3572 sayılı KanunYüklə 446 b.
səhifə1/21
tarix03.11.2017
ölçüsü446 b.
#29246
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   213572 sayılı Kanun

 • 3572 sayılı Kanun

 • 5216 Sayılı Kanun

 • 5393 Sayılı Kanun

 • 5259 Sayılı Kanun

 • 5302 sayılı Kanun

 • 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında KAnUN

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (10.8.2005 tarihli R.G.

 • 13.4.2007 tarihli R.G. değişiklik, 25.7.2010 tarihli R.G. değişiklik, 3.7.2011 tarihli R.G. Değ. ,

 • 5.4.2012 tarihli R.G. Değ. 26.11.2014 r.g.)“İşyeri”nin en basit tarifi, herhangi bir ticari faaliyetin yürütüldüğü yer, mekan vb. şeklinde yapılsa da, mevzuatımızda çeşitli işyeri tarifleri bulunmaktadır.

 • “İşyeri”nin en basit tarifi, herhangi bir ticari faaliyetin yürütüldüğü yer, mekan vb. şeklinde yapılsa da, mevzuatımızda çeşitli işyeri tarifleri bulunmaktadır.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İş yeri” başlıklı 156 ncı maddesine göre; Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.”5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “11 inci maddesine göre;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “11 inci maddesine göre;

 • “İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.

 • İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır.”2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre işyeri;

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre işyeri;

 • - Mağaza,

 • - Yazıhane,

 • - İdarehane,

 • - Muayenehane,

 • - İmalathane,

 • - Fabrika,

 • - Şube,

 • - Depo,

 • - Otel,

 • - Kahvehane,

 • - Eğlence, dinlenme ve spor yerleri,

 • - Tarla,

 • - Bağ,

 • - Bahçe,

 • - Çiftlik,

 • - Hayvancılık tesisleri,

 • - Dalyan ve voli mahalleri,

 • - Madenler,

 • - Taş ocakları,

 • - İnşaat şantiyeleri,

 • - Vapur büfeleri,

 • gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.394 Hafta Tatili Hakkında Kanunda ise;

 • 394 Hafta Tatili Hakkında Kanunda ise;

 • fabrika,

 • imalathane,

 • tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane,

 • sınai ve ticari bilumum müesseseler işyeri olarak tanımlanmıştır.İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (10 Ağustos 2005 R.G.)

 • İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (10 Ağustos 2005 R.G.)

 • Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri, (1, 2 ve 3 üncü sınıf) (Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleri, İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleri, Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleri)

 • Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyeri,

 • Umuma açık istirahat ve eğlence yeri YETKİLİ İDARE:

 • YETKİLİ İDARE:

 • - Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi;

 • - Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesi;

 • - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye

 • - Organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği,- Büyükşehir belediyesi sınırları içinde;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə