Ankara Üniversitesi RektörlüğüYüklə 60,97 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü60,97 Kb.
#97699

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

V2.06.12.2012

MADDE 1 - İŞİN KONUSU: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 186 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 koruma ve güvenlik şefi, ile 187 kişilik Silahsız Koruma ve Güvenlik Hizmeti satın alınacaktır. İstihdam edilecek personeller aşağıda listelenen birimlerde görevlendirilecektir.Merkez (Tandoğan) Kampusu (Rektörlük Binası, İdari Bina, Ek Hizmet Binası, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Olimpik Yüzme Havuzu, Merkezi Birimler, inşaat çalışmaları devam eden binalar ile 2013 yılında Kampus içerisine taşınacak birimler ),

Cebeci Kampusu ( Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Milli Piyango Öğrencievi, Cebeci Öğrenci Spor Salonu, Bankacılık Bölümü ve Merkezi Birimler),

Dışkapı Kampusu (Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesinin Bazı Bölümleri, Yıldırım Beyazıt Kız Öğrencievi, Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrencievi ile Merkezi Birimler),

Gölbaşı Kampusu (Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Su Yönetimi Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Merkezi Birimler ile inşaat çalışmaları devam eden binalar ve 2013 yılında Kampus içerisine taşınacak birimler),

Gümüşdere Yerleşkesi (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Başkent Meslek Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Enformatik Bölümü),

Keçiören Yerleşkesi (Mühendislik Fakültesinin Bazı Bölümleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, GAMA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Keçiören Öğrencievi, idari bina ve Merkezi Birimler),

Haymana Yerleşkesi (Haymana Meslek Yüksekokulu, yurt binaları),

Beypazarı Yerleşkesi (Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Fahriye Özaka Kız Öğrencievi),

Diş Hekimliği Fakültesi,

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

İlahiyat Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Kök Hücre Enstitüsü,

Kalecik Meslek Yüksekokulu,

Elmadağ Meslek Yüksekokulu,

Nallıhan Meslek Yüksekokulu,

Ziraat Fakültesi Haymana Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği,

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği, (Kazan)

Kültür ve Sanat Evi,

Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası, Cebeci Hastanesi Kampusu, Cumhuriyet Kız Öğrencievi, İbn-i Sina Hastanesi, Acil Servis, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, inşaatı devam eden binalar) ve yerleşke içlerinde,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Vehbi Koç Öğrencievi,

Manavgat Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezinde (Çolaklı/Antalya);

Yerleşkeler içerisinde bulunan tüm bina ve araçların korunması ve güvenliğinin sağlanması yoluyla genel huzur, sükun ve güveni sağlamaya ve sürdürmeye ilişkin özel güvenlik hizmetinin ve bu hizmete ilişkin görev ve yükümlülüklerin, hizmetin satın alınacağı, İçişleri Bakanlığı’ndan faaliyet izinli Yüklenici özel güvenlik şirketi tarafından gerek 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerek aşağıdaki şartname hükümleri kapsamında ve “Kurumun talep ve istekleri doğrultusunda” sağlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve yürütülmesi işidir.


MADDE 2 – TANIMLAR: Teknik şartname metni içerisinde yer alan,
2.1. Kurum: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü,

2.2. Yüklenici: Koruma ve Güvenlik hizmetini sağlamak amacıyla, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik esaslarına göre yetki almış ve belgesi bulunan özel güvenlik şirketini,

2.3. Kanun: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’u,

2.4. Yönetmelik: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği

2.5. İdare: Ankara Üniversitesi Yöneticilerini

2.6. Mensup: Ankara Üniversitesi akademik ve idari personelini, sözleşmeli personelini, geçici işçilerini ve öğrencilerini ifade etmektedir.


MADDE 3 – YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN SAĞLANACAK VE YÜRÜTÜLECEK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN KAPSAMI:
3.1. Kurum tarafından belirlenen talimatlara göre giriş – çıkış, yerleşkeler içinde dolaşımlara ilişkin danışma, kabul, kayıt, kontrol, refakat (idarece gerekli görüldüğü takdirde), yönlendirme hizmetlerinin verilmesi ve bunlarla ilgili gerekli kontrollerin yapılmasının kolaylaştırılması amacıyla gerekli kayıtların tutulması ve 24 saat kesintisiz bu hizmetin verilmesi,

3.2. Kuruma bağlı yerleşkeler içinde her ne amaçla bulunursa bulunsun ( ziyaretçi, öğrenci, personel ) şahısların huzur ve emniyetini sağlayacak tedbirleri Yasa kapsamında alınması,

3.3. Ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak Kuruma girişe müsaade edilmemesi ( Görevli olarak gelen genel kolluk kuvveti mensupları hariç), silahların yazılı kayıtlarla teslim ve emanete alınması, muhafaza ve iade işlemlerinin yapılması; ruhsatsız olduğu tespit edilen silahlar için genel kolluk kuvvetine bilgi verilmesi,

3.4. Şüphe arz eden koli, paket, çanta v.s. gereçlerin çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alınarak, genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi,

3.5. Mesai saati bitiminde, binalarda bulunan bütün çalışma odaları, amfi ve dersliklerin kontrol edilerek iç güvenliğin sağlanması, gereksiz yanan lambaların söndürülmesi, muslukların kapatılması, açık bırakılmış/unutulmuş çalışma odaları için, gerekli tedbirler alınarak durumun tutanakla Kuruma bildirilmesi, açık pencerelerin kapatılması ve binaların tamamen boşaltılmış olduğundan emin olunması,

3.6. Binaların ve yerleşkelerin çevresinin kontrolünün yapılması, izinsiz girişlerin engellenmesi,

3.7. Güvenlik nöbet noktalarına, iş ile ilgisi olmayan şahısların girmesinin engellenmesi ve bu şahıslara ait çanta, kitap, anahtar, paket, zarf v.b. malzemelerin emanete alınmaması,

3.8. Mesai saatleri dışında, çalışma izni bulunmayan ve varsa çalışma izni için ( sözlü verildiği söylenen izinler için) teyit alınamayan personelin/öğrencilerin binaların içine girmelerine ve odaları kullanmalarına engel olunması, çalışma iznini yazılı belgeleyen personelin/öğrencinin bilgilerini ve giriş – çıkış saatlerinin kayıt altına alınmak suretiyle şahsın, tutulan kayıt altına imza atmasının sağlanması,

3.9. Kuruma ve mensuplarına yönelik her türlü sabotaj, hırsızlık, gasp, saldırı, tehdit ve tehlikelere yerleşkeler içerisinde engel olunması, bu olaylara yönelik yönetimce verilen talimatlar doğrultusunda detektör ile üst araması yapılması, gerekli tedbirlerin alınması, şüpheli durumlarda genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi,

3.10. Yerleşkelere dışarıdan getirilen veya yerleşkelerin dışına çıkartılmak istenen eşya/demirbaş hakkında Kuruma bilgi verilmesi, ilgili birimden teyit alınması, çıkartılan eşya/demirbaş ve çıkaranlarla ilgili tüm bilgilerin (araç plakası, şahısların kimliği, hangi birimden/ kimden teslim alındığı v.b.) kayıt altına alınması,

3.11. Nokta ve devriye hizmetlerinin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi, maddi ve manevi oluşabilecek zararlara karşı Kuruma bilgi verilmesi,

3.12. İdarece belirlenen saatlerde, yerleşkelerin ana kapılarını/bina kapılarını kapatılması ve belirlenen saatten sonra izinsiz girişlerin engellenmesi,

3.13. Kuruma ait bina ve malzemelere zarar verilmesinin engellenmesi,

3.14. Görev yerlerinde, Kurum tarafından belirlenen nöbet özel talimatlarına uyulması,(5188 Sayılı Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında)

3.15. Yerleşkelerin içine özel izin olmadan (ki ilgiliden teyit alınacaktır) pazarlamacı, satıcı v.s. girişinin engellenmesi,

3.16. Buluntu eşyanın Kuruma tesliminin sağlanması (teslim alma ve teslim etme tutanakla belgelendirilecektir.)

3.17. Görev alanı içerisinde huzuru, güveni ve asayişi bozucu hareketlere engel olunması, bu tip davranışlarda bulunan şahısları gerekirse yerleşkelerin sınırları dışına çıkartılması ve/veya ilgili kolluk kuvvetlerine olay intikal ettirilinceye kadar gözetim altında bulundurularak, konu hakkında Kuruma yazılı bildirimde bulunulması,

3.18.Afet durumlarında, ekipmanların yeterli ölçüde bulunması halinde, kendi can güvenliğini öncelikle sağlamak üzere, ilk müdahalede bulunarak, nöbet mahallinde gösterilen acil müdahale telefonlarının aranması ve bilgi verilmesi,

3.19. Koruma – güvenlik, gözetim, kontrol ve denetim konularında Kuruma yazılı bilgi aktarılması,

3.20. Görev alanı dahilinde işlenmiş ya da işlenmekte olan suçların Kuruma (tutanak ile) ve genel kolluk kuvvetlerine bildiriminin yapılarak, genel kolluk kuvveti gelene kadar gerekli güvenlik tedbirlerinin Yasa kapsamında alınması,

3.21. Kuruma gelmiş dahi olsa, herhangi bir evrak, paket, koli v.b. malzemeyi teslim alınmaması, teslim edilmesi gereken birime yönlendirme yapılması, şüphe arz eden paket v.b. malzeme hakkında Kuruma bilgi verilmesi,

3.22. Kurumla iş akdi olan diğer firmaların, ( yemek, inşaat, temizlik v.b. ) Kuruma ait herhangi bir demirbaş eşyaya, binaya ve yerleşkeye zarar vermemesinin sağlanması, bu firmaların çalışanlarının genel huzur, güven, disiplin ve asayişi bozacak şekilde davranmalarına engel olunması; aksi davranışların Kuruma yazılı şekilde rapor edilmesi,

3.23. Yerleşkelerde bulunan binalara ziyaret amaçlı gelen şahıslar için, bu binalarda görevli özel güvenlik şirketi personeli tarafından, ilgili şahıs/birim aranarak teyit alınması ve ziyaretçinin, idarece verilen talimatlar doğrultusunda ilgili şahısla/birimle görüşmesinin sağlanması (gerekli kimlik tespitleri yapılarak ve ziyaretçi kartı verilerek),

3.24.İdarece yerleşke içinde park yapılması uygun görülmeyen alanlara ve trafiği aksatacak şekilde araç park edilmesinin engellenmesi,

3.25.Personelin, ziyaretçilerin ve öğrencilerin konulan kurallara uymalarının temin edilmesi,

3.26. Kurumun talebi doğrultusunda mensup ve ziyaretçilerin, Kanun ile verilen yetki dahilinde detektör ile üst aramalarını yapılarak gözetim altında bulundurulması,

3.27. Yerleşkelere özel aracı ile gelen ziyaretçilerin, kimlik karşılığında ziyaretçi araç giriş kartı verilerek, uygun görülen park yerine yönlendirilmesinin sağlanması,

3.28. Öğrenci araçlarının yerleşkelere girişlerine Kurum tarafından verilen talimatlara göre müsaade edilmesi,

3.29. Yerleşke duvarlarının ve demir parmaklıklarının (tel örgüler dahil) düzenli olarak her gün kontrollerinin yapılması, (varsa) hasar tespiti yapılması ve ilgili amirine yazılı şekilde rapor edilmesi,

3.30. Yerleşke içine, duvarlara ve binaların herhangi bir yerine, İdarece verilmiş izin olmadan, afiş, pankart, fotoğraf v.s. yapıştırılması ve yazılar yazılmasına engel olunması,

3.31. İdare tarafından davet edilmeyen medya mensuplarının yerleşkelere alınmaması,

3.32. Sayılan görevler, haftanın 7 günü, 24 saat (resmi ve dini bayramlar dahil) aksatılmadan ( 4857 sayılı İş Kanuna göre) yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla, İdarece istenen şekilde sürdürülecektir.

3.33. Yüklenici Firma; Hizmet ve görevlerin yürütülmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen kayıtların düzenli olarak tutulmasını, Kurumun denetim ve onaylarına tabi tutulmasını, muhafazasını ve işlemi bitmiş olanların Kuruma teslim edilmesini sağlamakla yükümlü olacaktır:

a) Vardiya Hizmet Defteri,

b) Ziyaretçi Kayıt Defteri,

c) Mesai dışında Çalışmaya Kalan/Çalışmaya Gelen Personel Kayıt Defteri,

d) Ziyaretçi Silah Teslim-Tesellüm Makbuzu,

e) Çalışma Saatleri Dışında ve Tatil Günlerinde Otopark Bölgesinde Kalan Araçlar Günlük Tespit Formu

f) Hizmet ve görevler veya duyulacak ihtiyaçlar gereği Kurum tarafından ileride gerekli görülebilecek diğer kayıtlar. Bu defterler ve bilgiler Kurum bünyesinde kalacaktır. Hiçbir şekilde Yüklenici firma yetkilisi ya da personeli bu bilgi ve belgeleri hizmet biriminin binası dışına çıkarmayacaktır.

MADDE 4 – İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI VE PERSONELLERDE ARANAN ŞARTLAR


4.1. İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI:
a) Toplam personel sayısı: (187) (1 güvenlik şefi dahil)

Toplam personel sayısının içinden, şartnamenin 4.2. / a maddesindeki şartları taşıyan 1 (bir) kişi güvenlik şefi olarak istihdam edilecektir. 1. Değiştirilecek / işten çıkartılacak personelin yerine, yeni personel gelmeden, değişim / işten çıkartma yapılamayacaktır.

 2. Görevden alınan güvenlik personeli, daha sonra hiçbir şekilde, tekrar Kurum’da görevlendirilmeyecektir.

b) Bayram ve resmi tatil günlerinde istihdam edilecek personel sayısı (1 günlük): 100 personel)


2013 YILI OCAK AYI İÇERİSİNDE RESMİ TATİL GÜNÜ TOPLAM 1(bir) GÜNDÜR

TATİL GÜNÜ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1 GÜN

1 OCAK

SALI

4.2. İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNDE ARANACAK ŞARTLAR:

4.2.1.Koruma ve Güvenlik Şefi ile Koruma ve Güvenlik Görevlileri 5188 Sayılı Kanun ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımalıdır.
MADDE 5 – ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR:


  1. Görev ile ilgili olarak, Kurumun ilgili ve yetkilileri tarafından 5188 Sayılı Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre verilecek emir ve talimatları yerine getirecektir.

  2. Görevi, 5188 Sayılı Yasaya uygun olarak, kendisine yüklenici tarafından verilen üniformasını giyerek ifa edecektir.

  3. Üniformasını ve özel teçhizatını temiz bulunduracak, ütüsüz ve kirli kıyafetle görev yapmayacaktır.

  4. Erkek personel, günlük sakal tıraşını aksatmayacak ve Kamu görevlileri için belirlenen şeklin dışında saç ve favori uzatmayacaktır.

  5. Personel üniformasıyla bağdaşmayacak şekilde kolye, küpe, künye, rozet v.b. aksesuarlar takmayacaktır.

  6. Görev esnasında sigara içilmeyecek, kitap – gazete – dergi okunmayacak, televizyon seyredilmeyecek, anahtar – tespih v.s. sallamayacak, sakız çiğnenmeyecek, nöbet noktasında bulunan bilgisayarları özel işi için kullanmayacak ve lakayt davranışlarda bulunmayacaklardır.

  7. Görev esnasında, Valilik tarafından verilmiş olan Özel Güvenlik Kimlik Kartı takacaktır. Aksi halde, Kanun’un 7. maddesindeki kendileri için belirlenen yetkileri kullanamayacaklardır.

  8. Savunma amaçlı dahi olsa, görev yerlerinde hiçbir suretle, şahsına ait ruhsatlı – ruhsatsız ateşli silah, delici ve kesici alet, darp maksatlı muşta, demir, sopa, zincir v.s. bulundurmayacaktır.

  9. Görev yaptığı sürece, hiçbir mensupla ve ziyaretçi ile görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır.

  1. Kurum mensupları ve ziyaretçilerle konuşmalarında güler yüzlü, saygılı ve ölçülü davranacaktır.

  2. Görev süresince, görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaktır.

  3. Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda nöbet yerini ancak başka yerlerden eleman kaydırarak terk edebilecektir. ( Nöbet noktasında yeterli personel bulunmadığı durumlarda)

  4. Güvenlik şefi, acil durumlarda Kurumun isteği ile, belirli bir bölgede gerekirse tüm güvenlik elemanlarının toplanmasını temin edecektir.

  5. Yüklenicinin kendisine verdiği özel kıyafetlerini, görev dışında ve yerleşke dışında giymeyecektir.

  6. Bina dışı görevlerinde şapkasız/beresiz dolaşılmayacaktır.

  7. Görev alanı içerisinde, İdare ve tüm Üniversite mensupları ile uyum içinde çalışacaktır.

  8. Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir.

5.18. Acil durumlarda bildirilecek olaylar hariç, normal telsiz görüşmelerinde öncelik sırasına kesinlikle uyacaktır.

MADDE 6 - YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  1. Yüklenici, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenen haftalık çalışma saatini geçmemek üzere, hafta sonu, özel ve resmi tatil günlerinde ve bayramlarda da, teknik şartnamenin 4.1. a ve b maddesinde belirlenen sayılarda personel ile ve istenen şekilde hizmet verecek, ( İş Kanunu’nda öngörülen mesai saatleri dikkate alınacak ve izinler İş Kanunu hükümlerince kullandırılacaktır.), Koruma ve Güvenlik Hizmetleri işini aksatmayacaktır.

  2. Yüklenici, Kurumda istihdam ettiği özel güvenlik personelini, Kurum dışında (diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş akitleri sebebi ile çalıştığı diğer kurum ve kuruluşlarda) çalıştıramayacaktır. Bu tipte çalışan personelin işten çıkartılması Kurum tarafından talep edilebilecektir.

  3. Yüklenici, hizmetin devamı süresince, şirket nezdinde görevlendireceği güvenlik görevlilerinin, şartnamede belirtilen görevlerini sürekli olarak kontrol ve denetim altında bulunduracaktır.

  4. Yüklenici, çalıştıracağı Özel Güvenlik elemanlarına, İçişleri Bakanlığı’nca 07 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesinin hükümlerine uygun ve Bakanlıkça/Valilikçe onaylı üniforma ve teçhizat vermek ve giydirmekle yükümlüdür.

  5. Özel güvenlik personelinin, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalışmamasını ve grevlere katılmamasını sağlamak Yüklenicinin yükümlülüğü altındadır.

  6. Yüklenici, kendi personelinin İdareye ve İdare dışı kişi ve Kuruluşlara vermiş olduğu her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslara verecekleri zarar, ziyan ve kayıplara karşı Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta poliçeleri 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10.06.2004 tarih ve 5188 Sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” çerçevesinde yapılması gereken teminatların altında olamayacaktır.

  7. Yüklenici, çalıştıracağı personele ait tüm yasal hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarının her türlü özlük haklarını karşılamak, (Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre) ödemek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Üniversite Yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenicinin yerine getirmediği yükümlülükler sebebi ile alması gereken tedbirleri almaması sebebi ile meydana gelebilecek her türlü iş kazasından da Yüklenici sorumludur.

  8. Kurum, istediği zamanlarda Yüklenicinin çalıştırması gereken Özel Güvenlik Görevlisi sayısını ve kullandığı malzemelerin sayısının tespiti amacıyla sayım yapabilir, Yükleniciye ait her malzemeyi ve görev yerini kontrol edebilir.

  9. Görev alanı olan Kurum sınırları dahilinde Özel Güvenlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaylarda hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

  10. Özel Güvenlik görevlilerinin, teçhizatları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

a) Teçhizat

Palaska 1 adet/kişi

Düdük ve askısı 1 adet/kişi

Kelepçe ve kılıfı 1 adet/kişi

Jop ve kılıfı 1 adet/kişi

El feneri 1 adet/kişi (en az 5 watt gücünde palaska uyumlu kılıfı ve pili ile birlikte )


b) Ekipman

Özel güvenlik hizmetinin ifa edilmesinde kullanılmak üzere, Yüklenici aşağıda listelenen ekipmanları işe başlamadan 1(bir) hafta öncesinde çalışır vaziyette İdareye teslim etmek zorundadır. 1. 50 adet el tipi metal detektörü (pili ile birlikte),

 2. 50 adet şarjlı el feneri, (omuza takılabilen askılı, dahili şarj kablosu bulunan nitelikte olmalıdır.)

  1. Kurum tarafından görev yerleri belirlenmiş personelin, Kurumun bilgisi, talebi ve onayı olmadan görev yeri değiştirilmeyecektir.

6.13. Koruma ve güvenlik planı her birim için Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınarak, Yüklenici tarafından hazırlanır ve İdare onayına sunulur.

   1. Tesis ve/veya alanların yerleşim planı

   2. Yangınlara, doğalgaz – su – elektrik kaçağına karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı

   3. Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı

   4. Hırsızlığa ve sabotaja karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı

   5. Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı

   6. Kurum, kuruluş, tesis ve alanların, cadde – sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi

   7. İlgili kurum ve kuruluş ve genel kolluk kuvvetleri ile irtibat kurma usulleri.

Son şeklini alan plan, Yönetmelik hükümleri uyarınca, yasal süresi içinde Yüklenici tarafından Valiliğe bildirilecektir.

h) Valilik tarafından onaylanan Koruma Planı sureti İdareye teslim edilecektir.

6.14. Yüklenici, çalıştırdığı tüm personel listesini ve yeni başlayan her personel için aşağıda istenen bilgi ve belgeleri, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 7 gün içinde Kuruma teslim tutanağı ile teslim edecektir.


   1. Nüfus cüzdanı sureti , (T.C. Kimlik Numaralı)

   2. Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak temiz belgesi,

   3. İkametgah belgesi,

   4. Diploma sureti,

   5. El yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

   6. İşçi ve Yüklenici arasında imzalanan protokol sözleşmesi,

   7. 2 adet fotoğraf,

   8. Erkek personelin askerliğini yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge,

   9. Valilik tarafından verilen Özel Güvenlik Kimliği fotokopisi (renkli, önlü-arkalı)

6.15.Yukarıdaki koşulların tümü, her personel değişiminde de geçerli olacaktır.

6.16.Özel güvenlik personelinin dağıtımı, İdarece belirlenecek esaslar dahilinde yapılacağından, işe başlama tarihinden bir gün önce tüm personelin, Kurumda hazır bulunmalarının sağlanmasından Yüklenici yükümlüdür.

6.17.Yüklenici firma yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri, görevleri gereği de olsa, Kurum’a ait ve sır niteliğindeki tüm bilgileri başkalarına inceletmemek, söylememek ile mükelleftir. Aksi durumdan doğabilecek, maddi ve manevi zararlar tamamen Yükleniciye ait olup, doğan tüm zararları tanzim ile mükelleftir.

6.18. Yüklenici ve özel güvenlik görevlileri, Kurumun korunması ile ilgili konularda sözlü, yazılı ve görsel basına hiçbir açıklama yapamazlar. Aksi takdirde, doğan tüm zararları tanzim ile Yüklenici mükelleftir.  1. Acil ve olağanüstü durumlarda ulaşılmak üzere, özel güvenlik görevlisine verilen, Kurum yetkilileri ve personeline ait ev adresleri ve telefon numaraları talep eden kişi kim olursa olsun, özel güvenlik görevlisince, Kurumun onayı alınmadan kimseye verilmeyecektir.

  2. Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 5188 sayılı Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanacak Yönerge ve Genelgelerin hükümleri uygulanacaktır.

  3. 5188 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönerge, yönetmelik ve genelgeler ( şartname tarihinden sonra yayımlanacak olanlar dahil) , bu teknik şartnamenin ayrılmaz parçası olacaktır.

  4. Yüklenici, personelinin ücretinden, giyim bedeli ve Şirketi’ne kesilmiş cezalar sebebi ile herhangi bir kesinti uygulamayacaktır.

  5. Görevlendirecek güvenlik personeline ilişkin olarak; İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatının gereklerini yürütmek ve gerekli tüm önlemleri almakla, Yüklenici firma yükümlü ve sorumludur.

Yunus PINARBAŞI Ali AKPINAR R. Murat ALTUNKÜLAH

Kor.Güv.Şefi Kor.Güv.Şefi Şube MüdürüSayfa /


Yüklə 60,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin