BiLİRKİŞİ kurulu raporudurYüklə 1,98 Mb.
səhifə1/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,98 Mb.
#49632
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

BİLİRKİŞİ KURULU RAPORUDUR

E:2009/69

AKFIRAT BELEDİYESİ

İçindekiler

1- İhaleye Fesat Karıştırma Eylemi 3

2- 6.Pafta 1140 Parselde Bulunan 166 Dönüm Mera Vasıflı Arazinin Vasfının Değiştirilmesi Eylemi 10

3. Usulsüz Hafriyat Dökümüne Göz Yumulması Ve Bu Dökümden Elde Edilen Gelirin Zimmete Geçirilmesi 13

4 - Formula 1 Otopark Alanı İle İlgili Olarak Yapılan Usulsüzlükler 22

5- Yardım Sandığında Yapılan Usulsüzlükler 30

6- Şahin Yiğit’in Kendi El Yazısı İle Tanzim Ettiği Ödeme Çizelgesi Başlıklı Kağıttan Dağıtılan Paralara İlişkin Eylem 40

7- Kayıt Dışı Toplanan Paralarla Sağlık Ocağı Yaptırılması: 41

8- Sahte Faturalar Karşılığında 6.781.511,43 Tl’nin Zimmete Geçirilmesi, 43

A- Sahte Faturalar 43

B- İhaleler 75

1. 2006/64343 İhale Kayıt Numaralı 8.6.2006 Tarihli Granit Mermer Alımı” İhalesi 79

2. 2006.71581 İhale Kayıt Numaralı 21.6.2006 Tarihli “Hazır Beton Alımı” İhalesi 82

3. 2005/189933 İhale Kayıt Numaralı 29.11.2005 Tarihli “Akfırat Beldesi C Tipi Mesire Yeri Uygulama Projeleri Yapılması Hizmeti Alımı” İhalesi: 84

4. 2006/68507 İhale Kayıt Numaralı 15.6.2006 Tarihli “Nervürlü Demir Alımı” İhalesi 87

5. 2006/72212 İhale Kayıt Numaralı 21.6.2006 Tarihli “İnşaat Demiri Alımı” İhalesi 90

6. 2006/41542 İhale Kayıt Numaralı 19.4.2006 Tarihli “Ağaç Alımı” İhalesi 92

7. 2006/1719 İhale Kayıt Numaralı 5.1.2006 Tarihli “Plentmiks Malzeme Alımı” İhalesi 94

8- Boya Alımı İhalesi - 2007/182445 97

9- Sahte Faturalar Karşılığında Belediye Hesaplarından 784.720,52 Tl. Zimmete Geçirilmesi, 99

10- Akfırat Belediyesi Adına T.C.Ziraat Bankası Tuzla Şubesinden Aynı Bankadaki Mevduat Miktarı Karşılık Gösterilerek 7.12.2005, 13.4.2006 Ve 7.12.2006 Tarihlerinde Üç Seferde Çekilen Toplam 335.440,73 Tl Kredinin Belediye Hesaplarına İntikal Ettirilmeyerek Zimmete Geçirilmesi 115

11- Hasan Ünal’ın Kontrolünde Bulunan Şirketlerden Alımlarla 3.670.549,55 Tl Zimmete Geçirilmesi, Sahte Evrak Düzenlenmesi, İhaleye Fesat Karıştırılması, Edimin İfasına Fesat Karıştırılması 117

4/A- Ünal Kardeşler Firmasından Alımlar. 119

4/B- Askoç İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. Nden Alımlar 123

4/C- Reha İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Nakliye, Taahhüt, Gıda, Sanayi, Ticaret Ltd.Şti. 139

12- Erol Boya Kimyevi Ürünler Sanayi Ve Tic.Ltd. Şirketinden Yapılan Alımlar 145

13- Belediye Hizmet Binasının İhalesiz Olarak Abdullah Fatih Ulusoy’un Koordinesinde İş Adamlarından Ve Yatırımcılardan Gelen Bağışlarla Yaptırılması, 148

14- Şahin Yiğit’in Kendi El Yazısı İle Tanzim Ettiği “Ödeme” Çizelgesi” Başlıklı Kâğıttan Dağıtıldığı Anlaşılan Paralar 150

Sonuç 152
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORUDUR

11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

(CMK 250.MADDESİ İLE GÖREVLİ)

ANKARA
DOSYA NO

: 2009/69TALİMAT NO

: 2011/05YEREL MAHKEME

: 9. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250 ile görevli)DAVACI

: K.H.


SUÇ

: Zimmet, İrtikâp, İhaleye Fesat Karıştırmak, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak,SUÇ TARİHİ

: 2004-2008SANIKLAR

: Hilmi Yıldız ve arkadaşlarıBİLİRKİŞİDEN İSTENEN

Daha önce soruşturma aşamasında alınmış olan bilirkişi raporları, iddialar, savunmalar ve yargılama sırasında dosyaya sunulan belge ve bilgiler nazara alınıp değerlendirilmek suretiyle;

Zimmet, irtikâp ve ihaleye fesat karıştırma suçları yönünden;

- Sanıkların her birinin iddialara göre suç içerisindeki konumlarının ve eylemlerinin ne olduğu,

- Suçlardan dolayı meydana gelen kamu zararının miktarı,

- Zararın karşılanıp karşılanmadığı, karşılanmışsa ne zaman karşılandığının belirlenmesiİNCELEME

Akfırat Belediyesinde inceleme yürüten İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin düzenledikleri tevdi raporu doğrultusunda açılan kamu davası İstanbul 9.Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/69 Esas sayısında görülmektedir. Kontrolörlerin, incelemelerini derinleştirmeleriyle, şüphelilerin suç oluşturacak başka eylemleri olduğu anlaşılmış ve yazdıkları ikinci tevdi raporu doğrultusunda 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/69 Esas sayısında görülen dava ile birleştirilerek yürütülmesi talebiyle ikinci soruşturma da tamamlanarak 2009/128 sayısına kaydedilmiş ve yapılan yargılama sırasında 2009/69 Esas sayılı dosya ile birleştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin incelemeleri sürerken, şüphelilerin başka işlemlerinde de yolsuzluklar olduğunu gösteren yeni bulgulara ulaşılmış ve sorumluluklarının gerekeceği düşüncesiyle yazdıkları üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tevdi raporları C. Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu raporlar doğrultusunda üç ayrı dava açılmış ve bunlar 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/69 Esas sayısında görülen kamu davası ile birleştirilmiştir.

Her üç iddianame ve dosyada yer alan bilgi ve belgeler; Zimmet, irtikâp ve ihaleye fesat karıştırma suçları yönünden incelenmiştir. Bununla birlikte, iddia konularının bütünlük içinde değerlendirilmesinin gerektiği durumlarla karşılaşılmış ve böyle durumlarda ayrım gözetilmemiştir.

İncelememiz sonucundaki bulgularımız aşağıdadır.

1- İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA EYLEMİ

(2009/145 sayılı İddianamenin Birinci Maddesidir)

Bu maddede, Belediyenin mülkiyetindeki Tepeören Mahallesi 4. Pafta 2074 Parsel sayılı 8.000 M² büyüklüğündeki taşınmazın satılması için 4.12.2007 tarihinde yapılan ihaledeki yolsuzluklar konu edilmektedir.

İddianamede yer alan suçlamalar ana başlıklarıyla aşağıda özetlenmiştir;

• Taşınmazın satılması için Meclis Kararı alınmamıştır.

• Rayiç bedel düşük belirlenmiştir.

• İhaleye 8 kişi başvurmuş, hileli davranışlarla 7 isteklinin çekilmesi sağlanmış ve Belediye taşınmazı, değerinin en az 2-3 kat düşük fiyatla satılmıştır.

• İhale yolsuzluğunun basında yer alması üzerine, ihalenin 2886 sayılı Yasaya uygun yürütüldüğü izlenimi oluşturabilmek için sahte belgeler üretilmiştir.

İddianamede, (eski belediye başkanı) Hilmi YILDIZ’ın isteklilere yanlış bilgi vererek ihaleye katılmalarını engellediği; eski mali hizmetler müdür vekili ve encümen üyesi Şahin YİĞİT’in sahte belgelerin hazırlanması ve işleme konulmasında Hilmi YILDIZ ile birlikte hareket ettiği; ihale isteklisi Ali KILIÇ’ın ise Belediye yetkilileri ile birlikte hareket ederek ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgelerde sahtecilik suçuna vücut verdikleri için kamu davası açılmıştır.

Hilmi YILDIZ, Şahin YİĞİT ve Ali KILIÇ ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik ile suçlanmaktadır.

Dava dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucundaki görüşlerimiz yukarıdaki sırayla açıklanmaktadır.

Taşınmazın Satılması İçin Belediye Meclinden Yetki Alınmamıştır:

Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılmasına karar verme yetkisi 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesiyle Belediye Meclisine tanınmıştır. Belediye Encümeninin görevi, aynı Yasanın 34/g maddesine göre belediye meclisinin aldığı satış kararını uygulamakla sınırlıdır.

Dava dosyası ve eklerinin incelenmesinde söz konusu parselin satılmasına yetki veren bir karara rastlanılmamıştır. Akfırat Belediye Başkanlığının 29.7.2008 günlü M.34.7 AKF. 30/1498 /1199 sayılı yazısında, söz konusu taşınmazın Belediye Meclisinin 18.10.2004 günlü 44 sayılı kararına dayanılarak satıldığı öne sürülmektedir. Oysa anılan Kararda satılmasına izin verilen taşınmazların arasında bu parsel sayılmamaktadır. Ayrıca söz konusu taşınmaz, 18.10.2004 günlü 44 sayılı Belediye Meclisi Kararından yaklaşık 2,5 yıl sonra 30.5.2007 tarihinde bağışlanmış ve 5.6.2007 günlü 34 sayılı Encümen Kararıyla onanarak belediye mülkiyetine geçmiştir. Bu nedenle de 2004 yılında alınan bir Belediye Meclisi Kararında bu parselin belirtilmiş olmasına zaten olanak yoktur.

Rayiç Bedel Gerçeği Yansıtmamaktadır

Dava konusu olayda rayiç bedelin düşük ya da gerçekçi belirlenmesi yalnızca kamu zararının belirlenmesi açısından değil, uygulanacak ihale yöntemini etkilediği için önemli görülmüş ve ayrıntılı incelenmiştir.

İhaleye yaklaşık bedel 80.00 TL/M2 (640.000 TL) yaklaşık bedel üzerinden çıkılmış ve 2886 sayılı Yasanın 45.maddesinde düzenlenen Açık Teklif Yöntemi uygulanmıştır. 2007 yılı Bütçe Yasasının (İ) cetvelinde açık teklif yönteminin uygulanabileceği üst sınır 840.000 TL’dir. Bu tutarın üzerindeki ihaleler, Kapalı Teklif Yöntemiyle yapılmak zorundadır. İncelememiz sırasında, rayiç bedelin 2886 sayılı Yasanın 9. maddesinde öngörülen ilkelere uyularak belirlenmediği; rayiç bedelin düşük gösterilerek dolanlı yönlendirmelere karşı daha duyarlı olan kapalı teklif yöntemiyle yapılmasının önlendiği ve böylelikle taşınmazın gerçek değerine satılabilme ortamının oluşturulmadığı sonucuna varılmıştır.

Tahmin Edilen bedelin nasıl belirleneceği, 2886 sayılı Yasanın 9.maddesinde kurala bağlanmıştır. Maddede: “ Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.”denilmektedir.

Aşağıda açıklayacağımız üzere rayiç bedelin bu kurallara uyulmaksızın belirlendiği düşünülmektedir.

Satışa konu 2074 Parsel için bedel takdiri yapmak üzere Mali Hizmetler Md.V. Şahin Yiğit, Takdir Komisyonu Başkanı; İmar ve Şeh. H. Md. S.Birol Kışlaoğlu, İmar ve Şeh. H. Md. Yrd. Y.Tuncer Yenigün, Yazı İşl.ve Kar. Md.V. Hüseyin Çelik ise Komisyon üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.

Fiyat Takdir Komisyonu, rayicin 80 TL/M² olduğunu belirtir bir rapor sunmuştur. Takdir Komisyonu Raporundan, aşağıda sıralanan üç veri esas alınarak böyle bir sonuca varıldığı anlaşılmaktadır.

İlki, o yöredeki taşınmazların satış bilgilerini içeren Tapu Sicil Müdürlüğünün 27.11.2007 günlü 2957 sayılı yazısıdır. Bu yazıda 1996, 1997 ve 1998 yıllarında tapuda işlem görmüş olan beş adet tarla niteliğindeki taşınmazın satış bilgileri yer almaktadır.

Raporun hazırlanmasında esas alınan ikinci veri, taşınmazın vergi değeridir. Raporda taşınmazın vergi değerinin 51.94 TL/M² olduğu belirtilmektedir.

Üçüncü veri ise, üç emlak komisyoncusundan alınan bilgilerdir. Emlak komisyoncularından ikisi 70 TL/M², üçüncüsü ise 75 TL/M² bildirmiştir.

Fiyat Takdir Komisyonu Raporuna dayanak oluşturan üç verinin de fiyat takdiri için elverişli olmadığı düşünülmektedir:

Tuzla Tapu Sicil Müdürlüğünün verdiği bilgiler, 2074 Parselin satışa çıkarıldığı tarihten 10-12 yıl önce tapuda işlem görmüş olan tarla niteliğindeki taşınmazların satış fiyatlarıdır. 1996-1998 yıllarında satılan tarlalara ait tapu kayıtlarında belirtilen satış bedellerinin, 2007 yılında satışa konu olan sanayi imarlı bir taşınmazın rayiç bedelinin belirlenmesine ölçüt olarak alınamayacağı açıktır. Fiyat Takdir Komisyonunun raporuna böyle bir belgenin eklenmesi, özenli bir araştırma yapıldığı algısı oluşturmak amacına dönük bir eylem olarak değerlendirilmektedir.

Emlak vergisine esas alınan tutarın ise rayiç konusunda fikir verme yeteneği yoktur. Nitekim Fiyat Takdir Komisyonu da emlak vergi değerine itibar etmemiş, bu bedelin %60 üzerinde değer belirlemiştir.

Rastgele seçilen üç emlak komisyoncusundan alınan bilgilerin ise, ancak genel kabul gören başka ölçütlerle kıyaslandığında anlam kazanabileceği düşünülmektedir. Dosyadaki belgelerden ise yaklaşık bedelin, yeterli bir araştırmaya dayanmaksızın ve 2886 sayılı Yasanın 9. maddesiyle öngörülen Sanayi ve Ticaret Odası (İTO) ya da Bilirkişilerden yararlanılmaksızın belirlendiği görülmektedir.

Belediye Encümeninin ise, rastgele başvurulan üç emlak komisyoncusun önerdiği tutardan başka dayanağı olmayan “Fiyat Takdir Komisyonu Raporunu” yeterli bulduğu; 2886/9.maddesi birinci fıkrasının son cümlesiyle kendisine tanınan “fiyatın doğruluğunu tahkik etme” yetkisini kullanmadığı anlaşılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri, taşınmazın 4.12.2007 tarihindeki rayiç bedelini belirleyebilmek için kapsamlı bir araştırma yapmışlardır. Kontrolörler, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanlığı’ndan bilirkişi incelemesi yaptırmalarını istemiş, ayrıca o yörede faaliyet gösteren emlak komisyoncularının WEB sitelerini taramışlardır.

İstanbul Ticaret Odasınca görevlendirilen bilirkişilerce hazırlanan rapora göre, taşınmazın satıldığı dönemdeki rayiç 250-270 TL/ M² arasındadır. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanlığı’nın 8.8.2008 günlü 677 sayılı yazısında ise 380-400 TL/M² olarak belirlenmiştir. Tevdi Raporunda Emlak Komisyoncularının WEB sitelerindeki satış ilanlarında Tepeören yöresinde sanayi imarlı parsellerin 140 $ (o tarihteki kur karşılığı 168 TL) olduğu belirtilmektedir.

Tapu Sicil Müdürlüğü’nün kayıtlarında ise Ali Kılıç’ın 100 TL/M² bedelle aldığı bu arsayı, yaklaşık 7 ay sonra,10.7.2008 tarihinde 125 TL/M² bedelle satmış olduğu bilgisi yer almaktadır.

Sanıkların Satış Bedeli Konusundaki Savunmaları:

Sanık eski belediye başkanı Hilmi YILDIZ, 30.7.2009 tarihli duruşmada yaptığı savunmasında taşınmazın düşük fiyata satılmadığı ve kamu zararı oluşmadığını özetle şu sözlerle savunmuştur: İdare Mahkemesi, bölgenin imar planının yürütmesini durdurmuştur. Bölgenin altyapısı yetersizdir. Üzerinden yüksek gerilim hattı geçmektedir ve onbin kamyon hafriyat dökülmüştür. Fiyat Tespit Komisyonunun 640.000 TL takdir ettiği bir taşınmaz 800.000 TL + KDV bedelle satıldığı için kamu zararından söz edilebilmesine olanak yoktur. Ayrıca ihalenin iptali isteğiyle açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

Taşınmazı satın alan Ali KILIÇ ise İçişleri Bakanlığı kontrolörlerine verdiği savunmada Bölgeyi sanayi alanı olarak belirleyen İmar Planının iptali için yargıya başvurulduğunu, parsele çok fazla hafriyat döküldüğünü, ayrıca bölgenin altyapı sorunlarının giderilmemiş olduğunu öne sürerek, rayiç bedelin düşük olmadığını iddia etmiştir.

Ali KILIÇ vekili Kadir Kartal’ın Mahkemenize sunduğu 16.6.2009 tarihinde geliş kaydı alan savunmada İTO’ca hazırlanan Bilirkişi raporu, gerçekçi olmadığı öne sürülerek eleştirilmektedir. Savunmaya göre; arsanın Tuzla Sanayi bölgesi içine alan planın yargıda olduğu gerçeği göz ardı edilmiş, elektrik, su, kanalizasyon, yol ve hafriyat durumunu dikkate alınmamıştır. Savunmada Emlak Komisyoncularının WEB Sitelerindeki satış fiyatlarının da gerçeği yansıtmadığı, çünkü ilan edilen fiyatlarda pazarlık payı olduğu belirtilmektedir.

Ali KILIÇ’IN Mahkemenize sunduğu savunmasının ekinde iki uzman raporuna yer verilmiştir. MEK İnşaat ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. adlı şirkette değerlendirme uzmanı olarak çalışan iki uzmanın raporuna göre arsanın ihale tarihindeki değeri; 148 TL/M²; NASA Mimarlık adlı şirket yetkilisince hazırlanmış olan rapora göre ise 125 TL/M²’dir.

Yukarıda açıklandığı üzere, fiyat takdir komisyonu başkan ve üyeleri Mali Hizmetler Md.V.Şahin Yiğit; İmar ve Şeh.H. Md. S.Birol Kışlaoğlu, İmar ve Şeh.H.Md.Yrd. Y.Tuncer Yenigün, Yazı İşl.ve Kar.Md.V. Hüseyin Çelik’in 2886 sayılı Yasanın 9.maddesinde öngörülen ayrıntılı araştırmayı yapmadıkları ve yalnızca rastgele seçilen üç emlak komisyoncusunun görüşlerine itibar ettikleri anlaşılmaktadır. İki üyesi aynı zamanda fiyat takdir komisyonunda görev almış olan Belediye encümen üyeleri ise yetersiz araştırmaya dayandığı açık olan bu tespiti kabul etmişler, 2886 sayılı Yasanın 9.maddesiyle tanınmış olan “belirlenen bedeli tahkik etme” yetkilerini kullanmamışlardır.

İhaleye Fesat Karıştırılması Konusundaki Değerlendirmelerimiz:

Suçlama konularından biri, sanık Hilmi Yıldız’ın hileli davranışlarla ihaleye katılmak isteyenleri yanıltarak katılmalarını engellemiş olmasıdır. Bu konunun değerlendirilebilmesi için ihaleye kaç isteklinin katıldığının ve katılmayanların yanıltılmış olup olmadıklarının ortaya çıkarılması gerekmektedir.İhaleye Katılan İstekli Sayısı:

Belediye Başkanı Hilmiz Yıldız dışındaki Encümen üyeleri (ihale komisyonu üyeleri) Sabahattin Birol Kışlaoğlu, Şahin Yiğit, Sertaç Göray ile Mehmet Eren, ihaleye tek isteklinin katıldığını söylemişlerdir. Nitekim ihale günü tutulan ve Kamu İhale Kurumu’na (KİK) bildirilen ihale tutanağında da, tek isteklinin katıldığı yazılıdır. Hilmi Yıldız ise savunmasında, ihaleye 8 isteklinin katıldığını ama Kamu İhale Kurumu’na (KİK) otoket sistemi ile bağlı oldukları için tek istekli katılmış gibi bilgi verildiğini söylemiştir. KİK’na yanlış bilgi verilmesinin otoket sistemiyle ilişki kurularak açıklanmaya çalışılmasının tutarlılığı yoktur.

Bu savunma Bilirkişi kurulumuzca şöyle yorumlanmaktadır: İhale, tek kişinin katılımıyla yapılmış, Kamu İhale Kurumu’na (KİK) bildirilmiştir. Ancak basında çıkan haberler üzerine ihalenin yasalara uygun yapıldığı algısı oluşturmak amacıyla içeriği itibariyle gerçeği yansıtmayan “Encümen tutanağı”, “isteklilerin fiyat teklifleri” vb. belgeler düzenlenerek dosyasına konulmuştur. KİK’na ihale sonucunda gönderilmiş olan bilgi ise doğalolarak değiştirilememiştir.

Ancak, biri dışındaki bütün istekliler, ihaleden kendi istekleriyle çekildiklerini söylemişlerdir. Bu ifadelerin aşağıda açıklanacağı üzere, doğruyu yansıtmadığı, daha sonra teklif verdiklerini belirten belgeler imzalatıldığı için gerçeği söylemekten kaçındıkları düşünülmektedir.

İsteklilerden yalnızca Yusuf Cebeci Belediye başkanı yanılttığı için ihaleye katılmadığını söylemiştir. Öteki istekliler; Cafer Yıldırım, Süleyman Güldalı, Doğan Gezici, Harun Batmaz ile Mehmet Veysi Kıyan’ın ifadelerine göre ihale iptal edilmemiş, kendi istekleriyle çekilmişler, geçici teminatlarını almak üzere vezneye gittiklerinde kendilerine fiyat tekliflerini içeren bir belge imzalatılmıştır. Oysa Cafer Yıldırım, 27.12.2007 tarihinde Belediyeye bir dilekçe vermiş ve iptal edilen ihalenin ne zaman yenileneceğini sormuştur. İsteklilerin ihaleden çekilme nedeni olarak söyledikleri ise ayrıca dikkat çekmektedir: Doğan Gezici, Süleyman Güldalı ve Harun Batmaz, ihaleye taşınmazın yerini görmeden; Cafer Yıldırım ise imar konusunda yeterli inceleme yapmadan katıldıklarını, zaten düşük fiyat verdikleri için üzerlerinde kalması gibi beklentilerinin olmadığını, bu nedenle de ihale başlamadan ayrıldıklarını söylemişlerdir. Mehmet Veysi KIYAN’ın gerekçesi ise bankadan alacakları kredinin gecikeceğinin anlaşılmasıdır.

İsteklilerin ifadeleri arasında Fiyat tekliflerini nasıl ve nerede verdikleri konusunda bile çelişkiler vardır. Cafer Yıldırım, teklifini Komisyon başkanına zarfsız olarak sunduğunu, Doğan Gezici ile Harun Batmaz, teminatlarını almak için muhasebeye başvurdukları sırada bir teklif formu imzaladıklarını, Süleyman Güldalı ise önerdiği fiyatı Komisyon başkanına sözlü olarak ilettiğini, daha sonra teklif mektubu imzalatıldığını, söylemişlerdir. İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin soruşturması sırasında isteklilerin beklemedikleri sorular karşısındaki yanıtları da sözlerinin gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. İhale komisyonuna kaç kişi katıldığı sorusuna Süleyman Güldalı ile Cafer Yıldırım, salona biri belediye başkanı olmak üzere üç kişinin geldiğini söylemiş; ihalenin yapıldığı yeri göstermeleri istendiğinde ise Harun Batmaz ile Mehmet Veysi Kıyan, Belediye Başkanının makam odasını işaret etmiştir.

İsteklilerin ifadelerindeki bir başka çelişki de teklif mektuplarını ne zaman imzaladıkları konusunda ortaya çıkmaktadır. İstekliler ihalenin üzerlerinde kalmayacağını anladıklarında muhasebeye gittiklerini ve teklif mektuplarını imzalayıp geçici teminatlarını aldıklarını söylemişlerdir. Oysa vezne kayıtlarına göre geçici teminatlar, ihale sırasında ya da hemen sonrasında değil bir gün sonra yani 5.12.2007 tarihinde ödenmiştir.

Taşınmazın yeri görülmeden talip olunması, basiretli bir davranış olmadığı gibi inandırıcı da değildir. İhalenin nerede yapıldığı, kaç komisyon üyesinin katıldığı, teklif mektuplarını nerede ve nasıl imzaladıkları gibi sorulara doğru yanıtlar verilmemiş olması ifadelerin gerçeği yansıtmadığını göstermektedir.

İhalenin yapıldığı 4.12.2007 tarihinden sonraki gelişmeler de yukarıdaki görüşümüzü doğrular niteliktedir.

2074 Parselin satış ihalesi ile ilgili olarak basında haberler yayınlanmış, konunun şikâyet edilme olasılığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine 2886 sayılı Yasaya uygun yürütüldüğü algısı oluşturmak amacıyla aşağıda özetlenen geçmişe dönük olarak gerçeği yansıtmayan belgelerin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

- Sonraki günlerde yeni bir ihale tutanağı düzenlenmiştir. Bunun nedenini Belediye Başkanı Hilmi Yıldız; Belediye Kamu İhale Kurumuna otoket sistemiyle bağlı olduğu için ihaleye bir kişinin katıldığı biçiminde tutanak düzenlenmiştir. 10 gün kadar sonra şaibe olmasın diye değiştirilmiştir.” sözleriyle açıklamıştır.

Daha sonra düzenlenen belge ihale komisyonunun diğer kararlarında görülen biçim ve düzende olmayışı dikkat çekmektedir. Düz beyaz bir kâğıda elle yazılmış ve altına ihale komisyonu üyelerinin imzaları atılmıştır.

Encümen Komisyon üyesi Mehmet EREN, ihaleye bir kişinin katıldığını belirtmektedir. Ancak daha sonra düzenlenen sekiz kişinin katıldığının belirtildiği tutanakta imzası bulunmaktadır. Bunun nedenini; “farkında olmadan imzalamış olabilirim.” Sözleriyle açıklamıştır. Komisyonun öteki üyeleri ise Belediye Başkanının baskısıyla imzaladıklarını öne sürmüşlerdir.

Sonradan düzenlenen bu Tutanakta; “İhalenin onay belgesinin günü sayısı, duyuruların nerede ve nasıl yapıldığı, ihaleye katılanların adları, ihalede uygulanan usul, tahmin edilen bedel, satılacak yerin niteliği, cinsi, miktarı” gibi bilgilere yer verilmemiş, isteklilerin önerdikleri fiyatlar yazılmamış, imzaları alınmamıştır. İhalenin temel bilgilerine yer verilmeyişi bir yana, bu tutanakta 2886 sayılı Yasanın 47.maddesinde öngörülmeyen düşsel bir süreç anlatılmaktadır. Tutanağa göre; teklifler kapalı zarflar içinde verilmiş, tekliflerin değerlendirilmesi için katılımcılar salondan çıkarılmış, 7 katılımcının tahmin edilen bedelin yarısının bile altında fiyat verdikleri görülmüş, komisyon değerlendirmesini bitirdikten sonra istekliler yeniden salona alınmış, karar tebliğ edilerek ihaleye katılanlarla devam edilmiş ve ihale en yüksek teklifi veren Ali Kılıç üzerinde kalmıştır.

- İsteklilerin ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmadıkları, görüntüsü oluşturmak amacıyla; hepsinde aynı sözcüklerin yazılı olduğu ve kimi yerleri teklif fiyatı yazılmak üzere boş bırakılan bilgisayar çıktıları hazırlanmış, bu bölümlere el ile ihale bedelinin yarısına bile ulaşmayan ama birbirine çok yakın fiyatlar yazılmıştır. Bu kâğıtlara göre Cafer Yıldırım’ın 33,75 TL/M², Harun Batmaz’ın 35,75 TL/M² Süleyman Güldalı’nın 39,75 TL/M², Mehmet Veysi Kıyan’ın 39,0 TL/M², Hasan Hüseyin Köse’nin 37,5 TL/M², Ali Kılıç’ın ise 85,0 TL/M² önerdikleri görülmektedir. Üzerinde Doğan Gezer’in adı olan teklif mektubunda “teklif vermiyorum” yazılıdır. Yusuf Cebeci’nin imzasını taşıyan belgede ise aynen şu sözler yazılıdır: “4 Pafta 2074 parsel 8000 M2 arsanın ihalesine teminat yatırdım. İhaleye girmeden önce yerin araştırmasın yaptım gördüğüm yerin hafriyatı, yüksek gerilim ve yolu açık olmadığından ihaleye teklif vermedim. Teminatımı geri aldım.”Yusuf Cebeci, kendisinin böyle bir yazı vermediğini, imzasının taklit edilmiş olduğunu söylemiştir.

- İsteklilerden Cafer Yıldırım, Akfırat Belediye Başkanlığı’na 27.12.2007/25 gün ve sayılı bir dilekçe vererek iptal edilen ihalenin yenileneceği tarihin bildirilmesini istemiştir. Bu dilekçeye Akfırat Belediyesi’nce 11.1.2008 günlü A.B.05.99.216/61/59 sayılı bir yanıt verilmiştir. Cafer Yıldırım kontrolörlere verdiği ifadesinde, bu dilekçeyi, daha sonra aynı gün ve sayıyı taşıyan bir başka dilekçeyle değiştirdiğini, bu kez, iptal edilen ihaleden söz etmediğini belirtmiştir. Belediye Başkanlığı’nın Cafer Yıldırım’a yazdığı yazının da değiştirildiği görülmektedir. Dava dosyasının ekleri arasında yer alan aynı gün ve sayıyı taşıyan iki ayrı cevap aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Üzeri çizili olan cümleye ikinci yanıtta yer verilmemiş; koyu puntolarla gösterilen cümle yazılmıştır.

Akfırat Belediye Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı: 11.1.2008 günlü A.B.05.99.216/61/59
Sayın Cafer Yıldırım,

İlgi: 27.11.2007 tarihli ve 25 sayılı dilekçeniz.

Konu: Dilekçe cevabı

İlgi dilekçenizde; Belediyemizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre 4.12.2007 tarihinde saat 10.00’da yapılması planlanan ancak evrak eksikliğinden dolayı iptal edilen Tepeören Mahallesi 4 pafta 2074 parsel sayılı 8000M² yüzölçümlü tamamı belediyemize ait taşınmazın ihalesinin tekrarı halinde şahsınıza bilgi verilmesini talep etmektesiniz.


Yüklə 1,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin