Hava alanlari (DEĞİŞİKLİK) yasa tasarisi genel gerekçEYüklə 25,07 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü25,07 Kb.
#101678

HAVA ALANLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

Bu Yasa ile, KKTC AIP’de tanımlanmış Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içerisinde faaliyet gösteren İnsansız Hava Araçları (İHA)’ların, Yasa’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca uçuş alanlarının yasaklanması amaçlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİMadde 1.

Madde 2.


Madde 3.
Madde 4.


Yasa’nın 1’inci maddesi ile “Kısa İsim” düzenlenmektedir.

Yasa’nın 2’nci maddesi ile “Tefsir” düzenlenmektedir.

Yasa’nın 3’üncü maddesi Esas Yasanın 5’inci maddesi değiştirilmiştir.

Yasa’nın 4’üncü maddesi ile “Yürürlüğe Giriş” düzenlenmektedir.


HAVAALANLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim 1.

Fasıl 300

39/2008


Bu Yasa, Havaalanları (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Havaalanları Yasası ile birlikte okunur.


Esas 2.

Yasanın


2’nci Maddesinin Değiştirilmesi

Esas Yasa, 2’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 2’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:


“Tefsir 2.
5.10.1979

R.G.84


EK III

A.E. 176


31.3.1981

R.G.23


EK III

A.E. 114


17.9.1987

R.G.98


EK III

A.E. 534


22.12.2005

R.G.223


EK III

A.E. 787


6.11.2014

R.G.221


EK III

A.E. 636


Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

“‘AIP’ Havacılık Enformasyon Yayınları”, Hava seyrüseferine temel teşkil eden kalıcı nitelikteki havacılık bilgileri ile uzun süreli geçici değişikliklerin, uluslararası alanda karşılıklı değişimin amaçlandığı ana havacılık dökümanını anlatır.

“Askeri Yasak Bölgeler”, Askeri Yasak Bölgeler Yasası uyarınca yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler Kararnamesi’nde belirtilen bölgeleri anlatır.

“Bakanlık”, Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.

“Daire”, Sivil Havacılık Dairesini anlatır.

“Devlet Havaalanı”, Bu Yasa amaçları için Bakanlar Kurulunca Devlet Havaalanı olması kararlaştırılan herhangi bir havaalanını anlatır.

“Havaalanı”, Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine ve/veya uçuş amaçlı eğitim verilmesine elverişli tesisleri bünyesinde bulunduran yerleri anlatır.

“Havaalanı Tesisleri”, Havaalanının işleyişine olanak sağlayan, hava seyrüsefer yardımcılarını anlatır.

“Havaaracı”, Atmosferde, havanın dünyanın yüzeyine karşı olan tepkisi dışındaki havanın tepkilerinden güç alabilen bir makineyi anlatır.

“Hayvan”, at, öküz, inek, katır, eşek, keçi, koyun, domuz ve köpekleri anlatır.

“Heliport”, Bir yerde, suda veya yapıda tesis edilen helikopterlerin iniş/kalkış yaptıkları ve gerekli bina ve tesislerin olduğu bir sahayı anlatır.

İHA Pilotu”,İşletici tarafından uçuşun idaresinden sorumlu olmak üzere tayin edilmiş, uçuş süresince İHA'nın her türlü harekatında uçuş kontrollerini çalıştıran veya otonom operasyonunu planlayan ve takip eden kişiyi anlatır.

“İnsansız Hava Aracı (İHA-DRONE)”, İçinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile İHA pilotu tarafından kontrol edilen veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak takip edilen hava aracını anlatır.

“İrtifa”, Bir cismin, yerin veya noktanın deniz seviyesinden olan dikey mesafesini anlatır.

“KKTC”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır.

“Müdür”, Sivil Havacılık Dairesi Müdürünü anlatır.

“NM (nautical mile)”,havacılıkta kullanılan 1852 metre uzunluğuna eşit ölçüm birimini (deniz mili) anlatır.

“NOTAM”, Uçuş harekatı ile ilgili personele herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi veya bir tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri zamanında duyurma amacıyla yapılan bir uyarı yayınını anlatır.

“Ruhsatlı Havaalanı”, Bu Yasanın 7’nci maddesi uyarınca havaalanı lisansı almış havaalanlarını anlatır.”

“Seyrüsefer Yardımcı Cihazları”, Yerde veya havada uçuş esnasında uçağa, bir noktadan diğerine kılavuz bilgi/ pozisyon bilgisi sağlayan herhangi bir görsel veya elektronik yardımcıyı anlatır.

“Tavsiyeli Hava Sahası”, İçerisinde hava trafik tavsiye hizmetinin sağlandığı tanımlanmış bir yol veya sınırları belirlenmiş bir hava sahasını anlatır.”


Esas 3.

Yasanın


5’inci Maddesinin Değiştirilmesi

Esas Yasa, 5’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 5’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:


“Bakanlar5.

Kurulunun Tehlikeli Engelleri ve Uçuşları Kaldırma Yetkisi

5.10.1979

R.G.84


EK III

A.E. 176


31.3.1981

R.G.23


EK III

A.E. 114


17.9.1987

R.G.98


EK III

A.E. 534


22.12.2005

R.G.223


EK III

A.E. 787


6.11.2014

R.G.221


EK III

A.E. 636(1) Bakanlar Kurulu, bu Yasanın uygulandığı bir havaalanından sekiz kilometreye kadar olan mesafe içindeki herhangi bir bina, yapı, inşaat veya her ne şekilde olursa olsun başka herhangi bir şeyin o havaalanı civarında uçan uçaklara tehlike teşkil ettiğinin saptanması halinde, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Emirname ile Devlete ait havaalanında, Müdürü veya yetkilendireceği temsilcisini, ruhsatlı havaalanında ruhsat sahibini veya yetkilendireceği temsilcisini:

(A) Bu gibi bina, yapı, inşaat veya ağaç veya şeyi Emirnamede belirleneceği şekilde oradan kaldırmak veya değiştirmek; ve

(B)Emirname ile verilen yetkileri kullanmak için gerekli olacağı kadarıyla Emirnamede belirlenebilecek şekilde böyle bir araziye, taşıt araçları ile olsun veya olmasın, girmek veya üzerinden geçmek için yetki verebilir.

(2)Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Emirname ile tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan tavsiyeli hava sahasında;

(A)Askeri Yasak Bölgeler Kararnamesi’nde belirtilen yasak bölgelerden irtifaya bağlı olmaksızın beş NM veya dokuz kilometre mesafeden daha yakın sahadaki,

(B)İrtifaya bağlı olmaksızın hava alanlarında , en yakında bulunan pistin kenarından beş NM dokuz kilometre mesafeden daha yakın sahadaki,

(C)İrtifaya bağlı olmaksızın heliportlar ile helikopter iniş kalkış alanları, deniz/gemi iniş kalkış alanları ve seyrüsefer yardımcı cihazlarından beş NM dokuz kilometre mesafeden daha yakın sahadaki,

(Ç)KKTC topraklarında, karasularında ve hava sahasında yerin yüz elli feet veya elli metre üzerinde olan sahadaki uçuşların,

(D)Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişenk fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde beş NM dokuz kilometre mesafeden daha yakın sahadaki,

(E)NOTAM ile ilan edilen sahalardakiİnsansız Hava Aracı (İHA) faaliyetlerini yasaklayabilir.

(3) Bu madde uyarınca çıkarılan bir Emirname sonucu zarar veya ziyana uğrayan herhangi bir kişiye zarar veya ziyan için tazminat ödenir ve anlaşılmaya varılmaması halinde tazminat miktarı, Yüksek Mahkeme Başkanınca atanan bir hakem tarafından saptanır.

(4) Emirname bir Devlet havaalanı ile ilgili olarak çıkarıldığında tazminatı Devlet öder.

(5) Emirname bir ruhsatlı havaalanı ile ilgili olarak çıkarıldığında tazminatı ruhsat sahibi öder.

(6) Bina, yapı, inşaat veya şey bu Yasanın 6’ncı maddesine aykırı olarak yapıldığında veya ekildiğinde, bu madde uyarınca çıkarılan bir Emirname sonucu yapılan herhangi bir zarar veya ziyan için tazminat ödenmez.

Yürürlüğe 4. Giriş


Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
Yüklə 25,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə