Adi soyadiYüklə 28,14 Kb.
tarix19.10.2017
ölçüsü28,14 Kb.
#2788

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASI BİLGİ YARIŞMALARI ÖZEL ŞARTNAME FORMU

  1. YARIŞMANIN ADI: Türk Halk Kültürü Bilgi Yarışması

  2. KOORDİNATÖR OKUL : Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi

  3. YARIŞMA SORUMLULARI :
ADI – SOYADI

TELEFON

E-POSTA

Okul müdürü

Özcan KOÇ

553 1191616

Ozcan_koç_42@hotmail.com

Müdür yardımcısı

Abdurrahman AKYÜZSorumlu öğretmen

İnayet Burcu KARASorumlu öğretmen

Erkan KAYNARSorumlu öğretmen

Selda CANBAZ

  1. YARIŞMANIN KONUSU: Ortaöğretim öğrencileri arasında Türk Halk Kültürü konulu bilgi yarışması.

  2. YARIŞMANIN KAPSAMI VE İÇERİĞİ: Bir halkın tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe halk kültürü denir. Bu yarışma ile öğrencilerin Türk halk kültürüne ilgi duymaları ve Türk halk kültürünü fark etmeleri,tanımaları, yaşamaları, yaşatmaları beklenmektedir. Yarışmanın içeriği ve soruların kapsamı aşağıdabelirtilen başlıkların kapsamının genişliği dikkate alınarak dengeli bir biçimde içerecektir:

*Türk İslam kültürünü yansıtan mimari eserler, dünya mirası kabul edilen kültür varlıklarımız (camiler, bedestenler, evler, turizm değeri taşıyan yapılar…)

*Türk müziği ve halk oyunları

*Yemek kültürü

*Yöresel konuşma özellikleri, seslenmeler ve kişi adları

*Festivaller ve yarışmalar

*Gelenek görenekler, törenler ( ölüm, sünnet düğünü, evlilik düğünü vb.)

*Geleneksel giyim özellikleri

*Geleneksel el sanatları

*Efsaneler, destanlar, masallar, halk hikâyeleri ve halk kahramanları

6. YARIŞMANIN AMACI:Ortaöğretim öğrencilerinin Türk Halk kültürü ile ilgili bilgilerini, farkındalıklarını artırmak için onları motive etmek ve araştırmaya yönlendirmektir.YARIŞMADAN BEKLENENLER: Öğrencilerin Türk halk kültürünü oluşturan Türk müziği, gelenek ve görenekler, efsaneler, halk oyunları, inanışlar vb. Anadolu kültür mozaiği hakkında araştırma yapmaları, bilgi sahibi olmaları ve bunları tanımaları, tanıtmaları birlikte yaşama kültürü oluşumuna katkıda bulunmaları beklenmektedir.

7. YARIŞMA İÇİN KAYNAK ESER LİSTESİ: Aşağıda belirtilen kaynaklar öneri amaçlı olup yarışma soruları bu kaynaklarla sınırlı olmayacaktır.

*Boratav Pertev Naili, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, BilgeSu Yay. Ankara, 2014.

* Boratav Pertev Naili,100 Soruda Türk Folkloru, BilgeSu Yay. Ankara, 2013.

*Boratav Pertev Naili, Az Gittik Uz Gittik, İmge Yay. 2015.

* Elçin Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay. 2013.

*Işık Mehmet, Türklerin Kültür Kökeni, Yediveren Yay. İstanbul, 2016.

*Komite, Türk Tarihi ve Kültürü, Editör Prof.Dr.Cemil Öztürk, Pegem Akademi Yay. 2011.

*Özhan Hakan, Gezi Rehberi Türkiye, Kaynak Yay. İstanbul, 2014.

*Pala İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay. İstanbul, 2008.

*Tanpınar Ahmet Hamdi, Beş Şehir, Dergah Yay. İstanbul, 2014.

*Turhan Salih, Anadolu Halk Türküleri ve Ezgileri, Kültür Bakanlığı Yay. /1428, Kültür Eserleri Dizisi/183, Ankara, 1999.

* Ayrıca Kültür Bakanlığının il bazındaki internet siteleri.

8.ÖRNEK SORULAR: Aşağıda verilen sorular konu başlıkları baz alınarak oluşturulmuştur.

SORU 1) Mimar Sinan’ın, sekiz ayaklı çardak kullanarak oluşturduğu kubbe ile dünya mimarlık tarihine “Sinan üslubu” olarak geçen uygulaması “en saf kubbeli yapı tarzı” olarak kabul edilmiş ve bu uygulama bugüne kadar aşılamamıştır. Mimar Sinan burada adeta taşlarla “sehl-i mümteni” yazmış, basit fakat bir o kadar gösterişli bir üslup yakalamıştır. Dışarıdaki simetrik, birbirinin aynısı dörtlü minare uygulaması da bir ilktir. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Edirne’de bulunan bu caminin adı nedir?

CEVAP 1)SELİMİYE CAMİİ

SORU 2) Gelin nazlanması olarak da bilinen “Zeytinyağlı yiyemem aman” türküsü hangi yöremize aittir?

CEVAP 2) BURSA

SORU 3) Yunanca “dans” anlamına gelen kelime ile ilişkili olup günümüzde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde oynanan geleneksel halk danslarının genel adıdır. Sözü edilen halk oyunumuzun adı nedir?

CEVAP 3) HORON

SORU 4) Yörük halk çalgılarından biridir. Çoğunlukla Akdeniz ozanları tarafından kullanılan, uzunluğu 55-60 cm kadar olan bağlama ailesinin en küçük çalgısıdır. Sözü edilen telli müzik aletinin adı nedir?

CEVAP 4) CURA

SORU 5) Soğan, biber ve domatesin yağda kavrularak ve üzerine yumurta kırılmasıyla yapılan yemeğin adı nedir?

CEVAP 5) MENEMEN

SORU 6)Ökkeş ismi en çok hangi iki şehrimizde çocuklara ad olarak verilmektedir?

CEVAP 6) KAHRAMANMARAŞ-GAZİANTEP

SORU 7) 5-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Nasrettin Hoca Festivali hangi ilçemizde yapılmaktadır?

CEVAP 7) AKŞEHİR

SORU 8) Diş hediği, diş dirgiti, tişcırna gibi adlar verilen, ana malzemesini buğdayın oluşturduğu yiyecek çocuğun hangi dönemini kutlamak için yapılır?

CEVAP 8) ÇOCUĞUN İLK DİŞİNİ ÇIKARMASI SEBEBİYLE

SORU 9)Halk arasındaki yaygın inanışa göre ‘Sağ avuç kaşınırsa……………..…………, sol avuç kaşınırsa……………………………...delalettir.’ sözünde boş bırakılan yere hangi ifadeler gelmelidir.

CEVAP 9)para gelmesine- para çıkmasına

SORU 10)‘Cemilemin gezdiği dağlar meşeli, imanım’ türküsünün derleyicisidir. Repertuvarı Ege Bölgesi ve özellikle de Denizli yöresi ile özdeşleşmiş olan sanatçımız ‘yaren’ adını verdiği tambura, bağlama ve curayı aynı gövdede birleştirdiği sazı tasarlamıştır. Mizahi unsurlara yer verdiği çalışmalarının ustalığı ve derinliği zamanla fark edilen Türk Halk Müziğinin üstatları arasında kabul edilen sanatçımız kimdir?


CEVAP 10)ÖZAY GÖNLÜM
SORU 11)“Kol kırılır, yen içinde kalır.” Sözünde geçen “yen” nedir?

CEVAP 11) GİYSİ KOLU

SORU 12) Yörük kültürünün en önemli ürünlerinden olan, kök boya ile renklendirilmiş iplerle dokunan Yağcıbedir halılarıyla ünlü Balıkesir ilçesi neresidir?

CEVAP 12) SINDIRGI

SORU 13) “Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.” diyen, Bolu’da yaşayan Türk halk ozanı kimdir?

CEVAP 13) KÖROĞLU

SORU 14) “Ziyade olsun” kalıplaşmış sözü hangi eylemin ardından söylenir?

SORU 14) YİYECEK-İÇECEK İKRAMINDAN SONRA

SORU 15)Necip Fazıl’a ait ‘Vur kazmayı Ferhat/ Çoğu gitti azı kaldı.’ dizesinde adı geçen aşığımızın Şirin’e kavuşmak için deldiği dağ hangi ilimiz sınırları içerisindedir?

CEVAP 15)AMASYA9.YARIŞMAYA KATILACAK SINIF SEVİYESİ: Ortaöğretim 10.ve 11.sınıf öğrencileri

10. YARIŞMA UYGULAMA ESASLARI: Yarışmamızda genel şartnamede belirtilen hususlar aynen geçerlidir. Bunlara ek olarak bu yarışmaya özel aşağıdaki uygulama esasları geçerlidir:

*Her sorunun doğru cevabının puan değeri 5 (beş) puandır.

*Cevaplama süresi 1 (bir) dakikadır. Süre soruların okunmasının bitişi itibariyle başlayacaktır.

*Sürenin başlaması ve bitişi jüri tarafından zil sesiyle duyurulacaktır.

*Cevaplar net, açık, Türkçenin kurallarına uygun, herhangi bir harf hatası olmaksızın yazılmalı ve cevaplama, verilen süre içerisinde tamamlanmalıdır.

*Cevap kağıtları aynı anda kaldırılacaktır.

*Sorular 7.maddede önerilen kaynaklarla sınırlı değildir.

*Yarışmaya katılacak grup üyelerinin isimlerinde yarışmanın hiçbir aşamasında değişiklik yapılmayacaktır.

*İlçe ve il finallerine katılacak öğrencilerin yanlarında öğrenci belgesi bulundurmaları zorunludur.

*Yarışmayla ilgili itirazlar yarışmayı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde jüriye yazılı olarak yapılacaktır. Nihai karar jüriye aittir.11.AFİŞ-TANITIM BROŞÜRÜ

12. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Basamakları

Tarih

Genel Duyuru

25.02.2016

Okul Birincisinin Tespiti ve İlçe/ Bölge Koordinatör Okula Bildirilmesi

04.04.2016

İlçe/Bölge Finallerinin Yapılması ve Birincilerin Genel Koordinatör Okula Bildirilmesi

20.04.2016

İl Finalinin Yapılması ve İl Birincisinin Bildirilmesi

31.05.2016

Genel Ödül Töreninin Yapılması

03.06.2016

13. YARIŞMA İL FİNALİNİN YAPILACAĞI YER VE SAAT: …………………….. / 14.00

14. YARIŞMAÖDÜLLERİ :

15. SPONSORLAR
Yüklə 28,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin