2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞretim yili alptekin anadolu lisesi tariH 10 dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders planiYüklə 0,5 Mb.
səhifə1/4
tarix30.10.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#22797
  1   2   3   4
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat


1. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300 – 1453) KAZANIM SAYISI: 9 SÜRE/DERS SAATİ: 12 ORANI (%): 17
EYLÜL

III. HAFTA

16 – 20 Eylül 20131Bu ünite ile öğrenciler;
1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.


1.KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300 – 1453)
1.XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa
Dünyaya Bakış: XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

[!] XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV.yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer

devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye


1

EYLÜL

IV. HAFTA

23 – 27 Eylül 2013


1


2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
2.Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

a. Kayılar Anadolu’da


b. Beylikten Devlete


Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır.


[!] Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve Yerleşmesine değinilecektir.

[!] XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir.

[!] Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

1

c. İlk Osmanlı Fetihleri

EKİM

I.HAFTA

30 Eylü – 4 Ekim 2013


1

3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki

fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki

ilişkiyi açıklar.3. Balkanlarda Fetihler

a. Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353)

b. Edirne’nin Fethi (1363)

c. Sırpsındığı Savaşı (1364)

d. Çirmen Savaşı (1371)
İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler

(araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir.[!] Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I.Kosova ve Niğbolu savaşları da ele

alınacaktır.
[!] İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

1

e. I.Kosova Savaşı (1389)

f. İstanbul’un Kuşatılması

g. Niğbolu Savaşı (1396)

EKİM

II. HAFTA

7 – 11 Ekim 20131

4. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki

faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin

sağlanması açısından değerlendirir.

5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına

etkilerini kavrar.


6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin

güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
4. Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri

5.Ankara Savaşı ve Fetret Devri (1402-1413)

a. Ankara Savaşı (1402)

b. Fetret Devri (1402-1413)

6. Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması
Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır.


[!] Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine ve kültürel etkilerine de değinilecektir.

[!] Timur’un uyguladığı politikaların Türk dünyasına etkileri verilecektir.

[!] Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Karadeniz’in

kuzeyindeki siyasi gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) kısaca değinilecektir.

[!] Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır.

[!] Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele alınacaktır.

[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) politikalar vurgulanacaktır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye
17. Balkanlarda Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi

a. Edirne-Segedin Antlaşması (1444)

b. Varna Savaşı (1444)

c. II.Kosova Savaşı (1448)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ (14-17 Ekim 2013)


SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

EKİM

III. HAFTA

21 – 25 Ekim 2013


1

7. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.
2.KONU: OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300 – 1453)
1.Osmanlı’da Devlet Anlayışı
2.Osmanlı Devlet TeşkilatıOsmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.

[!] Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.


[!] Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele

alınacaktır.


[!] Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

1EKİM

IV. HAFTA

28 Ekim – 1 Kasım 20131


8. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.


3.Osmanlı Ordusu

a. Kara Ordusu

b. Deniz Kuvvetleri (Donanma)


Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir.

[!]Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır.

[!] Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır.

[!] Kapıkulu sistemi ele alınacaktır.

[!] Tımar sisteminin işleyişine; tımar sisteminde toprak kullanımı, toprak yönetimi, vergi sistemi ve askerî sistem arasındaki ilişkiye değinilecektir.

[!] Kuruluş dönemi Osmanlı donanmasına da değinilecektir.

[!] Ekonominin temel kaynakları insan gücü, tarım, hayvancılık ve ticaret açısından ele alınacaktır1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

1


9. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavra r.
29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi4. Osmanlı Ekonomisi

a. İnsan


b. Toprak

c. ÜretimLonca Teşkilatı: Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili pano çalışması yapılır.2. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453 – 1600) KAZANIM SAYISI: 16 SÜRE/DERS SAATİ: 18 ORANI (%): 25
KASIM

I. HAFTA

4 – 8 Kasım 2013


1


Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.I. DÖNEM, I. YAZILI SINAVI


Fatih Sultan Mehmet: II. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır.[!] İstanbul şehrinin siyasi, sosyal, ekonomik, stratejik ve sembolik önemi vurgulanacaktır.

[!] Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir.

[!] Sınırların genişlemesi, fetih ve mücadeleler kronolojik olarak ele alınacaktır.

[!] Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

1

Bu ünite ile öğrenciler;

1. İstanbul’un fethinin sebeplerini, fetih

sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.

2. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi

ve askerî faaliyetlerini açıklar1.KONU: İSTANBUL’UN FETHİ

1. İstanbul’un Fethi

Yapılan Hazırlıklar2. İstanbul’un Fethinin Sonuçları

SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat
KASIM

II. HAFTA

11 – 15 Kasım 20131

1. İstanbul’un fethinin sebeplerini, fetih

sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.

2. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi

ve askerî faaliyetlerini açıklar
3. Askeri ve Siyasi Gelişmeler

(1454 – 1480)Fatih Sultan Mehmet: II. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır.[!] Padişahın tahta geçişi, yetki ve sorumlulukları vurgulanacaktır.

[!] Merkezî yönetim kapsamında Divan-ı

Hümayun’un yapısı, üyeleri ve görevleri ele alınacaktır.

[!] Osmanlı yöneticilerinin seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfından olduğuna değinilecektir1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders kitabı,

HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal

Yapı, Türk Tarih Kurumu Yay. İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

İslam ansiklopedisi

Diyanet Yayınları

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.

1


3. Osmanlı Devleti’nin yönetim

yapısındaki değişimi değerlendirir.


10 KASIM ATATÜK’Ü ANMA PROGRAMI

ATATÜRK HAFTASI: Atatürk’ün hayatı, kişiliği ve özellikleri2.KONU: OSMANLILARDA YÖNETİM, ASKERİ TEŞKİLAT VE EĞİTİM
1. Osmanlılarda Yönetim

a. Merkezi Yönetim

Atatürk’ün hayatı ile ilgili görsel materyallerden yararlanılır.

KASIM

III. HAFTA

18 – 22 Kasım 2013


1


4. Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatının gelişimini kavrar.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ


b. Taşra ve Eyalet Yönetimi

Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun’un işleyişi görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlanır.

[!] Taşra ve eyalet yönetimi de ele alınacaktır.

[!] Tımar sisteminin gelişimine değinilecektir.

[!] Osmanlı Devleti’nin çağdaş harp teknolojisine ilişkin çalışmalarına da değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi YorumlamaDers kitabı,

HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal

Yapı, Türk Tarih Kurumu Yay. İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

12.Osmanlılarda Askeri Teşkilat

Kataloq: images
images -> Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur
images -> 2. Fakültə:İnformasiya texnologiyaları, aqrarmühəndislik və energetika mühəndisliyi
images -> Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə