Adı SoyadıYüklə 156 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü156 Kb.
#49578


Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 26 /04/2010

Okumayı seviyorum . Bugün okuduğum sayfa sayısı: …………….
TÜRKÇE

TÜRKÇE: KELİME BİLGİSİ–1
Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu.( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)


1. Parçaya göre ulusal kültürün oluşması için aşağıdakilerden hangisi şarttır?
A) Dilimizde Fransızca sözcükler kullanmalıyız. B) Ulusal dilimizi kullanmaya dikkat etmeliyiz.

C) Arapça öğrenmeliyiz. D) Kültürümüzü tanıtmalıyız.


2. Atatürk, Türk Dil Kurumunu niçin kurdu?
A) Tarihimizin iyi araştırılması için. B) Ekonomiyi düzeltmek için.

C) Ulusal bağımsızlığımızı kazanmak için. D) Dilimizin gelişmesi için.


3. Bu parçada kaç tane özel isim vardır?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki ile türetilmemiştir?

A) öğrenci B) balıkçı C) demirbaş D) taksici

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ismin -i halinde bir kelime yoktur?


A) Oturduğumuz evi temiz tutmalıyız. B) Burada yürümek cesaret ister.

C) Elindeki elmayı iyi yıka. D) Kardeşimi yarın okula ben götüreceğim.


6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem yapım eki, hem çekim eki vardır?

A) Oduncular B) Satılık C) Kadınlara D) Araştırma


7. Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
A) Mavimtırak B) Başöğretmen C) Beşiktaş D) Karapınar
8. “Büyük” kelimesi hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır?
A) Kendime büyük bir pizza aldım. B) Büyüklerine saygılı olmalısın.

C) O havuzu büyük yap. D) Onların evi bizimkinden büyük.


9. “Akşama kadar aralıksız, odunlukta çalıştım.” Cümlesindeki hangi sözcükte yapım ve çekim eki bir aradadır?
A) Akşama B) Aralıksız C) Odunlukta D) Çalıştım

10. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisi bir ad ve bir fiilin birleşmesinden oluşmuştur?


A) Sarayburnu B) Aslanağzı C) Yarımada D) İmambayıldı
11. “Bilgisayarım elektrikler kesilince kapanıverdi.” Cümlesindeki zamir, ne tür bir zamirdir?
A) Şahıs Zamiri B) İlgi Zamiri C) İyelik Zamiri D) İşaret Zamiri
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatı kullanılmıştır?
A) Olcay, okuma yarışında birinci sıraya geçti. B) Adam başı üçer kiraz düşüyor.

C) Pazardan iki karpuz aldık. D) Yarım düzine kalemi olmuş.


13. “Mühendisin bilgisayar çantası bizim evde kalmış.” Cümlesinde ne tür bir tamlama vardır?
A) Sıfat tamlaması B) Takısız isim tamlaması C) Belirtili isim tamlaması D) Zincirleme isim tamlaması
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur?
A) İstanbul’a yarın gideceğiz. B) Babam sesi duyunca yukarıya koştu.

C) Doktor şimdi gelecek. D) Ayakkabıyı bugün alabilirsiniz.


15. Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır?

A)Nilüfer B) Kadınlar C) Güler D) Patlar


16. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sert ünsüzlerin benzeşmesi olayı vardır?

A) çocuğu B) çiçekte C) kalıbı D) küçücük


17. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de harftir?
A) ken B) yor C) f D) ö
18. Hangi seçenekte sözcüğün özelliği doğru verilmiştir?
A) kalem : cins, soyut, tekil B) zil : cins, soyut, çoğul

C) Boncuk : özel, somut, tekil D) karalar : özel, çoğul, somut

19. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin tamlayanı anlamca pekiştirilmiştir?
A) Kalın tel B) Mavimsi ceket C) Büyücek kedi D) Sapsarı ayva
20. Aşağıdakilerden hangisi, birleşik isim değildir?
A) Eminönü B) Eskişehir C) Öğretmen D) Kabadayı
Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri

Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 26 /04/2010

MATEMATİK


1- Aşağıdaki şekillerden hangisi çokgen değildir?

A) B) C) D)


2- Aşağıdaki geometrik şekillerin adlarını altlarına yazınız.


……………. ….……….. ……………. ……………. …………………3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.Karenin ve Dikdörtgenin bütün açıları diktir. B.Dikdörtgenin köşegen sayısı 2 dirC.Bir yamuğun iç açıları toplamı 180 derecedir. D. Paralelkenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir.


4-Düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları ve açı ölçüleri birbirine eşittir.Buna göre hangi dörtgen düzgün

çokgendir?

A.paralelkenar B. yamuk C. kare D. dikdörtgen
5-Aşağıda verilenlerden hangisin simetrisi yanlış verilmiştir?A. B. C. D.


6-Aşağıdakilerden hangisinin simetri doğrusu diğerlerinden daha çoktur?

A. B. C. D.


7- Aşağıdaki yamukta C açısının ölçüsü kaç derecedir?

A. 100 B.110 C. 120 D. 130


8- A B

Yandaki dikdörtgenin köşegenini oluşturan doğru parçası aşağıdakilerden

hangisidir.?

C D

A.[ CB ] B.[ DC ] C.[ BD ] D.[ AB ]9-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) ile gösteriniz.

( ) Yamuk,kare vb tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 3600 dir

( ) Bir çokgenin bütün kenar uzunlukları ve bütün açılarının ölçüleri eşit ise bu bir düzgün çokgendir.

( ) Kare aynı zamanda bir düzgün çokgendir

( ) Üçgenlerin iç açıları toplamı 1800 dir.

( ) Yarı çap (r), çemberin merkezinden çembere kadar çizilen doğru parçasıdır.

( ) Kenarı olmayan geometrik şekil çemberdir.

10- 8 – 11 – 16 – 23 – 32 - ?

Yukarıdaki örüntüde soru işaretinin(?) olduğu yere yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 43 B) 42 C) 41 D) 40


11- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri,verilen kelime ve ya kelime gruplarıyla doldurunuz.

dikdörtgen ikizkenar üçgen yarı çap açı köşegen kenar

* Merkezden çembere çizilen doğru parçasına ………..................................... …denir

* Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgene ……………………… ….denir.

* Köşeden köşeye çizilen doğru parçasına ……….…………………………… ….denir.

* İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ………………….…………………. ………denir.

* Düzgün altıgenin tüm …………… uzunlukları ve tüm ………... ölçüleri birbirine eşittir.


12- Aşağıdaki şekilde görülen dört rakamını kesip çıkarırsak, geriye kalan şeklin alanı kaç birim kare olur?

A) 48 B) 36 C) 34 D) 12
13- Aşağıdaki sayıların karesini (22 = 2 x 2 = 4 örneğindeki gibi)yazınız.
52 = 82 = 12 = 102 =

14- Aşağıdakilerden hangisi çemberdir?


15- Yandaki üçgende A açısı kaç derecedir? .

A) 60° B) 70° C) 100° D) 120°16- Aşağıda verilen şeklin simetrisini çiziniz.


Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri
Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 26 /04/2010

FEN VE TEKNOLOJİ

.1- Sigara ve alkol ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Sigara ve alkol, vücudumuzdaki birçok organa zarar verir.

B) Sigara içilen ortamda bulunmak sağlığa zararlıdır.

C) Sigara içilen ortamda, havada bulunan oksijen oranı artar.

D) Alkol ve sigara bağımlıları, bağımlılıktan kurtulmak için tedavi olmalıdırlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin ayıracıdır?
A) biüret B) lugol C) nişasta D) tuzlu su
3. Aşağıdakilerden hangisinde sindirimin başladığı ve sona erdiği organlar belirtilmiştir?
A) yemek borusu-anüs B) yutak-kalın bağırsak

C) ağız-kalın bağırsak D) yutak-ağız


4. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi yoktur?
A) İspirtonun uçması

B) Buzun erimesi

C) Uçurtmanın uçması

D) Kolonyanın uçması


5. Aşağıdakilerden hangisinde genleşme olayına ilişkin örnek yoktur?
A) Buzluğa konan cam şişenin genleşmesi.

B) Elektrik tellerinin yaz mevsiminde uzaması.

C) Termometredeki sıvının sıcaklık arttıkça yükselmesi.

D) Yağmur sonrası Gökkuşağı oluşması.

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yeryüzündeki sular, Güneş sayesinde buharlaşır.

B) Yeryüzünde yağışlar ile buharlaşma arasında bir denge vardır.

C) Yerden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalır.

D) Yeryüzü suları sürekli buharlaştığı için yeryüzündeki toplam su miktarı değişir.


7. Aşağıdakilerden hangisi hareketi zorlaştıran etmenlerden değildir?
A) elektriklenme B) su direnci C) hava direnci D) sürtünme kuvveti
8. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnek olabilir?
A) Kalemin kırılması

B) Saçın kesilmesi

C) Ağaçtaki elmanın yere düşmesi

D) Tabağın yıkanması


9. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın sahip olduğu kuvvet şekillerinden değildir?
A) Sürtünme kuvveti B) Temas gerektirmeyen kuvvet

C) İtme kuvveti D) Çekme kuvveti


10. Bulutsuz bir gecede gökyüzünde ışık veren gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gökkuşağı B) Yıldız C) Dünya D) Güneş
11. Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kendi ışığı yoktur. B) Dünya’nın uydusudur.

C) Ay’ın çapı, Dünya’nın çapından daha küçüktür. D) Ay sadece Dünya’nın çevresinde döner.


12. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın daima aynı yüzünün görülmesinin nedenidir?
A) Ay’ın Dünya etrafında dönmesi. B) Ay’ın Güneş etrafında dönmesi.

C) Ay’ın çapının Dünya’dan küçük olması. D) Ay’ın kendi ışığının olması.


13. Aşağıdakilerden hangisi bitkileri sınıflandırmada dikkate alınmaz?
A) Yapıları B) Çiçek taşımaları C) Tohum oluşturmaları D) Yetiştikleri ortam
14. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) karayosunu - çiçeksiz bitkiler B) mantarlar - çiçekli bitkiler

C) kuşlar - omurgalı hayvanlar D) süngerler - omurgasız hayvanlar


15. Aşağıdakilerden hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?

A) memeliler B) kuşlar C) sürüngenler D) balıklar


16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş tutulması bir gölge olayıdır.

B) Güneş tutulmasında Ay’ın gölgesi Dünya’ya düşer.

C) Güneş tutulmasında Ay, Güneş’e daha yakın konumdadır.

D) Güneş tutulmasında Ay, Dünya’ya daha yakındır.


17. Aşağıdakilerden hangisinde opak durumdan bahsedilmektedir?
A) Kış mevsiminde koyu renk kıyafet giymek. B) Yaz mevsiminde açık renk kıyafet giymek.

C) Yaz mevsiminde yağmur yağması. D) Kış mevsiminde kar yağması.


18. Aşağıdakilerden hangisinde ışık en hızlı iletilir?

A) Su B) Hava C) Cam D) Toprak


19. Basit bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yan yana bağlı pil sayısı artarsa ampul sayısı da artmak zorundadır.

B) Elektrik devresinde piller rasgele bağlanır.

C) Elektrik devresinde pil sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı artar.

D) Basit elektrik devresinde ampul, pilin enerjisini hareket enerjisine çevirir.


20. Elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Devre elemanlarının sayısı dünyanın her yerinde aynıdır.

B) Elektrik devresinde bulunan her bir parçaya devre elemanı denir.

C) Piller bağlanırken yan yana ve belli bir kural ile bağlanır.

D) Pillerin dört tane kutbu vardır.


Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri
Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 26 /04/2010

SOSYAL BİLGİLER

1) Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hangi özellikler üzerinde durulur? Balık kılçığına yazın.2) Verilen kuralları yazılı kurallar ve yazısız kurallar olarak ayırarak tabloya yazın.


 1. Otobüse binerken sıra olunarak binilmelidir.

 2. Alkollü araba kullanılmamalıdır.

 3. Devlet okullarında eğitim parasızdır.

 4. Ağızda lokma varken konuşulmamalıdır.

 5. Büyükler konuşurken sözü kesilmeden dinlenmelidir.

 6. Bayramlarda büyüklerimiz ziyaret edilmelidir.

 7. Çocuklar ağır işlerde çalıştırılmamalıdır.

 8. Devletimizin yönetim şekli cumhuriyettir.

 9. Toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasaktır.

 10. Oyunun kurallarına uyulmalıdır.Yazılı Kurallar

Yazısız Kurallar3) Yazılı ve yazısız kurallara uyulmazsa neler olur?

4)
Yukarıdaki kişiler ilgi duydukları sivil toplum örgütlerinin isimlerini söylemişlerdir.Bu kurumların hizmet verdikleri alanlar arasında hangisi yoktur?
A) Eğitim B) Kadın hakları C) Toplum sağlığı C) Çevre


5)

Can


Can’ın, cümlesinde boş bıraktığı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kanunlara B) Devlete C) Eğitime D) Dayanışmaya
6)


Güven Bey


 1. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar kendi istekleriyle karşılıksız çalışırlar.

 2. Herkes sivil toplum örgütüne üye olmak zorundadır.

 3. Sivil toplum örgütlerinin hizmetleri halkın geneline yöneliktir.


Güven Bey’in açıklamalarına göre verilen yargılardan hangisi ya da hangilerine ulaşılabilinir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III


2
4
B
O
A
K1

R

E

S

M

İ

K

U

R

U

M

I
L
N


5

S

O

S

Y

A

L

Ö

R

G

Ü

T3

B

A

Ğ

I

Ş

Y


I


N

7)


Yukarıdaki çözümleri verilmiş bulmacada yer alan 3 numaralı cevabın sorusu hangi seçenekte verilmiştir?


 1. Toplumun eğitim ihtiyacını karşılayan kurum

 2. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını duyurmalarını sağlayan organlar.

 3. Yardımseverlerin sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları her türlü yardım.

 4. Bir gereksinimin karşılanması için devlet tarafından oluşturulan yapı.8)


Hangi öğrencinin çıkarımı resmi kurumların görevlerinden biri değildir?
Ceren
Volkan


Çalışanları maaş almazlar.


Can Sinan
A) Volkan B) Can C) Ceren D) Sinan


9) Sivil toplum kuruluşlarını resmi kuruluşlardan ayıran en önemli özellik nedir?
A) Gönüllüler tarafından kurulur. B) Topluma hizmet ederler.

C) Kalıcıdırlar. D) Yasalara uygun faaliyetlerde bulunurlar.


10) Hangisi bir sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilemez?
A) Vakıf B) Sendika C) Dernek D) Polis Teşkilatı

Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri


2. Yarıyıl Sosyal Bilgiler Dersi 2. Yazılı Sınavı SORULAR

1)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y)yazınız.(20Puan)

 • ( )Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevi ülkemizi her türlü iç ve dış tehlikelere karşı korumaktır.

 • ( )Sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esastır.

 • ( )Yeşilay doğayı koruyan bir sivil toplum örgütüdür.

 • ( )Sivil toplum örgütleri devlet tarafından kurulmuştur, orada çalışanlar devlet memurudur.

 • ( )Atatürk’ün laiklik ilkesi, devlet yönetiminde din ve devlet işlerinin ayrı tutulması anlamına gelmektedir.

 • ( )Türkiye Cumhuriyeti’nin dili,başkenti,bayrağı ve devletin bölünmezliği anayasanın 3. Maddesinde yazılıdır.

 • ( )Anayasanın 2. Maddesinde değiştirilemez hükümler yer almaktadır.

 • ( )Şu an Türkiye’de kullanılan anayasa 1982 yılında kabul edilmiştir.

 • ( )Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1921 yılında kabul edilmiştir.

 • ( )Batı Toros Dağları Karadeniz bölgesindedir.

2)”Anayasa,bağımsızlık,İç Anadolu,cumhuriyetin nitelikleri,Marmara, milletvekili, vatandaşlık, ithalat,yönetim şekli ,Doğu Anadolu “
Yukarıdaki kelimelerden uygun olanını aşağıdaki boşluklara yerleştiriniz.(20Puan)

 • Bir devletin işleyiş biçimini ve vatandaşlarının hak ve görevlerini belirten temel yasaya ……………………………… denir.

 • Anayasaya göre TBMM’ye seçimle giren millet temsilcisine………………………………denir.

 • Bir ülkenin dış ülkeden ürün almasına…………………………denir.

 • Oy vermek……………………………………………………görevidir.

 • Bayrağımız……………………………………………….sembollerimizdendir.

 • Anayasanın birinci maddesi devletin……………………………………… ile ilgilidir.

 • Anayasanın ikinci maddesi……………………………………………………………………..….ile ilgilidir.

 • Yıldız dağları…………………………………………………………..bölgesinde yer alır.

 • Van Gölü…………………………………………………………………..bölgesinde yer alır.

 • Tuz Gölü…………………………………………………………………..bölgesinde yer alır.


3)Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı neyin ifadesidir?(5 Puan)
a)Bağımsızlığın b)Yer altı kaynaklarının c)Yönetim şeklinin d)Kültürel değerlerimizin
4)Aşağıdakilerden hangisi yasalarımıza göre yapmak zorunda olduğumuz bir durum değildir?(5Puan)

a)Trafiğe çıkarken emniyet kemeri takılması

b)Alışverişlerimizden sonra fiş fatura alınması

c)Toplu taşıma araçlarında büyüklere yer verilmesi

d)Tüm çocukların ilköğretime gönderilmesinin zorunlu olması

5)Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerinden biridir?(10 Puan)

a)Vergileri toplamak

b)Sağlık kuruluşları inşa etmek

c)Ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı korumak

d)Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele etmek

6)Telefonu bulan bilim adamı kimdir? (5 Puan)

a)Pastör b)Edison c)Bell d)Markoni

7)Kazanç amacıyla her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına ne denir?(5 Puan)

a)Tarım b)Ticaret c)Hayvancılık d)Madencilik
8)Ülkemizin güçlü bir ordusu bulunmasaydı ne olurdu? Yorumlarınızı aşağıya yazınız.(10 Puan)


9)Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını karşılarına yazınız.(10 Puan)

Anayasa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yasa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10)Bir ülkede yasalar olmasaydı ne olurdu? Yorumlarınızı yazınız.(10 Puan)

Hepinize başarılar dilerim.

Yüklə 156 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə