Bakanlar kurulu olağan toplandiYüklə 62,92 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü62,92 Kb.
#65887

21.HAFTA EKONOMİ HABER TERCÜMESİ

BAKANLAR KURULU OLAĞAN TOPLANDI


19 Mayıs 2015

Bakanlar Kurulu olağan toplandı ve aşağıdaki kararları almıştır. Bakanlar Kurulu Başbakan Yardımcısı U.Khurelsukh başkanlığında toplandıBazı müzeler devlet korumasına alınacak

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanının ilgili kararı ve yönetmeliğine göre devlet ve vilayetlere ait müzelerde sayım çalışması Kasım 2013 tarihinde başlandı ve Nisan 2015 tarihinde sayım işlemleri Moğolistan Tarih Müzesi ile tamamlandı. Sayım çalışmasına toplam 42 kurum katılmıştır.

Sayım işlemi sonucunda aşağıdaki çalışmalar için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı L.Gantumur, Maliye bakanı J.Erdenebat, Adalet bakanı D.Dorligjav’a görevler verildi.

Bunlar,


·  Müzeler için yasal ortamı geliştirmek, müzelerin gelişimi için ulusal programlar hazırlamak, sayım işlemi sonucuna göre yapılacak çalışmaların planını hazırlamak,

· Moğolistan Ulusal Tarih Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Bogd Han Sarayı Müzesi, Choijing Lama Tapınağı Müzesi, Erdene Müzelerinde sergilenen eserlerden devlet korumasına alınması gereken eserler listesini hazırlamak,

·  Gelecek yıldan itibaren her sene müzelerin tadilatı, onarımı, gerekli teknik donatımı için gerekli finansmanı aşamalı olarak bütçeye yansıtılması,

·  Müzeler için gerekli mesleki uzmanları gelişmiş ülkelerde yetiştirmek, meslek edindirme ve aşamalı eğitimlere tabi tutma hususunda gerekli müfredatı hazırlamak,

·  Tarihi ve kültürel eserler, sergilenen miraslar ve digger eserlerin değerini belirlemeye ilişkin mevzuatı ortaklaşa onaylamak ve uygulamak,

·  Erdenezuu ve digger tağınak müzelerin mülkiyetini vilayetlerden devlete devredilmesi konusunda araştırmalar yapmak ve gerekli kararın alınması için çalışmalar yapmak.Yeni kurulan Yangın ve kurtarma birimleri için gerekli finansman kararlaştırıldı

Umnugobi vilayetine bağlı Tsogttsetsii, Huvsgul vilayetine bağlı Tarialan, Sukhbaatar vilayetine bağlı Erdenetsagaan, Dorno vilayetine bağlı Bayan-Uul, Zavkhan vilayetine bağlı Tes ilçelerinde yeni kurulan Yangın ve kurtarma birimleri için gerekli olan finansman veya harcama giderlerinin Moğolistan Başbakan Yardımcısı bütçe paketinden karşılanması kararlaştırıldı. 2016 yılından itibaren sözkonusu giderlerin devlet bütçesine yasnıtılarak karşılanması konusunda Maliye Bakanı J.Erdenebat görevlendirildi.Sosyal sigortalar kanunu nda yapılacak ek ve değişiklikler taslağı Meclise sunulacak

Sosyal sigortalar kanununda yapılacak ek ve değişikliklerine ilişkin kanun taslağı Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek desteklendi ve hükümet üyelerin görüşlerinin yansıtılması sonucunda Moğolistan Meclisi’ne sunulmasına karar verildi.Sanayi ve Teknoloji Parkı işletmesi için özel lisanslar verilecek

Umnugovi vilayetine bağlı Bayan-Ovoo ilçesindeki “Zairmagtain tal” bölgesinde Sanayi ve teknoloji parkını kurmaya ilişkin teklifi sunan ve bu park için hukuki tüm koşulları yerine getiren “Tavantolgoy Trans” LLC’ye park işletim özel lisansını 5 yıllık süre ile verilmesine karar verildi. Özel lisans için gerekli sözleşmeleri imzalama ve uygulamasını sağlama, denetleme ve değerlendirme konusunda Sanayi bakanı D.Erdenebat görevlendirildi.

Sözkonusu projenin gerçekleştirilmesi ile Tavantolgoy maden ocağından elde edilen hammaddeleri ve rezervlerine dayalı, pazarda rekabet gücüne sahip, modern teknolojileri ile işletilen sanayi ortamı geliştirmek, halka istihdam ve iş imkanı sağlamak, çevreye zararsız nihai ürünlerini üreterekyabancı pazarlara ihraç etme, yerel bölgenin kalkınmasında katkı sağlama gibi çok yönlü faydalar elde edilecektir. 

Hükümet Darkhan-Uul, Orkhon, Zavkhan vilayetine bağlı Telmen ilçesi ve Başkent Baganuur ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Parklarını kurmaya ilişkin özel lisanslar vermiştir. Bugün itibari ile darkhan ve Erdenet şehirlerinde sanayi ve teknoloji parklar kullanıma girdi ve digger ikisi için de gerekli hazırlık çalışmaların tamamlanması için çalışmalar sürmektedir.Tarım kanunun yenilenmiş taslağının konsepti onaylandı

Tarım kanunu için gerekli değişiklikleri öngören taslak konsepti görüşüldü ve hükümet üyeleri tarafından sunulan görüşlerin yansıtılması sonucunda desteklenmesine karar verildi.

Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için engel eşkil eden güncel sorunları çözmek, tarıma dayalı üretimleri istikrarlı hale getirmek, hayvancılığa dayalı üretimleri arttırmak, tarım ve otlak hayvancılığında meydana gelen ihlalleri azaltmak amacıyla yürürlükte olan Tarım kanununu yenileme zaruriyeti meydana gelmiştir.

Yeni kanun taslağının onaylanması ile:

·  Tarım üretimlerinin sürdürürlük ve istikrarı sağlamakla tarım sektöründe istihdamı arttırma ve üretim merkezlerine hammaddeler sağlamak

·  Toprağı koruma ve verimliliğini arttırarak, gerekli teknolojik yeniliklerin yapılması ile ürün kalitesine arttırmak.

·  Tarım bölgelerinin sınırını çizmek, bölgede faaliyet göstermek için uygulması gereken kurallar ve prensipleri belirlemek, yoğunlaştırılmış tarım işletmelerini istikrarlı çalışmasını sağlamak.

·  Halk için gıda ürünler seçeneklerini çoğaltmak ve gıda güvenliğini sağlama hususunda garanti sağlanmış olacaktır.

·  Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hak ve yükümlülüklerini arttırması sonucunda tarım işletmelerindeki risklerin ve doğaya olan zararları azaltma çalışmalarında olumlu sonuçlar doğuracaktır.

http://zasag.mn/news/view/9808#sthash.f7Pw87R5.dpuf

“OYUTOLGOY” KAPALI MADEN ÇALIŞMASI PLANI İMZALANDI


19 Mayıs 2015

Başbakan Ch.Saikhanbileg’in, Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı resmi ziyaretini gerçekleştirdiği sırada Moğolistan hükümeti, “Erdenes Oyutolgoy,” “Turquoise Hill Resources”, “Rio Tinto,” “Oyutolgoy” LLC’nin Oyutolgoy projesi çerçevesindeki Kapalı maden yapılanması ve finansmanına ilişkin plan müzakereleri trafların imzaları ile sona erdi. http://zasag.mn/uploads/editor/images/a1be5cd597a479985c4d2bfcc6d47d7c.jpg

Oyutolgoy kapalı maden yapılanması Ağustos 2013 tarihinde geçici olarak durdurulmuştu ve ge.en sure zarfında 2 taraf Oyutolgoy yatırım sözleşmesinin uygulamaları konusunda defalarca görüş alışverişinde bulundular ve nihayetinde taraflar mutabık kalmışlardır.

Planın imzalanması ile Oyutolgoy kapalı maden çalışması için engel teşkil eden sorunlar çözüldü ve yapılanma çalışmasını ilerletme konusunda izlenecek prensipler belli oldu. İki tarafın da sorun ettiği hususlar aydınlığa kavuştu ve Oyutolgoy şirketi Moğolistan devletine ödemesi gereken 30 milyon dolarlık vergisini ödeyerek, bundan sonrak dönemler için istihdamı arttıracak ve 6 milyar dolarlık yatırımı yapacaktır. Proje yöneticiler bu gelişmeyi Moğolistan ekonomisini yeniden canlandırma ve yeni yabancı yatırımları Moğolistan çekme konularında olumlu etkiler yaratacak bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Başbakan Ch.Saikhanbileg konuşmasında “Resmi ziyaretimin ilk gününde Oyutolgoy kapalı maden yapılanma çalışmasını başlatma adına öndemli bir karar çıktı. Sadece Oyutolgoy ile kalmayıp Tavantolgoy projesini de hayata geçirmeyi yakın zaman için planlamaktayız. Hükümetimiz Moğolistan’a yabancı yatırımları çekme konusundaki çabasını istikrarlı olarak sürdürecektir” dedi.

http://zasag.mn/news/view/9816#sthash.F6y6XM7i.dpuf

“OYUTOLGOY” PROJESİ KAPALI MADEN YAPILANMASI PLANININ İMZALANMASI SONUCUNDA ULUSLARARASINDA BASINDA YER ALAN HABERLER


20 Mayıs 2015

Oyutolgoy”’un genişletme çalışmasını başlatma adına önem arzeden sözleşmesini Moğolistan Başbakanı başarılı bir şekilde imzaladıLondra. /bne.eu/. Hemen hemen 2 senedir sürmekte olana Oyutolgoy kapalı maden yapılanma çalışması müzekeleri sona erdi ve sözleşmeye Moğolistan yetkilileri ve dünya çapında maden dev şirketi “Rio Tinto” temsilcileri 18 Mayıs günü imza attılar.

Bu sözleşme 30 yıllık kullanım rezervine sahip “Oyutolgoy” maden ocağının yeraltı veya kapalı kısmındaki çalışmaları başlatma konusunda her iki tarafın da hazır olduğunun ifadesidir.

Bu sözleşme Moğolistan’ın zayıf olan kredi derecelendirmesini güçlendirecek”

Fitch Ratings” haber ajansı uzmanı Andrew Fyennyel yazısına göre sözkonusu sözleşme Moğolistan ekonomisine istikrar kazandıracak. Andrew Fyennyel, “Bu sözleşme Moğolistan’ın zayıf olan kredi derecelendirmesini güçlendirecek ve giderek azalmakta olan döviz rezervlerini arttırmanın yanısıra refinansman risklerini azaltacağını umuyoruz” dedi.

“Oyutolgoy” acil ihtiyaç duyulmakta olan yabancı yatırımları Moğolistan’a çekme konusunda önemli rol oynayacak ve Moğolistan’ın maden sektöründeki fırsatları yatırımcılar tarafından yeniden değerlendirmeye almada ivme kazandıracaktır” diye yazdı “Fitch Ratings” ajansı.

Ancak kısa zamanda herhangi bir şekilde verimi çıkmayacaktır. “Oyutolgoy”, Moğolistan Danışma Kurulu’na onaylatmak üzere 5.4 milyar dolarlık maliyetli kapalı maden yapılanma çalışmasının fizibilite çalışmasını hazırlaması gerekmektedir. Asya kalkınma Bankası tarafından verilen bilgiye göre Moğolistan ekonomisi bu yıl sadece %3 oranda büyümesi tahmin edilmekte ve Oyutolgoy projesi bunu değiştiremeyecektir. Ancak bu çalışma 2016 yılında Moğolistan ekonomisinin %5’e kadar büyümesine neden olabilir.

Moğolistan Başbakanının büyük başarısı”

MONTSAME: Bu sözleşme Moğolistan ekonomisine kısa sürede olumlu etki yaratamayabilir. Ancak yeni başbakanımız için büyük bir başarıdır.

Ayrıca maden alanındaki diğer projeleri sonuçlandırma adına işbu sözleşme büyük bir ivma kaazandırabilir.

2016 parlamento seçimlerine dikkatı çekmek için Moğolistan siyasi yetkilileri bu sonbahar döneimde tekrar çekişmeye girebilirler.

“Tavantolgoy” kok kömür projesi ise sıradaki projedir. Devlet mülkiyetindeki maden şirketleri kok kömür ocaklarında arama ve üretme lisanslarını ellerinde bulundurmaktadır. Moğolistan Meclis Başkanı Z.Enkhbold, her ne kadar Başbakan Ch.Saikhanbileg ile aynı partiden olsalarda “Tavantolgoy”-a ilişkin hükümet tarafından hazırlanan planlama çalışması için Moğolistan kanunlarını doğrudan ihlal ettiğini ifade etmiştir. Taslak halinde sunulan sözleşmenin de yeniden incelemesi ve değerlendirmesini parlamentodan istemiştir.

“Oyutolgoy” ve digger maden projeleri hayata geçmeye başlasa da bu sene ekonomiyi canlandırmak için geç kalınmış olabilir. /MONTSAME/

Singapur. /Reuters/. Мoğolistan hükümeti ve dünya maden devi “Rio Tinto” ve ona bağlı şirket “Turquoise Hill Resources” tarafından bakır ve altına dair “Oyutolgoy” projesinin genişletme çalışmasını devam ettirecek sözleşme imzalandıktan sonra Moğolistan hükümet tahvil kuru bu sabah %3 oranda yükseldi.

http://zasag.mn/news/view/9837#sthash.2swctFoF.dpuf


"Oyutolgoy" kapalı maden çalışmasını başlatma konusunda anlaştılar.

New York. /Bloomberg/. Moğolistan ve maden şirketi “Rio Tinto” Grubunun bakır ve altın “Oyutolgoy” maden ocaklarındaki 5.4 milyar dolarlık genişletme çalışması için 2 yıldır devam eden tartışmalar çözüme kavuştu. Tarafların anlaşması Moğolistan ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır.

Mine-Golia”

Maden rezervleri, özellikle de kömür açısından zengin olması nedeniyle “Mine-Golia” olarak adlandırılmaya başlanan Moğolistan için “Oyutolgoy” genişletme çalışması ülke kalkınması için yeni bir teşfik olacaktır.

“Turquoise Hill Resources” tarafından verilen bilgiye göre şimdi taraflar proje finansman konusunda neticelendirmek, fizibilite çalışması için yapılan araştırmaların teyiti ve kapalı maden ocak çalışmalarını başlatma adına gerekli olan tüm izinleri konularına dikkatlerini verecektir.

“Oyutolgoy” bu yıl 195 bin ton bakır yoğunlaşması, 700 bin ons altın üretmeyi planlamaktadır.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-18/rio-mongolia-agree-to-restart-oyu-tolgoi-development

OYUTOLGOY” MADEN İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Washington. /FinacialTimes/. Uzun süredir tartışmalı olan Oyutolgoy kapalı maden çalışması için taraflar dün sözleşmeyi imzaladılar. Yapılan sözleşme ile yatırımcılara ilişkin düzenlemeler ve proje finansmanı için sorunlar çözüme kavuştuğunu Rio Tinto bildirdi.

Öncelikle “Turquoise Hill” rezervlerin kullanımına ilişkin ödemeler konusunda geri adım atmıştır. Maden işleme ve taşımacılık giderleri düşüldükten sonraki elde edilen gelir üzerinden %2 oranda kullanım vergisini Moğolistan tarafına ödeme şartını kabul etmiştir.

Ayrıca “Oyutolgoy”-un satışlarından elde ettiği gelirlerinden %5 oranda vergiyi Moğolistan tarafına ödemesi gerekiyordu ve şimdi ise bu vergiyi herhangi bir harcama giderleri düşülmeden elde edilen tüm gelirler üzerinden ödeyecektir. Bu 2 husus Moğolistan için iyi bir gelişmedir. Ayrıca yapılanma çalışmasının yçnetim giderlerinin bir kısmından alacağı payı “Turquoise Hill” şirketi düşürmüştür.

Neticede, Moğolistan vergi kurumlarından yapılan ilk hesaplamaya göre “Turquoise Hill” şirketi 127 milyon dolar ödemesi gerektiği öne sürüldü ve yeniden hesaplanması sonucunda 30 milyon doların ödenmesine karar verildi ve taraflar arasındaki tartışma son bulmuştur.

Geçen yıl yapılan fizibilite çalışmasına göre kapalı maden yapılanma çalışması için 7.4 milyar dolar /bugünkü kurlarla/ gerekmekte ve bunun % 2 oranına bile tekabül edecek ekonomik verimli bir sözleşme imzalanmıştır. /http://www.ft.com/intl/fastft/325042/

http://zasag.mn/news/view/9819#sthash.ihRZ9xw0.dpuf

MOĞOLİSTAN’DA YATIRIM FONU KURMAYA İLİŞKİN SÖZLEŞME İMZALANDI


21 Mayıs 2015

Moğolistan Başbakanı Ch.Saikhanbileg’in Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı resmi ziyareti sırasında BAE’nin СIB Finans Grubu ile İşbirliği Mutabakatı imzalandı. İşbu mutabakat zaptının imzalanması ile büyük projeleri finance edebilecek yatırım fonunu Moğolistan’da kurma imkanı doğacaktır. BAE’nin CIB Grubu ülkedeki finans kuruluşların ortaklığı ile kurulun bir gruptur. http://zasag.mn/uploads/editor/images/c2c861760859942d0b2d0e36f635dc3a.jpg

Banka yetkilileri Moğolistan hükümeti tarafından tahvil satışa sunulması halinde satın alacaklarını ve ortak çalışacaklarını ifade etmiştir.

Moğolistan’da kurulması öngörülen Yatırım Fonu, yapılanma çalışmasına katılan şirket, kurum ve özel sektörü desteklemek amacıyla kurulacak ve böyle bir yatırım fonunun Moğolistan’da kurulması gerektiği daha önce Maliye Bakanlığı Müsteşarı tarafından ifade edilmişti.


http://zasag.mn/news/view/9843#sthash.tBuTKIVr.dpuf

GSYH % 4.4 ORANDA ARTTI


21 Mayıs 2015

c112d3 78 x800

GSYH, 2010 yılın sabit fiyatları ile 2015 yılın ilk döneminde 2,854.9 milyar MNT’ye ulaştı ve önceki yılın aynı döneme göre 119.6 milyar MNT ile veya % 4.4 oranda artmıştır. 


Bunda: 

 • Tarım sektörü katma değerinin % 9.2 oranda, Sanayi ve İnşaat sektörününkü %13.1 oranda, hizmet sektörününkü % 3.3 oranda artması önemli rol oynamıştır. 


GSYH, bu yılın sabit fiyatları ile 2015 yılın ilk döneminde 4,525.7 milyar MNT’ye ulaşarak, önceki yılın aynı döneme göre 390.8 milyar MNT veya % 9.4 oranda artmıştır.  

http://www.ikon.mn/p/h10


BAE’NE 1 MİLYON BAŞ HAYVAN İHRAÇ EDİLECEK


21 Mayıs 2015

Moğolistan Başbakanı Ch.Saikhanbileg, Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı resmi ziyareti sırasında Abu Dabu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Moğol-BAE işadamları toplantısına katıldı. Toplantı esnasında Arap işadamları Moğolistan’a yatırım yapma isteklerini dile getirdiler. http://content.ikon.mn/news/2015/5/21/52fe08_edc1a0cf589e1c93b622a78ccd90c413_x800.jpg

 

Başbakan, BAE Emir oğlu, Emir danışmanı ve Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Sultan Bin Halife Bin Zayed Al Nakhyan ile görüşme yaptı ve görüşme sırasında BAE Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerini Moğolistan’a ziyareti konusunda ve Moğolistan’dan 1 milyon baş hayvan etinin ithalı konusunda görüştüler.http://www.ikon.mn/n/h1h

Doğu bölgesinde inşaa edilecek demiryolu çalışması Tavantolgoy sözleşmesine yansıtılacak


20 Mayıs 2015

336fae railway30 x800

Tavantolgoy maden ocağının kullanımına ilişkin değerlendirme çalışması hazırlama ve karar taslağını hazırlamak üzere kurulan Çalışma Grubu Tavantolgoy maden ocağımının kullanımına ilişkin sözleşme taslakları, hükümet ve ilgili bakanlıklardan gelen resmi açıklamaları incelemektedir.

Çalışma Grubu, somut ve hayata geçilebilir teklifleri değerlendirmektedir. Örneğin, vatandaşa verilen 1,072 adet hisselerini ekonomiye kazandırma ve daha çok verim alma hususlarının sözleşmeye yansıtılması gerektiği görüşünü savunmaktadır.

Ayrıca Tavantolgoy maden ocaklarını doğuya bağlayan demiryolu veya Tavantolgoy-Sainshand-Khööt-Choibalsan-Ereentsav yönündeki demiryolu temel yapısının inşaatı hususunu çözüme bağlanması gerektiği belirtildi. Doğu yönündeki yaklaşık 1,300 km demiryolunun mühendislik ve çalışma çizimi Japonya’nın “Nippon Koe” şirketi tarafından tamamlanmıştır.


Güney yönünde inşaa edilmekte olan Tavantolgoy-Gashuunsukhait arasındaki 267 km demiryolu dolgu çalışması “Cengiz tahvili”-nden elde edilen 200 milyon dolara finanse edilmişti ve “Samsung” şirketi bu çalışmayı üstlenmiştir. “Samsung” şirketinin yapmakta olduğu demiryolu dolgu çalışması %86 oranda, toplam yapılanma çalışmalar % 51.4 oranda tamamlanmıştır.
Tavantolgoy maden ocağının kullanımına ilişkin hususların çözümüne kavuştururken bu iki yönde devam eden demiryolu çalışmasının finansman şeklini netleştirmek, ödemeyi kömürle yapma şartını yatırımcılara kabul ettirme görevini hükümete verme karar almıştır.

http://www.ikon.mn/n/h0h


MOĞOLİSTAN VE ÇİNLİ ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLER BİR ARAYA GELDİLER ff4289 11350356 994249983927965 180132762 n x800

22 Mayıs 2015


Moğolistanlı ve Çinli et ve et ürünler üreticiler şirket temsilcileri arasındaki iş görüşmeleri İç Moğolistan Özerk Bölgesi Hohhot şehrinde düzenlendi

İç Moğolistan Özerk Bölgesinin bazı vilayetleri ve Hohhot’taki büyük şirketler temsilcisinin katıldığı görüşmeleri İç Moğolistan Özerk Bölgesi Halk hükümeti ve Ticaret Odası ile ortaklaşa düzenlemiştir.  

Görüşme esnasında "Moğolistan Et Üreticiler derneği", et ve et ürünler üreticileri ve hayvancılık işletmeciler sektöründen yaklaşık 40 temsilci, Çin tarafından Et Üreticiler Derneği üyeleri, et ticareti ile uğraşan işadamları, Moğolistan’a yatırım için ilgi duyan toplam 100 temsilci katıldı ve kendi ürünlerini tanıttılar.  

Bu görüşme ile iki ülke tarım sektöründeki işbirliklerinin temeli atılmış olup, et ve et üretici bazı şirketler aralarında ortak çalışma sözleşmesi imzalamıştır.

Kaynak: Gıda ve Tarım Bakanlığı

http://www.ikon.mn/n/h2u
Japonya Moğolistan vatandaşlarına “çoklu giriş” vizesi verecek 36cbb0 cc4o0312 x800


21 Mayıs 2015

Japonya’ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Moğolistan Cumhurbaşkanı Ts.Elbegdorj ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe bugün resmi görüşme yaptılar ve basın toplantısı düzenlediler.İki ülke arasında imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması, iki ülke parlamentolarında onaylandı ve bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusunda eşit menfaata dayalı, birbirini tamamlayarak çalışma konusunta taraflar mutabık kalmışlardır. İki ülke arasında mevcut iyi ilişkileri geliştirme adına Japonya tarafı, Moğolistan diplomatik pasaportu için vize muafiyeti ve umumi pasaport için ise çoklu giriş vizesini verme konusunda karar alınmıştır.
http://www.ikon.mn/n/h14

OYUTOLGOY BAKIR ERİTME FABRİKASI İÇİN ARAŞTIRMA YAPACAK


21 Mayıs 2015

688584 ff140b0ad7f551c7original x800

Bu hafta imzalanan Oyutolgoy kapalı maden yapılanma çalışması planında neler öngörüldüğüne bir göz atalım :
 • En önemlisi uluslararası faaliyetler gösteren büyükçaplı 19 banka ve finans kuruluşlarından 4.2 milyar dolarlık finansman çekecek. • Yatırım sözleşmesi geçerliliğini koruduğu sürece Moğolistan Maden Danışma Kurulu tarafından kabul edilecek Oyutolgoy projesinin fizibilitesine yansıyan verimlilik oranı (Moğolistan tarafı %53, yatırımcı % 47)-nı aynı kalacak.
 • Sözkonusu planın içeriği Moğolistan tarafının başkanlığında hazırlandı ve ana fikri “Erdenes Oyutolgoy” LLC’de saklı kalacak. • Maden rezerv kullanım ücreti Moğolistan’da uygulanan standarta göre hesaplanarak ödenecektir. Böylece proje süresine baplı olarak en az 810 milyar dolarlık gelir garantiye alınmış oldu. • İşletim gideri % 6’dan indirildi ve somut olarak %5’e düştü. Böylece her sene en az yaklaşık 10 milyon dolar (projenin süresine bağlı olarak toplam 1 milyar dolarlık somut tasarruf Oyutolgoy LLC’ye tanındı) • Proje finansmanı, Moğolistan tarafının sahip olacağı %34’e hiç dokunmayacak. Moğolistan tarafının sahip olacağı %34’lük pay garantiye alınacak ve kapalı maden ocak yapılanma çalışmasının hissedarlarının alacağı doğrudan veya dolaylı paylar onaylanacaktır. • 2014 yılında başlayan vergi tartışması uluslararası tahkim mahkeme yoluna başvurulmadan 30 milyon dolara sabitlenecek ve Moğolistan tarafının lehine sonuçlanacaktır. • Proje finansmanı ile yapılacak yapılanma çarçevesinde yılda ortalama 1.2 milyar (toplam 9 milyar) dolarlık ek verim Moğolistan ekonomisine katılacaktır. • Umnugobi vilayeti ile işbirliği sözleşmesi imzalanacak ve bölge kalkınması için her sene 5 milyon dolar ödenecektir. • Planın onaylanmasından itibaren 30 gün içinde Yatırımcı taraf (Rio Tinto/Turqiouse Hill Resources) Tavantolgoy Elektirk Santrali projesi yatırımcılarına teminat verecekler. • Eylül 2015 tarihi itibari ile Oyutolgoy LLC Yatırım sözleşmesi yükümlülüğü gereği Bakır eritme fabrikası için araştırma yapacak ve rapor hazırlayacaktır. Böyle bir fabrikanın kurulması durumunda Moğolistan tarafının yararlanacağı verimi hızla artacaktır. 

Nihayetinde “Oyutolgoy harekete geçsin” dediğimiz 2 sene süren beklentimiz sonucunda büyük bir ekonomik kriz yaşadığımız dönemde sözkonusu plan çalışması onaylanmış oldu.

http://www.ikon.mn/n/h0f

Yüklə 62,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə