Academic research in educational sciencesYüklə 227,16 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix27.10.2022
ölçüsü227,16 Kb.
#118698
  1   2   3   4
998-1001
1. Baliqlarning ayirish sistemasi, \'ruza matni, O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta mahsus ta`lim vazirligi b, Muloqotning kommunikativ modeli test sinovlari. Muloqotning tomo


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES 
VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 
ISSN: 2181-1385 
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-9-998-1001 
Academic Research, Uzbekistan 998  www.ares.uz 
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA ONA TILINI O‘RGATISHNING 
LINGVISTIK ASOSLARI 
 
Diloromхon Yunusova
Boshlang‘ich ta’lim kafedrasi o‘qituvchisi, 
Andijon davlat universiteti 
ANNOTATSIYА 
Metodika maktab oldiga qo‘yilgan ta’lim va tarbiyaviy vazifalardan kelib 
chiqib, ona tilini o‘rgatishning vazifalarini va mazmunini belgilaydi, ta’lim-tarbiya 
berish jarayonini tekshiradi. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ona tilini 
o‘rgatishning lingvistik asoslari haqida so‘z boradi.
Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, ona tili, tilning lingvistik asosi, fonetika, 
leksikologiya, morfologiya, sintaksis.
 
ABSTRACT
 
The methodology determines the tasks and content of teaching the native 
language, based on the educational and pedagogical tasks assigned to the school, and 
examines the educational process. The article discusses the linguistic foundations of 
teaching the native language of primary schoolchildren. 
Keywords: primary education, native language, linguistic foundations of the 
language, phonetics, lexicology, morphology, syntax. 
KIRISH
 
Maktabda o‘quv predmeti sifatida tilni o‘rganish tizimi tilning barcha 
tomonlarini, ya’ni fonetikasi, leksikasi, so‘z yasalishi va grammatikasi (morfologiya 
va sintaksis)ning o‘zaro ichki bog‘lanishlariga asoslanadi.
Metodika fan sifatida ona tili o‘qitish metodikasi boshlang‘ich ta’lim standard 
belgilab bergan vazifalarni amalga oshiradi, ya’ni tafakkur qilish faoliyatlarini 
kengaytirish, erkin fikrlay olish, o‘z fikrini og‘zaki va yozma ravishda ravon bayon 
qila olish, jamiyat a’zolari bilan erkin m uloqotda bo‘la olish ko‘nikma va 
malakalarini rivojlantirishga oid m etod va usullami ishlab chiqadi. [1] 

Yüklə 227,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə