7. ÇERÇeve programi doç. Dr. Filiz BaşkanYüklə 459 b.
tarix03.08.2018
ölçüsü459 b.


7. ÇERÇEVE PROGRAMI

 • Doç. Dr. Filiz Başkan

 • EKOAB Yönetim Kurulu Üyesi


‘AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu’

 • TÜBİTAK 6-7 Aralık 2006 tarihlerinde 7. Çerçeve Programı’na yönelik ‘Ulusal Bilgi Günü’ düzenlemiştir.

 • Bu etkinliğin amacı 7. Çerçeve Programı’na (7.ÇP) yönelik farkındalık yaratarak, Türk araştırmacıları 7.ÇP hakkında bilgilendirerek Türkiye’nin AB 6. Çerçeve Programı’na katılım başarı oranının (%15.4) 7. Çerçeve Programında daha üst seviyelere çıkartılmasını sağlamaktır.AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI

 • Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin bilim ve araştırma alanı da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla birçok Topluluk Programı oluşturmuştur.

 • Söz konusu Topluluk Programları’ndan biri de araştırma ve teknoloji geliştirme (Ar-Ge) alanındaki Çerçeve Programlar’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir.AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI

 • AB’nin, araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, bu yolla ekonomik ve sosyal gelişme sağlamak üzere 1984 yılından bu yana yürüttüğü Çerçeve Programlar’ın amacı;

 • Avrupa’nın bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi;

 • Ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi;

 • Global düzeyde endüstriyel rekabetin desteklenmesi;

 • Üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi ve

 • AB üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesidir.

Ülkemiz Kuruluşlarının Çerçeve Programlarına Katılımı

 • 4. ÇP’da toplam 56 proje

 • 5. ÇP’da toplam 94 proje

 • 6. ÇP’da 2455 proje önerisi başvurusundan 370’i AB Komisyonu tarafından finanse edilmeye değer bulunmuştur. Katılımcı bazında başarımız %15’ dir.

 • 6. ÇP proje başvurularının %80’ini İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir illerinden yapılmıştır.

 • KOBİ + Sanayi kuruluşlarının kabul edilen proje sayısı toplamın %22’sidir.7. ÇERÇEVE PROGRAMI

 • 7.ÇP, Avrupa Araştırma Alanı’nı kurmayı hedefleyen önceki Çerçeve Programı’nın başarılarını daha ileriye götürmek ve Avrupa’da bilgi temelli ekonomi ve toplumu inşa etmek üzere oluşturulmuştur.7. ÇP’nin Yapısı

 • İşbirliği Özel Programı

 • Fikirler Özel Programı

 • Kişiyi Destekleme Özel Programı

 • Kapasiteler Özel Programıİşbirliği Özel Programı

 • Amaç:

 • Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak

 • Ortaklı Araştırma (Ortaklı Projeler)

 • Ortaklı Teknoloji Girişimleri (JIT)

 • Ulusal Araştırma Programlarının Eşgüdümü

 • Uluslararası İşbirliğiİşbirliği Özel Programı Tematik Alanları

 • Sağlık

 • Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji

 • Nanoteknoloji

 • Enerji

 • Çevre (İklim Değişikliği dahil)

 • Taşımacılık (Havacılık dahil)

 • Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler

 • Uzay

 • Güvenlikİşbirliği Özel Programı SAĞLIK

 • Hedefleri :

 • Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojilerin geliştirilmesi;

 • İnsan sağlığı için, temel keşiflerin klinik uygulamalara yansıtılmasına olanak veren, multidisipliner araştırmaların yapılması;

 • Sağlık hizmetlerinin topluma ulaştırılması

 • Çocuk sağlığı

 • Yaşlı toplum sağlığıSAĞLIK

 • Etkinlik alanları:

 • İnsan sağlığı için biyoteknoloji, jenerik ilaçlar ve teknolojiler

 • Araştırmayı insan sağlığı ile ilgili alanlara yönlendirmek

 • Sağlık hizmetleri sunumunun optimizasyonuİşbirliği Özel Programı GIDA, TARIM VE BİYOTEKNOLOJİ

 • Bilgiye dayalı biyoekonomi toplumu kavramının gündeme geldiği bu alanda, bilim, sanayi ve diğer ilgili kesimlerin bir araya getirilmesi, sosyal ve ekonomik konulara işaret eden yeni araştırma olanaklarından faydalanılması öngörülmektedir.GIDA, TARIM VE BİYOTEKNOLOJİ

 • Etkinlik Alanları:

 • Biyolojik kaynakların (toprak, deniz, orman) sürdürülebilir üretimi ve yönetimi

 • “Çataldan çiftliğe”: Gıda, sağlık ve refah

 • Sürdürülebilir gıda dışı ürünler ve süreçler için yaşam bilimleri ve biyoteknolojiİşbirliği Özel Programı BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • Hedefi :

 • Avrupa’yı ICT alanındaki gelişmeleri kendi sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yönetecek ve şekillendirecek bir hale getirerek

 • Avrupa’daki tüm endüstrinin rekabet gücünü artırmak;

 • Avrupa ICT sektörünün rekabetçi pozisyonunu sürdürmek;

 • Avrupa Birliği politikalarını desteklemek;

 • Avrupa bilim ve teknoloji tabanını güçlendirmek.BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • Etkinlikler :

 • ICT Teknoloji sütunları

 • Teknolojilerin Entegrasyonu

 • Uygulama Araştırmaları

 • Gelecek ve gelişmekte olan Teknolojilerİşbirliği Özel Programı NANOTEKNOLOJİ

 • Hedefi:

 • Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla, farklı teknolojilerin ortaya çıkmasıyla oluşan yeni uygulama ve araçların kullanılması sayesinde kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye dönüşümü sağlamaktır.NANOTEKNOLOJİ

 • Etkinlikler:

 • Nanobilimler, nanoteknolojiler

 • Malzeme bilimi

 • Yeni üretimler

 • Endüstri uygulamaları için teknolojilerin bütünleştirilmesiİşbirliği Özel Programı ENERJİ

 • Ulaşılmak istenen amaçlar şunlardır:

 • Kısa vade

 • ▪ Halen fosil veya organik yakıt üzerine inşa edilmiş enerji sistemlerinin sürdürülebilir enerji sistemine dönüşümünü sağlamak

 • ▪ Yeni enerji sisteminin kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bunların küresel dağılımının dengelenmesi

 • Orta vade

 • ▪ Tedarik güvenliği ve iklim değişikliği konularının dikkate alınması

 • Uzun vade

 • ▪ Enerji alanında Avrupa sanayisinin rekabet gücünün artırılmasıENERJİ

  • Etkinlikler:
  • Yenilenebilir yakıt üretimi
  • Hidrojen ve yakıt hücreler
  • Yenilenebilir elektrik üretimi
  • Temiz güç üretimi için CO2’ yi tutma ve depolama teknolojileri
  • Akıllı enerji ağları
  • Enerji tasarrufu ve verimliliği
  • Enerji politikası oluşturmada bilgi
  • Yenilenebilir ısıtma ve soğutma sistemleri
  • Temiz kömür teknolojileri


İşbirliği Özel Programı ÇEVRE(İklim Değişikliği dahil)

 • Hedefi:

 • Çevrenin sürdürülebilir yönetimi

 • Çevre kaynaklarının sürdürülebilir yönetimiÇEVRE

 • Etkinlikler:

 • İklim değişikliği, çevre kirliliği ve riskler

 • Kaynakların sürdürülebilir yönetimi

 • Çevre teknolojileri

 • Yer gözlem ve değerlendirme araçlarıİşbirliği Özel Programı Taşımacılık (HAVACILIK DAHİL)

 • Hedefi:

 • Daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı, tüm Avrupa’yı kapsayan, çevre ve doğal kaynaklara saygılı,küresel pazarlarda Avrupa Sanayisini geliştirecek ve rekabet gücünü arttıracak taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesidir.

 • Etkinlikler:

 • Havacılık ve hava taşımacılığı

 • Sürdürülebilir yüzey taşımacılığı (demiryolu, karayolu, denizyolu)

 • Avrupa küresel uydu seyrüsefer sistemine (Galileo) destekİşbirliği Özel Programı SOSY0-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER

 • Hedefi:

 • Avrupa’nın karşı karşıya olduğu büyüme, istihdam, ekonomik rekabet, sosyal uyum ve sürdürülebilirlik, göç ve bütünleşme, yaşam kalitesi ve küresel dayanışma gibi karmaşık ve birbiriyle ilişkili sosyo-ekonomik problemlere çözüm bulmak;

 • Genişlemiş bir AB içinde varolan sosyo-kültürel ve eğitimle ilgili konulara yönelik politika üretimine katkıda bulunacak bilgi tabanının geliştirilerek derinlemesine incelenmesi ve anlaşılması.SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER

 • Etkinlik Alanları:

 • Bilgi toplumunda büyüme, istihdam ve rekabet

 • Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin Avrupa perspektifi içinde bir araya getirilmesi

 • Toplumdaki temel eğilimler ve bunların etkileri

 • Dünyada Avrupa

 • Avrupa Birliği’nde yurttaş

 • Sosyo-ekonomik ve bilimsel göstergeler

 • Öngörü Çalışmalarıİşbirliği Özel Programı GÜVENLİK VE UZAY

 • Güvenlik Alanı Hedefi:

 • Terör ve suç tehditlerine karşı güvenliği sağlamak

 • İhtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek

 • Bunları gerçekleştirirken insan haklarına saygı göstermek

 • Avrupa güvenliğinin yararı için mevcut teknolojilerin ortak ve uygun kullanımını sağlamak

 • Bu alandaki kullanıcı ve tedarikçiler arasında işbirliğini teşvik etmek

 • Etkinlikler:

 • Suç ve terörizme karşı korunma

 • Altyapının ve diğer unsurların güvenliği

 • Akıllı takip ve sınır güvenliği

 • Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisiGÜVENLİK VE UZAY

 • Uzay alanı Hedefi:

 • Avrupa Uzay Programını desteklemek

 • Avrupa Uzay Politikası geliştirme çabalarına katkıda bulunmak

 • AB üyesi ülkelerin ve diğer kilit oyuncuların yaptıkları çalışmalara destek vermek

 • Etkinlikler:

 • Avrupa Toplumunun hizmetinde uzay temelli uygulamalar

 • Uzayın keşfi

 • Uzay kuruluşlarını güçlendirmek için Araştırma ve Teknolojik Gelişme7. ÇP’nin Yapısı

 • İşbirliği Özel Programı

 • Fikirler Özel Programı

 • Kişiyi Destekleme Özel Programı

 • Kapasiteler Özel ProgramıFikirler Özel Programı

 • Hedefler :

 • Avrupa araştırmasının bilgiye yönelik dinamikliğinin, yaratıcılığının ve mükemmeliyetinin güçlendirilmesi;

 • Avrupa seviyesinde rekabetin teşvik edilmesi yoluyla bilimsel altyapının güçlendirilmesi,

 • Avrupa düzeyinde rekabet eden bireysel takımlar tarafından yürütülen temel araştırmayı veya “ufuk -frontier” araştırmalarını destekleyerek yaratıcılığın ve mükemmeliyetin harekete geçirilmesi,

 • Bağımsız bir “Avrupa Araştırma Konseyi”nin kurulmasıKişiyi Destekleme Özel Programı

 • Hedef :

 • Avrupa’daki teknoloji ve araştırma alanlarında çalışan insan kaynakları potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesini hedeflemektedir.

 • Etkinlikler:

 • Araştırmacıların temel/başlangıç düzeyindeki eğitimleri

 • Yaşam boyu eğitim ve kariyer gelişimi

 • a. Bireysel bursların kullanılması

 • b. Bölgesel ve ulusal bazdaki araştırma programlarının uluslararası işbirliğine açılması

 • Sanayi- Üniversite ortaklığının geliştrilmesi

 • Uluslararası Boyut

 • Özel EtkinliklerKapasiteler Özel Programı

 • Hedef:

 • Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir

 • Kapasiteler Özel Programı Araştırma ve Yenilik Alanları:

 • 1. Araştırma Altyapıları

 • 2. KOBİ Yararına Araştırmalar

 • 3. Bilgi Bölgeleri

 • 4. Araştırma Potansiyelinin Uygun Gelişimi

 • 5. Toplumda Bilim

 • 6. Araştırma Politikalarının Gelişimi

 • 7. Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri7. ÇP’ye Kimler Katılabilir?

 • Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler.

 • Üniversiteler

 • Araştırma merkezleri

 • Kamu kurumları

 • Sanayi kuruluşları

 • Sivil toplum örgütleri

 • KOBİ’ler

 • Bireysel Araştırmacı7. ÇP’de En Az Katılımcı Sayısı Nedir?

 • Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmektedir. Çerçeve Programları’na yapılan tüm başvurularda aranan ana koşul, işbirliğidir.

 • Genel olarak, 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye* ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir.

 • * İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, NorveçNe Tür Projeler 7.ÇP İçin Uygundur?

 • 7.ÇP tüm projelere destek sağlamaz. Desteklenecek projelerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

 • Konu başlığı ve uygulama aracına tam uygunluk

 • Bilimsel mükemmellik ve gelişim

 • Üniversite- Sanayi İşbirliği

 • Gerçekçi ve iyi tasarlanmış çalışma planı

 • Konsorsiyumun kalitesi

 • Etkin yönetim yapısıBir Araştırmacı 7. ÇP Projelerinde Nasıl Yer Alabilir?

 • Uluslararası İşbirliği Projelerinde

 • İşbirliği Özel Programı

 • Kapasiteler Özel Programı

 • Tek bir araştırma grubu olarak

 • Fikirler Özel Programı

 • Tek bir araştırmacı olarak

 • Kişiyi Destekleme Özel Programı

DETAYLI BİLGİ İÇİN

 • 7. ÇP ile detaylı bilgi alabileceğiniz web adresleri:

 • http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm

 • http://traccess.tubitak.gov.tr/fp6_yeni/Abcpb.aspx

 • http://www.fp7.org.tr

 • http://ekoab.ieu.edu.tr/index.php?lang=tr

 • 6. ÇP’da desteklenmiş projelere aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.

 • http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htmAB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü - İZMİR

 • Toplantıda AB 7. Çerçeve Programı hakkında genel bilginin yanısıra, İşbirliği Özel Programı kapsamındaki:

 • - Saglık,

 • - Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji,

 • - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • alanlari hakkında da bilgi verilecek ve katılımcıların soruları yanıtlanacaktır.

 • Ayrıca;

 • - Proje teklifi hazırlama ve sunma

 • - Proje değerlendirme süreci

 • - Proje yönetimi

 • - Bütçeleme modelleri

 • - Hakemlik

 • - Ortak bulma

 • konularını içeren sunumlar da Bilgi Günü kapsamında gerçekleşecektir. • Toplantı Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Derslikler Konferans Salonu

 • Tarihi: 23 Ocak 2007, Salı

 • Saati: 09:30 – 17:45

 • Bilgi Günü programı ve kayıt linkine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

 • http://traccess.tubitak.gov.tr/Toplantilar/Toplanti.aspx?ToplantiID=389

 • Konferans dili Türkçe'dir ve katılım ücretsizdir. 
Yüklə 459 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə