Alanya’da zanaatkâr olmakYüklə 30,1 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü30,1 Kb.

2. EGVEB VELİTTİN BEKRİOĞLU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2018
Yarışmanın adı “Alanya’da zanaatkâr olmak”

Yarışmanın Amacı

Alanya’nın tanıtımına katkı sağlamak, fotoğraf sanatına meraklı gençlerimizi desteklemek, çalışmalarını bir arada sergilemek, çekim esnasında yaşadığımız coğrafyadaki zanaatkârlar ile ilgili farkındalığı artırmak, sanat ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamaktır.Yarışmanın Organizasyonu

Bu bölüm, yarışmanın kimin tarafından bilinmesi adına açık adı yazılacak şekilde bulunmalıdır.

Örneğin; Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Fotoğraf Yarışması “Alanya’da zanaatkâr olmak”, adıyla düzenlenmektedir. Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi adı, bu şartnamede “EGVEB” olarak anılacaktır, şeklinde olabilir.

Kategori ve Bölümler

Yarışma yetişkin ve lise öğrencileri olmak üzere 2 kategoriden oluşmaktadır. Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.Katılım Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.

 • Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

 • Yarışmacı en fazla renkli veya Siyah&Beyaz üç eser ile katılabilir.

 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 • Yarışmaya katılan fotoğraflar Alanya sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.

 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

 • Yarışmacının yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını ve Alanya İlçesi sınırları içinde çekildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 • Kural ihlali yapan kişilere yaptırımlar uygulanır. Daha sonra bu kurumca yapılacak yarışmalara katılamaz. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 • Yarışmacı kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.

 • “EGVEB”, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar “EGVEB” arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan “EGVEB” tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, “EGVEB” ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 • Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda “EGVEB” hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, seçim işlemi bittikten sonra seçici kurul gözetiminde imha edilecektir.

 • Katılımcılar; fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 • Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin sayısal (dijital) kopyaları, tüm haklarıyla Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Koleksiyonuna ait olacaktır.

 • Yarışmada ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Okulumuz, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. (Örnek AS5379) Diğer yandan, birden fazla eser gönderildiğinde de eserler isimlendirilirken rumuz başta yazılacak şekilde “1” den başlayarak artan sırayla devam etmelidir. (Örnek, AS5379_1, AS5379_2, AS5379_3 şeklinde) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.

 • Yarışmaya gönderilen eserler bir CD/DVD’de, kısa kenarı 50 cm. geçmeyecek şekilde 72 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.

 • Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.

 • Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.

 • CD/DVD’lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan “EGVEB” sorumlu olmayacaktır.

 • Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden “EGVEB” sorumlu değildir.

 • Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları, 6 ŞUBAT 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.

 • Katılım Formları ve Şartnameler, http://eczgvbmtal.meb.k12.tr/ adresinden de indirilebilir. Fotokopi ile çoğaltılabilir.Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın Başlama Tarihi : 13 Mayıs 2017 Cuma Saat 10:00

 • Son Katılım Tarihi : 06 Şubat 2018 Cuma saat 17.00

 • Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 09 Şubat 2018 Cuma Saat:13.00

 • Sonuç Bildirim Tarihi : 13 Şubat 2018 Salı Saat: 13.00

 • Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Okul idaresince daha sonra belirlenecektir.

Seçici Kurul (Asil Üyeler)

Ali ARAL Fotoğraf Sanatçısı (AFSAK Başkanı)

İlhami YETKİN Fotoğraf Sanatçısı (AFSAK Y.K. Üyesi)

Mehmet Erkan ERGEN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Nihal CANLI CELEBCİ Grafik Fotoğraf Öğretmeni

Yakup KURT Sanat Tasarım Öğretmeni
Seçici Kurul (Yedek Üyeler)

Kadir BARCIN Fotoğraf Sanatçısı (AFSAK Y.K. Üyesi)

Necat İNCESU İşletme Sahibi ( Dilek Color )

Murat ÇELEBİ Matbaa Teknolojisi Öğretmeni

S. Gül GÖKSU Okul Müdürü

· Seçici Kurul toplantısı için en az üç üyenin katılımı gereklidir.

· Seçici Kurul üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.

· Değerlendirme toplantısı için yeter üye sayısı (3) ün altında asil hazır bulunamaması durumunda ilk sıradaki yedek üye, asil üye sayılarak toplantı gerçekleştirilir.


Ödül-Sergilemeler
Yetişkin kategorisindeki eserler için;

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 1500 TL.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 1000 TL.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 750 TL.

MANSİYON : 250 TL.
Lise Öğrenci kategorisindeki eserler için;

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 750 TL.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 500 TL.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 250 TL.

MANSİYON : 100 TL.

Ve ayrıca 10 esere Sergileme ve Başarı Belgesi verilecektir.


Yarışma İletişim/Sekreterya

Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Oba Mah. Karakocalı Cad.No:43

ALANYA


Tel: 0 (242) 538 88 08
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

Yüklə 30,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə