4. sinif tüRKÇe test bankasi -4Yüklə 204,92 Kb.
səhifə3/3
tarix04.11.2017
ölçüsü204,92 Kb.
#30475
1   2   3

7. Bir nisan akşamı yola çıkmıştık. Geceyi Sivri-ada'da geçirecek, sabah erkenden balık avına çıkacaktık. Niyetimiz daha erken yola çıkmaktı ya, hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna benzer bir sis vardı. Bir gündoğusu, bu sisi temizleyiverdi. Bu sefer de gündoğudan bir kara bulut gelip yağmurunu boşalttı. Sonra gök­yüzünü boydan boya kaplayan bir ebemku­şağı görününce, balıkçı:

- Selamet, basalım artık. Hava düzeldi de­mektir, dedi.

Balıkçı için aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?

A) Deneyimlidir. B) Acelecidir.

C) Heyecanlıdır. D) Sabırlıdır
8. "Saçları altın gibiydi." cümlesinde ben­zetmenin hangi öğesi verilmemiştir?

 1. Benzeyen

 2. Kendisine benzetilen

 3. Benzetme yönü

 4. Benzetme ilgeci


9. "Sorunların köküne inmeden çözümleye­nleyiz." cümlesinde altı çizili sözcüğün kul­lanılış anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. yüzeyine B. sonuçlarına

C. kaynağına D. çözümlerine
10- "Giderken beni de eve atın." cümlesinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

A. fırlatmak B. ertelemek

C. götürmek D. getirmek
11- "Yaşlı, çirkin, acı" sözcüklerinin karşıt anlam­lıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Taze, hoş, tatlı

 2. Genç, güzel, tatlı

 3. Genç, iyi, tatlı

 4. Genç, güzel, taze


12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "terim" kullanılmıştır?

 1. Yemekten önce ellerini yıkamalısın.

 2. Bizim takım, penaltı kaçırdı.

C. Davranışların yüzünden gözümden düştün.

D. Henüz tartışmayı öğrenememiş.
13- Aşağıdaki sözcüklerin genelden özele sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 1. Varlık - canlı - insan - erkek

 2. Spor - futbol - maç - futbolcu

 3. Çınar - ağaç - orman - bitki

 4. Canlı - bitki - çam - ağaç14 - "güzel-tatlı-şişman " sözcüklerinin zıt anlam­lıları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde verilmiştir?


 1. Çirkin-ekşi-zayıf

 2. Ekşi-zayıf-güzel

 3. Çirkin-kısa-tatlı

 4. Tatlı-çirkin-uzun


15- Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi
anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?


 1. İyi-kötü

 2. Uzun-kısa

 3. Kalın-ince

 4. Cevap-yanıt


16. Amaçsız bir okuma eylemi düşünülemez. Sa­bahleyin gazeteyi elimize alıp şöyle bir göz gezdirir, ülkemizde, dünyamızda olup bitenleri öğrenmek isteriz. İş dönüşü ya bir gazetenin mizah sayfalarını okuruz, ya da bir romanı, bir öyküyü. Amacımız bellidir; günlük yorgun­luklarımızdan sıyrılmak, ferahlamak, oyalan­maktır.
Paragrafla ilgili olarak hangisini söyleye­meyiz?

 1. Sabahları gazeteleri dikkatle okuyarak olayları öğreniriz.

 2. Akşamları mizahla ilgili yazılar okuyarak oyalanırız.

 3. Okumak dinlenmemizi sağlar.

 4. Okumak sıkıntılarımızı giderir.


17. Sert bir insandı; zor örnekleri seçen, kendini tümüyle işine vermiş, kaygılı biriydi. Kendisini hiç düşünmeden, karşılık beklemeden, ün ve san kaygısına kapılmadan yaşadı.

Yazıda sözü edilen kişi için hangisi söyle­nemez?

A. Çalışkan B. Özverili

C. Zor beğenen D. İçe kapanık
18. İşi yapmayı düşünmek ya da yapacağını söy­lemek kolaydır; fakat işi yapmak, özellikle olumlu olarak sonuçlandırmak çok zordur. Başarı kazanabilmek, her şeyden önce bilgi, istek, yetenek, güven, sorumluluk duygusu ve çalışma gerektirir.
Parçaya göre, başarı için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

A. Sorumluluk B. Güven

C. Hırs D. Bilgi
19. Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kuca­ğına alıp sevmiş, sonra da bunu âdet edinmiş. Onu her gün kucağına alıp taşırmış. Sonunda buna o kadar alışmış ki dana büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman onu yine kucağında taşı­yabilmiş. Bu hikâyeyi kim uydurduysa, alışkan­lığın ne büyük bir güç olduğunu çok iyi anlamış olacak. Gerçekten de alışkanlık yaman bir hocadır.

Yazıda asıl anlatılmak istenen hangisidir?

 1. Küçük dananın büyümesi

 2. Köylü kadının hayvan sevgisi

 3. Hayvanları sevmek gerektiği

 4. Alışkanlığın gücü


20. Bu yolculuğumda Antakya'yı da gördüm. Orada da uzun kalmak isterdim. İki gece yetmedi. Tekrar gitmeyi isterim. Ama bir daha göze alabilecek miyim yorgunluğu? Gençliğimde, yorgunluğa dayanabildiğim günlerde niçin yolculuğa çıkmamışım? Aklıma bile gelmezdi. Hep terstir benim işlerim. Gençlikte yapacakla­rımı yaşlılık günlerime bıraktım.

Yukarıdaki paragrafın yazarı için hangisi söylenemez?

 1. Gençliğinde gezmediği için pişmandır.

 2. Antakya'da çok kalamadığına üzülmüştür.

 3. Yolculuğun kendisini yoracağını düşün­mektedir.

 4. Gezeceği yerlerin hayalini kurmaktadır.

TEST -10-


HİÇBİR ÖĞRENCİNİ DÖVME YAVRUM
Yıllar su gibi akıp geçti. Ben üniversite tahsilimi tamamladım. Artık öğretmen olmuştum. Tayinim Adana’ya çıkmıştı. Yola çıkmadan bir gün önce annem beni karşısına aldı ve konuşmaya başladı.

“ Bak yüzü güzel, gözü güzel, yüreği güzel yavrum. Allah’a şükürler olsun ki bu günleri de gördük. Ne güzel, bak artık bir öğretmensin. İnsanlar sana evlatlarını emanet edecekler. Kimsenin çocuğunu dövme oğlum. Eğer döversen sana sütümü helal etmem. Kimi yetim, kimi öksüz ve kimi fakirdir. Hepsine kol kanat ger ha...”deyip gözlerimden öptü.


Aşağıdaki ilk 4 soru metne göre cevaplanacaktır.
1)- Yazar, öğretmen olmak için hangi okulu

bitirmiştir?
A) İlköğretim okulunu B) Liseyi

C) Hayat okulunu D) Üniversiteyi


2)- Yazara “ Bak yüzü güzel, gözü güzel, yüreği

güzel yavrum “ diyen kimdir ?

A) Öğretmeni B) Babası

C) Annesi D) Öğrencileri
3)- İnsanların öğretmene emanet edecekleri

çocukların hangi özelliklerinden bahsedil-

memiştir ?

A) Fakir C) Zengin

C) Yetim D) Öksüz
4)- Parçaya göre “ kol kanat germek “ deyimi

neyin anlamında kullanılmıştır?


 1. İnsanları korumak, zarar vermemek.

 2. İnsanların etrafından kollarını çevirmek.

 3. Başkasına zarar verenlerin önünde

engel olmak.

 1. Kollarını kanat yapıp uçmak

5) “Taze bisküviler harika kokuyordu.” Cümlesinde varlıkların durumlarını bildiren bir sözcük(sıfat) vardır. Bu sözcük aşağıdakilerden hangidir?

A)taze B)bisküvi

C)kokuyordu D)harika6)Aşağıdaki kelimelerden hangisi ismin ‘’-İ’’ hâl

ekini almıştır ?
A)kuzu B)silgi C)soruyu D)bilgi
7) “Mutlaka” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)kesinlikle B)belki

C)herhalde D)ilgiyle
8) “Teyzem, kedisi Minnoş’u yanında getirdi.” cümlede özel ad olan sözcük hangisidir?

A) Minnoş B) Teyzem

C) Kedi D) Yanında
9) “Canlı” sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Bazı canlılar otla beslenirler.

B) Orhan çok canlı bir çocuktu.

C) Çiçekler de canlı birer varlıktır.

D) Gölde hiçbir canlı yaşamıyordu.
10) “Bizi kuru sözlerle çok oyaladı.” cümlesindeki “sıfat” olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) bizi B) kuru

C) çok D) oyaladı
11-) “Maske" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır ?

A) Basın bazılarının maskesini düşürdü

B) Çocuklar bakkaldan maske aldılar

C) Bu kirlilikte maskesiz gezilemez

D) İtfaiyeciler maskeleriyle içeri girdiler
12)-“Kuru” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?
A) donmuş B) yaş C) nemli D) buharlı
13-) “Isınmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?

A) Hava ısınınca doğa canlandı

B) Soba yanınca sınıf hemen ısınındı

C) Biraz çalışınca araba motoru ısındı

D) Yeni gelen öğrenci sınıfa hemen ısındı

14-) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Babamla alışverişe gittik.

B) Eve geç kalınca, annem kızdı.


C) Ödevlerimi kolayca bitirdim.

D) Bahçeye çıkalım mı?


15-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ kesinlik” söz konusudur?

A) Eminim ki söyleyeceklerime şaşıracaksınız.

B) Sanırım onunla görüşmediniz

C) Telefonunu açmıyorsa şu an derste olabilir.

D) Galiba bizimle gelmek istemiyor.
16) Aşağıdaki eklerden hangisi isime bulunma anlamı katmıştır ?

A) cam-da B) cam-a C)cam-ı D) cam-dan
17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın sayısını , rengini , özelliğini belirten sözcük kullanılmamıştır?

A) Bu yazılıdan beş alacağım.

B) Annem bana kırmızı etek alacak

C) Zavallı çocuk annesini arıyor.

D) Öğretmenim bana iki kalem verdi.
18-)"Ekmek" kelimesi, hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) O, ekmeğini taştan çıkarırdı.

B) Ekmek fiyatlarına zam gelmiş.

C) Ekmeği poşete koy.

D) Bayatlayan ekmeği çöpe attı
19-)"Arkadaşının saçına dokundu." cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Arkadaşımın sözleri bana çok dokundu. B) Annem bazı yemekleri dokunur diye yemiyor.

C) Tencereye dokunarak sıcak olduğunu anladım. D) Canım çok sıkılıyor, bana dokunmayın.
20-)“Kişiden kişiye değişmeyen yargılara nesnel yargı, kişisel düşünceyi yansıtan ve değişebilen yargılara öznel yargı denilmektedir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı bulunmaktadır?

A) Ankara, Türkiye’nin başkentidir.

B) Yerin çekim kuvvetini ilk fark eden kişi Newton’dur

C) Çok güzel bir kızı olmuş.

D) Dünya’nın bir tane uydusu vardır.
21-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) vardır?

A) Kutlama töreni için öğrenci seçimi yapıldı.

B) Tören için yeni elbiseler alındı.

C) Töreni çok merak ediyorum.

D) Tören çok hoşumuza gitti.
22)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın adının yerini tutan kelime kullanılmamıştır?

A) Bana, defter alır mısın?

B) Aldığım defteri bulamıyorum.

C) Defterimi sen mi aldın?

D) Aldığım defteri ona verdim.

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Annen de geziye geliyor mu?

B) Bahçede biraz top oynadık.

C) Okul da neler öğrendiniz?

D) Kitabında bunlar yazmıyor mu?
24) "Dün pazardan peynir aldım." cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Nereden? B) Niçin?

C) Kim? D) Ne zaman?
25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim kullanılmıştır?

A) Soğuktan ayaklarım buz kesti.

B) Hava durumunu izledin mi?

C) Hava çok soğuk olacakmış.

D) Üzerine kalın bir hırka giy.
26) “Yarışmada Murat ikinci, Merve üçüncü, Sinan ise birinci oldu. Ayça, Sinan’ ı tebrik etti. O da Ayça’ya teşekkür etti.” Bu ifadede “o” kelimesi hagi adın yerine kullanılmıştır?

A) Ayça B) Murat

C) Merve D) Sinan
27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

A) Her söylediğini dinledim.

B) Onu görünce sevindim.

C) Öğretmenime armağan aldım.

D) Bize gezegenleri anlattı.
28) Hangi cümlede “soğuk” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Havalar gittikçe soğudu.

B) Soğuk su içince hasta oldu.

C) Burak, bana soğuk davrandı.

D) Soğuk çay içemem.
29). Hangi cümle geçmiş zamanı bildirmektedir?

A) Yine kar yağıyor.

B) Yarın kar yağacak.

C) Her kış kar yağar.

D) Dün gece kar yağdı.
30) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” iki cümleyi birbirine bağlıyor?

A) Bahçedeki ağaçları suladı.

B) Sizdeki radyo yine mi bozuldu.

C) Bizim ev bu sokakta, onlarınki ileridedir.D) Bana da haber ver ki geç kalmayayım.


Yüklə 204,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə