Malkara belediyesi 5 yillik imar programiYüklə 275,07 Kb.
səhifə1/16
tarix17.08.2018
ölçüsü275,07 Kb.
#71311
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

MALKARA BELEDİYESİ

5 YILLIK İMAR PROGRAMI

[ 2014-2015-2016-2017-2018]

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Plan-Proje Şefliği

[16.03.2016-17.03.2016 tarihlerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park-Bahçeler Müdürlüğü, Stratejik Geliştirme Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ve Başkan Yardımcılarının katılımı ile konular belirlenmiştir. ]
MALKARA BELEDİYESİ

5 YILLIK İMAR PROGRAMI

[ 2014-2015-2016-2017-2018]

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Plan-Proje Şefliği


[2016 tarihinde ve tarihinden önce yapım işlerine başlanmış projeleri kapsamaktadır. ]


2016 YILINDAN ÖNCE PLANLANMIŞ, YAPIM SÜRECİ DEVAM EDEN VEYA AKTARILAN PROJELER

1-Hacıevhat Mahallesi, Erenler Semti Mevcut Piknik Alanının Piknik ve Dinlenme Alanı olarak Projelendirilmesi, Ağaçlandırması ve Proje Uygulaması(2015-2018)


*Ada: 632 Parsel: 1= 4,398.66 m2 -Maliye Hazinesi,Ada: 632 Parsel: 2= 4,766.25 m2- Maliye Hazinesi,Ada: 546 Parsel: 2= 86,895.17 m2- Maliye Hazinesi,Ada: 546 Parsel: 4= 20,241.73 m2- Maliye Hazinesi,Ada: 632 Parsel: 3= 5,553.62 m2- Maliye Hazinesi,Ada: 545 Parsel: 3= 6,611.77 m2- Maliye Hazinesi,Ada: 545 parsel: 4= 3,131.84 m2- Maliye Hazinesi (Maliye Hazinesi ait ihdas tapuları çıkmış olup, devir işlemleri ağaçlandırılacak alanda yapılacak düzenlemelerden sonra olacaktır. Şöyleki ağaçlandırılacak alan ve piknik alanı olarak imar planında yer alan bu taşınmazlarda bank, piknik masası, çevre duvarı gibi düzenlemelerin yapılmasını istemektedirler.)

*Proje Uygulama Maliyeti : %20 si 1,180,000.00 TL*01.11.2011 tarihinde ilgili Bütün Parseller, Malkara Belediyesi Tüzel Kişiliğine Bedelsiz Devri yapılmıştır.

*Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası,Yol,Meydan ve Park Alanları Yetki ,Görev ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Yönetmeliğin birinci kısmının Park Alanları başlıklı kısmının 8. Maddesine göre;‘ Büyükşehir belediye sınırlarında kalan 15.000 m2 ve üzeri parklar Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır.Bu kapsamda kalan alanların kamulaştırma,yapımi bakım ve onarımı ile temizliğinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur.Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu dışında kalan parkların kamulaştırma,yapım, bakım , onarım ve temizliğinden İlçe Belediyeleri sorumludur.’ denildiğinden Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı, bakımı ,onarımı ve temizliği yapılacaktır. Ancak, Malkara Belediyesine 3194 Sayılı İmar Kanunun 11. Maddesine göre bedelsiz devri olduğundan;Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devir işleminin yapılması gerekmektedir.AĞAÇLANDIRILACAK ALANIN UYGULAMA İMAR PLANINDAKİ KONUMU

2-Piknik Alanı Projelendirilmesi-Sinanpaşa Merası-Gölet Çalışması (2015-2019)


*Camiatik Mahallesi, Sinanpaşa Merası Mevkiinde Piknik Alanı Projelendirilmesi ve Proje Uygulaması: ADA:443,PARSEL:7:498.965.15 m2

*Mülkiyeti : Malkara Belediyesi Tüzel Kişiliği adına 49 yıllığına tahsisli(10.05.2002)

*Proje Uygulama Maliyeti: %20 si 1,500,000.00 TL

*İlçemiz Camiatik Mahallesi, Sinanpaşa Mevkii, tapuda ada:443, parsel:7 noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı , Malkara Belediyesi adına ağaçlandırılacak alan olarak tahsisli 498.965.15 m2 yüzölçümlü taşınmaz 16.03.1992 tarihli,21 sayılı BMK ile Belediye fidanlık ve mesire yeri olarak İller Bankası 1. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan imar paftaları ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanmış olup; ilgili parsel ada; 443,parsel:5 noda kayıtlı taşınmazdn çıkmadır.Böyle ki ilgili meclis kararına göre ada:443,parsel:5 noda mera niteliğinde tescil harici 2.739.351.000 m2 yüzölçümlü alan 27.07.1996 tarihinde 1615 sayılı Encümen Karraı ile ifraz ve cins değişikliği yapılarak parsel:6=172.572.092 m2lik kısmı mera niteliğinde tescil haricinde bırakılmış, parsel:7=498.965.15 m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediye,Fidanlık ve Piknik Alanı olarak, parsel:8=9.054,93 m2lik kısmı otopark alanı olarak, parsel:9=9.422,90 m2lik kısmı otopark alanı olarak, parsel:10= 468.172.73 m2lik kısmı Trakya Üniversitesi Malkara Kampüsü olarak, parsel:11= 28.464,37 m2lik kısmı imar yolu olarak ifrazı karar altına alınmış, harici bırakılan mera vasfındaki parsel:6 dışındaki diğer parseller amacına uygun Maliye Hazinesi adına arsa, otopark, imar yolu olarak tescil edilmiştir.Otoparklar ve imar yolları; 3194 Sayılı İmar Kanununun 11. Maddesine istinaden Maliye Hazinesinden Malkara Belediyesine bedelsiz devri yapılmıştır.02.02.2000 tarih ve 4 sayılı BMK ile ada:443, parsel:7 noda kayıtlı taşınmaz Belediye Piknik ve Mesire Alanı olarak görünse de bu alanine bir kısmının ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

*Ada:443, parsel:7 noda kayıtı taşınmaz Maliye Hazinesinden Malkara Belediyesine 10.05.2002 tarihinde Milli Emlak Memuru Nail YILDIZ tarafından Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Ünal AKKAYA’ya Teslim Tutanağı ile 49 yıllığına tahsis edilmiştir.( Maliye Bakanlığının 03.04.2002 gün ve 452 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür.)

*Marmara Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı raporuna göre; 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4-P hükmüne göre; Malkara Belediye Başkanlığınca ağaçlandırmak yapılmak istenen 498.965.00 m2 lik Hazine arazisinin teknik ,sosyal ve ekonomik yönden ağaçlandırmaya elverişli olduğu kanaatine varılmıştır.

*2015 yılı içerisinde (14.08.2015 tarih ve 371 sayılı yazı)Malkara Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına Gölet Yapım Talebi Hakkındaki yazısı ve 14.08.2015 tarih ve 370 sayılı Malkara Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Su Depolarının Yapım Talebi Hakkındaki yazısı gönderilmiştir. İki yazının da içeriğinde Büyükşehir sorumluluğunda olan yeşil alanların sulanmasında sulama tankerlerinin araçlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait yeşil alanları sulamak amaçlı kullanılan sulama tankerleri için;İtfaiye Daire Başkanlığına yazılan yazıda kısaca halihazırda Belediyemizin ekonomik imkanlarının yeterli olmaması, mevcut su kaynak / depo sularını Büyükşehir itfaiye/sulama araçları ile paylaşıldığından dolayı; yeni inşasını talep ettiğimiz su depolarının projelendirip Büyükşehir tarafından yapılması için , büyük mahallelerde yangın durumlarında merkezden su naklinin süreye bağlı can ve mal kaybına engel olabilmek için mahallelerimizde, mahalle yol güzergahlarındaki su kapasitesi yüksek çeşme ve su kaynaklarına da depo yapımında uygun olacağını düşünmekteyiz. Diğer bir yazımız olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan yazıda kısaca Gözsüz Mahallesi yolu üzeri Sinanpaşa Ağaçlandırma Sahası içerisinde yer alan, ada:443, parsel: 7 ve 11 nolu bölgede bulunan havzanın müdürlüğünüzce gölet havzası olarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız.Halihazırda belediyemizin ekonomik imkanlarının yeterli olmaması, mevcut su kaynak/ depo sularını büyükşehir İtfaiye araçları ile paylaştığımızdan dolayı; yeni inşasını talep etiiğimiz göletin projelendirilip tarafınızdan yapılmasını arz ediyoruz.Projelendirilip; yapılacak olan göletin büyük mahallelerde yangın durumlrında merkezden su naklinin süreye bağlı, can ve mal kaybına engel olacağı, mahallelerimizin, mhalle yol güzergahlarındaki su ihtiyacına da çözüm olacağı kanaatindeyiz.

* Konu ile ilgili Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından Niyazi Bey yerinde incelemelerde bulunmuş ve hala konu hakkında görüşmeler devam etmektedir.Gölet yapılacak yer; 443 ada , 13 parselin kullanım vasfı MERA olup; kullanım vasfı değiştirilmeden GÖLET YAPIMI ile ilgili Mera Komisyonu ile görüşülmüştür.1.082.853.27 m2 yüzölçümlü, Mera nitelikli, Mal Sahibi:KAMU ORTA MALI-08.05.2015 tarih ve 3574 sayılı yevmiye ile.Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 07.04.2016 tarih ve 1008 sayılı yazı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığına ‘ Su Depoları Proje – Yapımı Talebi hk. ‘ yazılan yazıda kısaca ihtiyaçtan dolayı lazım olan yeni su depolarının projelendirilip yapılması talep edilmiştir.( Not: Yazı ekinde tapu fotokopisi,Tapu Kayıt Örneği, Kadastral Çap Örneği)


SİNANPAŞA MERASI KADASTRAL DURUM
c:\users\hilal_karan\desktop\5yillik\2016-5 yıllık\sinanpaşa-2016\sinanpaşa kadastral.tif
ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE YAPTIRILAN PROJE

1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA FUAR ALANINDA GÖSTERİLMEKTEDİR.
c:\users\hilal_karan\desktop\5yillik\2014-5 yıllıkresimliçalışma\2-sinanpaşa merası-dosya no-2\proje.bmpYüklə 275,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə