Durdurmaya neden noksan hususlarYüklə 64,43 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü64,43 Kb.
#30966DURDURMAYA NEDEN NOKSAN HUSUSLAR

KAZI

Kohezyonsuz zeminlerde kazı yüzeylerinde iksa yapılmamıştır.

Derin kazı işlerinde, kazı yüzeyine yeteri kadar şev verilmemiştir.

Kazı alanı kenarına yüksekten düşmeyi önleyici yeterli yükseklikte bariyerler yerleştirilmemiştir.

Kazıdan çıkan toprağın kaymasını önlemek üzere yeterli uzaklığa dökülmesi sağlanmamıştır.

İSKELE


İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri yoktur.

İskele dikmeleri binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel vermeyecek şekilde düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanmamıştır.

İskele sağlam zemine oturtulmamıştır ve dikme altları birbirine bağlanmamıştır.

Boru veya madeni iskele statik elektriğe karşı topraklanmamıştır.

İskelenin uygun yükseklikte yerleştirilmiş, en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana ve ara korkulukları ile iskelede çalışanların kullandıkları alet ve malzemelerin aşağı düşmesini önlemek üzere iskele döşemesinin etekliği yoktur.

İskele platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluklar bulunmaktadır.

Asılı erişim donanımı(Asma iskele) üzerinde çalışan her bir çalışan sayısı kadar düşey yaşam hattı oluşturulmamıştır/çalışma halatı dışında düşey yaşam hattı ve halat tutucu kullanılmamaktadır.

Asılı erişim donanımının taşıyacağı maksimum yükü belirten ikaz levhası iskele üzerine asılmamıştır.

Seyyar iskelelerin hareket etmesini önleyecek tedbirler alınmamıştır.

İNŞAAT


Kalıp çalışması devam eden inşaatta 9.10 metreden sonra güvenlik ağı kurulmamıştır.

Tabliye kenarları, merdiven kova ve asansör boşlukları ile şaft. vb. tesisat boşluklarından aşağı düşmeleri önlemek üzere yeterli yükseklikte korkuluklar teçhiz edilmemiştir. Betonarme platformlarının tabliye kenarlarına korkuluk yapılmamıştır.

Çatı işlerinde yürütülen çalışmalarda düşmeyi önleyici tedbirler alınmamıştır.

Toplu koruma önlemlerinin alınamadığı yerlerde kullanılmak üzere çalışanlara emniyet kemeri verilmemiş, çalışanların emniyet kemerini kullanabilecekleri uygun ortam tesis edilmemiştir.

Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılmamıştır.

İşçilerin yapı alanına giriş ve çıkış mahalleri yüksekten düşebilecek parçaların zarar verme ihtimalini önlemek için koruyucu bir sundurma ile kapatılmamıştır.

Yapı alanının etrafı perdelerle çevrilmemiştir.

El merdivenleri inşaatın boşluk tarafında kullanılmaktadır.

Yapı işyerinde malzeme çekmek amacıyla kullanılan asansörün yükleme-boşaltma mahallinin etrafı bariyerlerle çevrilmemiştir.

Sökülmüş kalıp tahtalarında bulunan çivi vb. sivri uçlu malzemelerin tehlikesiz hale getirilmediği görülmüştür.

İnşaat işyerindeki moloz ve kullanılmış malzeme artıkları aşağıya gelişigüzel atılmaktadır.

SOSYAL TESİSLER


Suni ışığın yeterli olmadığı merdiven hollerinde ve acil çıkış yollarında aydınlatma sistemi ve işaretleme yapılmamıştır.

Yapı işyerinde çalışanların barınması için çadır(yanıcı ve kolay tutuşan malzemeden barınak) tesis edilmiştir.

Barınma yerlerinde yangın riski oluşturacak ısıtma sistemleri kullanılmaktadır.

İnşaat alanında/barakalarda yeterli sayıda/yangınla mücadele araç ve gereci yoktur.

EKİPMAVE ELEKTRİK


Kaldırma araçlarının kancalarında emniyet mandalı bulunmamaktadır.

Kaldırma araçları ile malzemeyi alacak ve yerleştirecek çalışanlar arasında uygun iletişim sağlanamamaktadır.

Elektrikli el aletlerinin topraklama sistemi ile uyumlu priz sistemleri kullanılmamaktadır.

Yapı alanında/barınma yerinde kullanılan elektrik kabloları ve teçhizatlarının dış etkenlerden korunması sağlanmamıştır. Elektrik kabloları yıpranmış vaziyettedir.

Yapı alanı/barınma yeri içerisindeki elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.

İnşaat işyerinde çalışma mahallerinin yakınlarından geçen AG, YG hatlarına çalışanların doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riski önlenmemiştir.

BELGELER

Risk değerlendirmesi hazırlanmamıştır. Yönetmeliğine uygun hazırlanmamıştır.

İşyerinde kullanılan iskelelerin yetkili teknik eleman tarafından kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmemiştir.

İnşaatta betonarme kalıp sistemlerinin üzerine binecek yüke ve gerilime dayanacak nitelikte olduğu / üzerine binecek yüke ve gerilime dayanacak şekilde planlandığı ve kurulduğu / beton dökümünden önce gerekli kontrollerin yapıldığına dair belgeler bulunmamaktadır.

Yapı alanında kullanılan iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılmamıştır.

İnşaat alanında bulunan kaldırma araçlarının(gırgır vinç/ kule vinç/ mobil vinç/yük asansörü) periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.

İnşaat alanında bulunan kaldırma araçlarının(gırgır vinç/ kule vinç/ mobil vinç/yük asansörü) /barınma yeri olarak kullanılan konteynerin gövde güvenlik topraklaması yapılıp uygunluğuna dair belge ibraz edilmemiştir.

Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine ve teçhizatın kullanmaya elverişli olduklarını belirten belge düzenlenmemiştir.

Sağlık güvenlik planı hazırlanmamıştır. Koordinatör atama yazısı yoktur.


ÇOK ÖNEMLİ
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 26. MADDE, 8. FIKRA’ da işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
DURDURULAN İŞYERİNDE İŞİN AÇILMASI EN AZ 10-15 GÜN BİR SÜRE ALACAĞI UNUTULMAMALIDIR. AYRICA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASI İÇİN MÜHÜRLERİN GEÇİCİ SÖKÜLMESİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAKTIR. MÜHÜRLERİN SÖKÜLMESİNDEN SONRA SADECE BELİRLİ SAYIDA İŞÇİ İLE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİN ALINMASI İÇİN ÇALIŞILACAK VE ÖNLEMLER ALINDIĞINI RESİMLEYİP BELGELEYEREK ÇALIŞMA VE İŞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AÇMA BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.
BU SÜREÇTE İŞYERİNİN HİÇ BİR ŞEKİLDE İNŞAATTA BETON ATIMI, DUVAR ÖRME GİBİ İŞLER YAPILMASI DURUMUNDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPILMAK ZORUNDA KALINMAMASI İÇİN, MÜHÜRLENEN İŞYERİNDE ÇALIŞMA YAPILMAYACAKTIR.
ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE OLAN ALT İŞVEREN TEFTİŞLERİ YAPILACAKTIR. UZMAN VE ŞANTİYE ŞEFİ, YAPI DENETİM İÇİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. (Uzman sertifikasını askıya alma, yapı denetim ve şantiye şefi için Çevre ve Şehirciliğe bildirim)

NOKSAN HUSUSLAR VE MEVZUAT MADDELERİ: 1. Tabliye kenarları, merdiven kova ve asansör boşlukları ile şaft. vb. tesisat boşluklarından aşağı düşmeleri önlemek üzere yeterli yükseklikte korkuluklar teçhiz edilmemiştir. Betonarme platformlarının tabliye kenarlarına korkuluk yapılmamıştır.

Yapı alanı içerisinde bulunan ve çalışanlar için risk oluşturabilecek asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarla, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere vb. boşluklardan çalışanların ya da malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınacaktır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.4) 1. Kalıp çalışması devam eden inşaatta 9-10 metreden sonra güvenlik ağı kurulmamıştır.

/ güvenlik ağları; malzeme özellikleri, bağlantı ve kurulum şartları bakımından yapılan işe ve standartlara uygun değildir.

Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.

Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.2/ç)

Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 30 - Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde: 5/2-a Ek IV A.3) 1. İşçilerin yapı alanına giriş ve çıkış mahalleri yüksekten düşebilecek parçaların zarar verme ihtimalini önlemek için koruyucu bir sundurma ile kapatılmamıştır.

Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.10) 1. İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri yoktur.

İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri kullanılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.34)


 1. İskele dikmeleri binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel vermeyecek şekilde düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanmamıştır./İskele binaya yeterli sıklıkta ankraj noktaları ile bağlanmamıştır./İskele binaya zayıf bağ telleri ile ankrajlanmıştır.

İskelelerin; a) Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması, b) İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi, c) Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması, e) İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi hususlarına uygun olması sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.20) 1. İskele sağlam zemine oturtulmamıştır ve dikme altları birbirine bağlanmamıştır.

Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Sağlam olmayan ve uygunsuz malzemeler destek parçaları olarak kullanılmaz, iskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.33) 1. İşyerinde kullanılan iskelelerin yetkili teknik eleman tarafından kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmemiştir.

İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır; a) Kullanılmaya başlamadan önce, b) Haftada en az bir kez, c) Üzerinde değişiklik yapıldığında, ç) Belli bir süre kullanılmadığında, d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.25) 1. İskelenin uygun yükseklikte yerleştirilmiş, en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana ve ara korkulukları ile iskelede çalışanların kullandıkları alet ve malzemelerin aşağı düşmesini önlemek üzere iskele döşemesinin etekliği yoktur.

İskelelerdeki korkuluk sistemlerinin bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

Korkuluklarda; a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk, b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası, c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk bulunması sağlanır.(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.22) 1. İskele platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluklar bulunmaktadır.

İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenir. Platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmaması sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.21) 1. İnşaatta betonarme kalıp sistemlerinin üzerine binecek yüke ve gerilime dayanacak nitelikte olduğu / üzerine binecek yüke ve gerilime dayanacak şekilde planlandığı ve kurulduğu / beton dökümünden önce gerekli kontrollerin yapıldığına dair belgeler bulunmamaktadır.

Kalıp panolarının, geçici destek ve payandaların üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B- Bölüm II-83) 1. Asılı erişim donanımı(Asma iskele) üzerinde çalışan her bir çalışan sayısı kadar düşey yaşam hattı oluşturulmamıştır/çalışma halatı dışında düşey yaşam hattı ve halat tutucu kullanılmamaktadır.

İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. Çalışanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımı sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.43) 1. Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine ve teçhizatın kullanmaya elverişli olduklarını belirten belge düzenlenmemiştir.

İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.38) 1. Asılı erişim donanımının taşıyacağı maksimum yükü belirten ikaz levhası iskele üzerine asılmamıştır.

İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla yükleme yapılmaz.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.40) 1. Yapı alanı/barınma yeri içerisindeki elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.

Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek-4 A.16)


 1. Çatı işlerinde yürütülen çalışmalarda düşmeyi önleyici tedbirler alınmamıştır.

Çatılarda yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koruma sistemleri, çatı merdivenleri, güvenlik ağları, çalışma platformları, korkuluklu iskeleler, kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu tedbirler alınır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.79)


 1. Toplu koruma önlemlerinin alınamadığı yerlerde yüksekten düşmeyi önlemek için çalışanların tam vücut emniyet kemerlerini takabilecekleri yaşam hatları ve ankraj noktaları oluşturulmamıştır.

Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.2/d)


 1. Yapı işyerinde malzeme çekmek amacıyla kullanılan asansörün yükleme-boşaltma mahallinin etrafı bariyerlerle çevrilmemiştir.

Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır. Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 –İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 6/2, Ek II 3-1.3)


 1. İnşaat alanında bulunan kaldırma araçlarının(gırgır vinç/ kule vinç/ mobil vinç/yük asansörü) periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.

İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 7/1-a) 1. İnşaat alanında bulunan kaldırma araçlarının(gırgır vinç/ kule vinç/ mobil vinç/yük asansörü) /barınma yeri olarak kullanılan konteynerin gövde güvenlik topraklaması yapılıp uygunluğuna dair belge ibraz edilmemiştir.

Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a, Ek IV A.22) 1. Yapı alanında/barınma yerinde kullanılan elektrik kabloları ve teçhizatlarının dış etkenlerden korunması sağlanmamıştır. Elektrik kabloları yıpranmış vaziyettedir.

Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış etkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek-4 A.19)


 1. Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten koruyacak şekilde yapılmamıştır. Bu husus 1. Madde ile birleştirilerek yazılırsa iyi olur

Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.7) 1. Gün ışığının yeterli olmadığı merdiven hollerinde ve acil çıkış yollarında aydınlatma sistemi ve işaretleme yapılmamıştır.

Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır, çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılır. Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu çalışmalarda veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanır, gerekli hallerde darbeye karşı korumalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.40/a) 1. Meskun mahal içerisinde bulunan kazı alanı kenarına yüksekten düşmeyi önleyici yeterli yükseklikte bariyerler yerleştirilmemiştir. / Meskûn mahal dışında bulunan kazı kenarlarına uyarı şeritleri çekilerek ikaz levhaları asılmamıştır.

Meskûn mahallerde, yapı alanının çevresi yeterli yükseklik ve sağlamlıkta uygun malzemeden yapılmış perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemeler yapılır, bunlar yapının bitimine kadar bu şekilde korunur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.62/c) 1. El merdivenleri inşaatın boşluk tarafında kullanılmaktadır.

El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, iş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmesi kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. Bu husus teftiş anında söylenerek düzelttirilebilir

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 6/2 Ek II 4.1.2) 1. Seyyar iskelelerin hareket etmesini önleyecek tedbirler alınmamıştır.

Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez. İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV B.36) 1. Yapı işyerinde çalışanların barınması için çadır(yanıcı ve kolay tutuşan malzemeden barınak) tesis edilmiştir.

Dinlenme, barınma ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.61)


 1. Barınma yerlerinde yangın riski oluşturacak ısıtma sistemleri kullanılmaktadır.

Barınma yerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, elektrik tesisatları ile aydınlatmalar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yeterli ve uygun araçlar sağlanır, yangına neden olmayacak şekilde tesis edilip, kullanıma alınır. Isıtma sistemlerinde yangın riski oluşturacak mangal, maltız ve benzeri açık ateş kullanılmaz.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.62)

 1. Barınma yerlerinde yeterli sayıda/yangınla mücadele araç ve gereci yoktur.

Yapı alanının özelliklerine, çalışan barakalarının ve diğer tesislerin boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci bulundurulur.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek IV A.32)


 1. İnşaat işyerinde çalışma mahallerinin yakınlarından geçen AG, YG hatlarına işçilerin doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riski önlenmemiştir.

Enerji dağıtım tesisleri, yangın veya patlama riski oluşturmayacak şekilde tasarlanarak kurulur ve işletilir. Kişilerin, doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riskine karşı korunması sağlanır.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde:5/2-a Ek-IV-A/13)
30.Yapı alanında kullanılan iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılmamıştır.

Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz.(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30 – Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2-a Ek-4 B Bölün II 19)

Yüklə 64,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə