Anket No id [ ] Görüşülen Kişi Sıra No id [ ] Görüşmenin yapıldığı tarihYüklə 139,31 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü139,31 Kb.
#99328

Project ID: 03-004-402 Infakto Research Workshop Tel: 212 - 244 8814


Anket No id_1. [………………………………]

Görüşülen Kişi Sıra No id_2. [………………………………]

Görüşmenin yapıldığı tarih: [DİKKAT! “Gün/Ay/Yıl” şeklinde kodlayın] tarih. […./…./ 2004]

Görüşmeye başlama saati: [DİKKAT! 24 saatlik sisteme göre kodlayın (14:30 gibi)] bas_saat. [……:……]

Görüşmenin yapıldığı il: il. […………………]

İyi günler, adım .................................. Infakto Araştırma Şirketi'nin bir elemanıyım. ........................

BÖLÜM A: Genel Değerlendirme


S.01. Genel olarak düşündüğünüzde Sivil Toplum Geliştirme Programı’nın sayacağım etkinliklerini ne derece başarılı bulduğunuzu belirtir misiniz? “çok başarılı”, “biraz başarılı”, “pek başarılı değil” ve “başarısız” olarak yanıt verebilirsiniz.
Başarısız

Pek
başarılı değil

Biraz
başarılı

Çok
başarılı

Fikri yok/
Cevap Yok
Genel olarak eğitim programları

1

2

3

4

99

S.01_1. […………]

Genel olarak ofisin teknik desteği

1

2

3

4

99

S.01_2. […………]

Genel olarak STGP web sayfası

1

2

3

4

99

S.01_3. […………]

S.02. Şimdi size STGP eğitiminin olası sonuçlarını okuyacağım. Siz bu konularda aşağıdaki görüşlere katılıp katılmadığınızı “kesinlikle katılıyorum”, “biraz katılıyorum”, “pek katılmıyorum”, “hiç katılmıyorum” olarak belirtir misiniz?
Hiç katılmıyorum

Pek
katılmıyorum

Biraz
katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Fikri yok/
Cevap Yok
Eğitim sonucunda projelendirme kapasitemin arttığını düşünüyorum

1

2

3

4

99

S.02_1. […………]

Eğitim sonucunda iletişim
kapasitemin arttığını düşünüyorum

1

2

3

4

99

S.02_2. […………]

Eğitim sonucunda işbirliği
kapasitemin arttığını düşünüyorum

1

2

3

4

99

S.02_3. […………]BÖLÜM B: İnsan Kaynakları


S.03. Şimdi size çalışmakta olduğunuz sivil toplum kuruluşu ile ilgili bir dizi soru sormak istiyorum. Eğer kesin rakamları bilmiyorsanız, lütfen yaklaşık bir yanıt veriniz.

99. Fikri Yok / Cevap Yok

Kuruluşunuzda profesyonel çalışan sayısı

S.03_1. […………]

Kuruluşunuzda gönüllü olarak çalışan kişi sayısı

S.03_2. […………]

Kuruluşunuza üye olan kişi sayısı

S.03_3. […………]

Yaklaşık olarak üyelerinizin yüzde kaçı aidatlarını ödemektedir?

S.03_4. […………]

Çalıştığınız kuruluşun 2003 yılı toplam gelirleri yaklaşık ne kadardır?

S.03_5. […………]

S.04. Peki, genel olarak düşündüğünüzde Sivil Toplum Geliştirme Programı’nın sizin çalışmakta olduğunuz STK’nın insan kaynaklarına nasıl bir katkısı oldu? 5 “çok katkısı oldu” 0 ise “hiç katkısı olmadı” olmak üzere bir not verir misiniz? S.04. […………]

0 1 2 3 4 5

Hiç katkısı olmadı Çok katkısı oldu

99. Fikri Yok / Cevap Yok


BÖLÜM C: Gelirler


S.05. Çalışmakta olduğunuz kuruluşun gelir kaynakları konusunda STGP’nin web sitesinden faydalandınız mı? Faydalandınızsa sizin için ne derece yararlı oldu? S.05. […………]

1. STGP web sitesinden faydalanmadım,

2. STGP web sitesinden faydalandım, bizim için çok yararlı oldu;

3. STGP web sitesinden faydalandım, ama bizim için pek yararlı olmadı;

99. Fikri Yok / Cevap Yok
S.06. (S.05’e “3” cevabı verenler için) Nedenini belirtir misiniz? S.06. […………]

[Yazınız]
S.07. Genel olarak düşündüğünüzde, gelir çeşitliliğinizi artırmak için Sivil Toplum Geliştirme Programı’ndan bir beklentiniz var mı? Varsa lütfen belirtiniz. S.07. […………]

[Yazınız]
99. Fikri yok / Cevap yok

BÖLÜM E: Projeler


S.12. Şimdi size çalışmakta olduğunuz sivil toplum kuruluşunun geçtiğimiz yıl içerisinde yapmış olabileceği bazı etkinlikler ile ilgili bir dizi soru sormak istiyorum. Eğer kesin rakamları bilmiyorsanız, lütfen yaklaşık bir yanıt veriniz.

99. Fikri Yok / Cevap Yok


Geçtiğimiz dönemde Avrupa Birliği ya da benzeri kuruluşlar tarafından yapılan çağrılarda başvurmayı düşündüğünüz proje sayısı

S.12_1. […………]

Yaptığınız başvuru sayısı

S.12_2. […………]

Başarılı olan başvuru sayısı

S.12_3. […………]

Bu projelerden yaklaşık kaç tanesini Proje Döngüsü metodolojisiyle hazırladınız?

S.12_4. […………]

S.13. Şimdi size Proje Döngüsü metodolojisinin bazı özelliklerini sayacağım. Aldığınız eğitim sonucunda, hazırlamış olduğunuz projelerde bu özellikleri ne derece göz önünde tutmaya başladığınızı düşünüyorsunuz? Lütfen “kesinlikle göz önünde tutuyorum”, “bazen göz önünde tutuyorum”, “pek göz önünde tutmuyorum” veya “kesinlikle göz önünde tutmuyorum” olarak yanıt veriniz.
Kesinlikle
göz önünde
tutmuyorum

Pek
göz önünde
tutmuyorum

Bazen
göz önünde
tutuyorum

Kesinlikle
göz önünde
tutuyorum

Fikri yok/
Cevap Yok
Mevcut duruma yonelik verilerin toplanması, gorusmeler yapılması

1

2

3

4

99

S.13_1. […………]

Paydaslarla, projeden once gorusme, projeyi birlikte hazırlama, işbirlikleri oluşturma

1

2

3

4

99

S.13_2. […………]

Sorun hedef ve strateji analizleri

1

2

3

4

99

S.13_3. […………]

Mantıksal çerçeve

1

2

3

4

99

S.13_4. […………]

S.14. Peki, genel olarak düşündüğünüzde aldığınız eğitimin sizin çalışmakta olduğunuz STK’nın yaptığı proje başvurularına nasıl bir katkısı oldu? 5 “çok katkısı oldu” 0 ise “hiç katkısı olmadı” olmak üzere bir not verir misiniz? S.14. […………]

0 1 2 3 4 5

Hiç katkısı olmadı Çok katkısı oldu

99. Fikri Yok / Cevap YokS.15. Proje hazırlama sürecinizde STGP ofisiyle iletişim kurduğunuz oldu mu? S.15. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.15a. [Eğer iletişim kurulmuşsa] Sizce STGP ofisiyle kurduğunuz iletişimin hazırladığınız projeye katkısı oldu mu? ? 5 “çok katkısı oldu” 0 ise “hiç katkısı olmadı” olmak üzere bir not verir misiniz? S.15a. […………]

0 1 2 3 4 5

Hiç katkısı olmadı Çok katkısı oldu

99. Fikri Yok / Cevap YokS.16. Projelerinizin bütçeleme konusunda STGP ofisiyle iletişim kurdunuz mu? S.16. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.16a. [Eğer iletişim kurulmuşsa] Sizce STGP ofisiyle kurduğunuz iletişimin hazırladığınız projenin bütçesine katkısı oldu mu? ? 5 “çok katkısı oldu” 0 ise “hiç katkısı olmadı” olmak üzere bir not verir misiniz? S.16a. […………]

0 1 2 3 4 5

Hiç katkısı olmadı Çok katkısı oldu

99. Fikri Yok / Cevap YokS.17. Proje başvurunuzun hazırlık sürecinde STGP ofisi size bir kuruluşla ortaklık kurmanızı önerdi mi? S.17. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.17a. [Eğer önerdiyse] Bu ortaklık gerçekleşti mi? S.17a. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.18. Avrupa Birliği ya da benzeri kuruluşların yaptığı proje çağrılarından STGP web sayfasından haberdar oldunuz mu? S.18. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.19. STGP web sayfasında bulunan Proje Döngüsü eğitimi dökümanlarından indirdiğiniz ve kullandığınız oldu mu? S.19. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.20. Şimdi size Avrupa Birliği tarafından yapılan bir dizi proje çağrısı sayacağım. ..... projesinden haberdar mıydınız? [Dikkat! Bütün projeler tek tek okunacaktır] S.20. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok2. Hayır

S.21. Pekiyi .... projesine başvurdunuz mu? [Dikkat! Bütün projeler tek tek okunacaktır. S.21’den S.26’ya kadar S.20’nin cevap kodları kullanılacaktır]

S.22. [Başvurulmuşsa] Başvururken Proje Döngüsü metodolojisi kullandınız mı? S.22. […………]
S.23. [Başvurulmuşsa] Başvuru sürecinde STGP ofisiyle iletişim kurdunuz mu? S.23. […………]
S.24. [Başvurulmuşsa] Başvuru sürecinde STGP web sayfasından faydalandınız mı? S.24. […………]
S.25. [Başvurulmuşsa] Projede herhangi bir ortağınız var mıydı? S.25. […………]
S.26. [Başvurulmuşsa] Projeye STGP Teknik ofisi aracılığıyla bir ortak buldunuz mu? Bu sorularla-yukardaki sorular arasinda bir nuans var. Ancak bizim stk’larin pek AB disinda projelere basvurmadigi dusunulursa (cok az var), ayni sorulari yinelemek ne kadar saglikli? S.26. […………]Başvurulduysa!!
Soru S.20
Haberdarlık


Soru S.21
Başvuru yapıldı mı?


Soru S.22
PCM metodu


Soru S.23
STGP ile iletişim


Soru S.24
STGP web sayfası


Soru S.25
Ortak


Soru S.26
Teknik ofis aracılığıyla ortak


Yerel Sivil
Girişimler 1

S.20_1.

[…………]

S.21_1.

[…………]

S.22_1.

[…………]

S.23_1.

[…………]

S.24_1.

[…………]

S.25_1.

[…………]

S.26_1.

[…………]

Yerel Sivil
Girişimler 2

S.20_2.

[…………]

S.21_2.

[…………]

S.22_2.

[…………]

S.23_2.

[…………]

S.24_2.

[…………]

S.25_2.

[…………]

S.26_2.

[…………]

Türk Yunan
Sivil Diyaloğu 1

S.20_3.

[…………]

S.21_3.

[…………]

S.22_3.

[…………]

S.23_3.

[…………]

S.24_3.

[…………]

S.25_3.

[…………]

S.26_3.

[…………]

Türk Yunan
Sivil Diyaloğu 2

S.20_4.

[…………]

S.21_4.

[…………]

S.22_4.

[…………]

S.23_4.

[…………]

S.24_4.

[…………]

S.25_4.

[…………]

S.26_4.

[…………]

Sivil inisiyatiflere açık diğer AB program ve fonları

S.20_5.

[…………]

S.21_5.

[…………]

S.22_5.

[…………]

S.23_5.

[…………]

S.24_5.

[…………]

S.25_5.

[…………]

S.26_5.

[…………]BÖLÜM F: İlişki Ağları


S.27. Çalışmakta olduğunuz STK kendisiyle aynı alanda faaliyet gösteren diğer STK’larla kurumsal bağlara sahip midir? S.27. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.28. Çalışmakta olduğunuz STK herhangi bir ulusal örgütlenmenin parçası mıdır? S.28. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.29. Peki, genel olarak düşündüğünüzde Sivil Toplum Geliştirme Programı’nın sizin çalışmakta olduğunuz STK’nın işbirliği kurma kapasitesine nasıl bir katkısı oldu? 5 “çok katkısı oldu” 0 ise “hiç katkısı olmadı” olmak üzere bir not verir misiniz? S.29. […………]

0 1 2 3 4 5

Hiç katkısı olmadı Çok katkısı oldu

99. Fikri Yok / Cevap Yok


BÖLÜM G: İletişim


S.30. Faaliyetlerinizi yürütürken sayacağım iletişim kaynaklarından hangilerinden faydalanmaktasınız?

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.31. [Eğer kullanılıyorsa] Aldığınız eğitim sonucunda bu iletişim kaynaklarını daha etkin kullanıp kullanmadığınızı belirtir misiniz?

1. Evet, daha etkin kullandım 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır, değişiklik olmadı

Soru S.30
Kullanma


Soru S.31

Etkinlik Artışı

Poster

S.30_1. […………]

S.31_1. […………]

Broşür

S.30_2. […………]

S.31_2. […………]

Basın Bülteni/toplantısı

S.30_3. […………]

S.31_3. […………]

kampanyaMedya Kiti

S.30_4. […………]

S.31_4. […………]

S.32. Genel olarak düşündüğünüzde, sizin çalışmakta olduğunuz STK’nın örgüt içi iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? S.32. […………]

1. Hiç yeterli değil, 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Pek yeterli değil,

3. Biraz yeterli,

4. Tamamen yeterli

S.33. Peki, sizin görüşünüze göre, aldığınız eğitim sonrasında örgüt içi iletişimde bir artış olup olmadığını öğrenebilir miyim? S.33. […………]

1. Evet, arttı 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır, değişiklik olmadı

S.34. Sizce aldığınız eğitim sonrasında çalıştığınız STK’nın sunum yapabilme kapasitesinde bir artış olup olmadığını öğrenebilir miyim? S.34. […………]

1. Evet, arttı 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır, değişiklik olmadı

S.35. Peki, genel olarak düşündüğünüzde Sivil Toplum Geliştirme Programı’nın sizin çalışmakta olduğunuz STK’nın iletişim kapasitesine nasıl bir katkısı oldu? 5 “çok katkısı oldu” 0 ise “hiç katkısı olmadı” olmak üzere bir not verir misiniz? S.35. […………]

0 1 2 3 4 5

Hiç katkısı olmadı Çok katkısı oldu

99. Fikri Yok / Cevap Yok


BÖLÜM H: Misyon


S.36. Çalışmakta olduğunuz STK’nın herkes tarafından bilinen ve tanımlı bir misyonu var mıdır? S.36. […………]

1. Evet 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Hayır

S.37. Peki sizce bu misyon üyeler tarafından ne derece biliniyor? Okuyacağım seçeneklerden hangisi misyonunuzun bilinirliği için daha uygundur? S.37. […………]

1. Hiç kimsenin bilgisi yok 99. Fikri yok / Cevap Yok

2. Bazı üyeler biliyorlar

3. Çoğu üye biliyor

4. Bütün üyeler biliyor

S.38. Peki, genel olarak düşündüğünüzde Sivil Toplum Geliştirme Programı’nın sizin çalışmakta olduğunuz STK’nın misyonu konusunda nasıl bir katkısı oldu? 5 “çok katkısı oldu” 0 ise “hiç katkısı olmadı” olmak üzere bir not verir misiniz? S.38. […………]

0 1 2 3 4 5

Hiç katkısı olmadı Çok katkısı oldu

99. Fikri Yok / Cevap YokBÖLÜM I: DEMOGRAFİ


Görüşülen Kişinin Cinsiyeti: cins. […………]

1. Erkek 2. KadınG.1. Hangi yıl doğdunuz? G1. […………]

[Yazınız] 19__ __
99. Bilmiyor/Cevap Yok

Araştırmamıza Katıldığınız İçin Tekrar Teşekkür Ederim

Anketin bitiş saati [DİKKAT! 24 saatlik sisteme göre kodlayın (14:30 gibi)] ………………………… bit_saat. [……:……]

Görüşülen Kişinin...

Adı Soyadı: ………………………………………………………………………… isim. […………]

Telefon Alan Kodu: ……………………………… tel_alan. […………]

Telefon Numarası: …………………………………………… tel_no. […………]
Bu görüşme "Araştırma kurallarına" (ESOMAR’s Code of Conduct) uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Görüşmecinin Adı Soyadı ve İmzası: ……………………………………………… anketor. […………]

Proje Adı: STGP Açıklama: Soruformu - v.01.1

Baskı Tarihi: 17.01.2019 Saat: 01:35 Sayfa:

Yüklə 139,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin