HiCRİ yilbaşi hiCRİ takviMYüklə 27,36 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü27,36 Kb.

HİCRİ KAMERİ TAKVİM

Hicri Takvim,peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:


1- Hz. Peygamberin Kuba'ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan takvim sistemine Hicr-i Semsi Takvim denilmektedir. Dünya, güneş etrafında bir defa döndüğü zaman bir Miladi sene olur ve 365 gündür.


2 - Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir Kameri sene olur ve 354 gündür.
Hicri Kameri Takvimde aylar;
1-Muharrem 2-Safer 3-Rebiülevvel 4-Rebiülahir

5-Cemaziyelevvel 6-Cemaziyelahir 7-Recep 8-Şaban

9-Ramazan 10-Şevval 11-Zilkade 12-Zilhicce

NOT: 

Hz. Peygamber, Safer ayinin 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış.1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba köyü'ne gelmiş. Burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.AY'IN EVRELERİ
Ay'ın evreleri , dünya'daki bir gözlemcinin gördüğü Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranını belirtir. Ay tıpkı Dünya gibi, kendinden ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden, Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür.
Ay,dünyadan hilal, yarımay, dolunay gibi şekillerde görünür ki bunlara Ay'ın evreleri (safhaları) denir.
*Yeni ay

Ay tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü Dünya'dan hiç görünmez.Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.


*İlk dördün

Ay'ın yeniay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşü.


*Dolunay

Ay'ı tüm yüzeyinin aydınlık göründüğü dolun evresi, Ay'ın Dünya'ya dönük yüzü Güneş'in karşısına geldiği zaman görülür.


*Son dördün

Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir. Ters D şeklinde görülür.


ÜÇ AYLAR(Receb ,Şaban,Ramazan)
Üç ayların değerini ifade eden en önemli özellik beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır.
Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

*Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.
*Âllah’ım! Receb ve Şabanı bize mübarek kıl! Bizi Ramazana ulaştır.
HARAM AYLAR(Muharrem, Receb ,Zilkâde, Zilhicce)

Haram aylar, hürmete lâyık aylardır. Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için bu adı almıştır. Câhiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylarda panayırlar kurulur, şiir yarışmaları yapılır; yahudiler, hristiyanlar ve puta tapıcılar dinlerini yayarlardı. Eğer bu barış aylarında savaş olursa, yasak çiğnendiği için "Ficâr savaşı" denirdi. Peygamberimiz (s.a.s.)'in yirmi yaşlarında iken, Kureyşlilerle Hevâzin kabilesi arasında yapılan Ficâr savaşlarına katıldığı rivâyet edilmektedir. Peygamberimiz (s.a.s.) bu savaşta kimsenin kanını dökmemiş, yalnız atılan okları toplayıp amcalarına vermiştir.


BAKARA SURESİ
Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaş büyük bir günahtır. "(217)
TEVBE SURESİ
Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. ﴾36﴿

Haram ayları ertelemek, ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. ﴾37﴿KANDİLLER(Mevlid, Regaib ,Miraç,Berat,Kadir)
Hicri Kameri Aylar
1-Muharrem : 1 Hicri Kameri Yılbaşı / 10 Aşure

2-Safer


3-Rebiülevvel : 11-12 Mevlit kandili

4-Rebiülahir

5-Cemaziyelevvel

6-Cemaziyelahir

7-Recep : (İlk Cuma gecesi)Regaip kandili / 27 Mirac kandili

8-Şaban : 15 Berat kandili

9-Ramazan : 27 Kadir gecesi

10-Şevval : 1 Ramazan bayramı / altı gün orucu

11-Zilkade

12-Zilhicce : 1-9 Zilhicce orucu,8 tevriye orucu,9arefe orucu,

10-11-12-13 kurban bayramı,hacc
Oruçlar
*AŞURE ORUCU : 9-10,10-11 veya 9-10-11.günlerde

Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.’

‘Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allah’ın ayıdır.’


*MEVLİT,REGAİP,MİRAÇ,BERAT kandili oruçları :

(Cuma veya cumartesi gününe gelirse bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutulmalıdır,Regaip kandilinde Perşembe ve Cuma tutulur)

‘Resulullah'a pazartesi günü oruç tutmanın fazileti sorulunca buyurdu ki:
(Ben o gün doğdum, o gün ilahî vahye mazhar oldum.)’

‘Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.’

‘Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.’

‘Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.’

‘Şaban’da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ Cennette bir yer hazırlar.’

‘Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.’

‘Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.’

Ayetler

Miraç Kandili

‘Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İSRA,1)Kadir Gecesi

‘Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿

(KADİR,1-5)
*RAMAZAN ORUCU :

Ay boyunca tutulan farz olan oruçtur.

‘Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır,Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır.’
*ŞEVVAL ORUCU :

Ay içinde tutulacak altı gün orucu.

‘Şevval ayında altı gün oruç tutan, yeni doğmuş gibi günahsız olur.’
‘Ramazandan sonra, Şevvalde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.’
*ZİLHİCCE’nin ilk dokuz günü orucu:

‘Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.’


*TEVRİYE ORUCU :

Arefe gününden önceki gün orucu.

‘Tevriye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman cennete girer.’
*AREFE ORUCU :

Kurban bayramından önceki gün orucu.

‘Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.’
*PAZARTESİ VE PERŞEMBE ORUÇLARI :

‘Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de, amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim.’


*CUMA GÜNÜ ORUCU

‘Yalnız Cuma günü, oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutun.’


*HER AY ÜÇ GÜN ORUÇ(kameri ayların 13.14.15.günlerinde):

‘Her (Kameri )ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutan, bütün yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.’

Yüklə 27,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə