Çorum çevre ve şEHİRCİLİK İl müDÜRLÜĞÜ Şubat 2016 kuruluşYüklə 395,15 Kb.
səhifə1/5
tarix18.04.2018
ölçüsü395,15 Kb.
#48809
  1   2   3   4   5


c:\users\win7\desktop\csb_logo.png

ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBAT 2016KURULUŞ :
04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.07.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K. İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş ve 06.07.2011 tarihinde yapılan Bakan atamasıyla faaliyetine başlamıştır.
644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilaveten 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza yeni birim ve görevler yüklenmiştir.
Bu kapsamda; İl Müdürlüğümüz bünyesindeki Şube Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları aşağıda belirtildiği üzere yeniden düzenlenmiştir.
İl Müdürlüğümüz Organizasyon Yapısı

 1. İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü

 2. Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 3. Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 4. ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 5. Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 6. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 7. Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.


1. İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

YAPMIŞ OLDUĞU İŞLER

1. İl Müdürlüğünce 29 adet jeolojik jeoteknik etüt onaylanmıştır.

2. Ayrıntılı jeolojik jeoteknik etüt kapsamında Bakanlığa 8 adet etüt gönderilmiştir.

3. İncelenmek üzere İl Müdürlüğümüze gönderilen imar planı/plan değişiklik teklifi bulunmamaktadır.

4. İl Müdürlüğümüze teklif edilen kıyı yapısı/dolgu planı teklifi bulunmamaktadır.

5. Bakanlığa onaylanması için Kıyı yapısı dolgusu gönderilmemiştir.

6. Osmancık Sarpunkavak için, Kızılırmak’a ait Kıyı kenar çizgisi onay için bakanlığımıza gönderilmiştir.

7. 1/100.000 ölçekli çdp kapsamında 570 adet görüş verilmiştir.

8. Mülki ayırma ve birleştirme işlemleri ile alakalı olarak 1/25000 ölçekli haritalar ve raporlar hazırlandı.

9. Müdürlüğümüz kontrollüğündeki 3 adet yapının her türlü kot, alım ve aplikasyon çalışmaları yapıldı (Alaca, Mecitözü Gençlik Spor Müd.,Merkez Huzur Evi yeni bina plankotesi.)

10. İl Özel İdaresi ve Belediyelerce 230 adet onaylanan her türlü plan ve plan değişiklikleri (nazım imar planı, uygulama imar planı, plan değişiklikleri) incelenip arşivleme çalışmaları yapıldı.

11. Mülkiyeti hazineye ait taşınmazların satış ve kiralamalarına ilişkin 3621 sayılı kıyı kanunu ve5543 sayılı iskan kanunu kapsamında 50 adet görüş verilmiştir.

12. Bakanlığımız kontrolünde ortofoto haritaların yapım çalışmaları esnasında yersel noktaların kontrolü yapıldı.

13. Kamu kurumlarının plan proje kapsamında plankote çalışmaları gerçekleştirildi.(10. maddede belirtildi.)

14. 3194 sayılı kanunun 8. maddesinin g fıkrası uyarınca şikayetlere binaen yapılan 8 adet imar denetimi gerçekleştirildi.
SORUNLARIMIZ

1. Yönetmelik ve genelgelerin birbirleri ile çelişmesi ve uygulamada yetersiz kalındığı görülmektedir.

2. Zemin etüt mevzuatında jeofizik ölçümleri ile ilgili net ve açık yöntem belirtilmediğinden dolayı mevzuat boşluğunun sebep olduğu sorunlar çıkmaktadır.

3. Çevre düzeni planında plan notlarında belirli kullanımlara ilişkin plan notlarının bulunmamasından dolayı sorunlar yaşanılmaktadır.

2. PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


2015 YILI YATIRIM PROGRAMI


SIRA

PROJE NO

PROJE ADI

KARAKTERİSTİK

BAŞLAMA YILI

BİTİŞ YILIKONUT SEKTÖRÜDevam Eden İşler

1

2011G000200

Çorum Merkez Jandarma Subay Ve Astsubay Lojmanı İnşaatı (50 Daireli)

İnşaat

2011

2015

GENEL İDARE SEKTÖRÜYeni İşler

1

2012K090200

Çorum Tapu Kadastro ve Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası

Etüt Proje+İnşaat

2012

2016

2

2015K020050

Çorum Merkez İl Jandarma K.lığı Ek Hizmet Binası

Etüt Proje

2015

2015


2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN

PROJELERİN DURUMU
1- ÇORUM MERKEZ İL JANDARMA K.LIĞI EK HİZMET BİNASI :
Bakanlığımız programında olup, Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
2- ÇORUM MERKEZ JANDARMA PERSONEL LOJMANLARI (50 DAİRE+ALTYAPI)

İNŞAATI İŞİ

AÇIKLAMA:

İşin Adı : Çorum Merkez Jandarma Personel Lojmanları

(50 Daire + Altyapı) İnşaatı


Prg. Proje Numarası ve Yılı : 2011G000200 – 2013
Yaklaşık Maliyet : 6.692.807,62 TL
İhale Tarihi : 01.08.2013
Yüklenici Firma : GÜRSEL SELVİ
Sözleşme Bedeli : 4.698.000,00 TL + F.F.K + KDV
Sözleşme Tarihi : 30.01.2014
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 520 takvim günü
Yer Teslim Tarihi : 10.02.2014
İşe Başlama Tarihi : 10.02.2014
Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi

Gereken Tarih : 13.07.2015 (520 takvim günü)
Varsa Süre Uzatımı : -
Süre Uzatımı Dahil İşin Bitirilmesi

Gereken Tarih : 13/07/2015
İşin Bitirildiği Tarih : 13/07/2015
Geçici Kabul İtibar Tarihi : -
Fiziki Gerçekleşme Oranı : %99
Nakdi Gerçekleşme Oranı : %98
İş Artışı/Eksilişi : -

Toplam Sözleşme Bedeli : 4.698.000,00 TL + F.F.K + KDV
Yüklenicinin Sözleşme Fiyatları

ile Yaptığı İş Tutarı : 4.585.643,96 TL
Ödenen Toplam Fiyat Farkı : 412.809,46 TL
Ödenen KDV Miktarı : 899.721,62 TL
Toplam Ödeme Miktarı : 5.898.175,04 TL
Kesin Hesap Ödeme Miktarı : -


 1. İnşaat Kapsamında Bina Bilgileri:

Proje kapsamında 5 blok toplam 50 daireli personel lojmanları inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işleri gerçekleştirilecektir.

İnşaatın Toplam Yapı Alanı: 9.210,00 m2


 1. İnşaatın Son Fiziki Gerçekleşme Durumu:

İş tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Kesin hesap işlemleri devam etmektedir.


3- ÇORUM TAPU KADASTRO VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI:
Etüt-Proje ve yaklaşık maliyet işlemleri tamamlanmış olup, Bakanlığın ihale talimatı beklenilmektedir.

2015 YILI
PROGRAM DIŞI FAALİYETLER
1- ÇORUM MERKEZ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2011 tarih ve 236733 Sayılı İhale Talimatına göre;
İşin Adı : Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Ekleri İnşaatı
Prg. Proje Numarasıve Yılı : 1987K020510 / 2011
5018 Sayılı Kanuna Göre

Yıllara Sirayeti (KDV dâhil) 2011 : 2.150.000 TL

2012 : 4.000.000 TL

2013 : 5.000.000 TL

2014 : 5.000.000 TL2015 : 5.255.000 TL

Toplam : 21.405.000 TL (KDV dahil)
Toplam Ödenek : 21.405.000 TL (KDV dahil)
İhaleye Yetkili Kılınan İdare : Çorum Valiliği (İl Özel İdare Genel Sekreterliği)
Kontrole Yetkili Kılınan İdare : Çorum Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Ödeme Yeri : Çorum Valiliği (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği)
Yaklaşık Maliyet :18.176.498,81 TL + F.F.K + KDV
İhale Tarihi : 24.01.2012
Yüklenici Firma :Taşoğlu İnşaat Taah. İtahalat İhracaat Tic. Ve San. Ltd. şti.
Sözleşme Tarihi :10.04.2012
Sözleşme Bedeli : 13.638.000,00 TL + F.F.K + KDV
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 1.150 (Binyüzelli) takvim günü
Yer Teslim Tarihi : 16.04.2012
İşe Başlama Tarihi : 16.05.2012
Sözleşmeye Göre İşin

Bitirilmesi Gereken Tarih : 09.06.2015
Varsa Süre Uzatımları : -
Süre Uzatımı Dahil İşin

Bitirilmesi Gereken Tarih : 09.06.2015
İşin Bitirildiği Tarih : 09.06.2015
Geçici Kabul İtibar Tarihi : 09.06.2015
Fiziki Gerçekleşme : %100
Nakdi Gerçekleşme : %99

İlave İş Artışı/Eksilişi : 1.359.000,00 TL.

Toplam Sözleşme Bedeli : 14.997.000,00 TL + F.F.K + KDV

Yüklenicinin Sözleşme Fiyatları

ile Yaptığı İş Tutarı : 14.897.019,99 TL

Ödenen Toplam Fiyat Farkı : 856.786,56 TL

Ödenen KDV Miktarı : 2.835.685,18 TL

Toplam Ödeme Miktarı : 18.589.491,73 TL (KDV, FFK dahil)

Kesin Hesap Ödeme Miktarı : - 1. İnşaat Kapsamındaki Bina ve Arsa Bilgileri


Arsa Bilgileri:
Çorum/Merkez Karakeçili Mahallesi

Pafta no :75

Ada no : 837

Parsel no : 13

Arsa alanı : 18.145 m²

İnşaat alanı : 24.440 m²


Bina Bilgileri:
1-Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
Bodrum kat : 3.070 m²

Zemin kat : 3.070 m²5 Normal kat : 15.985 m²

Toplam : 22.125 m²
2-Lojman Binası
Bodrum kat : 245 m²

Zemin kat : 276 m²1 Normal kat : 276 m²

Toplam : 797 m²
3-Koruma Şube Müdürlüğü
Bodrum kat : 236 m²

Zemin kat : 236 m²1 Normal kat : 236 m²

Toplam :708 m²

4-Kapalı Otopark : 810 m²

B) İnşaatın Son Fiziki Gerçekleşme Durumu:
İş tamamlanmış olup, geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

2- DODURGA 100 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI

İşin Adı : Dodurga 100 Öğrenci Kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı
Ödenek Miktarı : 3.889.501,00 TL (KDV dâhil)
İhaleye Yetkili İdare : Dodurga Kaymakamlığı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfı Başkanlığı)


Yaklaşık Maliyet :3.296.188,01 TL +KDV
İhale Tarihi : 14.07.2014
Yüklenici Firma :Hasan SEVİLMİŞ-Hazar İYİBİL
Sözleşme Tarihi :21.08.2014
Sözleşme Bedeli : 2.868.000,00 TL+ KDV
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) takvim günü
Yer Teslim Tarihi : 29.08.2014
İşe Başlama Tarihi : 29.08.2014
Sözleşmeye Göre İşin

Bitirilmesi Gereken Tarihi : 28.08.2015
Varsa Süre Uzatımları : -
Süre Uzatımı Dahil İşin

Bitirilmesi Gereken Tarih : 28.08.2015
İşin Bitirildiği Tarih : 28.08.2015
Geçici Kabul Tarihi : 28.08.2015
Fiziki Gerçekleşme : %100
Nakdi Gerçekleşme : %92
İlave İş Artışı/Eksilişi : 189.000,00 TL.
Toplam Sözleşme Bedeli : 3.057.000,00 TL+ KDV
Yüklenicinin Sözleşme Fiyatları

İle Yaptığı İş Tutarı : 2.824.960,00 TL.
Ödenen Toplam Fiyat Farkı : -
Ödenen KDV Miktarı : 508.492,80 TL.
Toplam Ödeme Miktarı : 3.333.452,80 TL.
Kesin Hesap Ödeme Miktarı : -
- İnşaatın Son Fiziki Gerçekleşme Durumu:
İş tamamlanmış olup, geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

2015 YILI PROGRAM DIŞI FAALİYETLER

KAMU KURUMLARININ TALEPLERİ DURUMUNDA YAPILAN HİZMETLER

S.NO

FAALİYETİN ADI

ADEDİ

1

ÖDENEK TEMİNİNE ESAS TAHMİNİ BEDEL HESABI

97

2

İHALEYE ESAS YAKLAŞIK MALİYET HESABI

62

3

TEKNİK RAPORLAR

31

4

YAPI DENETİM ELEMANLIĞI

32

5

İHALE KOMİSYON ÜYELİĞİ

24

6

KAMU BİNALARI UYGULAMA,GÜÇLENDİRME, TADİLAT, REVİZE VB. PROJELERİNİN İNCELENMESİ

3

7

GEÇİCİ VE KESİN KABUL KOMİSYONU ÜYELİĞİ

60

8

DİĞER GÖREVLENDİRMELER

20

9

PROJE ÇALIŞMALARI VE TASDİK

3

10

VAZİYET PLANI ÇALIŞMALARI

-

11

ÖZEL DERSANE-YURT VE SÜRÜCÜ KURSU AÇILIŞLARI

5

T O P L A M

337YILI İÇERİSİNDE SÜREKLİLİK ARZ EDEN DEVAMLI GÖREVLENDİRMELER:

 1. İl Özel İdaresinin Köydes Kapsamında Muhtarlıklara yapmış olduğu harcamaların muayene kabul komisyonu üyeliği,

2) Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ nün kırsal kalkınmayı destekleme kapsamında yapmış olduğu hibe projelerini değerlendirme komisyonu üyeliği ve yapı denetim elemanlığı,

3) Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün Engellilerin Kamu Binalarına Erişebilirliği ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların komisyon üyeliği,4) Talep olması durumunda diğer kurumların ihaleli işlerinin ihale öncesi işlemlerinde yardımcı olmak
2510 - 5543 SAYILI İSKÂN KANUNUN 16.MADDESİ KAPSAMINDA

ÇORUM İLİ UYGULAMALARI
Proje No

İşin Adı

Karakte- ristiği

Başlama Bitiş Tarihi

Proje Tutarı

Önceki Yıllar Harca- ması

2015 den Önce Biten

Devam Eden

DÜŞÜNCELER

1995K070030

KÖYSEL ALANDA İÇ İSKANIN DÜZENLENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

DEVAM EDEN İŞLER

 

 

 

 

 

 

 

Kargı - Çakırlar

29 Aile

2002-2013

1.202

574.675

28

0

28 Adet konutla Proje tamamlanmıştır.

Merkez - Yenihayat

67 Aile

2002-2013

1.979

1.516.350

67

0

67 Adet Konutla Proje Tamamlanmıştır.

Merkez - Salur

98 Aile

2002-2012

2.664

2.550.250

98

0

98 adet konutla proje tamamlanmıştır.

Sungurlu - Aşağıfındıklı

109 Aile

2002-2014

3.608

2.152.680

74

24

74 konut tamamlanmış, 24 adedi devam etmektedir.

Kargı - Dereköy

70 Aile

2002-2013

1.842

1.643.850

67

0

70 adet konut tamamlanmıştır.

Merkez - Kılıçören

69 Aile

2002-2012

1.652

1.666.100

69

0

69 adet konut tamamlanmıştır.

Merkez - Atçalı

38 Aile

2002-2012

857

823.200

38

0

38 adet konut tamamlanmıştır.

Alaca - Mahmudiye

54 Aile

2002-2012

1.550

1.516.100

54

0

54 adet konut tamamlanmıştır.

Merkez-Yenikaradona

68 Aile

2002-2011

2.093.

2.093.950

68

0

68 adet konut tamamlanmıştır.

 

Alaca - Eskiyapar

1 Aile

2011-2014

57

57.000

1

0

Tamamlandı.

Mecitözü - Boyacı

21 Aile

2011-2014

660

0

0

0

Proje İptal edildi.

Alaca - Kızılyar

5 Aile

2011-2014

285

0

0

0

Barajdan Dolayı Ertelendi

 

Merkez- Balıyakup

7 Aile

2014-2015

399

379.050

6

1

7 adet inşaatın 6 adeti bitti, 1adeti devam ediyor.


Yüklə 395,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə