, ya da 3Tanrı buna karşı hiç bir şey yapamıyordu ima ederek Tanrı’nın sıfatlarına karşı hakaret etmiş olmuyorlar mı?

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırMezmur 94:7-9.....Ve diyorlar: RAB görmez, ve Yakubun Allahı anlamaz. Ey sizler, kavm arasındaki budalalar, anlayın; Ve ey ahmaklar, ne vakit akıllanacaksınız? Kulağı yaratan işitmez mi? Gözü yapan görmez mi?

İşaya 14:24 & 27*.....Orduların RABBİ and edip dedi... nasıl tasarladımsa öyle duracak... RABBİ tasarladı, ve kim bozar?

İbraniler 4:12-13.....Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar. Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözler, önünde her şey çıplak ve açıktır.
---------------------------------------------------

Baqara 2:20, 29 & 255*.....Şüphesiz Allah’ın her şeyi yapmağa gücü yeter... O her şeyi bilir... Onları koru(yup gözetmek), kendisine ağır gelmez.

İbrahim 14:47.....Sakın, Allah’ı peygamberlerine verdığı sözden cayar sanma! Çünkü Allah daima üstündür, öç alandır!

Fussilet 41:41-42.....Halbuki o, eşsiz bir Kitab’dır. Ki ne önünden, ne ardından ona batıl gelmez.

Hakka 69:44-47*.....“Eğer o, bazı lâflar uydurup bize iftirâ etseydi, Elbette ondan sağ elini (gücünü, kuvvetini) alırdık, Sonra onun can damarını keserdik. Sizden hiç kimse buna engel olamazdı.”

Buruj 85:14 & 22....O bağışlayan, sevendır... (Onun aslı) Levh-i Mahfuz’dadır. (korunmuş bır Levhada)
f


10.

Tanrı’nın Sözünün tahrif edildiğini ya da bozulduğunu iddia edenler, Şeytan Yüce Tanrı üzerinde galip geldiğini ima ederek, Tanrı’ya karşı hakaret etmiş olmuyorlar mı? (El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırMezmur 33:4 & 9-11.....4. RABBİN sözü doğrudur, ve bütün işleri sakakatledir. 9. Çünkü o söyledi, ve oldu, O emretti, ve sabit durdu. 11. RABBİN öğüdü ebediyen, yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur.

İşaya 14:24 & 27.....24. Orduların RABBİ and edip dedi: Gerçek, nasıl düşündümse öyle olacak; ve nasıl tasarladımsa öyle duracak. 27. Çünkü orduların RABBİ tasarladı, ve kim bozar? Ve onun eli uzanmıştır, ve onu kim geri çevirir?

-------------------------------------------

Bakara 2:20 & 255.....20. Şüphesiz Allah’ın her şeyi yapmağa gücü yeter. 255. Onları koru(yup gözet)mek, kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.

Yunus 10:17.....Allah’a yalan uydurup atan, yahut O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüpğhesiz suçlular asla onmazlar.

Yusuf 12:21.....Allah, emirini yerine getirendir, ama insanların çoğu bilmezler.

Hicr 15:9.....O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; ve O’nun koruyucusu da elbette biziz!

Hac 22:52.....Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermemiştik ki o, (bir şey) arzu ettiği zaman, şeytan onun arzusu içerisine mutlaka (onu dünya ile meşgül edecek bir düşünce) atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra ayetlerini sağlamlaştırır.
f


11.

Tanrı sadece bir Kutsal Kitab-ı koruyup öbürlerini korumayacak kadar sadıksız olur mu?

(El-Adl, El-Hadi, El-Mumin, El-Muksit)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırMezmur 111:7-9.....7. Ellerin işleri hakikat ve adalettir; Bütün vesayası sakdıtır. 8. Ebediyen ve daima sabittir. Hakikat ve doğrulukla yapılmıştır. 9. Ahdini ebedi buyurmuştır. Onun ismi kuddus ve korkunçtur.

Mezmur 119:160.....Sözün topu hakikattir; ve her adaletli hüküm ebedidir.

Mezmur 146:5-6 & 10.....5. Ne mutlu o adama ki, yardımı Yakubun Allahıdır. 6. O Allah ki, gökleri ve yeri, denizi ve içlerindeki her şeyi yaratan, ebediyen hakikati koruyan. 10. RAB ebediyen, ey Sion, senin Allah’ın devirden devire saltanat sürecektir. RABBE hamdedin.

Luka 21:33.....Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla oradan kalkmayacaktır.

-------------------------------------------------
Bakara 2:136.....‘Allah’a… Musa ve İsa’ya verilene ve (diğer) peygamberlere Rabb’leri tarafından verilene inanırız; onlar arasında bir ayrım yapmayız, biz Allah’a teslim olanlarız.’ deyin.

Al-i İmran 3:119.....Kitab’ın hepsine inanırsınız.

A’raf 7:196.....Benim velim, Kitab’ı indiren Allah’tır. O, iyileri yönetir.

Tevbe 9:111.....Gerek Tevrat’ta, gerek İncil’de, gerek Kur’an’da Allah’tan daha çok ahdini yerine getiren kim olabilir?

Hud 11:57.....Şüphesiz Rabb’im, her şeyi koruy(up gözet)lendir.

İbrahim 14:47.....Sakin, Allah’ı, peygamberlerine verdiği sözden cayar sanma! Çünkü Allah daima üsütndür, öç alandır!

Haşr 59:23.....O, öyle bir Allah’tır ki... mü’min (güvenlik veren), müheymin (gözetip koruyan)...
f


12.

Tanrı’nın Kelamı, Ahiret Gününde bütün insanları yargılamak için değişmez ve sabit bir ölçü olacak mıdır? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırYuhanna 12:48.....Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. Söylediğim söz o kişiyi son günde yargılayacaktır.

Esinleme 20:12.....Sonra bazı kitaplar açıldı. Yaşam kıtabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler, kitaplarda yazılanlara bakılarak kendi yaptıklarına göre yargılandı.

-------------------------------------------------

Hicr 15:9-10.....9. O zikri (Kur’an-ı) biz indirdik biz; ve O’nun koruyucusu da elbette biziz! 10. Andolsun, senden once, evvelki (millet)lerin kolları içinde de elçiler gönderdik.

Zumar 39:69-70.....69. Yer, Rabb’inin nuru ile parladı kitap (ortaya) kondu, peygamberler ve şahitler getirildi av aralarında adalatle hükmedildi. Onlara asla zülmedilmez. 70. Herkes yaptığının karşılığı tam verildi. O, onların ne yaptıklarını en iyi bilendir.

Fuyssilat 41:27-28.....27. İnkâr edelere şiddetli bir azab taddıracağız ve onlar, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. 28. Bu, Allah düşmanlarının cezası: Ateştır. Ayetlerimizi inkâr etmelerinin cezası olarak orada onlara dbedi kalma yurdu vardır.

Not: Müslümanların iman etmesi gereken Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an arasında, harf ve kelime sayılarına göre Kitab-ı Mukaddes bunların yüzde doksanını kadar kapsamaktadır.
f


13.

Allah’ın gönderdiği Kutsal Kitaplar arasında bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr etmek doğru bir yaklaşım olur mu?

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet HayırTesniye 6:4-7.....6. Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar. 7. Ve onları oğullarının zihnine iyice koyacaksın, ve evinde oturduğun, ve yolda yürürdüğün, ve yattığın, ve kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın.

Yeşu 1:8.....Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmıyacak... gece gündüz onu düşüneceksin.

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə