Türk hastahaneleri iNŞa ve teçHİzat fonu (DEĞİŞİKLİK) yasa tasarisi genel gerekçEYüklə 26,03 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü26,03 Kb.
#43947

TÜRK HASTAHANELERI İNŞA VE TEÇHİZAT FONU (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

33/70 sayılı Türk Hastahaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu Yasası tahtında getirilen

düzenlemelerin çok eski olması ve Sağlık Kurumları'ndaki hizmetlerin daha etkin ve verimli

yürütülmesine cevaz vermediğinden 33/70 sayılı Türk Hastahaneleri İnşa ve Teçhizat

Yasanın günün koşul ve gereklerini karşılaması amacı ile söz konusu Yasa tasarısı

hazırlanmıştır.MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Yasanın kısa ismini düzenlemektir.

Madde 2. Esas Yasa, l'nci maddesi kaldırılmak ve yerine yeni l'nci madde konmak sureti ile değişiklik yapılmıştır.

Madde 3. Esas Yasa, 2'nci maddesi olan "Tefsir” kısmı gerekli eksiklikler

yeniden düzenlenmiş şekli konmak sureti ile değiştirilir.

Madde 4. Esas Yasa, 3'ncü maddesi kaldırılmak ve yerine yeni 3'ncü maddesi konmak sureti ile değişiklik yapılmıştır.

Madde 5. Esas Yasa, 4'ncü maddesinde Yasa tahtında kurulan Fona sağlanacak gelirlerin genişletilmesi maksadı ile yeni (ç) bendinin eklenmesi sureti ile değiştirilir.

Madde 6. Esas Yasa, 5'inci maddesi kaldırılmak ve yerine yeni 5'inci madde konmak sureti ile değişiklik yapılmıştır.

Madde 7. Esas Yasa, 6'ncı madde 'Komitelerin Teşekkülü' başlığı altında eksik olan Usul ve Esaslar düzenlenmiş şekli konmak sureti ile değiştirilir.

Madde 8. Esas Yasa, 7'nci maddesi daha geniş kapsamlı olması gayesi ile yerine yeni 7'nci madde konmak sureti ile değişiklik yapılmıştır.

Madde 9. Esas Yasa, 8'inci maddesi “Tüzük Yapma Yetkisi” bu Yasa altında çıkarılacak tüzüklerin isimleri konmak sureti ile değişiklik yapılmıştır.

Madde 10. Yasanın yürütme yetkisi düzenlenmiştir.Madde 11.

Yasanın yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.TÜRK HASTAHANELERI İNŞA VE TEÇHİZAT FONU (DEĞİŞİKLİK) YASA

TASARISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:Kısa İsim 33/1970 60/1977

1. Bu Yasa, 1970 Türk Hastahaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda cEsas Yasa' olarak anılan 1970 Türk Hastahaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu Kuralı ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 2’nci

Maddesinin Değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 1 'nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 1 'inci madde konmak suretiyle değiştirilir:

“Kısa İsim 1. Bu yasa, 1970 Türk Hastaneleri İnşa ve

Teçhizat Fonu Yasası olarak isimlendirilir.”


Esas Yasanın 2'nci

Maddesinin Değiştirilmesi

3. Esas Yasa, 2’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 2'nci maddesi konmak suretiyle değiştirilir:

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Fon” bu Yasa gereğince kurulacak ve hastane ve sağlık merkezleri

kurulması için gerekli finansmana yardımcı olacak Fon ile teçhizat

ihtiyacı temini ile hastane ve sağlık merkezlerinede hizmetlerin yürütülmesi için ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve finansmanına yardımcı olacak fonu;

“Hastahane" Tıp Servislerine bağlı ve içerisinde hasta tedavisi yapılan müesseseleri;

"Sağlık Merkezi" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları

içerisinde, haberleşme ve ulaşım olanakları gözönünde

bulundurulmak üzere, şehir bölgelerinde en çok 25,000 nüfus, kırsal

bölgelerde ise en çok 10,000 nüfus için bir sağlık merkezi bölgesi

oluşturulur ve oluşturulan her sağlık merkezi bölgesinde sağlık

hizmetlerini yürütmek üzere kurulan sağlık merkezini;

"Komite" 6'nci madde gereğince kurulan Komiteyi;

"Bakanlık" Sağlık işleri ile görevli Bakanlığı, ifade eder.
Esas 4. Yasanın 3ncü

Maddesinin Değiştirilmesi.

Esas Yasa, 3'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 3'üncü maddesi konmak suretiyle değiştirilir:

"Fon 3. 'Halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte genel hastane ve sağlık merkezleri kurulması ve tamiratı ile tıbbi teçhizatın temini ve hastane ve sağlık merkezleri hizmetlerinin yürütülmesi için ödenecek ücretlerin ödenmesi için gerekli finansımana yardım maksadıyla özel bir Fon kurulur.”Esas Yasanın 4'üncü Maddesinin Değiştirilmesi

5. Esas Yasa, 4'üncü maddesinin (c) bendinden hemen sonra aşağıdaki yeni (ç) bendinin eklenmesi suretiyle değiştirilir:

“(ç) Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurumların icra ettiği ve özel hasta, muayene,laboratuvar hizmetleri ile teşhis ve tedavi gelirlerde dahil her türlü faaliyetten elde edilen tüm gelirler."


Esas Yasanın 6. Esas Yasa, 5'inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni

5'inci 5 'inci madde konmak suretiyle değiştirilir:

Maddesinin

Değiştirilmesi.

“ Fonun denetimi 5. 'Bakanlık Fon için gerekli kayıt ve defterleri

tutar ve her mali yıl sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Genel Kuruluna, Sayıştay tarafından denetlenen kesin hesapları sunar."Esas Yasanın 6'nci

Maddesinin Değiştirilmesi

7. Esas Yasa, 6'ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 6'ncı madde konmak suretiyle değiştirilir:


'Komitenin Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

6. (1) Fonun İdare Komitesi, Müsteşarın

Başkanlığında, Bakanlık Müdürü Temel

Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü üyelerinden oluşur.

(2) Komite ayda bir kez her ayın ilk salı günü toplanır ve gündemdeki konuları görüşür. Toplantı sırasında görüşülmesi gereken ivedi bir konunun ortaya çıkması halinde gündem dışı olarak görüşülüp karara bağlanır.

(3) Başkanın uygun gördüğü hallerde Komisyon olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantı hallerinde yeterli zaman yoksa Başkan toplantı gündem, yer ve saatini sözlü olarak bildirir.

(4) Komisyon, kararlarını başkan ve üyelerin oy birliği ile alır.

Esas Yasanın 8. Esas Yasa, 7’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 7nci 7’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:

Maddesinin

Değiştirilmesi. “Komitelerin Görevleri 7. 'Komite, yasa çerçevesinde Bakanlığa

bağlı Sağlık kurumlarının inşası ve teçhizatı ile tıbbi teçhizat temini ve hizmetlerinin yürütülmesi için ödenecek ücretlerin belirlenmesi, bu ücretlerin tahsili,dağılımı,personele yapılacak ödeneklerin hangi oran,usul ve şartlarda yapılacağı ile ilgili ihtiyaçları tespit eder ve Fonun yönetimi ile ilgili ve bu yasa gayesine uygun başka herhangi bir meseleyi karara bağlar veya yürütür.”

Esas Yasanın 9. Esas Yasa, 8’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni

8'nci madde konmak suretiyle değiştirilir:

Maddesinin

Değiştirilmesi. “Tüzük Yapma 8. Bakanlar Kurulu, bu Yasaya bağlı olarak

Yetkisi aşağıda belirtilen konularda tüzük yapmaya

yetkilidir:


  1. Fona Yapılan Tahsilatların Yatırımına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü,

  2. Sağlık Hizmetlerinin Yürütülebilmesi için Hangi Sağlık Hizmetlerinden ne kadar Ücret Alınacağını Düzenleyen Tüzük.

Yürütme 10. Bu Yasayı, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlık yürütür.

Yetkisi


Yürürlüğe Giriş

11.


Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


Yüklə 26,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə