2014 raport privind activitateaYüklə 445 b.
tarix18.12.2017
ölçüsü445 b.
#35274


2014

 • RAPORT

 • PRIVIND ACTIVITATEA

 • DIRECŢIEI MUNICIPALE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPLULUI

 • ÎN ANUL 2014


Acte normative adoptate / intrate în vigoare

 • Legea nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

 • Hotărîrea Guvernului RM nr. 270  din  08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,  referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

 • Dispoziţia Primarului general al municipiului Chişinău nr. 1015-d din 17.09. 2014 cu privire la constituirea unui grup de lucru privind asigurarea colaborării intersectoriale în conformitate cu prevederile Memorandumului de cooperare, încheiat între Primăria municipiului Chişinău şi Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de CopiiATRIBUŢIILE

 • ATRIBUŢIILE

 • AUTORITĂŢILOR TUTELARE

 • ÎN DOMENIUL

 • PROTECŢIEI COPILULUILegea 140 din 14.06.2013.

 • Legea 140 din 14.06.2013.

 • Articolul 7. Atribuţiile autorităţii tutelare teritoriale

 •    a) recepţionează, înregistrează şi transmite, conform competenţei, sesizările privind încălcarea drepturilor copilului;     b) în limita atribuţiilor, acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi participă la acest proces în caz de necesitate;      c) întreprinde, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;     d) asigură plasamentul planificat al copiilor separaţi de părinţi;     e) asigură stabilirea / retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;     f) asigură stabilirea statutului de copil adoptabil;     g) ţine evidenţa copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească aflaţi în plasament planificat, recepţionează/ sistematizează datele privind copiii aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare locale;     h) asigură reprezentarea intereselor şi a drepturilor copiilor în instanţa de judecată;     ...

Stabilirea formei de protecţieForma de protecţie stabilită celor 317 copii rămaşi fără ocrotire părintească depistaţi în anul 2014

 • FORMA DE PROTECŢIEAstfel, la finele anului 2014,

 • Astfel, la finele anului 2014,

 • în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale Chişinău erau în total 1783 de copii

 • sub diferite forme de protecţie:

 • 1209 – protecţie de tip familial şi

 • 574 – protecţie de tip rezidenţial.

 • Din numărul total de copii

 • 1455 sunt cu statut determinat de copil rămas fără ocrotire părintească.Numărul copiilor în serviciile de tip familial din mun. Chişinău la finele anului 2014Numărul copiilor în serviciile de tip rezidenţial din mun. Chişinău la finele anului 2014Instrumentarea dosarelor copiilor din serviciile de plasamentFluctuaţia copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în / din serviciile de plasament de tip rezidenţial. Numărul ieşirilor a constituit 160% din nr. intrărilor.ROLUL AUTORITĂŢII TUTELARE

 • ÎN ASIGURAREA DREPTULUI

 • COPILULUI LA FAMILIECONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR FAMILIILOR

 • În evidenţă – 4553 familii cu 8029 copii:

 • (pentru comparaţie: 4586 / 7812 - în 2013)

 • - DPDC Botanica – 651 / 1423;

 • DPDC Buiucani – 1577 / 2719;

 • DPDC Centru – 537 / 917;

 • DPDC Ciocana – 813 / 1450;

 • DPDC Rîşcani – 975 / 1520.

 • Numărul de vizite în familii – 16422 (8050 / 8372):

 • (pentru comparaţie: 20495 - în anul 2013)

 • DMPDC – 885;

 • DPDC Botanica – 2426 / 2373;

 • DPDC Buiucani – 591 / 1632;

 • DPDC Centru – 372 / 1553;

 • DPDC Ciocana – 2068 / 1512;

 • DPDC Rîşcani – 1708 / 1302.CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR FAMILIILOR

 • Numărul cazurilor în programe de prevenire a separării copilului de familie – 135 (200 în 2013).

 • Numărul de planuri individualizate întocmite – 326 (în 2013 – 312)

 • Reintegrări în familia biologică sau extinsă – 139 (256 în 2013).COPII ABANDONAŢI / REFUZAŢI LA NAŞTERE

 • 2001 – 217; 2002 – 157; 2005 – 106; 2007 – 58;

 • 2011 – 44; 2012 – 18; 2013 – 13; 2014 – 26.Suportul acordat familiilor social-vulnerabile cu copii

Numărul de copii cu ambii / unicul părinţi / părinte plecaţi / plecat peste hotare evaluaţi de DPDC de sectoareSesizărileSesizările: sursa de informareLucrul socio-educativ

 • Numărul de pedagogi organizatori responsabili de activitatea centrelor comunitare pentru copii şi tineri – 34

 • Numărul de pedagogi sociali responsabili de activitatea în microsector – 26

 • Numărul total de familii cu copii în evidenţă – 3925 / 6201

 • Numărul de vizite în familii - 8372

 • Numărul de copii atraşi centre - 1358Lucrul socio-educativ: evidenţa copiilorLucrul socio-educativ: activităţi organizateAsistenţă / consultanţă juridicăAsistenţă / consultanţă juridică

 • Pe parcursul anului 2014 au beneficiat de consultanţă juridică 1140 cetăţeni.Activitatea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultateActivitatea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultateActivitatea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultateActivitatea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate

 • Stabilirea

 • locului de trai a

 • copilului:

 • 2009 – 52

 • 2010 – 191

 • 2011 – 225

 • 2012 – 239

 • 2013 – 260

 • 2014 – 324 • RESURSE UMANEResurse umane

 • Total personal angajat 31.12.2015 – 584 angajaţi în anul 2014 – 206, eliberaţi – 92.

 • În cadrul DMPDC şi DPDC de sector activează în total 224 de angajaţi, în serviciile de plasament ale Direcţiei – 309.

 • Din numărul total de angajaţi – 512 sunt femei (88%) şi 74 – bărbaţi (12%).

 • Din numărul total de angajaţi, 360 sunt cu studii superioare (61%), 42 – cu studii medii speciale (7%), 6 – studenţi (1%), studii medii – 161 (30%).TENDINŢE POZITIVE

 • TENDINŢE POZITIVE

 • ÎN ACTIVITATEA

 • DMPDCMajorarea bugetului DMPDCSubdiviziunile DMPDC structura iniţială a Direcţiei serviciile instituite pe parcursul anilor serviciile instituite / preluate de Consiliul municipal Chişinău în anul 2014 serviciile în proces de instituire / extindere / dezvoltareTENDINŢE POZITIVE

 • Instituirea Serviciului de plasament de urgenţă.

 • Funcţionarea Serviciului de asistenţă socială a copilului şi familiei.

 • Menţinerea şi extinderea serviciilor pentru copii şi familie:

 • Serviciul Asistenţă Personală – majorarea cu 100 de unităţi (175 total);

 • Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă cu 10 unităţi (42 total);TENDINŢE POZITIVE

 • Prevalează formele de plasament de tip familial (luaţi în evidenţă în 2014 – 209/108; total – 1209/578) ;

 • Numărul ieşirilor din centrele de plasament constituie 160 % din numărul intrărilor (pentru comparaţie: în anul 2013 – 54%).TENDINŢE POZITIVE

 • ESTE ÎN DESCREŞTERE NUMĂRUL DE COPII ÎN INSTITUŢIILE REZIDENŢIALE:

 • în 2005 – 1218, 2007 – 703, 2009 – 599, 2010 - 420, 2011 – 383, 2012 – 333, 2013 - 240 de copii, 2014 - 185.TENDINŢE POZITIVE

 • Consolidarea capacităţii Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri prin

 • renovare, amenajare, dotare şi redeschidere a 2 Centre Comunitare după reparaţie capitală;

 • Instruirea specialiştilor în cadrul activităţilor realizate pe baza celor două proiecte “Teritoriul adolescenţei: liber, dar protejat” (UNICEF), şi “Schimb de experienţă în prevenirea comportamentului deviant la minori” (Regiunea Emilia-Romagna).TENDINŢE POZITIVE

 • Se menţine tendinţa de micşorare a fluctuaţiei cadrelor: 27 % - în anul 2012; 17% - 2013; 19% - 2014.

 • Nivelul de calificare a specialiştilor este în creştere (731 activităţi instructiv metodice organizate în anul 2013; 852 – în 2014).

 • Consolidarea relaţiilor de colaborare cu partenerii din ţară şi de peste hotare. majorarea numărului de proiecte.Parteneriate

 • AO „Lumos Foundation Moldova”;

 • Asociaţia „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” - reprezentant oficial al „Hope and Homes for Children” din Marea Britanie;

 • Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii;

 • Reprezentanţa UNICEF în Moldova;

 • Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM);

 • Regiunea Emilia-Romanga, Italia;

 • Asociaţia „IBO Italia”;

 • Organizaţia „Amici dei Bambini”, ş.a.

 • AO „Keystone Human Services International Moldova Association”;

 • ADRA Moldova;

 • Asociaţia „AVE Copiii”.DIFICULTĂŢI

 • DIFICULTĂŢI

 • ÎNTÂMPINATE ÎN

 • ACTIVITATELipsa serviciilor specializate în lucrul cu copii cu comportament deviant, copii străzii, cum ar fi Serviciul de plasament de urgență pentru copii cu vârsta peste 12 ani, Serviciul specializat pentru copiii cu comportament deviant şi în conflict cu legea, Serviciului stradal.

 • Lipsa serviciilor specializate în lucrul cu copii cu comportament deviant, copii străzii, cum ar fi Serviciul de plasament de urgență pentru copii cu vârsta peste 12 ani, Serviciul specializat pentru copiii cu comportament deviant şi în conflict cu legea, Serviciului stradal.

 • Numărul angajaților, în special a pedagogilor şi asistenţilor sociali, nu corespunde necesităților Direcției: numărul copiilor și familiilor asistate crește de la an la an, odată cu apariția noilor standarde de calitate în funcționarea serviciilor sociale volumul de lucru a crescut semnificativ în comparație cu anii precedenți, însă numărul unităților de angajați a rămas același. • Ambiguităţile în actele legislative naţionale, precum şi lipsa elaborării în anumite cazuri a mecanismelor de aplicare a legii.

 • Necesitatea apartamentelor sociale pentru copii orfani absolvenţi ai gimnaziilor internat.

 • Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activității Centrelor comunitare pentru copii și tineri.Obiective de activitate ale Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului în anul 2015Responsabilizarea familiei şi consolidarea capacităţilor parentale în scopul prevenirii separării copilului de familie şi dezinstituţionalizării copiilor.

 • Responsabilizarea familiei şi consolidarea capacităţilor parentale în scopul prevenirii separării copilului de familie şi dezinstituţionalizării copiilor.

 • Eficientizarea mecanismelor de conlucrare intersectorială în vederea asigurării protecţiei copilului în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

 • Diversificarea serviciilor specializate destinate copiilor aflaţi în dificultate în vederea integrării şi incluziunii sociale a acestora.

 • Fortificarea potenţialului de activitate a Centrelor comunitare pentru copii în vederea creării spaţiilor de încredere, sigure şi prietenoase copiilor.

 • Implementarea sistemului de management financiar şi control.Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii. Şi lucrul acesta ar trebui să ni-l aducem aminte, mai ales când ne găsim în faţa copiilor. Alexandru Vlahuţă
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə