Antalya iLİ, manavgat iLÇESİ, sorkun mahallesi, 633 ada parselYüklə 23 Kb.
tarix28.07.2018
ölçüsü23 Kb.
#60732
növüYazı

[Metni yazın]


ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, SORKUN MAHALLESİ,

1633 ADA 3 PARSEL

BİLGİ NOTU7. PROJE GRUP BAŞKANLIĞI

2017

KONU TAŞINMAZA YÖNELİK MEVCUT DURUM ANALİZİ


Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi sınırları içerisinde; “Maliye Hazinesi”mülkiyetinde, “Mesire Yeri” nitelikli ve 30.488,05 m² yüzölçümüne sahiptir.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU BÖLGE VE YAKIN ÇEVRE ANALİZİ


İş bu rapora konu taşınmazın yer aldığı Antalya ili, Manavgat İlçesi 2.283 km²'lik yüzölçümüyle Antalya ilinin en büyük 2. ilçesidir. Manavgat Şelalesi, Türkiye'nin en düzenli akan akarsuyu Manavgat Irmağı kadirindedir. İlçe nüfusu 208.500 (2014 sayımı) . İlçe merkezinin 2008 nüfusu 77.321, 2012 nüfusu ise 95.000'dir.

Günümüzdeki ilçe merkezi, Manavgat ırmağının karşılıklı yakalarında bulunan Pazarcı ve Düşenbe köylerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Side (Selimiye Köyü) ve Selge (Altınkaya Köyü) antik kentlerinin MÖ 6. yüzyılda kuruldukları sanılmaktadır. Manavgat 1220 yılında Selçuklu, 1472 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine geçmiştir. Sultan Alaattin Keykubat ise 1221'de fethettiği şehre Alaiyye ismini koyarak Manav Türkleri ile Alaaddin'in kader birliğini sonsuza kadar kayıt altına almıştır.

Manavgat'ın kuzeyi Toros Dağları ile çevrilidir. Sahil şeridi plajları ve eşsiz kumsallarla kaplıdır. Denizden iç bölgelere gidildikçe ekilebilen düz ovaların yanında engebeli bir arazi yapısı gözlenir. Toros Dağları arasında gizlenen Eynif Ovası ünlüdür. Toros Dağları üzerinde yörüklerin konakladığı yaylalar vardır. İlçenin Doğuda sınırını oluşturan Alara Çayı, Karpuz Çayı ve ilçe merkezinden Manavgat Nehri ile üzerindeki Manavgat Şelalesi Türkiye'de olduğu kadar dünyaca da ünlüdür.

İlçe sınırlarında Manavgat Nehri üzerinde Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı adında iki tane hidroelektrik santrali vardır. Nehir üzerinde ikisi yaya üçüde araç trafiğine açık 5 köprü vardır.

İlçeye her yıl binlerce turist gelir. Turizm ilçenin en çok istihdam yaratan iş koludur. 64 kilometrelik sahil şeridi ve Manavgat Şelalesi, özel çevre koruma alanları, tatil köyleri ile ilçede turizm oldukça gelişmiştir.

Antalya İli’nin tarım ve turizm yönünden büyük potansiyellerinden birine sahip olan bölgede, yaşam alanları ile bütünleşen bu kentsel çalışma alanları plan bölgesinin “karışık kullanımlar” ile çeşitlenen bir niteliğe sahip olmasındaki en önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bölgede kent merkezi dışındaki konut amaçlı kullanımlar çoğunlukla ikincil kullanım amaçlı olup yabancılar tarafından tercih görmektedir.


TAŞINMAZIN ADRES VE ULAŞIM BİLGİLERİ


Taşınmaz, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi sınırları içerisinde; 1633 Ada 3 Parsel olarak yer almaktadır.

Taşınmaza ulaşım için, Side Mahallesi’nin ana ulaşım akslarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde güney istikametinde ilerlenir. Atatürk Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı’nın kesiştiği kavşaktan güneye Adnan Menderes Bulvarı’na devam edilir. Yaklaşık 900 m. devam edilip sola Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne girilir. Yaklaşık 400 m. sonra sağa 1525 nolu Sokağa girilir. Yaklaşık 300 m. devam edildiğinde taşınmaza ulaşılır.

Taşınmazın konumu

Ayrıca bu bölgeye yönelik ulaşım ağı sisteminde “Adnan Menderes Bulvarı” nın temel omurga olduğu ve bölge gelişimini yönlendirdiği görülmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde yer alan ve ana aks niteliinde olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na cepheli parsellerde konut fonksiyonlu yapılaşma süreci kısmen devam etmektedir.


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Konu taşınmaz, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorkun Mahallesi sınırları içerisinde, “Maliye Hazinesi”mülkiyetinde, “Mesire Yeri” nitelikli ve 30.488,05 m² yüzölçümüne sahiptir.

1525 Sokak üzerinde konumlu ve eğimli bir arazi olarak, bitişiğinde bulunan 1633 ada 4 parsel ve 1633 ada 2 parsel bulunmaktadır. Henüz imar uygulaması görmemiş ham parsel olan 1633 Ada 3 Parselin belli bir geometrik şekli bulunmamakta olup parselin genel geometrik formu yamuk şeklindedir. Uygulaması ve kesintileri henüz yapılmamış ham imar parseli halindeki 1633 Ada 3 Parsel kuzey cephede 15 m’lik yola 215 m, batı cephedeki 20 m’lik yola 90 m., doğu cephedeki 10 ve 12 m’lik yola 255 m. cephelidir. Yeni onaylanan imar planına göre taşınmaz yapılacak uygulama sonrasında her biri 2 adet konut adası, 1 adet park alanı ve yol-trafo alanlarından oluştuğu görülmüştür. Konut alanı için ayrılan kısımlar 2 adet konut adasından oluşmakta olup toplam 20.330,18 m² (Ada 1: 9.663 m² ve Ada 2: 10.667 m²) park alanı yaklaşık 7.418,80 m² ve yaklaşık 2.739,07 m² yol alanı olarak ayrılmıştır.*Taşınmazın genel görünümünü, topografik yapısını ve mevcut kullanım durumunu gösteren fotoğraflar

TAŞINMAZIN TAPU KAYIT BİLGİLERİ


1633 Ada 3 Parsel no.lu taşınmaza ilişkin olarak;

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nde (TAKBİS) 15.06.2017 tarih itibariyle temin edilen taşınmaza ait tapu kayıt belgelerine göre rapor konusu taşınmaz üzerinde kısıtlayıcı herhangi bir takyidat kaydı bulunmamaktadır.
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPILAŞMA DURUMU


Rapora konu Sorkun Mahallesi, 1633 Ada 3 Parsel mevcut durumda “boş” olarak yer almakta olup, parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tarımsal bir ürün bulunmamakta olup yabani otlar bulunmaktadır.

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI


Söz konusu taşınmaza ait 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 24.05.2017 tarihli ve 2017/38 sayılı kararı ile onaylanmış, askıya çıkartılmış ve 07.07.2017 tarihindede askıdan indirilmiş olup Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarih ve 2017/76 sayılı kararı ile askı sürecinde yapılan itirazlar reddedilerek söz konusu imar planı değişikliği kesinleşmiştir.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde “Gelişme Konut Alanı” vasfındadır.
1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


Söz konusu taşınmaza ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 24.05.2017 tarihli ve 2017/38 sayılı kararı ile onaylanmış, askıya çıkartılmış ve 07.07.2017 tarihindede askıdan indirilmiş olup Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarih ve 2017/76 sayılı kararı ile askı sürecinde yapılan itirazlar reddedilerek söz konusu imar planı değişikliği kesinleşmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım imar planında Gelişme Konut Alanı’nında kalmaktadır.


1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI


Söz konusu taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 24.05.2017 tarihli ve 2017/38 sayılı kararı ile onaylanmış, askıya çıkartılmış ve 07.07.2017 tarihindede askıdan indirilmiş olup Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarih ve 2017/76 sayılı kararı ile askı sürecinde yapılan itirazlar reddedilerek söz konusu imar planı değişikliği kesinleşmiştir.

Söz konusu taşınmazın kesinleşen 1/1000 ölçekli imar durumuna göre;  • Gelişme Konut Alanında (YUA-Yerleşime Uygun Alanda) kalmaktadır. Ayrıca emsal sabit kalmak ve turizm yatırım belgesi almak koşulu ile maksimum 3 kata kadar turizm tesis alanıda yapılabileceği bilgisi alınmıştır.

  • Bu alanlarda uygulanacak yapılaşma koşulları E:0,40 ve En çok 3 kattır. Konut Alanlarında minimum ifraz koşulu 600 m²’dir.

  • Ayrıca Manavgat Belediyesi planlama müdürlüğü’nden öğrenilen bilgiye göre parsel büyüklüğü 5.000 m² üzeri olan yerlerde emsalin %10 olarak arttırabilineceği öğrenilmiştir. Plan notları rapor ekindedir.

  • Plan notlarında belirtilen turizm tesis alanlarında toplam emsal alanı, mevcut emsal kararına göre oluşan inşaat alanının % 20’si oranında artırılabilir. Ancak bu artış çatı arasında kullanılabilir.

  • Ayrıca 7.500 m2 ve üstü parsellerde konut alanına ek olarak tercihli alan olarak Turizm Tesis Alanı inşa edilebileceği bilgisi alınmıştır.

  • Konu taşınmaz gibi yerleşime uygun alan (YUA) imarlı parsellerde önce zemin etüdü yapılması ve projelendirme işleminin zemin etüd sonuçları baz alınarak esas alınması gerektiği bilgisi alınmıştır.

Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> 1 genel biLGİler

Yüklə 23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə