Ana makine operasyon ve bakimi modern dizel makinelerinde şarj ya da dolgu veriminin sayısal değeri hangi sınırlar içindedir?Yüklə 181,84 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü181,84 Kb.
#48661


ANA MAKİNE OPERASYON VE BAKIMI
1. Modern dizel makinelerinde şarj ya da dolgu veriminin sayısal değeri hangi sınırlar içindedir?

 1. 0,50-0,60

 2. 0,60-0,70

 3. 0,73-0,80
 4. 0,83-1,10


 5. 1,30-1,50

2. İlmik süpürme, süpürmenin hangi genel sınıfına girmektedir? 1. Doğru akımlı süpürme

 2. Tek pistonlu doğru akımlı süpürme

 3. İki pistonlu doğru akımlı süpürme
 4. Ters akımlı süpürme


 5. Basit portlu süpürme


3. İlmek süpürmeli makinelerde dolgu kayıplarını yok etmek için kullanılan valflar aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Egzoz valfı
 2. Osileytin valf


 3. İnlet valfı

 4. İnteyk valfı

 5. Yukarıdakilerin tümü

4. Makineden hareket alarak çalışan bir bloverin sağladığı hava ile uygulanan aşırı doldurmaya ne ad verilir? 1. Türboşarj

 2. Kısmî süperşarj
 3. Mekanik süperşarj


 4. Aşırı süperşarj

 5. Süpürme


5. Yakıtın püskürtülmesi ile tutuşması arasında, dizel makinesinin krank şaftı hangi periyot kadar döner?

 1. Vuruntu periyodu kadar

 2. Ateşleme süreci kadar

 3. Genişleme periyodu kadar
 4. Tutuşma gecikmesi periyodu kadar


 5. 45 derecelik bir açı kadar


6. Sıvı yakıtlarda genel olarak uçuculuk neden önemlidir?

 1. Borularda yakıt akışının kolaylıkla sağlanması açısından

 2. Yakıtın tanklarda güvenle taşınması bakımından

 3. Yakıtın iyi yanması bakımından
 4. Yakıtın, yanma odasında buharlaşması açısından


 5. Yakıt tüketimini azaltması açısından


7. Normal değerine göre, düşük setan sayılı yakıt neye sebep olabilir?

 1. Soğuk havalarda kolay ilk harekete
 2. Aşırı yakıt harcanmasına


 3. Tutuşma gecikmesinin azalmasına

 4. Makinenin daha yumuşak çalışmasına

 5. Tutuşma gecikmesi sürecinin küçülmesine8. Gücü 4500 kWi olan bir makine saatte 675 kg yakıt tüketmektedir. Makinenin mekanik verimi 0,93 olduğuna göre, fren özgül yakıt tüketimi ne kadardır?

 1. 0,190 kg yakıt/kWi.saat

 2. 0,181 kg yakıt/kWi.saat

 3. 0,171 kg yakıt/kWI.saat

 4. 0,161 kg yakıt/kWi.saat

 5. 0,151 kg yakıt/kWi.saat


9. Motorlara yağlama yağı seçerken hangi temel şart dikkate alınır?
 1. Yatakta yeterli kalınlıkta film meydana getirmesi


 2. Uygun viskozitede olması

 3. Yeterli miktarda olması

 4. Yağdaki katkı maddesinin fazla olması
 5. Yukarıdakilerin tümü

10. Kapalı soğutma sistemlerinde makineye verilen ve makineden çıkan tatlı suyun sıcaklığı hangi sınırlar içindedir? 1. 800C - 900C

 2. 500C - 650C

 3. 500C - 850C

 4. 400C - 500C

 5. 300C - 400C


11. Ana makinesi dizel olan bir gemide egzoz sıcaklıkları yükseliyor ise, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Makine aşırı yükte çalışmaktadır

 2. Hava giriş filtresi bloke olmuştur

 3. Türbo şarjer arızalanmıştır

 4. Akıntıya girilmiştir
 5. Makine dairesi ortam sıcaklığı düşmüştür

12. Modern dizel makineleri için uygulamalı termodinamikte kullanılan çevrim, aşağıda belirtilenlerden hangisidir?


A) Sabathé çevrimi

B) Seiliger çevrimi

C) Karışık çevrim

D) Çift yanmalı çevrim

E) Yukardakilerin tümü


13. Bir dizel makinesinin mekanik veriminde en büyük etkiye aşağıdaki etkenlerden hangisi sahiptir?

 1. Giriş havasının sıcaklığı
 2. Makinedeki sürtünme kayıpları


 3. Süperşarjerin mekanik durumu

 4. Türboşarjerin mekanik durumu
 5. Havalandırma veya vantilasyon kayıpları

14. Dizel makinelerinde silindirlere verilen gerçek hava miktarının kuramsal hava miktarına oranı neyi ifade eder? 1. Basınç artması oranını
 2. Hava fazlalık katsayısını


 3. Adyabatik sıkıştırmayı

 4. Kritik fazla hava katsayısını

 5. Toplam fazla hava katsayısını

15. Bir dizel makinesinde yapılan hesaplamalar sonucu endike ortalama basınç 13,8 bar ve mekanik verim 0,90 olarak bulunmuştur. Sözü edilen makinenin mekanik kayıplarına uyan ortalama basınç kaç bar olacaktır? 1. 2,38 bar

 2. 3,38 bar

 3. 4,38 bar
 4. 1,38 bar


 5. 5,38 bar

16. Çevresinde 1 sıra hareketli kanat bulunan 1 rotor ve birkaç nozuldan oluşan türbin aşağıdakilerden hangisidir? 1. Parson

 2. Hero

 3. Rato

 4. Körtis

 5. De Laval

17. Aşağıdaki hangi türbinin kanatları egzozuna doğru büyür? 1. Hero

 2. De Laval

 3. Rato

 4. Körtis

 5. Parsons

18. Kombine türbin tarifi aşağıdakilerden hangisini belirtir? 1. Körtis + De Laval

 2. Körtis + Körtis

 3. Körtis + Parsons

 4. Körtis + Rato

 5. De Laval + Rato

19. Bir Parsons türbininin rotor şaft yataklarını terk eden yağlama yağının sıcaklığı normal şartlarda ne kadar olmalıdır? 1. 550C

 2. 650C

 3. 700C

 4. 800C

 5. 900C

20. Bir buhar türbininin ısıtılması esnasında rotor şaft yatak yağı sıcaklığı en az aşağıdakilerin hangisi kadar olmalıdır? 1. 500C

 2. 450C

 3. 390C

 4. 200C

 5. 100C

GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ OPERASYONU VE BAKIMI1. Bir hava ısıtıcısının temizliği seyirdeki bir gemide hangi sıklıkla ve ne kullanılarak yapılmalıdır?

 1. Her gün, yaş buharla

 2. Gün aşırı, suyla

 3. Gün aşırı, deterjanlı suyla
 4. Her gün, kurum üfleyici ile


 5. Haftada bir, kuru buharla


2. Kontrollü süperhiter için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Buhar üretici borular arasında bulunurlar

 2. Apteykte ekonomayzerin hemen altında bulunurlar

 3. Apteykte erhiterin hemen üzerinde bulunurlar

 4. Kazanda ayrı bir ocakta bulunurlar ve brülörleri ayrıdır

 5. Kazanın iç ve dış zarfının arasında bulunurlar


3. Su borulu bir kazanda dip blöfü için uygun buhar basıncı aşağıdakilerin hangisidir?

 1. 7,5 bar

 2. 5 bar

 3. 3 bar
 4. 1,5 bar

 5. 0,5 bar


4. Vakumun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Atmosfer basıncının üstündeki basınçlara denir
 2. Atmosfer basıncı altındaki basınçlara denir


 3. Atmosfer basıncına vakum denir

 4. Kapalı bir kaptaki basıncın artması ile vakum elde edilir

 5. Kapalı bir kabın çeperlerine uygulanan basınçtır


5. Ana hava ecekterinin görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. Kondenserdeki yoğuşmayan gazları emer

 2. Kondenserde vakum yaratır

 3. Kondenserdeki yoğuşmaya yardımcı olur

 4. Kondenserdeki havayı emerek vakum oluşturur
 5. Deniz suyunun kondenserden geçişini sağlar6. Rejeneratif besleme suyu ısıtıcısında besleme suyu nasıl ısıtılır?

 1. Besleme suyu kangal borulu bir ısıtıcıda buhar ile ısıtılır

 2. Besleme suyu paralel akımlı bir ısıtıcıda yağ ile ısıtılır
 3. Besleme suyu türbinden çekilen ara buhar ile ısıtılır


 4. Besleme suyu süperhiterden çekilen buhar ile ısıtılır

 5. Besleme suyu elektrikli ısıtıcı ile ısıtılır


7. Gemi içme suyu sistemlerinde kullanılan hidroforların pnömatik tanklarına aşağıdakilerden hangisi sağlanmaz ise sistem çalışmaz?

 1. Doymuş buhar
 2. Hava


 3. Kızgın buhar

 4. Propan gazı

 5. Metan gazı


8. Devreye alındıktan bir süre sonra verdisi azalan bir santrifüj pompada, aşağıdakilerden hangisi buna neden değildir?

 1. Pompa hava yapmıştır
 2. Glend somunu biraz gevşemiştir


 3. İmpeller kanatları çok kirlenmiştir

 4. Aşınma ringi erozyona uğramıştır

 5. Emme devresinde kavitasyon olmuştur


9. Sitinde yara olan valfı alıştırmak için ne kullanılır?

 1. Yağ

 2. Gasket macunu
 3. Alıştırma macunu


 4. Su macunu

 5. Devkon10. İki kademeli pistonlu bir hava kompresöründe birinci kademe emme valfının sızdırması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 1. Birinci kademe silindirine daha az hava emilir

 2. Birinci kademenin disçarç basıncı çoğalır
 3. Kompresörün çalışma süresi artar


 4. Yüksek basınçlı hava geriye kaçar

 5. İkinci kademede emme basıncı artar


11. Hava sisteminde yağ görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Segman ve silindirlerin aşınması


 2. Hava filtresinin tıkalı olması

 3. Soğutma suyunun ısısının yüksek olması

 4. Kompresör devrinin yüksek olması

 5. Yağlama yağı basıncının düşük olması


12. Sintine separatörleriyle sintine basarken denize basılan su kaç ppm’i aşmamalıdır?

 1. 0 ppm

 2. 5 ppm

 3. 10 ppm
 4. 15 ppm


 5. 20 ppm


13. Sintine separatörleriyle sintine basarken slaç solenoidinin açılması için aşağıdaki şartlardan hangisi gereklidir?

 1. Numune suyun 0 ppm olması gerekir

 2. Numune suyun 14 ppm olması gerekir

 3. Numune suyun 16 ppm olması gerekir

 4. Numune suyun 20 ppm olması gerekir
 5. Slaç solenoidinin açılmasının ppm’le bir ilgisi yoktur14. Elektrikli dümen makineleri aşağıdaki hangi ilkeye göre çalışırlar?

 1. Newton’un 1. ilkesi

 2. Celcius ilkesi
 3. Wetston köprüsü ilkesi


 4. Payrometre ilkesi

 5. Sıvıların genleşme ilkesi


15. Elektro-hidrolik dümen makinelerinin hidrolik donanımına ne ad verilir?

 1. Hidrofor

 2. Servomotor

 3. Transmitor
 4. Telemotor


 5. Ka-Me-Wa


16. Bir gemiye yük almak veya yükü tahliye etmek için kullanılan donanım aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Baş ırgat

 2. Matafora
 3. Kreyn


 4. Kıç ırgat

 5. Tov vinci


17. Bir gemide kıç pik tankına alınan safra ile aşağıdakilerin hangisi önlenir?

 1. Geminin yalpaya düşmesi

 2. Geminin draftı

 3. Pervanenin slipi

 4. Pervane arızası
 5. Geminin başa trimi
18. Aşağıdakilerden hangisi ile balast atma işlemi yapılmamalıdır?

 1. Balast tulumbaları ile

 2. Sabit idaktörler ile

 3. Sabit yangın tulumbaları ile

 4. Seyyar yangın tulumbaları ile (hava soğutmalı)
 5. Elektrikli dalgıç tulumbaları ile19. Bir inert gaz sisteminde kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Karbon dioksit gazı

 2. Karbon monoksit gazı

 3. Karbon tetraklorür gazı
 4. Halon gazı


 5. Freon gazı


20. İnert (inergen) gazlar aşağıdaki hangi gazların kombinasyonuna verilen isimdir?
 1. Nitrojen+Argon+Karbon dioksit


 2. Nitrojen+ Argon+Karbon monoksit

 3. Nitrojen+Asetilen+Karbon dioksit

 4. Argon+Asetilen+Karbon dioksit

 5. Argon+Asetilen+Karbon monoksit


DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
1. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

 1. Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 2. Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 3. Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 4. Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 5. Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar


2. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır.

 1. Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. Tonaj sınırı yoktur.

 2. 150 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

 3. 250 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

 4. 350 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.

 5. 400 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.


3. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ü, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

 1. Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 2. Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 3. Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 4. Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 5. Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar4. Gemilerdn kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ ü, ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-III’ de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır.

 1. 6

 2. 12

 3. 18

 4. 24

 5. 48


5. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.

 1. 200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 2. 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 3. 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 4. 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

 5. 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler


6. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir.

 1. Gıda atıkları

 2. Yüzebilecek olan istif gereçleri

 3. Ambalaj malzemeleri

 4. Sentetik halatlar

 5. Madeni şişeler


7. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır.

 1. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip

 2. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip

 3. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip

 4. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika

 5. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip


8. Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir.

 1. Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası

 2. Emici keçelerle geri toplama metodu

 3. Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme

 4. Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu

 5. Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak


9. Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler.

 1. Gemi Tasdiknamesi

 2. Bayrak Şahadetnamesi

 3. Bayrak çekme müsaade belgesi

 4. Gemi jurnali’nin tasdikli örneği

 5. Gemi Kayıt Defteri

10. Aşağıdakilerin hangisi TTK.md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir.

 1. Malikin talebi

 2. Kurtarılamayacak şekilde batması

 3. Tamir kabul etmez hale gelmesi

 4. Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi

 5. Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi)

11. Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz. 1. Yola Elverişlilik belgesi harcı

 2. Gemi Tasdikname harcı

 3. Ölçme Belgesi harcı

 4. Denize Elverişlilik belgesi harcı

 5. Liman işgal resmi

12. 50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir. 1. Liman Başkanlıkları

 2. Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu

 3. Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları

 4. Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları

 5. Devlet Denetleme Kurulu


13. 500 rusum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir.

 1. Liman Başkanlıkları

 2. Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları

 3. Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu

 4. Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları

 5. Devlet Denetleme Kurulu


14. Gemide, seyir veya liman vardiyasında, vardiyacı personelin vardiya yerini terk edebilmesi için en önemli şart nedir.

 1. Vardiya süresini tamamlamak
 2. Vardiyayı uygun durumdaki bir sonraki vardiyacıya, vardiya yerinde teslim etmek

 3. Vardiya sırasında doğabilecek bir ihtiyaç

 4. Vardiya listesinden kendinden sonra bir vardiyacının geleceğini öğrenmek

 5. Yemek veya çay molası vermek


15. Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?

 1. Training Manual, Instruction Manual vs. okumak

 2. Ders anlatma

 3. Video seyretmek

 4. Role talimi yapmak

 5. Afiş, poster, uyarı yazısı vs. kullanmak


16. ISM kod’un tanımladığı “İDARE” aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Liman idaresi

 2. Gemi idaresi

 3. Geminin bayrağını taşıdığı ülke hükümetidir.

 4. Şirket

 5. Denizcilikten sorumlu Birleşmiş Milletler komisyonu.

17. Her şirket fonksiyonel gerekleri de içeren bir Güvenlik Yönetimi Sistemi’ni kurmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonel gereklerden değildir?

 1. İlgili uluslararası ve bayrak devleti kanunlarına uygun olarak, gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre korumayla ilgili talimatlar ve prosedürler

 2. Geminin kara personelinin yardımı olmaksızın her sorunu çözebilmesi için belirlenmiş yetki seviyeleri

 3. Kod’un öngördüğü, uygunsuzluklar ve kazaların bildirimine ilişkin prosedürler

 4. Acil durumlara hazırlanmak ve gerektiğinde müdahale etmek için hazırlanmış prosedürler

 5. Kuruluş içi denetimler ve yönetimin gözden geçirilmesi için hazırlanmış prosedürler


18. Şirket, Güvenlik Yönetimi Sistemi’ne, ......................ilişkin kararların alınmasında kaptanın en üst düzey yetkiye sahip olduğunu ve bu yetkisini, şirketten kararının uygulanması için yardım ve destek istemekte de kullanılabileceği konusunu dahil etmelidir. Noktalı yerlere uygun olanı bulun?

 1. Kumanya ve malzeme alımına

 2. Güvenlik ve çevre korumaya

 3. Tamir ve bakım-tutuma

 4. Personel alımına

 5. İşlerin planlanmasına


19. Uygunluk Belgesi (DOC) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 1. Gemi, bu gemi ile ilgili bir Uygunluk belgesine (DOC) sahip bir şirket tarafından işletilmelidir

 2. Uygunluk belgesi (DOC), ISM Kod’un gereklerini yerine getiren her şirket için; İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından düzenlenmelidir

 3. Sorulduğunda kaptanın İdareye veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların doğrulamasına sunabilmesi için, Uygunluk belgesinin (DOC) bir kopyası gemide bulundurulmalıdır

 4. Şirketin Uygunluk Belgesi (DOC) olmasa dahi, Güvenlik Yönetimi Sertifikası (SMC) gemiye, İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından verilebilir. Belgenin verilişinde, İdare; şirket veya geminin onaylı Güvenlik Yönetimi Sistemine göre çalıştığını doğrulamalıdır

 5. İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş, geminin Güvenlik Yönetimi Sistemi’nin onaylandığı şekline uygun olarak işlediğini düzenli aralıklarla doğrulamalıdır


20. Hangisi riskin en yakın tanımıdır?

 1. Tehlike

 2. İstenmeyen bir olay

 3. İstenmeyen bir olayın olma ihtimali

 4. Tehlikeli bir durumun belirsizliği

 5. İnsana veya çevreye zararlı olabilecek her şey


GEMİ İNŞA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi gemilerde boyuna kaynak bağlantısıdır? 1. Armuz kaynağı

 2. Sokra kaynağı

 3. Zigzag kaynağı

 4. Zincir kaynağı

 5. Punta kaynağı

2. Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir? 1. Yangın güvenliğini sağlar

 2. Enine mukavemeti sağlar

 3. Su geçirmezliğini sağlar

 4. Yaralanma mukavemetini sağlar

 5. Boy mukavemetini sağlar3. Narinlik katsayılarından prizmatik katsayı, Cp için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

4. Stringer saçlarının yeri nerededir?

A) Güverteyle birleşen en üsteki borda saçlarıdırB) En dıştaki güverte saçlarıdır

C) Yatay omurgaya bitişik ilk sıra saçtır

D) En dıştaki dabıl batım saçlarıdır

E) Sintine dönümlerindeki saçlardır


5. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin tescil eninin tanımıdır?

 1. Geminin en geniş yerinde kaplamalar dışında ölçülen enine mesafedir

 2. Geminin mastorisinde ölçülen enine mesafedir

 3. Geminin en geniş yerinde kaplamalar içinden ölçülen enine mesafedir.

 4. Tescil boyunun ortasında geminin en geniş olduğu enine mesafedir.

 5. Tescil derinliğinin en fazla olduğu yerdeki gemi genişliğidir


6. Bir geminin bir deplasmandaki statik stabilite eğrisinin stabilite aralığı hangi önerme ile tanımlanır?

 1. Stabilite aralığı 0 açısı ile GZmax’a karşı gelen aralıktır

 2. Stabilite aralığı 0 açısı ile 30 arasındaki aralıktır
 3. Stabilite aralığı 0 açısı ile GZ değerinin 0 olduğu açı arasındaki aralıktır

 4. Stabilite aralığı 0 açısı ile 57,3 açısı arasındaki aralıktır

 5. Stabilite aralığı 0 açısı ile 60 arasındaki aralıktır


7. 100 m boyundaki bir gemide, bir ağırlığın yer değiştirmesi sonucu gemide oluşan trim momenti MT = 10 000 ton.m’dir. Geminin 1 cm trim momenti MCT= 100 ton.m/cm olarak bilindiğine göre, toplam trim ne kadardır?

 1. 1 cm

 2. 10 cm
 3. 100 cm

 4. 1,1 m

 5. 1,2 m


8. BM sembolu neyi tanımlamaktadır?

 1. Enine metasantr yüksekliği
 2. Enine metasantr yarıçapı

 3. Boyuna metasantr yarıçapı

 4. Sephiye merkezinin dikey konumu

 5. Yüzme merkezinin dikey konumu9. Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ - ) elde edilemez?

 1. Devrilme açısı

 2. Dinamik stabilite

 3. Herhangi bir açıdaki doğrultucu moment

 4. Başlangıç stabilitesi
 5. Geminin hacim merkezi


10. Sterntüp kovanı içerisindeki yatak beyaz metalden (white metal)yapılmışsa, yatağın yağlama ve soğutması ne şekilde sağlanır?

 1. Deniz suyu ile

 2. Tatlı su ile
 3. Yağ ile

 4. Hava ile (pnömatik)

 5. Beyaz metal yatakların yağlanmasına gerek yoktur


11. Kavitasyonun neticesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yüksek seviyede sualtı gürültüsü

 2. Pervane kanatlarının erozyonu

 3. Pervane veriminde genel kayıp

 4. Pervanede oluşan metalik hasarlardan sonra vibrasyon
 5. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur


12. Güçleri aynı olan iki ana makineden devri yüksek olan makinenin şaft ve pervane çapları, devri düşük olan makinenin şaft ve pervane çaplarıyla kıyaslandığında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 1. Devri yüksek olan makinenin şaft ve pervane çapı düşük devirli makinenin şaft ve pervane çapından büyüktür

 2. Her iki makinenin şaft ve pervane çapları birbirine eşittir

 3. Devri yüksek olan makinenin şaft ve pervane çapı düşük devirli makinenin şaft ve pervane çapından düşüktür

 4. Yüksek devirli makinenin şaft çapı daha büyük, pervane çapı ise küçüktür

 5. Yüksek devirli makinenin şaft çapı daha küçük, pervane çapı ise büyüktür


13. Etkili dümen açısı kaç derecedir?

 1. 40

 2. 50

 3. 60
 4. 35

 5. 25


14. Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm’dir?

 1. 10 mm

 2. 20 mm

 3. 5 mm
 4. 2 mm

 5. 15 mm


15. Dökme halde tahıl taşıyan gemilerde tanklardaki serbest su yüzeyleri etkileri için gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra SOLAS–1974‘e göre minimum başlangıç metasantr yüksekliği, GM ne kadardır?

 1. 1 m

 2. 0,75 m

 3. 30 cm

 4. 60 cm

 5. 120 cm


16. İngiliz Loydu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. TL

 2. GL
 3. LR

 4. AB

 5. BV

17. Çift dip hasarları kontrol edilirken aşağıdaki hususlardan hangisi en fazla önem taşır? 1. Zehirli gazlar

 2. Girilen tankın boyutları

 3. Tankın aydınlık olup olmadığı

 4. Tankın dibinin kaygan olup olmadığı

 5. Tanka bir insanın sığıp sığmayacağı

18. Gemilerde yorulma muayenesi için aşağıdaki önermelerin hangisi yanlıştı? 1. En iyi yorulma muayenesi göz muayenesidir

 2. Yorulma muayenesi değişen saclardan numune alarak yapılır

 3. Yorulmuş malzemeye çekme deneyi uygulanır

 4. Yorulmuş malzemeye çentik darbe deneyi uygulanır

 5. Yorulmuş malzemeye tahribatsız muayene deneyleri uygulanır


19. Gemilere antifouling, AF boyaların sürülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gemi bünyesinin korozyondan korunması için

 2. Kimyasal ve galvanik korozyonu azaltmak için

 3. Dekoratif maksatlar için

 4. Faça hattını belirtmek için
 5. Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için


20. Aşağıdakilerden hangisi gemi havuzdan çıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir?

 1. Kinistin valflarının monte edilmiş ve kapalı olduğu

 2. Onarım, boya ve tutyalama işlerinin bittiği

 3. Demir ve zincirin alındığı

 4. Tüm bağlantıların (arzlama, sahil elektrik kablosu v.b) söküldüğünden emin olmak
 5. Yakıt tanklarının gas free kontrolüELEKTROTEKNİK, HİDROLİK-PNÖMATİK VE OTOMATİK KONTROL

1. Şekildeki devrede 3 ’luk direncin üzerinden geçen akım ne kadardır?

3 Ω
4 Ω 6 Ω
36 v


 1. 1 A

 2. 2 A

 3. 3 A
 4. 4 A


 5. 5 A


2. Bir bobinin direnci 8 , endüktansı 19,1 mH olarak veriliyor. Frekansı 50 Hz ve 100 V’luk alternatif gerilim uygulanıyor. Aşağıdakilerden hangisi bobinin empedansı ve şebekeden çektiği akımdır?

 1. 7,38 A; 27,1 

 2. 25 A ; 27,1 

 3. 10 A; 27,1 

 4. 10 A; 10 

 5. 10 A; 20 

3. 100 V’luk bir tesisatta 7,5 A akım çeken 600 W’lık monofaze bir makinenin güç katsayısı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 0,5

 2. 0,6
 3. 0,8


 4. 0,9

 5. 1,0


4. 120 V’la işleyen bir motor 2 A’lik akım çekiyor. Motorun içinde ısı meydana gelme hızı

9 cal/s ise, motorun verimi aşağıdakilerden hangisi kadardırJ (1 cal = 4,186 J)

 1. % 37,7

 2. % 15,7
 3. % 84,3


 4. % 62,3

 5. % 100


5. Aşağıdaki birimlerden hangileri doğru akım jeneratörlerinin parçasıdır?

  1. Kolektör

  2. Fırça

  3. Rotor

  4. Stator

  5. Endüvi

 1. I-II
 2. I-II-V


 3. II-III-IV

 4. I-II-III

 5. III-IV-V


6. 3(üç) fazlı bir asenkron motorun mil gücü 5000 W, cos Φ=0,82, verimi %80 ve hat gerilimi 380 V ise motorun şebekeden çektiği akım ne kadardır?

 1. 9,5 A

 2. 20 A

 3. 9,27 A

 4. 11,59 A

 5. 27,71 A7. Bir motorun gücü 1 HP olup, dış devreye gösterdiği direnç 46 ’dur. Bu motorun çektiği akım nedir?

 1. 2 A

 2. 3 A
 3. 4 A


 4. 16 A

 5. 92 A


8. Alternatif akım motoru hiç çalışmıyor ise aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?

 1. Motorun bağlı bulunduğu devrede bir şalterin açık kalması veya bir sigortanın atması

 2. Motora tatbik edilen voltaj çok küçüktür

 3. Yataklar rotoru kasmaktadır

 4. Motora verilmiş yük normal dereceden yüksektir

 5. Kolektör diliminde (lamellerden) kısa devre vardır


9. Bir bataryanın içinden, negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru 3 A’lik bir akım geçerken uçları arasındaki potansiyel farkı 8,5 V oluyor. Eğer zıt yönde 2 A’lik bir akım geçecek olursa potansiyel farkı 11 V oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bataryanın iç direncidir?

 1. 10,0 

 2. 5,00 

 3. 2,50 

 4. 1,25 
 5. 0,50 10. Bir akümülatörün verimi % 50 olup, bu akümülatör boşalırken 60 Ah enerji vermektedir. Bu akümülatör dolarken ne kadar enerji çekmektedir?

 1. 60 Ah

 2. 75 Ah

 3. 100 Ah
 4. 120 Ah


 5. 200 Ah


11. Aşağıdaki şekil hidrolik sistemde neyi ifade eder?
 1. Gate valf

 2. Kuler

 3. Flowmetre

 4. Relief valf

 5. Kısma valfı


12. Aşağıdaki şekil hidrolik sistemde neyi ifade eder?
 1. Termostat

 2. Drain tankı

 3. Flowmetre

 4. Termometre

 5. Presostat


13. Aşağıdaki şekil pnömatik sistemde neyi ifade eder? 1. Filtre

 2. Akümülatör

 3. Kısma valfı

 4. Kuler

 5. Motor


14. Aşağıdaki şekil pnömatik sistemde neyi ifade eder?
 1. Termometre

 2. Akümülatör

 3. Hiter

 4. Kuler

 5. Geyç


15. Aşağıdaki sembol pnömatik bir sistemde neyi ifade eder?

 1. Push button kumanda

 2. Pull button kumanda

 3. Solenoid kumanda

 4. Pilot kumanda

 5. Pedal kumanda16. Selenoit valfların büyük çoğunluğu aşağıdakilerden hangisi ile çalıştırılır?

 1. Bir yay

 2. Bir elektromagnet

 3. Bir servomotor

 4. Yerçekim kuvveti

 5. Soğutucu basıncı17. Hidrolik kreynlerin kullanılmadan önce ısıtılmasının nedeni nedir?

 1. Isıtmanın, sistemin yağ ile şarf edilmesini sağlamasıdır.

 2. Rilif valfin test edilmesine olanak sağlamasıdır.

 3. Hidrolik steynerin sadece ısıtma periyodunda çalışmasıdır.

 4. Sistemdeki fazla yağın dreyn edilmesine olanak sağlamasıdır.

 5. Hidrolik sıvının işletme sıcaklığına erişmesinin sağlanmasıdır.
  1. Kontrol sistemlerinde kombinasyon veya birleşme hangi şekillerde oluşturulur?

 1. Ölçü kayıt cihazları elektronik ve final kontrol elemanları pnömatik

 2. Kontroller pnömatik veya elektronik

 3. Kontroller pnömatik ve final kontrol elemanları elektronik

 4. Kontroller hidrolik ve final kontrol elemanları elektronik

 5. Kontroller pnömatik

19. Payrometrelerde termoelektrik emk oluşumu ne etkisi olarak bilinir?

 1. Peltier ve Thomson

 2. Sıcaklık

 3. Basınç

 4. Basınç değişimi

 5. Sıcaklık değişimi


20. Bir ısı eşanjöründeki sıcaklık ölçüm ve kontrolündeki amaç nedir?


 1. Giriş suyu sıcaklığını ölçmek

 2. Giriş basıncını kontrol etmek
 3. Buhar debisini gerekli şekilde düzenlemek

 4. Çıkış sıcaklığını ölçmek

 5. Giriş ve çıkış basınçlarını ölçmek

TERMODİNAMİK VE SOĞUTMA İKLİMLENDİRME


1. Aşağıda verilen sonuçlardan hangisi soğutma çevrimi tesir katsayısıdır?
 1. Yapılan iş / sıcak kaynaktan alınan enerji


 2. Yapılan iş / soğuk kaynağa verilen enerji

 3. Soğuk kaynağa verilen enerji / sıcak kaynaktan alınan iş

 4. Soğuk kaynaktan çekilen enerji / sıcak kaynağa verilen enerji

 5. Soğuk kaynaktan çekilen enerji / yapılan iş

2. İdeal bir dizel çevrimi için sıkıştırma oranı 16’dır. Sıkıştırma stroku başındaki basınç 0,1 MPa, sıcaklık ise 150C olarak bilinmektedir. Çevrim boyunca, akışkan olarak kullanılan havaya yapılan toplam ısı geçişi 1800 kJ/kg’dır. Sabit basınçtaki tersinir ısı geçişi sonundaki sıcaklığı bulunuz.

(k = 1,4 ; cp = 1,0035)


 1. 1211 K0

 2. 1375 K0

 3. 1837 K0

 4. 2171 K0

 5. 2667 K0

3. Bir saf maddenin doyma sıcaklık ve basıncında buhar halinde bulunmasına ne isim verilir? 1. Sıkıştırılmış sıvı

 2. Doymuş buhar

 3. Doymuş sıvı

 4. Kızgın buhar

 5. Süperkritik buhar

4. Bir saf maddenin kuruluk derecesi doymuş sıvı için aşağıdakilerden hangisidir? 1.  %100

 2. = %0

 3.  %100

 4. = %100

 5. Hiçbiri

5. Su buharının çeşitli özelliklerini bulmak için kullanılan Mollier diyagramının eksenlerinde aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vardır? 1. p – V

 2. T – S

 3. P – S

 4. H – V

 5. H – S

6. Aşağıda belirtilen güçlerden hangisi bir türbin sisteminde kullanılan güç tanımları arasında değildir? 1. Teorik güç

 2. Çevre gücü

 3. İç güç

 4. Efektif güç

 5. Basamak gücü

7. Pratikte kullanılan bir buhar kuvvet santralinde aşağıdaki öğelerden hangisi bulunmaz? 1. Yüksek basınç türbini / alçak basınç türbini / jeneratör

 2. Kondansör / kondansör pompası

 3. Besleme suyu ısıtıcısı / buster (yardımcı) pompa / buhar tutucu

 4. Kazan / kazan besleme pompası

 5. Rejeneratör / reküperatör


8. Bir ideal gaz, sıcaklığı sabit tutularak ilk hacminin yarısına kadar sıkıştırılıyor. Bu sırada eğer gazdan 1000 J'luk bir enerji açığa çıkıyorsa, sıkışma süresince gazın iç enerjisindeki değişim aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

 1. + 1000 J

 2. + 500 J

 3. – 1000 J

 4. - 500 J
 5. 0 J

9. İdeal bir Brighton hava soğutma çevriminde hava kompresöre 0,1 Mpa basınç ve –200C sıcaklıkta giriyor, 0,5 Mpa basınçta çıkıyor. Hava, türbin görevi gören ekspandere (genişleticiye) 150C sıcaklıkta giriyor. Hava için cp = 1,0035, k = 1,4 olarak alındığında, türbin çıkışındaki sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir? 1. 375,3 K

 2. 285,1 K

 3. 461,7 K

 4. 218,5 K

 5. 181,9 K

10. İdeal bir Brighton hava soğutma çevriminde hava kompresöre 0,1 Mpa basınç ve –200C sıcaklıkta giriyor, 0,5 Mpa basınçta çıkıyor. Hava, türbin görevi gören ekspandere (genişleticiye) 150C sıcaklıkta giriyor. Hava için cp = 1,0035, k = 1,4 olarak alındığında, hava soğutma çevrimi ile ısıtılan ortama verilen ısı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 157,3 kJ/kg

 2. 113,4 kJ/kg

 3. 135,4 kJ/kg

 4. 81,70 kJ/kg

 5. 68,30 kJ/kg


11. Aşağıdaki soğutucu akışkanlardan hangisi havayla belirli oranlarda karışım halinde olduğunda yüksek sıcaklıklarda tutuşabilir ve patlayıcı özelliğe sahip olur?

 1. R-12

 2. R-22

 3. R-717

 4. R-502

 5. R-504


12. Adyabatik katsayı “k” değerine göre, soğutucu gazlar için en iyi soğutma, aşağıdaki durumlardan hangisinde elde edilir?

 1. k = 1

 2. k = 1,2

 3. k = 1,14

 4. k = 1,15

 5. k = 1,17


13. Bir soğutma tesisinin kondansöründe 100 000 kcal/h’lik bir yoğuşum ısısı meydana gelmektedir. Kompresörün endike gücü 20 000 kcal/h olduğuna göre, soğutma yükü ne kadardır?

 1. 70 000 kcal/h

 2. 50 000 kcal/h
 3. 80 000 kcal/h


 4. 85 000 kcal/h

 5. 90 000 kcal/h


14. Soğutma çevriminde kullanılan serbest genişleme kabı veya soğutucu kap aşağıdaki çevrimlerden hangisinde kullanılır?
 1. Çift kademeli


 2. Tek kademeli

 3. Absorpsiyonlu

 4. Amonyaklı

 5. Adyabatik sıkıştırmalı

15. Yiyecek ve içeceklere zarar gelmemesi için hangi soğutucu gazla çalışan tesis tercih edilmelidir?

 1. Amonyakla çalışan tesis

 2. Metil kloridle çalışan tesis

 3. Metil bromür ile çalışan tesis

 4. Freon gazları ile çalışan tesis

 5. Kükürt dioksitle çalışan tesis


16. Küçük soğutma tesislerinde, nem tutucusunun sisteme bağlanış şekli aşağıdakilerin hangisidir?

 1. Seri bağlanır

 2. T şeklinde bağlanır
 3. Paralel bağlanır


 4. Hiç bağlanmaz

 5. Hem seri hem paralel bağlanır


17. Eğer kompresör kısa fasılalarla durup çalışıyor ise bunun olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Alçak-yüksek basınç otomatiği kesmiştir

 2. Voltaj düşüktür

 3. Emiş-çıkış basınçları yüksektir

 4. Kompresör valfları kaçırıyordur

 5. Evaporatör kanatları pislik veya kar doludur


18. Emiş basıncı ve kızgınlık sık sık değişiyorsa, aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

 1. Soğutucu içinde su (nem) vardır ve genleşme valf iğnesinde donma yapmaktadır

 2. Evaporatörde soğutma yükü dağılışı düzgün değildir

 3. Soğutucunun yoğuşma sıcaklığı düşüktür

 4. Genleşme valfı çok düşük seçilmiştir

 5. Genleşme valfı ile kuyruk yeri arasındaki mesafe çok kısadır


19. Zorlamalı havalandırmanın yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Besleme havasının giriş ve kullanılmış havanın çıkış ağızları tavana yakın ve karşılıklı olmalı

 2. Besleme havasının tavandan veya tavana yakın verilmesi, kullanılmış havanın tabana yakın bir ağızdan çıkması

 3. Besleme havası ve kullanılmış hava ağızlarının tavana yakın bir yerde yan yana veya üst üste bulunması

 4. Hava kanallarının köşeli, keskin virajlı olması

 5. Hava kanal çaplarının büyüyerek gitmesi


20. Alçak basınçlı buharla ısıtılan bir sistemde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

 1. Sirkülasyon pompası vardır

 2. Gidiş-dönüş emniyet boruları bulunur

 3. Güvenlik valfı vardır

 4. Genişleme deposu vardır

 5. Yoğuşum boruları yoktur

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ


1. The removal of contaminating impurities from lubricating oil will ......................

 1. Increase engine wear

 2. Decrease engine wear

 3. Increase possible breakdowns

 4. Decrease possible breakdowns

 5. B and D


2. Cut out system on the aux boiler operates ................................

A) Low level alarm


 1. Low low level alarm


C) High level alarm

D) High pressure alarm

E) Low pressure alarm
3. ---------------is the cause of burned exhaust valves


 1. Overloaded cylinder

 2. Poor combustion

 3. Distortion and faulty reseating maintenance
 4. Any above


 5. A and B


4. When a cargo hose joint or coupling starts to leak badly the attempt you should do is to...

 1. Reduce pumping pressure and wrag leak securely

 2. Shut down transfer and make repairs

 3. Soak spill with sawdust and reduce pumping pressure

 4. Wash deck immediately and close tank tops

 5. Carry on transfer


5. Water in the lube oil system may be detected by: I. sounding lube oil tanks with water sensitive paste; II. observing the purifier discharge.

  1. I

  2. II
  3. I and II


  4. Neither I nor II

  5. None of above


6. Electrohydraulic steering units are protected from pounding forces (rudder shock) by:
 1. Buffer springs


 2. Follow up mechanism

 3. Relief valves

 4. Relieving gear

 5. Steering pumps


7. Blue smoke coming from the diesel exhaust would indicate:

 1. Excessive fuel consumption/unburned fuel

 2. Burning of lube oil due to possible blow-by

 3. Lean fuel/air mixture, too much air

 4. Insufficient amount of fuel consumption

 5. None of the above


8. The valve which is always partially open when the evaporator is in operation is the:

 1. Vapor valve

 2. Continuous blowdown valve

 3. Bottom blowdown valve

 4. Surface blowdown valve

 5. Fresh water valve9. Studs and nuts intended for use in main steam line flanges and fittings are marked with an “H” or a “T” to show they are:

A) Heat resistant


B) Hard finished

C) Half threaded

D) Corrosion resistant

E) Fire proof10. The rotating part of a micrometer is the:

 1. Anvil

 2. Barrel

 3. Frame

 4. Thimble

 5. Cover


11. An advantage of aluminum pistons compared to cast iron pistons is:

 1. Greater high temperature strength

 2. Greater weight per cubic meter

 3. Increased resistance to wear
 4. Low temperature strength
 5. Better heat conductivity


12. Trunk type diesel engine pistons are most effectively cooled when heat is:

 1. Radiated through the engine block

 2. Mixed with lubrication oil

 3. Conducted through the piston crown

 4. Transferred to escaping exhaust gases
 5. Transferred to water cooled cylinder walls


13. Cavitation, the forming and bursting of vapor filled cavities or bubbles will result in ..................................

 1. A loss of thrust

 2. Erosion of the blade surface

 3. Vibrations in the afterbody of the ship

 4. Noise

 5. All above


14. When the oil in the seperator is decreasing, which place cannot be leaking?

 1. Lower bearing casing

 2. Drum shaft

 3. Wormgear shaft bearing hosing

 4. Middle ball bearing casing

 5. The o-ring at shock water entrance to seperator into shockwater


15. -------------should be regarded as a special attention after installing a new hydraulic pump.

A) The relief filters should be readjusted


B) The filters and strainers should be checked frequently


C) System pressures should be readjusted

D) The fluid should be drained and renewedE) All above
16. All details of fuel bunkering, ballast handling, tank cleaning or slop disposal must be entered in the ...............................................

 1. Rough log

 2. Engine room log
 3. Oil record book


 4. Smooth log

 5. A and B


17. It shall be the responsibility of the ------------------- to prepare the boilers for inspection.
 1. Chief Engineer


 2. 2nd Engineer

 3. Boatswain

 4. 2nd officer

 5. Any above organization


18. Performance of a turbocharged engine can be improved by:
  1. Decreasing valve over lap

  2. Preheating
  3. Aftercooling intake air

  4. Preheating light fuels
  5. Heating intake air


19. When maneuvering, you discover heavy smoke coming from the turbocharger casing. You should:

 1. Check the air filter for dirt

 2. Check for an exhaust leak

 3. Check the cooling water temperature
 4. Notify the bridge and ask to shut the engine down

 5. Check fuel oil consumption


20. A device which will function to bring an engine to a full stop in order to protect it from damage due to excessively high speed is known as a/an:

 1. Torque limiter
 2. Overspeed trip

 3. Overspeed governor

 4. Load limit governor

 5. Any of above

Test Bitti


Yüklə 181,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə