An universitar 009-2010 Anul I – sem. Limba modernǎ în afaceriYüklə 61,36 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü61,36 Kb.
#26142


Programa analiticǎ aferentǎ disciplinelor

Catedrei de Limbi Moderne şi Comunicare în AfaceriAn universitar 2009-2010
Anul I – sem. 1

Limba modernǎ în afaceri (limba englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ), limba 1 – 2 ore lucrǎri practice
1. Introducere în comunicarea în afaceri

- informală / formală

- scrisă / orală

- IT în comunicarea în afaceri

2.Comunicare: prezentări

3. Structura şi organizarea firmelor

- prezentarea structurii firmei (organigramă)

- sisteme de funcţionare internă

- tipuri de organizaţii/firme

4. Etica în afaceri


5. Cultură şi civilizaţie (tema la alegerea titularului de curs)

Anul I – sem. 2

Limba modernǎ în afaceri (limba englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ), limba 1 – 2 ore lucrǎri practice
1.Management

- cultura organizationala

- modele de management (american, japonez etc.)

- stiluri de management

2. Recrutarea personalului

- redactarea de CV-uri, scrisori de intenţie, motivatie, candidatura post

- participarea la interviul de selecţie

3. Turism vs călătorii de afaceri

- organizarea de călătorii de afaceri (itinerariu, program etc.)

- rezervări pentru avion, hotel, restaurant etc.

4. Cultură şi civilizaţie (tema la alegerea titularului de curs)Anul II – sem. 3

Limba modernǎ în afaceri (limba englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ), limba 1 – 2 ore lucrǎri practice
1. Marketing

- produse şi servicii

- mixul de marketing

2. Publicitate

- reclame şi publicitate

3. Finanţe şi contabilitate

- finanţe publice şi ale firmei

- documente contabile: bilanţ, cont de profit şi pierdere etc.

4. Bănci şi burse

- tipuri de bănci şi servicii bancare

- documente bancare

- servicii bursiere

5. Cultură şi civilizaţie (tema la alegerea titularului de curs)
Anul II – sem. 4

Limba modernǎ în afaceri (limba englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ), limba 1 – 2 ore lucrǎri practice
1. Asigurări

- tipuri de asigurări

- evaluarea riscurilor

2. Comerţ internaţional

-tranzacţii economice internaţionale

-modalităţi şi instrumente de plată

-transport internaţional de marfă

3. Plan de afaceri

-structura şi conţinutul

-elaborarea planului de afaceri

4. Cultură şi civilizaţie (eseu)

NOTA. Pentru Limba II se aplica aceleasi teme ca si la Limba I, adaptate insa la nivelul de pregatire al grupei de studiu.

Anul III – sem. 5
Comunicare în afaceri (limba englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ),

limba 1 – 1 orǎ curs, 2 ore seminar

1. Comunicarea profesionalǎ

1.1 Tipuri şi stiluri de comunicare : verbalǎ – nonverbalǎ – scrisǎ

1.2 Ascultarea eficientă / adaptarea la auditoriu

1.3 Stiluri de comunicare: formal/informal

1.4 Evitarea discriminării în comunicare

2. Comunicarea în recrutarea personalului

3. Corespondenţă de afaceri

3.1 Corespondenţa în interiorul firmei: nota de serviciu, proces verbal,

rapoarte


3.2 Corespondenţa cu partenerii: cerere de ofertă, scrisori de comandă reclamaţii etc.

4. Rapoarte de afaceri

4.1 Tipuri de rapoarte

4.2 Datele statistice în rapoarte


Anul III – sem. 6
Comunicare în afaceri (limba englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ),

limba 1 – 1 orǎ curs, 2 ore seminar
1. Prezentǎrile în domeniul afacerilor

1.1 Componentele unei prezentări de afaceri

1.2 Elaborarea unei prezentări

1.3 Tehnici şi strategii

1.4 Aspecte interculturale

2. Întâlnirile de afaceri

2.1 Planificare şi etape

2.2 Tehnici de conducere şi coordonare

2.3 Tehnici de participare
3. Negocierile în afaceri

3.1. Planificare şi etape

3.2. Tehnici de conducere şi coordonare

3.3. Tehnici de participare
Limba 2, secţia Afaceri Internaţionale şi alte secţii care au cuprins în planul de învǎţǎmânt limba 2 ca disciplinǎ obligatorie
anul II – sem. 4

Limba modernǎ în afaceri, limba 2 – 2 ore lucrǎri practice

anul III – sem. 5

Limba modernǎ în afaceri, limba 2 – 2 ore lucrǎri practice

anul III – sem. 6

Comunicare în afaceri, limba 2 – 1 orǎ curs, 2 ore seminar

Şef de catedrǎ

Conf.univ.dr. Delia Marga

Bibliografie:
Limba englezǎ

Adam, J.H. (1989). Dictionary of Business English. Harlow: Longman.

Armaşu, V., Plăcintar, E. (2007). English for Business and Economics. First Year. Cluj-Napoca: EFES.

English for Business and Administration. (1996). Bucureşti: Cavallioti Publishing House & The British Council.

Bovee, C. L.and Thill, J. V. (1992). Business Communication Today. New York: McGraw-Hill, Inc.

Campbell, D. (1994). Business for Non-Business Students. London: DP Publications Ltd.

Chilver, J. (1996). English for Business: A functional approach. London: DP Publications Ltd.

Chiriacescu, A., Mureşan, L., Barghiel, V., and Hollinger, (1997). A. Corespondenţă de afaceri în limbile română şi engleză. Bucureşti: Teora.

Cotton, D. (1980). International Business Topics. Walton-on-Thames: Nelson English Language Teaching.

Cotton, D. (1980). Keys to Management. Walton-on-Thames: Nelson English Language Teaching.

Cotton, D., Robbins, S. (1993). Business Class. London: Thomas Nelson and Sons Ltd.

Doherty, M., Knapp, L., and Swift, S. (1987). Write for Business: Skills for Effective Report Writing in English. Harlow: Longman.

European Commission, EUROPA, Institut für Europäische Politik (CD-ROM).

European Commission, FT EUROfile, Financial Times Television, în colaborare cu Comisia Europeană (CD-ROM).

European Commission, Hello, Europe: A Youth Guide to Europe and the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, L-2985 Luxembourg (CD-ROM).

Flower, J. (1990). Build Your Business Vocabulary. Hove: Language Teaching Publications.

Goddard, C. (1994). Business Idioms International. Bristol: Prentice Hall.

Howard-Williams, D. and Herd, C. (1992). Business Words. Oxford: Heinemann.

Irimiaş, E. (2005). Business Communication Topics. Cluj: Clusium.

Irimiaş, E. (2007). Business Terminology. Cluj: EFES.

Jacob, M. and Strutt, P. (1997). English for International Tourism. Harlow: Longman.

King, F.W.and Ann Cree, D. (1979). English Business Letters. Harlow: Longman.

Lannon, M., Tullis, G. and Trappe, T. (1993). Insights into Business. London: Thomas Nelson and Sons Ltd.

Littlejohn, A. (1993). Company to Company: A New Approach to Business Correspondence in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Mackenzie, I. (1997). English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics Students. Cambridge: Cambridge University Press.

Mocan, G., Toma, M. (2008). Test Your Business English Skills! Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.

Pascu, A-M. (2008). Tests and Strategies for the Lingua Examination. With Key. Cluj-Napoca: EFES

Petruţ, M. (2005). Basic Business Communication Skills. Cluj-Napoca: Argonaut.

Plăcintar, E. (2004). English for International Relations. Cluj-Napoca: EFES.

Plăcintar, E. (2004). English for Business and International Relations. Cluj-Napoca: EFES.

Plăcintar, E., Armaşu, V. (2007). English for Business and Economics. Second Year. Cluj-Napoca: EFES.

Radice, F. (1982). English for International Trade. London: Thomas Nelson and Sons Ltd.

Sneyd, M. (1992). International Banking and Finance. Bristol: Prentice Hall.

Toma, M. (2003). Reading and Vocabulary, Part II, for Business Students. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.

Toma, M. (2003). Business Collocations English-Romanian Dictionary. Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă.

Toma, M. (2004). Reading and Vocabulary, Part I, for Business Students. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.

Toma, M. (2007). Concepts and Practices of Business Communication. Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă.

Toma, M., Mocan, G. (2007). Business English Toolbox. Intermediate. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.

Vince, M. (1997). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann.

Vince, M. (1999). First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann.

Vince, M. (1998). Intermediate Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann.

Wilson, M. (1987). Writing for Business. Harlow: Longman.

Bibliografie:
Limba francezǎ
BACIU, I (1998), Gramatica limbii franceze, Cluj, Echinox.

BACIU, I (2003), Dicţionar de verbe franceze, Iaşi, Institutul European.

BINON, J, VERLINDE, S, VAN DYCK, J et BERTELS, A (2000), Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires, Paris, Didier.

CHARAUDEAU, P (1992), Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette.

DANILO, M et PENFORNIS, J.-L. (1993), Le Français de la communication professionnelle, Paris, Clé International.

DANILO, M., CHALLES, O et MOREL, P. (1985), Le Français commercial, Paris, Presses Pocket.

DESCOTES-GENON, C., ROLLE-HAROLD, R. et SWILAGYI, E. (1993), La Messagerie: pratique de la communication commerciale en français, Paris, Clé International.

DUBOIS, Y et LAGANNE, R (1995), La nouvelle grammaire du français, Paris, Larousse.

FAYET, M et NISHIMATA, A, (1988) Savoir rédiger le courrier d’entreprise : exercices et corrigés, Paris, Les Éditions d’organisation.

FAYET, M. et NISHIMATA-IMBERT, A (1990), Le français commercial: correspondance et communication commerciale, Paris, Bordas.

FLOREA, L.-S., BACIU, I et ROMAN, D. (2003), Dicţionarul verbelor franceze, Cluj-Napoca, Dacia.

KENDRIS, K et KENDRIS, TH. (2008), 501 verbe franceze, Iaşi, Polirom.

FONTENAY, H (1996), La bonne correspondance personnelle, commerciale et officielle, Paris, Nathan.

GREVISSE, M. (1993), Précis de grammaire française, Gembloux, Éditions J. Duculot, S. A.

ISTRATE, A. (1999), Dicţionar de sensuri secundare, Arad, Guttemberg.

LASCU, Gh. (1997), Verbele limbii franceze, Cluj, Echinox.

POU, G. et SANCHEZ, M. (1993), Commerce/Affaires : niveau intermédiaire, Paris, Clé International.

SUCIU, M. D et ŞERA, N. (2005), Le français des affaires et de la communication publique, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, tome I-IVBibliografie:
Limba germanǎ
Bartz, Dietmar (2002). Wirtschaft von A bis Z. Kompakt, aktuell, übersichtlich. Frankfurt am Main: Eichborn Verlag.

Braun, Christiane; Brüggemann, Wilhelm; Weermann, Wolfgang (1992). Wirtschaft – Auf Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch für die Mittelstufe. Klett Edition Deutsch.Das Lexikon der Wirtschaft. Grundlegendes Wissen von A bis Z. (2004). Bonn: Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung.

Delhees, Karl H. (1994). Soziale Kommunikation. Psychologische Grundlagen für das Miteinander in der moderenen Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH.DUDEN. Das Sekretariatshandbuch. Ratgeber für Büro, Sekretariat und Verwaltung. (1997). Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag.

DUDEN. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. (2006). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.

DUDEN. Lexikon A-Z. (2001). Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag.

DUDEN. Briefe schreiben leicht gemacht. (2003), Mannheim: Dudenverlag

DUDEN. Reden gut und richtig halten! Ratgeber für wirkungsvolles und modernes Reden. (2000). Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag.

DUDEN. Schülerduden. Grammatik. Eine Sprachlehre mit Übungen und Lösungen. (1998). Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag.

DUDEN. Wirtschaft von A bis Z. Grundlagewissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. (2008). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.

Eismann, Volker (2001) Wirtschaftskommunikationsdeutsch. Berlin/München: Langenscheid.

Engst, Judith (2007). Professionelles Bewerben – leicht gemacht. Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag.

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim (2001). Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München: Langenscheidt KG.

Holst, Ulrich: Die Bewerbung. Pabel-Moewig-Verlag, Rastatt

Langenscheidt. Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. (2008). Berlin und München: Langenscheidt KG.

Leca, Magdalena, Constantinescu, Lora: Limba germană pentru afaceri. 2004, Ed. Poliron, Iaşi

Luscher, Renate (2001). Übungsgrammatik für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. München: Max Hueber Verlag.

Neumayer, Gabi; Rudolph, Uwe (2000). Geschäftskorrespondenz von A bis Z. Kreativ und professionell Briefe, Faxe und E-Mails schreiben. München: Humboldt-Taschenbuchverlag Jacobi KG.

Presner, Gerd (2004). Referate schreiben – Referate halten. München: Wilhelm Fink Verlag.

Püttjer, Christian; Schnierda, Uwe (2006). Souverän im Vorstellungsgespräch. Die optimale Vorbereitung für Um- und Aufsteiger. Frankfurt, New York: Campus Verlag.

Püttjer, Christian; Schnierda, Uwe (2007). Das große Bewerbungshandbuch. Frankfurt, New York: Campus Verlag.

Schmitt, Dreyer (2008). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Max Hueber Verlag.

Schuhmann, Johannes (1992). Mittelstufe Deutsch. Neubearbeitung. Mit Mustersatz der Zentralen Mittelstufenprüfung. Ismaning/München: Verlag für Deutsch.

Vahlens Großes Wirtschaftslexikon in vier Bänden. (1994). München: Verlag C.H. Beck, Deutscher Taschenbuchverlag.

Bibliografie:
Limba italianǎ
Barki, P. (1997). Pro e contro- conversare e argomentare in italiano. Roma: Bonacci Editore.

Cherubini, N.(1992). L’Italiano per gli affari. Roma: Bonacci Editore.

Chiuchiù, A., Minciarelli e F., Silvestrini, M. (1990). In Italiano – corso multimediale di lingua e civiltà a livello elementare e avanzato. Perugia: Edizioni Guerra.

Chiuchiù, A. e Bernacchi, M. (1994). Manuale di tecnica e corrispondenza commerciale. Perugia: Guerra Edizioni.

Edwards, V. e Shepheard, G.G. (2000). Italiana pentru oamenii de afaceri. Bucureşti: Ed.Teora.

Fontaine, P. (1995). Dieci lezioni sull’Europa. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

Gruppo META (1992). Uno – corso comunicativo di italiano per stranieri – primo livello - libro dello studente. Roma: Bonacci Editore.

Gruppo META (1992). Uno – corso comunicativo di italiano per stranieri – primo livello - libro degli esercizi e sintesi di grammatica. Roma: Bonacci Editore.

Gruppo META (1992). Due – corso comunicativo di italiano per stranieri – secondo livello - libro dello studente. Roma: Bonacci Editore.

Gruppo META (1992). Due – corso comunicativo di italiano per stranieri – secondo livello - libro degli esercizi e sintesi di grammatica. Roma: Bonacci Editore.

Guarino, E. e Nello, S. S. (1987). Conversazioni sull’economia. Roma: Bonacci Editore.

Katerinov, K. (1992). La lingua italiana per stranieri–corso medio. Perugia: Edizioni Guerra.

Katerinov, K. e Katerinov, M.C. Boriosi (1985). La lingua italiana per stranieri- corso elementare ed intermedio. Perugia: Edizioni Guerra.

Mezzadri, M. (1996). Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Perugia: Edizioni Guerra.

Săndulescu, M. (1997). Italiana pentru afaceri. Bucureşti: Ed.Teora.

Totaro, M. e Zanardi, N. (1997). Quintetto italiano-approccio tematico multimediale-livello avanzato. Roma: Bonacci Editore.Bibliografie:
Limba spaniolǎ
Aguirre Beltrán, B. (1999). El español por profesiones - Servicios turísticos. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre Beltrán, B. (1999). El español por profesiones – Servicios financieros: banca y bolsa. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre Beltrán, B. y Hernando de Larramendi, M. (1999). El español por profesiones: Lenguaje jurídico. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre Beltrán, B. y Rother, Klaus. (1999). El español por profesiones – Comercio exterior. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre, B. y Gómez de Enterría, J. (1999). El español por profesiones – Secretariado. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre, B. y Hernández, C. (1997). Curso de español comercial. Madrid: S.G.E.L.

Arribas, J. y Castro, R. M. de. (1999). Diploma Básico: Preparación para el Diploma Básico de Español Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A.

Fernández, J., Fente, R y Siles, J. (1999). Curso intensivo de español: Gramática y Ejercicios prácticos, Madrid: S.G.E.L.

Gálvez, D., Gálvez, N., Infante, T., López, I. y Montiel, A. (1999). Diploma Superior– Preparación para el Diploma Superior de Español Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A.

García González, J. (1998). Perífrasis verbale. Madrid: S.G.E.L.

Gómez de Enterría, J. (1998). Correspondencia comercial en español. Madrid: S.G.E.L.

Gómez de Enterría, J. y Gómez de Enterría, S. (1999). El español por profesiones - Servicios de salud. Madrid: S.G.E.L.


Marín, J. y Varela, S. (1994). ELE - Expresión escrita - Línea a línea. Madrid: Ediciones S.M.


Martín, A.M., Siles, J. y Martín, I. (1998). El español de los negocios. Madrid: S.G.E.L.

Matte Bon, F. (2000). Gramática comunicativa del español. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A.

Molina Redondo, J.A. de y Ortega Olivares, J. (1998). Usos de ser y estar. Madrid: S.G.E.L.

Moliner, María. (1999). Diccionario del uso del español. Madrid: Gredos

Moreno, C. y Tuts, M. (1999). Curso de perfeccionamiento. Madrid: S.G.E.L.

Moreno, C. y Tuts, M. (1999). El español en el hotel. Madrid: S.G.E.L.

Moreno, C., Moreno, V. y Zurita, P. (1995). Avance. Madrid : S.G.E.L.

Náñez Fernández, E. (1997). Uso de las preposiciones. Madrid: S.G.E.L.

Palencia, R. (1995). ELE - Comprensión y expresión escrita - A la escucha. Madrid: Ediciones S.M.

Palencia, R. (1995). ELE - Comprensión y expresión escrita - Al teléfono. Madrid: Ediciones S.M.

Quesada, S. (1999). Curso de civilización española. Madrid: S.G.E.L.

Sánchez Lobato, J. y Aguirre, B. (1998). Léxico fundamental del español. Madrid: S.G.E.L.

Univ. de Alcalá. (1997). Certificado Básico de Español de los Negocios: Cuaderno de ejercicios resueltos (I). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá

Univ. de Alcalá. (1997). Certificado Superior de Español de los Negocios: Cuaderno de ejercicios resueltos (II). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá

Univ. de Alcalá. (1997). Diploma de Español de los Negocios – Cuaderno de ejercicios resueltos (III). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá

Varela, S. (ed.) (1994). ELE - Tácticas de conversación - Al habla. Madrid: Ediciones S.M.


Yüklə 61,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə