Ak-tur turizm ve endüstri anoniM Şİrketi esas sözleşme tadil tasarisiYüklə 148 Kb.
səhifə1/37
tarix07.01.2022
ölçüsü148 Kb.
#89645
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:
MADDE 4- Şirketin iktisadi maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamele ve işlerin nev'i ve mahiyeti başlıca şunlardır:
A) Yurtta iç ve dış turizm faaliyetlerini geliştirmeye yardım edecek her çeşit ikâmet,seyahat, eğIence,istirahat ve benzeri işletmeleri inşa edebilir, çaIıştırabilir.Bu çeşit işletmeleri satın alabiIir,satabilir,kiralarveya kiraya verebilir.
B) Turizm Endüstrisinin kapsamına giren her türlü turistik emtia, hatıra eşyası ile araç ve gereçler imal, iç ve dış alım ve satımlarını yapabilir. Turizm Endüstrisinin ihtiyaç göstereceği tarım işletme ve iştiraklerini kurup çalıştırabileceği gibi, yapı endüstrisinin gerektireceği her türlü yapı malzemesinin imali ve satışını yapacak müesseselerini kurabilir veya bu türlü kuruluşlara iştirak edebiIir.Bu mukavelenin 20.ci maddesinin (J) fıkrasındaki iş ve işlemleri yapabilir.
C)Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla her türlü gayrimenkulü satın alabilir ve satabilir. Amme hükmi şahıslarına ait gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir edebilir. Her türlü turistik site inşa edip işletebileceği gibi; bungalow, villa, stüdyoIu pansiyonlar, otel, motel, hostel,kamping ve benzeri turistik ikamet üniteleri inşa etmek,satın almak,kiralamak surety ile temellük ve tasarruf gibi tüm iş ve işlemleri yapabiIir.Bu gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir.
Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, tasarruf ve temellüke dair bütün muameleleri yapabileceği gibi, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara bağışta bulunabilir.
Ezcümle:
1. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.
2. Şirketin iktisadi maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. BöyIe şirketlerin hisse senetlerini alabilir veya satabilir. Başka şirketlerle birleşebilir.
3. 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanmak için teşebbüsler yapabilir. Yabancı yatırımlar ile sermaye iştiraki, kira ve rezervasyon anlaşmaları yapabilir.
4. Yerli ve yabancı turizm müesseselerinin mümessilliklerini deruhte edebilir veya acentesi olabilir. Bu müesseselere mümessillik veya acentelik verebilir.
5. Şirketin iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınai, zirai, imaIât ve benzeri muamele ve işleri yapabilir. Şirket, işletme personeli yetiştirmek amacı ile Yurt içinde ve dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir.
Bu maddede açıklanan maksat ve gayelerin elde edilmesi için, Şirket İdare Meclisi bu Esas Mukavelenin 19.cu maddesinde açıklandığı üzere, tüm teşebbüs,iş ve işlemleri yapmakta ve tasarruf ve temellüke dair tüm muameleleri icra etmekte,bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmekte, Şirket Umumi Heyetinden ayrıca bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın yetkili kılınmıştır.
Yukarıda gösterilen muamele ve işlerden başka,ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başkaca işlere girişilmek gerektiğinde, önce İdare Meclisince bu maddeye ait hazırlanacak değişiklik teklifinin metni Esas mukavelenin 38.ci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kuruluna ve Ticaret Bakanlığına gönderilerek müsaade alınması ve keytiyetin ilân ettirilerek Umumi Heyetin toplantıya davet edilmesi ve Umumi Heyetçe kabul edildikten sonra,Ticaret Bakanlığının tasvibi ile tescil ve ilân ettirilmesi şarttır.Yüklə 148 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə