9. sinif din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİsoru bankasiYüklə 43,39 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü43,39 Kb.
#68167

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİSORU BANKASI 1. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminin özelliklerinden değildir?

 1. İnsanlar putlara tapıyordu

 2. Cehalet yaygındı

 3. Güçlüler zayıfları eziyordu

 4. Toplumda eşitlik vardı.

 1. Aşağıdakilerden hangisinin peygamberimizle kan bağı yoktur?

 1. Abdullah b) Hz. Hamza c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ali

 1. Peygamberimizin çok sevilen, övülen anlamına gelen ismi hangisidir?

 1. Ahmet

 2. Mahmut

 3. Muhammed

 4. Mustafa

 1. Muhammed’ül eminin manası nedir?

 1. Kardeş Muhammed

 2. Sevilen Muhammed

 3. Güvenilir Muhammed

 4. Saygıdeğer Muhammed

 1. Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?

 1. Bakara b)Fatiha c)Alak d)Ankebut

 1. İlk vahiyden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Bu zaman diliminin adı nedir?

 1. Fetretül vahiy

 2. Hikmetül vahiy

 3. Sekte-i vahiy

 4. Garibül vahiy

 1. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde kaç yaşındaydı?

 1. 35 b) 20 c) 40 d) 55 1. “Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yinede bu işi bırakmam” sözü kime söylenmiştir?

 1. Ebu talip b) Hz. Hamza c) Ebu Süfyan d) Ebu cehil

 1. Hicretten önce peygamberimiz Medinelilerle üç defa görüşmüştür. Bu görüşmelerin adı nedir?

 1. Akbele Biatları

 2. Akabe Biatları

 3. Hicret Görüşmeleri

 4. Medine Görüşmeleri

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

 1. Hz. Ali b) Hz. Hatice c) Hz. Zeyd b. Harise d) Hz. Ömer

 1. Hangi halife zamanında hicret takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

 1. Hz. Ebubekir b) Hz. Ömer c) Hz. Osman d) Hz. Ali

 1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin savaşlarından değildir?

 1. Bedir b) Uhud c) Kut’ul Amare d) Hendek

 1. Peygamberimizin Medineli Yahudilerle yaptığı anlaşmanın adı nedir?

 1. Sevr anlaşması

 2. Site devleti anlaşması

 3. Medine koruması anlaşması

 4. Medine sözleşmesi

 1. Peygamberimizin İslam’a çağrı amacıyla mektup gönderdiği ülkelerden hangisi yanlıştır?

 1. Bizans b) Mısır c) Yemen d) Uygur devleti

 1. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

 1. Elleri dirseklerle beraber yıkmak

 2. Yüzü yıkamak

 3. Başın 4/1 ini mesh etmek

 4. Ağza su vermek 1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin niteliklerinden değildir?

 1. Farz b) Vacip c) İyi niyet d) Sünnet

 1. Kişinin kendisine, ailesine ve topluma faydalı işler yapmasına ne denir?

 1. İbadet

 2. Salih amel

 3. Farz

 4. Sünnet

 1. Evreni yaratan ve yöneten tek bir varlığın olduğuna inanmaya ne denir?

 1. Monoteizm

 2. Politeizm

 3. Ateizm

 4. Satanizm

 1. Hz. Hatice’nin amcasının oğlu kimdir?

 1. Varaka b. Affan

 2. Ömer b. Nevfel

 3. Varaka b. Nevfel

 4. Osman b. Affan

 1. Peygamberimiz hicret yolculuğuna çıkarken onu korumak amacıyla yatağına kim yatmıştır?

 1. Hz. Ali

 2. Hz. Ebubekir

 3. Hz. Ömer

 4. Hz. Hamza

21. I) İnsanın yaratılmışlar içindeki yeri

II) İnsanın evrendeki konumu

III)İnsanın yapması gerekenler

IV)Allah’ın (c.c.) insana sunduğu imkânlar

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz

şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. ayet.)

Yukarıda verilen konulardan hangilerine ayette değinilmektedir?

A) I-III B) II-IV C) I-IV D) I-II-IV E) II-III-IV


22. Aşağıdakilerden hangisi insanın yüce bir yaratıcıya inanma ihtiyacının nedenlerinden değildir?

A) İnsanın fıtratı ve hakikati arama isteği

B) Evreni anlama arayışları

C) Maddi olanakları koruma eğilimi

D) Bireysel ve sosyal ihtiyaçlar

E) Ölümden sonraki yaşamı anlama isteği

23.I Düşünebilen bir varlıktır.

II Yaşadığı olaylardan çıkarım yapar.

III Hayatta kalma süresi sınırlıdır.

IV İrade sahibidir.

V İnanan bir varlıktır.

VI Solunuma ihtiyaç duyar.

VII Hücresel yapıya sahiptir.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran yönler yukarıda verilen insana ait özelliklerden hangileridir?

A) I-II-III-IVB) I-II-IV-V

C) II-III-V-VI

D) III-IV-V-VII

E) I-V-VI-VII


24. Abdestte sünnet, gusülde farz olan davranış hangisidir?

A) Ağzı ve burnu suyla temizlemek

B) Niyet etmek

C) Yüzü yıkamak

D) Başı meshetmek

E) Ayakları yıkamak
25. 1-Burun 2-Eller 3- Niyet 4-Ayaklar 5-Baş 6-Kollar 7-Boyun 8-Ağız 9-Kulaklar 10-Yüz

Yukarıda vücudumuzun abdestte yıkanan ve mesh edilen yerleri verilmiştir. Abdest alınışının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2-3-6-7-10-8-9-1-4-5

B) 3-8-10-9-5-1-2-7-6-4C) 3-2-8-1-10-6-5-9-7-4

D) 3-2-8-1-5-9-4-7-6-10

E) 2-3-4-5-6-7-8-2-10-1
26. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine döneminde toplumsal huzuru ve barışı sağlamaya yönelik girişimlerden biri değildir?

A) Medine Sözleşmesinin yapılması

B) Ensar ile muhacir arasında muâhât yapılması

C) Medine’de ve çevresinde inanç özgürlüğünün sağlanması

D) Mescid-i Nebî’nin inşa edilmesi

E) Medine’de nüfus sayımı yapılması
27. Putperestliğin yanı sıra, Arap Yarımadası’nda inanç bakımından Hıristiyanlar, Yahudiler, Mecusîler, Sabiîler ve Haniflerde vardı. Allah’ın (c.c.) birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış âdet ve inançlarına karşı çıkan kimselere Hanif denilmekteydi. Tevhit inancına sahip olan Hanifler, Hz. İbrahim’in (a.s.) dinini yaşatmaya çalışırlar ve toplum içinde erdemli ve temiz bir hayat sürmeye gayret ederlerdi. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Arap Yarımadası’nda farklı dinî inanışlar mevcuttu.

B) İslâmiyet öncesi dönemde Kureyşlilerin yanlış âdet ve inanışları vardı.

C) Mekke’de Hz. İbrahim’den (a.s.) beri süregelen tevhit inancını benimseyenler vardı.

D) İslâmiyet öncesi dönemde erdemli ve temiz bir hayat sürmeye çalışanlar vardı.

E) Putperestlerin temel geçim kaynağı ticaretti.
28. I. İbadet yeridir.

II. Eğitim ve öğretim yeridir.

III. Müşriklerin istişare yeridir.

IV. Konukları ağırlama yeridir.

V. Toplantı yeridir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Mescid-i Nebî’nin işlevlerinden değildir?

A) I-II-V B) I-III C) Yalnız III D) III-IV E) Yalnız IV
29. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye yapılan hicretin sonuçları arasında sayılamaz?

A) Kâbe’nin, Müslümanların hayatında etkisi azaldı.

B) İslâm dininin Medine’deki kabileler arasında yayılışı hız kazandı.

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğin Mekke dönemi sona erdi, Medine dönemi başladı.

D) Müslümanlar, müşriklerin baskı ve zorlamalarından kurtuldu.

E) Müslümanlar eğitim ve kültür açısından ilerleme kaydetmeye başladı.
30. 1-Mescid-i Nebi’nin yanında bulunan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekân

2-Arap Yarımadası’nda İslâmiyet’ten önceki döneme verilen özel isim

3-Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar

4-Yılın belirli zamanlarında Mekke ve çevresinde kurulan sosyal, ticarî ve kültürel faaliyetlere verilen ad

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?


 1. Panayır B) Haniflik C) Muhacir D) Cahiliye E) Suffe

31. İslamiyet öncesi Mekke’de toplumsal hayattaki kötü gidişatı durdurmak ve haksızlıklarla mücadele etmek için bir araya gelenlerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

A) Daru’l – Erkam

B) Ashab – ı SuffaC) Hılfu’l – Fudul

D) Daru’n – Nedve

E) Mescid-i Haram

32. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’nden çıkarılabilecek ilkelerden biri olamaz?

A) Emanetleri korumak

B) Canın ve malın dokunulmazlığı

C) Faizin her türlüsünden uzak durmak

D) Kan davalarını sürdürmek
33. Hz. Peygamberin (s.a.v.) yakınlarıyla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Hatice - Eşi

B) Hz. Ali - Amcasının oğlu

C) Hz. Halime – Sütannesi

D) Ebu Talip – Amcası

E) Hz. Âmine – Dadısı
34. I. Kur’an-ı Kerim çoğaltıldı.

II. Kur’an ayetleri biraraya getirildi.

ııı. Mushaf oluşturuldu.

IV. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri vahyedildi.

V. Kur’an nüshaları çeşitli merkezlere gönderildi.

Yukarıdaki cümlelerin Kur’an-ı Kerim’in tarihi sürecine göre doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV- II- I- III- V

B) IV- II- V- III- IC) IV- II- III- I - V

D) II- IV-III- I- V

E) III- IV- I- II- V
35. Aşağıdakilerden hangisi laik devlet için söylenemez?

A) Kanunları yaparken dinî metinleri esas alır.

B) Dini bir vicdan meselesi olarak değerlendirir.

C) Yönetimde demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir sistemi benimser.

D) Vatandaşlarının hepsini kanun önünde eşit görür.

E) Bir dinin etkisi altında değildir.
36. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olma sürecini hızlandıran sebeplerden değildir?

A) Gök Tanrı inancının Tanrı anlayışıB) Emevi yönetiminin Türklere karşı tutumu

C) Abbasi yönetiminin Türklere karşı tutumu

D) İslamiyet’te ahiret inancının olması

E) Talas Savaşı’na bağlı olarak gelişen olaylar


37.Onun ateş kırmızısı,

Ne gelincik ne de gülden,

Türk oğlunun öz kanıdır,

Ona bu al rengi veren.

Hasan Âli Yücel

Yukarıdaki dörtlükte bayrakla ilgili hangi yargı kesin olarak çıkarılabilir?

A) Her milletin bir bayrağı vardır.

B) En güzel bayrak Türk bayrağıdır.

C) Bayrağımızın renklerinde çiçeklerden ilham alınmıştır.

D) Bayrağımızın kırmızı rengi şehit kanını ifade eder.

E) Bayraklar çeşitli renk ve şekillerden oluşmuştur.


38. Tek tek bireylerin olduğu gibi, toplumların da alışkanlık haline gelmiş davranış, tavır ve tutumları vardır. Toplumlar öne çıkan bu özellikleriyle tanımlanır.

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen konu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Milli Seciye B) Bağımsızlık C) Milli Egemenlik D) Ülkü Birliği E) Mizaç

39. Peygamber Efendimiz’in babasının ismi nedir ?A) Ebu Bekir b) Abdullah c) Ebu Talib d) Hamza

 1. Peygamber Efendimiz’in annesi nerede vefat etmiştir ?

 1. Ebva b) Taif c) Mekke d) Medine

 1. Hacer’ül Esved’in kelime anlamı nedir ?

 1. Mavi Taş c) Uçan Taş

 2. Siyah Taş d) Beyaz Taş 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in çocuklarından biri değildir ?

 1. Kasım c) Zeynep

 2. Rukiye d) Ayşe

 1. Peygamberimiz annesi vefat ettikten sonra kimin yanında kaldı ?

 1. Dedesi Abdülmuttalib c) Amcası Abbas

 2. Amcası Ebu Talib d) Süt annesi Halime

 1. İslamın yayılmasını engellemek için müşrikler boykot kararı almışlardır. Müslümanlara uygulanan boykot kaç yıl sürmüştür ?

 1. 3 b) 9 c) 7 d) 5

 1. Peygamber Efendimiz nerede ve hangi tarihte doğdu ?

 1. 622 Mekke c) 622 Medine

 2. 573 Medine d) 571 Mekke

 1. Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘’ Güneşi sağıma, ayı da soluma verseler ben davamdan vazgeçmem ‘’ sözünü kime hitaben söylemiştir ?

 1. Ebu Bekir c) Ebu Talib

 2. Ebu Leheb d) Ebu Cehil

 1. Peygamberimize inen ilk ayetler hangi sürede bulunur ?

 1. Nebe Süresi c) Bakara Süresi

 2. Alak Süresi d) Fatiha süresi

 1. Hicret ederken Peygamberimizin yanında kim bulunuyordu ?

 1. Hz. Ali c) Hz. Zeyd

 2. Hz. Ayşe d) Hz. Ebu Bekir

 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberize iman eden lk dört Müslümandan biri değildir ?

 1. Hz. Ebu Bekir c) Hz. Hatice

 2. Hz. Osman d) Hz. Ali 1. Suyun bulunmadığı ve bulunsa bile kullanılması mümkün olmadığı durumlarda olduğu zaman alınan abdestin adı nedir ?

 1. İbadet c) Abdest b) Namaz d) Teyemmüm

 1. Muhammed (s.a.v.) isminin anlamı nedir?

 1. Yerdekilerin ve göktekilerin övdüğü c) İyi İnsan

 2. Güvenilen d) Doğru sözlü

 1. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne isim verilir ?

 1. Hanif b) Mühacir c) Ensar d) Mümin

 1. İslam tarihinin ilk mescidi nerede yapılmıştır ?

 1. Medine’de b) Yemen c)Mekke’de d) Kuba

 1. Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır ?

 1. Hz. Ali c) Hz. Ebu Bekir

 2. Hz. Hamza d) Hz. Ömer

 1. İnançlarını rahat bir şekilde yaşamak için Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine nedir ?

 1. Seyahat c) Hicret

 2. Büyük göç d) Hudeybiye

 1. Peygamberimiz kaç yılında Medine’ye hicret etmiştir ?

 1. 620 b) 621 c) 623 d) 622

 1. Peygamberimizin süt annesinin adı nedir ?

 1. Halime c) Ayşe

 2. Fatma d) Zeynep

 1. Medine Sözleşmesi özellikle hangi açıdan önem taşımaktadır ?

 1. Farklılıklara rağmen barış içinde yaşama

 2. Medine’ye hicret etme

 3. İbadetlerin toplumsal faydaları

 4. Putperestlerle iyi ilişkiler kurma

Yüklə 43,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin