Akt (Audit aktının nümunəsi)Yüklə 24,47 Kb.
tarix13.06.2018
ölçüsü24,47 Kb.

AKT

(Audit aktının nümunəsi)_______________________________________________

(audit aparılan sifarişçi-təsərrüfat

_______________________________________________subyektinin yerləşdiyi yerin adı)

«____»____________199____ il
Mən (biz) Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilən «____»_____________199____ il tarixli _________ saylı lisenziyaya əsasən fəaliyyət göstərən _______________________________________________ auditor təşkilatının

(auditor təşkilatının adı)

auditoru (və ya auditorları) (sərbəst auditor) __________________________________

______________________________________________________________________________

(auditor və ya auditorların soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı)

ilə bağlanmış «____»____________199___ il tarixli ________ saylı müqaviləyə görə «____»_____________199____ iltarixdən «____»__________199___ il tarixədək olan dövrün _______________________________________________________________________(auditin əhatə etdiyi sahələr)

auditini apardım/apardıq. Audit «____»___________199___ il tarixdə başlandı və «___»___________199___ il tarixdə qurtardı.

Audit ilə əhatə olunan dövr ərzində ___________________________________________

______________________________________________________________________________(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı)

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə aşağıdakı şəxslər cavabdehdirlər:

1. Baş direktor (və ya direktor) _______________________________________________

______________________________________________________________________________(soyadı, adı, atasının adı)

«___»_____________199____ il tarixdən «___»______________199___ il tarixədək işləmişdir.

2. Baş mühasib (və ya böyük mühasib) ____________________________________________

______________________________________________________________________________(soyadı, adı, atasının adı)

«___»_____________199____ il tarixdən «___»______________199___ il tarixədək işləmişdir.Əvvəlki auditin nəticəsi

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Sifarişçi haqqında ümumi məlumat

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatları

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Hesablaşma və kredit əməliyyatları

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________İstehsal və məhsul satışı (və ya görülmüş işlər, göstərilmiş xidmətlər)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Əsas vəsaitlər

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Mal-material dəyərliləri

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Əmək və əmək haqqı

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________İstehsal xərcləri və maya dəyəri

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Kapital (sərmayə) qoyuluşları

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Mühasibat uçotu və hesabatların vəziyyəti

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Auditin nəticəsi üzrə təkliflər

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Akta əlavələr

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Aktın düzgünlüyünü imzalarımızla təsdiq edirik.
_______________________________________

(auditor təşkilatının adı)auditor təşkilatının auditor və ya (auditorları), (sərbəst auditor)

___________

________________________________________
(imza)

(soyadı, adı, atasının adı)
_________________________________

(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin baş direktoru və ya direktoru)

___________

(imza)

______________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________

(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin baş mühasibi və ya böyük mühasibi)

___________

(imza)

______________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Yekun sənədlərə əlavələr

30. Yekun sənədlərə əlavələr audit aparılarkən auditin aşkar etdiyi faktları təsdiq edən sənədlərdir.

31. Yekun sənədlərə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

1. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinə dair sənədlərin siyahısı (əlavə № 1).

2. Audit nəticəsində aşkar olunan nöqsan və çatışmazlıqlara dair arayış (əlavə № 2).

3. Bankdan alınan nağd pulların hərəkətinə dair arayış (əlavə № 3).

4. Debitor və kreditor borclarına dair arayış (əlavə № 4).

5. Gəlir və xərclərə dair arayış (əlavə № 5).

6. Pul vəsaitlərinin / maddi dəyərlilərin inventarizasiya aktı (əlavə № 6)

7. Maddi-məsul şəxsin-xəzinədarın / anbardarın iltizamı (əlavə № 6/1).

8. Nağd pulların / maddi dəyərlilərin mühasibat qalığına dair arayış (əlavə № 6/2).

9. Nağd pulların inventarizasiyası üzrə müqayisə cədvəli (əlavə № 6/3).

10. Maddi dəyərlilərin inventarizasiyası üzrə müqayisə cədvəli (əlavə № 6/4).

11. Auditorun yekun sənədlərinin təhvil-qəbul aktı (əlavə № 7).

32. Yekun sənədlərə aşağıdakı sənədlər əlavə edilə bilər:

1. Ekspert rəyi.

2. Auditin nəticələrində maraqlı tərəflərin məlumatlandırılması məktubu.

3. İşçilərə hesablanıb ödənilmiş əmək haqqına dair arayış və s.

Bu sənədlərin formasını və məzmununu auditor sərbəst müəyyən edir.

Yekun sənədlərinə sahib olmaq və onların saxlanılması

33. Audit başa çatdıqdan sonra yekun sənədlərinin bir nüsxəsi auditorda (və ya auditor təşkilatında) qalır, digər nüsxəsi auditor rəyi və aktla birlikdə sifarişçiyə verilir.34. Auditor yekun sənədlərinin məxfilik və mühafizə olunması tələblərini və onların saxlanılmasını təmin etməlidir.

35. Yekun sənədlərinin saxlanma müddəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilir.
Kataloq: system -> files -> samples

Yüklə 24,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə