T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği yalova iLİ, merkez iLÇESİ, elmalik köYÜYüklə 39 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü39 Kb.
#63908T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞIYALOVA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ELMALIK KÖYÜ

106 ADA 1 PARSELDE KAYITLI 4.470,83 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ


BÖLÜM -1 TAŞINMAZA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1 TAPU KAYIT BİLGİLERİ:


Taşınmaz Tipi

Ana Taşınmaz

Pafta /Ada / Parsel

G22-c-12-d-1-a/ 106 / 1

Taşınmaz ID

15242230

AT Yüzölçümü (m2)

4.470,83

İl / İlçe

Yalova/ Merkez

Taşınmaz Nitelik

-

Kurum Adı

Yalova TM

Blok/Kat/Giriş/BB No:

-

Mahalle / Köy Adı

Elmalık Köyü

Bağımsız Bölüm Tip

-

Mevkii

Kocayalak

Arsa Pay / Payda

1/1

Cilt / Sayfa No

11/1007

Ana Taşınmaz Nitelik

Arsa

Kayıt Durumu

Aktif

Malik

Maliye Hazinesi (1/1)

Tapu Tetkiki

Yalova Tapu Müdürlüğünde yapılan araştırmalar neticesinde tarafımıza ibraz edilen Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın 21.02.2018 tarihi, saat 11:08 itibariyle üzerinde aşağıdaki beyan ve takyidatlar görülmüştür:

Beyan: Yalova Belediyesince 2942 sa. Kam. Kanununun 7. Mad. Gereğince kamulaştırma şerhi 12.02.2002 Yev:458 Malik/Lehtar: Yalova Belediyesi (12.02.2002 – 458)*

*Arazi halihazırda Maliye hazinesi mülkiyetindedir. İlgili beyanın taşınmazın satış kabiliyetine etkisi bulunmamaktadır.

1.2 ADRESİ VE KONUMU:


TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ

İL

Yalova

SOKAK
İLÇE

Merkez

KAPI/DAİRE NO
MAHALLE/KÖY

ELMALIK KÖYÜ

UAVT
CADDE

-

KOORDİNAT

E: 40.620754

B: 29.302135Tarifi: Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi ve İDO Yalova Deniz Otobüsü İskelesinin baktığı Meydandan Cengiz Koçal Caddesi takip edilerek Güneydoğu’ya doğru 600 km kadar gidilir. Dönel kavşağa girilerek doğu yönüne doğru Cengiz Koçal Caddesi takip edilerek 450 m kadar devam edilir ve aynı yöndeki Atatürk Bulvarı ile birleşilir. 1,0 km kadar daha doğu yönünde ilerlenerek sağa, güneye, Milis Teğmen Rasim Koçal caddesine girilir. 4,25 km kadar bu yol takip edilir ve Kazımiye Köyü İç Yolundan batıya, sağa dönülerek 600 m kadar ilerlenir. Yolun araçla gidilen kısmı bu noktada biter. Buradan sonra güneybatı yönünde 250 m kadar yürünür ve taşınmazın bulunduğu noktaya ulaşılır.


1.3 TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:


KONUM

 Kent

 Kent Dışı

 Kırsal

YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU

 %75’ten Fazla

 %25-75 Arası

 %25’in Altında

ÇEVRESEL GELİŞME HIZI

 Hızlı

 Sabit

 Yavaş

DEPREM BÖLGESİ

 1. Bölge

 2. Bölge

 3. Bölge

 4. Bölge

 5. Bölge
YAPILAŞMA TÜRÜ


 Konut

 Ticaret

 Tarım

 Turizm

 Sanayi

 Diğer (Konut/Tarımsal Yapı)

ÇEVRE KULLANICI PROFİLİ

Mal sahibi

Kiracı

Diğer…….

BÖLGENİN GELİŞME POTANSİYELİ, BÖLGE ANALİZİ, BÖLGEDEKİ YAPILAŞMALAR VE AÇIKLAMALAR

Konu taşınmazın bulunduğu bölge şehrin dışında konumlanmış olup bölgede yapılaşma, az sayıda konut sitesi, köy evleri ve kırsal yapılarla sınırlıdır. Taşınmazın çevresi çoğunlukla boştur. Yola yakın kısımlarda ise üzerinde sera bulunan tarlalar bulunmaktadır.

BÖLGEDEKİ ALTYAPI

Elektrik, telefon, şehir suyu, kuyu suyu, kanalizasyon, artezyen, doğalgaz, belediye hizmetleri vb.Taşınmazın bulunduğu bölge, halihazırda tarım amaçlı parsellerden oluşmaktadır. Değerlenen parsel, aracın geçtiği en yakın karayoluna 150 km uzaklıktadır ve parselin etrafındaki yollar henüz açılmamıştır. Parsel çevresinde altyapı eksik durumdadır.

PARSELİN ÖZELLİKLERİ, GEOMETRİK ŞEKLİ, TOPOĞRAFİK VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Taşınmaz hakkında bilgi, yapılaşması, kullanım şekliKonu taşınmaz düzgün yamuk şeklinde bir parseldir. Parselin etrafında bitişik olduğu başka parsel yoktur. Etrafı henüz açılmamış kadastral yollarla çevrilidir. Parsel, güneybatı yönünde artan bir eğime sahiptir. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur, halihazırda yabani otlarla kaplıdır.

ARAZİNİN YOL CEPHELERİ UZUNLUKLARI, ANA ARTERE VE ÖNEMLİ KONUMLARA UZAKLIĞI

Taşınmazın bitişik olduğu parsel yoktur. Etrafı, kadastral yollarla çevrilidir. 700. Yıl Osman Gazi Ortaokulu’na 3,1 km, Yalova Devlet hastanesine 3,5 km, İDO Yalova İskelesine ise 7.0 km uzaklıktadır.

SULAMA TÜRÜ VE YÖNTEMI

(DSİ Kanalı, Kuyu / Yağmurlama, Damlamalı Yöntem Vb)Parsel üzerinde yetişen bir ürün yoktur, parsel tarımsal nitelikte değildir ve sulama yöntemi görülmemiştir.

PARSEL ÜZERINDEKI YATIRIMLAR

(Ekili-Dikili Ürün, Sera, Yapı vb.)Parselin üzeri boştur.

DİĞER ÖZELLİKLER

Konu taşınmaz, 4.470,83 m2 yüz ölçüme sahiptir. Halihazırda üzeri boştur. Sınırları belirgin olmayıp, etrafında herhangi bir duvar vs bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım bulunmamaktadır ve ancak özel araçla ulaşılabilmektedir. Yan taraflarında içlerinde başka boş parseller ve biraz daha doğu kısımlarda üzerinde seralar bulunan parseller mevcuttur. Taşınmaza en yakın konumda Kazımiye Toki konutları bulunmaktadır.

3.4 KADASTRAL / İMAR / YAPILAŞMA DURUMU:


PLAN TÜRÜ VE ÖLÇEĞİ

1/1000 ölçekli 04.10.2016 tarih ve 148 sayılı UİP

LEJANT:

Konut

İNŞAAT NİZAMI

Ayrık

HMAKS:

--

TAKS

--

KAKS:

0,50

ÇEKME MESAFESİ

Güney ve doğu yönlerinde 10 m, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde 5’er m

AÇIKLAMA

Taşınmaz, 1/1000 ölçekli 04.10.2016 tarih ve 148 sayılı Belediye Meclisi kararınca onaylanan Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam,E:0,50,Yençok:2 kat, konut alanında kalmaktadır. Parsel “Arsa” niteliklidir.
*Plan notlarına göre,zemin kat ticari olarak kullanılabilmekte ve bodrum kat inşa edilebilmektedir.

PARSELİN KONUM TEYİDİ

Taşınmazın ada/parsel bazında konumu Yalova Belediyesi ve Kadastro Müdürlüğünde mevcut paftaları üzerinden kontrol ve teyit edilmiştir.


BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VEYA DIŞINDA MI?

Konu taşınmazın Yalova Merkez Belediye sınırı içinde kaldığı öğrenilmiştir.

PARSELIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN İMAR PLANI KOŞULLARI GEREĞİ VE/VEYA TEKNİK DİĞER KISITLAMALAR

İlgili resmi kurumlarda yapılan incelemelerde ve görüşmelerde konu taşınmaz ile ilgili herhangi bir kısıtlamanın olmadığı bilgisi edinilmiştir. Buna karşılık taşınmazın etrafını çevreleyen yollar açılmamış olduğu için ve halihazırda yol mahreci bulunmayan parsellere inşaat amaçlı imar durumu verilmesi mümkün olmadığından, yollar açılmadığı sürece inşaat ruhsat alması ve yapılaşması mümkün bulunmamaktadır.

ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANI BİLGİLERİ

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI:

Bulunmamaktadır.1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI:

Bulunmamaktadır.1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI:

*Taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre “Gelişme Konut Alanı” olarak planlıdır.


İMAR DAYANAĞI (VARSA ÖYK KARARI) TARİH VE NUMARASI

Taşınmaz, 1/1000 ölçekli 04.10.2016 tarih ve 148 sayılı Belediye Meclisi kararınca onaylanan Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında kalmaktadır.

SON 3 YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Uygulama İmar planı 04.10.2016 tarih ve 148 sayı ile onaylanmış olup parselin lejandı Konut Alanı olarak belirlenmiştir.

VAR İSE RUHSAT VE ONAYLI PROJEYE DAİR BİLGİLER

Söz konusu parsel için Yalova Merkez Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede ruhsat, yapı kullanım izin belgesi veya mimari projeye ulaşılamamıştır.

1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI:

Bulunmamaktadır.1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI:

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI:
TAPU / TAKYİDAT KAYDI:Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel

Yüklə 39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə