Arama ve kurtarma biLGİSİ ÜNİTE=8 afet ve acil durumlara hazirlikYüklə 45,14 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü45,14 Kb.
#20844

ARAMA ve KURTARMA BİLGİSİ ÜNİTE=8 AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

1-Özellikle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _doğal afetlerin sonuçlarını artırıcı niteliktedir.

> iklim koşulları

2- afet döngüsü 4 ana evreden oluşmaktadır. Bunlar nelerdir?

1-hazırlık 2-müdahale 3-iyileştirme 4-zarar azaltmadır.

3- Afetlerin öncesindeki _ _ _ _ _ _ _süreci iyi yapılmalıdır

> planlama

4- Afet anı ve hemen sonrasında hangi hususlar planlama sürecinde iyice tanımlanmalıdır?

> kimin, neyi, nerede ve nasıl yapacağı gibi hususlar planlama sürecinde iyice tanımlanmalıdır

5- Tehlikenin insanlar için olumsuz etkiler doğurabilecek sonuçlarını, karşı önlemler alarak, zamanında, en uygun şekilde, en etkili organizasyon ve yöntemlerle ortadan kaldırmak önceden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _safhasında yapılması gereken çalışmaların ana hedefleridir

> hazırlık

6- afetlerden önce hazırlık evresinde yapılması gereken çalışmaların ana hedefler nelerdir?

1• Zarar görebilirlik ve risk analizi

2• Kurtarma ve acil yardım planları

3• Lojistik hizmet planları

4• Alarm ve erken uyarı sistemleri

5• Afet yönetim merkezleri

6• Tatbikatlar

7• Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri

8• Toplumu bilgilendirme sürekliliği

9• Afet bilincinin oluşması için halk eğitimi

10• Toplumsal yeterliliğin yaygınlaşması


7- Afetlere nasıl hazırlanmalıyız?
1• Tehlike avı yaparak

2• Yapısal olmayan tehlikeler azaltılarak

3• Afet ve Acil Durum çantası hazırlayarak

4• Zorunlu deprem sigortası yaptırarak

5• Aile afet planı hazırlayarak

6• Afete hazırlık eğitimleri alarak

7• Deprem tatbikatları yapılarak

8• Yangın güvenliğini sağlayarak


8- evimiz ya da çalışma ortamımız içerisinde bizim için risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak anlamına gelen kavrama ne ad verilir?
> Tehlike Avı
9- Tehlike avı yapılırken afet sırasında ve sonrasında bize zarar verebilecek eşyalar belirlenir ve sabitlenirler. Eğer sabitlenemiyorlarsa yerleri çıkış yollarımızı kapatmayacak ya da bize zarar vermeyecek şekilde yeniden düzenlenir. Bunlar yapısal olmayan tehlikelerdir ve afet sırasında en çok zarar veren durumlardır.
10- Afet ve Acil Durum Çantası

1-Afet çantasının içeriği temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir.

2-Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır.

3-Afet çantasının temel işlevi afet sonrasında hayatı idame ettirmeyi kolaylaştırmaktır.


11- Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılayan kurum nedir?
> Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
12- Afet durumunda aile bireylerinin görev ve davranışlarını düzenleyen afet planına ne denir?

> Aile Afet Planı

13- Aile Afet Planı


  1. Aile afet planı hazırlarken çevremizdeki bütün afet ve acil duruma yol açabilecek durumların neler oldukları tespit edilir

  2. Tespit edilen her duruma göre bir plan hazırlanır ve aile bireylerinin tamamına duyurulur

  3. Bu sayede afet sonrasında karşılaşılacak olan zarar en aza indirgenmiş olacaktır

14- Afete Hazırlık Eğitimleri

1• Tehlike Avı Eğitimi

2• Yangın Eğitimi

3• İlk yardım Eğitimi
15- NOT: 1999 Kocaeli depreminde Bolu, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Yalova, Eskişehir illerinde yaklaşık 52.000 bina hasar gördü.

Bu binaların:

• %70'i orta ve hafif hasarlı,

• %25'i ağır hasarlıydı.

• %3-5'i yamyassı olacak şekilde yıkıldı.

Depremlerde can kaybı ve yaralanmaların çoğunluğu yapısal olmayan hasarlar yüzünden olmaktadır.


16-YAPISAL unsurlar açısından deprem yönetmeliği kapsamında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
1• Binanın yetkili mühendisler tarafından yapılmasına,

2• Binanın eğitimli usta ve kalfalarla projeyle uyumlu yapılmasına,

3• Binanın bulunduğu bölgenin zemin özelliklerine uygun yapılmasına,

4• Doğru miktar ve kalitede inşaat malzemesi kullanılmasına, dikkat etmeliyiz.


17-yapısal unsurlar açısından NELERİ YAPMAMAMIZ GEREKMEKTEDİR?
a• Binanızın tasarımını projesi haricinde değiştirmeyin.

b• İzinsiz kat inşa etmeyin.

c• Binayı inşa edildiği amaç haricindeki amaçlarda kullanmayın.
NOT:> Yapısal elemanlar üzerinde değişim yapılmamalıdır.

18- Yapısal elemanlar nelerdir?

Binanın; taşıyıcı kolon ve kirişleri,perde duvarlar, çatı ve temel yapısal elemanlarıdır ve bu elemanlar üzerinde değişim yapılmamalıdır.
19- Afet Sırası

Deprem anında yapılması gereken pozisyon farklı görüşlere göre değişebilmektedir. Bu pozisyon cenin ya da çök - kapan - tutun olarak ikiye ayrılmaktadır. Cenin pozisyonu anne karındaki bebeklerin bulunduğu pozisyon şeklinde açıklanmaktadır.


20- Afetler sırasında davranış şekilleri;

1• Çök – Kapan - Tutun

2• Yerinde Sığınak

3• Kilitlen – Yat

4• Tahliye (dışarı/içeri)
21- Yaşam boşluğu oluşturabilecek yerler daha çok kanepe, çamaşır ve bulaşık makinelerinin ve büyük eşyaların yakınlarıdır._ _ _ _ _ _ _ _ _ hareketinin amacı hedef küçülterek olası bir enkaz durumunda yapısal ve yapısal olmayan tehlikelerden kendimizi uzak tutabilmektir.

> Çök-Kapan-Tutun


NOT:>Çök-Kapan-Tutun hareketinin amacı hedef küçülterek olası bir enkaz durumunda yapısal ve yapısal olmayan tehlikelerden kendimizi uzak tutabilmektir.
22-AFET SIRASINDA

1-Her büyük depremden sonar mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler soğukkanlılıkla karşılanmalı ve panik yapılmamalıdır.

2-Artçı depremler sırasında da ana deprem sırasında yapılması gerekenler yapılmalıdır.

3-Deprem sırasında merdivenler ve asansörler kullanılmamalıdır

4- Çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

5-Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden atlanmamalıdır.


23- Afet Sonrası

>Afetlerden sonra yapılması gereken ilk şey NEDİR? >> kendi güvenliğinizi sağlamaktır

>Kendi güvenliğinizden sonra çevrenizdekilerin güvenliği sağlanmalıdır.

> Afet sonrasında bulunulan binadan güvenli bir şekilde dışarı çıkılmalıdır ve güvenli bir bölgeye ulaşılmalıdır.

> Afet sonrasında en büyük tehlike, yeni bir afet durumunun oluşmasıdır. Örneğin bir deprem sonrasında yangınlar oluşabilir. Böyle bir durumda ilk olarak itfaiye’ye (110) haber verilmelidir.

AFET SONRASINDA

1-Deprem sonrasında paniğe kapılmayın, çığlık atmayın ve KOŞMAYIN

2- Acil durumlar ve yangınları bildirmek dışında telefonları KULLANMAYIN

3-Kibrit; çakmak YAKMAYIN

4-her türlü gaz sızıntısına karşı elektrik düğmelerine DOKUNMAYIN.

5- Deprem sonrasında yetkililerden izin alınmadan herhangi bir sebeple binalara (kendi binamız dâhil) tekrar girilmemelidir

6- Acil durum çantanızı alarak dışarıya çıkın ve önceden belirlenen toplanma bölgelerine gidin. Hasarlı binalardan uzak durun

7- Kalabalık yerlerde iseniz bulunduğunuz binanın ya da bölgenin tahliye planına uygun olarak bölgeyi terk edin.
Not:> Acil durumlar ve yangınları bildirmek dışında telefonları kullanmayın.

24- Afet sonrası,afetzedeleri tespit etme, enkaz kaldırma, enkaz altından kurtarma, acil ve ilk yardım yapma, tahliye etme, temel ihtiyaç malzemelerinin yardım ve takviyesinde bulunma, kargaşa ve düzensizliğe karşı güvenliğini sağlanmasına yardımcı olma, idari ve teknik hizmet desteği sağlama gibi görevlerin yerine getirilmesi faaliyetleri hangi kavramı tanımlar?


> Afet sonrası müdahale
25- insanların ya da başka “şeylerin” tehlikeli ya da potansiyel tehlike taşıyan yerlerden, güvenli bölgelere doğru yaptıkları / yaptırıldıkları organize geri çekilme, uzaklaşma/uzaklaştırma hareketine ne ad verilir?
> Tahliye
26- TAHLİYE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1• Yatay - dikey tahliye veya güvenli yerlere tahliye.

2• Olaydan önce, olay sırasında ya da olaydan sonra tahliye

3• Tam ya da kısmi tahliye

4• Gerçek ya da tatbikat nedeniyle tahliye

5• Zorunlu, kendiliğinden veya gönüllü tahliye

6• İçeriye ya da dışarıya tahliye

7• Geçici veya kalıcı tahliye

8• Binadan tahliye

9• Araçtan tahliye

10• Bölgeden tahliye

11• Ülkeden tahliye


27- NOT:>kimin, ne zaman, nerede ve nasıl tahliye edileceğini içeren plana ne ad verilir?

> tahliye planı


28- TAHLİYE SÜRESİ NASIL YETERLİ HÂLE GETİRİLEBİLİR?

Yangından etkilenme süresini uzatabilmek için:

1• Binanın mimari açıdan buna uygun tasarlanması

2• Binanın yapımında kullanılan malzemenin seçimi

3• Yangın bölmeleri, duman tahliyesi, basınçlandırma sistemleri, yangın kapıları, yangın bölümleri, yangın söndürme sistemleri

4• Yangınla mücadele edecek ekiplerin oluşturulması ve itfaiye ile koordinasyon

Tahliye süresini kısaltabilmek için:

• İyi bir planlama

• Eğitim ve tatbikatlar

• Güvenilir ve kesilmeyen bir haberleşme sistemi


29- Yangın tahliye planları her bağımsız bölüm için ayrı ayrı yapılmalı ve şu bilgileri içermelidir:

1• Bölümün adı

2• Bölümün yetkilisi

3• Yeri


4• En yakın:o Çıkışlar o Yangın merdivenleri o Alarm verme cihazları o Yangın söndürücüler

o Bina içindeki yangına güvenli yerler o Bina dışındaki toplanma bölgeleri

5• Kime haber verileceği ve önemli telefon numaraları
Bir tahliye planı, kimin, ne zaman, nerede ve nasıl tahliye edileceğini

içermelidir.

30- TAHLİYE TATBİKATLARI:

Yangın tahliye tatbikatlarının amacı, can güvenliğini sağlayabilmek için acil durumlarda karşılaşılabilecek sorunlara hazırlıklı olmaktır.

Düzen ve kontrol, tatbikatların iki ana hedefidir.

Hız, önemli ve istenen bir özellik olmakla birlikte kendi başına bir hedef değildir. Hızın öncelik derecesi, düzen ve kontrolden sonra gelmektedir.
NOT:> “Sürpriz” tatbikatların öğrenmeyi sağlamadıkları ve sonraki tatbikatlar açısından kişileri pasif

kalmaya eğimli hâle getirdikleri görülmüştür.


31- YANGINDA TAHLİYE:

• Doğru bilgi toplanmak ve soğukkanlı olmaya çalışmak

Başka sorunlara neden olmamak, (gazın kesilmesi, ocağın kapatılması,ütünün fişten çekilmesi, elektriğin, suyun kapatılması)

• Mümkünse rahat giysiler giymek, varsa kişisel koruyucu ekipman kullanılmak (baret, eldiven, maske gibi)

• Bilinen bir tahliye planı varsa buna uymak,

• Kendini riske atmadan başkalarına yardım etmek,

• Kişisel olarak büyük değeri olan hafif materyaller dışında yanına özel eşya almamak,

• Düzenli olarak kullanılan ilaçlar, reçeteler, kimlik kartları, adres bilgileri ve kan grubunun yazılı olduğu dokümanları yanında bulundurmak,

• Asansörleri kullanmamak,

• Dışarıya çıktıktan sonra da güvenlik kurallarına uymaya dikkat etmek,

• Tahliye sonrasında sayım yapılabilmesi için önceden belirlenen alana gitmek ve beklemek (eğer sağlık açısından kişide bir problem yoksa)

• Yangına müdahalede görev alan kişilere sormadan yeniden binaya girmemek.


> Çok yüksek katlı binalarda, tam tahliye uygun bir yöntem olarak görülmemektedir.
32- ENGELLİ KİŞİLERİN TAHLİYESİ: 2002 yılında "National Organization on Disability"nin yaptığı bir

araştırmada, katılımcılara bir acil durumda yaşayabilecekleri ile ilgili düşünceleri sorulduğunda, kendini güvensiz hissedenlerin oranı %18 e, % 8 şeklinde engellilerin aleyhine bir sonuçla karşılaşılmıştır.

Tahliye planları yapılırken böyle durumların belirlenebilmesi için binanın sürekli kullanıcılarına küçük bir check-list (kontrol listesi) dağıtılabilir.
Bazı insanlar konuyu önemsemedikleri için, çevrelerinde bu şekilde tanınmamak için, gururlarına yediremedikleri için veya bazen de durumlarını bilmedikleri için yapılan tahliye planları sırasında kendilerini “yardıma muhtaç kişi” olarak göstermezler.

Bu kişiler, isterlerse tahliye sorumlusuna ek bir yazı vererek durumlarını daha da netleştirebilirler. Örneğin, bu yazılarda, “İtfaiyecinin taşıması solunum sistemime iyi gelmiyor”, “Çalışma masamın 3. gözünde kullanmam gereken ilaçlar ve reçetem var, bunları alın.”, “İşitme cihazımı almayı unutmayın.”, “Konuşamam ama duyabilirim.”, “Lisanınızı bilmiyorum”, “Panik atağım var acil durumlarda kendimi kaybediyorum.” gibi bilgiler yazılabilir.


Çok kullanılan “Buddy” sistemi teoride güzel görünen ancak uygulamada genellikle başarısız olan bir sistemdir.

Çünkü hayatı tehdit eden acil bir durumda tek bir insana güvenmek önemli bir hatadır. Bu olayı bir takım çalışması şekline düşünmek daha doğrudur. Seçilecek kişiler, bir acil durumda güvenilecek kişiler olmalıdır.


Not:> Hayatı tehdit eden acil bir durumda tek bir insana güvenmek önemli bir hatadır.

33- Hareket Engelliler: Bu kişiler tamamen başkalarının yardımına muhtaçtırlar.

ÖRNEK: •11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi saldırısında, tekerlekli sandalyeye mahkum 2 özürlü binadan sağ olarak çıkarılmıştır. Bunlardan John Abruzzo, 69. kattan EVAC+CHAIR adı verilen bir aparat sayesinde indirilmiştir.
34- Görme Engelliler: Görme engellilerin dumanı uzaktan fark etmeleri mümkün değildir.

Yardımcı bir köpeğe sahip olanların ise genellikle bir problem yaşamadıkları belirlenmiştir.

Yine 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi saldırısında, 78. katta çalışan görme engelli bir kişi, iç güdülerine güvenerek yardımcı köpeği ile birlikte hemen merdivenlere gitmiş ve binadan sağ olarak ayrılmıştır. Micheal Hingson adlı bu kişi, daha önce iş yerinin yaptığı bütün tatbikatlara tam olarak katıldığını ve gerçek olayla karşılaştığında ne yapacağını tam olarak bildiğini ve kendine güvendiğini

söylemiştir.


35- İşitme engelliler: İşitme engelliler, yalnız başlarınayken, ses yoluyla verilen alarmları

duymayacaklardır.

Bu kişiler ışıklı sistemler ya da titreşimli pager'lar kullanmalıdırlar.

Belirli bir Hz ve belirli bir frekansın üzerindeki ışıklı sistemlerin epilepsi krizini tetikleyebildikleri unutulmamalıdır.Not:>Türkiye’de işletmelere kablosuz pager sistemi kuran birçok firma bulunmaktadır.

> Sağlık personeli için Pager sistemi kullanan bazı sağlık merkezleri de vardır. (GATA - Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Tüm Poliklinikleri, Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi, Hacettepe Hastaneleri Poliklinikleri...)


36- Zihinsel Engelliler:

Bir yangın tahliyesi sırasında kişinin sağlığının doğrudan etkilenebileceği 3 faktör vardır;

1. Sıcağın etkisi

2. Zehirlenme

3. Yanık
Tahliye sırasında çeşitli yaralanmalar olabileceği gibi, olay heyecanı ile bazı kişilerin kalp ve solunum problemleri de ortaya çıkabilir. Doğumu yaklaşmış hamileler olayın heyecanı ile doğum yapmaya başlayabilir.

Böyle durumlarda, iki farklı yaklaşım vardır.

İlk yaklaşımda, olay yerindekiler tahliyeye ara vererek bu kişilerle ilgilenmeye başlarlar,

ikinci yaklaşımda ise tahliye devam eder ve yardıma ihtiyaç duyan kişiler için uzman ekipler yardıma çağrılır.
37- tüm insani ve fiziksel bileşenlerin tekrar yapılandırılarak, afet öncesi durumlarına getirilmesi için gerekli tüm adımları kapsayan uzun bir sürece ne ad verilir?
> İyileştirme
38- Afetten etkilenen veya zarar gören tüm insan aktivitelerinin afetten önceki düzeyden daha ileri bir düzeyde karşılanabilmesi, hangi safhada yapılacak faaliyetlerin ana hedefidir?
> Yeniden Yapılanma
39- Yeniden Yapılanmanın ana hedefleri:

1• Tamir ve güçlendirme çalışmaları 2• Kentsel çevre planları

3• Altyapı tesisleri 4• Kalıcı konutların inşası 5• Diğer sosyal hizmet tesisleri

6• Ticari hayatın gelişmesi 7• Normal yaşam koşullarını kurulması

>gibi yeniden yapılanmaya ana hedeflerdir.

Özet kısmı>- • Türkiye'de en çok görülen afet nedir?>>DEPREM

•Afetler olmadan önce planlar yapılmalı ve bu planları tatbikatlarla uygulamaya sokmalıyız.

Afet sırasında ve sonrasında aile bireylerinin ya da çevremizdekilerin neler

yapacağını önceden belirlemeli ve görev tanımlarını

oluşturmalıyız.

•Afet esnasında ise panik yapılmamalı ve sakin kalınmaya çalışılmalıdır.

Deprem sırasında ayağa kalkmaktan kaçınılmalı ve olabildiğince yere yakın durulmalıdır.

•Afetlerden sonra yapılması gereken ilk şey kendi güvenliğimizi saglamaktır.

Kendi güvenliğinizden sonra çevrenizdekilerin güvenliği alınmalıdır.

•Deprem bittikten sonra deprem çantanızla birlikte dışarıya çıkın.
DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi afet döngüsünün evrelerinden değildir?


a) Zarar Azaltma

b) Hazırlık

c) Tatbikat

d) İyileştirme

e) Müdahale
2. Türkiye’de çok meydana gelen afet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kimyasal afetler

b) Nükleer afetler

c) Yangın

d) Doğal afetler

e) Yapay afetler
3. Aşağıdakilerden hangisi afetlerden önce hazırlık evresinde yapılması gereken çalışmaların ana hedeflerinden değildir?
a) Zarar görebilirlik ve risk analizi

b) Lojistik hizmet planları

c) Kurtarma ve acil yardım planları

d) Hasar tespiti

e) Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri
4. Afetlere aşağıdakilerden hangisini yaparak hazırlanamayız?
a) Kültür fizik hareketleri yapıp kondüsyonumuzu artırarak

b) Yapısal olmayan tehlikeler azaltılarak

c) Zorunlu deprem sigortası yaptırarak

d) Aile afet planı hazırlayarak

e) Deprem tatbikatları yaparak
5. Tehlike avının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evimiz ya da çalışma ortamımız içerisinde bize risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak

b) Oturduğumuz ya da çalıştığımız binaya deprem güçlendirmesi yapmak

c) Bulunduğumuz binadan tahliye planı yapmak

d) Yangın tatbikatı yaparak

e) Zorunlu deprem sigortası yaptırarak

6. Deprem çantasının özellikleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?


a) Temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir

b) Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır

c) Hayatı idameyi kolaylaştırmalıdır

d) İçindekileri malzemeleri sudan koruyabilir özellikli olmalıdır

e) Çantanın fermuarları kilitlenmelidir
7. Aşağıdakilerden hangisi yapısal unsurlar açısından deprem yönetmeliği kapsamında dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Binanın yetkili mühendisler tarafından yapılmasına

b) Binanın eğitimli usta ve kalfalarla projeye uyumlu yapılmasına

c) Binanın dış görünümüne

d) Binanın bulunduğu bölgenin zemin özelliklerine uygun yapılmasına

e) Doğru miktar ve kalitede inşaat malzemesi kullanılmasına
8. Aşağıdaki eğitimlerden hangisi afet öncesi alınması gereken eğitimlerden değildir?
a) Tehlike avı eğitimi

b) Yangın eğitimi

c) Temel malzeme bilgisi eğitimi

d) Bina tahliyesi eğitimi

e) İlk yardım eğitimi
9. 1999 Kocaeli depreminde hasar gören binaların yüzde kaçı yamyassı olmuştur?
a) %3-5

b) %10


c) %25

d) %70


e) %90
10. 1999 Kocaeli depreminde kaç bin bina hasar görmüştür?
a) 62.000

b) 520.000

c) 620.000

d) 52.000e) 152.000
Cevap Anahtarı

1.C, 2.D, 3.D, 4.A, 5.A, 6.E, 7c, 8.C, 9.A, 10.D
Yüklə 45,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin