Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan sözcük ya da sözcük gruplarına cümle denirYüklə 445 b.
tarix01.11.2017
ölçüsü445 b.
#25654Cümlede Anlam ünitesi ilköğretim 6.-7.-8. Sınıfların müfredatlarında yer almakla birlikte ortaöğretim 9.sınıf müfredatında da bulunmaktadır. Bu ünitenin amacı öğrencilerin okudukları metinleri daha kolay algılamasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere kavratılmak istenen bilgiler örnekle ve sorularla desteklenmiştir.

 • Cümlede Anlam ünitesi ilköğretim 6.-7.-8. Sınıfların müfredatlarında yer almakla birlikte ortaöğretim 9.sınıf müfredatında da bulunmaktadır. Bu ünitenin amacı öğrencilerin okudukları metinleri daha kolay algılamasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere kavratılmak istenen bilgiler örnekle ve sorularla desteklenmiştir.Cümle:Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan sözcük ya da sözcük gruplarına cümle denir.

 • Cümle:Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan sözcük ya da sözcük gruplarına cümle denir.

 • Yargı: Doğruluğu ya da yanlışlığı söz konusu olan; kişi, durum ve nesnelerle ilgili değerlendirmelerdir. Yargı ikiye ayrılır:

 • Nesnel Yargı: Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen, kişiden kişiye değişmeyen yargılardır.

 • "Türkçede yirmi beş harf vardır." cümlesi yanlıştır, ama nesnel bir yargıdır; çünkü yanlış olduğunu kanıtlayabiliriz.

 • "Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır." cümlesi de nesneldir, doğruluğu kanıtlanabilir.Öznel Yargı: Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan, kişiden kişiye değişen yargılardır.

 • Öznel Yargı: Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan, kişiden kişiye değişen yargılardır.

 • ÖRNEK:

 • "Kuşların en güzeli kanaryadır." Bu cümlede en güzel sözleri öznellik ifade eder; çünkü güzellik kişiden kişiye değişir. Bir başkasına göre en güzel kuş, bülbül ya da güvercin olabilir.

 • "Okumamak en kötü hastalıktır." Bu cümlede de en kötü sözü öznellik bildirir. Bu görüş, kişiden kişiye değişebilir.

 • "Ömer Seyfettin, hikâyelerinde etkileyici bir dil kullanmıştır." cümlesinde etkileyici sözcüğü öznellik anlatır.Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A)   Türkçe sondan eklemeli bir dildir. B)   Halk ozanları, hece ölçüsünü kullanmışlardır. C)   Son yıllarda kimi yazarlar ilginç konuları ele aldılar. D)   Bu yazar, hikâyelerinde devrik cümle kullanmamıştır.

 • Yanıt: CDeğerlendirme (Yorum):

 • Değerlendirme (Yorum):

 • Bir eser ya da kişi hakkında belli bir bakış açısıyla olumlu veya olumsuz yönlerini göstererek bir yargıya varmaya değerlendirme denir. Değerlendirmeler genellikle özneldir.

 • "Romanlarında toplumun aksak yönlerini iğneleyici bir şekilde anlatmış." cümlesinde yazarın anlatımıyla ilgili bir yorum yapılmıştır.

 • "Yunus Emre, şiirlerinde insan sevgisini yalın bir dille aktarmıştır." cümlesinde Yunus Emre'nin konuyu anlatış biçimi değerlendirilmiştir.Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusu değildir?

 • Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusu değildir?

 • A)  Yazarın ilk öykü kitabı "Ceviz Oynamaya Geldim Odana"dır. B)  Gerekli kaynakları olsaydı sınavı kazanırdı. C)  Şairin insanı etkileyici, akıcı bir anlatımı vardı. D)  Bugünkü davranışlarını ona pek yakıştıramadım. (2005-OKS)

 • Yanıt: AKoşula Bağlılık:

 • Koşula Bağlılık:

 • Bir eylemin gerçekleşmesini başka bir durum ya da eylemin olmasına bağlayan cümlelerdir.

 • "Rüzgâr çıkarsa denize açılmayın." cümlesinde denize açılmanın koşulu rüzgârın çıkmamasıdır.

 • "Çabuk gelmek üzere gidebilirsin." cümlesinde birinin gidebilmesinin koşulu çabuk gelmesidir.

 • "Filmi izleyebilirsin, ama daha önce ödevlerini yapacaksın." cümlesinde filmi izleyebilmesinin koşulu ödevlerini yapmasıdır.

 • "Soru çözdükçe başarınız artacaktır." cümlesinde ise başarının artması, soru çözme koşuluna bağlanmıştır.Örnek Soru: "Üzere" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine koşul anlamı katmıştır?

 • Örnek Soru: "Üzere" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine koşul anlamı katmıştır?

 • A)  Yeniden yollara düşmek üzere evden ayrıldı. B)  Anlaşmada belirtildiği üzere ödemeler zamanında yapıldı. C)  Yarın getirmek üzere istediğin kitabı alabilirsin. D)  Ümitler ümitsizliğe dönüşmek üzere iken geldi. (2006-OKS)

 • Yanıt: CNeden-Sonuç İlişkisi:

 • Neden-Sonuç İlişkisi:

 • Bir eylemin gerçekleşmesinin veya gerçekleşmemesinin bir nedene bağlandığı cümlelerdir.

 • "İçine  kapanık biri olduğu  için sorunlarını  kimse  bilmiyor." cümlesinde sorunlarının bilinmemesinin nedeni içine kapanık olmasıdır.

 • "Çocuklar aşırı sıcaktan parklardaki havuzlara giriyor." cümlesinde çocukların havuzlara girmesinin nedeni havaların aşırı sıcak olmasıdır.

 • Uyarı: İçin edatı "-mak/-mek için" biçiminde kullanılırsa neden sonuç ilişkisi değil amaç sonuç ilişkisi kurar.

 • Evde kitap okuyamadığı için kütüphaneye gitti. (amaç-sonuç)Örnek Soru:

 • Örnek Soru:

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

 • A)   Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da o köyde geçmişti. B)   Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu. C)   Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti. D)   Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti. (1999-LGS)

 • Yanıt: CTanımlama:

 • Tanımlama:

 • Varlıkların, özelliklerini belirterek tanıtan cümlelere tanım denir.

 • Tanım "... nedir?" sorusuna cevap verir.

 • "Uyak, dize sonlarındaki ses benzerliğidir." cümlesine "Uyak nedir?" sorusunu sorduğumuzda, dize sonlarındaki ses benzerliğidir, cevabını aldığımız için bu cümle tanım cümlesidir.

 • "Öykü, olmuş ya da olması mümkün olan olayları kısaca anlatan yazı türüdür."

 • Bu cümlelere "Öykü nedir?", "Başarı nedir?" sorularını sorduğumuzda cevap aldığımızdan, bu cümleler tanım cümleleridir.

 • Uyarı: Olumsuz yapılı yargılar tanım cümlesi olmaz.

 • Eylemi etkilemeyen sözcükler zarf değildir.

 • Eğitim yapılmayan yer okul değildir.Karşılaştırma:

 • Karşılaştırma:

 • En az iki varlığın ortak veya farklı yönlerini belirtmeye karşılaştırma denir.

 • "Bora, Berke'den büyüktür." Bu cümlede Bora ile Berke yaş bakımından karşılaştırılmıştır.

 • "Gülün kokusu nergise göre daha hoştur." cümlesinde gül ile nergisin kokuları karşılaştırılmış.

 • "Servet-i Fünun şairleri Tanzimatçılara göre daha başarılıdır." cümlesinde de iki ayrı dönemin şairleri karşılaştırılmıştır.İhtimal (Olasılık): Bir olayın veya bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında fikir yürütmektir.

 • İhtimal (Olasılık): Bir olayın veya bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında fikir yürütmektir.

 • "Yarın kar yağabilir.“

 • "O şimdi uyumuş olmalı."

 • "Bugünlerde Erzurum'a kar yağmıştır.“

 • Varsayım: Bir durumun ya da olayın gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi düşünülmesidir. Varsayım "bir an için öyle düşünmek"tir.

 • "Diyelim ki o da bizimle gelecek."

 • "Onun bu yıl şirketten ayrılacağını farz edelim."

 • "Varsayım", ihtimalden farklıdır. Varsayım cümlelerinde gerçekleşme olasılığı hiç mümkün olamayacak ifadeler de bulunabilir: "Kabul edelim ki okyanus buz tuttu." gibi.Ön yargı: Bir iş veya bir durumun konuyla ilgili belirli şartlara veya görünenlere dayanarak olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını kesin bir dille söylemektir.

 • Ön yargı: Bir iş veya bir durumun konuyla ilgili belirli şartlara veya görünenlere dayanarak olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını kesin bir dille söylemektir.

 • "Bu çalışmayla bu sene de kazanamayacak."

 • "Bu işi de eline yüzüne bulaştıracak."

 • "Ne yaparsanız yapın onları buraya getiremezsiniz.“

 • Öneri: Bir sorunu çözmek ya da bir konuyla ilgili eksiklikleri gidermek için sunulan teklife, öneri denir.

 • "Hikâyelerinde kısa cümleler kursan iyi olur."

 • "Şiirlerinde soyut öğelerdense somut öğeleri kullanmalısın."

 • "Kitabı üç ana bölüm altında toplayabilirsin."Örnek Soru:

 • Örnek Soru:

 • Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak. Parçada aşağıdakilerden hangisi önerilmemiştir?

 • A)  Yardımsever olmak B)  Toplumla birlikte yaşamak C)  Karanlıktan çıkmak D)  Geleceği düşünmek (2006-OKS)

 • Yanıt: AYakınma: Bir kişinin yaptıklarını sızlanarak anlatmaktır.

 • Yakınma: Bir kişinin yaptıklarını sızlanarak anlatmaktır.

 • "Bugüne kadar hangi sözümü dinledin ki?"

 • Yakınma içinde bulunulan ortamdan şikâyet etme biçiminde de olabilir.

 • Üslup: Sanatçının yazıda tercih ettiği anlatım biçimi, dili kullanma tarzıdır.

 • Sanatçının, sıfatları, deyimleri kullanması, devrik veya kurallı cümleler kurması, sözcük seçimine özen göstermesi gibi ifadeler üslûpla ilgili yargılardır.

 • "Hikâyelerinde sözcüklerin ilk anlamlarıyla yetinmeyip, sözcüklere başka anlamlar yüklemiştir."Doğrudan Anlatım: Birine ait sözü olduğu gibi aktarmaya doğrudan anlatım denir.

 • Doğrudan Anlatım: Birine ait sözü olduğu gibi aktarmaya doğrudan anlatım denir.

 • Mevlana: "Balığa sudan başkası azaptır." demiş.

 • "Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar." demiş Shakspeare.

 • Yukarıdaki cümlelere dikkat ettiyseniz Mevlana ve

 • Shakspeare'in sözleri olduğu gibi aktarılmıştır.

 • Dolaylı Anlatım: Birine ait sözün anlamını değiştirmeden sadece yüklemdeki kipi değiştirerek söylemeye dolaylı anlatım denir. 

 • Mevlana balık için sudan başkasının azap olduğunu söylemiş.

 • Shakspeare, sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketlerin doğduğunu söyler.KAYNAKLAR

 • KAYNAKLAR

 • http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/cumledeanlam.html

 • http://www.edebiyatogretmeni.net/cumlede_anlam.htm

 • http://edebiyatforum.com/8-sinif-tukce-konu-anlatimi/cumlede-anlam-8-sinif.html

 • SBS 8.Sınıf Türkçe Konu Anlatımlı Soru Bankası

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin