Autorizatie integrata de mediuYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/5
tarix25.01.2019
ölçüsü0,7 Mb.
#101797
  1   2   3   4   5

ARPM Bacau Autorizatie integrata de mediu nr…………../

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
PROIECT – varianta dupa obtinerea autorizatiei de ape

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. din ......................

Titularul autorizatiei: S.C. AMURCO S.R.L. Bacau

Sediul social: str.Chimiei nr.1 Bacau
Operatorul instalatiei: S.C. AMURCO S.R.L. Bacau

Locatia activitatii: str.Chimiei nr.1, municipiul Bacau, jud. Bacau


Categoria de activitate, pentru activitatea principala si activitati legate tehnic de activitatea principala, desfasurate pe acelasi amplasament, conform anexei 1 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006, cu modificarile ulterioare:

 • 4.3. – instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice pe baza de azot - uree;

Codul CAEN : 2015 – Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase;

Categoria de activitate, pentru activitati legate tehnic de activitatea principala, desfasurate pe acelasi amplasament, conform anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin Legea 84/2006, cu modificarile ulterioare: • 4.2. - instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza – amoniac, bicarbonat de amoniu.

Codul CAEN:2015

 • 1.1. - instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW – centrala termoelectrica.

Codul CAEN: 3511
Emisa de: Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau
Data emiterii: ......martie 2011

Valabila pana la data de: 10 aniDIRECTOR EXECUTIV,

Jrs.Paul Toderica
CUPRINS
I. DATE GENERALE

1.Date de identificare

2. Temeiul legal

3. Categoria de activitate

4. Documentatia solicitarii
II. CONDITII DE FUNCTIONARE

5. Managementul activitatii

6. Materii prime si materiale auxiliare

7. Resurse

7.1. Apa

7.2. Producerea si utilizarea energiei

7.3. Gaze naturale

8. Produse finite

9. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament

10. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

10.1. Aer

10.2. Apa

10.3. Sol si apa subterana

11. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot

11.1. Aer

11.2. Apa

11.3. Sol

11.4. Zgomot

11.5. Miros

12. Gestiunea deseurilor

12.1. Deseuri generate, colectate, stocate temporar

12.2. Deseuri refolosite

12.3. Valorificarea / eliminarea deseurilor

12.4. Gestiunea ambalajelor

13. Interventia rapida, prevenirea si managementul situatiilor de urgenta,siguranta instalatiei. Functionarea in afara conditiilor normale de operare

14. Monitorizare

14.1. Monitorizarea activitatii

14.2. Monitorizarea emisiilor: aer , apa, sol, deseuri, zgomot

14.3. Inregistrarea rezultatelor automonitorizarii

15. Raportari

16. Evidente

17. Obligatiile titularului activitatii

18. Managementul inchiderii instalatiei

19. Revizuirea autorizatiei

20. Glosar de termeni

21. Dispozitii finale
I. PREVEDERI GENERALE
1. DATE DE IDENTIFICARE
1.1. Date de identificare a titularului autorizatiei

Numele: S.C. AMURCO S.R.L. Bacau

Adresa: municipiul Bacau, Strada Chimiei nr.1, jud. Bacau

Telefon: 0234/575 440

Fax: 0234/575 413

E-mail: amurco_bacau@yahoo.com

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J04/770/2005

CUI 17488233
1.2. Date de identificare a operatorului instalatiei

Numele: S.C. AMURCO S.R.L. Bacau

Adresa: municipiul Bacau, Strada Chimiei nr.1, jud. Bacau

Telefon: 0234/575 440

Fax: 0234/575 413

E-mail: amurco_bacau@yahoo.com

1.3. Amplasamentul prevazut pentru operare

Adresa: municipiul Bacau, str. Chimiei nr.1, judetul Bacau

Telefon: 0234/575 440

Suprafata: 78 345,05 mp, situata in intravilanul localitatii;


1.4. Coordonatele geografice ale amplasamentului

Sistem international: X = 46°30 min. 51,4 sec.

Y = 26°56 min. 35,9 sec.
Sistem STEREO 70: X = 649215,72 Est

Y = 5590,914 Nord

Z = 156 m
1.5. Forma de proprietate:

Societatea Amurco SRL Bacau este o societate cu capital privat.

Nu detine certificat de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate instalatiile.

Societatea SC Amurco SRL Bacau este operatorul instalatiilor pentru care se emite autorizatia integrata de mediu, obiectivele aflate in exploatarea sa fiind inchiriate sau detinute in proprietate, la data emiterii prezentei autorizatii, dupa cum urmeaza:

- instalatii inchiriate de la SC VIROMET SA, cu sediul in localitatea Victoria, jud. Brasov, prin contractul de inchiriere nr. C 948/25.04.2005, completat cu actul aditional nr.1 din data de 28.03.2007: Amoniac, Uree, Tratare apa industriala, Retele hidro, Cicluri de racire apa, Demineralizare apa industriala, Depozit amoniac si rampa de incarcare-descarcare apa amoniacala .

- instalatii inchiriate de la SC H&H COMPANY SRL, cu sediul in localitatea Ovidiu, jud.Constanta, contract nr.4 din 4.01.2007: Utilitati- CET-SRA-APA-AER-CANAL, Sulfat de aluminiu,Lapte de var, atelier de reparatii mentenanta, depozite expeditie transport CFU-Auto, Fabrica de azot-oxigen, instalatii anexe uree-amoniac, laboratoare metrologie, control instalatii, sector administrativ,

- instalatii detinute in proprietate: bicarbonat de amoniu, care este amplasata pe teren si in cladire inchiriate de la SC H&H COMPANY SRL,

- La data emiterii prezentei autorizatii este in curs de montare centrala de cogenerare, care este proprietatea SC Amurco SRL,
1.6. Vecinatati

Societatea AMURCO isi desfasoara activitatea in instalatii aflate pe un amplasament din zona industriala Bacau Sud si se invecineaza cu:

- pista de karting si amenajari comerciale apartinand SC Selena Motor Sport-Club Karting Bacau si CET Bacau Sud – pe directia NORD;

- SC Bistrita SA si SC Conbac SA Bacau – pe directia EST;

- terenuri agricole si depozitul de deseuri al municipiului Bacau, pe directia VEST si SUD.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a:

- cererii adresate de S.C. AMURCO S.R.L. Bacau, in calitate de operator al instalatiilor, analizata preliminar de APM Bacau si inregistrata la ARPM Bacau cu nr. 4881 din 25.11.2009, privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza – amoniac si instalatii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice pe baza de azot - uree, precum si instalatiile auxiliare legate tehnic de activitatea principala si aflate pe acelasi amplasament ,

- finalizarii perioadei de tranzitie acordate conform prevederilor OUG nr.152/2005 aprobata prin Legea nr.84/2006, cu modificarile ulterioare,


in baza:

 • Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile ulterioare,

 • Hotararii de Guvern nr.918/2010 privind reorganizarea Agentiai Nationale pentru protectia Mediului si a institutiilor subordonate acesteia,

 • Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006, cu modificarile ulterioare,

 • Ordinului 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul 1158/2005,

dupa parcurgerea etapelor procedurale: • analiza preliminara a documentelor de sustinere a solicitarii , efectuata de APM Bacau,

 • verificarea amplasamentului si a modului de delimitare a instalatiei integrate, in baza procesului-verbal nr.7146 din 08.12.2009,

 • consultarea publicului prin:

   • anunturi repetate in presa privind depunerea solicitarii,

   • anunturi repetate privind dezbaterea publica in presa, pe internet, la sediul asociatiilor de locatari din partea de sud a municipiului Bacau, la sediul institutiilor publice (ARPM, Prefectura Bacau, Primaria Bacau),

   • invitatii scrise si repetate transmise de ARPM Bacau si de titular primariilor, institutiilor publice locale/judetene, mass-media, unitatilor economice invecinate, ONG-urilor locale,

   • desfasurarea sedintei de dezbatere publica in data de 11.06.2010 la sediul Grupului Scolar de Ecologie si Protectia Mediului „Grigore Antipa” din Bacau,

 • analiza detaliata a documentelor de sustinere a solicitarii si a completarilor la acestea, in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica Bacau, asigurand o abordare integrata si efectiva a autoritatilor implicate in procedura de autorizare integrata,

 • tinand seama de recomandarile Ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile pentru fabricarea amoniacului si a ureei: Reference Document on Best available Techniques in the Large Volume Inorganic Chemicals, Amonia, Acids and Fertilisers Industries – editia aug.2007,


se elibereaza autorizatia integrata de mediu nr.,,,,,,,,, din data de...............cu Plan de reabilitare pentru instalatia de uree.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Se autorizeaza instalatia IPPC care cuprinde activitati principale de productie si activitati auxiliare/conexe, legate tehnic de activitatea principala si desfasurate pe acelasi amplasament.


3.1. Autorizatia integrata de mediu se refera la producerea si comercializarea:

 • amoniacului, care este produs intermediar, utilizat in principal pentru fabricarea ureei, dar care poate fi comercializat, atat ca amoniac lichid, cat si sub forma de solutie apoasa, pentru diferite utilizari industriale

 • ureei,

 • bicarbonatului de amoniu alimentar.


3.2. Categoria de activitate, conform anexei I a OUG nr.152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006, cu modificarile ulterioare:

 • 4.3. – instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice pe baza de azot – uree;

 • 4.2. – instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza : a) gaze – amoniac, d) saruri: bicarbonat de amoniu alimentar,

 • 1.1. - instalatii de ardere cu putere termica nominala mai mare de 50 MW: centrala termo-electrica, pe gaze naturale;


3.3. Alte activitati autorizate, legate tehnic de activitatea principala/conexe, desfasurate pe acelasi amplasament:

 • tratare apa de suprafata;

 • demineralizare apa industriala;

 • epurare si evacuare in emisar ape uzate;

 • racire apa recirculata,

 • producere energie termica si electrica prin cogenerare ( doua turbine pe gaze),

 • turnuri de racire apa recirculata,

 • grup de cogenerare ( doua turbine pe gaze),

 • fabricare sulfat de aluminiu,

 • preparare lapte de var;

 • depozitare produse finite,

 • depozitare carburanti, uleiuri si uleiuri uzate;

 • comprimare aer industrial si instrumental;

 • stocare si distribuire apa potabila;

 • ambalare si expediere produse fabricate.

 • transport pe cale ferata uzinala ( manevra pana in Valea Seaca )

 • transport auto de marfuri si personal angajat,

 • activitati in sectorul mecanic : prelucrari prin aschiere, reparatii utilaje, tamplarie, tinichigerie – izolatii,

 • activitati in sectorul electric : exploatare intretinere si reparatii instalatii electrice si echipamente electrice

 • activităţi în sectorul AMC: întreţinere aparate de măsură şi control din componenţa circuitelor de măsură şi reglare parametri, reperaţii şi întreţinere circuite de protecţii şi semnalizări, reparaţii AMC, etalonări aparate în cadrul Laboratorului de metrologie

 • Laboratoare: materii prime, produs finit, uleiuri,ape, toxicologie, incercari mecanice


3.4. Capacitati maxime de productie, autorizate:

- fabricare amoniac: 300 000 t/an;

- depozitare amoniac: max.22.000 mc, 15.000t,

- fabricare uree: 420 000 t/an;

- fabricare bicarbonat de amoniu alimentar: 1500 t/an,

- fabricare sulfat de aluminiu: 32 t/zi solutie 20%,

- preparare lapte de var: 10 t/ora solutie 10%,

- imbuteliere oxigen 80 mc/h,

- tratare apa de suprafata: 4.200 mc/h;

- demineralizare apa industriala: 400 mc/h apa demineralizata si 100 mc/h apa dedurizata;

- producere abur tehnologic in Centrala termo-electrica: 1 608 000 Gcal/an;

- producere energie electrica in Centrala termo-electrica: 191 000 MWh/an,

- grup de cogenerare: energie electrica 2x6,75 MW, energie termica 2x13 t abur/ora
3.5. Regim de lucru: flux continuu.
3.6. Codurile CAEN ale activitatilor autorizate sunt mentionate in anexa 1 la prezenta autorizatie.
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- cerere tip pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu;

- raport de amplasament, intocmit de SC IPROCHIM SA Bucuresti;

- formular de solicitare, intocmit de SC IPROCHIM SA Bucuresti;

- studiu de dispersie a emisiilor de amoniac in atmosfera, evacuate in functionarea instalatiei de uree, realizat de IPROCHIM Bucuresti;

- completari la documentatia depusa initial, solicitate pe parcursul derularii procedurii,

- act constitutiv al SC Viromet SRL filiala Bacau;

- act aditional de schimbare a denumirii SC Viromet SRL filiala Bacau in SC Amurco SRL Bacau si incheiere judecatoreasca nr.4118/28.07.2005;

- contract de inchiriere a activelor de la SC H&H COMPANY SRL, cu sediul in localitatea Ovidiu, jud.Constanta, nr.4 din 01.02.2007.

- contract de inchiriere a activelor de la SC Viromet SA Victoria, nr. C 948/25.04.2005 si actele aditionale de prelungire aferente;

- Contract de vanzare cumparare utilaje si echipamente pentru instalatia de bicarbonat de amoniu nr.42/ 2008

- contract de vanzare-cumparare a turbinelor de cogenerare nr. HNTH 17001/02.11.2007

- certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau a firmei SC Amurco SRL Bacau, seria B, nr.0685527/01.08.2005;

- autorizatii de functionare si profil de activitate, eliberate de Primaria Bacau cu nr.35554/ 30035 si nr.35554/ 28600 din 22.07.2010

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.17 din 31.01.2011, emisa de Administratia Nationala „Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa ‚”Siret” Bacau,

- contract de furnizare a energiei electrice nr.1410 din 28.12.2007

- contract abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr.5055/01.01.2010,

- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.134/ 26.06.2009,

- contract de procesare gaze naturale nr. 2009.05.10/01.11.2009;

- contract de vanzare-cumparare de deseuri de hartie si carton nr.8 din ian.2010,

- contract de vanzare-cumparare a deseurilor si resturilor tehnologice nr.1934 din 04.03.2010,

- contracte executie lucrari de constructie(GLOBAL INVEST Bacau) nr. 1178 /07.08.2009

- contract de preluare ape uzate in canalizare incheiat cu SC Tiseco SRL nr.1/2010,

- licente de transport : • rutier public de marfuri in trafic international seria LTM nr. 0021116

 • pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar - manevra feroviara inclusiv substante toxice si periculoase RO 00220070027 / 10.12.2009

 • Certificat de siguranta partea A nr. RO 01120090025/15.12.2009 pentru transport feroviar

 • Certificat de siguranta partea B - RO 1220090207 /15.12.2009 pentru transport feroviar

- certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de marfa nr.0020171 eliberat de Ministerul Transporturilor in 29.05.2010,

- certificate de pregatire profesionala a consilierilor de siguranta transport rutier de marfuri periculoase si pentru transportul in trafic feroviar al marfurilor periculoase, emise de Ministerul Transporturilor,

- Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 3, categoria 2, conform OUG nr.121/2006, inregistrata in 2007 la Agentia Nationala Antidrog,

- atestat al laboratorului de metrologie pentru activitatea de etalonări, emis de DRML Bacău

- Aviz privind functionarea din punct de vedere PSI, nr.11.270/13.09.2005 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „mr C ENE” al judetului Bacau ;

- Plan de Urgenta Interna nr. 1905/22.03.2010 aviz ISUJ Bacau nr 382297/17.05.2010 ed II

- Raport de Securitate nr 1733/29.02.2008 ed II

- Informarea publicului nr 6593/16.11.2009 cf Anexa 5 din HG 804/2007

- Fise cu date de securitate pentru substantele chimice periculoase produse/utilizate,

- Nota de constatare privind realizarea masurilor din Planul de actiuni, nr.130 din 08.01.2010, incheiata de reprezentantii ARPM Bacau, GNM CJ Bacau si APM Bacau,

- Raport anual de mediu pentru anul 2009,

- anunturi in presa privind depunerea solicitarii, privind decizia de emitere a autorizatiei

- dosar cu documentele de mediatizare a dezbaterii publice,- dovada achitarii tarifului si taxei de autorizare.
- autorizatii ISCIR pe care le detine operatorul:

 • nr. BCPT C1 – Tip B – 2 –813 /12.06.2009 pentru cazane

 • nr. BCPT C 4 – Tip 1 –3 – 804 /12.06.2009 pentru montare reparare

recipienti sub presiune

 • BC PTC6 – Tip B – 1- 899 /03.11.2010 pentru montare reparare trasee fluide sub presiune conform PT C6

 • BC PTC10 – 1-Tip B – 2 – 805/12.06.2009 pentru montare si reparare conducte abur /apa fierbinte conform PTC10

 • BC PTC12 – Tip B – 942 / 01.02.2010 reparare recipiante cisterne de amoniac conform PT C12

 • BC PTR1 – Tip C – 236/16.02.2010 pentru reparatii macarale cf . PTR1

 • BC PTR2 – Tip C –237/16.02.2010 pentru reparatii mecanisme de ridicat cf.PTR2

 • BC PTC3 – Tip C –235 - /01.02.2010 pentru reparare stivuitoare autopropulsate

 • BCPTC7/TIPA /618-23.09.2008 –pentru reparare,verificare la deschiderea supapelor de siguranta

 • BCPTC5 /TIPA/963-26.02. 2010-umplere,verificare tehnologica periodica reparare,scoatere din evidenta si casare a recipientilor butelii butelii transportabile pentru oxigen, azot si argon

 • ICPT CR5 /TIPA / 371/15.09.2008 –examinari cu lichide penetrante

 • ICPT C4/1 /TIPC / 1,3/3054/08.02.2010- efectuare de examinari verificari si investigatii tehnice si intocmirea studiilor privind stabilirea conditiilor de functionare si evaluarea duratei de functionare remanente la recipienti sub presiune

 • ICPT CR5 /TIPB / 253/15.09.2008 – examinari cu pulberi magnetice

 • BC PTC1/TIP C/1,2/944/01.02.2010 – montare punere in functiune reparare si intretinere instalatii de ardere si automatizare cazane de abur

 • AI098/2010 – pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear – utilizareII. CONDITII DE FUNCTIONARE
5.MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Aspecte generale

 • Activitatea se desfasoara pe baza organigramei SC Amurco SRL.

 • Societatea are implementat si certificat Sistemul integrat de management calitate-mediu-sanatate, in baza standardelor ISO 9001/2000, ISO 14001/2005 si ISO 18001/2008, iar auditul de supraveghere se realizeaza anual.

Operatorul va respecta obligatiile care ii revin din prevederile legale pe linie de mediu, precum si din avizele si autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii.

 • Operatorul asigura, prin decizie, persoane responsabile cu probleme de protectia mediului, gestionarea deseurilor si gestionarea substantelor chimice periculoase.


5.2. Instruire

- Personalul care lucreaza in domeniul de activitate autorizat trebuie sa fie calificat si instruit corespunzator fiecarui loc de munca;

- In fisele de post vor fi mentionate sarcinile si competentele specifice, ce revin fiecarui loc de munca cu activitate relevanta in domeniul de protectie a mediului;

- Programul de instruire a personalului pe linie de calitate-mediu-sanatate se desfasoara conform procedurii speciale PE-MI-03 „Competenta, constientizare si instruire”

- Instruirile se consemneaza in documente specifice procedurii;

- Programul de Instruire a personalului in domeniul situatiilor de urgenta se desfasoara conform Programului anual de pregatirei in domeniul Situatiilor de Urgenta, aprobat prin Ordinul Prefectului judetului Bacau in conformitate cu legislatia in vigoare si a Deciziei 106/ 2008 emisa de directorul general,

- Programul de instruire trebuie sa cuprinda si aspecte specifice de instruire a personalului din afara societatii: contractantii, personal care inchiriaza sau isi desfasoara temporar activitatea in instalatia autorizata, alte categorii-dupa caz.
5.3. Managementul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare privind gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, avand in vedere urmatoarele aspecte:  • transportul,

  • clasificarea, etichetarea, depozitarea in conditii de siguranta, utilizand informatiile din fisele cu date de securitate specifice fiecarei substante,

  • gestionarea adecvata a ambalajelor substantelor si preparatelor chimice periculoase,

  • manipularea de catre personal instruit adecvat si dotat cu echipamente de protectia muncii specifice,

  • evidenta gestiunii substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 – privind protectia mediului, cu

modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:  • sa stocheze temporar ingrasamintele chimice numai ambalate si in locuri protejate, bine aerisite.

  • sa livreze, sa manipuleze, sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului;

Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase si Regulamentului CE nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza fisa tehnica de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.


Recipientii sau ambalajele substantelor si amestecurilor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;

- sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind

clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor.


Operatorul activitatii va utiliza informatiile din fisele de securitate ale substantelor si amestecurilor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.
Se vor aplica permanent urmatoarele masuri generale:

- depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;

- magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer,

respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.


Operatorul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:

- lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si pentru situatii de urgenta;

- elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.
- SC AMURCO SRL este înregistrată la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice sub regulamentul EC Nr.1907/2006 (REACH ), cu următoarele substanţe: amoniac si uree .


Kataloq: upload
upload -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
upload -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
upload -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
upload -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
upload -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
upload -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
upload -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
upload -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
upload -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə