Adana ticaret odasi hizmet binasi ulusal mimari proje yarişmasi soru-cevap nisan 2014 adana soru 1Yüklə 63,54 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü63,54 Kb.
#72714
atologo


ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

SORU-CEVAP

NİSAN 2014

ADANA

SORU 1:

Şartnamede  müze ve sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüleceği ve çalışmaların başladığını belirtilen tarihi mensucat fabrikasının dönüşümü ve uygulanacak proje ile ilgili bilgi ve detaylı döküman verilebilir mi? Cevap 1: Söz konusu proje, Milli Mensucat Fabrikası’nın Müzeler Kompleksi’ne Dönüştürülmesine Yönelik Koruma Onarım ve Yeniden Kullanım Projesi’dir ve etaplar halinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Projenin 1. etabı, alanın kuzeyinde bulunan binaların Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülmesi amacıyla hazırlanmıştır ve halen uygulama aşamasındadır. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda onay sürecinde olduğundan bu aşamada bu projeye ilişkin dokümanların paylaşılması mümkün değildir. Tarihi Milli Mensucat Fabrikası’na ilişkin halihazır planda bulunan çizimler kullanılacaktır.
SORU 2:

Ekteki uydu fotoğrafında sarı alanla belirttiğim, Yarışma alanının doğusundaki bölgedeki yapıların işlevi ve yarışma dahilinde değerlendirilmesi ile ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz? 


soru
Cevap 2: Belirtilen alan özel şahıs mülküdür ve yarışma alanı dışındadır. Bu alandaki yapılaşma koşulları EK 1’de verilen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında yer almaktadır.
SORU 3:

Biz 15 Mayıs 2014'de mezun olacak bir ekibiz ve bu yarışmaya katılmak istiyoruz.

Yani teslim günü olan 27 Haziran 2014 günü mezun durumundayız fakat şimdi okul devam ederken, şartnameyi alabiliyor muyuz? Yoksa şartnameyi almak için de mezuniyetini almış bir mimara mı ihtiyaç var?

Cevap 3: Şartname son alım tarihi 27.06.2014’tür. Yarışmaya katılım koşulları için şartnamenin 5.maddesine bakınız.

SORU 4:

Yarışma alanının doğusundaki 2, 3 ve 4 parselli alanlar yarışma kapsamı içerisinde bina yapılmamak üzere kamusal alan olarak değerlendirilebilir mi?Cevap 4: Bkz. Cevap 2.
SORU 5:

Arsa üzerinde verilen emsal değeri 2.4 arsa alanı 3860m2 olduğu göz önüne alındığında emsala dahil toplam inşaat alanı 9264 m2 olmaktadır. Verilen ihtiyaç programında ise bodrum kat mekanik hacimleri, otopark, sığınak vb birimler hariç kalan tüm birimler 10000 m2 olup  verilen program ile emsal hesabı arasında 736 m2  gibi ciddi bir fark bulunmaktadır. 10000m2lik birimler emsal hesabına dahil olan alanlar grubuna girdiği için program veya imar yönetmeliğinde herhangi bir yanlışlık olabilir mi? Bu durumda ihtiyaç programına göre yapılan herhangi bir tasarım her halukarda emsal değerini aşacaktır?Cevap 5: 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı (08.09.2013 tarih ve 18916 mükerrer sayılı) resmi gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16.maddesi 4.bendine uyulacaktır.

SORU 6:

Kapalı otopark için tasarlanan bodrum katlarda  da yapı çekme mesafelerine uymak zorunluluğu var mı? Yoksa bodrum katlarda tüm parsel alanını kullanma imkanımız var mıdır? Aksi takdirde kullanılabilir  2316 m2 taban alanınından dolayı 250 araç için yaklaşık olarak 5-6 kat araç parkı yapmak gerekir. Bu konu ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mı?Cevap 6: Adana Büyükşehir Belediyesi otopark yönetmeliğinin 2.maddesinin (d) Bendine uyulacaktır. Bkz. Ek 2.
SORU 7:

Milli Mensucat Fabrikasının arazisinde yer alacak olan müze ve sosyal kültürel tesisin vaziyet planının verilmesi mümkün müdür? 

Cevap 7: Bkz Cevap 1.
SORU 8:

Yapı yaklaşma sınırlarının altı bodrum kat olarak değerlendirilebilir mi?Cevap 8: Bkz Cevap 5.

SORU 9: Zemin Etüd raporunda yapının 'çift bodrumlu' ve 'bodrum+zemin+4katlı' olmasının planlandığı belirtilmiştir. Bodrum kat sayısı ve yapı yüksekliği ile ilgili bir sınırlandırma var mıdır? 

Cevap 9: Zemin etüt raporu referans olmak üzere verilmiştir. Bodrum kat sayısı ile ilgili sınırlama yoktur. Yapı yüksekliği için üst sınır Hmax: 30.50 m.’dir.
SORU 10:

İhtiyaç programı '6. Sosyal Merkez (Lokal)' başlığı altındaki açıklamalarda 'çok amaçlı salon'dan bahsedilmektedir. Söz konusu salon ihtiyaç programında ayrıca belirtilmemiştir. Açıklar mısınız?Cevap 10: İhtiyaç programında belirtilen alanlara uyulacaktır.
SORU 11:

'İştirak Birimleri' nin ATO organizasyon şemasındaki yeri, işlevi ve birimin mahiyetinin detaylı açıklanması mümkün müdür? Cevap 11: iştirak birimleri ATO’nun kurucusu veya ortağı olduğu vakıf, şirket vb. tüzel kişilikleri ifade etmektedir. Halihazırda Oda hizmet binası içerisinde hizmet veren bir iştiraki (Adana ABİGEM) bulunmakla beraber, orta veya uzun vadede diğer iştiraklerin de ofislerinin yeni hizmet binasında olabileceği düşüncesi ile bu alanlar ihtiyaç programına dahil edilmiştir.
SORU 12:

Proje açıklama raporu detaylı birer mimari ve mühendislik raporları bölümlerinden mi oluşmalıdır? Yoksa tek bir raporda tüm konularla ilgili kısa ve öz bilgiler mi istenmektedir?Cevap 12: Bkz. Şartname 7.A.6 maddesi.

SORU 13:

"Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi: Projelerin çiziminde kullanılacak kâğıdın cinsi, çizim tekniği ve renk serbesttir. Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftalar aynı boyutta olacak, toplam proje büyüklüğü 4 adet A0 boyutunu geçmeyecek ve projeler tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacaktır. "     

Bu açıklamadan toplamda 4 A0 ın kapladığı alanı geçmeyecek şekilde istediğimiz ebat ve sayıda pafta kullanabileceğimizi mi çıkarmalıyız? Bir başka deyişle 8 adet A1 yatay ve dikey yerleşim serbestliğiyle kullanılabilir mi?

Aksi durumda sadece 4 A0 pafta kullanmamız bekleniyorsa paftaların yatay veya dikey kullanımı konusunda bir kural var mıdır?Cevap 13: Toplam proje büyüklüğü 4 adet A0 boyutunu geçmeyecek şekilde sunulacaktır. Paftalar yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
SORU 14:

Bu yarışmaya öğrenci olarak katılım sağlayamıyoruz anladığım kadarıyla doğru mudur? 

Cevap 14: Doğrudur. Bkz Cevap 3.
SORU 15:

Bina yüksekliği için şartname belgelerinde farklı veriler vardır:  • Hmax Serbest

  • Hmax 30.50 mt

  • Hmax Mania Hattı ( Havaalanından Dolayı)

  • Zemin etüdü raporunda B+Z+4 kat gibi…

Hangisine uyulacaktır?

Cevap 15: Hmax: 30.50 m.
SORU 16:

Zemin etüd raporunda; - 4.50 – 6.00 kotlarında su görülmektedir. Bodrum kat adedi kısıtlaması var mıdır?Cevap 16: Bkz. Cevap 9.

SORU 17:

Arsa inşaat alanı verilerine göre, ihtiyaç programında belirtilen 250 araçlık kapalı otopark, 25 araçlık açık otopark isteği doğru mudur?Cevap 17: Doğrudur.

SORU 18:

Arsanın doğusundaki adadaki alan yeşil alan mıdır; değilse yapı amacı belli midir?Cevap 18: Bkz. Cevap 2.

SORU 19:

Sanayi Odasının arsasının içindeki, kuzey doğusundaki yapılaşma nedir?Cevap 19: Sanayi Odası Hizmet Binası ve Sanayi Odası’nın kullanım alanıdır.

SORU 20:

Bodrum katlar, inşaat yaklaşma sınırları dışında, hangi yönlerde kullanılabilinir, bodrum katlar araç rampası inşaat yaklaşma sınırı dışında yapılabilir mi? Yapılacaksa hangi yönden yapılabilir?Cevap 20: Bkz. Cevap 6.

SORU 21:

İhtiyaç programında istenilen net m2’lere sirkülasyon oranları % kaç olarak ilave edilmiştir?Cevap 21: İhtiyaç programına uyulacaktır.

SORU 22:

Yapının tamamı klimatize midir, teknik hacimler klima ve ısıtmaya göre mi planlanacaktır?Cevap 22: Tüm ofis-büro alanları ve ortak kullanım alanları iklimlendirilecektir. Arşiv, otoparklar, teknik hacimler ve sığınakta yalnız havalandırma yapılacaktır.

SORU 23:

Şartname 17 . Birincilik Ödülünü Kazanana İşin Verilme Biçimi maddesinde;  • Sadece mimari proje hizmetleri mi istenilmektedir?
    (diğer mühendislik disiplinleri projeleri istenilmemekte midir? )

  • “...uzlaşma sonucunda 1. ödüle yaptırılacaktır…” denmektedir; uzlaşılamadığı takdirde yöntem ne olacaktır.

Cevap 23: TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uygulanacaktır.

SORU 24:

Konferans, Eğitim ve Sergi Birimleri bölümünde; “500 kişilik, Fuaye, sergi salonu ile birlikte veya ayrı tasarlanabilir…” Cümlesindeki sergi salonundan kasıt 400 m2’lik Ticaret Müzesi ve Sergi Salonu mudur? Yoksa 400 m2lik bölüm (kalıcı-geçici sergi alanı) ayrımı istenmekte midir? Konferans Salonu ve Müze için ayrı giriş istenmekte midir?Cevap 24: “Konferans salonu ve fuayesi” ile “Ticaret müzesi ve sergi salonu” ayrı alanlardır. Giriş- çıkış düzenlemeleri yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 25:

İnşaat yaklaşma sınırı dışına açık veya kapalı çıkma yapılabilir mi?Cevap 25: Bkz. Cevap 5.

SORU 26:

“…Söz konusu arsanın kuzeyinde, kültür varlığı olarak tescillenmiş olan Milli Mensucat Fabrikası bulunmaktadır. Günümüzde işlevini yitirmiş olan tarihi Milli Mensucat Fabrikası binaları ve arsasının yer aldığı 68 bin metrekarelik alanın müzeye ve sosyal kültürel tesis alanına dönüştürülmesi çalışmaları başlamış ve devam etmektedir…” söz konusu müze ve sosyal kültürel tesis alanına araç ve yaya ulaşım kurgusu nasıldır? Girişler nerelerden sağlanmaktadır?Cevap 26: Alanın ana girişi doğudadır. Alanın iç kısmına zorunlu haller dışında araç trafiğinin alınmaması düşünülmektedir. Ayrıca biri doğuda ve ana girişin güneyinde diğeri kuzey batıda olmak üzere iki adet ikincil giriş ve kuzeybatıdaki girişin yakınında bir yer altı otoparkının yanı sıra açık otopark öngörülmektedir. Bu alana girişler Ek 3 üzerinde işaretlenmiştir. Ayrıca bkz. Cevap 60.
SORU 27:

1000-Plan.dwg tam olarak Ticaret odasının yapı adasında bitmektedir. Güneyindeki  1/1000 paftanın da yarışmacılara gönderilmesi gerekmektedir.Cevap 27: 1/1000 Ölçekli Hâlihazır Harita bu alanı kapsamaktadır.
SORU 28:

1/5000 imar planı paftasında imar notları yer almamaktadır. İmar notları word belgesi olarak da gönderilebilir.Cevap 28: Yarışmacılara ekte verilen “Revizyon İmar Planı-Yarışma Arazisi Sınırı” dosyasında imar notları mevcuttur.

   


SORU 29:

​​  5. etap 1/1000 revizyon imar planında projelendirilen arsa alanı  3860 m2 dir 

​      E:2.40  olduğuna göre maksimum inşaat alanı 9264 m2 dir​

​      oysa şartnamede ​toplam alan 10.000 m2 olacaktır ifadesi yer almaktadır.

      imar notlarıyla olan bu çelişki düzeltilmelidir.

Cevap 29: Bkz. Cevap 5.
SORU 30:

Proje alanını çevresi ile ve şehir içerisindeki konumunu ile birlikte gösterebilecek harita ve uydu fotoğrafları verilebilir mi?

Cevap 30: Uydu fotoğrafı şartname ekinde verilmiştir.
SORU 31:

Arsa sınırını geçmemek kaydıyla, saçak vb. mimari elemanlar yapı yapma sınırının dışına taşabilir mi?Cevap 31: 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı (08.09.2013 tarih ve 18916 mükerrer sayılı) resmi gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16.maddesine uyulacaktır.

SORU 32:

Otopark ve bodrum katlar doğuda Merkezi İş Alanı ve batıda Sanayi Odası parsel sınırına dayanmak üzere arsa sınırına kadar uzatılabilir mi?Cevap 32: Bkz. Cevap 5 ve Cevap 6.
SORU 33:

Programda belirtilen 250 araç, arsa boyutları ve bodrum kat programı düşünüldüğünde çok katlı bir otopark oluşturmaktadır. Bu araç sayısı azaltılabilir mi?Cevap 33: 250 araçlık otopark istenmektedir.
SORU 34:

Sanayi Odası ve proje arsası arasında kalan kısımda yol/trafik vb. bir bağlantı var mıdır? Trafiğe kapatılabilir mi? Açık alan olarak düzenlenebilir mi?Cevap 34: İmar Planı uyarınca her iki yapı arasında bir yaya yolu öngörülmektedir. Yaya geçişini dikkate almak koşuluyla bu alanda açık alan düzenlemesi yapılabilir.
SORU 35:

Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndan otopark veya araç girişi yapılabilir mi?Cevap 35: Bkz. Cevap 6.
SORU 36:

İhtiyaç programında Üye İşlem Birimleri 2240 m2 olarak verilmiş olup tamamının zemin katta çözülmesi mümkün değildir. Bu birimlerden hangileri başka bir kata taşınabilir?Cevap 36: Yarışmacıya bırakılmıştır.
SORU 37: Arsa sınırını geçmemek kaydıyla, yapı yapma sınırının dışına konsol yapılabilir mi?

Cevap 37: Bkz. Cevap 31.
SORU 38:

Milli Mensucat Fabrikası binaları sosyal-kültürel tesislere dönüştürülürken mevcut planları korunacak mıdır? Proje ile ilgili bilgi (plan/imaj) var mıdır?Cevap 38: Bkz. Cevap 1 ve 26.

SORU 39:

Hali hazır plandaki binalar ve revizyon imar planı parselleri uyuşmamaktadır. Bununla ilgili daha detaylı bilgi var mıdır?Cevap 39: 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı’na uyulacaktır.
SORU 40:

Arsanın doğu yönünde 42. sokak ve Turhan Cemal Beriker Bulvarı birleşiminde bulunan resmi bina nedir? Planı revizyon imar planına işlenip yayınlanabilir mi?Cevap 40: Resmi bina Adana İl Müftülük binasıdır.

SORU 41:

Meclis salonu kapasitesi 250 olarak verilmiştir. Bunun kaç tanesi meclis üyesi olacaktır?

Cevap 41: Meclis Üyesi sayısı 109’dur. Meclis üyeleri arasından seçilen 11 üye ve Genel Sekreterden oluşan Yönetim Kurulu, Meclis üyelerinden ayrı olarak ve Meclis üyelerini görecek şekilde otururlar. Meclis Başkanı ve 2 katip üye Meclis Başkanlık Divanını oluşturur ve Meclis’i yönetir. Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu’nun oturduğu yerlerde sıra(masa) bulunması gerekmekte olup Meclis üyelerinin oturma düzeninde sıraya (masaya) gerek yoktur.
SORU 42:

Çekme mesafeleri bodrum katlar için de uygulanacak mı?

Cevap 42: Bkz. Cevap 6.
SORU 43:

Toprak altında kaç kat yapmaya müsaade vardır? Bu konuda zemin etüdü bağlamında herhangi bir kısıtlama bulunmakta mıdır?Cevap 43: Gerekli önlemleri almak kaydıyla yarışmacıya bırakılmıştır.
SORU 44:

Ticaret müzesinde ne gibi objeler sergilenecektir?Cevap 44: Ticaret müzesinde Oda’ya ait belge, berat, şilt, plaket, fotograf vb. objeler sergilenecektir.

SORU 45:

Arazi sınırları içerisinde korunacak ağaç bulunmakta mıdır?Cevap 45: Hayır.

SORU 46:

Şartnamede 250 araçlık kapalı otopark talep edilmektedir. Arazinin ebatları göz önüne alındığında bu durum 3 katlık otopark tasarlanması anlamına gelmektedir. Sığınak, teknik hacim vb. servis alanları da eklendiğinde en az 4 kat bodrum kat tasarlanacak gibi görünmektedir. 250 olarak talep edilen araç sayısı azaltılabilir mi? Jürinin değerlendirmesinde araç sayısının sağlanıp sağlanmaması kritik bir değerlendirme kıstası olacak mıdır?Cevap 46: 250 araçlık kapalı otopark istenmektedir.

SORU 47:

5000 lik imar planında yarışma alanının kuzeyinde yer alan üniversite alanı içinden gecen yol 1000' lik uygulama imar planında gösterilmediğinden iptal mı edilmiştir? İptal edilen yol ile ilgili bir çalışma var mıdır?

Cevap 47: 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı’na uyulacaktır. Bkz. Ek 1.


SORU 48:

Üniversite alanı içinde yer alan yapılar arasında Endüstriyel kültüre sahip yapılar var mıdır? Var ise bunlar korunacak mıdır?Cevap 48: Bu yapılar Milli Mensucat Fabrikası’nın Müzeler Kompleksi’ne Dönüştürülmesine Yönelik Koruma Onarım ve Yeniden Kullanım Projesi kapsamında korunacaktır. Bkz. Cevap 1
SORU 49:

Yarışma alanının doğusunda yer alan döner kavşağa doğru 3 parsel görünüyor. onlar çalışma kapsamında mı? Tasarım çalışmasına dahil edilebilir mi?Cevap 49: Bkz. Cevap 2.
SORU 50:

Adana Ticaret Odası'nın meclis üye sayısı tam olarak kaçtır? Cevap 50: Bkz. Cevap 41.
SORU 51:

250 kişilik meclis salonunda, eğer hepsi üyelere ayrılmış yerlerse, tüm oturma düzeni üyelerin önlerinde sıralar olacak şekilde mi düzenlenmelidir?

Eğer tüm üyeler için sıra istenmiyorsa serbest oturum ve sıralı düzenin birbirine oranı ne şekilde olmalıdır?

Cevap 51: Bkz. Cevap 41.
SORU 52:

Şartname ve verdiğiniz dökümanlarda maketten bahsedilmemiştir. Proje için maket yapılacak mı?

Cevap 52: Hayır.

.

SORU 53:

Fotomontaj diye verilen fotoğraflara tasarlayacağımız yapının foto montajı yapılacak doğru mu anlamışım?

Cevap 53: Doğrudur.
SORU 54:

Yarışmaya TMMOB Mimarlar odası üyesi olmak şartıyla katilimin mümkün olacağı belirtilmiştir. Bu durumda ekipte inşaat mühendisi ve/veya tekniker olması durumunda bu şartı yerine getiremeyecektir. Öyleyse ekip oda üyesi mimarlardan mı oluşacaktır?

Cevap 54: Evet.
SORU 55:

Adana Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği yürürlükte midir?

Cevap 54: Hayır.
SORU 56:

Yapılacak yapı tescilli yapıların karşısında olduğundan herhangi uyulması gereken şart, malzeme, ölçü ve oran var mıdır?

Cevap 56: Bu aşamada belirlenmiş bir kural yoktur bununla birlikte, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 664 sayılı ilke kararı (Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı) gereği, kazanan proje ilgili koruma kurulunca da uygun görüldüğü taktirde inşa edilebilecektir.
SORU 57:

Şartname eki olarak verilen belgeler içerisindeki  ‘Adana Ticaret Odası Organizasyon Şeması’ ile programda verilen  birimler tam olarak  eşleşmemektedir. Organizasyon şeması şu anki durumun işleyişini program da beklenen organizasyon yapısını özetlemektedir olarak mı etmemiz gerekmektedir?Cevap 57: Evet.
SORU 58:

Şartnamede verilen programda  8 no’lu maddedeki servis alanları haricinde bulunan 1’den 7’ye   kadar  maddeleri kapsayan dolaşım alanları dahil toplam alan 10.000 m2 ‘dir. Oysa verilen belgeler arasındaki imar planında arsa emsal alanı en çok  :  3860 x 2.4 = 9264 m2  çıkmaktadır. Adana Büyükşehir İmar Yönetmeliği emsal tanımı incelendiğinde  10000- 9264= 736 m2 lik alan emsal haricinde kalmaktadır.

Bu tespitten hareketle şartnamede,     

A.       İhtiyaç programı alan büyüklükleri  değişecek,

B.       İmar durumu için bu parsele özel bir plan notu değişikliği  yapılacak,

C.       Programda geçen artı eksi %10’luk alan esnekliği sadece eksi % 10 olarak  sabitlenecek,

Maddelerinden hangisi ile revize edilecektir ?
Cevap 58: Bkz. Cevap 5 ve 54.
SORU 59:

Şartname eki imar planında Hmax 30.50 m, imar yönetmeliğinde kat yüksekliği max 5 m ise kat adedi 6’dır. Fakat şartname eki zemin etüd raporunda 1.2.3 maddesinde bodrum +zemin + 4 katlı yani toplam 5 katlı yapı yapılacaktır maddesi bulunmaktadır. Hangi  yönetmeliğe uyulması gerekir?Cevap 59: İmar Planı’nda belirtilen Hmax: 30.50 m koşuluna uyulacaktır. Geoteknik ve deprem mühendisliği açısından inşaatın bodrum katlarında usulüne uygun 2007 Deprem Yönetmeliğine göre bina yapılacaktır.
SORU 60:

Müzeye ve sosyal kültürel tesis alanına dönüştürülecek olan Milli Mensucat Fabrikasının yarışma parseline nazır olan kısımlarında girişi veya kamuya açık alanı bulunmakta mıdır?


Cevap 60: Milli Mensucat Fabrikası alanının güneyindeki yapıların kent müzesi olarak düzenlenmesi planlanmaktadır, bu kısımdaki yapılar güneydoğu köşede yer alan konut da dahil olmak üzere restorasyonu yapılarak dönüştürülecektir. Bu aşamada güneye açılan bir kapı veya açık alan düzenlemesi düşünülmemektedir. Ayrıca bkz. Cevap 1.
SORU 61:

Arsa sınırına kadar bodrum katlarda inşaat yapma hakkı var mıdır?

Cevap 61: Bkz. Cevap 6.
SORU 62: 250 araçlık kapalı otopark çevre ihtiyaçlarda düşünülerek mi tasarlanacaktır?

Cevap 62: Adana Ticaret Odası’nın kullanımına ayrılacaktır.
SORU 63:

İştirak birimlerinin program içindeki konum, ilişkilenmesi nasıl planlanmıştır?

Cevap 63: İştirak birimleri için herhangi bir konum planlanması yapılmamıştır. Ayrıca bkz. Cevap 11.
SORU 64:

250 araçlık otopark bodrum sayısını arttırdığından bir kısmı açık otopark veya kapalı otopark sayısının azaltılması önerilebilir mi?

Cevap 64: Hayır.

Yüklə 63,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə